- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Fra kirkehistorien - efter reformationen (65)

Sthen, Brorson og Grundtvig (pt.)
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Luther - han forandrede verden for altid (Type: film)
Luther, Martin (Type: fortælling, personer)
Katharina von Bora (Type: fortælling, personer)
Luthers Nøgle - rollespil for konfirmander (Type: Rollespil)
Månedens person: Martin Luther (Oktober 2013) (Type: fortælling, personer)
Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588 (Type: fortælling, personer)
Sthen, Hans Christensen - biografi (Type: tekst)
Det forunderlige år 1588 (Type: fortælling, historie)
Kingo, Thomas (Type: fortælling, personer)
Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704 (Type: oplevelse, billed-)
Brorsons vita - oversigt (Type: fortælling, personer)
Månedens person: N.F.S. Grundtvig (September 2013) (Type: fortælling, personer)
Grundtvig, N.F.S. (Type: fortælling, personer)
Grundtvig omkring 1810 (Type: fortælling, personer)
Grundtvig 1844 (Type: fortælling, personer)
Månedens person: Søren Kierkegaard (August 2013) (Type: fortælling, personer)
Søren Kierkegaard (Type: fortælling, personer)
Pascals huskeseddel (Type: samtale)
John Donne (Type: fortælling, personer)
Ingemann, Bernhard Severin (Type: fortælling, personer)
Månedens person: B. S. Ingemann - Marts 2014 (Type: fortælling, personer)
Kaj Munk (Type: fortælling, personer)
Månedens person: Kaj Munk. Januar 2014 (Type: fortælling, personer)
Bonhoeffer, Dietrich (Type: fortælling, personer)
Tidstavle - kristendom og religionerne (Type: billed-iagttagelse)


.

.


Luther - han forandrede verden for altid - [top]

65/1077 film reformation

Indhold: Eric Till instruktion. Meget omfattende materiale til undervisning.

På www: Luther - uv.mat - Det Danske Filminstitut; ; ; ; ;

Mål: (Især) give historisk fornemmelse, men der er også umiddelbar eksistentiel appel i filmen

Krydshenvisninger: Helte-historier (Hagiografi); Jordens Salt; Luther, Martin; ; ; ;


Luther, Martin - [top]

65/1005 fortælling, personer biografi

Indhold: Overvejelser over hvordan Luther inddrages i undervisningen.
Link til tekstsamlinger (dansk) på nettet. (Meget omfattende) - mange af de helt centrale tekster. Link til tysk Lutherside (også engelsk tekst) - meget oversigtlig.

På www: Martin Luther - tekster; Unik billedsamling www.luther.de; Jordens Salt; Wikipedia; Martin Luther og hans skrifter (Finn B Andersen);

Hvordan:
Det er rimeligt at konfirmanderne kender Luther. Og Till's film er værd at se og en måde at få vigtige ting fortalt. MEN det er dog kun fordi det er film, der kører, og de næsten pr automatik er rimeligt stille og følger rimeligt med. Dens problemstillinger er det svært for dem at opleve som eksistentielle.
I "Jordens salt" gør billederne det muligt at få fortalt - foruden det anekdotiske stof - teologiske relevante ting. Billederne af forældrene og stenen sat til minde om det sted, hvor Luther lover Sankt Anna at blive munk, hvilket er et voldsomt opgør med faderens ambitioner om at han skal være jurist, kan måske almengøres: Der kan alluderes til Jesuord som "Dersom du ikke hader din far og din mor..". Tro kan kræve brud.
Opslaget af teserne i Wittenberg kan udfoldes til forståelsen af kampen mod gerningsretfærdigheden, rigsdagen i Worms fortæller om, hvordan Luther anfægter pavens tolkningsret, og dermed rokker ved hele synet på kirke og præsteskab. Man kan fortælle om hvordan han i det fingerede fangenskab som junker Jørg oversætter bibelen - en nødvendighed, når det er det enkelte menneske og ikke paveinstitutionen, der skal tolke den.

Krydshenvisninger: Lutherrosen; Link til tekstsamlinger (dansk) på nettet. (Meget omfattende) - mange af de helt centrale tekster. Link til tysk Lutherside (også engelsk tekst) - meget oversigtlig. Luther - han forandrede verden for altid; Jordens Salt; ; ; ;

| Luk. 14, 25-35 Teksten


Tekst:
[Forudsættes sunget!] "Vor Gud han er så fast en borg" er en salme som er skrevet af Martin Luther. (F. 1483 d. 1546). Han oplevede virkelig at se djævle. Både fra sit eget sind, og i de mennesker, som prøvede at stoppe ham, da han kæmpede for retten til at tro, uden at en kæmpe kirkeinstitution med paven i toppen og kejser- og statsmagt i ryggen, skulle bestemme hvordan - og uden at de skulle suge penge ud af folk ved hjælp af deres naive frygt for dom og helvede. Folk skulle selv kunne læse i bibelen og ikke have kirken til at sige, hvad der stod.
Djævelen indefra var hans egen frygt for dom og straf. En gang senere fortælles det at han ligefrem så djævelen. Det var da han sad og oversatte bibelen, da han var tvunget under jorden, for ikke at blive fanget og brændt som kætter. Han kastede sit blækhus efter den. Og så holdt djævelen sig væk. Det var nok fordi at det var det blæk, som blev brugt til at oversætte bibelen ;-). Men de ydre djævle var der nok af.
I 1517 havde han slået 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg - mod afladshandelen. Kirken havde lavet en smart forretning, hvor man kunne købe sine slægtninge ud af skærsilden [forklares nok] - og hvem ville ikke gerne hjælpe gamle bedste ud af den hæslige svovlild? [Eventuelt vises bare den del af "Luther - han forandrede verden for altid"]. I løbet af fire år med diskussioner og direkte forhør blev det klart at for kirken at enten skulle Luther trække alt, hvad han hade skrevet tilbage, eller også måtte han betragtes som kætter og stå til en kætters skæbne: blive brændt levende.
Rigsdagen var den højeste myndighed overhovedet i kejserriget. Kejseren ville nu have Luther på plads. Alle hans skriverier om frihed i troen truede også hele tiden til at blive til almindeligt oprør mod magthaverne. Kejseren gav Luther frit lejde, i håb om at han ville bæje sig og trække sine skrifter tilbage, men Luthers svar blev: "Jeg hverken kan eller vil tilbagekalde noget, for det er hverken sikkert eller tilrådeligt at handle mod ens samvittighed. Så hjælpe mig Gud. Amen". Luthers egen hertug, Frederik den vise, som støttede Luther, arrangerede en fingeret bortførsel, så kejseren ikke fik lejlighed til at bryde sit frie lejde og arrestere Luther. I skjul under dæknavnet Junker Jørg skriver Luther videre mod pavekirken og, vigtigst, oversætter hele bibelen til sit eget sprog.
Flere hertuger, præster og teologer, og masser af almindelige borgere, bønder og arbejdere så at Luthers frihedstanker i forhold til kirken var rigtige. Efterhånden løsgjorde kirken i Nordtyskland


Katharina von Bora - [top]

65/1426 fortælling, personer kærlighed

Indhold: Et link til tysk side.

