- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Indeks over Bibelhenvisninger

Indekset er ordnet efter skrifternes rækkefølge i bibelen. Klik på elementets titel for at komme til elementet. Fra elementet kan man ved klik på "TEKSTEN" læse skiftstedet i dets sammenhæng online på Det danske Bibelselskabs hjemmeside.


1. Mos. 1, 1- [top]
Guds almagt.
Samtale om Guds skabelse og almagt med plasmalampen som billede. (Vignetbilledet her tjener bedst som illustration pga fingeren, men linket henter meget flot og stort plasmalampebillede.)
1. Mos. 1, 1-31 [top]
I begyndelsen skabte ....
1 Mosebog 1,1-31 sat i forhold til den babylonske skabelsesberetning, sådan som Knud Hansen genfortæller den.

1. Mos. 1, 1-31f [top]
I begyndelsen skabte ... 2.
Første skabelsesberetning -
1. Mos. 1, 1-ff [top]
De to skabelsesberetninger i første mosebog.
Måder at arbejde med de to skabelsesberetninger.

1. Mos. 1, 2- [top]
Guds Ånd piskede vandene.
Lille artikel om oversættelsesspørgsmålet ånd/storm i 1. Mos. 1,2.
1. Mos. 1, 14- [top]
Festdage i forskellige religioner.
Links til hhv. tysk (online) og dansk(pdf) oversigt over tidspunkter for fester i de forskellige religioner
1. Mos. 1, 27-30 [top]
Menneskerettigheder.
Udfra skabelsen i Guds billede og forpligtelsen til at tage vare på jorden en samtale om eventuelle rettigheder, som vi mener medmennesket må have.
1. Mos. 2, 4-b23 [top]
Den gang Gud Herren skabte jord og himmel.
Læsning af teksten, samligning med 1. skabelsesberetning
1. Mos. 2, 4-b23 Adam og Eva [top]
De to skabelsesberetninger i første mosebog.
Måder at arbejde med de to skabelsesberetninger.

1. Mos. 3, 1-19 [top]
Godt og ondt - hvorfra?.
Samtale om hvorfra konfirmanderne mener det onde kommer og hvorfor det er der. I tekst eksempler på svar.
1. Mos. 3, 1-ff [top]
Syndefaldet.
Fortællingen om syndefaldet
1. Mos. 4, 1-12 [top]
Vædderen.
Læsning af Cecil Bødker: Vædderen
1. Mos. 6, 1-22 [top]
Syndfloden.
Fortælling om syndfloden - Noas ark
1. Mos. 11, 1-9 [top]
Babelstårnet.
Genfortælles eller læses.

1. Mos. 11, 1-9 Babelstårnet [top]
Fællesskab, sprog og ånd.
Læsning og sammenligning af Mattæus og Lukas fortælling om hvordan Jesus lærte disciplene at bede. Undersøgelse af de enkelte bønners indhold og betydning.
1. Mos. 22, 1-19 [top]
Isaks ofring.
læsning af: 1. Mos. 22,1-19
1. Mos. 22, 1-19 [top]
Offeret - i islam.
Om offeret i islam - tekst og links
1. Mos. 22, 1-19 [top]
Alteret.
Alteret som anledning til at fortælle om meningen med offeret og at ofre. De grundlæggende offerfortællinger i kristendommen - Isaks offring, Kristi offer.
1. Mos. 22, 14- Stedets navn, hvor Isak skulle ofres [top]
Kaldelsen af de første disciple - hos Johannes.
Læsning af teksten - eventuelt som forberedelse til 19. s. e. tr. B - samtale. Kan forbindes med navn og identitet.
1. Mos. 32, 1-ff [top]
Jakobs kamp.
genfortælling af Jakobs historie - fra Esau..
1. Mos. 37, 12-36 Josefs brødre sælger Josef [top]
Dåb, død og opstandelse 2.
Biblia Pauperums "tegneserie" fra gravlæggelsen (billede) og opstandelse (billede) med typologier (Josef i brønden, Jesus i graven, Jonas i hvalen - Samson som sprænger byporten, JEsus der står op af døde, Jonas ud af hvalen).
1. Mos. 49, 10-11 Jakob velsigner Judas hus [top]
Indtoget i Jerusalem.
Tolkende/fortællende tekst til basis for genfortælling samt link til Giottos billede.
. Es. 3, 13-14 [top]
Gud som dommer.
læsning af Esajasteksten.
2. Mos. 1, 6-22 [top]
Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene).
2. Mosebog 1,6-22 - læst/ evt. som genfortalt som avisartikel
2. Mos. 3, 1-14 [top]
Moses og den brændende tornebusk (Guds navn).
Genfortælling af historien - indtil og med Guds præsentation af sig selv.
2. Mos. 3, 1-14 [top]
Ild - fra Pascals huskeseddel.
Læsning af tekstudsnittet (med Guds præsentation af sig selv overfor Moses).
2. Mos. 3, 14- [top]
Fadervor. 1: Helliget blive dit navn.
samtale med udgangspunkt i navnet, Guds navn, blandt jøder så helligt at det ikke måtte siges - og dog har sin tydning: Jeg er den jeg er (2. mos. 3,14)
2. Mos. 7, 14-f [top]
Ægyptens ti plager.
Det gamle vers:
2. Mos. 12, 2-ff [top]
Lammet.
Den bibelske baggrund for symbolet
2. Mos. 13, 17-22 [top]
Billeder af Gud 1. (GT).
Gudsforestillinger i GT med henblik på sammenligning med NT.
2. Mos. 13, 17-22 [top]
Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser..
2. Mosebog 13,17-22 - læst.
2. Mos. 16, 1-ff [top]
Mannakorn.
Trækning af skriftord bestemmer emne for følgende time(r)
2. Mos. 20, 1-17 [top]
Moses og de ti bud.
Genfortælling af begivenheden
2. Mos. 20, 1-17 [top]
Det vigtigste (De ti bud).
Samtale om det vigtigste i tilværelsen - og om hvilke "bud" , der kunne sikre eller fremme det vigtigste
2. Mos. 20, 3- [top]
Det dit hjerte hænger ved...
Samtale om hvad det er at tro udfra Luthers forklaring til det første bud i Den store KATekismus
2. Mos. 20, 4-f [top]
Tegn et billede af Gud.
Eleverne tegner billede af Gud
3. Mos. 13, 19- [top]
Høste og dele.
Bibelhenvisninger til befalinger i GT om ikke at høste så tæt at den fremmede og fattige ikke kan høste med. Teksten til "Marken er mejet", hvor motivet klinger med.
3. Mos. 16, 16-7ff [top]
Faste og syndebuk.
Læse- og opgaveark og samtaleoplæg: HER.
4. Mos. 6, 23-26 [top]
Den aronitiske velsignelse.
Den aronitiske velsignelse fortalt som opstået i hebræernes nomadetilværelse
. Joh. 4, 24- [top]
Johannæiske begreber om Gud.
Tre begreber om Gud hos Johannes: ånd, lys, kærlighed.
5. Mos. 17, 14-f [top]
Indtoget i Jerusalem.
Tolkende/fortællende tekst til basis for genfortælling samt link til Giottos billede.
5. Mos. 22, 23-f Straf for hor [top]
Jesus og synderinden.
Læsning og samtale
5. Mos. 24, 19- [top]
Høste og dele.
Bibelhenvisninger til befalinger i GT om ikke at høste så tæt at den fremmede og fattige ikke kan høste med. Teksten til "Marken er mejet", hvor motivet klinger med.
5. Mos. 30, 15-20 [top]
Hold mine befalinger og du skal leve.
Kerneteksten om lovens formål: at mennesket skal leve ved at holde budene sat overfor Paulus' den retfærdige skal leve af tro. (Foreløbig blot teksthenvisningerne).
. Mt. 5, 13-16 [top]
Fællesskaber.
Samtale om hvordan man er/bliver medlem af fællesskaber. Kan kombineres med Livets cirkler -dåb
. Mt. 24, 36- [top]
Det forunderlige år 1588.
Supplerende baggrundstekster til H. C. Sthens fødselsdag 1588.
. Mt. 25, 31-46 [top]
Adjevitch (Den gamle skomager).
Fortælling af Leo Tolstoj. . Klik her for at læse fortællingen.
. Rom. 6, 2-4 [top]
Dødens overvindelse.
Tekst: NT citater om dødens overvindelse/Herrens genkomst
. Josua 3, 1-ff [top]
Bosættelse, indvandring i Det forjættede land.

