- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Indeks efter undervisningstype
Alfabetisk liste over kategorier. Klik p† bogstav. Brug piltaster for at finde enkeltreferencer i den ›nskede kategori.
Klik p† "kirke" eller "skole"-knap alt efter hvilken version, du arbejder i.

| A } A: | arbejdsark (andet mat.) | arbejdsark - br›dtekst | arbejdsark - redigeret | Arbejdsformer (didaktis | arbejdsmappen | B } B: C: | citat | D } D: | didaktisk - delomr†de | didaktisk - generelle t | dramatisering | dramatisering, dias | dramatisering, samtale | E } E: | Emneomr†de - (didaktisk | Emneomr†de - flere konc | erfaringer, f‘lles | evaluering | event - mini | Event med forberedelse | F } F: | Facts | film | film/video (didaktisk) | Film/video copyrigt | foredragselement | Forl›b, ideer til.. | Forl›bsoverskrift | fort‘lling | fort‘lling (henv) | fort‘lling + (action) | fort‘lling - baggrundss | fort‘lling - NT: lbh 9x | fort‘lling med billeder | fort‘lling med dias | fort‘lling, grund- | fort‘lling, GT | fort‘lling, GT: lbh 0a | fort‘lling, GT: lbh 1 | fort‘lling, GT: lbh 10 | fort‘lling, GT: lbh 2 | fort‘lling, GT: lbh 3 | fort‘lling, GT: lbh 4 | fort‘lling, GT: lbh 5 | fort‘lling, GT: lbh 6 | fort‘lling, GT: lbh 7 | fort‘lling, GT: lbh 8 | fort‘lling, GT: lbh 9 | fort‘lling, historie | fort‘lling, legender | fort‘lling, NT | fort‘lling, NT: lbh 9 | fort‘lling, NT: lbh 9k | fort‘lling, NT: lbh 9x | fort‘lling, personer | fort‘lling, v‘lg selv.. | for‘ldrekontakt | G } G: | grafisk oversigt | gruppearbejder/samtale | gudstjeneste (ungdoms-) | H } H: | henvisning | henvisning - katekismus | henvisning til flere | I } I: | id | individuel opgave | individuel opgave /a.m. | interaktiv cd-rom henv | interaktivt - internet | Internet - forlag | Internet - id‚sider | internet - interaktiv | internet - skole-kirke | Internet-opgave | Internettet - facts mm | J } J: | Jura vedr. konfirmation | K } K: | koncept (del-) (didakti | Kropslig indl‘ring | Krydshenvisning | kvu | kvu - lst/ hrt tekst | kvu - samtale | kvu- salmesangsaften | kvu-metastof | kvu: foredragselement | kvu: kirkehistorie | kvu: l‘sning, GT | kvu: l‘sning, NT | KVU: prolegommena | kvu: pr‘dikenv‘rksted | kvu: salmer, DDS | KVU:Konf.uv f voksne | L } L: | leg | leksikalt - internet | Lignelser - henv. a.m. | l‘sestof - henvisning | l‘sning - tekstcitat | l‘sning GT og NT | l‘sning NT | l‘sning NT, lignelser | l‘sning, GT | l‘sning, GT og NT | l‘sning, GT, anden t. | l‘sning, GT, NT, andet | l‘sning, h›jt- af tekst | l‘sning, NT | l‘sning, NT + bm | l‘sning, NT: Jesu lre | l‘sning, NT: lignelse | l‘sning, tegneserie | l‘sning, tekst | l‘sning, tekst, avis | M } M: | Materiale (del-) | Materiale (hel-) | Materialer /orientering | Medier - musik - (didak | Medier - sms (didaktisk | Medier, IT, sociale med | meditation, graffiti | meditation, ord | meta-element | meta-element, databasen | meta-element, EVY-dok | metaovervejelse | metaovervejelse (henv) | metaovervejelse - henv. | Metoder (didaktisk) | Musik - sang, h›re | Musik - sang, h›re/se | N } N: | Navnes betydning | O } O: | opgave - samtale | oplevelse | oplevelse /andet mat. | oplevelse, billed- | oplevelse, ekskursion | oplevelse, f‘lles | oplevelse, gudstjenstl | oplevelse, symbol- | oplevelse, tavlen | oplevelse, tavlen,graf | oplevelse, tegneserie | opl‘sning | opl‘sning, digt | opl‘sning, eventyr | opl‘sning, julehistorie | Oversigt | Oversigt /andet mat. | overskrift | P } P: | praksis | praksis, collage | praksis, flles | praksis, foto | praksis, meditativ | praksis, skrive | praksis, skrive mm | praksis, tegne | praktisk | projekt | Q } Q: | R } R: | Redaktionelt | Referencer - andet mat. | Religioner - emneomr†de | ressource - didaktisk | ressourcested | Ritualforslag | Rollespil | S } S: | salmebogen, arbejde med | salmer, DDS | salmer, DDS (kva) | salmer, h›rt tekst | salmer, nye | samtale | samtale /andet mat. | samtale ad hoc | samtale, arbejdsark | samtale, bearbejdning | samtale, facts | samtale, tema | samtalevejledning | sang, h›re | sang, synge | sange og viser | sm†b›rn - sang | spil, etik- | spillefilm | symbolbegreber | symbolovervejelse | Symbolv‘sener | T } T: | tale | tegneserie - henv | teknisk vejledning | tekst | tekst - dbshefte | tekst - dbshefte B 01 | tekst - litt. citat | tekst - Sthens Kirke PR | tekst dbshefte - Sthen | tekst dbshefte-Sth | tekst, gudstjeneste- | tekstr‘kke relateret | Temadage, flere | Temadage, flere (4) | Temagruppens indhold | teologiske begreber | test | Troshelte | U } U: | Uden for undervisning | udenadsl‘re ved brug | Udgivelser | ulu: oplg, samtale | Undervisningsmaterialer | V } V: | video | video (henvisning) | Vision, m†l, koncept (d | X } X: | xx-tmp | Y } Y: | Z } Z: | zzz type | ’ } ’ |  }  |  } : | : |

| Dj‘velen | Se her. || top af indeks
Samtale

| H›st - clip art til farvel‘gning | Se her. || top af indeks
For b›rn: Link til sted med clip-art. (Der findes mange andre - s›g evt. coloring harvest clip art).

| Profeti og Blomstre som en roseng†rd | Se her. || top af indeks
Vekselvis l‘sning af salme og tekst fra Esajas

| Redaktionelt - August 2013 | Se her. || top af indeks
M†nedens billede er contrapoetisk hvedkornsbillede! M†nedens person S›ren Kierkegaard. Jubil‘ums†ret begrunder det, han dukker sj‘ldent op i konfirmandmateriale eller undervisning for b›rn/unge i ›vrigt, men g‘lder det om at f† belyst mulige trosforhold, b›r han jo ikke springes over. - - Ellers er der i hoveddelen af mailen link til undervisningens "startere".

| Redaktionelt - November 2011 | Se her. || top af indeks
Allehelgen st†r for. Den kan i undervisningen b†de forberedes og reflekteres bagefter. Personlig synes jeg det er vigtigere at fejre og undervise om Allehelgen med v‘gt p† vidnerne gennem historien end p† d›dekult og gru.

Men se samlende element Allehelgen - Halloween.
I de senere †r er Allehelgen blevet ikke s† lidt privatiseret - en "Trauerfeiren". "Intet menneske er en ›" kan bruges i forbindelse med Allehelgen - udfra grundtanken i Donnes meditation og med afs‘t i eventuel s‘rlig klokkeringning ved s‘rgudstjeneste allehelgenss›ndag - eller hvor det bruges: klokkeringning, n†r nogen i sognet er d›d. Men Donnes meditation peger netop p† det st›rre f‘llesskab i tid og evighed - og ikke sorgen. Husk at viden om konfirmandernes individuelle m›de med sorg er vigtig - men jo ikke altid tilstede for bypr‘sten.
M†ske kan man kaste sig et st›rre klokkeprojekt - med mulig konfirmandaktivitet: Klokker og muezziner. Enten til brug eller bare inspiration skal man lige l‘se arbejdsarkene der.
Ellers handler resten af kirke†ret jo is‘r om dom. Fort‘llingen "Det forunderlige †r 1588" bag "Du Herre Krist" synes jeg selv er god - og den kan fort‘lles engagerende.
Jeg linker ogs† til et element om bibelen. Om man skal undervise s‘rskilt i opbygning, osv, kan man diskutere - eller om kundskaben skal komme med brugen. Men ordentlig bibelforst†else er ret vigtig - ogs† fordi vi har f†et en fundamentalistisk bundet religion som islam inden for almindelige bevidsthed. Se ogs† naboelementer - der er ogs† mere teoretiske om bibelsyn mm. Arbejdsarkene er ret traditionelle, men de fungerer!
Et par link til stof p† konfirmandcenter.dk finder I ogs† - nytilkommet her.
Kristen Skriver Frandsen

| Redaktionelt - Oktober 2012 | Se her. || top af indeks
Oktober-november. "Navn og identitet" (bl.a. med inddragelse af betydningen af konfirmandernes navne) kan kombineres med teksten til 19. s.e.tr., Kaldelsen af Jesu disciple.. Det kan fint begrundes her relativt tidligt i forl›bet at konfirmanderne overvejer den identitet, Gud "ser" ind i dem, kalder dem til. Elementerne kan forbindes med Ufo'en overfor f‘nomenet IWP's - Identified Walking Persons. Dagens Plakat - eksempel til UFO/IWP - er en god id‚, men det b›r nok h›jst v‘re "m†nedens!".
Allehelgen kan inddrages p† flere m†der: Et pietistisk titelkobber, Donnes meditationer . Om d›den kan tages op. Det er et element i hele den temagruppe, som handler om at arbejde med d›den. Scroll! [D›den - Livets cirkler]. Sp›rgsm†let om opstandelse er s† uundg†eligt (men skal ikke n›dvendigvis behandles udt›mmende her). I "Hvad skal jeg sige" forbindes opstandelsestro is‘r med d†bens betydning , [D†b - Livets cirkler].
Resten af nyhedsbrevet er i billedernes tegn . Et par sp‘ndende ressourcesteder, og s† et internt link til en oversigt over de billeder, som bruges og findes i "Hvad skal jeg sige?"s elementer. (Fra forsiden er der jo yderligere adgang til flere billedgallerier). Til sidst ogs† et indeks over materialets links til nettet.
God forn›jelse! Kristen Skriver Frandsen

| Redaktionelt - Oktober 2013 | Se her. || top af indeks
Undervisningen kan un‘gteligt tage mange retninger, hvis man orienterer den efter kirke†ret. [Men husk, du er altid velkommen med en mail, hvis du vil have pointere ind i materialet, som passer til dit program!] Allehelgen st†r for, og den kan v‘re indgang til at tale om d›den, h†bet overfor d›den, og det at miste, og samtidigt er det efter teksterne og dagens farve relevant at arbejde med "vidnerne" gennem tiden [tanken bag jordens salt]. "Den store hvide flok" kan belyses med titelkobberet til Geistreiches Gesangbuch. Hvis man skal videre med "Det evige liv", er det gruppe 24 "Evigt liv - d†b", man skal have fat i. Her finder man forresten James Joyce's udmaling af det eviges udstr‘kning i fortabelsen - en lidt sk‘v anbringelse, men en fascinerende tekst. Derfor taget med i †r i nyhedsbrevet. Men netop dom er ogs† i fokus i november. Der er baggrundshistorien for salmen Du Herre Krist relevant. Kirke†ret slutter - og dermed ogs† trinitatistiden. Derfor kan treenigheden tages op som tema, vel blot en passent, men m†nedens billede kan v‘re en inspiration og om ikke andet underholdning for underviserens.
Der er ikke s† meget praksis i denne m†neds referencer til materialet - men elementet om Allehelgen og Halloween har da nogle kreative momenter og mulighed for fysisk udfoldelse (lanternevandring) - det sidste m†ske liges† godt eller bedre til mini-er.
M†nedens person er Luther - vi kan lige s† godt begynde at tr‘ne frem til 2017 til den ultimative undervisning om reformationen! Der findes i elementet en del overordentlige nyttige links til ressourcesteder.
"Abort g›r dig ked af det" er p†, fordi reklamespottet har v‘ret oppe at vende - til lidt dokumentation.

| Redaktionelt - Oktober-november 2010 | Se her. || top af indeks
P† grund af sygdom et reduceret og forsinket nyhedsbrev.
Mange af jer har sikkert arbejdet med Allehelgen/Halloween. Jeg vil lidt bagud kaste mit lod ind i diskussionen om fokus p† enten det ene eller det andet og foresl† is‘r at fejre og undervise i Allehelgen med v‘gt p† vidnerne gennem historien mere end p† d›dekult og gru. "Intet menneske er en ›" kan bruges i forbindelse med Allehelgen - udfra grundtanken i Donnes meditation og med afs‘t i eventuel s‘rlig klokkeringning ved s‘rgudstjeneste allehelgenss›ndag - eller hvor det bruges: klokkeringning, n†r nogen i sognet er d›d.