På www: www.lutherin.de; ; ; ; ;


Luthers Nøgle - rollespil for konfirmander - [top]

65/1217 Rollespil tilgivelse

Indhold: Et omfattende rollespil "omdrejningspunktet "at finde frem til Martin Luthers nøgle/ forståelse af bibelcitatet: "Hvad du binder på jorden, skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i Himlene" - her en præsentation af afviklingen i Randers Søndre provsti.

På www: Luthers Nøgler; ; ; ; ;

Mål: Gennem mere oplevelsespræget undervisning at give konfirmanderne forståelse for Luthers forståelse af forholdet mellem synd og tilgivelse

Krydshenvisninger: Luther, Martin; Rollespil for konfirmander; ; ; ; ;

| Mt. 16, 19- Teksten


Tekst:
Randers Søndre Provsti afviklede i slutningen af september for anden gang "Luthers Nøgler" - et rollespil om reformationen.
Spillet involverede 650 konfirmander og 120 voksne hjælpere. Heraf de fleste udklædte med specielle roller som f.eks riddere, bønder, munke, præster, bisper osv.
Det er oprindeligt udviklet i 2007 som et samarbejde mellem Haderslev Domprovsti og to spiludviklere og pædagoger Hans Henrik Engberg & Kristian Dreinø. Det er siden blevet spillet flere gange landet over bl.a i Vadum og Esbjerg.
Det er ret beset et stjerneløb, hvor konfirmanderne i små grupper bevæger sig rundt i et område for at løse en række opgaver.
Vi brugte det gamle Fussingø Slot og skoven her omkring - det er helt fantastiske rammer.
Det har været en meget spændende oplevelse. Randers Søndre Provsti har gennemgået nogle strukturelle forandringer. Der er kommet nye pastorater til medens andre er blevet "flyttet" til et nyt provsti. Det har været en form for teambuilding, en øvelse i samarbejde - og samtidig har det involveret en lang række ansatte, menighedsrådsmedlemmer, forældre og andre frivillige. En gruppe damer sad således sidste sommer i Langå og syede 300 pilgrimsdragter til konfirmanderne (Lavet af tæpper købt billigt i Ikea)
Vi har i provstiet valgt at arbejde med en styregruppe bestående af 6 præster, som igennem flere måneder forud for spillets afvikling planlagde i samråd med de to spiludviklere og siden uddelegerede opgaver. Spiludviklerne deltager i spillet og hjælper med forberedelser - naturligvis mod et honorar.
Vi har haft det Randers Kulturhistoriske Museum ind over forløbet for at få lokalkolorit og har teologisk fået gennemført forskellige ændringer af spilforløbet.
Det er et spil, som kræver megen planlægning, logistik, dragter m.m - men det har bestemt været besværet værd.
Søren Dam Kjeldsen - Ø.Bjerregrav-Ålum
Medlem af styregruppen og katolsk våbensmed under spillet


Månedens person: Martin Luther (Oktober 2013) - [top]

65/1362 fortælling, personer tro, personlig

Indhold: Der er, som det vil være mange bekendt, gammel tradition for Allehelgen at fejre reformationen, og dermed Luther som enten antihelgen eller, uden tvivl stærkt mod Luther selv, som eneste egentlige helgen. Men Mortens dag, hans navne- og fødselsdag, kan også være afsæt for fortællingen. Følg krydshenvisningen til "Martin Luther" nedenfor for at se flere overvejelser om undervisningen og fortælling. "Jordens salt" har grundlag for en billedfortælling med de store skridt.

Krydshenvisninger: Luther, Martin; ; ; ; ; ;


Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588 - [top]

65/ 596 fortælling, personer dom

Indhold: Fortælling om baggrunden for salmen Du Herre Krist.

Et link til en dommedagsprofeti år 2011.

På www: Wikipedia: Dommedag 2012; ; ; ; ;

Mål: At give en biografisk, konkret indfaldsvinkel (eventuel også aktuel) til de eskatologiske tekster ved kirkeårets slutning / 2. s. i advent.

Hvordan:
Ved kirkeårets slutning. Jeg fortæller (se tekst)om tidens særpræg, teksterne om dom og Jesu genkomst. Billedet af den mærkelige sild fanget i kattegat projiceres op (eller trykkes og deles rundt). Mere baggrundsstof.
Man kan jo også fortælle om dommedagsprofetier i dag. Den seneste (2011) har fået det udløb, at profeten selv er sat ud af spillet i den periode han afsatte til dommedag - med fornyet dato. Måske var det en anelse om hans private dommedag der fik den evangelikale forkynder til at udbasunere verdens. Sthen tog en anden konsekvens af sin overvejelser og fornemmelse af at dommedag jo også kunne være hans.
Søger man på YouTube på doomsday kan man let få det indtryk at tiden omtrent er så højspændt i dag som dengang. Det spejler dog som bekendt ikke virkeligheden.

Krydshenvisninger: Det forunderlige år 1588; Et link til en dommedagsprofeti år 2011. ; ; ; ; ;

| Mt. 24, 36- Teksten


Tekst:
Salmen "Du Herre Krist, min frelser est" kan nok dateres til 1588, det år, hvor Sthen fyldte 44. Man (Fr. Hammerich i 1842) har af hensyn til melodi og forståelighed redigeret lidt i salmen, meningen er bevaret, men én ting er gået tabt: Tager man hver strofes begyndelsesbogstav i originalsalmen, danner de ordene HANS ANNO. Anno betyder "i året".
1588 var et forunderligt år. Europa, krigs- og epidemiplaget, svirrede af profetier om verdens undergang - eller i det mindste store rigers. Jesus havde godt nok sagt "dagen og timen kender ingen" (Mt. 24,36) - men måske kunne året beregnes, tænkte nogle sig. Profetier på vers blev spredt med flyveblade takket være den ny teknik: bogtrykkunsten. Man kan tænke sig hvordan man kunne dem udenad, som vi idag kan internationale musikgruppers refrainer udenad.
Den spanske kejser udrustede en flåde, så stor som ingen flåde før havde været - Armadaen - i tillid til at det rige, der skulle gå under var det britiske. Men det blev hans eget. En brandstorm i Den engelske kanal sendte den uovertrufne, sejlende krigsmaskine tilbunds.
Også i Danmark-Norge cirkulerede profetierne og myldrede spekulationerne. Og så havde en fisker i Kattegat fanget en sild med mærkelig tegn på begge sider. Den blev sendt til de lærde i København, som ikke kunne tolke tegnene, og videre til kongen, inden tegnene på silden skulle granskes af den egentlige ekspertise siddende på det teologiske fakultet i Rostock.
Da Frederik d. 2. så silden, sagde han at den varslede hans død. Det kom til at passe: 4/4 1588 døde han. Måske af skræk, eller af druk, det ene har vel støttet det andet. I Berlin fik en provst en hel afhandling ud af tegnene, en smuk lille bog, hvor silden pryder titelbladet.
For Hans Christensen Sthen løb spekulationerne så mærkeligt sammen med hans egne personlige. Var 1588 hans (HANS) skæbneår? Han var født i 44, fyldte 44, 44 var hans tal og 88 jo det dobbelte, - skulle hans liv slutte her, måske sammen med verdens? Sådan gik tankerne i en tid, hvor pest, hekseforfølgelser, død var daglidag. Mens han var præst i Helsingør havde torturforhør og heksebrænding været i fuldt flor.
Måske stod han og hele verden for dommen: Herrens dag. Herrens år. Hans dom i året 1588, Hans Anno. Han legede med bogstaverne - det kunne jo også betyde: Hans (ham selv) i året (skæbneåret). Han skrev bogstaverne i en række "HANS ANNO" over hinanden. Udfor hvert bogstav formede sig en strofe og de voksede sammen til en salme.
Den ånder af en fred og ro, som er i største kontrast til de hektiske dommedagsvisioner. Kristus er min frelser. Hvert eneste år er hans, mit sidste såvel som en dag verdens sidste.