. Dom. 16, 1-3 Samson sprænger byporten [top]
Dåb, død og opstandelse 2.
Biblia Pauperums "tegneserie" fra gravlæggelsen (billede) og opstandelse (billede) med typologier (Josef i brønden, Jesus i graven, Jonas i hvalen - Samson som sprænger byporten, JEsus der står op af døde, Jonas ud af hvalen).
. 1 5, -Gud [top]
Tre begreber om Gud hos Johannes: ånd, lys, kærlighed..
72
. 12 3, -bek [top]
Bekendelsesformuleringer i NT..
56
. 15 27, -Alt [top]
Tekst: NT citater om dødens overvindelse/Herrens genkomst.
56
. 15 35, 38- [top]
Diverse bibeltekster, som belyser det centrale tema "forvandling..
56
. 7 1, -Om [top]
Fortælling om de første kristne med særlig vægt på forfølgelserne.
56
2. Sam. 12, 1-15 [top]
Konger og profeter.
Fortælling om forholdet mellem kongemagt og profetisme i Israel - med David og Nathan som hovedeksempel
2. Kg. 5, 22- ..lad dem få to sæt festklæder [top]
Klæder skaber folk.
Samtale om hvad påklædning betyder for hvem, man mener et menneske er - og hvordan bibelen bruger påklædning som billede - bibelhenvisninger om skikken at give et andet menneske klæder - samt det centrale om dåben - at blive iklædt Kristus.
Under tekst et citat om forvandlingsfest og dress-code.
. Job 6, 11-13 [top]
Jeg tror kun på mig selv.
Piges udsagn om sig selv - findes undertiden også i forskellige versioner af konfirmandernes svar på "Hvad tror du på".
. Job 38, 1-ff [top]
Livets udvikling.
Rids af livets udvikling - med urskiven som billede.
. Job 38, 22-25 [top]
I begyndelsen skabte ....
1 Mosebog 1,1-31 sat i forhold til den babylonske skabelsesberetning, sådan som Knud Hansen genfortæller den.

. Sl. 8, 1-10 [top]
Den røde tråd.
Dias: Jordkloden i universet;
. Sl. 8, 1-10 [top]
Hvad er et menneske, at du tager dig af det.
Læsning af Sl. 8 - kan kombineres med andre elementer - se henvisningerne.
. Sl. 8, 1-ff Når jeg ser din himmel.. [top]
Livets udvikling.
Rids af livets udvikling - med urskiven som billede.
. Sl. 8, 3- [top]
Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704.
Titelkobberet med de tre indskrifter: Sl. 8,3; Åb. 15,3 og englens halleluja.
. Sl. 69, 2-4 Vandet når mig til halsen [top]
Gennem Vand - om dåben.
Feature-ark: dåb og opstandelseshåb overfor død og tilintetgørelsens mulighed. Bibeltekster og tolkende andre tekster. Vejledning i brug
Hent arkene

. Sl. 103, 14-16 [top]
Navnløs rædsel.
Autentisk fortælling om angst for at drukne.