Ellers er kirke†ret jo is‘r til dom. Fort‘llingen bag "Du Herre Krist" synes jeg selv er god - og den kan fort‘lles engagerende. "Ernst og lyset" er en klassiker (p† 12 min.), som holder. Den kan bestilles p† Dansk Filminstitut - men kan man t†le spanske(!) undertekster, kan den ses via nettet: Ernst og lyset.
Jeg linker ogs† til et par andre elementer - om bibelen og salmebogen. Ret traditionelle arbejdsark, men de fungerer!
Jeg har opdaget en fejl, som er rettet nu. Bibelindekset fungerede ikke, men det skulle v‘re i orden nu.
Kristen Skriver Frandsen

| Redaktionelt - September 2013 | Se her. || top af indeks
Om et D&D-billede har fascinationskraft for begge k›n v‚d jeg ikke helt - det er jo nok mest drengene. Men hele universet, som ogs† rigtig mange pc/digitale spil bev‘ger sig i, handler som oftest om kampen for renhed, sandhed og det gode, l‘gger fint op til en samtale om godt og ondt - og et par andre dragebilleder kan supplere med grundkristelige indsigter om min egen forviklethed med det onde, og hvad der i sidste ende overvinder det onde. "M†nedens person" bliver Grundtvig - bl.a. fordi der er en god fort‘lleindgang via "Nu falmer skoven", med gode identifikationspunkter. Elementet Sct. Mikkelsdag - d. 29. september! - rummer et par flotte featureark - med undervisningsvejledning. Feature-arket om Sct. Michael kan naturligvis bruges uden opgaveark - blot til samtale. Men har man et hold, som godt vil have/som skal have noget kontant at forholde sig til, kan arket benyttes.

| Skabelsen af Adam (Michelangelo) | Se her. || top af indeks


A: | A | Se her. || top af indeks


A

arbejdsark (andet mat.) | The Matrix | Se her. || top af indeks
Sp›rgeark til filmen: WWW p† Lennart Jessens hjemmeside "Lys".

arbejdsark - br›dtekst | Arbejdsark (Hej Peter) | Se her. || top af indeks
Sp›rgsm†lsark til filmen

arbejdsark - br›dtekst | Arbejdsark - sp›rgsm†l til Babelst†rn mm. | Se her. || top af indeks
Sp›rgeark til Babelst†rnsfort‘llingen - og Apostlenes Gerninger 2.

arbejdsark - br›dtekst | Fadervor, arbejdsark | Se her. || top af indeks
Tekst: Forslag til sp›rgsm†l mm.

arbejdsark - br›dtekst | Hvad sker der n†r vi d›r (2) | Se her. || top af indeks
Ark med plads til konfirmandernes egne svar p† sp›rgsm†let, en viderefort‘llingsopgave samt bibelord.

arbejdsark - br›dtekst | Skabelse - menneskets plads - sp›rgsm†l | Se her. || top af indeks
Sp›rgsm†l til Verdens tidende - Skabelse - menneskets plads enten til brug ved samtale eller til arbejdsark.

arbejdsark - redigeret | ..d›bt af Johannes, fristet af dj‘velen 2 .. | Se her. || top af indeks
Vejledning med linnk til ark.

Direkte til arbejdsark: ark uden s›ndagenes navne: HER - med navnene:HER.

arbejdsark - redigeret | Billeder og opfattelser af Gud i NT (F‘rdigt ark) | Se her. || top af indeks
F‘rdigt arbejsark med elementerne: Billeder af Gud, johann‘iske begreber om Gud, Atomet og billedtale.

Hent ark.

arbejdsark - redigeret | Det vigtigste - arbejdsark | Se her. || top af indeks
Meget primitivt f‘rdigt arbejdsark
til ovenst†ende (hvor der findes br›dtekst til egen redaktion)

arbejdsark - redigeret | Du har en mission | Se her. || top af indeks
Arbejdsark som tager udgangspunkt i sp›rgsm†let om egen livsmission, den moderne, sekulare brug af ordet, og som s‘tter konfirmanderne til at arbejde med materiale om konkrete missionsprojekter rundt om i verden - og relatere dem til Jesus-ord.

arbejdsark - redigeret | D†b og opstandelse (F‘rdigt arbejdsark) | Se her. || top af indeks
Arbejdsark til flere elementer i temagruppe 24.

arbejdsark - redigeret | En linie i bibelens historie (lbh)(f‘rdigt ark) | Se her. || top af indeks
Grafisk fremstilling af frelseshistorien gennem bibelen.
Hent ark.

arbejdsark - redigeret | Fadervor - teksten som lille memorial | Se her. || top af indeks
Teksten Fadervor i a-6 format. Nb: 92-overs‘ttelsen. Det f‘rdige ark med 4 x fadervor.

arbejdsark - redigeret | Fastes›ndage (1. tekstr‘kke) | Se her. || top af indeks
Opgave, hvor tekster til fastens s›ndage ved hj‘lp af salmebogens tekstdel skal bestemmes i forhold til billeder. To forskellige ark: Etlettere med helligdage angivet p† arket - og et sv‘rere uden helligdagenes navne. Se nedenfor.

arbejdsark - redigeret | Gennem Vand - om d†ben | Se her. || top af indeks
Feature-ark: d†b og opstandelsesh†b overfor d›d og tilintetg›relsens mulighed. Bibeltekster og tolkende andre tekster. Vejledning i brug

Hent arkene

arbejdsark - redigeret | Godt og ondt (f‘rdigt ark) | Se her. || top af indeks
Ark med skema til forarbejdning af arbejde med collager

Skitse af Duccio: Fristelsen i ›rkenen.
Hent ark.

arbejdsark - redigeret | Jesusbilleder - 3 arbejdsark | Se her. || top af indeks
3 ark med forskellige Jesusbilleder - klippeark med talebobler.

Hent ark 1, Hent ark 2, Hent ark 3.

arbejdsark - redigeret | Konfirmandskriftord - et udvalg | Se her. || top af indeks
En r‘kke skriftsteder, som enten konfirmanderne selv kan v‘lge imellem eller pr‘sten kan bruge som inspiration i sit valg.

arbejdsark - redigeret | Livets cirkler - forandringer (F‘rdigt arbejdsark) | Se her. || top af indeks
Tekst om ung piges forhold til for‘ldre. Sp›rgsm†l til samtale.

Hent ark.

arbejdsark - redigeret | Pubertetsritual, New Guinea (F‘rdigt arbejdsark) | Se her. || top af indeks
Det f‘rdige ark

arbejdsark - redigeret | P†skesymboler | Se her. || top af indeks
To l‘seark med p†skesymboler og tekster - samt et opgaveark.

arbejdsark - redigeret | Sct. Lucia | Se her. || top af indeks
Et simpelt l‘seark - med Holger Lissners bedre tekst til Lucia-sangen - men ogs† med fort‘llingen om Lucia - til eventuelt genfort‘lling. KLIK HER for at hente ark.

arbejdsark - redigeret | Soldansen (F‘rdigt arbejdsark) | Se her. || top af indeks
Teksten til Soldansen med lidt billeder p† f‘rdigt ark.

arbejdsark - redigeret | Verdens Tidende - godt og ondt (f‘rdigt ark) | Se her. || top af indeks
Ark med tekst og billeder vedr›rende elementerne "Folkedrab i ’gypten" og "En tinmine by.."

arbejdsark - redigeret | Verdens Tidende - lidelse/forf›lgelse (f‘rdigt ark) | Se her. || top af indeks
Ark

arbejdsark - redigeret | Verdens Tidende - Skabelse - menneskets plads | Se her. || top af indeks
F‘rdigredigeret ark som samler flere elementer:

I begyndelsen skabte; Livets udvikling; Mennesket nedstammer fra aberne; Big Bang; Menneskerettigheder.
En del af konceptet Verdens Tidende.

arbejdsark - redigeret | Verdens tidende - †nd | Se her. || top af indeks
Arbejdsark til flere elementer i temagruppe 21, bl.a.: Pinsedagen,
nden i glasset, Fodboldenglen og Guds †nd piskede

arbejdsark - redigeret | Vi arbejder med kirke†ret Advent B | Se her. || top af indeks
To f‘rdige arbejdsark om teksterne i adventstiden, 2. tekstr‘kke. Det ene ark best†r af 3 x 4 elementer (2 x 4 billeder, 1 x 4 vers), som skal ordnes i forhold til periodens s›ndage. Det andet best†r af 15 sp›rgsm†l til teksterne (is‘r evangelieteksterne) til de fire s›ndage.

arbejdsark - redigeret | ’rv‘rdige Takotha! F‘rdigt ark | Se her. || top af indeks
En dansk konfirmation set som en overgangsrite med en indianers ›jne. Eksempel p† arbejdsark

B: | B | Se her. || top af indeks


B

Baggrundsstof | Alternative gudstjenester - artikler om | Se her. || top af indeks
Links til artikler: Anderledes gudstjenesteformer, hvorfor det? af Sarah K. Dedieu og Mikkel Christoffersen. Friluftsgudstjeneste i M›lholm, Vejle af Erik Steen-Nielsen.
H›jmessen som alternativ gudstjeneste af Morten Skovsted. M›d de unge d‚r, hvor de er! af Ea Andersen. Rocksange p† kanten af det religi›se af Jesper Hougaard Larsen. Skumringsgudstjeneste omkring en lysglobe af Karen Schroll-Fleischer

Baggrundsstof | Bibel og †benbaring | Se her. || top af indeks
Overvejelser over bibelen som †benbaring - i forhold til tro p† at Jesus Kristus er †benbaring.

Baggrundsstof | Bibelsyn - baggrundsstof p† nettet | Se her. || top af indeks
Kommenterede henvisninger til steder p† nettet, hvorudfra bibelsyn og bibelkritik kan behandles.

Baggrundsstof | Bjergpr‘dikenens etik | Se her. || top af indeks
Om ‘gteskabsbrud (Mt. 5,27-28); om geng‘ldelse (38-42); om fjendek‘rlighed, solen over gode og onde, fuldkommenhed (43-48); Om bekymringer (Mt. 6,24-34) Om at d›mme andre (Mt. 7,1-5)

Baggrundsstof | Fadervor - ikke forkyndelse ( i f›lge Folketinget) | Se her. || top af indeks
Et citat fra Folketingets arkiv

Baggrundsstof | Forvandling | Se her. || top af indeks
Diverse bibeltekster, som belyser det centrale tema "forvandling." Bibelteksterne her handler mest om forvandlingens udspring - Troen p† det evige, Gud(s k‘rlighed i Kristus), Himmeriget samt forholdet til det forg‘ngelige, d›den. Forvandlingens virkning i livet, at den kan blive foruds‘tning for det gode tr‘s frugter kan de omkringst†ende elementer belyse.

Baggrundsstof | Hellig versus religi›s kunst | Se her. || top af indeks
Refleksioner over kunstens mulighed for at pege p† transcendens. Is‘r en p†visning af den naturalistiske kunsts uegnethed, overfor ikoners egnethed. En r‘kke opstandelses/himmelfarts billeder. [P† engelsk]

Baggrundsstof | Intelligent Design | Se her. || top af indeks
Henvisning til artikler mm

Baggrundsstof | Korsordene | Se her. || top af indeks
Baggrundsartikler om korsordene, kunst mm fra Kritisk Forum for Praktisk Teologi 2008 nr 112

Baggrundsstof | Mystisk oplevelse | Se her. || top af indeks
Tre citater om mystisk oplevelse.

Kan bruges sammen med Forklarelsen p† bjerget. Krydshenvisningen til Det fortabte f†r

Baggrundsstof | N‘stek‘rlighedens motiver | Se her. || top af indeks
Jakob Holdts overvejelser om tolerance, angstens virkninger og i velforst†et egeninteresse som det egentlige motiv for n‘stek‘rlighed. Fra en artikel fra hans hjemmeside "Amerikanske Billeder". (Indg†r i "At †bne en Verden).

Baggrundsstof | Skyld, skam, dom - og moderne livsstil | Se her. || top af indeks
Citat af Henrik Wigh Poulsen (og link til artikel) om hvordan skyld og skam er flyttet ud af kirken og ind i idealdannelsen omkring sundhed, succes og fremtr‘den.

Baggrundsstof | Texte zur Bildtheologie | Se her. || top af indeks
En r‘kke st›rre eller mindre citater om kunst og tro / religi›s erkendelse. P† sitet ogs† en r‘kke moderne, symbolske billeder med tolkninger.

Baggrundsstof | benbaring - i kristendom og islam | Se her. || top af indeks
Link til artikel: "Menneske og benbaring if›lge kristendom og Islam".

Basisstof | Festdage i forskellige religioner | Se her. || top af indeks
Links til hhv. tysk (online) og dansk (pdf) oversigt over tidspunkter for fester i de forskellige religioner

Basisstof | H›ste og dele | Se her. || top af indeks
Bibelhenvisninger til befalinger i GT om ikke at h›ste s† t‘t at den fremmede og fattige ikke kan h›ste med. Teksten til "Marken er mejet", hvor motivet klinger med.

Basisstof | Koranen - skriftsyn | Se her. || top af indeks
Henvisning til koranen

Basisstof | Treenigheden | Se her. || top af indeks
Henvisninger til markante treenighedsbilleder p† nettet: Drers "Tilbedelsen af Treenigheden". Ukendt: Hyggebillede(?) af de tre, sm† b›rn(ehoveder) under og imellem dem. Rublevs ikon..

Basistekst (bibel) | Bekendelse | Se her. || top af indeks
Bekendelsesformuleringer i NT.

Basistekst (bibel) | Henrykkelse, Paulus' | Se her. || top af indeks
Paulus' fort‘lling om sin mystiske oplevelse

Basistekst (kirkeh.) | Forf›lgelser: Nero | Se her. || top af indeks
Tacitus tekst - basisstof.

Basistekst (kirkeh.) | Intet menneske er en › | Se her. || top af indeks
Citat af John Donnes Meditationer.

Indg†r ogs† som en del af elementet "Klokker og Mueziner."

Basistekst (kirkeh.) | Stjernehimmelen. Uendelighedens r‘dsel | Se her. || top af indeks
Jakob Knudsens oplevelse af uendelighedens r‘dsel under stjernehimlen. (Indledning til juledagspr‘diken)

Basistekst (kirkeh.) | Trosbekendelsen, den apostolske | Se her. || top af indeks
Trosbekendelsen, der siges i f‘llesskab ved morgensamlingen i kirken. Her teksten og lidt baggrundsstof.

Teksten som memorial: her.

Basistekst (kirkeh.) | Trosbekendelsen, den nik‘nske | Se her. || top af indeks
Teksten og lidt baggrundsstof

Basistekst (liturgi) | Konfirmationsvelsignelsen | Se her. || top af indeks
Den treenige Gud, som har antaget dig til sit barn i den hellige d†b, og gjort dig til arving til det evige liv,
han opholde dig i din d†bs n†de, indtil din sidste stund, han give dig bestandighed i din tro, din sj‘l til salighed.

begreber, basale | Alteret | Se her. || top af indeks
Alteret som anledning til at fort‘lle om meningen med offeret og at ofre. De grundl‘ggende offerfort‘llinger i kristendommen - Isaks offring, Kristi offer.

begreber, basale | Offeret - i islam | Se her. || top af indeks
Om offeret i islam - tekst og links

begreber, basale | Rigdom - ejendom | Se her. || top af indeks
Lidt ideer og krydshenvisninger

begreber, basale | Underkastelse, hengivelse i islam | Se her. || top af indeks
Beskrivelse af det holistiske i grundf‘nomenet underkastelse / hengivelse - pointe: hengivelse til Gud er "at v‘re jorden tro".

billed-iagttagelse | Alexamenos tilbeder sin Gud | Se her. || top af indeks
Billedet findes p† nettet - se nedenfor.

billed-iagttagelse | Ars Sacra - Religions P„dagogische Institut Deutschlands | Se her. || top af indeks
Et virtuelt museum af religi›se billeder - is‘r moderne - nogle med tolkning, andre uden. Ikke nemt at overskue, men et v‘ld af billeder.

billed-iagttagelse | Bespisningen i ›rkenen | Se her. || top af indeks
Stik (ophav?) hvor bespisningen er baggrundst‘ppe, mens fors›get p† at g›re Jesus til konge er i forgrunden. En us‘dvanlig vinkel,

billed-iagttagelse | Den blinde helbredes | Se her. || top af indeks
Billedet brugt i "Jesus som helbreder". Farveudgave findes i Joakim Skovgaards billeder fra Viborg Domkirke.


billed-iagttagelse | Den gamle af dage | Se her. || top af indeks
William Blakes billede findes p† nettet.

