Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

15. s. e. trinitatis a

Dagens evangelium: Mt. 6. 24-34 - Ingen kan tjene to Herrer

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Lectionary Greek -
Working Preacher Mammon

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: "Hvad naturen lærer, at vi skal, leve i ubekymret tillid, kan vi imidlertid ikke med vor natur, ved egen kraft. Vi bekymrer os. Derfor imperativet: Søg først Guds rige. Er bekymringen først i hjertet, er det kun ved Guds kærlighed, at vi kan blive givet tilbage til skabelsens liv i ubekymret tillid." Mortensen: Tro og virkelighed.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 6

Prædikener til søndagen: 15. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

At du i Tausheden maatte glemme Dig selv,
- hvad du selv hedder,
dit eget Navn,
det berømte Navn,
det elendige Navn,
det ubetydelige Navn,
for i taushed at bede til Gud:
"helliget vorde Dit Navn!"

At du i Taushed maatte glemme Dig selv,
Dine Planer,
de store Alt omfattende Planer,
betræffende Dit Liv og dets Fremtid
for i Taushed at bede til Gud:
"komme dit Rige"

At du i Tausheden maatte glemme Din Villie,
Dit Egensind,
for i Taushed at bede til Gud:
"Skee Din villie!"
Søren Kierkegaard: Lillien paa Marken og Fuglen under Himlen"

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 15. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken - 165

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frandsen, Kristen Skriver
Kan I huske hvordan det nogle gange var, da man var barn, og mørket begyndte at sænke sig om én, mens man lå i sin seng? Hvordan bekymringerne kunne vokse frem af skyggerne? Det med at barndommen er ubekymrethedens alder er en højst begrænset sandhed. Som man lå der, kunne alle spørgsmålene myldre frem. [1991] Se mere

Luther, Martin
..at elske uden at nyde, det må synes endog Djævelen ærgerligt. Dette overgår alle dem, som elsker den Gud mammon og tjener ham. Den, som ikke skammer sig og rødmer over det, har en jernpande.
.. Den bekymring, som kommer af kærligheden, den er befalet. Den derimod, som stiller sig ved siden af troen, den er forbudt...
[] Se mere

Luther, Martin (2)
Denne prædiken angår .. allermest præsterne, hvem Fattigdom ofte tvinger til, med Bekymring at tænke paa, hvorledes de med Kone og Børn skulle faae Udkommet. [Hovedpointe ellers i den lange husandagt er nok befrielsen i at tjene Gud i kald og stand -ksf] [1544] Se mere

Roulund, Peder Kjærsgaard
Den anden dag spyttede en vred mand så ned på de der flygtninge, som gik på motorvejen.
Jeg tror han var bekymret.
Jeg tror, han var vred,
Og derfor gav han sig mammon, molok og satan i vold og hældte alt sin vrede ud på mennesker, som er meget sårbare.
Det skulle han selvfølgelig ikke have gjort.
Men jeg kan ikke lade være med at identificere mig med manden, for som han er bange og bekymret, er jeg det også.
...
Og manden, der spyttede fra motorvejsbroen.
Jeg ville sådan ønske, at der kom en anden mand forbi. En mand med frelsermyndighed til at sige:
Hej du!
Kommer du ikke ned fra din bro?
[2015] Se mere I dag vil jeg smaddergerne være gæst i dit hus.
AMEN!


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].