Sthen, Hans Christensen - biografi - [top]

65/ 521 tekst biografi

Indhold: Dansk Haandbiografisk leksikons tekst om Sthen - redigeret ksf.

Mål: Give baggrund for Sthens salmedigtning

Tekst:
Hans Christensen Sthen(1544-1610), huskes først og fremmest som salmedigter. Han er født i Roskilde. Forældres navne ukendte. Blev tidligt forældreløs, tilbragte en del af sin studentertid i Tyskland, blev 1565 skolemester i Helsingør, men byttede 1566 rektorstillingen med kapellaniet ved sognekirken Sct. Olai; 1570-73 varetog han samtidig hermed ledelsen af skolen. Omkring 1580 var der pestepedemi og Sthens mistede 8 børn. 1580 gjorde universitetet ham til magister, og 1583 blev han præst ved Sankt Peders Kirke i Malmø, hvor han også var provst i Oxie Herred. Hans lykkeligste år var i Malmø, hvor han var afholdt og agtet for sit "ærlige Levned, sin kristelige Omgængelse og flittige Lærdom og undervisning".

Efter tidens skik opførte han med sine skoleelever "Spektakel og Lege" - det vil sige en slags skolekomedie til borgernes forlystelse og moralens fremme. Af disse er en prøve bevaret fra Sthens hånd, "Kortvending", et moralsk stykke, der i en række løst forbundne scener viser lykkens omskiftelighed. Af hans forskellige religiøse skrifter, der vandt megen udbredelse, skal nævnes "En liden Haandbog" (1578) og "En liden Vandrebog" (vist nok fra 1588, den ældste bevarede udgave er fra 1656), indeholdende åndelige sange og leveregler, der ofte med ordsprogsagtig fyndighed prædoker en borgerlig-fornuftig moral til eget og andres velfærd.

Det er som salmedigter, han endnu lever i litteraturen. Herom skriver Oluf Friis: Det er Sthens fortjeneste at give salmedigtningen, der fra Reformationstiden oversvømmer landet, nationalt præg, idet han optager den danske lyriske tradition fra gamle sange som dagvisen og Hr. Micha‰ls og især hele den folkelige visedigtning, hvis stil han bruger, samtidig med at han ofte tager dens melodier. Højst når han i naturanslaget i Morgen- og Aftensangene ("Den mørke nat forgangen er -") og i en vis troskyldig jævnhed og inderlighed i sine bønner og lovsange ("Herre Jesu Krist: Min Frelser du est!" DDS 46: Du Herre Krist, min frelser est).

Sthen døde i Malmø i 1610 - Han var gift tre gange:
1) 1567 N.N., ý 1602.
2) 1602 Elline Olufsdatter, ý 1607.
3) 1607 Kristine Andersdatter.


Det forunderlige år 1588 - [top]

65/ 595 fortælling, historie dom

Indhold: Supplerende baggrundstekster til H. C. Sthens fødselsdag 1588.

På www: Jens Lysters artikel på Sthens Kirkes hjemmeside; ; ; ; ;

Mål: I forbindelse med kirkeårets slutning at give eleverne fornemmelse for eskatologi.

Hvordan:
Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588

Krydshenvisninger: Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588; ; ; ; ; ;

| Mt. 24, 36- Teksten


Tekst:
Mange spekulationer om, hvornår dommedag skulle indtræffe. Afgørende for tidsberegningen var den såkaldte Eliasprofeti i Talmud. Den siger, at verden skal bestå i 6000 år, og derpå kommer ødelæggelsen. Først er der 2000 år uden loven. Dernæst 2000 år under loven. Så 2000 år, som er Kristi tid. Men Kristi tid vil blive afkortet for vore mange synders skyld.
Verden vil altså ikke opleve år 2000 efter Kristus. De sidste tider skal afkortes - men hvormeget?
..
Der fandtes en gammel profeti, der sattes i forbindelse med den store middelalderlige astronom Regiomontanus. Den lød sådan:
Tausent Fiinfhundert achtzigk acht. Das ist das iar das ich betracht ghet inn den die welt nicht unnder So gschicht doch sunst gross mercklich wunder.
Denne profeti kom til en lærd mands kundskab i 1551, og han bragte den forfærdet videre. På forbløffende kort tid nåede den rundt i hele Europa og blev oversat til alle sprog. Alene på dansk findes den i flere oversættelser og tilskrives "nogle gamle Lærere", bl.a. selveste Philip Melanchton:
Naar mand scriffuer otte oc Firesinds tiue
Da er det Aar, ieg vil ey liue
Om Verdens ende sig ey das theer Forfærlig vnder der da skeer.
Den bøhmiske astronom Cyprianus Leovitius gengav profetien i en udvidet form og på latin. Teksten lyder i dansk oversættelse:
Efter fulde 1000 år fra jomfruens fødsel
og efter yderligere 500 år
vil det 88. forunderlige år indtræffe. Det vil bringe sørgelige tildragelser. Selv om også jorden og havet ikke styrter tilbage
i intetheden, så vil dog alle verdens riger blive kastet omkuld,
og der vil blive stor sorg overalt.


Baggrundsstof:
WWW:Forskel ligt om H.C Sthen, bl.a. Jens Lysters artikel om baggrunden for Du Herre Krist, samt flere billeder.


Kingo, Thomas - [top]

65/1286 fortælling, personer troshelte

Indhold: Foreløbig blot link til selvstudium

På www: På www.kristendom.dk - troens hovedpersoner; ; ; ; ;

Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704 - [top]

65/ 386 oplevelse, billed- håb og længsel

Indhold: Titelkobberet med de tre indskrifter: Sl. 8,3; Åb. 15,3 og englens halleluja.

Mål: At stifte bekendtskab med en type religiøsitet, som i dens billedbrug peger på et fællesskab, som er større end det der udspiller sig i tiden.

Hvordan:
Den pietistiske livstolkning er i dette titelkobber gjort anskuelig. Det himmelske lys kan nås i bøn og lovsang og i fromhed "ses" -(jfr. "hvad skal jeg sige når jeg ser.." fra Op al den ting.."). Ved lovsangen opretholdes kosmos (Sl. 8,3) og skabelseslyset breder sig over den ganske klode. (Pietisme er langt fra blot inderlighed). Indholdet af sangen angives med Åb. 15,3: lovprisning af Guds store gerninger.
Det er nærliggende at fortælle om Brorson og udover "Op, al den ting som Gud har gjort" at inddrage Den store hvide flok vi se.

