Theol-p oversigt - ETK forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Samtlige titler alfabetisk
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Æ - Ø - Å -
Klik på titel for at komme til den enkelte element.
"Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" - - [salmer, DDS 197 - lidelse] top
.. ind i den store historie - - [didaktisk - generelle ting - fortælling] top
..døbt af Johannes, fristet af djævelen 1 ... - - [samtale - trosbekendelse] top
..døbt af Johannes, fristet af djævelen 2 .. - - [arbejdsark - redigeret - inkarnation] top
..til syvende og sidst måtte et eller andet engang være opstået.. - - [læsning - tekstcitat - mening] top
0. En linie i bibelens historie (lbh) - - [fortælling lbh 10 - Guds handlen i historien] top
1. En linie i bibelens historie - interaktiv planche - - [interaktivt - internet - historie, bibels-] top
10 pædagogiske bud - - [didaktisk - generelle ting - didaktik] top
13-15 årsalderen er konfirmationsalder - - [samtale - livsfaser, pubertet] top
2. En linie i bibelens historie - oversigt - - [fortælling lbh 10a - Guds handlen i historien] top
3. En linie i bibelens historie - i en nøddeskal - - [fortælling lbh 10a - Guds handlen i historien] top
4. En linie i bibelens historie (lbh)(færdigt ark) - - [arbejdsark - redigeret - historie, bibels-] top
A - - [A: - A] top
Abraham - patriarkerne - - [fortælling lbh 14a - nomade] top
Absalon - - [fortælling, personer - ] top
Adjevitch (Den gamle skomager) - - [fortælling - kærlighed til næsten] top
Advent og nytår - - [salmer, DDS 74 og 712 - kirkeår/ kalenderår] top
Al jordens fylde har du skabt - - [salmer, nye - nadver] top
Aleneste Gud i Himmerig - - [salmer, DDS 435 - treenigheden] top
Alexamenos tilbeder sin Gud - - [billed-iagttagelse - lidelse] top
Alle mine kilder - - [salmer, DDS 441 - dåb] top
Allehelgen - halloween - - [Event med forberedelse - helgener] top
Allehelgen - meditativ praksis - - [praksis, meditativ - bøn, meditation] top
Almagts Gud velsignet vær - - [salmer, DDS 356 - almagt, Guds] top
Almægtige og kære Gud - - [salmer, DDS 17 - skabelse] top
Alteret - - [begreber, basale - offer] top
Altertavler - mal selv - - [praksis - billeder] top
Altid frejdig når du går - - [salmer, DDS 784 - døden] top
Andre religioner - - [Emneområde - (didaktisk) - islam] top
Anna Selvtredje - - [billed-iagttagelse - socialisation] top
Arbejderne i vingården - - [læsning, NT: lignelse - godhed] top
Arbejdsark (Hej Peter) - - [arbejdsark - brødtekst - konfirmation] top
Arbejdsark - spørgsmål til Babelstårn mm. - - [arbejdsark - brødtekst - ånd] top
Ars Sacra - Religions P„dagogische Institut Deutschlands - - [billed-iagttagelse - kunst] top
Astronomiske facts - - [Facts - verdensbilleder] top
At forkynde Kristus som verdens frelser - - [samtale - mission] top
At pinsen den er lysegrøn - - [salmer, nye - ånd, kirke] top
At sætte mål for konfirmandundervisningen - konfirmanderne selv - - [opgave - samtale - mål] top
At sætte ord på hvad jeg tror på - - [Undervisningsmaterialer - konfirmandforberedelsen] top
At åbne en Verden - - [internet - interaktiv - læren] top
Atomet og billedtale - - [læsning, tekst - erkendelse] top
Axel - - [Navnes betydning - ] top
B - - [B: - B] top
Babelstårnet - - [fortælling lbh 13b - sprog, forståelse] top
Bekendelse - - [Basistekst (bibel) - tro] top
Bernhard af Clairvaux - - [fortælling, personer - mystik] top
Bespisningen i ørkenen - - [billed-iagttagelse - tegn] top
Besættelsesmagter - - [fortælling, NT: lbh 9x - politik] top
Besøg på kirkegård og kapel - - [oplevelse, ekskursion - døden] top
Bibel og åbenbaring - - [Baggrundsstof - bibel] top
Bibel-intro - - [samtale, tema - bibel] top
Bibelbladring - - [event - mini - bibel] top
Bibelen - et bibliotek - - [læsning, GT og NT - bibel, autoritet, syn] top
Bibelen som hypertekst - - [citat - åbenbaring] top
Bibelens lande, et kig på kortet - - [samtale, facts - geografien] top
Bibelske fortællinger i kunst og kultur - - [henvisning - ] top
Bibelske kort - - [facts - geografi, bibelsk] top
Bibelstafet ved opstart - - [leg - bibel] top
Bibelsyn - baggrundsstof på nettet - - [Baggrundsstof - bibel] top
Big Bang - - [samtale - skabelse] top
Billedbrug i undervisning - analyse af billeder - - [Billeder - metode - (di - billeder] top
Billeder - internt indeks over billeder i "Hvad skal jeg sige?" - - [meta-element - billeder] top
Billeder af Gud 1. (GT) - - [læsning GT og NT - gudsforestillinger] top
Billeder af Gud 2. (NT) - - [læsning GT og NT - gudsforestillinger] top
Billeder i undervisningen - ressourcer på nettet - - [didaktisk - generelle ting - kunst] top
Billeder og opfattelser af Gud i NT (Færdigt ark) - - [arbejdsark - redigeret - gudsforestillinger] top
Billedet - - [fortælling (henv) - symboler] top
Billedmeditation - - [koncept (del-) (didaktisk) - billeder] top
Billedsamliger på nettet - flere - - [ressourcested - billeder - generelt] top
Bjergprædikenens etik - - [Baggrundsstof - etik og moral] top
Bliver enhver salig i sin egen tro? (24) (henv) - - [samtale /andet mat. - tro] top
Blokdage - hvordan? - - [didaktisk - generelle ting - undervisningens former] top
Blomstre som en rosengård - - [salmer, DDS 78 - håb og længsel] top
Bonhoeffer, Dietrich - - [fortælling, personer - efterfølgelse] top
Bosættelse, indvandring i Det forjættede land - - [fortælling lbh 17 - Guds handlen i historien] top
Brorsons vita - oversigt - - [fortælling, personer - salmer] top
Bøn - hvor ofte? - - [individuel opgave - bøn] top
C - - [C: - C] top
Con Dios - - [Referencer - andet mat. - undervisningen] top
Copyright - film og video - - [Film/video copyrigt - copyright] top
Credo - für Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts - - [leksikalt - internet - facts] top
Crunch-ord i salmer - idé - - [salmer, hørt tekst - symbolsprog] top
D - - [D: - D] top
da I blev kaldet: I var ikke mange vise.. - - [samtale - kirke] top
Dagens plakat - - [oplevelse - metoder] top
Danmarks middelalderlige altertavler - - [ressourcested - altertavle] top
Dansens Herre - - [salmer, nye - opstandelse] top
De betroede talenter - - [læsning NT, lignelser - tro] top
De fem sten - - [oplevelse, fælles - fællesskab] top
De første kristne - forfølgelser - - [fortælling, personer - forfølgelse] top
De hellige tre konger / De vise mænd - - [Facts - epifani] top
De ni bedeslag - - [meditation, ord - treenigheden] top
De ni læsninger - og konfirmandundervisning - - [praksis - frelseshistorie] top
De smukke unge mennesker - - [sang, høre - livsfaser, pubertet] top
De syv dødssynder - - [ressourcested - synd] top
De ti bud - 6 forskellige skitser til undervisingsforløb mm. - - [Emneområde - flere koncepter - loven] top
