- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
August - september (41)

Høst. Sct. Mikkel. Ca. 10. - 19. s. e. trin. "Vuerne" er samlede oversigter over perioden. Følger med opdateringerne efterhånden som de bliver færdige.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Kirkeåret lige nu - 2. tekstrække. 10.-18. s.e.tr. (Type: Oversigt)
Høste og dele (Type: Basisstof)
Nu falmer skoven, Grundtvig 1844 og Sov sødt barn lille (Type: henvisning)
Høst (Type: henvisning)
Sct. Michaels dag (29. september) (Type: fortælling)
Høst - clip art til farvelægning (Type: )


.

.


Kirkeåret lige nu - 2. tekstrække. 10.-18. s.e.tr. - [top]

41.02/1211 Oversigt kirkeår

Indhold: Kirkeårets tekster til aktuelle periode i undervisningsperspektiv. Kan selvfølgelig også tjene til prædikeninspiration. Mangler her: 11. s.e.tr. Link til oversigten under "Hvordan".

Hvordan:
Se her.

Krydshenvisninger: Kirkeårsrelateret undervisning; ; ; ; ; ;


Høste og dele - [top]

41.10/1134 Basisstof høst

Indhold: Bibelhenvisninger til befalinger i GT om ikke at høste så tæt at den fremmede og fattige ikke kan høste med. Teksten til "Marken er mejet", hvor motivet klinger med.

| 3 Mos. 13, 19- Teksten | 5 Mos. 24, 19- Teksten


Tekst:
Marken er mejet, og høet er høstet,kornet er i laderne, og høet står i hæs.Frugten er plukket, og træet er rystet,og nu går det hjemad med det allersidste læs.Rev vi marken let,det er gammel ret,fuglen og den fattige skal også være mæt.Rev vi marken let,det er gammel ret,fuglen og den fattige skal også være mæt.


Nu falmer skoven, Grundtvig 1844 og Sov sødt barn lille - [top]

41.20/ 903 henvisning høst

Indhold: Se Grundtvig 1844- et sammenkædende fortælleforløb.

Krydshenvisninger: Grundtvig 1844; ; ; ; ; ;


Høst - [top]

41.40/ 899 henvisning høst

Indhold: Mulighed for fortælling om baggrunden for Nu falmer skoven trindt om land. Grundtvig 1844

Krydshenvisninger: Grundtvig 1844; ; ; ; ; ;

Sct. Michaels dag (29. september) - [top]

41.40/ 589 fortælling godt og ondt

Indhold: Sammenkædende fortælling ved morgensangen i slutningen af september. Fortælling om ærkeenglen Michael. - DDS 747 og DDS 634, evt. DDS 759 v.6.
Feature-ark kan anvendes som grundlag for samtale.

På www: Castel Sant'Angelo, Rom (Wikimedia); Dürers kaosbekæmpende Michael Sjælevejeren. Kalkmaleri, Ballerup.; ; ; ;

Hvordan:
[Hent arket.]
98: Jeg tog ved morgenandagten i kirken anledning af at Mikkelsdag falder på det tidspunkt i konfirmandundervisningen, hvor jeg af tematiske grunde ofte er nået til spørgsmålet om godt og ondt. Man kan fortælle om fejringen af Ærkeenglen Michael i katolske lande - især tidligere. Sct. Michael er en lysengel (derfor Lyset engel går med glans (DDS 747), som fordriver det onde (dragen/slangen) og har i øvrigt en parallel i Sct. Georg /Sct. Jørgen og dragen. Michael er forsynet med et sværd og/eller en vægt. Med vægten vejer han sjælene - på kalkmalerier undertiden meget velvilligt: Han snyder ved at lægge fingeren på vægtskålen til den gode side. Nogle steder er Michael først og fremmest helbrederen. Du ved det nok mit hjerte (DDS 634) synges - og der fortælles lidt om Kaj Munk. Eventuelt synges også det sidste vers af Nu hviler mark og enge (DDS 759) som kan referere til Sct. Michaelssymbolikken.
Eller Gud skal alting mage (DDS 34), ligeledes det sidste vers, kan bruges.