Krydshenvisninger: Den store hvide flok vi se; Brorsons vita - oversigt; ; ; ; ;

Referencer:(s:35 i :"Den store hvide folk vi se" Arndal, Steffen

| Sl. 8, 3- Teksten | Åb. 15, 3- Teksten


Tekst:
Sl. 8,3: Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.
Åb. 15,3: Og de synger Guds tjener Moses's sang og lammets sang: Store og underfulde er dine gerninger, du Herre, Gud, Almægtige, retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge.


Brorsons vita - oversigt - [top]

65/ 37 fortælling, personer salmer

Indhold: Hovedpunkter i Brorsons liv - sammenhængen med pietismen.
Henvisning til ressourcesteder på nettet.

På www: Kalliope - tekster mm; Det kongelige Bibliotek: salmer og digte Runeberg-projektet: Brorson biografi; Bedst af alle: Jørgen Kjærgaard/ salmebogenonline; ; ;

Mål: En kronologisk oversigt som basis for at fortælle centrale dele af Brorsons liv.

Hvordan:
Hvis man fortæller om Brorson og hans pietistiske trosholdning kan fortællingen forbindes med Allehelgen, Den store hvide flok, og med en tolkning af Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704.
Det forekommer mig vigtigt i fortælling om Brorson at mørket som kontrasterer lyset i ligeså høj grad er skrøbelighedens som syndens mørke. Man kan fortælle om fattigdommen (skovløshed, sandflugt, økologisk katastofe) i landet. Sundhedstilstanden (de mange børn som dør - også for Brorson, hustruerne). Det er vigtigt at forstå, hvordan himmellængselen vender - at den ikke er verdensforagt. /jfr DDs 15 og 37, men længsel efter forløsning i og fra den eksistentielle skrøbelighed og smerte, som den brutale virkelighed på Brorsons tid forhindrede kunne fortrænges fra bevidstheden.

Krydshenvisninger: Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704; ; ; ; ; ;

Tekst:
1694- Fødsel i Randrup; faderen dør tidligt, stedfaderen lægger vægt på drengens adel.
1712- Student fra Ribe flytter til København (hos brødrene
Nicolai og Broder)
1716- Brødrene afslutter teologien. Brorson alvorligt syg,
flytter til Nicolai i Bedsted
1717-1721 Huslærer . hos morbroren Nicolai Clausen i
Løgumkloster - forelsker sig i kusinen Cathrine.
Brorson præges i Bedsted-Løgumkloster tiden af vækkelsen gennem brødrene, især Nicolai, samt Enevold Ewald (Johs. Ewalds far), som hjemvendt fra Tyskland holder konventikelsammekomster hjemme hos sin far i Øster Højst.
1721- Anna Christina dør i Bedsted (Brorsons svigerinde)
1721- Stedfaderen dør
1721- Cand. theol.
1722- Ægteskab med Cathrine Clausen. Hun 16, han 28
1722-1729 Præst i Randerup 6 børn, hvor af 3 døde
1729-1736 Dansk og tredje præst i Tønder hos provst Schrader
1729-1736 Præst i Tønder. 3 børn, sønnen Nicolai bliver sindsyg
1731- Schraders Tøndersalmebog Bygget over Freulinghausens udvalg og ordning: over kirkeåret + et ordo salutis afsnit: skabelse og forsyn, Om Guds Billede og menneskets elendighed og fordærvelse", igenfødelse, omvendelse osv. Fik stor betydning for den tyske menighed i Tønder.
1732- Tønderhefte, første Nogle Julesalmer, Gud til ære.. Enfoldige og i hast sammenskrevne af HAB. Herefter et Tønder-hefte om året indtil 1739
1739- Troens rare Klenodie. Redigeret som Tønder-sangbogen (Schrader). 80 originale digte, 194 oversættelser. Grundstammen er fra Freylinghausen, en del Herrnhuttisk særstof.
1741- Biskop i Ribe
1741- Cathrine dør i barselsseng med dødfødt barn. Af Brorsons 13 børn, døde de 6 som børn. Bispevielsen blev udsat fra maj til august.
1742- Ægteskab med Johanne Christine, som han får 3 børn med, som alle lever
1764- Brorson dør
1765- Svane-Sangen udkommer


Månedens person: N.F.S. Grundtvig (September 2013) - [top]

65/1351 fortælling, personer tro, personlig

Indhold: Se krydshenvisningerne for mere - eller scroll ned. Ideen er i høj grad at lade Grundtvigs livssituation i 1844 omkring tilblivelsen af "Nu falmer skoven trindt om land" danne udgangspunkt for fortælling om Grundtvig.

På www: Baggrundsbillede fra geograph.org.uk [Bob Jones]; Grundtvig i "Jordens salt" ; ; ; ;

Krydshenvisninger: Grundtvig 1844; Grundtvig, N.F.S.; Grundtvig omkring 1810; ; ; ;


Grundtvig, N.F.S. - [top]

65/ 923 fortælling, personer biografi

Indhold: Det er oplagt, når der skal fortælles om Grundtvig, at gå via nogle af hans kendteste salmer. Den indgang anvendes i elementerne "Grundtvig omkring 1810" og "Grundtvig 1844" [Se nedenfor]. NB!: Den pædagogiske rækkefølge er omvendt kronologisk - pga sammenkædningen netop med salmer og deres forbindelse til kirkeåret.
Links til ressourcesteder på nettet.

På www: Grundtvig-tekster på Kalliope; Arkiv for Dansk litteratur (Begtrups mm) Wikipedia; Grundtvig - "Jordens salt"; Grundtvig-byen; Grundtvig.dk;

Hvordan:
Grundtvig og hans salmer kan på mange måder danne grundlag for fortælling til belysning af hvordan tro og liv kan hænge sammen. Her foreløbig to forsøg:Grundtvig 1810 og Grundtvig omkring 1844. "1844" - er oplagt til efterårsbrug, fordi "Nu falmer skoven" (sammen med "Sov sødt barnlille") spiller en vigtig rolle. "1810" vinkelen kan gemmes til december, da "Dejlig er den himmelblå" er omdrejningspunkt.

Krydshenvisninger: Links til ressourcesteder på nettet.">Grundtvig omkring 1810; Grundtvig 1844; ; ; ; ;


Grundtvig omkring 1810 - [top]

65/ 871 fortælling, personer krise

Indhold: Forslag til fortælling om Grundtvig - som baggrundsstof for Dejlig er den himmel blå".

Mål: Vise at en forslidt, barnejulesalme, i grunden overhovedet ikke er banal eller barnlig i sin oprindelse og egentlige indhold og videre at vise at fred i kristen forstand kan være noget et menneske erfarer i livssituationer som har med helt almindelige ting som karriere, som trues, længsler, man slet ikke kan få opfyldt.