De to skabelsesberetninger i første mosebog - - [læsning, GT - skabelse] top
De usynlige - - [film - dåb] top
Dejlig er den himmel blå - - [salmer, DDS 136 - inkarnation] top
Den aronitiske velsignelse - - [fortælling lbh 16e - velsignelse] top
Den barmhjertige samaritaner - - [praksis, tegne mm - kærlighed til næsten] top
Den blinde helbredes - - [billed-iagttagelse - helbredelse] top
Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller (Oversigt) - - [oplevelse, billed- - arkitektur] top
Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller 1 (Stavkirken) - - [oplevelse, billed- - arkitektur] top
Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller 2 (Romansk - ældre) - - [oplevelse, billed- - arkitektur] top
Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller 4 (gotisk - høj) - - [oplevelse, billed- - arkitektur] top
Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller 5 (Kirkefond) - - [oplevelse, billed- - arkitektur] top
Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller 6 (Moderne kirker) - - [oplevelse, billed- - arkitektur] top
Den døde mand - - [fortælling (henv) - religionens nødvendighed] top
Den fjerde Vismand - - [fortælling - næstekærlighed] top
Den fortabte søn - - [læsning, NT - tilgivelse] top
Den fortabte søn - gået i svinene - - [billed-iagttagelse - ] top
Den fortabte søn og Klodshans - - [fortælling (henv) - tilgivelse] top
Den første time i konfirmandforberedelsen - - [koncept (del-) (didaktisk) - start, forberedelsens] top
Den første time i konfirmationsforberedelsen (1) - - [koncept (del-) (didaktisk) - metoder] top
Den gamle af dage - - [billed-iagttagelse - gudsforestillinger] top
Den gang Gud Herren skabte jord og himmel - - [fortælling, GT - skabelse] top
Den gode hyrde - - [billed-iagttagelse - Jesu mange ansigter] top
Den gyldne regel i jødedom, kristendom og islam - - [Facts - etik] top
Den gældbundne tjener - - [læsning, NT:lignelse - tilgivelse] top
Den hemmelige Vej - et rollespilsløb - - [leg - Jesufortællingen] top
Den hemmelige Vej - som en del af en temadag - - [leg - Jesufortællingen] top
Den hemmelige vej, Vælg selv... - - [fortælling, vælg selv.. - Jesu liv] top
Den kristne historie - en vej at se tilbage på - - [oplevelse, billed- - historie, kirkens] top
Den mørke nat forgangen er - - [salmer, DDS 736 - opstandelse] top
Den rige bonde - - [læsning NT, lignelser - dom] top
Den røde tråd - - [billed-iagttagelse - skabelse] top
Den signede dag med fryd vi ser - - [salmer, DDS 402 - rejsen] top
Den store hvide flok vi se - - [salmer, DDS 571 - dødens overvindelse] top
Den sunkne by - - [fortælling - dåb] top
Den yndigste rose er funden - - [salmer, DDS 122 - enhed, forening] top
Der er en vej som verden ikke kender - - [salmer, DDS 379 - vejen] top
Desmond Tutu - - [fortælling, personer - protest] top
Det danske bibelselskab - - [Internettet - facts mm - bibel] top
Det dit hjerte hænger ved.. - - [samtale, tema - gudsforestillinger] top
Det ensomme juletræ - - [billed-iagttagelse - julesorg] top
Det er pinse - - [Oversigt /andet mat. - kirkeår/ pinse] top
Det evige liv - følge Johannesevangeliet - - [tekst - opstandelse] top
Det fortabte får - - [billed-iagttagelse - lignelser] top
Det forunderlige år 1588 - - [fortælling, historie - dom] top
Det gotiske krucifix - skitse - - [henvisning - lidelse] top
Det kimer nu til julefest - - [salmer, DDS 094 - inkarnation] top
Det med Gud - - [ressourcested - religiøsitet] top
Det middelalderlige verdensbillede, hul på.. - - [billed-iagttagelse - verdensbilleder] top
Det onde. Temanummer Kirken Underviser (online) - - [Baggrundsstof - onde, det] top
Det sker, at et menneske hæver - - [salmer, nye - håb] top
Det skete i de dage.. - - [interaktivt - Theol-p - inkarnation] top
Det store gæstebud - - [praksis, foto - nåde] top
Det vigtigste - - [individuel opgave - tro] top
Det vigtigste 2 (bearbejdning) - - [samtale, bearbejdning - tro] top
Det vigtigste (De ti bud) - - [samtale - loven] top
Det vigtigste - arbejdsark - - [arbejdsark - redigeret - tro] top
Det vigtigste i kristendommen - - [samtale - næstekærlighed] top
disciplin - - [didaktisk - generelle ting - metoder] top
Djævelen - - [ - ] top
Dommedagsforkyndelse - - [citat - dom - fortabelse] top
Dommerne - - [billed-iagttagelse - dom] top
Domsbilleder - - [billed-iagttagelse - dom] top
Drømmen om byen - - [praksis, skrive mm - håb og længsel] top
Du gav mig, o Herre en lod af din jord - - [salmer, DDS 728 - skabelse] top
Du har en mission - - [arbejdsark - redigeret - mission] top
Du Herre Krist, min frelser est - - [salmer, DDS 52 - Jesus Kristus] top
Du satte dig selv i de nederstes sted - - [salmer, DDS 260 - Guds nærhed] top
Du som har tændt millioner af stjerner - - [salmer, DDS 787 - Guds omsorg] top
Du tændte sol og stjerner - - [salmer, nye - dåb] top
Du ved det nok mit hjerte - - [salmer, DDS 634 - godt og ondt] top
Du, som lader græsset gro - - [salmer, nye - ånd til handling] top
Due - over døbefont - - [oplevelse, symbol- - dåb] top
Duen (symbol) - - [oplevelse, symbol- - symboler] top
Dybt hælder året i sin gang - - [salmer, DDS 732 - året - efterår] top
Død som indgang i det biologiske kredsløb - - [samtale - døden] top
Dødens overvindelse - - [samtale, arbejdsark - døden] top
Dåb og opstandelse (Færdigt arbejdsark) - - [arbejdsark - redigeret - dåb] top
Dåb, død og opstandelse 1 - - [samtale - dåb] top
Dåb, død og opstandelse 2 - - [samtale - dåb] top
Dåben med stort - Luthers forklaringer mm - - [samtale, tema - dåb] top
Dåbens forløb 2 - - [læsning, tekst - dåb] top
Dåbsritualet - - [læsning, tekst - dåb] top
Dåpen - med STORT - med katekismusstoff. (Norsk) - - [opgave - samtale - Dåb] top
E - - [E } E: - E] top
En linie i bibelens historie - forsiden af Chr. IIIs bibel - - [billed-iagttagelse - Bibelen som fortælling] top
En linie i Bibelens historie - Om at undervise i GT - - [fortælling lbh 10 - ] top
En palme er en palme og en mark en mark - - [citat - skabelse] top
En rose så jeg skyde - - [salmer, DDS 117 - inkarnation] top
En tinmineby i Syd-Amerika - - [læsning, GT, anden t. - godt og ondt] top
Engle - - [Symbolvæsener - engle] top
Er der nogen i himlen? - - [Musik - sang, høre/se - døden] top
Erasmus af Rotterdam - - [fortælling, personer - reformation] top
Erkendelse af Guds storhed - - [tekst - skabelse] top
Ernst og lyset - - [video - dom - genkomst, Kristi] top
Esbjerg-evangeliet - - [billed-iagttagelse - Bibelen som fortælling] top
Et barn er født i Betlehem - - [salmer, DDS 104 - inkarnation] top
Et rustfrit tandhjul - - [læsning - tekstcitat - socialisering] top
evaluering af undervisningen, konfirmandernes - - [individuel opgave - evaluering] top
Evangeliemaraton / evangelieweekend -Lukas - - [læsning NT - bibel] top
