- Forside Theol-p - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Fællesskab og samfund. Identitet 3/politik (20)

Kristendom og politik. Fordring i forhold til samfundet. Generelle etiske problemer.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Når kærlighed får magt.. (Type: henvisning)
Rigdom - ejendom (Type: begreber, basale)
Drømmen om byen (Type: praksis, skrive mm)
Konger og profeter (Type: fortælling lbh 18)
Profeten Esajas (Type: fortælling lbh 19a)
Profeten Jonas (Type: fortælling, GT)
Næstekærlighedens motiver (Type: Baggrundsstof)
Venskab (Type: symbolbegreber)
Fodvaskningen (Type: billed-iagttagelse)
Profeter (Type: fortælling lbh 19)
Desmond Tutu (Type: fortælling, personer)
Hvem skal have hjertet? (Type: spil, etik-)
Besættelsesmagter (Type: fortælling, NT: lbh 9x)
Guds drøm og min drøm (Type: praksis, skrive)
Kristendom og politik - en oversigt (Type: Oversigt)
Kristendom og politik - salmer (Type: Oversigt)
Min sande familie (Type: læsning, NT)


.

.


Når kærlighed får magt.. - [top]

20/ 659 henvisning kærlighed

Indhold: Flere af Hans Anker Jørgensen salmer er velegnede til at tage forholdet kristendom / samfund op. Fx: Når kærligheden får magt i verden og
Du som lader græsset gro

Krydshenvisninger: Når kærligheden får magt i verden; Du, som lader græsset gro; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Rigdom - ejendom - [top]

20/1110 begreber, basale rigdom

Indhold: Lidt ideer og krydshenvisninger. Luther-citater. #ejendom #tyveri #kapital #mammon #udnyttelse #socialetik #rigdom #fattigdom

På www: Global Rich List - Hvor rig er du?; Kirkens forhold til rigdom og fattigdom God or Mammon - blogsted med diskussion; ; ; ;

Hvordan:
Spørgsmålet om rigdom overfor fattigdom er i Jesu forkyndelse i virkeligheden lige så vigtigt som forholdet mellem synd og tilgivelse. Det er let at belyse gennem nogle af hans lignelser, men naturligvis også fra hans direkte tale om fattigdom og rigdom.
Elementet her består foreløbig af nogle, bibelhenvisninger, henvisninger til andre elementer og et enkelt sted på nettet, hvor eleverne kan placere deres egen/ deres forældres rigdomsniveau - globalt.
Om at samle sig skatte (Mt.6,19). Ingen kan tjene to Herrer, (Mt. 6,24) Det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds Rige. (Mt. 19,16-16).

Krydshenvisninger: Den rige bonde; Frans af Assisi; ; ; ; ;

| Mt. 19, 16-26 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 6, 19-21 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 6, 24-34 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 19, 16-26 Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Tyveri
Du skal ikke tro, at kun det er tyveri, som består i, at du røver det fra din næste, som hører ham til. Du stjæler lige så meget som når man stjæler penge fra en andens pung eller kiste, hvis du ser at din næste lider af hunger, nød, tørst osv., eller ikke har sko og klæder eller et sted at bo, og du ikke hjælper ham. For din ejendom er ikke din, du er blot indsat som forvalter over den, for at du skal dele ud til dem, som trænger til det .. Derfor er en rig mand, som ikke er en tyv, ja, en stor tyv, en sjældenhed. Det ville også behøves et langt tov, for at hænge sådanne store tyve. Sådanne tyve findes der imidlertid ikke så mange af, for den almindelige mand har ikke så stor ejendom, som de rige, der blot skraber, flår, udpiner og udbytter de fattige og samler store skatte. Det er dem, som er de virkelige og største tyve, og dem hænger man ikke i galgen, men de får ære af alle og de øverste pladser, men de vil ikke undgå galgen til sidst. Djævelen vil selv blive mester over dem. Han vil binde dem fast i Helvede, så de ikke kan komme væk fra ham.
Martin Luther. WA 16. 513 (Prædikener over Anden Mosebog, 1524-27) [Man fristes til at tro at et kort, prægnant citat (se i forbindelse med Den rige bonde) om juristernes og Guds syn på rigdom er en tolkning af ovenstående. (Jeg har ikke været i stand til at finde citatet hos Luther selv).
Men her er et lignende: "Når du udbytter folk eller ikke udbetaler dem deres løn rigtig, så er det et tyveri. Du er en tyv for Gud og vil se den fattige Lazarus foran dig på dommens dag, ham, som du har nægtet at give noget ved en sådan handlemåde, og som du desuden har bestjålet og frataget det, som var hans, på grund af din griskhed." WA 52, 372 (Huspostillen, 1544) (Altsammen hentet på www.lutherdansk.dk)


