Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

8. søndag i treenighetstide

Dagens evangelium: Mt. 6. 19-24 - Gud og Mammon. Øyet er legemets lampe

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok!.

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Finnes ikke i Lectionary Greek, Textweek, eller i de danske tekstrekkene. Dog er det overlapp netopp ang. ordene om Gud og Mammon. (Men siden handler mest om bekymring).

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener: Det viktigste i teksten er vel temaet "Du kan ikke både tjene Gud og Mammon". Men de teologisk interessante ordene om øyet har vi med. Den norske oversettelse står alene i den måte den vender forholdet mellom kropp og øye (Se nedenfor under sitater). Det betyr noe. Så vidt mit greske rekker har mainstreamoversettelsene noe for seg: Hvis dit øye er klart, er hele din kropp i lys. Og da: Hvis øyets klarhet betinger kroppens sundhet, da blir det viktig, hvordan øyet kan bli klart. (Øyet har den betydning flere steder i NT Mt 20,15; Mt. 7,3) Hva kan hele det syke øyet? - Kjærlighet! En mulig eksempelfortelling er H. C. And./ersens eventyr Snedronningen. Se inngang her, hvor ..det er en gjenfortelling - på dansk av eventyret. Klik for at åpne.
Soteriologisk spennende - men vanskelig umiddelbart å bruke, da man må forklare at teksten mest sannsynlig skal oversettes annerledes. Og man må, for ikke å forråde perikopens hovedanliggende, ha frem at feilsynet som gjør kropp og menneskeliv sykt er dyrkelsen av Mammon!
Hvis man vil ha autoriteten i orden bakom rikdomskritikken, følg lenke under religionspedagogiske notater

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 6 [En del dansk litteratur, men også internasjonal]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Den norske oversettelse er ret unik. "22 Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. 23 Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørket!" - Her er det kroppens tilstann som har som effekt på øyets klarhet og sundhet. I den danske, i Lutherbibelen, er lyset i kroppen betinget af øyet, at det er frisk, lyst. -(Den danske oversettelse: "Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst;  men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke – hvilket mørke!"

[758/tr08-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Gå gjennom lenke - det finnes to varianter av samme mening hos Luther om rikdom. At det er tyveri å være rik! - Rigdom - ejendom - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.