Evangelistsymbolerne i kirken - - [billed-iagttagelse - symboler] top
F - - [F } F: - F] top
Facebook i konfirmandundervisningen - - [Medier, IT, sociale medier (didaktisk) - interaktivitet] top
Fadervor - daglig brug - og: Gå et Fadervor - - [praksis, fælles - bøn] top
Fadervor - generelt - - [læsning, NT: Jesu lære - bøn] top
Fadervor - ikke forkyndelse ( i følge Folketinget) - - [Baggrundsstof - fadervor] top
Fadervor - mix og match - - [Kropslig indlæring - fadervor] top
Fadervor - teksten - - [læsning, NT - bøn] top
Fadervor - teksten som lille memorial - - [arbejdsark - redigeret - fadervor] top
Fadervor a, synoptisk læst, Mattæus' vinkel - - [læsning, NT - bøn] top
Fadervor b, synoptisk læst, Lukas' vinkel - - [læsning, NT - bøn] top
Fadervor, arbejdsark - - [arbejdsark - brødtekst - bøn] top
Fadervor. 1: Helliget blive dit navn - - [samtale - hellighed] top
Fadervor. 2: Komme dit Rige - - [samtale - Guds rige] top
Fadervor. 3: Ske din vilje, som i himmelen, således også.. - - [samtale - Guds vilje] top
Fadervor. 4: giv os i dag vort daglige brød - - [samtale - brød, det daglige] top
Fadervor. 5: forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere - - [samtale - skyld] top
Fadervor. 6: led os ikke ind i fristelse - - [samtale - tro og tvivl] top
Fadervor. 7: fri os fra det onde - - [samtale - tro og tvivl] top
Faste - forskelligt - - [samtale - faste] top
Faste og syndebuk - - [samtale, arbejdsark - faste] top
Fastesøndage (1. tekstrække) - - [arbejdsark - redigeret - faste] top
Fem Kristusfigurer i Hollywoodfilm - - [film - Kristusbillede] top
Festdage i forskellige religioner - - [Basisstof - fest] top
Film - Det danske Filminstituts Undervisningsmaterialer - - [ressourcested - film og video] top
Film og musikvideoer - konfirmandcenter.dk - - [ressourcested - film og video] top
Film og video i undervisningen - - [film/video (didaktisk) - undervisningensmidler] top
Fire grundlæggende teologiske fagord - - [samtale, tema - gudsforestillinger] top
Fisken som symbol - - [oplevelse, symbol- - Jesus Kristus] top
Fjernundervisning via internet og mobil - - [Medier, IT, sociale medier (didaktisk) - ] top
Fjernundervisning via internet og mobil (norsk tekst) - - [Medier, IT, sociale medier (didaktisk) - ] top
Fodboldenglen - - [citat - ånd] top
Fodvaskningen - - [billed-iagttagelse - magt (modbilleder)] top
Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene) - - [fortælling lbh 15a - godt og ondt] top
Folkekirken.dk - undervisning - - [internet - interaktiv - kirke] top
Folkekirkens konfirmandcenter - - [ressourcested - organisation] top
Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby - Rudersdal - - [ressourcested - skole-kirkesamarbejde] top
Fordomme - eller gensidig forståelse? - - [Undervisningsmaterialer - fordomme] top
Forfølgelser: Nero - - [Basistekst (kirkeh.) - lidelse] top
Forfølgelserne under Nero - - [fortælling, historie - forfølgelse] top
Forholdet mellem GT og NT - - [henvisning - bibel] top
Forklarelsen - billeder - - [billed-iagttagelse - åbenbaring] top
Formålet for konfirmandforberedelsen - - [Vision, mål, koncept (didaktisk) - metoder] top
Forskelligt historisk om jul og advent - - [ressourcested - jul] top
Forvandling - - [Baggrundsstof - forvandling] top
Frans af Assisi - - [fortælling, personer - efterfølgelse] top
Fred og krig - - [gudstjeneste (ungdoms-) - fred] top
Frelse - apokatastasis - - [teologiske begreber - frelse] top
Frelserens er mig en hyrde god - - [salmer, DDS 664 - frelse] top
Frelst af en pizza - - [oplevelse, tegneserie - dom] top
Fremmede i Ægypten - - [Basistekst (bibel) - flygtning] top
Fristelsen i ørkenen - mime ved gudstjeneste - - [dramatisering - fristelse] top
Fristelsen i ørkenen 1 - - [læsning, NT - magt] top
Fristelsen i ørkenen 2 - - [billed-iagttagelse - godt og ondt] top
Fup og fakta om julen - - [Facts - jul] top
Fælles mål - kristendomsundervisning i folkeskolen - - [internet - skole-kirke - læseplan] top
Fællesskab, sprog og ånd - - [samtale, arbejdsark - fællesskab, sprog, ånd] top
Fællesskaber - - [samtale, tema - kirke, fællesskab] top
Fødsel - genfødsel - dåb - - [samtale, arbejdsark - dåb] top
G - - [G } G: - G] top
Gammel Testamente i konfirmandundervisningen - - [didaktisk - generelle ting - bibel] top
Gennem Vand - om dåben - - [arbejdsark - redigeret - dåb] top
Giv mig Gud en salmetunge - - [Salmer, DDS 4 - Guds omsorg] top
Godt og ondt (3+3 eksempler hver) - - [samtale, tema - godt og ondt] top
Godt og ondt (collage - efterbehandling) - - [samtale, arbejdsmappe - godt og ondt] top
Godt og ondt (collage) - - [praksis, collage - godt og ondt] top
Godt og ondt (film) - - [film - godt og ondt] top
Godt og ondt (færdigt ark) - - [arbejdsark - redigeret - godt og ondt] top
Godt og ondt - hvorfra? - - [samtale, tema - godt og ondt] top
godt og ondt, foto-opgave - - [praksis, foto - godt og ondt] top
godt og ondt, foto-opgave (efterbehandling) - - [praksis, foto - godt og ondt] top
Grundtvig 1844 - - [fortælling, personer - krise] top
Grundtvig omkring 1810 - - [fortælling, personer - krise] top
Grundtvig, N.F.S. - - [fortælling, personer - biografi] top
Gud - førend bjergene blev til - - [citat - gudsforestillinger] top
Gud eksisterer ikke - han møter meg.. - - [video - gudsforestillinger] top
Gud er ikke død - han kan bare ikke bare finde en parkeringsplads - - [meditation, graffiti - mening] top
Gud er inden i os - - [tekst - bekendelse] top
Gud er kærlighed - - [praksis, foto - kærlighed] top
Gud har skabt mig - - [læsning, tekst - skabelse] top
Gud på sms - hurtig associationsformidling - - [Medier - sms (didakt) - gudsforestillinger] top
Gud skabte solen og månen - - [ - ] top
Gud skal alting mage - - [salmer, DDS 34 - godt og ondt] top
Gud som dommer - - [fortælling lbh 19d - gudsforestillinger] top
Gud som tændte lys i verden - - [salmer, nye - dåb] top
Gud ænser ikke rang og stand - - [salmer, nye - lighed] top
Guds almagt - - [samtale - almagt, Guds] top
Guds drøm og min drøm - - [praksis, skrive - håb og længsel] top
Guds kærlighed ej grænse ved - - [salmer, DDS 365 - kærlighed til næsten] top
Guds kærlighed er strand og grønne enge - - [salmer, nye - frihed] top
Guds Ånd piskede vandene - - [læsning, GT - ånd] top
Gudsfremmedhed - - [læsning - tekstcitat - tro] top
Gudstjenesten dengang jeg blev døbt - - [individuel opgave - salmebogen] top
Gudstjenesten er mange ting.. - - [samtale, arbejdsark - gudstjenesten] top
Gudstjenestens tekster - - [salmebogen, arbejde m. - gudstjenesten] top
H - - [H } H: - H] top
H. C. Andersens religiøse eventyr - - [fortælling (henv) - eventyr] top
Hadding og muren - - [fortælling - dødens overvindelse] top
Han er lidt suspekt i løden - - [salmer, nye - salmen som genre] top