Drømmen om byen - [top]

20/ 78 praksis, skrive mm håb og længsel

Indhold: Elevernes egen drøm om den gode by.

Kim Larsen: "Sylvesters drøm".
Vi bygger på en by.
Inger Christensen: "Et samfund kan være så stenet."

På www: Kim Larsen: Sylvesters Drøm (YouTube); ; ; ; ;

Mål: At åbne øjnene for nødvendigheden af håbet/ drømmen.

Hvordan:
Eleverne skriver ned deres drøm om en by, hvordan den skulle være, hvis den var "drømmen". Dernæst sangen Vi bygger på en by. - som de synger godt med på. Så oplæsning af drømmene - ligheden er rimeligt slående. Lytte til Kim Larsens Sylvesters Drøm. Spørgsmål: Hvad drømmer Sylvester om?
Måske kan elementet bruges sammen med Allehelgen. Saligprisningerne. Se også Guds drøm og min drøm

Krydshenvisninger: Vi bygger på en by; Guds drøm og min drøm; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Baggrundsstof:
Inger Christensen: Et samfund kan være så stenet - bl.a. i "151 andre Sange" Edition Egtved 1982 (eller digtsamlingen Det)


Konger og profeter - [top]

20/ 220 fortælling lbh 18 magt

Indhold: Fortælling om forholdet mellem kongemagt og profetisme i Israel - med David og Nathan som hovedeksempel

Mål: - give forudsætning for at forstå at profeti er andet end noget med at forudsige ting - at det først og fremmest er magtkritik med udgangspunkt i tro

Hvordan:
Historien genfortælles - David og Nathan er valgt fordi det er en god historie - og fordi man i indledningen til den kan tegne et billede af Davids plads i Israels historie, som kan give forudsætning for at forstå forventningen om en Davids Søn - de øvrige profeter kan følges op. Se videre: Profeter

Krydshenvisninger: En linie i bibelens historie - oversigt; Profeter; ; ; ; ;

| 2 Sam. 12, 1-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Profeten Esajas - [top]

20/1578 fortælling lbh 19a profeter

Indhold: På En linie i bibelens historie. Siden har for uden kaldelsesbilledet, hvor englen renser Esajas mund med glødende kul, billeder og tekst der handler om håbet om fredsriget.

Hvordan:
Det er oplagt at inddrage adventstiden salmer og julesalmerne.

Krydshenvisninger: Jonas og hvalen; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Profeten Jonas - [top]

20/1391 fortælling, GT død og opstandelse

Indhold: Fortælling af Jonas historie. Eventuelt med brug af de tre billeder på "Jordens salt".

På www: Jordens salt: Jonas - profeten Jonas; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: Profeter; Dåb, død og opstandelse 1; Dåb, død og opstandelse 2; ; ; ;

| Jonas 1, 1-ff Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Næstekærlighedens motiver - [top]

20/1065 Baggrundsstof næstekærlighed

Indhold: Jakob Holdts overvejelser om tolerance, angstens virkninger og i velforstået egeninteresse som det egentlige motiv for næstekærlighed. Fra en artikel fra hans hjemmeside "Amerikanske Billeder". (Indgår i "At åbne en Verden).