Krydshenvisninger: Dejlig er den himmel blå".">Dejlig er den himmel blå; Grundtvig 1844; Sov sødt barnlille; Nu falmer skoven trindt om land; ; ;

Tekst:
[I har hørt om Grundtvig før. Den gang han var i en meget alvorlig krise, hvor han til sidst følte sig som en maddike og vennerne kunne finde ham ude i vognporten ligge i en vognbund, grædende og bedende til Gud. Det var da han var 61 år gammel - og var meget kendt og havde mange tilhængere ((1844). I hørte om det, dengang vi talte om hvordan salmerne "Sov sødt barnlille" og "Nu falmer skoven.." blev til.]
Nu skal I høre om tiden, da "Dejlig er den himmel blå" blev til.
Det var i 1810. Der var han 27 år gammel. Sjovt nok var han allerede så småt berømt. Han hørte til de nye modeforfattere. Han havde skrevet dybsindige digte, filosofiske artikler og bøger om den nordiske mytologi og meget andet.
Han var blevet færdig med at studere teologi - og han holdt ved afgangen fra Universitet en prædiken - en såkaldt dimissionsprædiken - hvor han kritiserede kirken og dens præster sønder og sammen. Bagefter han begik han den dumhed at udgive kritikken.
Så reagerede biskoppen. Grundtvig skulle stille op for konsistorium og lade sig irettesætte - ellers ville han ikke kunne blive præst.
Grundtvig ville ikke stille op som en anden skoledreng - måske var det her land for lille til ham - måske skulle han emigrere? Nej, han skulle gøre lige som i korstogstiden. Den var han som historiker begyndt at interessere sig for. Han skulle være en kristen helt, en profet, som kunne føre det danske folk til fromhed og lykke. Efter at englænderne havde taget hele den danske flåde var optimismen på vågeblus. Men med ham som åndelig leder, så skulle de bare se...
Snart var han skoledreng, snart korstogsfører! Hans sind var uroligt og stormfuldt. Nogle gange blev det helt mørkt inden i ham.
En aften først i december gik han ud under stjernerne. Som regel kunne han ikke lide stjernehimmelen, stjernerne blinkede koldt, næsten vildt.
Men pludselig var det som om de smilede og vinkede til ham. Og der bredte sig mildhed og fred i hans sind. Om få dage var det jul, og så ville solen fra Betlehem fordunkle alle andre blinkende stjerner. Han gik hjem og skrev:
"Dejlig er den himmel blå..."
Godt og opbyggeligt var det: De vise mænd - og sådan en var Grundtvig nok selv, ville han mene - drog ud efter deres længslers mål, fandt den store himmelske stjerne i barnets pande - og vi har stadig den ledestjerne, Guds ord, bibelens ord, til at lyse for vor fod. Og det lys skulle han være med til at kaste.
Men det viste sig at det var stilhed før stormen. Nogle dage senere kastede en storm ham om. Han læste i Salme 50 . "Hvor vover du at remse mine bud op, og tager min pagt i din mund, når du dog hader irettesættelse og kaster mine ord bag dig?". Var det ord om ham og alt det han troede om sig selv?
Han ravede rundt på kollegiet, hans venner kom, holdt vagt i dagevis, af og til måtte de næsten slås med ham, når anfaldene kom. En ven, Poul Dons, kom sig aldrig rigtig efter de nattevagter.
Efterhånden kom der så meget ro over Grundtvig at han kunne rejse til sin gamle far, som var præst i Udby på Sydsjælland. En af de lidt stærkere venner, Sibbern, fulgte ham. De gjorde holdt i Vindbyholdt kro. Grundtvig kunne ikke sove. Han sad og skrev digte. Ud på natten vågnede Sibbern. Grundtvig lå i et hjørne af værelset: Han havde følt djævelens sno sig om ham som en slange. Først efter lang tids beroligende tale og bøn til Gud lykkedes det Sibbern at få Grundtvig til at sove, så de næste dag kunne tage afsted det sidste stykke til Udby.
Hans far havde tidligere bedt ham om at komme for at hjælpe ham med præsteembedet. Han var gammel nu og svagelig. Grundtvig havde kviet sig ved "at begrave sig" et udsted som Udby - han som skulle være den store videnskabsmand, profet - ja, folkefører. Men som han kom nu, så fandt han pludselig en fred ved at være der - væk fra den store by, væk fra berømmelse og storhed - eller drømmene om det.
Han tog en enkelt tur til hovedstaden igen. Fik sin irettesættelse af konsistorium. Men ellers kastede han sig ud i at undervise tungnemme konfirmander, tale med forældre til børn, der skulle døbes, og alt det andet, som var en helt almindelige præsts arbejde.


Grundtvig 1844 - [top]

65/ 594 fortælling, personer krise

Indhold: Fortælling om begivenheder i Grundtvigs liv - og baggrunden for de to salmer "Nu falmer skoven trindt om land" og "Sov sødt barnlille"

Mål: At lære sider af Grundtvig at kende - og at forstå at krise ikke er at være forladt af Gud.

Hvordan:
Der kan laves en helt lille "fortælleliturgi":
Erik Grips udgave (1983!) af Nu falmer skoven trindt om land, som kun medtager de to første vers. (Nu falmer skoven...) - der tones så ud i rent elegiske toner.
Efterårstemningen i de to første vers pointeres. Tanken: Uden Gud kun død og tilintetgørelse, ridses op. (Det kan vel også gøres uden Erik Grip).
Det almene afsnit om Grundtvig fortælles.
De tre første vers af "Sov sødt barnlille" synges.
Baggrunden for dem fortælles frem til salmen gøres færdig i Stiftsbjergby. Resten af salmen synges. Der forklares nødtørftigt.
Resten fortælles.
Hele "Nu falmer skoven trindt om land".. Efter behag pointeres enkelt elementer i salmen.

Krydshenvisninger: Nu falmer skoven trindt om land; Sov sødt barnlille; ; ; ; ;

Tekst:
Basis for egen fortælling:
N.F.S. grundtvig levede fra 1783 til 1872. Han blev næsten 90 år gammel. Han var præst, digter, historiker - politiker - og det er hans tanker som blandt andet er baggrunden for de danske folkehøjskoler. Vi kender ham især som salmedigter. Over 300 af salmebogens 754 salmer har han digtet eller omdigtet. Han levede i en dramatisk tid. To gange var Danmark i krig med England. To gange med Tyskland. Det blev stærkt formindsket i den periode. I 1814 blev Norge skilt ud - og i 1864 blev den del af riget, som gik fra kongeåen næsten midt i Jylland og ned til Hamborg en del af Tyskland. Og landet gik fra at blive styret af en enevældig konge til at blive et demokrati.
Grundtvig levede med i det hele. Han var utrolig flittig - skrev bøger, artikler, digte og salmer i et omfang, som svarer til et 80-100 binds kæmpeleksikon. Det meste af sit liv sov han meget lidt. Henimod kl. 3 om natten skruede han lidt ned for lyset, blundede en time eller to, vågnede op og arbejdede videre. Han havde mange både venner og fjender. Han var gift tre gange - og fik sit sidste barn 71 år gammel..
I vil kunne høre i hans salmer at han havde et mægtigt og vidt favnende sind - mest lyst. Men han kendte også den anden side. Det mørke - døden - og han så det som en fjende og modstander. Han kom i nogle voldsomme kriser, hvor han blev det, vi idag ville have kaldt psykisk syg.