Se ogs†: Vue over 24.- 25 og sidste s›ndag i kirke†ert
Bruges i Billeder af Gud i GT.

billed-iagttagelse | Den r›de tr†d | Se her. || top af indeks
Dias: Jordkloden i universet;
Shu-bi-duas sang, Den r›de tr†d; b›n; evt DDS 7; evt. Sl. 8,4-6.

billed-iagttagelse | Det ensomme juletr‘ | Se her. || top af indeks
Sort-hvid foto af Diane Arbus. Juletr‘ st†r helt tilbage i stue. Gaver under. Forladthedsf›lelse over billedet.

Tekst: l‘serbrev fra 13-†rig.

billed-iagttagelse | Det fortabte f†r | Se her. || top af indeks
Billediagttagelse af billeder med hver sin vinkel: Den al fare trodsende og ops›gende k‘rlighed og freden for det fundne. (To klassiske og et mere s›ndagsskoleagtigt - det dramatiske) - se
link.
Marcel-teksten er nok mest til voksne.

billed-iagttagelse | Det middelalderlige verdensbillede, hul p†.. | Se her. || top af indeks
Billede: mand stikker hoved ud gennem himmelhv‘lvingen.


billed-iagttagelse | Dommerne | Se her. || top af indeks
Maleri af Fougeron. Krigsinvalider omkring et bord. Titel: Dommerne. B›n.

billed-iagttagelse | En linie i bibelens historie - forsiden af Chr. IIIs bibel | Se her. || top af indeks
Chr. III s bibels titelblad - som i allergroveste tr‘k fort‘ller frelseshistorien fra skabelse til Kristi opstandelse. Link til Cranach d. ‘."Lov og N†de" fra 1529 som fort‘ller samme historie.

billed-iagttagelse | Esbjerg-evangeliet | Se her. || top af indeks
Den bibelske fort‘lling i moderne kl‘dning. Fra skabelse over Jesu f›dsel i billedets midte, til moderne nadverbillede. Kunstmaler Erik Hagens v‘rk p† CVU-Vest, Esbjerg, er et mylder af "moderne" allegorier til de bibelske begivenheder. Absolut gode afs‘t til samtale om tolkningerne. Der er tale om et tredive meter langt billede, der er gengivet i en lang frise p† pdf-fil. M†ske er det ikke tydeligt nok til at printe ud p† over-head (i sektioner), s† et bes›g p† stedet er det optimale. Der er en parallel "frise" med billedcitater fra og tolkninger af det store billede.

billed-iagttagelse | Evangelistsymbolerne i kirken | Se her. || top af indeks
- betragtning af evangelistsymboler p† pr‘dikestol eller andre steder. Se ogs† symbol og tegn.
Iren‘us tekst (Engelsk)
Evangelist-vignetterne er er ca 50% formindsket. H›jreklik og kopier, s† kan den enkelte vignet anvendes i fuld st›rrelse i et andet program.

billed-iagttagelse | Fodvaskningen | Se her. || top af indeks
Fodvaskningen - fort‘llingen og Ford Maddox Browns billede. Henvisning til nettet.

billed-iagttagelse | Forklarelsen - ikon | Se her. || top af indeks
Tolkende samtale om forklarelsesikonen.

Link til tre forskellige, men lignende forklarelsesikoner.

billed-iagttagelse | Fristelsen i ›rkenen 2 | Se her. || top af indeks
Iagtagelse af Duccios billede "Fristelsen i ›rkenen"
- l‘sning af beretningen - samtale om billedet.
Henvisning til flot udgave p† nettet

billed-iagttagelse | Jellingestenen | Se her. || top af indeks
Samtale om motiverne p† for- og bagside.

billed-iagttagelse | Jellingestenen - dragesiden | Se her. || top af indeks
Stregtegning af Jellingestenens drageside - se ogs† forsiden.

billed-iagttagelse | Jellingstenen - detaljerigt billede | Se her. || top af indeks
- Billede af Jellingestenen - efter Wilmer. (Kun for det bedre billedes skyld). For s‘rligt undervisningsindhold: Se elementet om Jellingestenen

billed-iagttagelse | Jesu d›d - Buddhas d›d | Se her. || top af indeks
Samtale om forst†else af d›den og om hvordan mennesket frelses udfra et billede af den korsf‘stede Kristus (Isenheimeralteret) og Buddhas d›d.

billed-iagttagelse | Jesus for Pilatus | Se her. || top af indeks
Maleri af Nikolajevits Ge. Her som stregtegning. B›n. 2012: Link til farvegengivelser.

billed-iagttagelse | Jesus helbreder bl›dende kvinde | Se her. || top af indeks
Billedet brugt i "Jesus som helbreder".

billed-iagttagelse | Jesus som 12-†rig i templet (Rembrandt/Nolde) | Se her. || top af indeks
Nolde eller Rembrandt billede, b›n, Luk. 2,41-52

billed-iagttagelse | Jesus-prismet | Se her. || top af indeks
Fra "At †bne en Verden" - Forklarelsesikonens Kristus indsat i et prisme. De forskellige facetter viser sider af Jesu Kristi virke.

billed-iagttagelse | Jesusbilleder | Se her. || top af indeks
Arbejde med forskellige Jesus-billeder med situationer fra Jesu liv. (Kom hid til mig.., Lille pige, st† op.., Den gode hyrde, Nadveren, tempelrensningen, Tilfangetagelsen, Jesus for Pilatus. Se: Billedark 1, billedark 2, arbejdsark til 1-2


billed-iagttagelse | Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke | Se her. || top af indeks
Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke som digital fort‘lling af bibelens historie.

billed-iagttagelse | Julepynt | Se her. || top af indeks
En r‘kke fotografier af julepynt - med tekstassociationer.


billed-iagttagelse | Korsvejen - de 14 stationer | Se her. || top af indeks
2 x 14 billeder med fx tekst til refleksion og meditation.

.

billed-iagttagelse | Kristi ansigt - alfa og omega | Se her. || top af indeks
Dias: fra Comidilla katakomben under Rom

billed-iagttagelse | Kristi f›dsel - ikon | Se her. || top af indeks
Forslag til fremgangsm†de ved billedtolkning - de bibelske henvisninger.

Ikonen - med interaktiv tolkning

billed-iagttagelse | Kristi lidelse, d›d og opstandelse (Hans Memling) | Se her. || top af indeks
Link til meget flot og stor gengivelse af Hans Memlings totalfremstilling af Jesu historie fra indtoget i Jerusalem til opstandelsen.

billed-iagttagelse | Kristi opstandelsen. Billeder: Nedfarten til D›dsriget | Se her. || top af indeks
Iagttagelse, fort‘lling om bibelsk baggrund, samtale. Synge "I kv‘ld blev der banket..

billed-iagttagelse | Lazarus opv‘kkes | Se her. || top af indeks
Billedet brugt i "Jesus som helbreder". Farveudgave findes i Joakim Skovgaards billeder fra Viborg Domkirke.

billed-iagttagelse | Livets kant | Se her. || top af indeks
Iagttagelse af maleriet "S‘tergolf". Poul Anker Bech. 1993. Billedet forestiller golfspillende mand p† gr‘skl‘dt klippehylde over afgrundens rand.

billed-iagttagelse | Luftskib ved Knippelsbro (Gevalia-reklame) | Se her. || top af indeks
Dias af reklamefoto, Gevalia Kaffe. Mystisk luftskib l‘gger til mellem Knippelbros broklapper
[ingen tekst]

billed-iagttagelse | Lutherrosen | Se her. || top af indeks
Lutherrosen. Billed og Luthers egen fortolkende tekst.

billed-iagttagelse | Marionetdukkef›reren | Se her. || top af indeks
Betragtning af billede af marionetdukkef›rer

billed-iagttagelse | Mari‘ Bebudelse | Se her. || top af indeks
Tolkning af bebudelsesbilledet p† Matthias Grnewalds Isenheimer alter.
Fremragende gengivelse p† nettet.

billed-iagttagelse | Marta og Maria | Se her. || top af indeks
Henvisning til maleri af Velasquez (p† nettet)

billed-iagttagelse | M†nedens billede - Beskyt mig mod det jeg ›nsker | Se her. || top af indeks
Fastetidsbillede. En Jenny Holzer-installation x-klip til b›n fra "Himlen i mine fods†ler".

billed-iagttagelse | M†nedens billede - D&D drage (September 2013) | Se her. || top af indeks
Billede af brynjekl‘dt mand der k‘mper med v‘ldig drage

billed-iagttagelse | M†nedens billede - Fristelsen i ›rkenen | Se her. || top af indeks
Iagttagelse af og samtale om ‚t eller to billeder af Jesu fristelse i ›rkenen. Se linkene til nettet for at se henholdsvis den skotske historiemaler William Hole's (1920) fremstilling og Duccio's (1255-1319) .

billed-iagttagelse | M†nedens billede - F›dselsikonen November-december 2013 | Se her. || top af indeks
Iagttagelse og samtale om f›dselsikonen. Jeg er t‘t p† at synes at deter et teologisk must bare ‚n gang at arbejde med ikoner og deres billedsprog. S† se krydshenvisningerne her (eller scroll op/ned) for at se relevante elementer. Selve F›dselsikon-elementet er selvf›lgelig det vigtigste - om man kan bruge den interaktive form i at bne en Verden, vil sikkert v‘re forskelligt.

billed-iagttagelse | M†nedens billede - Hvedekornet (August 2013) | Se her. || top af indeks
Billede af hvedekorn - st‘rtk forst›rret og i tv‘rsnit

billed-iagttagelse | M†nedens billede - Pilgrim i landskab | Se her. || top af indeks
Billede af Karl Friedrich Schinkel: Landschaft mit Pilger.

billed-iagttagelse | M†nedens billede - Sankt Hansb†let | Se her. || top af indeks
Link til malerier. Det ene af Gunnar Saietz, dansk nulevende maler. Det understreger kampen mod den onde. Det andet er et link til Kr›yers klassiske og kendte. Det tredje til Jens S›ndergaard. Det fjerde til Ib Eisner. Et link til Sankt Hans b†lets historie - hvordan det ikke er et henrettelsesb†l.

billed-iagttagelse | M†nedens billede - Treeninghedssymboler - Oktober 2013 | Se her. || top af indeks
Billede af symbol for treenigheden. (Slutbilledet af en symbolserie, som bev‘ger sig fra Yin og Yang over firmalogo til det afbillede symbol). Findes p† nettet. Muligvis is‘r et voksenundervisningselement!

billed-iagttagelse | Nadveren (Nolde) | Se her. || top af indeks
Dias, maleri (1909) af Emil Nolde (1867-1956)

billed-iagttagelse | Nadveren - flere billeder | Se her. || top af indeks
Akkumulering af links til nettet: Trampedach,..

billed-iagttagelse | Nadveren - to billeder | Se her. || top af indeks
Sammenstilling af to nadverbilder (Salvador Dalis og Leonardo da Vincis. Tolkning og forslag til samtale. Henvisning til udgaver p† nettet. Andre udgaver findes let via s›gemaskine.

billed-iagttagelse | Nadveren - tre billeder | Se her. || top af indeks
Sammenstilling af tre nadverbilder: Leonardo da Vinci, Salvador Dali, Arne Haugen S›rensen. (Udvidelse i forhold til Nadveren - to billeder)

Tolkning og forslag til samtale.
Arne Haugen S›rensens maleri "Nadver p† H›jkant" findes p† nettet (2005 - desv‘rre ikke mere!).

billed-iagttagelse | Naturskr‘k | Se her. || top af indeks
Gengivelse af Willumsens billede (se nedenfor)

billed-iagttagelse | N†r jeg siger kom, s† kommer han.. | Se her. || top af indeks
Billedet brugt i "Jesus som helbreder".

billed-iagttagelse | Pilgrimstanken | Se her. || top af indeks
Billede af Karl Friedrich (fuld format)

billed-iagttagelse | Salvador Dali's Kristus | Se her. || top af indeks
Samtale om billedet.

billed-iagttagelse | Sct. Olav og dragen | Se her. || top af indeks
Billeder af Sankt Olav og dragen. Dragen har Sankt Olavs ansigttr‘k - det onde er nok af mytologisk karakter, men er dog en del af menneskets verden, eller: ingen er syndfri, heller ikke den st‘rkeste helt, og det st›rste onde er det onde i en selv.

billed-iagttagelse | Spottekrucifix | Se her. || top af indeks
"Alexamenos tilbeder sin Gud" spottetegning. Billedet findes nettet.

billed-iagttagelse | Superman | Se her. || top af indeks
Billedmeditation. Dias af opadflyvende Superman med New York som baggrund. B›n.

billed-iagttagelse | Tempelrensningen | Se her. || top af indeks
Forel›big: Henvisning (link) til El Grecos fremstiling

billed-iagttagelse | Tidstavle - kristendom og religionerne | Se her. || top af indeks
Et anskuelsesbillede med en tidslinie i perspektiv bagud - parallelt med Skalks fremstilling af Danmarkshistorien.

billed-iagttagelse | Torslundealteret | Se her. || top af indeks
Torslundealterets billede, der fremstiller gudstjenesten - med pointering af det "reformatoriske": nadver under begge skikkelser, pr‘diken mm.

billed-iagttagelse | Treenigheden - ikon. Andrej Rubljov | Se her. || top af indeks
Tolkning af ikonen ved Grethe Livbjerg. Fra artikelen "Sk›nhedens teologi" som i sin helhed findes p† nettet.