På www: Fra Amerikanske Billeder: Angst æder sjæle op; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Om at rejse
Man lærer hurtigt at hvis man begynder af bekvemmelighed at sige nej til visse "ikke så spændende", "ulækre" eller direkte "farlige" personer, snyder man sig selv i sidste ende for kolossale oplevelser og man bliver hurtigt en del af de kræfter i samfundet, jeg betragter som negative.
Man ender nemlig med at diskriminere - som ung mod de gamle (det er jo sjovere at være sammen med andre unge), som hvid mod farvede grupper, som heteroseksuel mod homoseksuelle, som lovlydig mod alle dem, der er kommet ud på skråplanet eller f.eks. som vestlig demokrat mod tabu-belastede ofre for totalitære magtstrukturer som f.eks. KGB-spioner, Ku Klux Klan - og Nazi-medlemmer.
Begynder man at sige nej til blot et eneste individ kommer man uundgåeligt ud på et glideplan, hvor man ender med ubevidst at blive en del af de aktive kræfter, der står bag menneskelig ghettoisering - med al den vold og fremmedgørelse ghettoer og udstødelse altid fører med sig.
Så at rejse er altså et forsøg på at overvinde angst for medmennesket - en angst, der pludselig kan virke panisk overvældende, når man ser en person af "farligt" udseende stå derude i nattemørket på en øde strækning og bede om et lift... (En angst, som hyppigt) udmønter den sig i almindelig berøringsangst, der end ikke giver os lyst til at udforske eller interessere os for medmennesket - bortset fra i ugeblade og på film.
At sige ja til menneskene, man møder, uden undtagelse kan umiddelbart lyde som en form for næstekærlighed a la den barmhjertige Samaritaner og i sin konsekvens ender det da også uundgåeligt før eller siden i en form for kærlighed til næstemennesket.
Men udgangspunktet er og bør altid være ens egen selviske interesse: at man simpelthen snyder sig selv for uerstattelige oplevelser ved at sige nej til netop de mennesker der udfordrer én ved umiddelbart at forekomme som "farlige", "ulækre", "perverse", "tabubelagte" osv. og som netop i kraft af disse tabuer rummer de virkeligt grænseoverskridende oplevelser som "rigtige" rejser bør indeholde.
Jacob Holdt: Angst æder sjæle op.


Venskab - [top]

20/1649 symbolbegreber

Indhold: Refleksioner over venskab. Bibelhenvisninger.

Mål: Gennem et fænomen som er nærværende for også unge at overveje hvad venskab betyder i kristen sammenhæng

Hvordan:
Venskab har de fleste en nogenlunde udelt forståelse af. Og begrebet synes næsten tidsløst. Her er tre udsagn fra Ordsprogenes bog: En ven viser kærlighed til hver en tid, en broder er født til hjælp i nøden. Ordspr. 17,17 - Olie og røgelse glæder hjertet, og venskabets sødme styrker sjælen. Svigt ikke din ven og din fars ven, Ordspr. 27,9-10. - En vens hug er velmente, en fjendes kys er falske. Ordspr. 17,6.
Kristeligt har venskabsbegrebet en meget dyb betydning: Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner.. Joh. 15,15
At Jesus kalder disciplene venner sætter dem ind i et meget dyb åndelig sammenhæng. De er venner med Gud, en titel som ellers tilhører Abraham. I Jakobsbrevet står der: "Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder: 'Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed,' og han blev kaldt Guds ven." (med pointen at retfærdiggørelsen ikke kommer ved tro alene, det er sagen uvedkommende her) Jak. 2,23. Jakobsbrevet sammenstiller to skiftord fra hhv 1. Mos og Esajas: "Abram troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed". 1. Mos. 15,6. "Men du Israel, min tjener, Jakob, som jeg har udvalgt, min ven Abrahams efterkommere..(hentede jeg).." Es. 41,8.
Den norske kirke har med sit tekstudsnit, de fem første vers af Joh. 11, som fortæller om hvordan Jesus elskede Lazarus (og hans søstre) til 20. s. i treenighetstiden [Se her ] gjort denne søndag til en slags venskabens dag. Det hedder i evangeliet at Jesus elskede ham - og senere kalder Jesus ham "vor ven". Det understøttes af at den gammeltestamentlige læsning er fortællingen om Davids og Jonathans dybe venskab 1. Sam. 18,1-4.

| Joh. 11, 1-5 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Joh. 15, 15- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Jak. 2, 23- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Ordsp. 17, 17- Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Fodvaskningen - [top]

20/ 120 billed-iagttagelse magt (modbilleder)

Indhold: Fodvaskningen - fortællingen og Ford Maddox Browns billede. Henvisning til nettet.

