Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Påskedag

Dagens evangelium: Luk. 24. 1-9 -

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok!.

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 24 [En del dansk litteratur, men også internasjonal]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[731/pskdg-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Prekener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Frandsen, Kristen Skriver
Alle disse møter stadfestet (#Rom. 1,4) for dem: Han var den mektige - levende - Guds sønn og det rike, han forkynte var ikke en fortidig drøm, men lå foran dem - og ligger til stadighet foran menneskene, kan vi si også nå nesten 2000 år senere.
Guds rike - hva er det? For det første ... [Det hinsides / det dennesides] ..
[2020] Se mere

Gading, Olav
Alle de fire evangeliene forteller om kvinnene som kom til graven for å salve Jesu døde legeme. Alle forteller om både uro og glede og frykt i møte med den tomme graven. Alle omtaler en eller flere engler som forteller kvinnene ved graven at Jesus er stått opp.
Men bare Lukas forteller at englene omtaler Jesus som den levende: Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? [Bibelsitater om "den levende Gud" (Sl. 42,3; Sl. 84,3; Jer.10,10; Mt. 16,16)
[2017] Se mere

Riedl, Nils J
Ikke skal vi være redde for døden. Ikke skal vi frykte for livet. Jesus lever og vi skal få leve. Dette gjelder dette livet og det gleder det livet vi ikke kjenner som vi alle vet en dag skal komme når vi selv legges i en grav.
I mellomtiden kan vi få leve som hele mennesker. For å sitere Paulus som hadde sin versjon av dette. Nå kan vi alle se at vi er en del av Guds store plan med menneskene:..
[2017] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.