Krydshenvisninger: Lysets engel går med glans; Du ved det nok mit hjerte; Nu hviler mark og enge; Gud skal alting mage; Engle; ;

| Åb. 12, 7-ff Teksten | Åb. 8, 2-5 Teksten | Dan. 10, 13- Teksten


Tekst:
Navnet betyder: "Hvem er som Gud"
Michael var lederen for de engle, der var trofaste mod Gud i kampen med Satan og alle de faldne engle. Han er en af de syv engle som står for Guds trone (Tob 12,15; Åb 8,2-5). I Danielsbogen kaldes han den fornemmeste af fyrsterne (10,13) og den store fyrste (12,1). Ifølge Judas brev (v. 9) kæmpede han med Satan om Moses lig! I Johannes Åbenbaring (12,7ff) fortællers det hvordan Michael med sine hærskarer af engle går i krig mod den røde drage med syv hoveder, det er Satan, og hans engle. Dragen kan ikke klare sig og styrtes ud af himlen. Derfor ser man på billeder meget tit Michael kæmpe med en drage - ligesom sankt Georg (eller sankt Jørgen).
Man fortæller at Michael har fire hovedopgaver: For det første at kæmpe mod Satan, det onde selv. Det andet er at redde de troende sjæle, især i dødstimen. Det tredje at være forkæmper for Guds folk. Først jøderne i Gammel Testamente, derefter de kristne - han bliver derfor skytshelgen for kirken. Den fjerde opgave er at bringe sjælene væk fra jorden og bringe dem for dommen.
Michael har en vældig styrke. I et skrift, der hedder "Abrahams Testamente" fra ca 100 e.kr., er han endda i stand til at hente og redde sjæle op fra Helvede. Han menneskenes kærlige forkæmper. På gamle danske kalkmalerier kan man se Ærkeenglen Michael snyder med vægten, når den enkelte sjæl vejes foran den himmelske dommer - han tynger vægten med de gode gerninger ned - enten med en lille diskret englefinger eller en solid, vægtig hånd - eller han kæmper mod de djævle, der prøver at tynge skålen med de dårlige gerninger ned!
Mange har set Michael i store og voldsomme syner. I 590 blev Gregor d. 1. valgt til pave. Byen Rom havde været plaget af en frygtelig pest, og Gregor havde ledet et stort optog af byens borgere, der angrede og gjorde bod for alt det onde, de og byen havde gjort. Da så Gregor i et syn ærkeenglen Michael over den tidligere kejser Hadrians mausoleum. Englen stak sit blodige sværd i skeden. Og pesten slap straks sit tag i byen. Gregor bestemte at mausolæet skulle hedde Engelsborg (Castel Sant'Angelo) - og den dag i dag ser vi Sankt Michael i form af en kæmpestatue over borgen.
Michael er skytsengel for de syge, kurerer, kolonialhandlere, ansatte på supermarkeder, apotekere, bakere, bankansatte (1958), drejere, glaspustere, malere, radiomekanikere, radiologer.


Baggrundsstof:
På det fremragende site (Danske kalkmalerier) finder man 75 billeder af Sct. Michael ved opslag i billeddatabasen - mest som den ærkeengel, der drev Adam og Eva ud af paradisets have eller som "sjæle-vejeren", men også som drage-dræber.


Høst - clip art til farvelægning - [top]

41.99/1142

Indhold: For børn: Link til sted med clip-art. (Der findes mange andre - søg evt. coloring harvest clip art).

På www: 6-7 billeder om høst til at farvelægge; ; ; ; ;

Hvordan:
Her er direkte link til enkelt sted. Men ellers: google med søgeordene "harvest coloring"


Final footer