På www: Ford Madox Brown. Fodvaskningen; Ford Madox Brown ; ; ; ;

Hvordan:
Læg mærke til frøperspektivet. De trætte, tvivlrådige disciple, og Peter, der ser nærmest aldrende ud. Jesus - næsten androgyn! - udstråler ungdom og kraft, den fysiske kontakt: hans hånd, Peters trætte fod, er stærkt fremhævet. Fortæl om at det er trællens arbejde, Jesus udfører. At det er et billede på, hvordan Guds frelse griber: fra neden, det svageste sted - eller hvordan man nu vil. Man kan videre lægge vægt på forbilledet, som gives.

Krydshenvisninger: Du satte dig selv i de nederstes sted; ; ; ; ; ;

Referencer:(s:286 i :Det nye Testamente - Illustreret Flere

| Joh. 13, 1-17 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Profeter - [top]

20/ 297 fortælling lbh 19 magt

Indhold: læsning af bibelske og moderne "profettekster". Se tekst.
- samtale om hvad det er at være profet -

På www: Esajas salves; Duccio: Malakias ; ; ; ;

Mål: At give eleverne en fornemmelse for at profeti og profeter dels ikke kun er (bibelsk) fortid dels ikke (kun) hører hjemme i fantasy-genren, tegneserier o.l.

Hvordan:
kombineres eventuelt med Konger og profeter" samt med Det sker at et menneske hæver. Kan enten falde i sammenhæng med En linie i bibelens historie, eller med Hvad påvirker os 2
Hvordan en profet pludselig kaldes og fremtræder "ad hoc" er fortællingen om Nordrigets felttog ind i Sydriget (under kong Akaz) og profeten Odeds indgriben et fantastisk eksempel på. Han er i en vis forstand en barmhjertig samaritaner! (Se henvisningen til Krønikernes bog).

Krydshenvisninger: Konger og profeter; Det sker, at et menneske hæver; En linie i bibelens historie - oversigt; Jonas og hvalen; Hvad påvirker os? 2; ;

| Jer. 4, 23-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Es. 53, 2-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 4, 18-19 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 2 Kr. 28, 9-f Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Tekst A:
Den tid, det tager jordens befolkning at fordobles bliver kortere og kortere - om 35 år vil der være dobbelt så mange som der er nu, dvs. 12 milliarder mennesker. Allerede nu kan den samlede fødevareproduktion ikke følge med befolkningstilvæksten. Og vi i den rige verden er ikke villige til at afgive noget af vort overforbrug. Det betyder at antallet af sultende og fejlernærede mennesker stiger hele tiden. Nogle mener at der dør mellem 10 og 20 millioner mennesker om året af sult...
(Moderne tekst)
Tekst B:
Jeg så på jorden, og se den var øde og tom, på himlen dens lys var borte.. der var mennesketomt og alle himlens fugle var fløjet; frugthaven var ørken, alle dens byer lagt øde for Herren, for hans glødende vrede... Derfor sørger jorden og himlen deroppe er sort;.. For larmen af soldaterne flygter al landet.. hver by er forladt
(Jeremias 4,25)
Tekst C:
Vi driver støt mod ragnarok.. Verdens kernevåbenarsenalers består at titusinder af enheder. Deres totale eksplosionskraft svarer til mere end 1 million Hiroshimabomber. De fleste af dem er rettet mod den nordlige halvkugle.. Hvis bare en betydelig del af dem bliver brugt vil følgerne være uoverskuelige..
(Moderne tekst)

Tekst E:
..Han havde ingen skikkelse, ingen skønhed, vi så ham, men syntes ikke om, hvad vi så. Foragtet og forladt af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler sit ansigt for, han var foragtet, og vi regnede ham ikke for noget. Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore synder og knust for vore overtrædelser..
(Es. 53,5-f)
Tekst D:
"Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig til at bringe godt budskab til fattige, til at udråbe frigivelse for fanger og nyt syn for blinde, til at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren"
Lukas 4

Spørgsmål:

1) Hvilke af disse profetier/profettekster står ikke i bibelen?