Hanen - - [symbolvæsener - dødens overvindelse] top
Hauge, Hans Nielsen - - [fortælling, personer - vækkelse] top
Hej Peter - - [video - konfirmation] top
Helbredelsen ved Betesda dam - - [fortælling, NT - helbredelse] top
Hellig versus religiøs kunst - - [Baggrundsstof - billeder - generelt] top
Helligtrekonger - - [oplevelse, fælles - epifani] top
Helligånd, at underviser gennem de bibelske fortællinger - - [fortælling - baggrundsstof - lbh 9 - ånd] top
Helligånden, Luthers forklaring til 3. led i trosbekendelsen - - [kvu - ånd] top
Helte-historier (Hagiografi) - - [fortælling, personer - troshelte] top
Henrykkelse, Paulus' - - [Basistekst (bibel) - mystik] top
Her kommer JEsus dine små - - [salmer, DDS 123 - inkarnation] top
Herre du vandrer forsoningens vej - - [salmer, DDS 613 - tilgivelse] top
Herre frels os - - [salmer, nye - frelse] top
Herre Gud, dit dyre navn og ære - - [salmer, DDS 7 - almagt] top
Herren strækker ud sin arm - - [salmer, DDS 447 - dåb] top
Herrens lidende tjener - - [læsning, GT - profeti] top
Hil dig frelser og forsoner - - [salmer, DDS 192 - frelse, stedfortrædelse] top
Historien bag ordet - - [oplevelse /andet mat. - ordsprog/fast vending] top
Hjemkomst og genopbyggelse - - [fortælling lbh 20 - opfyldelse] top
Hold mine befalinger og du skal leve - - [læsning, GT - loven] top
Hollywood Jesus - - [ressourcested - film og video] top
holografiske verdensbillede, det - - [citat - verdensbilleder] top
Hvad betyder ordet tro - - [individuel opgave - tro] top
Hvad er du - - [gudstjeneste (ungdoms-) - identitet] top
Hvad er du? - - [samtale, tema - identitet] top
Hvad er en salme - - [salmer, hørt tekst - salmen som genre] top
Hvad er et menneske, at du tager dig af det - - [samtale - Guds omsorg] top
Hvad er et menneske? - Fysisk - - [samtale - skabelse] top
Hvad er Guds rige? - - [samtale - Guds rige] top
Hvad forstår vi ved hjælp af - - [samtale - symboler] top
Hvad påvirker os? 1 (indledende forløb) - - [praksis, collage - identitet] top
Hvad påvirker os? 2 - - [praksis, collage - identitet] top
Hvad sker der når vi dør - - [samtale, tema - døden] top
Hvad sker der når vi dør (2) - - [arbejdsark - brødtekst - døden] top
Hvad sker der, når nogen dør - den efterladtes situation - - [samtale, tema - død] top
Hvad tror du/I på - - [samtale - tro] top
Hvad tror I egentlig på - samtale med muslimsk kammerat - - [individuel opgave - troslæren] top
Hvad vil det sige at gå til præst? - - [Referencer - andet mat. - konfirmation] top
Hvede og klinte - - [fortælling, personer - dom] top
Hvedekornet - - [fortælling + (action) - vækst] top
Hvem ringer klokkerne for - - [henvisning - døden] top
Hvem skal have hjertet? - - [spil, etik- - etik] top
Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor.. - - [oplevelse, tavlen - efterfølgelse] top
Hviskehistorie - - [leg - bibel, autoritet, syn] top
Hvorfor har vi tro og religion? - - [samtale - tro] top
Hvorfor skal vi gå i kirke og hvorfor skal vi synge salmer? - - [samtale - undervisningen] top
Hvorfor skal/ vil du konfirmeres - - [samtale - tro] top
Hvornår er det dag? - - [fortælling, legender - n] top
Høst - - [henvisning - høst] top
Høst - clip art til farvelægning - - [ - ] top
Høste og dele - - [Basisstof - høst] top
I - - [I } I: - I] top
I begyndelsen skabte ... - - [fortælling lbh 11 - skabelse] top
I begyndelsen skabte ... (Det gammelisraelitiske verdensbillede) - - [fortælling lbh 11 - skabelse] top
I begyndelsen skabte ... Videnskab / poetisk-mytisk - - [samtale - skabelse] top
I kveld blev der banket på Helvedes port - - [tekst - opstandelse] top
I underværkers land jeg bor - - [salmer, DDS 42 - omsorg, Guds] top
I østen stiger solen op - - [salmer, DDS 749 - skabelse] top
Ikke lægge til, ikke trække fra - - [tekst - samtalegrundlag - bibel, autoritet, syn] top
Ikoner - - [Emneområde - (didaktisk) - åbenbaring] top
Ild - fra Pascals huskeseddel - - [samtale - gudsforholdet] top
Indtoget i Jerusalem - - [læsning NT - fred] top
Ingemann, Bernhard Severin - - [fortælling, personer - salmer] top
Intelligent Design - - [Baggrundsstof - skabelse] top
Intet menneske er en ø - - [Basistekst (kirkeh.) - fællesskab] top
Isaks ofring - - [fortælling lbh 14b - gudsforestillinger] top
J - - [J } J: - J] top
Jakob - patriarken - - [fortælling lbh 14e - Gud, kamp med] top
Jante-loven /en helt anden slags lov - - [dramatisering, samtale - socialisering] top
Jeg er - ordene i Johannesevangelium - - [Facts - åbenbaring] top
Jeg er det sande vintræ - - [samtale - enhed, forening] top
Jeg kender et land - - [salmer, hørt tekst - salmen som genre] top
Jeg tror kun på mig selv - - [samtale, bearbejdning - tro] top
Jeg tror på menneskeheden og een Gud - - [samtale - bekendelse] top
Jellingestenen - - [billed-iagttagelse - magt] top
Jellingestenen - dragesiden - - [billed-iagttagelse - magt, Kristi] top
Jellingstenen - detaljerigt billede - - [billed-iagttagelse - magt] top
Jeres unge skal se syner, jeres gamle have drømme.. - - [samtale - mission] top
Jesu død - Buddhas død - - [billed-iagttagelse - død] top
Jesu dåb - - [fortælling, NT - dåb] top
Jesu forudsigelser af lidelse og død - - [læsning NT - lidelse] top
Jesu gravlæggelse - - [billed-iagttagelse - død og opstandelse] top
Jesu korsord - - [læsning NT - lidelse] top
Jesu mange ansigter - - [gudstjeneste (ungdoms-) - Jesus] top
Jesu ypperstepræstelige bøn - - [kvu - samtale - bøn] top
Jesus for Pilatus - - [billed-iagttagelse - magt og afmagt] top
Jesus helbreder blødende kvinde - - [billed-iagttagelse - helbredelse] top
Jesus Kristus dig til ære - - [salmer, DDS 431 - kirkeår/ kalenderår] top
Jesus og synderinden - - [læsning, NT - tilgivelse] top
Jesus som 12-årig i templet (Rembrandt/Nolde) - - [billed-iagttagelse - nyt-gammelt] top
Jesus som helbreder - - [samtale, arbejdsark - helbredelse] top
Jesus sætter livet til - - [billed-iagttagelse/a.m. - lidelse] top
Jesus-fabel (som rap) - - [sang, høre - Jesu liv] top
Jesus-prismet - - [billed-iagttagelse - epifani] top
Jesusbilleder - - [billed-iagttagelse - Jesus] top
Jesusbilleder - 3 arbejdsark - - [arbejdsark - redigeret - Jesus] top
Joakim Skovgaards billeder - - [koncept (del-) (didaktisk) - billeder] top
Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke - - [billed-iagttagelse - Bibelen som fortælling] top
Johannes Døber (Månedens person) - - [fortælling, personer - mission] top
Johannæiske begreber om Gud - - [læsning NT - gudsforestillinger] top
John Donne - - [fortælling, personer - ] top
Jonas og hvalen - - [fortælling lbh 19c - dåb] top
Jordens salt - - [oplevelse - vidne] top
Jordens salt - navnes betydning - - [oplevelse - vidne] top
Josef - en skikkelse i Ny Testamente - - [fortælling - NT: lbh 9x - ] top
Julebingo - - [leg - inkarnation] top