. Sl. 104, 24- [top]
Duen (symbol).
Baggrundsmateriale til symbolet duen - og nogle bibelhenvisninger. Billedet her: Erik Heides due over døvefonten i Sthens Kirke, Helsingør.
. Sl. 147, 4- [top]
Astronomiske facts.
Facts om de umådelige afstande og mængder i universet
. 5 22, -..l [top]
Samtale om hvad påklædning betyder for hvem, man mener et mennesk.
Under tekst et citat om forvandlingsfest og dress-code.12
. Ordsp. 4, 4- Hold mine bud [top]
Hold mine befalinger og du skal leve.
Kerneteksten om lovens formål: at mennesket skal leve ved at holde budene sat overfor Paulus' den retfærdige skal leve af tro. (Foreløbig blot teksthenvisningerne).
. Es. 3, 13-14 Herren dømmer folkene [top]
Billeder af Gud 1. (GT).
Gudsforestillinger i GT med henblik på sammenligning med NT.
. Es. 35, 1-f [top]
Profeti og Blomstre som en rosengård.
Vekselvis læsning af salme og tekst fra Esajas
. Es. 53, 1-f [top]
Herrens lidende tjener.
Læsning af Esajas 53,1-f;
. Es. 53, 7- Herrens lidende tjener [top]
Lammet.

. Es. 58, 4-9 Den rette faste [top]
Faste og syndebuk.
Læse- og opgaveark og samtaleoplæg: HER.
. Jer. 4, 23-f [top]
Profeter.
læsning af bibelske og moderne "profettekster". Se tekst.
. Jer. 10, 12- I sin kraft skabte Herren jorden [top]
Duen (symbol).
Baggrundsmateriale til symbolet duen - og nogle bibelhenvisninger. Billedet her: Erik Heides due over døvefonten i Sthens Kirke, Helsingør.
. Ez. 1, 4-ff De fire Livsvæsener [top]
Evangelistsymbolerne i kirken.
- betragtning af evangelistsymboler på prædikestol eller andre steder. Se også symbol og tegn.
. Ez. 11, 19- [top]
Hjerte.

. Ez. 36, 23- Helligelse af Guds navn [top]
Fadervor. 1: Helliget blive dit navn.
samtale med udgangspunkt i navnet, Guds navn, blandt jøder så helligt at det ikke måtte siges - og dog har sin tydning: Jeg er den jeg er (2. mos. 3,14)
. Dan. 6, 17-24 [top]
Den gamle af dage.
William Blakes billede findes på nettet.

. Dan. 10, 13- Michael - den fornemmeste af fyrsterne [top]
Sct. Michaels dag (29. september).
Sammenkædende fortælling ved morgensangen i slutningen af september. Fortælling om ærkeenglen Michael. DDS 694 og DDS 574, evt. DDS 703 v.6.
Feature-ark kan anvendes som grundlag for samtale Hent arket.
. Jonas 1, 1-ff Jonas og hvalen [top]
Dåb, død og opstandelse 2.
Biblia Pauperums "tegneserie" fra gravlæggelsen (billede) og opstandelse (billede) med typologier (Josef i brønden, Jesus i graven, Jonas i hvalen - Samson som sprænger byporten, JEsus der står op af døde, Jonas ud af hvalen).
. Jonas 1, 1-ff [top]
Jonas og hvalen.
Genfortælling (eller læsning) af Jonashistorien - eventuelt indledt med engelsk sømands oplevelse (tekst). Henvisning til nettet.
. Zak. 9, 9-10 Fredskongen på et æsel [top]
Indtoget i Jerusalem.
Tolkende/fortællende tekst til basis for genfortælling samt link til Giottos billede.
. Mt. 3, 1-6 [top]
..døbt af Johannes, fristet af djævelen 1 ....
samtale om "manglende" led i trosbekendelsen (Jesu dåb og Jesu fristelse). Se nedenfor om brug af arbejdsark.
. Mt. 3, 13-17 [top]
Due - over døbefont.
Genfortælling af Jesu dåb som forklaring på at due er over døbefonten
. Mt. 4, 1-11 [top]
Fristelsen i ørkenen 1.
Genfortælling
. Mt. 4, 1-11 [top]
Fristelsen i ørkenen 2.
Iagtagelse af Duccios billede "Fristelsen i ørkenen"
. Mt. 4, 1-11 Jesu fristelse i Ørkenen [top]
..døbt af Johannes, fristet af djævelen 1 ....
samtale om "manglende" led i trosbekendelsen (Jesu dåb og Jesu fristelse). Se nedenfor om brug af arbejdsark.
. Mt. 5, 13-16 [top]
Allehelgen - halloween.
Om at være lys og bære lys - og om lys, der overvinder mørket/ holder det onde borte.

. Mt. 5, 27-28 [top]
Bjergprædikens etik.
Om ægteskabsbrud (Mt. 5,27-28); om gengældelse (38-42); om fjendekærlighed, solen over gode og onde, fuldkommenhed (43-48); Om bekymringer (Mt. 6,24-34) Om at dømme andre (Mt. 7,1-5)
. Mt. 5, 38-42 Om gengældelse [top]
Bjergprædikens etik.
Om ægteskabsbrud (Mt. 5,27-28); om gengældelse (38-42); om fjendekærlighed, solen over gode og onde, fuldkommenhed (43-48); Om bekymringer (Mt. 6,24-34) Om at dømme andre (Mt. 7,1-5)
. Mt. 6, 5-15 [top]
Fadervor a, synoptisk læst, Mattæus' vinkel.
synoptisk sammenstilling af Mt. 6,5-15 og Luk. 11,1-13; vægten på Mattæus.
. Mt. 6, 5-15 [top]
Fadervor - teksten.
Teksten
. Mt. 6, 9-15 [top]
Fadervor - daglig brug (i forberedelsen).