..............(skriv bogstaver)

2) Hvilke handler om truende undergang?

.........................

3) Hvilke profetier handler om frelse fra undergang og nød?

..........................

4) Hvilke profetier synes du kunne sige noget om Jesus?

..........................


5) Er nogle af profetierne gået i opfyldelse? (samtale)Desmond Tutu - [top]

20/1455 fortælling, personer protest

Indhold: Fortælleskitse

Hvordan:
Desmond Tutu blev født i 1931 - i Transvaal i Sydafrika. Familien flyttede til Johannesburg, hvor hans far var lærer, hans mor arbejdede som rengøringskone og kok på et blindehjem. De var sorte, og det var den gang apartheid var det lovlige system i Sydafrika. Sorte og hvide måtte ikke sidde på samme bænke, færdes de samme steder . osv.
Tutu fortæller at det var en rystende oplevelse, da den hvide præst i deres menighed tog sin hat af for at hilse på Desmonds mor på gaden. Det var uset ellers.
Desmond Tutu tog sin uddannelse som præst (i den anglikanske kirke) dels i Sydafrika dels i England. Han var hele tiden stærk modstander af apartheidsystemet og samtidig gik han 100% ind for en ikke-voldelig modstand. Regimet prøvede at ramme ham, og flere gange var han arresteret. Men han var efterhånden en respekteret underviser både hjemme og internationalt, og det beskyttede ham tildels. Da apartheid-regimet blev væltet, gik han ind for forsoning - sammen med Nelson Mandela. Tutu blev leder af "Sandheds og forsoningskommisionen", hvis mål var at få sandheden (om de sortes undertrykkelse) for en dag - og så skabe forsoning.
Desmond Tutu blev først biskop, siden den første sorte ærkebiskop i den anglikanske kirke. Nu er han ærkebiskop emiritus - men stadig engageret i politiske spørgsmål.

Krydshenvisninger: Jordens Salt; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Baggrundsstof:
Citater:
"Gud er ikke kristen. Alle er Guds børn og deres forskellige former for tro hjælper os til at indse Guds storhed".
"Guds drøm er at både du og jeg vil indse at vi alle er én familie, at vi skabt til fællesskab, til godhed og til medfølelse"
"Hvis du overfor uretten er neutral, har du valgt side, nemlig undertrykkerens. Hvis en elefant har sat sin fod på musens hale og de siger, du er neutral, vil musen ikke synes om din neutralitet.
Billeder: Billeder vedr. apartheid (og tekst)


Hvem skal have hjertet? - [top]

20/ 917 spil, etik- etik

Indhold: Spil, hvor eleverne som læger skal prioritere mellem forskellige patienter.

Mål: Konfrontere eleverne med en ekstrem, etisk valgsituation (som den moderne teknologi har skabt flere af, men som altid har kunnet dukke op) og derigennem se menneskets pricipielle uerstattelighed.

Hvordan:
Det er et etik-spil, oplæg til en diskussion om "hvad er et menneske værd?" Konfirmanderne sættes i grupper. De er nu "læger" på X hospital. De har fem patienter, der alle venter på en hjertetransplantation. Men der er kun ét hjerte. Hvem skal have hjertet?
Konfirmanderne kan klippe et hjerte ud i rødt papir, der er deres stemmeseddel.
Først diskuteres i grupper, siden tages afstemningsresultatet op til fælles diskussion.
Kan krydres på forskellig vis.
Skaberen af elementet har også brugt det ved et møde med konfirmander og deres forældre sammen.
Det var højst udmærket til formålet.
hjertet? Arne Mårup (2001)

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Hvem skal have hjertet?

I er en gruppe læger, der skal afgøre en vigtig sag.
I har fem patienter, der er meget syge og behøver et nyt hjerte. Problemet er, at I kun har ét hjerte.
Hvem skal have det?

Andersen. Lise Andersen er 40 år, arbejder på fabrik, er gift og har og to børn på 12 og 14 år. I sin fritid er hun træner i badmintonklubben, især for børn og unge mennesker. Mange synes, at hun er noget af en sur mokke.