Julemandens historie - - [fortælling med billeder - nåde og dom] top
Julemandens historie 2 - - [fortælling med billeder - nåde og dom] top
Julen har bragt velsignet bud - - [salmer, DDS 119 - jul] top
Julen som ritual - - [erfaringer, fælles - jul] top
Julepynt - - [billed-iagttagelse - jul] top
Julerosen - - [fortælling - glæde] top
Juli - pt. ingen elementer - - [Redaktionelt - kirkeår] top
K - - [K } K: - K] top
Kaj Munk - - [fortælling, personer - troshelte] top
Kaldelsen af de første disciple - hos Johannes - - [læsning NT - kaldelse] top
Kalkmalerier - Østofte Kirke, Lolland - - [billeder - oversigt - skabelse] top
Karinas historie - - [samtale, arbejdsmappe - livsfaser, pubertet] top
Katharina von Bora - - [fortælling, personer - kærlighed] top
Katolsk minileksikon - - [ressourcested - leksikon] top
King, Martin Luther - - [fortælling, personer - ] top
Kingo, Thomas - - [fortælling, personer - troshelte] top
Kirkebygningen. Dens historie - - [internet - interaktiv - kirkerum og kunst] top
Kirken den er et gammelt hus - - [salmer, DDS 323 - kirke, fællesskab] top
Kirken den er et gammelt hus (2) - - [kvu: salmer, DDS - kirke, fællesskab] top
Kirken Underviser (Kvartalstidsskrift) - - [ressourcested - undervisningen] top
Kirkerummet som basis for årsplan - - [didaktisk - generelle ting - undervisningens former] top
Kirkeåret - - [grafisk oversigt - kirkeår] top
Kirkeåret - (folkekirken.dk) - - [internet - interaktiv - kirkeår] top
Kirkeåret lige nu - 2. tekstrække. 10.-18. s.e.tr. - - [Oversigt - kirkeår] top
Kirkeårets afslutning - domsteksterne - - [henvisning - dom] top
Kirkeårsrelateret undervisning - - [koncept (del-) (didaktisk) - kirkeår] top
Klassiske ikoner i religionsundervisningen - - [Billeder - metode - didaktik - ikoner] top
Klokker og muezziner - - [samtale, arbejdsmappe - fællesskab] top
Klokkevers - - [salmebogen, arbejde med - symbolting] top
Klæder skaber folk - - [samtale - klædning] top
Kom regn af det høje (DDS 272) - - [salmer, DDS 313 - ånd - Helligånd] top
Kon4mand.dk - - [ressourcested - undervisningensmidler] top
Konfirmandaktion - - [praksis - Aktion, konfirmand] top
Konfirmandbibel.dk - - [Internet - idésider - materialer] top
Konfirmandenarbeit für das 21. Jahrhundert - - [Udgivelser - metoder] top
Konfirmanders egne billedmeditationer - - [praksis, skrive - bøn] top
Konfirmandkurser - - [didaktisk - generelle ting - undervisningens former] top
Konfirmandlokalet - - [didaktisk - generelle ting - rum, helligt] top
Konfirmandskriftord - et udvalg - - [arbejdsark - redigeret - konfirmation] top
Konfirmandundervisning med billeder - - [Udgivelser - billeder] top
Konfirmandundervisning med drenge - - [Udgivelser - seksualitet] top
Konfirmandundervisning med krop - - [Udgivelser - krop] top
Konfirmation - ordets betydning - - [samtale, tema - tro] top
Konfirmation, anordning - - [Jura vedr. konfirmation - konfirmandforberedelsen] top
Konfirmationen - jfr. Dansk Folkemindesamling - - [Facts - konfirmation] top
konfirmationen, forberedende gennemgang - - [oplevelse, fælles - konfirmation] top
Konfirmationsgaver - - [idé - konfirmation] top
Konfirmationsvelsignelsen - - [Basistekst (liturgi) - velsignelse] top
Konger og profeter - - [fortælling lbh 18 - magt] top
Kongesønnens bryllup - - [fortælling - Guds rige] top
Koranen - Salman Rushdie's syn - - [citat - åbenbaring] top
Koranen - skriftsyn - - [Basisstof - skriftssyn] top
Kornet, der vokser af sig selv - - [Lignelser - henv. a.m. - Guds rige] top
Korstogene - - [Facts - kamp] top
Korsvejen - de 14 stationer - - [billed-iagttagelse - lidelse] top
Kosmos og os - - [læsning, tekst - skabelse] top
Kristendom og politik - en oversigt - - [Oversigt - politik] top
Kristendom og politik - salmer - - [Oversigt - politik] top
Kristendomskundskab - fagenes infoguide - - [Internettet - facts mm - links] top
Kristent Pædagogisk Institut - - [ressourcested - undervisningen] top
Kristi ansigt - alfa og omega - - [billed-iagttagelse - Jesu mange ansigter] top
Kristi fødsel - ikon - - [billed-iagttagelse - inkarnation] top
Kristi Himmelfart - Lucas Cranach - - [billed-iagttagelse/henv - opstandelse] top
Kristi hænder - - [oplevelse, billed- - kærlighed] top
Kristi lidelse, død og opstandelse (Hans Memling) - - [billed-iagttagelse - lidelse] top
Kristi opstandelse - henvisninger - - [henvisning til flere - opstandelse] top
Kristi opstandelsen. Billeder: Nedfarten til Dødsriget - - [billed-iagttagelse - opstandelse] top
Kristus som dommer - - [henvisning - dom] top
Kristus, korset, cirklen - - [oplevelse, symbol- - kors] top
Kristuskransen - - [praksis - bøn] top
Krucifix i kirke - - [oplevelse, symbol- - lidelse] top
Kulturmøder - henvisninger - - [Emneområde - (didaktisk) - kulturmøde] top
Kundskabens træ - - [video - identitet, pubertet] top
Kunst og Kristendom (Hjemmeside bag bogudgivelse) - - [ressourcested - kunst] top
Kunst som terapi - og hvordan kristendom kan tage kunsten brug - - [didaktisk - generelle ting - kunst] top
Kunsten. Ålborg kunstmuseum. Billeder, metoder, undervisning - - [ressourcested - billeder] top
Kvækernes gudstjeneste - - [tekst - gudstjenesten] top
Kælderen - - [læsning, højt- af tekst - Kristusoplevelse] top
Kærlighed og frygt - - [samtale, tema - dom] top
L - - [L } L: - L] top
Lad mennesket da betragte hele Naturen.. - - [tekst - samtalegrundlag - skabelse] top
Lammet - - [symbolovervejelse - offer] top
Landflygtigheden i Babylon - - [fortælling lbh 20 - flygtning] top
Lav 100 gr. menneske - - [praksis - skabelse] top
Lav en temagudstjeneste - med udgangspunkt i en reklame - - [praksis - gudstjenesten] top
Lav symboler med ild - - [praksis - symbol] top
Lazarus opvækkes - - [billed-iagttagelse - helbredelse] top
Leg og konfirmandundervisning (gamification) - - [didaktisk - delområde - leg] top
Lignelsen om enken og den urimelige dommer - - [læsning, NT: lignelse - Gud, kamp med den fjerne] top
Lignelsen om tolderen og farisæeren - - [læsning NT - ydmyghed] top
Lignelser - - [samtale, tema - lignelsen som genre] top
Lignelser - oversigt A - - [oversigt - gudsforestillinger] top
Lignelser - oversigt B - - [oversigt - gudsforestillinger] top
Lignelser - oversigt C - - [oversigt - gudsforestillinger] top
Lille Guds barn hvad skader dig - - [salmer, DDS 41 - Guds omsorg] top
Lille Ludvig - - [fortælling - rigdom] top
Lille Messias - - [Musik - sang, høre - inkarnation] top
Livets cirkler - - [samtale, arbejdsmappe - livsfaser] top
Livets Cirkler - døden - ritualet - - [samtale, tema - død] top
Livets cirkler - dåb - - [samtale, arbejdsmappe - dåb] top
Livets cirkler - forandringer (Færdigt arbejdsark) - - [arbejdsark - redigeret - livsfaser, pubertet] top
Livets Cirkler - konfirmation - - [samtale, arbejdsmappe - livsfaser, pubertet] top