God gengivelse findes ligeledes p† nettet - jfr. nedenfor.
Link til forbillede: "Abrahams g‘stfrihed"

billed-iagttagelse | Tunnel mod lys (Beyond Death) | Se her. || top af indeks
Billede: Hieronymus Bosch. Opstigningen til Paradis (udsnit af selve tunnelen). - og en b›n (der m†ske i 70'er stil g›r sig vel hurtigt f‘rdig med d›den (2004)). Link til god gengivelse

billed-iagttagelse | UFOen | Se her. || top af indeks
Diskussion af UFO'er overfor †benbaring - eventuelt brugt sammen med Jesu kaldelse af de f›rste disciple

billed-iagttagelse | Vandringen p† s›en | Se her. || top af indeks
Maleri af William Hole. Tekst, genfort‘lling Mt. 14 - opbyggelig pointering.

billed-iagttagelse | Vandringen til Emmaus | Se her. || top af indeks
Fort‘llingen + iagttagelse af billede af Povl Christensen

billed-iagttagelse | Vejen | Se her. || top af indeks
Billede af gold vej tilspidsende sig mod horisonten. Se billede og samtale med forskellige supplementsmuligheder.

billed-iagttagelse | by-krucifikset | Se her. || top af indeks
Fra by kirke ca. fra 1100 tallet - her stregtegning. Link nedenfor til fotografi.

billed-iagttagelse/a.m. | Jesus s‘tter livet til | Se her. || top af indeks
9 billeder fra Biblia Pauperum - med sp›rgsm†l til samtale

billed-iagttagelse/henv | Kristi Himmelfart - Lucas Cranach | Se her. || top af indeks
Lisbeth Smedegaard Andersens tolkning af billedet fra 1555. God vej til at tale om i hvilken forstand den opstandne er tilstede i verden.

Billeder - metode - (di | Billedbrug i undervisning - analyse af billeder | Se her. || top af indeks
Forslag til metode til arbejde med billeder - samme som under "om billeder" (klik p† ikonen til h›jre).

Billeder - metode - did | Klassiske ikoner i religionsundervisningen | Se her. || top af indeks
L‘rer Lea Victoria Rug†rd Volfings artikel i Kirken Underviser

billeder - oversigt | Kalkmalerier - stofte Kirke, Lolland | Se her. || top af indeks
Fotografi: Birgit Holm. En r‘kke billeder, fra skabelsen, Kong David, og kosmokrator - f›lg krydshenvisningerne.

billeder - praktisk - f | Symboler i st†ltr†d | Se her. || top af indeks
Id‚ til brug af st†ltr†d til at lave symboler (Benny Vindel›v).

C: | C | Se her. || top af indeks


C

citat | Bibelen som hypertekst | Se her. || top af indeks
Hans Hauges p†pegning af at bibelen altid har v‘ret brugt som en art hypertekst.

citat | Dommedagsforkyndelse | Se her. || top af indeks
Citat af helvedspr‘diken, James Joyce: Kunstneren som ungt menneske.

Link til H.C. Andersens eventyr: "En historie".

citat | En palme er en palme og en mark en mark | Se her. || top af indeks
citat af Knud Hansen

citat | Fodboldenglen | Se her. || top af indeks
Let omarbejdede Hans J›rgenen Nielsen citater om religi›s/mystisk oplevelse af at blive b†ret til mere end s‘dvanlig, individuel kunnen.

citat | holografiske verdensbillede, det | Se her. || top af indeks
Beskrivelse af et holografiske verdensbillede.

citat | Koranen - Salman Rushdie's syn | Se her. || top af indeks
Citat

Citat | Tilf‘lde og n›dvendighed | Se her. || top af indeks
Citat af biologen Jacques Monod

D: | D | Se her. || top af indeks


D

didaktisk - delomr†de | Tegne-symbol›velse | Se her. || top af indeks
Grundig og konkret instruktion i at arbejde personligt med symboler - som forberedelse til at fremstille ikoner, alterbilleder mm.

didaktisk - generelle t | 10 p‘dagogiske bud | Se her. || top af indeks
Online: Benny Vindelev samler sine overvejelser i 10 pr‘cise bud til underviseren.

didaktisk - generelle t | Billeder i undervisningen - ressourcer p† nettet | Se her. || top af indeks
Henvisninger til systematiske billedsamlinger og didaktiske metoder (findes ofte sammen): 1. Religi”se Bilder und Kunst im Unterricht - 2. Fundgrube Religionsunterricht - 3. TextWeek's art index. - 4. Christian Image Source - ordnet efter bibelskrifter og temaer - mange, overvejende st†lstik o.l.

didaktisk - generelle t | Blokdage - hvordan? | Se her. || top af indeks
Blokdage i stedet for enkelte undervisningstimer giver nye muligheder og nye udfordringer - ogs† for brugen af inspirationsmaterialer som "Hvad skal jeg sige?". Selvf›lgelig har man stadig brug for faglig inspiration ogs† til enkelte temaer inden for en blokdag, men der er nye udfordringer i at man har en hel dags forl›b som regel i samarbejde med andre. "Hvad skal jeg sige?" vil tage opgaven op at pege p† brug i blokundervisning - f›rst her ogs† i form af en oversigt [Vil blive revideret]

didaktisk - generelle t | disciplin | Se her. || top af indeks
Henvisning til Kaj Mogensens betragtninger over problemet disciplin

didaktisk - generelle t | Gammel Testamente i konfirmandundervisningen | Se her. || top af indeks
Overvejelser over hvordan man inddrager GT i konfirmandundervisningen. En enkelt, men ganske omfattende id‚ til praksis. Klik nedenfor p† "Hvordan Gammel Testamente".

didaktisk - generelle t | Kirkerummet som basis for †rsplan | Se her. || top af indeks
Kirkerummet danner skelet i henvisninger til undervisningsid‚er hentet p† kryds og tv‘rs p† konfirmandcenter.dk.

didaktisk - generelle t | Konfirmandkurser | Se her. || top af indeks
Konfirmandkurser, hvor hele eller store dele af konfirmandundervisningen afvikles - eventuelt med afsluttende konfirmation.

didaktisk - generelle t | Konfirmandlokalet | Se her. || top af indeks
Sognepr‘st Henrik Winther Nielsen ved Frederiksberg Slotskirke fort‘ller om deres alternative indretning af et konfirmandundervisningslokale. (S‘kkestole, t‘pper, lignelsestr‘ (udsmykning) mm.). Om de p‘dagogiske fordele.

didaktisk - generelle t | Kunst som terapi - og hvordan kristendom kan tage kunsten brug | Se her. || top af indeks
Links til to artikler (engelske) - malerieksempler (almene, livstolkende)

didaktisk - generelle t | Lommefilm | Se her. || top af indeks
Lommefilm er film optaget med mobiltelefonen. Man kan selvf›lgelig t‘nke dem brugt af underviseren - eller af konfirmanderne i bestemte opgaver. Link til vejledning.

didaktisk - generelle t | Mobiltelefon i undervisningen | Se her. || top af indeks
Link til Stefan Klit-S›rensens hjemmeside: "En mulighed er at inddrage mobiltelefoner i undervisningen. Det kan g›res med SMS, men efterh†nden har de fleste af konfirmanderne s† gode mobiltelefoner, at man ogs† kan anvende mobilformatterede hjemmesider.."

Link til professionelt SMS-formidlingssystem - brugt af nogle pr‘ster.

didaktisk - generelle t | Opstart - skolemesterens 5 gode r†d | Se her. || top af indeks
Skolemesterens ret moderne gode r†d fra konfirmandcenter.dk - til den f›rste halvde time - og de er gode!

didaktisk - generelle t | Skolereformen - aftaler med skolerne 2014 | Se her. || top af indeks
Link til konfirmandcenter.dk's opsamling af forhandlingsresultater og forhandlingsmodeller

didaktisk - generelle t | Walk and talk | Se her. || top af indeks
Oplivende (og l‘ringsforbedrende) brud i undervisningen.

didaktisk - generelle t | rsplaner | Se her. || top af indeks
rsplaner for konfirmandundervisningen - links og krydshenvisninger. Konfirmandcenter.dk, sognepr‘st Carsten H›gild pr‘senterer..

dramatisering | Fristelsen i ›rkenen - mime ved gudstjeneste | Se her. || top af indeks
Id‚ og kort instruktion

dramatisering, samtale | Jante-loven /en helt anden slags lov | Se her. || top af indeks
Aksel Sandemoses Jante-lov sat overfor et positivt modstykke. Bruges eventuelt sammen med Jesus og synderinden.

E } E: | E | Se her. || top af indeks


E

Emneomr†de - (didaktisk | Andre religioner | Se her. || top af indeks
Overvejelse over brug af andre religioner i kristendomsundervisning - og henvisninger til enkelte elementer.

Emneomr†de - (didaktisk | Ikoner | Se her. || top af indeks
Tekst om ikonernes s‘rlige art som billeder eller symboler. Under baggrund mere teologiske bestemmelser (Citater af Monica Papazu) - link til artikler p† nettet.

- krydshenvisninger til de ikoner, som anvendes i materialet

Emneomr†de - (didaktisk | Kulturm›der - henvisninger | Se her. || top af indeks


Emneomr†de - (didaktisk | Natursyn - henvisninger | Se her. || top af indeks


Emneomr†de - (didaktisk | Reality-shows / udskillelses shows i undervisningen | Se her. || top af indeks
Skal man inddrage reality shows i undervisningen?

Emneomr†de - flere konc | De ti bud - 6 forskellige skitser til undervisingsforl›b mm. | Se her. || top af indeks
Link til 6 pr‘sters ret forskellige m†der at undervise i de ti bud - henvisninger i ›vrigt til nettet.

erfaringer, f‘lles | Julen som ritual | Se her. || top af indeks
Udveksling af jule-ritualer: Hvad g›r vi hver is‘r derhjemme - samtale om ritualernes betydning (det at de er der) og deres indhold

event - mini | Bibelbladring | Se her. || top af indeks
En rigtig god id‚ p† konfirmandcenter.dk til et forl›b, hvor konfirmander kommer ind i bibelens diversitet - og fremstiller den for hinanden. Kan kombineres med elementet Bibelen her.

event - mini | Marsbarer og julepynt | Se her. || top af indeks
En mini-event. Marsbarer og andre barer i forhold til julepynt?

Event med forberedelse | Allehelgen - halloween | Se her. || top af indeks
Om at v‘re lys og b‘re lys - og om lys, der overvinder m›rket/ holder det onde borte.
Samtale og fort‘lling om forskellige traditioner bag Allehelgen. Forslag til centrale salmer og tekster til brug/gennemgang.
Forslag til sammenk‘dning lysskikke Allehelgen med vandring med lanterner - egentlig sydtysk katolsk skik i forbindelse med fejring af Martin af Tours. Vandring med lanterner - forslag til sang/salme.


F } F: | F | Se her. || top af indeks


F

Facts | Astronomiske facts | Se her. || top af indeks
Facts om de um†delige afstande og m‘ngder i universet

facts | Bibelske kort | Se her. || top af indeks
Henvisning til nettet.

Facts | De hellige tre konger / De vise m‘nd | Se her. || top af indeks
Om de hellige tre konger - facts p† nettet - De hellige tre konger i billedkunsten.

Facts | Den gyldne regel i j›dedom, kristendom og islam | Se her. || top af indeks
Den gyldne regel i 3 forskellige udgaver

Facts | Konfirmationen - jfr. Dansk Folkemindesamling | Se her. || top af indeks
Konfirmationens historie (ikke meget dybtg†ende), billedgalleri mm. Fejringen af den. Skudsm†lsbog mm.

film | De usynlige | Se her. || top af indeks
Erik Poppes film. Gabrielprisen 2009. Link til Jes Nystens vejledning

film | Fem Kristusfigurer i Hollywoodfilm | Se her. || top af indeks
Kort karakteristik af Kristusskikkelserne i K-Pax, Ringenes Herre, Matrix, Superman Returns, The Day the Earth Stood Still. Trailers.

film | Luther - han forandrede verden for altid | Se her. || top af indeks
Eric Till instruktion. Meget omfattende materiale til undervisning.

film/video (didaktisk) | Film og video i undervisningen | Se her. || top af indeks
Link til liste over film brugelige i undervisningen ved seminarielektor Henrik B‘kgaard. Kort temaangivelse.

Artikler fra Kirken Underviser: Fokus p† film og kristendom af Hanne Jul Jakobsen. Levende billeder som brugskunst af Bo Torp Pedersen. Lidt om filmbrug af Hanne Toftager. Martin Luther af Jes Nysten og Hanne Toftager. "Ingmar, kan du ikke indse?" af Simon Finnerup

film/video (didaktisk) | Musikvideoen som forst†elsesindgang | Se her. || top af indeks
Musikvideo som f‘nomen brugt til at †bne elevernes ›jne for salmers billedside.

Film/video copyrigt | Copyright - film og video | Se her. || top af indeks
P† Copy-Dans hjemmeside kan man l‘se om de generelle regler

Forl›b, ideer til.. | Mannakorn | Se her. || top af indeks
Tr‘kning af skriftord bestemmer emne for f›lgende time(r). F›lg krydshenvisning om brug af princippet ved fremstilling af ikoner til konfirmandsskriftord.

fort‘lling | Adjevitch (Den gamle skomager) | Se her. || top af indeks
Fort‘lling af Leo Tolstoj. . Klik HER for at l‘se fort‘llingen. (Teksten findes ikke p† pr‘sentationssiderne - f† adgang ved at abonnere).

fort‘lling | Den fjerde Vismand | Se her. || top af indeks
Tekst til fort‘lling. (Genfortalt ved Thala Juul Holm/Kristen Skriver Frandsen)


fort‘lling | Den sunkne by | Se her. || top af indeks
Fort‘lling fra Niels Holgersens forunderlige rejse (her kort refereret)

fort‘lling | Hadding og muren | Se her. || top af indeks
Fort‘lling om kvinden der f›rer Hading gennem de d›des rige. N.F.S.Grundtvigs tekst.

fort‘lling | Julerosen | Se her. || top af indeks
Forkortet genfort‘lling af Selma Lagerl”fs fort‘lling om abed Hans og r›verne i G›inge skov. - Til brug ved skoleafslutninger - eller indslag i adventstiden.

fort‘lling | Konges›nnens bryllup | Se her. || top af indeks
Henvisninger

fort‘lling | Lille Ludvig | Se her. || top af indeks
L‘sning af lignelsen om den rige bonde - fort‘llingen om Ludvig er en slags udl‘gning. Se eventuelt arbejdsark om Den rige bonde.

fort‘lling | Martha, legenden om | Se her. || top af indeks
Legenden om dragen, som Martha t‘mmer dragen (link) til engelsk side med sjove billeder.

fort‘lling | Moses - en r‘kke fort‘llinger | Se her. || top af indeks
Krydshenvisninger og link til Botticelli Moses' pr›velser og kaldelse

fort‘lling | Navnl›s r‘dsel | Se her. || top af indeks
Autentisk fort‘lling om angst for at drukne.

