Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

22. søndag i treenighetstid

Dagens evangelium: Luk. 10. 25-37 - Den barmhjertige samaritaner

Teksten bibel.no - - [ Dansk versjon ]

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sidene. En rekke nyttige, grunnleggende verktøy finns alltid. Den er opprinnelig utviklet til de danske tekstrekkene. Det er en del fasiliteter, som ennå ikke finns på den norske utgaven. Og det redigeres av en dansk prest/teolog, derfor vil dansk av og til komme for. Rettelse mottas gjerne.

Den norske kirkes tekstrekkene: HER - nb pt bare tekstrekke 2

Tekstens plass i dansk tekstrekke/Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også højre spalte for flere kommentarer.

Til eksegesen: Lectionary Greek
Veldig mye stof på danske parallellen. Her diskuteres den politiske samaritan. Og: Er samaritanen bilde på Jesus? Luther mener ja, Kaj Munk nej. Siste mener endda at der er noen, man best tjener ved at slå dem ihjel (!)
Kontekstoverveielserne dér kan også være til inspirasjon.

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 10 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspedagogiske notater: - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.