Livets kant - - [billed-iagttagelse - eskatologi] top
Livets træ - - [henvisning til flere - liv] top
Livets udvikling - - [samtale, arbejdsmappe - skabelse] top
Lommefilm - - [didaktisk - generelle ting - video og film] top
Lov og evangelium - - [samtale - lov og evangelium] top
Lover den Herre, den mægtige konge med ære - - [salmer, DDS 2 - gudsforestillinger] top
Lovet være du Jesus Krist - - [salmer, DDS 108 - inkarnation] top
Luther - han forandrede verden for altid - - [film - reformation] top
Luther temadag/blokdag - - [didaktisk - delområde - biografi] top
Luther, Martin - - [fortælling, personer - biografi] top
Lutherrosen - - [billed-iagttagelse - tro] top
Luthers Nøgle - rollespil for konfirmander - - [Rollespil - tilgivelse] top
Lys og menneskeret - - [gudstjeneste (ungdoms-) - politik] top
Lyset er kommet - - [salmer, nye - skabelse (ny-!)] top
Lysets engel går med glans - - [salmer, DDS 747 - Guds omsorg] top
Lyslevende fra Himmerig - - [salmer, DDS 66 - Jesus Kristus - Gud] top
M - - [M } M: - M] top
Mannakorn - - [Forløb, ideer til.. - undervisningen] top
Maria Magdalene - - [fortælling, personer - ] top
Marionetdukkeføreren - - [billed-iagttagelse - magt] top
Mariæ Bebudelse - - [billed-iagttagelse - inkarnation] top
Marsbarer og julepynt - - [event - mini - symbolting] top
Marta og Maria - - [billed-iagttagelse - ] top
Martha - - [fortælling, personer - bekendelse] top
Martin af Tours - - [fortælling, personer - pacifisme] top
Melanchton, Philip - - [fortælling, personer - biografi] top
Menneskerettigheder - - [samtale - politik] top
Mennesket nedstammer fra aberne - - [læsning, tekst - skabelse - udvikling] top
Min sande familie - - [læsning, NT - familie (modbilleder)] top
Mission - - [samtale, arbejdsark - mission] top
Modbilleder - - [koncept (del-) (didaktisk) - erkendelse] top
Mogens Agerbos Præsteside - - [Internet - idésider - Oversigt] top
Morgensang med andagtspræg - - [koncept (del-) (didaktisk) - metoder] top
Moses - en række fortællinger - - [fortælling - Guds handlen i historie] top
Moses og de ti bud - - [fortælling lbh 16d - loven] top
Moses og den brændende tornebusk (Guds navn) - - [fortælling lbh 15f - hellighed] top
Mother Teresa - - [fortælling, personer - næstekærlighed] top
Musikvideoen - nutidens lignelser - - [Materialer - generelt - materialer] top
Musikvideoen som forståelsesindgang - - [film/video (didaktisk) - metoder] top
Mysteriet ind i konfirmandstuen - - [koncept (del-) (didaktisk) - metoder] top
Mystisk oplevelse - - [Baggrundsstof - mystik] top
Mytiske skabninger - - [Internettet - facts mm - fabeldyr] top
Mødet - perspektiver i bibelen - - [ressourcested - religionsamtale] top
Månedens billede - Beskyt mig mod det jeg ønsker - - [billed-iagttagelse - faste] top
Månedens billede - D&D drage (September 2013) - - [billed-iagttagelse - godt og ondt] top
Månedens billede - Fristelsen i ørkenen - - [billed-iagttagelse - ] top
Månedens billede - Fødselsikonen November-december 2013 - - [billed-iagttagelse - inkarnation] top
Månedens billede - Hvedekornet (August 2013) - - [billed-iagttagelse - vækst] top
Månedens billede - Pilgrim i landskab - - [billed-iagttagelse - pilgrimsrejse] top
Månedens billede - Sankt Hansbålet - - [billed-iagttagelse - onde, det] top
Månedens billede - Treeninghedssymboler - Oktober 2013 - - [billed-iagttagelse - gudsbilledet] top
Månedens person: B. S. Ingemann - Marts 2014 - - [fortælling, personer - godt og ondt] top
Månedens person: Kaj Munk. Januar 2014 - - [fortælling, personer - godt og ondt] top
Månedens person: Martin Luther (Oktober 2013) - - [fortælling, personer - tro, personlig] top
Månedens person: N.F.S. Grundtvig (September 2013) - - [fortælling, personer - tro, personlig] top
Månedens person: Sankt Nikolaj (Julemandens historie) - - [fortælling, personer - gavmildhed] top
Månedens person: Søren Kierkegaard (August 2013) - - [fortælling, personer - tro, personlig] top
N - - [N } N: - N] top
Nadver - den jødiske påske - Jesu sidste måltid - - [læsning, NT - nadveren] top
Nadver i undervisningen - - [oplevelse, gudstjenstl - nadver] top
Nadveren (Nolde) - - [billed-iagttagelse - Jesu mange ansigter] top
Nadveren - flere billeder - - [billed-iagttagelse - nadver] top
Nadveren - to billeder - - [billed-iagttagelse - nadver] top
Nadveren - tre billeder - - [billed-iagttagelse - nadver] top
Nadverens forløb - - [læsning, tekst - nadver] top
Narnia - - [fortælling, grund- - godt og ondt] top
Naturskræk - - [billed-iagttagelse - natur og tro] top
Natursyn - henvisninger - - [Emneområde - (didaktisk) - natur og tro] top
Naturvidenskab og tro - - [meta-element - videnskab] top
Navn og identitet - - [samtale - identitet] top
Navnetolkningspædagogik - - [didaktisk - delområde - navnets betydning] top
Navnløs rædsel - - [fortælling - tilintetgørelsens mulig] top
Noahs ark som billede på dåben - - [fortælling, GT - dåb] top
Nu falmer skoven trindt om land - - [salmer, DDS 729 - året - høst] top
Nu falmer skoven, Grundtvig 1844 og Sov sødt barn lille - - [henvisning - høst] top
Nu hviler mark og enge - - [salmer, DDS 759 - omsorg, Guds] top
Nu kom der bud fra englekor - - [salmer, DDS 71 - inkarnation] top
Nu rinder solen op - - [salmer, DDS 743 - Guds omsorg] top
Nu takker alle Gud - - [salmer, DDS 11 - skabelse, opretholdelse] top
Nu titte til hinanden - - [salmer, DDS 750 - Guds omsorg] top
Nyt! Hvad skal jeg sige (Nyhedsbrev) - - [ressource - didaktisk - undervisningen] top
Næstekærlighed i fem religioner - - [læsning, tekst - næstekærlighed] top
Næstekærlighedens motiver - - [Baggrundsstof - næstekærlighed] top
Nøglemagten - - [begreber, basale - autoritet] top
Når jeg er træt og trist - - [salmer, DDS 658 - tilgivelse] top
Når jeg siger kom, så kommer han.. - - [billed-iagttagelse - helbredelse] top
Når kærlighed får magt.. - - [henvisning - kærlighed] top
Når kærligheden får magt i verden - - [salmer, nye - politik] top
Når lynet rammer - - [salmer, nye - ånd, individ. opbyggelse] top
Når mit øje sig træt af møje - - [salmer, DDS 558 - håb og længsel] top
O - - [O } O: - O] top
O, lad din Ånd nu med os være - - [salmer, DDS - dåb] top
Offeret - i islam - - [begreber, basale - offer] top
Olav den Hellige (Olav Haraldsson) - - [fortælling, personer - mission] top
Olav Engelbrektsson - - [fortælling, personer - kirkehistorie] top
Om de syv dødssynder - - [Materiale (del-) - synd] top
Om døden - - [oplevelse - døden] top
Om gamle og nye eventyr i konfirmandundervisningen - - [koncept (del-) (didaktisk) - eventyr, brug af] top
Om rockeren L. - - [læsning, tekst, avis - socialisering] top
Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588 - - [fortælling, personer - dom] top