Indg†r i d†bsfeatureark "Gennem Vand". (Se nedenfor).

fort‘lling | Photine - Kvinden ved Sykars br›nd | Se her. || top af indeks
Tolkende faktuel tekst om Photine

fort‘lling | Prinsessen i kornmarken | Se her. || top af indeks
Eventyr - med tolkning

fort‘lling | Sct. Michaels dag (29. september) | Se her. || top af indeks
Sammenk‘dende fort‘lling ved morgensangen i slutningen af september. Fort‘lling om ‘rkeenglen Michael.
Flot Feature-ark kan anvendes som grundlag for samtale. H‘nger fint sammen med m†nedens billede 2013! Relevante salmer: DDS 747 og DDS 634, evt. DDS 759 v.6.

fort‘lling | Syngende sten | Se her. || top af indeks
Den indianske fort‘lling Syngende Sten.

fort‘lling (henv) | Billedet | Se her. || top af indeks
Ved ordning af d›dsbo erindrer en reproduktion af Monet om ferieoplevelse med den d›de - i Gilleleje

fort‘lling (henv) | Den d›de mand | Se her. || top af indeks
Drenges oplevelse af Tollundmanden og den mulige historie bag. Offeret, forholdet til d›den.

fort‘lling (henv) | Den fortabte s›n og Klodshans | Se her. || top af indeks
Stikord til fri mundtlig genfort‘lling af hhv. lignelsen og eventyret p† nettet

fort‘lling (henv) | H. C. Andersens religi›se eventyr | Se her. || top af indeks
Links til pr‘sentationer af Et blad fra himlen og Livet er det dejligste eventyr - eventyr af H.C. Andersen udvalgt til brug i undervisning af Arendse Dyssel.

fort‘lling + (action) | Hvedekornet | Se her. || top af indeks
Anekdote om betydningsfuldhed. Billede af det komplekse hvedekorn.

fort‘lling lbh 10 | En linie i bibelens historie (lbh) | Se her. || top af indeks
En r‘kke mere eller mindre udf›rligt nedskrevne og tolkende genfort‘llinger af bibelshistorie. Nedenfor et koncentreret sammendrag af den mulige linie.

Grafisk fremstilling: Den bibelske tidsline Klikbar med link til enkeltelementer.
’ldre udgave (stregtegning):
Arbejdsark: Grafisk fremstilling og tekst.

fort‘lling lbh 10 | En linie i Bibelens historie - Om at undervise i GT | Se her. || top af indeks
Nedenfor en r‘kke elementer ordnet efter en linie i Bibelens historie. Store og sm†, mere eller mindre f‘rdige mellem hinanden. Krydshenvisningerne vil her i pr‘sentationsudgaven is‘r f›re til pr‘sentationssider, hvor underelementet mangler. Bestil tre m†neders gratis abonnement p† "Hvad skal jeg sige?" for at f† adgang til hele materialet.

fort‘lling lbh 10a | En linie i bibelens historie - oversigt | Se her. || top af indeks
Oversigt over de enkelte elementer i En linie i bibelens historie.

Se ogs† klikbar Grafisk oversigt.
Den grafiske fremstilling som billede - klik p† thumbnail til h›jre.

fort‘lling lbh 11 | I begyndelsen skabte ... | Se her. || top af indeks
1 Mosebog 1,1-31 sat i forhold til den babylonske skabelsesberetning, s†dan som Knud Hansen genfort‘ller den.
Link til billede af Marduk - og deportationen til Babylon

fort‘lling lbh 13 | Syndefaldet | Se her. || top af indeks
Fort‘llingen om syndefaldet - Mulighed: religionshistoricerende ramme - se teksten nedenfor. Link Masolini-billede, hvor slangen har menneskets (Evas) hoved.

fort‘lling lbh 13a | Syndfloden | Se her. || top af indeks
Fort‘lling om syndfloden - Noas ark

fort‘lling lbh 13b | Babelst†rnet | Se her. || top af indeks
Genfort‘lles eller l‘ses.

Henvisning til billede p† nettet.

fort‘lling lbh 14b | Isaks ofring | Se her. || top af indeks
l‘sning af: 1. Mos. 22,1-19

fort‘lling lbh 14e | Jakobs kamp | Se her. || top af indeks
genfort‘lling af Jakobs historie - fra Esau..

fort‘lling lbh 15a | Folkedrab i ’gypten (Farao og jordem›drene) | Se her. || top af indeks
2. Mosebog 1,6-22 - l‘st/ evt. som genfortalt som avisartikel
Se tekst.

fort‘lling lbh 15f | Moses og den br‘ndende tornebusk (Guds navn) | Se her. || top af indeks
Genfort‘lling af historien - indtil og med Guds pr‘sentation af sig selv.

fort‘lling lbh 15g | ’gyptens ti plager | Se her. || top af indeks
Det gamle vers:
Vand til blod og fr›ers m‘ngde,
myg dern‘st ’gypten tr‘ngte,
ut›j, pest og bylders n›d,
hagel, gr‘shop, m›rke, d›d.

fort‘lling lbh 16b | Udvandringen af ’gypten. Gud som vejviser. | Se her. || top af indeks
2. Mosebog 13,17-22 - l‘st.

fort‘lling lbh 16d | Moses og de ti bud | Se her. || top af indeks
Genfort‘lling af begivenheden

fort‘lling lbh 16e | Den aronitiske velsignelse | Se her. || top af indeks
Den aronitiske velsignelse fortalt som opst†et i hebr‘ernes nomadetilv‘relse - eventuelt som om den er opst†et - eller i hvert fald fik sit navn - under de 40 †rs vandring i ›rkenen. [Da er den samtidig led i En linie i den bibelske historie].

fort‘lling lbh 17 | Bos‘ttelse, indvandring i Det forj‘ttede land | Se her. || top af indeks


fort‘lling lbh 18 | Konger og profeter | Se her. || top af indeks
Fort‘lling om forholdet mellem kongemagt og profetisme i Israel - med David og Nathan som hovedeksempel

fort‘lling lbh 19 | Profeter | Se her. || top af indeks
l‘sning af bibelske og moderne "profettekster". Se tekst.
- samtale om hvad det er at v‘re profet -

fort‘lling lbh 19c | Jonas og hvalen | Se her. || top af indeks
Genfort‘lling (eller l‘sning) af Jonashistorien - eventuelt indledt med engelsk s›mands oplevelse (tekst). Henvisning til nettet.

fort‘lling lbh 19d | Gud som dommer | Se her. || top af indeks
l‘sning af Esajasteksten.

fort‘lling lbh 20 | Hjemkomst og genopbyggelse | Se her. || top af indeks
Led i Linie i Bibelens Historie. [Mangler implementering]

fort‘lling med billeder | Julemandens historie | Se her. || top af indeks
Fort‘lling ved hj‘lp af billeder. Fort‘lleskitse nedenfor.

Billedserie som passer til fort‘lleskitsen findes p† Jordens Salt: Se her
Billedet her i Elementer er malet af Gerard David (1450-1523). Det forestiller biskop Nicholas ved vinduet med pengene til at l›sk›be de tre piger som ellers skulle s‘lges til prostitution.

fort‘lling med billeder | Julemandens historie 2 | Se her. || top af indeks
Mere om julemandens historie - links til forskellige hjemmesider, dokumentation

fort‘lling, grund- | Narnia | Se her. || top af indeks
Link til artikel af Arne M†rup om filmen.

fort‘lling, GT | Den gang Gud Herren skabte jord og himmel | Se her. || top af indeks
L‘sning af teksten, samligning med 1. skabelsesberetning

fort‘lling, GT | Noahs ark som billede p† d†ben | Se her. || top af indeks
Genfort‘lling af den typologiske brug af fort‘llingen om frelsen gennem syndfloden.

Indg†r i featureark om d†b

fort‘lling, GT | Profeten Jonas | Se her. || top af indeks
Fort‘lling af Jonas historie. Eventuelt med brug af de tre billeder p† "Jordens salt".

fort‘lling, historie | Det forunderlige †r 1588 | Se her. || top af indeks
Supplerende baggrundstekster til H. C. Sthens f›dselsdag 1588.

fort‘lling, historie | Forf›lgelserne under Nero | Se her. || top af indeks
Fort‘lling gengivet som avisartikel.

fort‘lling, NT | Den j›diske p†ske | Se her. || top af indeks


fort‘lling, NT | Jesu d†b | Se her. || top af indeks
Tolkning af Jesu d†b - hentet fra "Gennem vand".

fort‘lling, NT: lbh 9 | Jesu f›dsel, liv, d›d og opstandelse | Se her. || top af indeks
Hele Jesu liv og hans d›d og opstandelse - set som del af En linie i Bibelens Historie [Ikke implementeret]. Men se emnegruppe 16. Se her.

fort‘lling, NT: lbh 9d | Pinsedagen | Se her. || top af indeks
Fort‘llingen om pinse i artikel-stil.
Link til guide om pinsen (kristendom.dk).

fort‘lling, NT: lbh 9k | Peters pinsepr‘diken | Se her. || top af indeks
En del af "En linie i bibelens historie". Se Pinsedagen.

fort‘lling, NT: lbh 9x | Bes‘ttelsesmagter | Se her. || top af indeks
En del af En linie i Bibelens historie [ikke implementeret]

fort‘lling, personer | Bernhard af Clairvaux | Se her. || top af indeks
Kort biografi

fort‘lling, personer | Bonhoeffer, Dietrich | Se her. || top af indeks
Links

fort‘lling, personer | Brorsons vita - oversigt | Se her. || top af indeks
Hovedpunkter i Brorsons liv - sammenh‘ngen med pietismen.
Henvisning til ressourcesteder p† nettet.

fort‘lling, personer | De f›rste kristne - forf›lgelser | Se her. || top af indeks
Fort‘lling om de f›rste kristne med s‘rlig v‘gt p† forf›lgelserne - fra Stefanus (Saulus/Paulus) til Nero. I fokus: †rsagen til forf›lgelserne er det potentielt samfundsomstyrtende: troen p† den ene Gud, og den anderledes familie- og k›nsopfattelse.


fort‘lling, personer | Frans af Assisi | Se her. || top af indeks
Forel›big blot en henvisning til Giottos billedfrise, som fort‘ller Frans' historie - dansk tekst. P† Wikipedia - god gengivelse. Link til San Damiano-korset.

fort‘lling, personer | Grundtvig 1844 | Se her. || top af indeks
Fort‘lling om begivenheder i Grundtvigs liv - og baggrunden for de to salmer "Nu falmer skoven trindt om land" og "Sov s›dt barnlille"

fort‘lling, personer | Grundtvig omkring 1810 | Se her. || top af indeks
Forslag til fort‘lling om Grundtvig - som baggrundsstof for Dejlig er den himmel bl†".

fort‘lling, personer | Grundtvig, N.F.S. | Se her. || top af indeks
Det er oplagt, n†r der skal fort‘lles om Grundtvig, at g† via nogle af hans kendteste salmer. Den indgang anvendes i elementerne "Grundtvig omkring 1810" og "Grundtvig 1844" [Se nedenfor]. NB!: Den p‘dagogiske r‘kkef›lge er omvendt kronologisk - pga sammenk‘dningen netop med salmer og deres forbindelse til kirke†ret.
Links til ressourcesteder p† nettet.

fort‘lling, personer | Helte-historier (Hagiografi) | Se her. || top af indeks
Overvejelser om og vejledning i brug af den individuelle, biografiske indgang til formidling om kristen tro. Nogle link til oversigter mm. Projektet Jordens salt er udviklet med henblik p† facilitere brugen af den biografiske vinkel. Se krydshenvisning.

fort‘lling, personer | Hvede og klinte | Se her. || top af indeks
Citat fra artikel af Egon Clausen til brug for fort‘lling om oplevelsen ikke at blive forst†et og om et indre missionske milj› i 1950'rne - gerne i forbindelse med at synge: Som t›rstige Hjort monne skrige

fort‘lling, personer | Ingemann, Bernhard Severin | Se her. || top af indeks
Kort fort‘lling om Ingemann - Link til facts om Ingemann

fort‘lling, personer | John Donne | Se her. || top af indeks
Kort om John Donne (1572-1631)

fort‘lling, personer | Kaj Munk | Se her. || top af indeks
Henvisning til biografi p† nettet. Som baggrundsstof for "Du ved det nok mit hjerte". En begyndende citatsamling under tekst. Usorteret/uredigeret!

fort‘lling, personer | Katharina von Bora | Se her. || top af indeks
Et link til tysk side.

fort‘lling, personer | King, Martin Luther | Se her. || top af indeks
Link til citater

fort‘lling, personer | Kingo, Thomas | Se her. || top af indeks
Forel›big blot link til selvstudium

fort‘lling, personer | Luther, Martin | Se her. || top af indeks
Overvejelser over hvordan Luther inddrages i undervisningen.
Link til tekstsamlinger (dansk) p† nettet. (Meget omfattende) - mange af de helt centrale tekster. Link til tysk Lutherside (ogs† engelsk tekst) - meget oversigtlig.

fort‘lling, personer | Maria Magdalene | Se her. || top af indeks


fort‘lling, personer | Martha | Se her. || top af indeks
Fort‘llingen om Martha - ansatser til..

fort‘lling, personer | Martin af Tours | Se her. || top af indeks
Fort‘lling om Martin af Tours

fort‘lling, personer | M†nedens person: B. S. Ingemann - Marts 2014 | Se her. || top af indeks
F›lg krydshenvisning til Ingemann

fort‘lling, personer | M†nedens person: Johannes D›ber - Juni 2014 | Se her. || top af indeks
Fort‘l om Johannes D›ber som vejbereder, som vendepunkt GT/NT, ved Sankt Hans - og i adventstiden.

fort‘lling, personer | M†nedens person: Kaj Munk. Januar 2014 | Se her. || top af indeks
Fort‘lling om Kaj Munk og brug af "Du ved det nok mit hjerte". F›lg krydshenvisning til "Kaj Munk".

fort‘lling, personer | M†nedens person: Martin Luther (Oktober 2013) | Se her. || top af indeks
Der er, som det vil v‘re mange bekendt, gammel tradition for Allehelgen at fejre reformationen, og dermed Luther som enten antihelgen eller, uden tvivl st‘rkt mod Luther selv, som eneste egentlige helgen. Men Mortens dag, hans navne- og f›dselsdag, kan ogs† v‘re afs‘t for fort‘llingen. F›lg krydshenvisningen til "Martin Luther" nedenfor for at se flere overvejelser om undervisningen og fort‘lling. "Jordens salt" har grundlag for en billedfort‘lling med de store skridt.

fort‘lling, personer | M†nedens person: N.F.S. Grundtvig (September 2013) | Se her. || top af indeks
Se krydshenvisningerne for mere - eller scroll ned. Ideen er i h›j grad at lade Grundtvigs livssituation i 1844 omkring tilblivelsen af "Nu falmer skoven trindt om land" danne udgangspunkt for fort‘lling om Grundtvig.

fort‘lling, personer | M†nedens person: Sankt Nikolaj (Julemandens historie) | Se her. || top af indeks
Fort‘lleskitse til julemandens historie. G† via www-link til "jordens salt" for at se en r‘kke "stills" is‘r med billeder, man kan fort‘lle udfra. Lidt kultur-historie formidler fort‘llingen ogs†: Det er muligt atl‘se/se et afsnit af b†de"Den store Bastian" og "Peters jul".

fort‘lling, personer | M†nedens person: S›ren Kierkegaard (August 2013) | Se her. || top af indeks
Billedet til M†nedens person - se krydshenvisninger for mere

fort‘lling, personer | Omkring Hans Christensen Sthens 44 †rs f›dselsdag 1588 | Se her. || top af indeks
Fort‘lling om baggrunden for salmen Du Herre Krist.