I 1844 var han på mange måder en anerkendt person. Han havde været, men var nu ikke længere under statens censur. Han havde skrevet store visionære værker om hele menneskeheden og især Danmark. Og et stort salmeværk - større end vores nuværende salmebog. Men han var nu fyldt 60 (at han havde to ægteskaber, endnu et barn og store værker foran sig, vidste han jo ikke!), og han syntes at det kneb med at se det store rigtigt forme sig. Han kunne ikke noget. Ikke engang passe sit arbejde. Han lå og så ud i luften. Kun hans voksne datter Meta kunne trøste ham lidt. Tilsidst fik gode venner sendt ham på en rekreationsrejse på Sjælland til vennernes store præstegårde. Først til Mern (Peter Rørdam) - en dag tog man den mils vej, der var til Udby - og besøgte det sted Grundtvig første gang arbejdede som præst (34 år tidligere) - og det sted han havde haft en frygtelig oplevelse med mørkets kræfter og havde haft sin første krise - men den skal I høre om efter jul -
Han boede hos flere venner. Undertiden han havde det helt godt. Han skrev de tre første vers af salmen "Sov sødt barnlille ." Man kan næsten tænke sig at det er en slags "omvendt vuggevise". Han erfarede at han den voksne mand, kunne være lige så hjælpeløs som et lille barn overfor tilværelsens kræfter - og den tryghed, som salmen så alligevel fortæller om, var på engang med tanke på den trøst datteren havde været og på den tryghed, han oplevede i forhold til Gud.
Vennerne oplevede ham som meget venligere og lettere at have med at gøre end ellers - mere ydmyg. Han så ud til at få det bedre. Men uheldigvis fortalte én af dem (Gunni Busck, Stiftsbjergby)at han havde fået brev fra den anden (Peter Rørdam) om hans sindsyge. Det rev ham helt ned i mørket igen. Man kunne en dag ikke finde ham. Til sidst fandt de ham i en vognbod, liggende på et vognhjul, hvor han lå og græd og bad til Gud. Men så var det som om det vendte: En dag sad han med Gunni i lyshuset og sagde: "skriv ned!". Og så digtede han resten af Sov sødt barnlille.

Guds engle de sjunge
på maddike-tunge (DDS:jordklimpens tunge)
et ord af Guds Søn
er blevet til bøn,
og stiger på solstråle-vinger (DDS:svang hid sig på åndedræts-vinger;
Gud Fader i løn,
sig ja til den bøn!
Fra lavland livsalig den klinger.

Nu havde han fået livsmodet igen. Den bøn han tænkte på, var nok Fadervor, men overhovedet det, at Gud i Jesus havde vist mennesket også når det var eller følte sig så ussel som en maddike kunne det bede og nå Gud.
Rejsen gik videre til Hillerød, og egentlig skulle han også have været i Helsingør - "men han havde i Hillerød hørt nattergale både aften, morgen og midnat, og det var nok mer end Helsingør kunne stikke". Og han rejste hjem.
Senere på året, da nattergalene forlængst tav, og det var blevet høst, bad vennen i Mern ham om at skrive en ordentlig høstsalme. Grundtvig skrev "Nu falmer skoven trindt om land ." Og selv om salmen begynder med erfaringen af alt det, som visner, og de golde, sorte marker, så fyldes den af tak og slutter med håb - og den er blevet den mest sunge efterårssalme, vi har.


Baggrundsstof:
Fortællingen er baseret på F. R”nning. N.F.S.Grundtvig bd, 4, s 51 ff.


Månedens person: Søren Kierkegaard (August 2013) - [top]

65/1343 fortælling, personer tro, personlig

Indhold: Billedet til Månedens person - se krydshenvisninger for mere

Krydshenvisninger: Søren Kierkegaard; ; ; ; ; ;


Søren Kierkegaard - [top]

65/1338 fortælling, personer biografi

Indhold: Kirkegaards historie på 3/4 side! Kendte citater. Til videre elaborering og mundtlig fortælling. Diverse links - bl. a. projektet På kanten med Kierkegaard, med en noget tvivlsom tegneserie. En indplacering i "Jordens salt".

På www: Wikipedia; Citater (S.K.Forskningscenter) "Jordens salt" - udbygget side; Søren Kierkegaards liv som tegneserie; ; ;

Mål: At konfirmanderne bliver bekendt med en kontroversielt troende - og en internationalt kendt dansker

Hvordan:
Først og fremmest må man fortælle med sin egen vinkel. Det biografiske, forholdet til Regine Olsen og faderen, må nok have en fremtrædende plads, - kirkekampen også. Det giver måske en forkert vægt i forhold til Kierkegaards tanker, men det er til at forbinde sig med. Men valget, eksistensen fremad kan også have god forståelsesbasis. Citaterne kan støtte fortællingen. Brug eventuelt siden på "Jordens Salt", som udgangspunkt for fortællingen. Da "Jordens Salt" som idé knytter sig til det at være vidne, kan man eventuelt diskutere dette at være sandhedsvidne udfra den sammenhæng.

Krydshenvisninger: "Jordens salt".">Helte-historier (Hagiografi); Jordens Salt; ; ; ; ;

Tekst:
Søren Kierkegaard
1813-1856

Søren Kierkegaard var søn af en velhavende forretningsmand og ejendomsbesidder i København. Og han var som den sidste af en søskendeflok på 7 ret forkælet.
På grund af familiens velstand kunne SK studere uden at tænke på hurtigt at skulle gøre sig færdig og han brugte det meste af sin tid på at skrive filosofiske bøger og afhandlinger - og at snakke med folk på gaden - alle slags mennesker, han mødte. Den gang var der både nogle, der beundrede ham for hans præcise og skarpe tanker - og der var nogle, der syntes at han var en lidt latterlig mand. Han var en smule pukkelrygget, gik lidt underligt.
Han blev forelsket i sin Regine, og hun i ham, og de blev forlovede - men han fik så mange ideer og tanker om, at han ikke var god nok. Han prøvede at få hende til at slå op, og da hun ikke gjorde det, gjorde han det selv. Det talte byen en del om.
Kierkegaard kæmpede med spørgsmålet om at være sig selv - eller "et selv" - og det spørgsmål skulle besvares sandt. Det er så meget, der gør én til det man er, og tænker det, man tænker - hvornår kan man sige "selv" om det?
Faderen døde 82 år gammel - Søren Kierkgaard var 35 - og det påvirkede ham stærkt. Kort forinden havde faderen betroet ham en frygtelig hemmelighed: At faderen som ung havde forbandet Gud, og som straf skulle ingen af hans børn overleve ham. Søren overlevede ham dog, og det samme gjorde hans ældre bror Peter. Men Søren levede videre med den fornemmelse, at der kunne hvile en forbandelse over slægten.
Efterhånden blev det tydeligere og tydeligere at al Kierkegaards filosofi og søgen efter sandheden udsprang af kristendommen og en meget alvorlig, engageret og lidenskabelig tro på Kristus. Man skulle efterfølge Kristus, og når man ikke kunne det og ikke gjorde det, skulle man i det mindste indrømme, at man ikke gjorde. Derfor kom han, det sidste år han levede, ud i en voldsom kamp med den danske kirke. Han så, og beskrev med bidende ironi, hvordan biskopper med deres på det tørre, med et fornemt liv blandt byens bedste og rigeste borgere og kulturpersonligheder, kunne rose hinanden som sandhedsvidner - de, som ikke havde ofret det mindste for at vidne om sandheden. Hvordan præster søgte løn og embede i stedet for at søge Gud.
Han lagde sig ud med det meste af kirken. Kampen og kritikken af kirken, blev udkæmpet og bragt i det blad, som han selv udgav, Øjeblikket. Han døde midt i striden, kun 43 år gammel.
Trods sin tidlige død nåede han et omfattende forfatterskab. Nogle af de mest kendte titler er: Enten-Eller, Om Begrebet Angst, Sygdommen til Døden, Indøvelse i Kristendoms og Kærlighedens Gerninger - og de er blevet oversat til alverdens sprog - og han har påvirket den filosofiske tænkning i hele den vestlige - og mange har både i Kina og Japan fået øjnene op for hans måde at tænke på.