. Mt. 6, 9-15 [top]
Fadervor, arbejdsark.
Tekst: Forslag til spørgsmål mm.
. Mt. 6, 22- [top]
Hvad påvirker os?2.
collager i 7-8 felter, hver med sin KATegori af påvirkende faktorer, klippet fra aviser ol.
. Mt. 6, 22- [top]
Modbilleder.
En række lignelser af eller fortællinger om Jesus.
. Mt. 6, 22-23 [top]
Snedronningen.
H.C. Andersens eventyr
. Mt. 6, 22-23 [top]
Øjet er legemets lys.
Jesu ord fra bjergprædikenen - i sammenhængen "modbilleder" og "Hvad påvirker os".
. Mt. 6, 24-34 Ingen kan tjene to Herrer [top]
Bjergprædikens etik.
Om ægteskabsbrud (Mt. 5,27-28); om gengældelse (38-42); om fjendekærlighed, solen over gode og onde, fuldkommenhed (43-48); Om bekymringer (Mt. 6,24-34) Om at dømme andre (Mt. 7,1-5)
. Mt. 7, 1-5 Om at dømme andre [top]
Bjergprædikens etik.
Om ægteskabsbrud (Mt. 5,27-28); om gengældelse (38-42); om fjendekærlighed, solen over gode og onde, fuldkommenhed (43-48); Om bekymringer (Mt. 6,24-34) Om at dømme andre (Mt. 7,1-5)
. Mt. 7, 1-5 Om at dømme andre [top]
Hvad påvirker os? 2.
collager i 7-8 felter, hver med sin KATegori af påvirkende faktorer, klippet fra aviser ol.
. Mt. 7, 1-5 Om at dømme andre [top]
Øjet er legemets lys.
Jesu ord fra bjergprædikenen - i sammenhængen "modbilleder" og "Hvad påvirker os".
. Mt. 7, 3-5 Splinten i øjet - om at dømme andre [top]
Snedronningen.
H.C. Andersens eventyr
. Mt. 7, 21-28 zz test m [top]
zz test kort 4.

. Mt. 8, 5-13 [top]
Jesus som helbreder.
Forskellige helbredelser med forskellig betydning - og et
. Mt. 8, 5-13 [top]
Når jeg siger kom, så kommer han...
Billedet brugt i "Jesus som helbreder".
. Mt. 8, 21-22 Lad de døde begrave de døde [top]
Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor...
Luk. 14,26 - underskrevet: Madonna, Jesus, Karl Marx - eller anden politisk provokerende person
. Mt. 8, 23-27 [top]
Vi sidder i en jolle.
Henvisning til Esther Bocks tekst, spørgsmål til arbejde med teksten. Teksten findes hos Kaj Mogensen:Tro, håb og kærlighed s. 48. Konfirmandens bog.
. Mt. 10, 16- [top]
Duen (symbol).
Baggrundsmateriale til symbolet duen - og nogle bibelhenvisninger. Billedet her: Erik Heides due over døvefonten i Sthens Kirke, Helsingør.
. Mt. 10, 29- [top]
Fadervor. 3: Ske din vilje, som i himmelen, således også...
Tekst: edb-programmørers livsanskuelse.
. Mt. 10, 37-f Den, der elsker far og mor mere end mig [top]
Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor...
Luk. 14,26 - underskrevet: Madonna, Jesus, Karl Marx - eller anden politisk provokerende person
. Mt. 12, 15-21 Guds udvalgte tjener [top]
zz test kort 2.

. Mt. 12, 28- Uddrivelse ved Guds nd [top]
Fadervor. 2: Komme dit Rige.
Måske: Jesu "program" Lukas 4,14-30, Mt. 12,28; Luk. 17,20f
. Mt. 12, 46-50 Jesu sande slgtninge [top]
Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor...
Luk. 14,26 - underskrevet: Madonna, Jesus, Karl Marx - eller anden politisk provokerende person
. Mt. 13, 1-9 [top]
Sædemanden.
Jesu lignelse læst eller genfortalt. Tekst til genfortælling + tolkende kommentar.

. Mt. 13, 24-30 [top]
Hvede og klinte.
Citat fra artikel af Egon Clausen til brug for fortælling om oplevelsen ikke at blive forstået og om et indre missionske miljø i 1950'rne - gerne i forbindelse med at synge: Som tørstige Hjort monne skrige
. Mt. 13, 44-45 [top]
Prinsessen i kornmarken.
Eventyr - med tolkning
. Mt. 14, 22-34 [top]
Vandringen på søen.
Maleri af William Hole. Tekst, genfortælling Mt. 14 - opbyggelig pointering.
. Mt. 15, 21-28 Den kana'anæiske kvinde [top]
..døbt af Johannes, fristet af djævelen 1 ....
samtale om "manglende" led i trosbekendelsen (Jesu dåb og Jesu fristelse). Se nedenfor om brug af arbejdsark.
. Mt. 16, 13-26 [top]
Bekendelse.
Bekendelsesformuleringer i NT.
. Mt. 16, 18- [top]
Efterfølgelse.

. Mt. 17, 1-9 [top]
Forklarelsen - ikon.
Tolkende samtale om forklarelsesikonen.

. Mt. 17, 2- [top]
Forvandling.
Diverse bibeltekster, som belyser det centrale tema "forvandling."
. Mt. 18, 6-9 [top]
Fadervor. 6: led os ikke ind i fristelse.
samtale om fristelse = prøvelse, som kan få tro, livstro, tillid til at vakle, bringe til fald (Mt. 18,6-11)
. Mt. 18, 23-35 [top]
Den gældbundne tjener.
Læsning afog samtale om lignelsen - Eventuelt i tegneserieudgave.
. Mt. 19, 16-26 Den rige unge mand [top]
Jesus og synderinden.
Læsning og samtale
. Mt. 19, 16-26 [top]
Rigdom - ejendom.
Lidt ideer og krydshenvisninger
. Mt. 20, 1-16 [top]
Arbejderne i vingården.
Jesu lignelse læst eller genfortalt. Tekst til genfortælling + tolkende kommentar.

. Mt. 20, 25-27 [top]
Jesus for Pilatus.
Maleri af Nikolajevits Ge. Her som stregtegning. Bøn.
. Mt. 21, 1-9 [top]
Indtoget i Jerusalem.
Tolkende/fortællende tekst til basis for genfortælling samt link til Giottos billede.
. Mt. 22, 1-14 [top]
Kongesønnens bryllup.
Henvisninger
. Mt. 22, 34-40 [top]
Det vigtigste i kristendommen.
Spørgsmål til eleverne - hvad de tror, er det vigtigste i kristendommen; dernæst præsentationen af Det dobbelte kærlighedsbud, hvor Gudsforholdet står først.
. Mt. 22, 34-46 [top]
Intet menneske er en ø.
Citat af John Donnes Meditationer
. Mt. 23, 1-12 Veråb over de skriftkloge og farisæerne [top]
zz test kort 3.