Et link til en dommedagsprofeti †r 2011.

fort‘lling, personer | Op al den ting, som GUd har gjort (originalteksten) | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

fort‘lling, personer | Pascal, Blaise | Se her. || top af indeks
Pascals liv, som matematiker og videnskabsmand, hans omvendelse. I tekst ultrakort fremstilling.

fort‘lling, personer | Pascal, Blaise (kronologi) | Se her. || top af indeks
Pascals liv, som matematiker og videnskabsmand, hans omvendelse - kronologien.

fort‘lling, personer | Pelagia og Paulus | Se her. || top af indeks
Pelagias epistel - oversat fra engelsk.

fort‘lling, personer | Sct. Laurentius | Se her. || top af indeks
Fort‘llingen om Sct. Laurentius.

fort‘lling, personer | Sct. Martha | Se her. || top af indeks
Fort‘lling om markant kvindeskikkelse i evangelierne og den tidligste kirkes historie

fort‘lling, personer | Sct. Nikolaj | Se her. || top af indeks
Fort‘llingen af den oprindelige legende bag julemandens historie

fort‘lling, personer | Stefanus | Se her. || top af indeks
Den f›rste kristne martyr

fort‘lling, personer | S›ren Kierkegaard | Se her. || top af indeks
Kirkegaards historie p† 3/4 side! Kendte citater. Til videre elaborering og mundtlig fort‘lling. Diverse links - bl. a. projektet P† kanten med Kierkegaard, med en noget tvivlsom tegneserie. En indplacering i "Jordens salt".

fort‘lling, personer | Thekla og Paulus. Caesarea-begivenhederne | Se her. || top af indeks
Legenden om Thekla (og Pelagia) i avisartikelform. (
Indg†r i ark).

fort‘lling, v‘lg selv.. | Den hemmelige vej, V‘lg selv... | Se her. || top af indeks
"Du er hovedpersonen i.."-historie omkring person, som f‘rdes i udkanten af Jesu discipelflok - i et snart mytisk, snart socialt og historisk realistisk univers

G } G: | G | Se her. || top af indeks


G

grafisk oversigt | Kirke†ret | Se her. || top af indeks
Kirke†rets farver, se grafik p† nettet.

Den grafiske oversigt her i Elementer giver et visuelt overblik - men ikke over de liturgiske farver.
Vue'er over dele af kirkeåret: Helligtrekonger A - Faste A - Påske A - 12.- 19. s. e. tr. A- 22. - sidste s A - 12.- 18. se.tr B - 19. - 21. s. e. tr. B - 22. - sidste s. B

gudstjeneste (ungdoms-) | Fred og krig | Se her. || top af indeks

forl›b ungdomsgudstjeneste

gudstjeneste (ungdoms-) | Hvad er du | Se her. || top af indeks
Ungdomsgudstjeneste - se tekst

gudstjeneste (ungdoms-) | Jesu mange ansigter | Se her. || top af indeks
Gudstjenste med pr‘diken ved hj‘lp af en r‘kke dias med fremstillinger af Jesus - billedr‘kkef›lge med stikord til pr‘diken

gudstjeneste (ungdoms-) | Lys og menneskeret | Se her. || top af indeks


gudstjeneste (ungdoms-) | Slagger i universet - eller indg†r vi i en historie? | Se her. || top af indeks


H } H: | H | Se her. || top af indeks


H

henvisning | Bibelske fort‘llinger i kunst og kultur | Se her. || top af indeks
Ingen elementer anbragt her

henvisning | Det gotiske krucifix - skitse | Se her. || top af indeks
Skitse til sammenligning - se videre Kristus, korset og cirklen

henvisning | Forholdet mellem GT og NT | Se her. || top af indeks
Henvisning

henvisning | Hvem ringer klokkerne for | Se her. || top af indeks
Henvisning til John Donnes digt med ordene "intet menneske er en ›"..

henvisning | H›st | Se her. || top af indeks
Mulighed for fort‘lling om baggrunden for Nu falmer skoven trindt om land. Grundtvig 1844

henvisning | Kirke†rets afslutning - domsteksterne | Se her. || top af indeks
Henvisning til flere elementer som kan belyse domsperspektivet.

Vue over kirke†rets afslutning Tekstr‘kke B 24. s. e .tr - Sidste s›ndag i kirke†ret

henvisning | Kristus som dommer | Se her. || top af indeks
Henvisninger til forskellige elementer og forl›b - de to sidste forl›b af med dom i mere generel forstand i fokus.

henvisning | Nu falmer skoven, Grundtvig 1844 og Sov s›dt barn lille | Se her. || top af indeks
Se Grundtvig 1844- et sammenk‘dende fort‘lleforl›b.

henvisning | N†r k‘rlighed f†r magt.. | Se her. || top af indeks
Flere af Hans Anker J›rgensen salmer er velegnede til at tage forholdet kristendom / samfund op. Fx: N†r k‘rligheden f†r magt i verden og
Du som lader gr‘sset gro

henvisning | Paulus | Se her. || top af indeks
forel›big blot henvisninger

henvisning | Ringenes Herre | Se her. || top af indeks
Henvisning til 7 artikler af Arne M†rup p† internettet.

henvisning til flere | Kristi opstandelse - henvisninger | Se her. || top af indeks
D›dens overvindelse(Bibelcitatsammenstilling)

D†b, d›d og opstandelse(Biblia Pauperum - typolog)

henvisning til flere | Livets tr‘ | Se her. || top af indeks
Henvisninger (udbygges) til nogle salmer, som kan forbindes via temaet livets tr‘, til anden litteratur og til steder p† nettet.

Pt: Kabbalahens brug af livets tr‘.

I } I: | I | Se her. || top af indeks


I

id‚ | Konfirmationsgaver | Se her. || top af indeks
Citat om gavest›rrelser f›r og nu.

Illustration her: Konfirmandoverh›ring. Poul Steffensen. (Fra Carit Etlar. Mine k‘reste Fort‘llinger. 2. samling)

individuel opgave | B›n - hvor ofte? | Se her. || top af indeks
Konfirmanderne s‘tter x ud for mulig b›ns"praksis" - g‘tter dern‘st p† hvordan det forholder sig med kammeraterne.

individuel opgave | Det vigtigste | Se her. || top af indeks
Opgave: v‘lg og prioriter de 12 vigtigste "ting" i livet - ud af 18 p†stande om vigtighed. "Det vigtigste er at v‘re sund og rask.." osv. Se tekst.

individuel opgave | evaluering af undervisningen, konfirmandernes | Se her. || top af indeks
P† individuelt stilet evalueringsark bedes eleverne huske det billede, som sagde dem mest; emne, som sagde dem mest; den fort‘lling,der var bedst; det, som var sjovest, i det hele taget - og begrunde det.

individuel opgave | Gudstjenesten dengang jeg blev d›bt | Se her. || top af indeks
Konfirmanden l‘ser de tekster, som blev l‘st ved gudstjenesten, dengang han/hun blev d›bt

individuel opgave | Hvad betyder ordet tro | Se her. || top af indeks
"Overs‘ttelses" opgave - erstatte ordet tro med andre ord i givne s‘tninger. I tekst er der br›dtekst til sp›rgeark suppleret med individuelt rettet sp›rgsm†l: Hvad er tro for dig.

individuel opgave | Hvad tror I egentlig p† - samtale med muslimsk kammerat | Se her. || top af indeks
Eleverne skriver stikord ned til en samtale med t‘nkt muslimsk kammerat om hvad kristendommen g†r ud p† - s†dan som de har haft om den i undervisningen

individuel opgave | Salmebogen - sp›rgsm†l til arbejde med.. | Se her. || top af indeks
En r‘kke sp›rgsm†l som f›rer rundt i salmebogen - b†de i salmerne og tekstdelen. L‘rer brug af forfatterregister og giver lidt kendskab til nogle af navnene og omfang af produktion. Se f‘rdigt arbejdsark eller man bruge teksten til ops‘tning af eget arbejdsark.

Link til Den danske salmebog Online - med sagoplysninger og melodier.

individuel opgave | Skriv en b›n til.. | Se her. || top af indeks
B›n med valgmuligheder for "adressen": Gud, statsministeren,
USAs pr‘sident, K‘rligheden, nden bag alting, Jesus.
asdf

individuel opgave | valg af skriftsted og EVALUERING | Se her. || top af indeks
Individuelt valg af eget skriftsted til konfirmation - kan forbindes med evaluering af undervisningen.

interaktivt - internet | Den store fort‘lling | Se her. || top af indeks
En interaktiv side med kunstnerens Edvard Jensens udsmykning af Ungdomsbyens Kirke, Statens p‘dagogiske Fors›gscenter, R›dovre. Den bibelske fort‘lling i meget enkel, karakterfuld streg. Tilsat en del underholdende net-medie-action.

interaktivt - internet | Paulus on-line spil | Se her. || top af indeks
Link til online spil p† lborg Stifts hjemmeside

Internet - id‚sider | Konfirmandbibel.dk | Se her. || top af indeks
Site til opf›lgningen af Bibelselskabets materiale: Far - S›n - nd (2005). Opgaver, forskellige historier - meget anvendeligt materiale. L‘rersiden kr‘ver password, som man f†r ved k›b af materialet.

Internet - id‚sider | Mogens Agerbos Pr‘steside | Se her. || top af indeks
En r‘kke enkeltideer: Skabelsen,
Jesu lignelser, Den fortabte s›n og Klodshans, Konges›nnens bryllup, S‘demanden, Jonas og b›n

internet - interaktiv | At †bne en Verden | Se her. || top af indeks
Interaktive "surf-rum" online over centrale temaer i den kristne tro - belyst ved tekster og billeder. Udforsk temaerne ved at f›lge links og billeder. En r‘kke arbejdspapirer kan udskrives. De stiller opgaver, som s›rger for at "surferen" kommer rundt om v‘sentlige dele i temaerne.

internet - interaktiv | Folkekirken.dk - undervisning | Se her. || top af indeks
Emner: Interaktiv rundtur i kirken, Kirken i 1000 †r, Kirke†ret, Den store fort‘lling, Kalkmaleri, Ind i orglet, Info til l‘reren.

internet - interaktiv | Kirkebygningen. Dens historie | Se her. || top af indeks
"Interaktiv" hjemmeside, som bl.a. fort‘ller kirkebygningens historie (i Danmark). L‘rervejledningen kan give inspiration til, hvordan man l‘rer eleverne at se ogs† egen kirke - dens placering, arkitektur mm.
Under folkekirken.dk's hjemmesider.
Billedet her: Klosterkirken i Vadstena. Foto: -ksf.

internet - interaktiv | Kirke†ret - (folkekirken.dk) | Se her. || top af indeks
Interaktiv side, hvor man kan klikke p† grafisk fremstilling af kirke†ret og f† sag-information om tider og helligdage. Ret flot lavet. Turen ind i informationslagene slutter med en meget simpel "rigtig-forkert" opgave om tekster og sted i kirke†ret.

internet - skole-kirke | F‘lles m†l - kristendomsundervisning i folkeskolen | Se her. || top af indeks
F‘lles M†l - her i materialet.

Henvisning til internet nedenfor

Internettet - facts mm | Det danske bibelselskab | Se her. || top af indeks
Bibelselskabets forside med adgang til bibel, effektiv s›gefunktion mm.

Internettet - facts mm | Kristendomskundskab - fagenes infoguide | Se her. || top af indeks
Omfattende links-samling ordnet efter F‘lles M†l. Det er meget blandet gods, men s‘rdeles indholdsrig samling.

Internettet - facts mm | Mytiske skabninger | Se her. || top af indeks
Et udvalg af mytiske figurer - fra engle til helheste mm.

J } J: | J | Se her. || top af indeks


J

Jura vedr. konfirmation | Konfirmation, anordning | Se her. || top af indeks
(Net)familieadvokaten p† foresp›rgsel: kan pr‘st n‘gte at konfirmere. Svaret er positivt og hele anordningen aftrykt.