Citater
Hjertets Reenhed er at ville Eet
Det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det (Enten-Eller,1843)
Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.
Lykkens Dør den gaaer ikke ind ad (Enten-Eller).
Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke, Du vil ogsaa fortryde det (Enten-Eller)
Ak, af alle Fjender er maaskee Vanen den lumskeste (Kjerlighedens Gerninger).
Den Troende ligger bestandigt paa Dybet, har 70,000 Favne Vand under sig. (Kjerlighedens Gerninger).
Meddelelses-Midlerne blive fortræffeligere, men Meddelelserne blive mere og mere forvirrende


Pascals huskeseddel - [top]

65/ 608 samtale gudsforholdet

Indhold: Teksten til Pascals memorial.

Hvordan:
Bruges som baggrundsstof for Ild - Pascals huskeseddel

Krydshenvisninger: Ild - fra Pascals huskeseddel; ; ; ; ; ;

Referencer:(s:25 26 i :Tanker Pascal, Blaise (1958)

Tekst:
I DET HERRENS ÅR 1654
Mandag den 23. November, Pave og Martyr Sankt Clemens' og andre Martyrers Dag
Vigilie for den Hellige Chrysogonos og andre Martyrer. Fra henved halvelleve om Aftenen til henved halvet.
*
ILD
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud,
ikke Filosoffernes og de Lærdes,
Vished, Vished, Følelse, Fryd, Fred. Jesu Christi Gud.
Deum meum et Deum vestrum.
Din Gud skal være min Gud.
Glemme Verden og alt undtagen Gud.
Han findes kun ad de Veje, som Evangeliet lærer os.
Min Gud og eders Gud.

Menneskesjælens Storhed.
Retfærdige Fader, Verden har ikke kendt Dig,
men jeg har kendt Dig. Fryd, Fryd, Tårer af Fryd.
Jeg har skilt mig fra Dig.
Dereliquerunt me fontem aquae vivae.
Min Gud, vil Du forlade mig :
At jeg i al Evighed ikke må skilles fra Dig.
*
DETTE ER DET EVIGE LIV,
AT DE KENDE DIG,
DEN ENESTE SANDE GUD,
OG HAM, DU UDSENDTE,
JESUS CHRISTuS
Jesus Christus
Jesus Christus
Jeg har skilt mig fra Ham,
flygtet fra Ham, fornægtet og korsfæstet Ham.
At jeg aldrig må skilles fra Ham!
Han bevares kun ad de Veje,
der læres os i Evangeliet.
Fuldstændig og kærlig Forsagelse af alt.


John Donne - [top]

65/1063 fortælling, personer

Indhold: Kort om John Donne (1572-1631)

Hvordan:
Kan bruges som baggrundstof

Tekst:
John Donne, født 1572, er en af den Anglikanske Kirkes største mystikere. Efter at have studeret i Oxford og Cambridge fik han stilling i den offentlige administration og kunne se frem mod en lovende karriere. Imidlertid giftede han sig med chefens datter - uden tilladelse - og blev fyret. I ti år levede han og hans kone i fattigdom. I denne periode udviklede han en dyb åndelig indsigt, som til sidst resulterede i, at han blev ordineret som præst. Fra 1621 og til sin død ti år senere (1631) var han provst ved St. Paul's Cathedral in London.
John Donne byggede bro mellem Middelalderen og den moderne verden. Videnskab (Bacon) og moderne astronomi havde sprængt det middelalderlige verdensbillede, og mange mennesker følte at kristendommen ikke længere kunne byde på en nutidig gyldig, åndelig forståelse af tingene. John Donne modstod tidens tendens til reducere det åndelige, og fastholdt at virkelighedens verden ville blive berøvet sin betydning, hvis den ikke beholdt den transcendente dimension.
Robert Lenz


Ingemann, Bernhard Severin - [top]

65/1428 fortælling, personer salmer

Indhold: Kort fortælling om Ingemann - Link til facts om Ingemann

På www: Salmonsen: Ingemann; Salmebogen Online - biografi Dramatisk, detaljerig - skitseagtig biografi; Ingemann's side på Jordens Salt; ; ;

Hvordan:
Den hurtige fortælling om Ingemann (1789-1862): [Jordens Salt-siden lægger op til at man skildrer den nationalromantiske stemning, som Ingemann vel er den allerstørkeste repræsentant for]. Idyllisk barndom i præstegården i Thorkildstrup på Falster. Men da faren dør, da han er 11 år gammel, oplever han den ublide verden: Moren flytter til Slagelse, og han har en hæslig skolegang på Slagelse Latinskole. I København oplever han Københavns bombardement i 1807 og kæmper i Studenterkorpset på voldene, tre af hans studiekammerater falder lige omkring ham, og da han afløses og går hjem, er det hus, han boede i bombet og væk.
Hans mor dør af tuberkulose, mens han endnu studerer, og selv frygtede han hurtigt at skulle dø af samme sygdom. Ingemann kastede sig ud i at være forfatter, skrev dramaer og digte, og han høstede hurtigt anerkendelse for dem. Han havde (i 1811) fået fribolig af univsersitetet - og overfor Valkendorfs Kollegium, hvor han boede, boede den unge smukke, unge Lucie Mandix. Hende blev han efter 10 års forlovelse gift med, da han fik fast stilling som lektor i dansk litteratur på Sorø Akademi.
Han blev ved med at skrive, nu også historiske romaner, som i Danmark dengang blev lige så populære som Harry Potterbøgerne er idag.
Han havde en meget levende fantasi og de eventyr han også skrev kunne være de rene splatter-historier. På mange måder havde han et lyst syn. Han var hele livet dybt religiøs, og skrev nogle af de salmer, som har holdt deres popularitet helt til idag. Hans morgensalmer, I østen stiger solen op, Nu titter til hinanden, Nu vågne hører til de mest kendte salmer overhovedet - og allermest kendt er vel julesalmen "Dejlig er jorden". Der er ingen tunge lidelseshistorie-salmer, men opstandelsessalmen "Nu ringer alle klokker mod sky" er Ingemanns påskesalme. Ingemann blev på toppen af sin popularitet helt til sin død. Da han fyldte halvfjerds overrakte Danmarks kvinder ham et pragtfuldt guldhorn udsmykket med figurer fra hans digtning.
Ingemann anses for at have en naiv kristendomsforståelse, især for så vidt gælder hans forståelse af opstandelsen. Den var vel først og fremmest på det umiddelbare plan almindelig folkelig. Han kunne ikke godt med fx Grundtvigs insisteren på "kødets opstandelse", at sjælen opstod var en rimeligere forestilling.
Han havde en ganske uortodokst syn på en sjælenens mellemtilstand mellem den enkeltes død og den endelige opstandelse, i en vis forstand fortsatte sjælenes pilgrimsgang på jorden (Dejlig er jorden) også efter det enkelte menneskes død.