. Mt. 23, 37- Jerusalem, Jerusalem.. [top]
Billeder af Gud 2. (NT).
Gudsforestillinger i NT
. Mt. 24, 36- [top]
Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588.
Fortælling om baggrunden for salmen Du Herre Krist.
. Mt. 25, 14-30 [top]
De betroede talenter.
Lignelsen fortalt i tegneserieform fra 1870'rne - på arbejdsark med spørgsmål. Hent ark. Se overvejelse i forbindelse med Den fortabte søn. Andre lignelser - se oversigt.
. Mt. 25, 31-46 [top]
Verdensdommen.
Læsning af lignelsen om verdensdommen. Henvisninger.
. Mt. 26, 20-25 [top]
Nadveren - to billeder.
Sammenstilling af to nadverbilder (Salvador Dalis og Leonardo da Vincis. Tolkning og forslag til samtale. Henvisning til udgaver på nettet. Andre udgaver findes let via søgemaskine.
. Mt. 26, 26-29 [top]
Nadveren - tre billeder.
Sammenstilling af tre nadverbilder: Leonardo da Vinci, Salvador Dali, Arne Haugen Sørensen. (Udvidelse i forhold til Nadveren - to billeder)

. Mt. 27, 32-44 Korsfæstelsen [top]
Isaks ofring.
læsning af: 1. Mos. 22,1-19
. Mt. 27, 32-44 [top]
Rettens spir det alt er brækket.
Salmen synges - forbindes eventuelt med elementer om skyld.

. Mt. 27, 45-56 [top]
Jesu død - Buddhas død.
Samtale om forståelse af døden og om hvordan mennesket frelses udfra et billede af den korsfæstede Kristus (Isenheimeralteret) og Buddhas død.
. Mt. 27, 45-56 [top]
Jesu korsord.
Læsning af korsordene i de fire evangelier
. Mt. 27, 51- [top]
Ankeret.

. Mt. 28, 16-20 [top]
Mission.
Opgaveark generelt om "Mission" - med udgangspunkt i den moderne forståelse af ordet. Ark til arbejde med foreliggende missionsfoldere fra Danmission.Klik for at hente ark.
. Mt. 28, 17-20 [top]
Hvad vil det sige at gå til præst?.
Præsts egen erfaring (Blive grebet af Kristus - ikke lære)
. Mt. 28, 17-20 [top]
Kristus, korset, cirklen.
Forskellige krucifikser: romansk, gotisk, samt majestas (Ravenna) sammenlignes - evt. på Over Head.

. Mt. 28, 17-20 [top]
Jellingestenen.
Samtale om motiverne på for- og bagside.
. Mk. 1, 9-13 [top]
Nu kom der bud fra englekor.
synge salmen, fortælle om bebudelsen, overvejelse af betydningen af ånden / kraften som overskygger - iagtagelse af vendepunktet i vers 5

. Mk. 2, 3-4 zteste [top]
zz test kort 4.

. Mk. 2, 18-22 Ung vin på nye lædersække [top]
Fastesøndage (1. tekstrække).
Opgave, hvor tekster til fastens søndage ved hjælp af salmebogens tekstdel skal bestemmes i forhold til billeder. To forskellige ark: lettere med helligdage angivet på arket - og et sværere uden helligdagenes navne.
. Mk. 3, 31-33 [top]
Min sande familie.
læsning af Mk. 3,31-35
. Mk. 3, 31-35 Jesu sande slgtninge [top]
De første kristne - forfølgelser.
Fortælling om de første kristne med særlig vægt på forfølgelserne - fra Stefanus (Saulus/Paulus) til Nero. I fokus: årsagen til forfølgelserne er det potentielt samfundsomstyrtende: troen på den ene Gud, og den anderledes familie- og kønsopfattelse.

. Mk. 4, 1-9 [top]
Sædemanden - lignelsen om.
Genfortælling af lignelsen på Mogens Agerbos hjemmeside.
. Mk. 4, 34-41t [top]
skibsmodel, kirkens.
betragtelse af kirkens skibsmodel.
. Mk. 8, 22-26 [top]
Den blinde helbredes.
Billedet brugt i "Jesus som helbreder". Farveudgave findes i Joakim Skovgaards billeder fra Viborg Domkirke.

. Mk. 9, 14-29 Drengen besat af den onde ånd [top]
Hvad betyder ordet tro.
"Oversættelses" opgave - erstatte ordet tro med andre ord i givne sætninger. I tekst er der brødtekst til spørgeark suppleret med individuelt rettet spørgsmål: Hvad er tro for dig.
. Mk. 12, 28-34 Det første bud i loven [top]
zz test kort 3.

. Mk. 13, 33- [top]
Livets kant.
Iagttagelse af maleriet "Sætergolf". Poul Anker Bech. 1993. Billedet forestiller golfspillende mand på græsklædt klippehylde over afgrundens rand.
. Mk. 14, 10-25 [top]
Nadver - den jødiske påske - Jesu sidste måltid.
Sammenligning af den jødiske påskefejring og det af Jesus indstiftede nadver måltid. Læsning af Mk. 14,10-25 og 1. Kor. 11,17-27
. Mk. 14, 10-25 Nadverens indstiftelse [top]
Nadveren - to billeder.
Sammenstilling af to nadverbilder (Salvador Dalis og Leonardo da Vincis. Tolkning og forslag til samtale. Henvisning til udgaver på nettet. Andre udgaver findes let via søgemaskine.
. Mk. 15, 33-41 Jesu dåd [top]
Jesu korsord.
Læsning af korsordene i de fire evangelier
. Luk. 1, 26-38 [top]
Nu kom der bud fra englekor.
synge salmen, fortælle om bebudelsen, overvejelse af betydningen af ånden / kraften som overskygger - iagtagelse af vendepunktet i vers 5