K } K: | K | Se her. || top af indeks


K

koncept (del-) (didakti | Billedmeditation | Se her. || top af indeks
Billeder (dias) - ofte med tilh›rende b›n, undertiden ogs† salme og tekst.

koncept (del-) (didakti | Den f›rste time i konfirmandforberedelsen | Se her. || top af indeks
Gudstjeneste: salme, fx. 696; trosbekendelse*; fadervor*; med forklaring; ny salme, nr. 12 i S&K (Lyset er kommet); i kirken - dens historie fortalt; eventyret Tommelise; Brevet fra onkel*; Kristus underviser. Barlach.*. * = findes i materialets arbejdsbog.

koncept (del-) (didakti | Den f›rste time i konfirmationsforberedelsen (1) | Se her. || top af indeks
Barlach: Kristus underviser. Fadervor. Trosbekendelsen. En b›n (konf.forb.), Brev fra onkel (Jesper Kalles›e). Om b›n (km).
Fil. 4,6-7.

koncept (del-) (didakti | individuel undervisning (XYZ) | Se her. || top af indeks
Individuel undervisning p† arbejdsark som i ydre form er arbejdsblade til mappen, men individuelt udformede. Minimum med elevens navn printet p†. Ideelt individuelt udarbejdet respons p† konfs arbejde p† tidligere ark.

koncept (del-) (didakti | Joakim Skovgaards billeder | Se her. || top af indeks
At lade den bibelske historie som den bliver fortalt i Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke styre et konfirmandundervisningsforl›b - eventuelt med afsluttende ekskursion til kirken.

koncept (del-) (didakti | Kirke†rsrelateret undervisning | Se her. || top af indeks
Om brug af kirke†rets tekster i undervisningen - eventuelt fast i forbindelse med andagt - eventuelt ligefrem som det, der styrer undervisningsforl›bet

koncept (del-) (didakti | Modbilleder | Se her. || top af indeks
En r‘kke lignelser af eller fort‘llinger om Jesus.

koncept (del-) (didakti | Morgensang med andagtspr‘g | Se her. || top af indeks
morgensang i kirken, f‘lles for flere hold, flere undervisere, pr‘ster - med indledning/ andagtsstykke bestemt af valgmulighederne for skriftsteder ved selve konfirmationen
Trosbekendelse. Se i ›vrigt Hvordan

koncept (del-) (didakti | Mysteriet ind i konfirmandstuen | Se her. || top af indeks
Nogle overvejelser over m†der og temaer i undervisningen.

koncept (del-) (didakti | Om gamle og nye eventyr i konfirmandundervisningen | Se her. || top af indeks
Artikel p† nettet af cand. teol. Peter V‘rum "EPISKOPET" - religionsp‘dagogisk orientering nr. 1 1984.

koncept (del-) (didakti | Onelinere fra teksten - som plakater | Se her. || top af indeks
Id‚: at lade pr‘gnante s‘tninger i tekster (i almindelighed, men her is‘r t‘nkt p† tekster i gudstjenesten) blive fremh‘vet ved at lade dem v‘re basis for en plakat - med eksempel.

koncept (del-) (didakti | Opl‘sning | Se her. || top af indeks
-

koncept (del-) (didakti | Overskrift | Se her. || top af indeks
Id‚ og fors›g: at lave hvert undervisningsforl›b f† en markant overskrift - fx. skrevet p† tavlen. Se under Type: overskrift

koncept (del-) (didakti | Rollespil for konfirmander | Se her. || top af indeks
Mange arbejder med rollespil - her links til b†de kommercielle sites og skole-kirkesamarbejder. Krydshenvisning til "huset"s eget rollespilsl›b, Den hemmelige Vej.

koncept (del-) (didakti | Salmer - at l‘re | Se her. || top af indeks
Temagruppe 35 er en liste over salmer fra salmebogen, som det kan v‘re relevant at bruge i undervisningen - Se her Den enkelte salme kan v‘re ledsaget af id‚er til kommentarer og baggrundsfort‘lling og med links til forskellige elementer. En temagruppe: nye salmer anf›rer nogle nyere salmer (Se her.

Begge kan med fordel udbygges!!

Peter Balslev Clausen, medlem af salmebogskommisionen, lavede et relativt konservativt forslag (Kristeligt Dagblad oktober 2004) til en kanon for hvilke salmer der b›r l‘res i kristendomsundervisningen i skolen.Se her.

koncept (del-) (didakti | Symboler, undervisning med udgangspunkt i | Se her. || top af indeks
Paul Tillich citat til overvejelse.

- reference til Kaj Mogensen

koncept (del-) (didakti | Verdens Tidende konceptet | Se her. || top af indeks
Form†let med arkene "Verdens Tidende". Liste over eksisterende ark.

Kropslig indl‘ring | Fadervor - mix og match | Se her. || top af indeks
M†de at indl‘re fadervor (konfirmandcenter.dk)

kvu | Hellig†nden, Luthers forklaring til 3. led i trosbekendelsen | Se her. || top af indeks
- teksten

kvu: salmer, DDS | Kirken den er et gammelt hus (2) | Se her. || top af indeks
H›jskolesangbogens version

L } L: | L | Se her. || top af indeks


L

leg | Den hemmelige Vej - et rollespilsl›b | Se her. || top af indeks
Den hemmelig Vej - et rollespilsl›b, som str‘kker sig gennem fem "rum": H›re-fort‘lling-grupper (Hjemme ved Genesaret s›), en fysisk labyrint (eksistenssp›rgsm†l/Jesus), et byl›b - [eller l›b i landskabet] (Vejen mod Jerusalem), et pc-l›b (Dage i Jerusalem omkring korsf‘stelse og opstandelse) og et kirkekl›b - (efter opstandelsen).

leg | Den hemmelige Vej - som en del af en temadag | Se her. || top af indeks
Rollespilsl›bet Den hemmelige Vej er velegnet til at v‘re en del af en temadag. Det kan afvikles p† fra 2,5 til 3,5 timer og kan kombineres med (Jesus)film, Jordens Salt (eventuelt som Allehelgensmodul). Der kan deltage op til 60 konfirmander pr l›b (m†ske lidt flere). Det betyder at man kan lave en dag for 180-200 konfirmander p† 7,5 timer i et treholdsskift.
Toholdsskift for et mindre antal er selvf›lgelig ogs† muligt. Har man kun et hold kan man lave en hel dag ud af et l›b + et andet modul.

leg | Hviskehistorie | Se her. || top af indeks
Den mundtlige tradition illustreret ved "hviskehistorie" (Fort‘llingen om den kanan‘iske kvinde). Samtale om den mundtlige traditions p†lidelighed dengang - nu. Hvor mange (f†) led var der fra Jesu ord og handlinger til nedskriften? Osv.[]

leg | Julebingo | Se her. || top af indeks
Julebingo med sp›rgsm†l, hvor svarene st†r p† bingopladen. Lige til at printe og klippe ud. Fra ressourcesiden "Theofilus"

leg | Tip 13 rigtige! | Se her. || top af indeks
13 sp›rgsm†l med 4 mulige svar. Se nedenfor som br›dtekst til egen redaktion eller hent: f‘rdigt ark.

Tipskupon med afkrydsningsmulighed.
Bibelselskabet har en tipskupon som sigter direkte p† bibelkundskab. Se link.

leksikalt - internet | Credo - fr Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts | Se her. || top af indeks
Hans Kng og Jean-Louis Gindt. OnLine apologetisk diskussion med det moderne menneske om trosbekendelsen indhold og betydning. Trosbekendelsen delt i fem indgange med 7-10 underartikler. Link til fem klassiske kunstneriske fremstillinger - vildledninger eller ›jne†bnere?

leksikalt - internet | Religionsguiden v. Tim Jensen | Se her. || top af indeks
- en religionshistorikers gennemgang af de store religioner - on line - se nedenfor.

F›rste gang udgivet af Dansk Flygtningehj‘lp 1994, ny udgave i 2000, som er identisk med on-lineudgaven. Ogs† kristendommen er (m†ske endda pointeret) set "udefra" - nogenlunde ens systematik for hver religion: Historie og udbredelse, forestillinger, kulten, fester, overgangsriter. De behandlede religioner: bahai, buddhisme, hinduisme, j›dedom, islam, kristendom, sikhisme, nyere religioner (den sidste kun i form af henvisninger).

leksikalt - internet | ReliLex - religionslexicon online (tysk) | Se her. || top af indeks
Tysk OnLine leksikon. Ret korte og enkle artikler

Lignelser - henv. a.m. | S‘demanden - lignelsen om | Se her. || top af indeks
Genfort‘lling af lignelsen p† Mogens Agerbos hjemmeside.
Se ogs† om S‘demanden (Guds Rige).

l‘sning - tekstcitat | ..til syvende og sidst m†tte et eller andet engang v‘re opst†et.. | Se her. || top af indeks
l‘sning af dele af indledningkapitel af Sofies Verden

l‘sning - tekstcitat | Et rustfrit tandhjul | Se her. || top af indeks
Kinesisk ideal-ungs bekendelse

l‘sning - tekstcitat | Gudsfremmedhed | Se her. || top af indeks
Citat af Ebbe Reich (Fra Frederik. En Folkebog om N.F.S.Grundtvig.

l‘sning GT og NT | Billeder af Gud 1. (GT) | Se her. || top af indeks
Gudsforestillinger i GT med henblik p† sammenligning med NT.
Billeder af Gud 2 (NT) .
F‘rdige arbejdsark: Et med mulighed for brug af William Blakes billede: "Den gamle af dage" Klik her og et uden Blake: Klik her.

l‘sning GT og NT | Billeder af Gud 2. (NT) | Se her. || top af indeks
Gudsforestillinger i NT
Luk 15,11-32 (Den fortabte s›n), Luk. 11,2, Luk. 15,8-10, Mt. 23,37. Joh. 4,24; 1. Joh. 1,5; 1. Joh. 4,16
I tekst: sp›rgsm†l til ovenst†ende.
Arbejdsark
Et klik p† henvisningen til Matt‘us giver begrundelsen for billedet!

l‘sning NT | Evangeliemaraton / evangelieweekend -Lukas | Se her. || top af indeks
Et blokundervisningsforl›b, hvor opgaven for konfirmanderne/eleverne er at l‘re et evangelium at kende ved slet at ret l‘se det fra ende til anden

l‘sning NT | Indtoget i Jerusalem | Se her. || top af indeks
Tolkende/fort‘llende tekst til basis for genfort‘lling samt link til Giottos og Chagalls billede.

l‘sning NT | Jesu forudsigelser af lidelse og d›d | Se her. || top af indeks
Forudsigelserne b†de af sin egen lidelse og d›d og af forf›lgelse af disciplene. Fortalt i avisartikelform.

l‘sning NT | Jesu korsord | Se her. || top af indeks
L‘sning af korsordene i de fire evangelier

l‘sning NT | Johann‘iske begreber om Gud | Se her. || top af indeks
Tre begreber om Gud hos Johannes: †nd, lys, k‘rlighed.

l‘sning NT | Kaldelsen af de f›rste disciple - hos Johannes | Se her. || top af indeks
L‘sning af teksten - eventuelt som forberedelse til 19. s. e. tr. B - samtale. Kan forbindes med navn og identitet.

l‘sning NT | Lignelsen om tolderen og faris‘eren | Se her. || top af indeks
Tolkning af Carl Koch: Lignelser 1915.


l‘sning NT | T†rnet i Siloam | Se her. || top af indeks
L‘sning af teksten - samtale

l‘sning NT, lignelser | De betroede talenter | Se her. || top af indeks
Lignelsen fortalt i tegneserieform fra 1870'rne - p† arbejdsark med sp›rgsm†l. Hent ark. Se overvejelse i forbindelse med Den fortabte s›n. Andre lignelser - se oversigt.

l‘sning NT, lignelser | Den rige bonde | Se her. || top af indeks
Lignelsen fortalt i tegneserieform fra 1870'rne - p† arbejdsark med sp›rgsm†l. Hent ark. Se overvejelse i forbindelse med Den fortabte s›n. Andre lignelser - se oversigt.

l‘sning, GT | De to skabelsesberetninger i f›rste mosebog | Se her. || top af indeks
M†der at arbejde med de to skabelsesberetninger.


l‘sning, GT | Guds nd piskede vandene | Se her. || top af indeks
Lille artikel om overs‘ttelsessp›rgsm†let †nd/storm i 1. Mos. 1,2.

l‘sning, GT | Herrens lidende tjener | Se her. || top af indeks
L‘sning af Esajas 53,1-f;

l‘sning, GT | Hold mine befalinger og du skal leve | Se her. || top af indeks
Kerneteksten om lovens form†l: at mennesket skal leve ved at holde budene sat overfor Paulus' den retf‘rdige skal leve af tro. (Forel›big blot teksthenvisningerne).

l‘sning, GT og NT | Bibelen - et bibliotek | Se her. || top af indeks
Bibelen anskues som et bibliotek. L‘sning og bestemmelse af skriftsteders "faggruppe".

Tekstforslag med sp›rgsm†l, se tekst.
Link til Bibell‘serringens grafiske fremstilling af "bibelens bogreol".

l‘sning, GT, anden t. | En tinmineby i Syd-Amerika | Se her. || top af indeks
l‘seopgave "En tinmineby" - evt. med sp›rgsm†l.

l‘sning, h›jt- af tekst | K‘lderen | Se her. || top af indeks
Erik M›rks opl‘sning af Aksel Heltoft: K‘lderen - p† video

l‘sning, NT | Den fortabte s›n | Se her. || top af indeks
L‘sning af lignelsen og samtale. Fx i forbindelse med arbejde med Billeder af Gud i NT eller besvarelse af sp›rgsm†l p† s‘rligt arbejdsark [her].

Karl Koch om Den fortabte S›n. Link til EMU, hvor lignelsen i en tegneopgave illustrer den kristne grundfort‘llings treklang: liv-d›d-liv.

l‘sning, NT | Fadervor - teksten | Se her. || top af indeks
Teksten

l‘sning, NT | Fadervor a, synoptisk l‘st, Matt‘us' vinkel | Se her. || top af indeks
synoptisk sammenstilling af Mt. 6,5-15 og Luk. 11,1-13; v‘gten p† Matt‘us.

l‘sning, NT | Fadervor b, synoptisk l‘st, Lukas' vinkel | Se her. || top af indeks
synoptisk sammenstilling af Matt‘us og Lukas - v‘gten p† Lukas.

l‘sning, NT | Fristelsen i ›rkenen 1 | Se her. || top af indeks
Genfort‘lling

l‘sning, NT | Jesus og synderinden | Se her. || top af indeks
L‘sning og samtale

l‘sning, NT | Min sande familie | Se her. || top af indeks
l‘sning af Mk. 3,31-35

l‘sning, NT | Nadver - den j›diske p†ske - Jesu sidste m†ltid | Se her. || top af indeks
Sammenligning af den j›diske p†skefejring og det af Jesus indstiftede nadver m†ltid. L‘sning af Mk. 14,10-25 og 1. Kor. 11,17-27

l‘sning, NT | Vejen - som f‘llesskab | Se her. || top af indeks
"Vejen" som navn p† l‘ren/f‘lleskabet i den f›rste kristne kirke: Apg. 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22 -

l‘sning, NT: Jesu l‘re | Fadervor - generelt | Se her. || top af indeks
L‘sning og sammenligning af Matt‘us og Lukas fort‘lling om hvordan Jesus l‘rte disciplene at bede. Unders›gelse af de enkelte b›nners indhold og betydning.

l‘sning, NT: lignelse | Arbejderne i ving†rden | Se her. || top af indeks
Jesu lignelse l‘st eller genfortalt. Tekst til genfort‘lling + tolkende kommentar.

