Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

3. s. i åpenbaringstiden

Dagens evangelium: Joh. 2. 1-11 - Brylluppet i Kana

Teksten bibel.no - - [ Den danske oversettelse ]

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sidene. En rekke nyttige, grunnleggende verktøy finns alltid. Den er opprinnelig utviklet til de danske tekstrekkene. Det er en del fasiliteter, som ennå ikke finns på den norske utgaven. Og det redigeres av en dansk prest/teolog, derfor vil dansk av og til komme for. Rettelse mottas gjerne.

Den norske kirkes tekstrekkene: Tekstrekken 2019-20

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Til eksegesen: Lectionary Greek

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener: WorkingPreacher: Ordet "Nåde" forekommer hos Johannes bare i prologen. Resten av evangeliet viser gjennom tegnene hvilken overflod, nåde betyr (Karoline Lewis)
[ksf:]Jan Cossiers bilde (beskåret - det er enda mere fest på originalen). Det er et nattverdfestmåltid - i kontrast til den vanligvis veldig enkle servering på de fleste "Siste nattverd"-bilder. Tegnene peker frem på den andre siden av skjærtorsdagens nåleøyemåltid. Cossiers: Jesus velsigner vandet
Se også på danske parallellen - en litt anden vinkel på det hellige i et bilde av Niels Larsen Stevns.
Hvis man er på bildejakt - sjekk også ut religionspedagogiske notater.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 2 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[713/aap3-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): To meget forskellige billedlige fremstillinger. (Om de er oplagte i prædikensammenhæng er vel tvivlsomt). Veroneses Brylluppet i Kana (fra 1563): En renaissancefest i pompøse omgivelser. Et meget flot billede. Mange samtidige -inklusive kunstneren selv - er afbilledet. Der er forskellige symboler. Det vigtigste måske det mest i øjnefaldende: Jesus og Maria er centrum og placeret midt for ved højbordet - brudeparret yderst til venstre ved et bordhjørne. Men nok sidder Jesus til højbords ved festen - men slagteren lige over ham hakker slagteøksen i lammet. [Se billedether]
En kontrast finder vi i græske ikoner (Jeg har ikke fundet ud af om der findes meget gamle forlæg for denne komposition, men den går igen på mange nye: Brudeparret er i centrum, Jesus og Maria på fløjen. Og antallet af gæster er mildt sagt reduceret.[Se billedet her].
Selv om brudeparret er i fokus på ikonen, er det alligevel ikke dem, som individuelt par, der er det centrale, det er hele situationen som er helliget ved det guddommeliges nærvær. Det er vel tankevækkende at det er på rennaissancemaleriet, hvor Kristus er i centrum, med guddommelig udstråling, men inkluderende hans offerskæbne, at mennesket folder sig ud i et mylder af individualiteter, mens institutionen, ægteskabsindgåelsen næsten marginaliseres. Kristi offerdød er for hin enkelte, for individet melder døden sig stærkt, trods al dets udfoldelse i aktivitet og kunst. Læg mærke til timeglasset foran musikergruppen (hvor den mest fremtrædende er kunstneren selv). - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.