. Luk. 1, 78- [top]
I østen stiger solen op.
Salmen synges - eventuelt kommentar

. Luk. 2, 41-52 [top]
Jesus som 12-årig i templet (Rembrandt/Nolde).
Nolde eller Rembrandt billede, bøn, Luk. 2,41-52
. Luk. 4, 14-30 [top]
Fadervor. 2: Komme dit Rige.
Måske: Jesu "program" Lukas 4,14-30, Mt. 12,28; Luk. 17,20f
. Luk. 4, 16-24 [top]
Hvad er Guds rige?.
Spørgsmålet på tavlen - konfirmandernes umiddelbare svar. Oplæg til at læse Luk 4 og Luk 17,21.
. Luk. 4, 18-19 Jesu program [top]
Profeter.
læsning af bibelske og moderne "profettekster". Se tekst. - samtale om hvad det er at være profet
. Luk. 8, 43-48 [top]
Jesus helbreder blødende kvinde.
Billedet brugt i "Jesus som helbreder".
. Luk. 10, 23-37 [top]
Den barmhjertige samaritaner.
Læsning af fortællingen. Fremstilling af den som tegneserie - oversat/ aktualiseret eller med datidig lokalkolorit -- eller skriv den moderniseret.

. Luk. 10, 25-37 [top]
Kristi hænder.
Betragtning af billede af Kristus på kors i kirkeruin - hvor hænderne mangler. Hvilken indskrift sætter de engelske soldater, som har samlet krucifixet i ruinerne på?
. Luk. 10, 38-42 [top]
Marta og Maria.
Henvisning til maleri af Velasquez (på nettet)
. Luk. 11, 1-13 [top]
Fadervor b, synoptisk læst, Lukas' vinkel.
synoptisk sammenstilling af Mattæus og Lukas - vægten på Lukas.
. Luk. 11, 2- [top]
Billeder af Gud 2. (NT).
Gudsforestillinger i NT
. Luk. 11, 2-4 Fadervor (Lukas) [top]
Fadervor, arbejdsark.
Tegn hvad der er særligt for kirkerummet
. Luk. 11, 3-9 Den bedende ven [top]
Døren - den lukkede og den åbne.
Elementer som kan knyttes til erfaringen af døren - den lukkede og den åbne.
. Luk. 12, 13-21 [top]
Lille Ludvig.
Læsning af lignelsen om den rige bonde - fortællingen om Ludviger en slags udlægning. Se eventuelt arbejdsark om Den rige bonde.
. Luk. 12, 13-21 [top]
Den rige bonde.
Lignelsen fortalt i tegneserieform fra 1870'rne - på arbejdsark med spørgsmål. Hent ark. Se overvejelse i forbindelse med Den fortabte søn. Andre lignelser - se oversigt.
. Luk. 12, 49-53 [top]
De første kristne - forfølgelser.
Fortælling om de første kristne med særlig vægt på forfølgelserne - fra Stefanus (Saulus/Paulus) til Nero. I fokus: årsagen til forfølgelserne er det potentielt samfundsomstyrtende: troen på den ene Gud, og den anderledes familie- og kønsopfattelse.

. Luk. 13, 4- [top]
Tårnet i Siloam.
Læsning af teksten - samtale
. Luk. 14, 26- [top]
Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor...
Luk. 14,26 - underskrevet: Madonna, Jesus, Karl Marx - eller anden politisk provokerende person
. Luk. 15, 8-10 Kvinden og de ti drakmer [top]
Billeder af Gud 2. (NT).
Gudsforestillinger i NT
. Luk. 15, 11-32 [top]
Den fortabte søn.
Læsning af lignelsen og samtale. Fx i forbindelse med arbejde med Billeder af Gud i NT eller besvarelse af spørgsmål på særligt arbejdsark [her].

. Luk. 16, 19-31 Den rige mand og Lazarus [top]
Lille Ludvig.
Læsning af lignelsen om den rige bonde - fortællingen om Ludvig er en slags udlægning. Se eventuelt arbejdsark om Den rige bonde.
. Luk. 17, 20-21 Guds Rige midt i blandt jer. [top]
Hvad er Guds rige?.
Spørgsmålet på tavlen - konfirmandernes umiddelbare svar. Oplæg til at læse Luk 4 og Luk 17,21.
. Luk. 18, 1-8 [top]
Lignelsen om enken og den urimelige dommer.
Læsning af Luk. 18,1-8.

. Luk. 18, 1-8 Enken og den urimelige dommer [top]
Fadervor b, synoptisk læst, Lukas' vinkel.
synoptisk sammenstilling af Mt. 6,5-15 og Luk. 11,1-13; vægten på Mattæus.
. Luk. 18, 1-8 Enken og den urimelige dommer [top]
Døren - den lukkede og den åbne.
Elementer som kan knyttes til erfaringen af døren - den lukkede og den åbne.
. Luk. 18, 9-14 Tolderen og farisæeren [top]
Jeg tror kun på mig selv.
Piges udsagn om sig selv - findes undertiden også i forskellige versioner af konfirmandernes svar på "Hvad tror du på".
. Luk. 18, 9-14 Tolderen og farisæeren [top]
Fastesøndage (1. tekstrække).
Opgave, hvor tekster til fastens søndage ved hjælp af salmebogens tekstdel skal bestemmes i forhold til billeder. To forskellige ark: lettere med helligdage angivet på arket - og et sværere uden helligdagenes navne.
. Luk. 18, 9-14 Tolderen og farisæeren [top]
Faste og syndebuk.
Læse- og opgaveark og samtaleoplæg: HER.
. Luk. 18, 31-34 [top]
Verdens Tidende - lidelse/forfølgelse (færdigt ark).
Ark
. Luk. 20, 34-36 Jesus om at tage til ægte [top]
De første kristne - forfølgelser.
Fortælling om de første kristne med særlig vægt på forfølgelserne - fra Stefanus (Saulus/Paulus) til Nero. I fokus: årsagen til forfølgelserne er det potentielt samfundsomstyrtende: troen på den ene Gud, og den anderledes familie- og kønsopfattelse.

