Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

4. s. i åpenbaringstiden

Dagens evangelium: Luk. 18. 35-43 - Den blinde ved Jeriko

Teksten bibel.no - - [ Den danske oversettelse ]

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sidene. En rekke nyttige, grunnleggende verktøy finns alltid. Den er opprinnelig utviklet til de danske tekstrekkene. Det er en del fasiliteter, som ennå ikke finns på den norske utgaven, hvor det danske trekkes på de norske sidene. Alt redigeres av en dansk teolog, prest i Norge. Dansk vil av og til komme for, også hvor det ikke hører hjemme. Rettelse mottas gjerne.

Den norske kirkes tekstrekkene: Tekstrekken 2019-20

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok!.

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Både Danmark og Norge er unikke ved at velge Lukas som fortellingen om den blindes helbredelse:
Henvisningene til Textweek, WorkingPreacher og LectionaryGreek forholder seg til Mk. 10,46-52, hvor den blinde har navn (Bartimæus). Hos Mattæus 20,29-34 er det tale om to blinde.

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 18 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[714/aap4-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her