Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

17. søndag i treenighetstid

Dagens evangelium: Mk. 5. 35-43 - Jairus' datter

Teksten bibel.no - - [ Dansk versjon ]

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sidene. En rekke nyttige, grunnleggende verktøy finns alltid. Den er opprinnelig utviklet til de danske tekstrekkene. Det er en del fasiliteter, som ennå ikke finns på den norske utgaven. Og det redigeres av en dansk prest/teolog, derfor vil dansk av og til komme for. Rettelse mottas gjerne.

Den norske kirkes tekstrekkene: HER - nb pt bare tekstrekke 2

Tekstens plass i dansk tekstrekke/Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Til eksegesen: Working Preacher (Powery) + 4 andre.
Lectionary Greek
Talita af hebraisk "lam"

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener: Se prekensitater

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 5 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspedagogiske notater:Elementer til Katektik har ikke denne fortelling - men generelle overveielser over typer av helbredelse - Jesus som helbreder - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Prekener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Dahl, Torill Farstad
Dødeoppvekkelsene var uansett bare foreløpige. Hvor gammel den 12 år gamle jenta ble, vet vi ikke. Vi vet ikke om livet hennes ble lett eller vanskelig. Men det er helt sikkert at hun døde til slutt.
Med Jesu egen oppstandelse var det annerledes.
[2019] Se mere

Granum-Aanestad, Helene Benedikte
Når Jesus tar den lille jenta i hånden, er det jord og himmel som møtes. Den kraftløse, kalde barnehånden hviler i Guds allmektige hånd, den hånd som en gang formet mennesket av støv fra marken. Det er et øyeblikk fylt av ømhet og nærvær. Jesus blir ikke stående på avstand, han bøyer seg helt ned ved sengen til den døde. Jord og himmel møtes, død og liv møtes. [2019] Se mere

Kleiven, Jørgen Skogestad
Å leve i en triumf.
®Ulsteinvik løper fra resten av verden!¯. Vi som Ulsteinvikere lever om dagen høyt i sky på grunn av en av våre sambygdinger sin triumf i idrettens verden. Karsten Warholm...//..Jesus viser sin triumf. Han sier at død og det vonde har ingen makt i møte med mitt nærvær.
Dette første ordet Talita som oversettes til ®vesle jente¯, det er aramaisk - men det har sitt utspring fra det hebraiske ordet Taleh som gjerne oversettes til ®lam¯ på norsk. Og på den måten, så kan vi ta denne triumferende setningen til Kristus og implementere den til alle våre liv, uansett om man er en ung jente eller en godt voksen mann. Kristus sier til oss alle: ®Mitt lam, reis deg opp!¯
[2019] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.