. Luk. 22, 7-21 Nadveren [top]
Nadveren - to billeder.
Sammenstilling af to nadverbilder (Salvador Dalis og Leonardo da Vincis. Tolkning og forslag til samtale. Henvisning til udgaver på nettet. Andre udgaver findes let via søgemaskine.
. Luk. 23, 26-49 Korsfæstelsen [top]
Jesu korsord.
Læsning af korsordene i de fire evangelier
. Luk. 24, 13-35 [top]
Vandringen til Emmaus.
Fortællingen + iagttagelse af billede af Povl Christensen
. Luk. 24, 32- [top]
Hjerte.

. Joh. 1, 12-13 [top]
Jesus som 12-årig i templet (Rembrandt/Nolde).
Nolde eller Rembrandt billede, bøn, Luk. 2,41-52
. Joh. 1, 29- Se Guds lam [top]
Lammet.

. Joh. 1, 35-51 [top]
Onelinere fra teksten - som plaKATer.
Idé: at lade prægnante sætninger i tekster (i almindelighed, men her især tænkt på tekster i gudstjenesten) blive fremhævet ved at lade dem være basis for en plaKAT - med eksempel.
. Joh. 3, 1-15 [top]
Fødsel - genfødsel - dåb.
Udfra DDS 447 tale om betydningen af talen genfødsel i forbindelse med dåben.

. Joh. 4, 42- [top]
Efterfølgelse.

. Joh. 5, 1-15 [top]
Reality-shows / udskillelses shows i undervisningen.
Skal man inddrage reality shows i undervisningen
. Joh. 6, 1-15 0671 Bespisningen af fem tusinde [top]
..døbt af Johannes, fristet af djævelen 1 ....
samtale om "manglende" led i trosbekendelsen (Jesu dåb og Jesu fristelse). Se nedenfor om brug af arbejdsark.
. Joh. 6, 40- Evigt liv og den yderste dag [top]
Det evige liv - følge Johannesevangeliet.
Udvalgte citater til at have ved hånden i en samatale om død, opstandelse og evigt liv. Citaterne rummer dobbeltheden evigt liv nu og opstandelse på den yderste dag.
. Joh. 8, 1-11 [top]
Jesus og synderinden.
Læsning og samtale
. Joh. 9, 1-ff [top]
Jesus som helbreder.
Forskellige helbredelser med forskellig betydning - og et færdigt arbejdsark<./A>
. Joh. 9, 3- Den blindfødte - hvem har skylden?
[top]
Tårnet i Siloam.
Læsning af teksten - samtale
. Joh. 11, 19-45 [top]
Lazarus opvækkes.
Billedet brugt i "Jesus som helbreder". Farveudgave findes i Joakim Skovgaards billeder fra Viborg Domkirke.
. Joh. 12, 23-24 [top]
Hvedekornet.
Anekdote om betydningsfuldhed
. Joh. 12, 24- Hvedekornet [top]
Forvandling.
Diverse bibeltekster, som belyser det centrale tema "forvandling."
. Joh. 13, 1-17 [top]
Fodvaskningen.
Fodvaskningen - fortællingen og Ford Maddox Browns billede. Henvisning til nettet.
. Joh. 13, 1-17 [top]
Skærtorsdagsmessen fra Peterskirken.
Pavens fodvaskningsritual - symbolik og bagggrund
. Joh. 14, 6- [top]
Vejen.
Billede af gold vej tilspidsende sig mod horisonten. Se billede og samtale med forskellige supplementsmuligheder.
. Joh. 14, 6- Jeg er Vejen, Sandheden og Livet [top]
Vejen - som fællesskab.
"Vejen" som navn på læren/fælleskabet i den første kristne kirke: Apg. 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22 -
. Joh. 19, 25-30 Jesu ord på korset [top]
Jesu korsord.
Læsning af korsordene i de fire evangelier
. Apg. 1, 1-11 [top]
Kristi Himmelfart - Lucas Cranach.
Lisbeth Smedegaard Andersens tolkning af billedet fra 1555. Godvej til at tale om i hvilken forstand den opstandne er tilstede i verden.
. Apg. 2, 1- [top]
Fællesskab, sprog og ånd.
Samtale om sammenhæng mellem sprog, fællesskab og ånd
. Apg. 2, 1-47 [top]
Pinsedagen.
Fortællingen om pinse i artikel-stil

. Apg. 9, 2- [top]
Vejen - som fællesskab.
"Vejen" som navn på læren/fælleskabet i den første kristne kirke: Apg. 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22 -
. Apg. 13, 2- Fra den første menighed [top]
Fastesøndage (1. tekstrække).
Opgave, hvor tekster til fastens søndage ved hjælp af salmebogens tekstdel skal bestemmes i forhold til billeder. To forskellige ark: lettere med helligdage angivet på arket - og et sværere uden helligdagenes navne.
. Apg. 13, 2- Fra den første menighed [top]
Faste og syndebuk.
Læse- og opgaveark og samtaleoplæg: HER.
. Apg. 19, 9-23 nb fejl henv for "vejen" [top]
Vejen - som fællesskab.
"Vejen" som navn på læren/fælleskabet i den første kristne kirke: Apg. 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22 -
. Apg. 24, 14-22 Paulus for Felix: Jeg flger Vejen [top]
Vejen - som fællesskab.
"Vejen" som navn på læren/fælleskabet i den første kristne kirke: Apg. 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22 -
. Rom. 6, 2-4 [top]
Sov du lille, sov nu godt.
salme af Hans Anker Jørgensen
. Rom. 6, 2-4 [top]
Gennem Vand - om dåben.
Feature-ark: dåb og opstandelseshåb overfor død og tilintetgørelsens mulighed. Bibeltekster og tolkende andre tekster. Vejledning i brug

