Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

19. s. i treenighetstiden

Dagens evangelium: Luk. 9. 57-62 - La de døde begrave sine døde

Teksten bibel.no - - [ Dansk versjon ]

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sidene. En rekke nyttige, grunnleggende verktøy finns alltid. Den er opprinnelig utviklet til de danske tekstrekkene. Det er en del fasiliteter, som ennå ikke finns på den norske utgaven. Og det redigeres av en dansk prest/teolog, derfor vil dansk av og til komme for. Rettelse mottas gjerne.

Den norske kirkes tekstrekkene: HER - nb pt bare tekstrekke 2

Tekstens plass i dansk tekstrekke/Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Til eksegesen: Working Preacher - 4 indlegg iallt - her linkes til Parsons' som har konklusjonen: "..it attributes to Jesus a saying that would have been rather well-known in the ancient Mediterranean world. For example, in Hesiod's Works and Days, a plowman is described as one "who attends to his work and drives a straight furrow and no longer gapes after his comrades, but keeps his mind on his work.".
[Intet på Lectionary Greek til denne teksten - Teksten har heller ikke parallel i den danske Teksten denne uge]

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener: Flere fortolker "de døde" som de åndelig døde. Jesus pleier ikke å være imot ceremonier og konvensjoner på den måte - jfr. Mt. 11,17 - heller ikke at man skal ære far og mor, så det må være åndelig ment.
Flere referer til Hans Nielsen Hauges kallelse i Tune, Østfold, 1876. Og kendte billedlige fremstillinger av den: Der har han sluppet grepet på den jordiske plog, for å gripe den åndelig plogen.
Hans Nielsen Hauge slipper plogen
Skulptur -plov på mark

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 9 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspedagogiske notater: - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her