Børge Bertramsen. Bertramsen er træner på fodboldlandsholdet. Det går rigtig godt for fodboldlandsholdet lige nu, og mange mener, at det er Bertramsens skyld. Måske kan landsholdet vinde EM med Bertramsen som træner. Bertramsen er 59, er skilt og har to voksne børn. Ryger.

Christensen. Erik Christensen er direktør for et stort firma. Firmaet går vældig godt og har skabt arbejde til en masse mennesker i jeres by. Mange mennesker er afhængige af de penge, de tjener på Christensens fabrik. Andre i firmaet vil lukke det og flytte til udlandet, men Christensen vil beholde det i jeres by. Christensen er 62 år, gift og har voksne børn.

Davidsen. Ingrid Davidsen er 25 år og invalidepensionist. Ingen børn, men vil gerne have det. Foruden sin hjertefejl har Ingrid Davidsen også en muskelsygdom, så hun går dårligt og kan ikke arbejde. Hovedet fejler dog ikke noget, og hun kommer meget i en klub med især andre handicappede. Vennerne kan godt lide hende, fordi hun plejer at være i godt humør.

Ebrahim. Abdullah Ebrahim er 36 år og indvandret fra Tyrkiet. Har boet i Danmark i 10 år. Han har arbejdet på fabrik, men lige nu er han arbejdsløs. Han har kone og fem børn. Han taler ikke særlig godt dansk, men alle er enige om, at Ebrahim er en flink fyr og en god nabo.

Jeres opgave er nu at skrive en liste over hvem I synes, der skal have hjertet.

Skriv rækkefølgen ned på alle fem - hvem skal først, og hvem er nummer to osv. (sæt nu den første døde, eller der kom et ekstra hjerte). Skriv en kort begrundelse ud for hver eneste - hvorfor og hvorfor ikke. Hvilke grunde bruger I, når I skal vælge?


Lægerne på ..... hospital indstiller følgende til hjerteoperation:

Lise Andersen som nummer_____. Begrundelse: ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________

Børge Bertramsen som nummer_____. Begrundelse: ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________

Erik Christensen som nummer_____. Begrundelse: ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________

Ingrid Davidsen som nummer_____. Begrundelse: ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________

Abdullah Ebrahim som nummer_____. Begrundelse: ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________


Besættelsesmagter - [top]

20/1306 fortælling, NT: lbh 9x politik

Indhold: En del af En linie i Bibelens historie [ikke implementeret]

Krydshenvisninger: En linie i bibelens historie - oversigt; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Guds drøm og min drøm - [top]

20/ 136 praksis, skrive håb og længsel

Indhold: Guds drøm (skabelsens mening), bevaret af profeter, lagt i en kvindes skød - stilles overfor ens egen drøm.

Mål: give fornemmelse for at håb, vision, drøm er et sted, hvor mennesket overskrider "denne verden" - uden at flygte ud af den

Hvordan:
Bed eleverne formulere skriftlig deres drøm om verden.
Meget parallel med Drømmen om byen (Flere ideer her).

Krydshenvisninger: Drømmen om byen; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Baggrundsstof:
Jørgen Demants juleprædiken Korshærsbladet 1990, s. 99.


Kristendom og politik - en oversigt - [top]

20/1042 Oversigt politik

Indhold: Flere tværgående link til elementer, hvorudfra forholdet mellem kristendom og politik kan behandles...

Krydshenvisninger: Fodvaskningen; Kristi hænder; En tinmineby i Syd-Amerika; Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene); ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Kristendom og politik - salmer - [top]

20/1043 Oversigt politik

Indhold: Krydshenvisninger til salmer, hvorudfra forholdet mellem kristendom og politik kan behandles.

Krydshenvisninger: Guds kærlighed ej grænse ved; Du ved det nok mit hjerte; ; Du satte dig selv i de nederstes sted; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Min sande familie - [top]

20/ 256 læsning, NT familie (modbilleder)

Indhold: læsning af Mk. 3,31-35

Mål: Vise de normbrydende sider ved Jesus - kan danne modbillede til idealisering af kernefamilien.

Krydshenvisninger: Modbilleder; ; ; ; ; ;

| Mk. 3, 31-33 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Final footer