. Rom. 6, 3-11 Døbte til Kristus [top]
Jonas og hvalen.
Genfortælling (eller læsning) af Jonashistorien - eventuelt indledt med engelsk sømands oplevelse (tekst). Henvisning til nettet.
. Rom. 6, 3-11 [top]
Dåb, død og opstandelse 1.
Læsning af Rom. 6,3-ff. Teksten er indfældet i døbefont på arbejdsark
. Rom. 6, 4- [top]
Dåb, død og opstandelse 2.
Biblia Pauperums "tegneserie" fra gravlæggelsen (billede) og opstandelse (billede) med typologier (Josef i brønden, Jesus i graven, Jonas i hvalen - Samson som sprænger byporten, JEsus der står op af døde, Jonas ud af hvalen).
. Rom. 8, 34- Jesus Kristus er død, ja, opstet.. [top]
Bekendelse.
Bekendelsesformuleringer i NT.
. Rom. 10, 5-10 Enhver, der tror.. [top]
Hold mine befalinger og du skal leve.
Kerneteksten om lovens formål: at mennesket skal leve ved at holde budene sat overfor Paulus' den retfærdige skal leve af tro. (Foreløbig blot teksthenvisningerne).
. Rom. 10, 9- Bekende Jesus er Herre [top]
Bekendelse.
Bekendelsesformuleringer i NT.
1. Kor. 5, 7- Vores påskelam er slagtet, det er Kristu [top]
Lammet.

1. Kor. 7, 1-ff Om ægteskab og at holde sig til Herren [top]
De første kristne - forfølgelser.
Fortælling om de første kristne med særlig vægt på forfølgelserne - fra Stefanus (Saulus/Paulus) til Nero. I fokus: årsagen til forfølgelserne er det potentielt samfundsomstyrtende: troen på den ene Gud, og den anderledes familie- og kønsopfattelse.

1. Kor. 11, 17-27 nadverfejringens overlevering [top]
Nadver - den jødiske påske - Jesu sidste måltid.
Sammenligning af den jødiske påskefejring og det af Jesus indstiftede nadver måltid. Læsning af Mk. 14,10-25 og 1. Kor. 11,17-27
1. Kor. 11, 23-26 [top]
Nadveren - to billeder.
Sammenstilling af to nadverbilder (Salvador Dalis og Leonardo da Vincis. Tolkning og forslag til samtale. Henvisning til udgaver på nettet. Andre udgaver findes let via søgemaskine.
1. Kor. 12, 3- bekende ved Helligånden [top]
Bekendelse.
Bekendelsesformuleringer i NT.
1. Kor. 13, 9-12 [top]
Atomet og billedtale.
Omarbejdet Alain Aspect-citat. (Det uforandrede i Baggrundsstof).
1. Kor. 13, 9-12 [top]
Spejlkabinettet.
Karen Blixencitat som sammenligner erfaringen af hvor forskellig man ser ud i andres øjne med oplevelsen i et spejlkabinet
1. Kor. 13, 9-12 [top]
Spejlinger.
Tekst om erfaringen ved spejlet: Hvem er jeg egentlig? Forestillingen om gudsbilledet.
1. Kor. 13, 12- Endnu ser vi i et spejl [top]
Onelinere fra teksten - som plaKATer.
Idé: at lade prægnante sætninger i tekster (i almindelighed, men her især tænkt på tekster i gudstjenesten) blive fremhævet ved at lade dem være basis for en plaKAT - med eksempel.
1. Kor. 15, 27-f Alt lagt under hans fødder [top]
Dødens overvindelse.
Tekst: NT citater om dødens overvindelse/Herrens genkomst
1. Kor. 15, 28- Gud bliver alt i alle [top]
Guds almagt.
Samtale om Guds skabelse og almagt med plasmalampen som billede. (Vignetbilledet her tjener bedst som illustration pga fingeren, men linket henter meget flot og stort plasmalampebillede.)
1. Kor. 15, 35-38 [top]
Forvandling.
Diverse bibeltekster, som belyser det centrale tema "forvandling."
2. Kor. 3, 1-3 [top]
Jesus-fabel (som rap).
Rap indspillet af Onkel Dum og bananerne; let blasfemisk, hvis man er sart.
2. Kor. 3, 18- [top]
Forvandling.
Diverse bibeltekster, som belyser det centrale tema "forvandling."
2. Kor. 12, 2- [top]
Henrykkelse, Paulus'.
Paulus' fortælling om sin mystiske oplevelse
. Gal. 2, 20- [top]
Efterfølgelse.

. Gal. 3, 6-14 Den retfærdige skal leve af tro [top]
Hold mine befalinger og du skal leve.
Kerneteksten om lovens formål: at mennesket skal leve ved at holde budene sat overfor Paulus' den retfærdige skal leve af tro. (Foreløbig blot teksthenvisningerne).
. Gal. 3, 27- Alle I, der er døbt .. iklædt .. Kristus [top]
Kongesønnens bryllup.
Henvisninger
. Gal. 3, 27- [top]
Klæder skaber folk.
Samtale om hvad påklædning betyder for hvem, man mener et menneske er - og hvordan bibelen bruger påklædning som billede - bibelhenvisninger om skikken at give et andet menneske klæder - samt det centrale om dåben - at blive iklædt Kristus.

. Gal. 4, 13- [top]
Korset.
samtale om "manglende" led i trosbekendelsen (Jesu dåb og Jesu fristelse). Se nedenfor om brug af arbejdsark.
. Fil. 2, 12-13 [top]
Trosvalg.

. Hebr. 1, 1-3 Guds væsens udtrykte billede [top]
Tegn et billede af Gud.
Eleverne tegner billede af Gud
. Hebr. 11, 1- [top]
Det vigtigste 2 (bearbejdning).
samtale
. Hebr. 11, 1- [top]
Hvad betyder ordet tro.
"Oversættelses" opgave - erstatte ordet tro med andre ord i givne sætninger. I tekst er der brødtekst til spørgeark suppleret med individuelt rettet spørgsmål: Hvad er tro for dig.

Indeks over temagrupper | Indeks efter undervisningstype | Bibelindeks |
Tematisk indeks over enkeltelementerne | Hvordan..? |Indeks over billeder |Forfattere, bidragydere | Forside
|