Onelinere fra teksten - som plakater - - [koncept (del-) (didaktisk) - ] top
Op al den ting, som GUd har gjort (originalteksten) - - [fortælling, personer - Salmer: Brorson, H.A.] top
Op, al den ting som Gud har gjort - - [salmer, DDS 15 - skabelse] top
Oplæsning - - [koncept (del-) (didaktisk) - metoder] top
Opstart - skolemesterens 5 gode råd - - [didaktisk - generelle ting - undervisningen] top
Overskrift - - [koncept (del-) (didaktisk) - metoder] top
Overtro - - [samtale - tro] top
P - - [P } P: - P] top
Pascal, Blaise - - [fortælling, personer - tro og omvendelse] top
Pascal, Blaise (kronologi) - - [fortælling, personer - tro og omvendelse] top
Pascals huskeseddel - - [samtale - gudsforholdet] top
Paulus - - [fortælling, personer - mission] top
Paulus on-line spil - - [interaktivt - internet - mission] top
Pelagia og Paulus - - [fortælling, personer - omvendelse] top
Peters pinseprædiken - - [fortælling, NT: lbh 9k - ] top
Photine - Kvinden ved Sykars brønd - - [fortælling - mission] top
Pianomand (Kim Larsen) - - [sang, høre - død] top
Pilgrimstanken - - [billed-iagttagelse - pilgrimsrejse] top
Pinsedagen - - [fortælling, NT: lbh 9d - ånd - Helligånd] top
Prinsen af Ægypten - - [video (lbh 5a) - Guds handlen i historien] top
Prinsen af Ægypten - centrale videoklip - - [video (lbh 5a) - Guds handlen i historien] top
Profeten Esajas - - [fortælling lbh 19a - profeter] top
Profeten Jonas - - [fortælling, GT - død og opstandelse] top
Profeter - - [fortælling lbh 19 - magt] top
Profeti og Blomstre som en rosengård - - [ - ] top
Pubertetsritual, New Guinea - - [samtale, arbejdsmappe - livsfaser, pubertet] top
Pubertetsritual, New Guinea (Færdigt arbejdsark) - - [arbejdsark - redigeret - livsfaser, pubertet] top
På Jerusalem det ny - - [salmer, DDS 332 - kirke, fællesskab] top
På knæ for Bibelen, Professorer! - - [tekst - bibelsyn] top
På sporet af evigheden - - [video - evighed] top
Påskelejr - - [Temadage, flere - påske] top
Påskesymboler - - [arbejdsark - redigeret - påske] top
Q - - [Q } Q: - Q] top
R - - [R } R: - R] top
Reality-shows / udskillelses shows i undervisningen - - [Emneområde - (didaktisk) - dom] top
Redaktionelt - (November) December 2013 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - April 2011 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - August 2010 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - August 2011 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - August 2012 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - August 2013 - - [ - ] top
Redaktionelt - December 2010 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - December 2011 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - Februar 2011 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - Februar 2012 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - Februar 2013 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - Januar 2011 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - Januar 2012 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - Januar 2013 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - Januar 2014 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - Juni 2014 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - Marts 2012 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - Marts 2013 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - Marts 2014 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - November 2011 - - [ - ] top
Redaktionelt - Oktober 2012 - - [ - ] top
Redaktionelt - Oktober 2013 - - [ - ] top
Redaktionelt - Oktober-november 2010 - - [ - ] top
Redaktionelt - September 2010 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - September 2011 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - September 2012 - - [Orientering - Dette nyhedsbrev] top
Redaktionelt - September 2013 - - [ - ] top
Regnbuen; to konfirmanders bønner - - [praksis, skrive - bøn] top
Rejs op dit hoved, al kristenhed - - [salmer, DDS 274 - dom] top
Religionsguiden v. Tim Jensen - - [leksikalt - internet - religioner, andre] top
Religionspædagogiske Noter (til kirkeårets tekster) - - [teknisk vejledning - ] top
ReliLex - religionslexicon online (tysk) - - [leksikalt - internet - online leksika] top
Rettens spir det alt er brækket - - [salmer, DDS 187 - skyld] top
Rigdom - ejendom - - [begreber, basale - rigdom] top
Ringenes Herre - - [henvisning - ondt og godt] top
rock, rap, pop mm., brug af -- - - [Medier - musik - (didaktisk) - metoder] top
Rollespil for konfirmander - - [koncept (del-) (didaktisk) - metoder] top
S - - [S } S: - S] top
Salmebogen - spørgsmål til arbejde med.. - - [individuel opgave - salmebogen] top
Salmer - at lære - - [koncept (del-) (didaktisk) - salmer] top
Salmonsens Leksikon II udgave - - [ressourcested - leksikon] top
Salvador Dali's Kristus - - [billed-iagttagelse - lidelse] top
Samtalecafé om islam og kristendom - - [oplevelse, fælles - religionsamtale] top
Satans ord - jeg vil ikke fortælle om tilgivelsens frihed - - [video - Satan] top
Sct. Laurentius - - [fortælling, personer - helgener] top
Sct. Lucia - - [arbejdsark - redigeret - lys] top
Sct. Michaels dag (29. september) - - [fortælling - godt og ondt] top
Sct. Nikolaj - - [fortælling, personer - godt og ondt] top
Sct. Olav og dragen - - [billed-iagttagelse - godt og ondt] top
Se nu stiger solen - - [salmer, DDS 754 - dødens overvindelse] top
Skabelse - menneskets plads - spørgsmål - - [arbejdsark - brødtekst - skabelse] top
Skabelsen af Adam (Michelangelo) - - [ - ] top
Skak - men for en springer er der håb - - [video - protest] top
Skam - - [Baggrundsstof - skam] top
skibsmodel, kirkens - - [oplevelse, symbol- - frelse] top
Skolereformen - aftaler med skolerne 2014 - - [didaktisk - generelle ting - ] top
Skriv en bøn til.. - - [individuel opgave - bøn] top
Skyld - - [læsning, tekst - skyld] top
Skyld, skam, dom - og moderne livsstil - - [Baggrundsstof - skyld] top
Skyldterapien - gi mig noen goe snakker i.. - - [tegneserie - henv - skyld] top
Skæbne - - [oplæsning, digt - skyld] top
Skærtorsdagsmessen fra Peterskirken - - [video - tjeneste/ diakoni] top
Slagger i universet - eller indgår vi i en historie? - - [gudstjeneste (ungdoms-) - mening] top
SMS-kommunikation - - [didaktisk - generelle ting - kontaktmetoder] top
Snedronningen - - [oplæsning, eventyr - erkendelse] top
Soldansen - - [samtale, arbejdsmappe - livsfaser, pubertet] top
Soldansen (Færdigt arbejdsark) - - [arbejdsark - redigeret - livsfaser, pubertet] top
Som tørstige hjort monne skrige - - [salmer, DDS 410 - kirke] top
Sov du lille, sov nu godt - - [salmer, nye - dåb] top
Sov sødt barnlille - - [salmer, DDS 674 - Guds omsorg] top
Spejlinger - - [tekst - identitet] top
Spejlkabinettet - - [tekst - litt. citat - identitet] top