Krydshenvisninger: I østen stiger solen op; Pilgrimstanken; ; ; ; ;

Baggrundsstof:
Billede til Dejlig er jorden: Karl Friedrich Schinkel: Landskab med Pilgrim. Billedet til "Nu ringer alle klokker.." er Carl Blochs berømte. Om man nu bryder sig om det eller ej - en vis kongenialitet mellem Bloch og Ingemann kan ikke benægtes.


Månedens person: B. S. Ingemann - Marts 2014 - [top]

65/1431 fortælling, personer godt og ondt

Indhold: Følg krydshenvisning til Ingemann

Mål:

Krydshenvisninger: Ingemann, Bernhard Severin; ; ; ; ; ;


Kaj Munk - [top]

65/1124 fortælling, personer troshelte

Indhold: Henvisning til biografi på nettet. Som baggrundsstof for "Du ved det nok mit hjerte". En begyndende citatsamling under tekst. Usorteret/uredigeret!

På www: Om Kaj Munk; Henning Nørhøj om Kaj Munk (kristendom.dk) Jordens salt: Kaj Munk; Kaj Munk 70 - på Facebook; ; ;

Hvordan:
Jeg plejer at lade en minimumsfortælling danne konkret forståelsesbaggrund for "Du ved den nok mit hjerte" - og så kan man tale om hvad, man skal kæmpe for.
Henning Nørhøjs artikel giver det nødvendigste til en kort fortælling. Der er selvfølgelig appel i at han mister sin far som et-årig og sin mor, da han er fem. Men at han fik en meget kærlig opvækst hos noget familie. Så må man have med at han foruden at være sognepræst i Vedersø var anerkendt dramaforfatter. Måske minde om at der var lige så meget opmærksomhed om teater dengang, som der nu er om film. Hans fascination af den stærke leder, herunder både Hitler og Mussolini, men at han også tog afstand fra deres faktiske handlinger - og det var det, som i sidste ende førte ham til at blive likvideret en kold januar nat på Hørbylunde Bakke ved Silkeborg i 1944. Nytårsdag 1944 holdt Kaj Munk en tale ("Nytårsdag 1944"), og blot få dage efter, den 4. januar, blev han hentet af en gruppe på fem SS-folk og skudt.
Han fik aldrig tillid til demokratiet - men "sandhed" skulle sejre, og skulle også altid bruges til at kritisere magten, uanset hvem, der havde den.
Kaj Munk har fået en side på Jordens Salt.

Krydshenvisninger: Du ved det nok mit hjerte; Månedens person: Kaj Munk. Januar 2014; ; ; ; ;

Tekst:
Kaj Munk citater:
Naar Uretten raaber paa Gaden, skal saa min Kirke sidde stum i en Krog? (Sværdet og Ordet)
Hvem kan glemme hans skønne Ord om Kvinden, der, naar hun har bragt sit Barn til Verden, ikke længere kommer sin Trængsel ihu af Glæde over, at et Menneske er født - en Sammenligning han vover med selve det evige Liv! Han elskede Børn. Der staar en livsfrodig Duft af Ble omkring ham. Og hvor satte han Kvinden højt! formelig orientalsk. Pigebørn og gamle Koner, verdslige og fromme, Skøger og Mødre, skønne og grimme, syge og raske, der er et Sus af Skørter om ham, og dem alle har han gode Ord til, Oprejsning, Trøst, Daad". (Sværdet og Ordet, side 54, 56)
..netop fordi han intet Diktat har efterladt os, netop fordi han ikke har efterladt os andet end sig selv, den varme, den brændende, stærke, rige, levende Personlighed, netop derfor er der aldrig Tale om Ensformighed, endsige Ensretning, hos os. Kristen det er at være i Forbindelse med Kristus - at der øses Liv af hans Liv i mit Liv. Dagen s. 33.
.som Kristne er det vor Pligt til alle Tider at forblive hudløse over for Følelsen af det onde. Men samtidig med, at Hjertet vaander sig, vaager der i os en Taknemlighed over, at vi tør tro, at selv dette har Gud i sin Haand - at selv om ogsaa han stønner af Smerte ved, hvad hans Børn tilføjer hinanden, vil han dog vide at lade det fremme hans Vilje med os. Vi slutter ikke: altsaa er Gud ikke til. Nej, vi bøjer vore Hoveder i et angstfyldt Haab. Angstfyldt, ja, for det kunde jo tænkes, at det onde voxede sig saa vældigt, at selv Gud gik bet i det (og derfor: lad os ruste os til at være hans Medkæmpere), men dog Haab, ja mere end Haab, en Tro paa, at gennem denne hæslige Sot med Krise og Operation arbejder Gud paa at skabe en sundere Verden. (Bab s. 153 f)
Jeg ved ikke, hvormeget der skal til for at rokke en diktator. Men jeg ved at sandheden skal siges.." (Fra Avisindlæg i 30'rne jfr Henning Nørhøj)


Månedens person: Kaj Munk. Januar 2014 - [top]

65/1416 fortælling, personer godt og ondt

Indhold: Fortælling om Kaj Munk og brug af "Du ved det nok mit hjerte". Følg krydshenvisning til "Kaj Munk".

Krydshenvisninger: Kaj Munk; Du ved det nok mit hjerte; ; ; ; ;


Bonhoeffer, Dietrich - [top]

65/1424 fortælling, personer efterfølgelse

Indhold: Links


Tidstavle - kristendom og religionerne - [top]

65/1264 billed-iagttagelse historie

Indhold: Et anskuelsesbillede med en tidslinie i perspektiv bagud - parallelt med Skalks fremstilling af Danmarkshistorien.

På www: Skalks tidstavle med forklaring; Bedste gengivelse - Lille Åmose museum ; ; ; ;

Mål: Give bevidsthed om historisk sammenhæng og tidsafstande.

| Es. 9, 6- Teksten


Tekst:
Billedet kan bruges til en meget overordnet anskueliggørelse af hvornår hvilke begivenheder finder sted og af tidsafstande. Dette flyder ofte en del for konfirmanders/elevers bevidsthed.
Billedet kan bruges til at diskutere med konfirmanderne/eleverne. Hvor gamle er religionerne egentlig? Kristendommen er hverken den første eller den sidste af religionerne. Men den kristne kan - teologisk begrundet - mene at Kristus er "tidernes midte". Og det "forfører" billedet da også til at se. (Det implicerer ikke nødvendigvis et arrogant syn på andre religioner).
Hører Darwin med i religionernes historie? Hvordan man end forholder sig til spørgsmålet tro - naturvidenskab, så er han en god markør for spørgsmålets opkomst.
Er Desmond Tutu tilstrækkelig betydningsfuld til at figurere mellem kristendommens og religionernes 12 "hovedpersoner"? Ja, som markør - endda en yderst sympatisk - for det faktum, at en kirke, som ellers har været overvejende europæisk/nordamerikansk, er blevet global - med tyngdepunkt i det globale syd.


Final footer