Spottekrucifix - - [billed-iagttagelse - forfølgelse] top
Stefanus - - [fortælling, personer - vidne] top
Sthen, Hans Christensen - biografi - - [tekst - biografi] top
Stiftet har Guds Søn et åndeligt rige - - [salmer, DDS - værd, menneskets] top
Stjernehimmelen. Uendelighedens rædsel - - [Basistekst (kirkeh.) - kosmos] top
Størst af alt - - [metaovervejelse - didaktik] top
Superintendent 2017 - - [leg - evaluering] top
Superman - - [billed-iagttagelse - magt] top
Symbol og tegn - - [samtale, tema - symboler] top
Symboler i ståltråd - - [billeder - praktisk - fremstilling - symbol] top
Symboler, undervisning med udgangspunkt i - - [koncept (del-) (didaktisk) - symboler] top
Syndefaldet - - [fortælling lbh 13 - synd] top
Syndfloden - - [fortælling lbh 13a - dom] top
Syngende sten - - [fortælling - forvandling] top
Sædemanden - - [læsning, NT: lignelse - Guds rige] top
Sædemanden - lignelsen om - - [Lignelser - henv. a.m. - godt og ondt] top
Søren Kierkegaard - - [fortælling, personer - biografi] top
T - - [T } T: - T] top
Tak alle sjæle - - [salmer, nye - vidne] top
Tak Gud for hver en nyfødt morgen - - [salmer, nye - skabelse - tak] top
Tallet 4 - - [symbolbegreber - symbol] top
Tavleakrobaten - - [Metoder (didaktisk) - tavlen] top
Teams - undervisning på - - [teknisk vejledning - ] top
Tegn et billede af Gud - - [praksis, tegne - gudsforestillinger] top
Tegn hvad du ser i kirken - - [praksis, tegne - symbol, kirkerum] top
Tegne-symboløvelse - - [didaktisk - delområde - symbol] top
Tekakwitha - - [fortælling, personer - ] top
Tempelrensningen - - [billed-iagttagelse - opgør] top
Texte zur Bildtheologie - - [Baggrundsstof - kunst] top
The Matrix - - [arbejdsark (andet mat.) - Jesus] top
Thekla og Paulus. Caesarea-begivenhederne - - [fortælling, personer - lidelse] top
Themenportal Konfirmandenarbeit - - [ressourcested - konfirmandforberedelsen] top
Theofilus.dk - - [ressourcested - ] top
Tidstavle - kristendom og religionerne - - [billed-iagttagelse - historie] top
Til himlene rækker din miskundhed, Gud - - [salmer, DDS (kva) - skabelse, opretholdelse] top
Tilfælde og nødvendighed - - [Citat - skabelse] top
Tilgivelse - - [samtale - syndernes forladelse] top
Time, dag og uge, dem får vi lov at bruge - - [Musik - sang, høre - skabelse] top
Tip 13 rigtige! - - [leg - evaluering] top
Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704 - - [oplevelse, billed- - håb og længsel] top
Torslundealteret - - [billed-iagttagelse - gudstjenesten] top
Treenigheden - - [Basisstof - treenigheden] top
Treenigheden - ikon. Andrej Rubljov - - [billed-iagttagelse - treenigheden] top
Treenigheden - symbolanskuelse - online - - [interaktivt - internet - treenigheden] top
Tro - citater om tro - - [teologiske begreber - tro] top
Trojborg - - [oplevelse, billed- - vejen] top
Trosbekendelsen - det sværeste og det mærkeligste - - [opgave - samtale - tro] top
Trosbekendelsen, den apostolske - - [Basistekst (kirkeh.) - tro] top
Trosbekendelsen, den apostolske - "islamisk" renset - - [samtale - islam] top
Trosbekendelsen, den nikænske - - [Basistekst (kirkeh.) - tro] top
Tunnel mod lys (Beyond Death) - - [billed-iagttagelse - dødens overvindelse] top
Turbolæsning af Lukasevangeliet - - [Metoder (didaktisk) - Ny Testamente] top
Tænd dine stjerner - - [salmer, hørt tekst - salmen som genre] top
Tør end nogen ihukomme hjertets søde morgendrøm - - [salmer, DDS 348 - kirkerum] top
Tårnet i Siloam - - [læsning NT - teodicé-spørgsmålet] top
U - - [U } U: - U] top
Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser. - - [fortælling lbh 16b - Guds handlen i historie] top
UFOen - - [billed-iagttagelse - gudsforestillinger] top
Underkastelse, hengivelse i islam - - [begreber, basale - tro] top
Undervisningens start - praktisk - - [praktisk - praktisk] top
Uventede gæster (Gevalias reklamekampagne) - - [billed-iagttagelse - mystiske, det] top
V - - [V } V: - V] top
valg af skriftsted og EVALUERING - - [individuel opgave - skriftsteder, valg af] top
Vandringen på søen - - [billed-iagttagelse - Jesus Kristus - Gud] top
Vandringen til Emmaus - - [billed-iagttagelse - opstandelse] top
Vejen - - [billed-iagttagelse - vejen] top
Vejen - som fællesskab - - [læsning, NT - fællesskab] top
Vejen til livsglæden - - [samtale - rejsen] top
Velkommen igen Guds engle små - - [salmer, DDS 99 - inkarnation] top
Venskab - - [symbolbegreber - ] top
Verdens Tidende - godt og ondt (færdigt ark) - - [arbejdsark - redigeret - godt og ondt/ interesse] top
Verdens Tidende - lidelse/forfølgelse (færdigt ark) - - [arbejdsark - redigeret - lidelse] top
Verdens Tidende - Skabelse - menneskets plads - - [arbejdsark - redigeret - skabelse] top
Verdens tidende - ånd - - [arbejdsark - redigeret - ånd] top
Verdens Tidende konceptet - - [koncept (del-) (didaktisk) - kirkehistorie] top
Verdensdommen - - [læsning, NT: lignelse - dom] top
Vi arbejder med kirkeåret Advent B - - [arbejdsark - redigeret - advent] top
Vi bygger på en by - - [sang, synge - håb og længsel] top
Vi kommer til din kirke Gud - - [salmer, DDS 478 - dåb] top
Vi pløjed og vi såede - - [salmer, DDS 730 - året - høst] top
Vi ser på tiden - - [oplevelse /andet mat. - kirkeår/ kalenderår] top
Vi sidder i en jolle - - [salmer, nye - krise] top
Vor Gud han er så fast en borg - - [salmer, DDS 336 - Jesus Kristus] top
Vue over fastetiden A - - [tekst - lidelse] top
Vue over helligtrekongertiden Kirkeåret A - - [tekst - epifani] top
Vue over påsketiden A - - [tekst - lidelse] top
Vædderen - - [oplæsning - skyld] top
Vær velkommen Herrens år (advent) - - [salmer, DDS 74 - kirkeår/ kalenderår] top
Walk and talk - - [didaktisk - generelle ting - metoder] top
What for? Only Mr.God Knows Why (Eurovision 2010 Latvia) - - [Musik - sang, høre/se - godt og ondt] top
Wikipedia online - Den frie encyklopædi - - [ressourcested - leksikon] top
WWW - internt indeks - - [meta-element - Internet] top
X - - [X } X: - X] top
Y - - [Y } Y: - Y] top
YouTube som ressourcested - - [ressourcested - video og film] top
Z - - [Z } Z: - Z] top
Æ - - [Æ } Æ - Æ] top
Ægyptens ti plager - - [fortælling lbh 15g - Guds handlen i historien] top
Ærværdige Takotha! - - [samtale, arbejdsmappe - konfirmation] top
Ærværdige Takotha! Færdigt ark - - [arbejdsark - redigeret - overgangsritual] top
Ø - - [Ø } Ø - Ø] top
Øjet er legemets lys - - [samtale, tema (øjet) - erkendelse] top
Å - - [Å } Å: - Å] top
Åbenbaring - i kristendom og islam - - [Baggrundsstof - åbenbaring] top
Åby-krucifikset - - [billed-iagttagelse - Jesu mange ansigter] top
Ånd - indledende samtale om Guds ånd og menneskeånd - - [samtale - ånd - Helligånd] top
Ånden i glasset - - [samtale - ånd] top
Årsplaner - - [didaktisk - generelle ting - Årsplan] top