Indg†r i vue over denne del af kirke†ret
Den barmhjertige Samaritaner i Carl Kochs: "Jesu lignelser": her

l‘sning, NT: lignelse | Lignelsen om enken og den urimelige dommer | Se her. || top af indeks
L‘sning af Luk. 18,1-8.

Tolkning af Carl Koch Lignelser 1915.

l‘sning, NT: lignelse | S‘demanden | Se her. || top af indeks
Jesu lignelse l‘st eller genfortalt. Tekst til genfort‘lling + tolkende kommentar.

Indg†r i vue over denne del af kirke†ret

l‘sning, NT: lignelse | Verdensdommen | Se her. || top af indeks
L‘sning af lignelsen om verdensdommen. Henvisninger.

l‘sning, NT:lignelse | Den g‘ldbundne tjener | Se her. || top af indeks
L‘sning af og samtale om lignelsen - Eventuelt i tegneserieudgave.

l‘sning, tekst | Atomet og billedtale | Se her. || top af indeks
Omarbejdet Alain Aspect-citat. (Det uforandrede i Baggrundsstof).

l‘sning, tekst | D†bens forl›b 2 | Se her. || top af indeks
Barned†bens forl›b if›lge ritualbog

l‘sning, tekst | D†bsritualet | Se her. || top af indeks
D†bsritualet - som ogs† kan l‘ses p† Gudstjenesten dengang jeg blev d›bt

l‘sning, tekst | Gud har skabt mig | Se her. || top af indeks
Luthers forklaring i Den lille Katekismus

l‘sning, tekst | Kosmos og os | Se her. || top af indeks
Omarbejdet Thor-N›rretranders citat

l‘sning, tekst | Mennesket nedstammer fra aberne | Se her. || top af indeks
Ideer til diskussion af Darwins grundprincipper for livets udvikling - med kort avisartikelagtigt beskrivelse som indg†r i arbejdsarket Skabelse - menneskets plads. Hele elementet kan ogs† bare danne grundlag for samtale - is‘r kombineret med I begyndelsen skabte..

Teologisk baggrundsstof: Darwinisme som ideologi og om modpolen creationisme.
P† nettet: Kort rids af Darwins liv (engelsk).

l‘sning, tekst | Nadverens forl›b | Se her. || top af indeks
D†bsritualet - som ogs† kan l‘ses p† Gudstjenesten en s›ndag.

l‘sning, tekst | N‘stek‘rlighed i fem religioner | Se her. || top af indeks
Links (www) til artikler om de fem hovedreligioner - set udfra fordringen om "n‘stek‘rlighed" (Alle fra religion.dk). [Fortrinsvis voksenundervisning]

l‘sning, tekst | Skyld | Se her. || top af indeks
fotomodels talestr›m om den skyld, hun indser hun p†drager sig ved at give folk behov, som de egentlig ikke har

l‘sning, tekst, avis | Om rockeren L. | Se her. || top af indeks
Avisklip om rockers historie - (psykologisk set)

M } M: | M | Se her. || top af indeks


M

Materiale (del-) | Om de syv d›dssynder | Se her. || top af indeks
Et materiale til dansk og kristendomskundskab. Bog. Borgen 2004. 137 s. Anm. Finn Feilan Prbl. 2005 s. 446.

Materiale (hel-) | Gud og mig | Se her. || top af indeks
144 siders 4-farvet flot gennemillustreret lille bog til konfirmanderne - "med sm† ord om det store i kristendommen". Kan ogs† bruges som klasses‘t og som grundbog i undervisningen. Online ressourceside - som kan v‘re til stor inspiration - ogs† til at k›be bogen. Forfatter Benny Vindel›v.

Materialer - generelt | Musikvideoen - nutidens lignelser | Se her. || top af indeks
Bog med vejledning - videob†nd med 8 musikvideoer. Unitas. Findes p† biblioteker.

Medier - musik - (didak | rock, rap, pop mm., brug af -- | Se her. || top af indeks
I tekst en r‘kke forslag.

Medier - sms (didakt) | Gud p† sms - hurtig associationsformidling | Se her. || top af indeks
Vejledning i at bruge sms i en hurtig formidling af konfirmandernes/elvernes forestillinger om Gud (Benny Vindel›v). Se link.

Medier, IT, sociale med | Facebook i konfirmandundervisningen | Se her. || top af indeks
Link til sognepr‘st Sarah Auken, som fort‘ller om sin brug af Facebook. Link til Sk‘rb‘k konfirmander 2012-2013, som er i levende brug.

meditation, graffiti | Gud er ikke d›d - han kan bare ikke bare finde en parkeringsplads | Se her. || top af indeks
Graffiti-historie
Klik p† billede for at se st›rre, animeret billede. (Brug opdateringsknappen for at se animationen igen). Link til ukraineren Nastya Nudnik's leg med Michelangelos "Menneskets skabelse".

meditation, ord | De ni bedeslag | Se her. || top af indeks
Meditation over hvad de 3 gange 3 bedeslag kan betyde. F›rste tre slag, rytmen: O-ver-alt, de n‘ste: Ind-en-i, de sidste: dig-og-mig. 1) Skaberunivsersalitet (tvetydigheden ogs†: vi kan tro at Gud er overalt, men s† bliver sp›rgm†let om det onde n‘rg†ende); 2) den inkarnatoriske side (tog|tager bolig i verden; 3) det f‘llesskabsskabende ved Hellig†nden (jeg og du).

meta-element | Billeder - internt indeks over billeder i "Hvad skal jeg sige?" | Se her. || top af indeks
Indeks med thumbnails over de fleste billeder, som findesi "Hvad skal jeg sige? Elementer til Kristendomsundervisning. Fra indekset er adgang til elementet og billedet (man ser thumbnail-st›rrelsen. Ved klik p† billedet †bner et st›rre billede.

meta-element | Naturvidenskab og tro | Se her. || top af indeks
Samleelement om forholdet mellem naturvidenskab og tro. Krydshenvisninger her i materialet. Links til YouTube klip med 21 videnskabsm‘nd/kvinders forhold til sagen.

meta-element | WWW - internt indeks | Se her. || top af indeks
Indeks over (n‘sten) alle links til internettet i "Hvad skal jeg sige? Elementer til Kristendomsundervisning. Links til ressourcesteder, billeder, tekster, YouTube videoer. Link til det enkelte element og videre til nettet.


metaovervejelse | Form†let for d†bsopl‘ring - Den norske kirke. St›rst af alt. | Se her. || top af indeks
Den norske kirkes m†lformulering for d†bsopl‘ringen

Metoder (didaktisk) | Tavleakrobaten | Se her. || top af indeks
Overvejelse over brug af tavlen - forel›big med to eksempler - til inspiration for underviseren

Metoder (didaktisk) | Turbol‘sning af Lukasevangeliet | Se her. || top af indeks
Et blokundervisningsforl›b, hvor opgaven for
konfirmanderne er at l‘re et evangelium at kende ved slet og ret l‘se det fra ende til anden.
Sp›rgsm†lene skal kun i begr‘nset omfang give pejlingsm‘rker for tolkning og forst†else, men blot sikre at teksten er l‘st igennem med tilstr‘kkelig opm‘rksomhed til at l‘seren har m‘rket sig indholdet.
I f›rste omgang er det en ny organisering af undervisningen i blokdage/ weekends, der har gjort denne form oplagt. Om den med rimelighed og godt resultat kan praktiseres spredt over enkelttimer er tvivlsomt.

Musik - sang, h›re | Lille Messias | Se her. || top af indeks
H›re Anne Linnets sang

Musik - sang, h›re | Time, dag og uge, dem f†r vi lov at bruge | Se her. || top af indeks
AnneLinnets "tros-sang" p† YouTube

Musik - sang, h›re/se | Er der nogen i himlen? | Se her. || top af indeks
Danser med Drenges sang - Synet p† himmelen er nok bet‘nkeligt - det er et ret tomt rum for vores h†b, eller kan det h›res anderledes?

Musik - sang, h›re/se | What for? Only Mr.God Knows Why (Eurovision 2010 Latvia) | Se her. || top af indeks
Letlands vindermelodi i Grand Prix 2010. Ret banal, men slagkraftig modstilling af Guds sk›nne skabelse (naturen) og det onde - det vi g›r (krig) - sluttende med en s›d baby, der finder takten

N } N: | N | Se her. || top af indeks


N

Navnes betydning | Maria | Se her. || top af indeks
Maria eller Mirjam, som er hebraisk og betyder "Den sk›nne".

O } O: | O | Se her. || top af indeks


O

opgave - samtale | Trosbekendelsen - det sv‘reste og det m‘rkeligste | Se her. || top af indeks
Eleverne skriver, efter at have l‘st trosbekendelsen, det, de synes er sv‘rest, og det de synes er m‘rkeligst - samtale om sagen

oplevelse | Dagens plakat | Se her. || top af indeks
En plakat som samler et tema op fra sidste gang - evt. noget som en konfirmand har sagt - et skriftord der forholder sig til det ..

oplevelse | Jordens salt | Se her. || top af indeks
On-line forl›b med tolkende fort‘lling, hvor kirken ses som et f‘llesskab af vidner fra tilh›rerne ved Jesu bjergpr‘diken over mere eller mindre lysende skikkelser gennem historien til hin enkelte idag. Undersider fort‘ller om de enkelte - kendte - personer. Overvejende med billeder, men med kort tekst, som det er oplagt for underviseren at udbygge mundtligt. Dertil en mulig kombination med "Jordens Salt - navnes betydning" og "Navn og identitet".
Oplagt at forbinde med Allehelgen.

oplevelse | Jordens salt - navnes betydning | Se her. || top af indeks
Jordens salt - navnes betydning er en udvidelse af Jordens Salt. Konfirmanderne f†r deres navne p† lystavlen - dvs sammen med r‘kken af vidner gennem kirkens historie. Til hvert enkelt navn er der en eller flere undersider, som fort‘ller om og tolker med associationer navnets betydning. Overvejende med billeder, med kort tekst, som underviseren udbygger mundtligt. Det er link til facts og fort‘lleforslag.

oplevelse | Om d›den | Se her. || top af indeks
Henvisning til vejledning p† konfirmandcenter.dk - samtaleid‚er, kirkeg†rdsbes›g, videohenvisninger og en symbolhandling for konfirmander (plantning af tulipanl›g).

Billede her: Tulipanformet gravsten p† Johanneskirkens kirkeg†rd, Br›rup.

oplevelse /andet mat. | Historien bag ordet | Se her. || top af indeks
42 faste vendinger og udtryk fra bibelen (fx. Det er ikke godt for mennesket at v‘re alene). Fortalt og forklaret af Flemming Kloster Poulsen p† sm† videoer. Via Folkekirkens Konfirmandcenter.

oplevelse /andet mat. | Vi ser p† tiden | Se her. || top af indeks
To cirkler - hvor man inddeler †ret i hhv. privat betydende begivenheder og kirkelige fester som betyder noget for ‚n.

oplevelse, billed- | Den danske kirkebygnings arkitektur fort‘ller (Oversigt) | Se her. || top af indeks
Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fort‘ller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 1) Oversigt. Se krydshenvisninger - eller scroll nedad!

oplevelse, billed- | Den danske kirkebygnings arkitektur fort‘ller 1 (Stavkirken) | Se her. || top af indeks
Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fort‘ller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 1) Stavkirken

oplevelse, billed- | Den danske kirkebygnings arkitektur fort‘ller 2 (Romansk - ‘ldre) | Se her. || top af indeks
Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fort‘ller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 2) Romansk ‘ldre - Kirken p† Hjerl hede.

oplevelse, billed- | Den danske kirkebygnings arkitektur fort‘ller 4 (gotisk - h›j) | Se her. || top af indeks
Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fort‘ller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 4) Gotisk - Haderslev Domkirke.

oplevelse, billed- | Den danske kirkebygnings arkitektur fort‘ller 5 (Kirkefond) | Se her. || top af indeks
Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fort‘ller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 5) Kirkefondskirker - Gr›ndalskirken i Vanl›se og Timotheuskirken i Valby.

oplevelse, billed- | Den danske kirkebygnings arkitektur fort‘ller 6 (Moderne kirker) | Se her. || top af indeks
Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fort‘ller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 5) Moderne kirke - Sthens Kirke, Helsing›r, - Hannerup, Fredericia.

oplevelse, billed- | Den kristne historie - en vej at se tilbage p† | Se her. || top af indeks
Centrale begivenheder indtegnet p† en vej - med andre religioners historiske placering - set fra en danskers nutid. (En parallel til Skalks kendte kort over historien). Grafik: Kristen Skriver Frandsen

oplevelse, billed- | Kristi h‘nder | Se her. || top af indeks
Betragtning af billede af Kristus p† kors i kirkeruin - hvor h‘nderne mangler. Hvilken indskrift s‘tter de engelske soldater, som har samlet krucifixet i ruinerne p†?

oplevelse, billed- | Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704 | Se her. || top af indeks
Titelkobberet med de tre indskrifter: Sl. 8,3; b. 15,3 og englens halleluja.

oplevelse, billed- | Trojborg | Se her. || top af indeks
Om Trojborgens symbolbetydning. Kaldes ogs† trojaborg.

oplevelse, ekskursion | Bes›g p† kirkeg†rd og kapel | Se her. || top af indeks


oplevelse, f‘lles | De fem sten | Se her. || top af indeks
De fem sten i Sthens Kirke komb. med Kirken den er et gammelt hus. DDS 280.

oplevelse, f‘lles | Helligtrekonger | Se her. || top af indeks
Samtale om epifanifest, epifanitiden i kirke†ret. Eventuelt med udgangspunkt i "facts" og myte om De hellige tre konger.

oplevelse, f‘lles | konfirmationen, forberedende gennemgang | Se her. || top af indeks
Pr›ve konfirmation

oplevelse, f‘lles | Samtalecaf‚ om islam og kristendom | Se her. || top af indeks
Samtaler i grupper omkring (caf‚)borde med 4-5 sp›rgsm†l om islam og kristendom. Pr‘st og iman og helst yngre "rollemodeller" - to - en kristen og muslimsk gymnasieelev eller studerende - g†r rundt og faciliterer samtalen ved bordene - og danner senere sp›rgepanel. Velegnet til blokdag, da forl›bet kr‘ver ca 2 timer.

oplevelse, gudstjenstl | Nadver i undervisningen | Se her. || top af indeks
nadvergudstjeneste med eleverne i undervisningstimen - i kirken. Johs. Johansen: Al jordens fylde - nadverritualet forklaret under forl›bet.

Tekst her: B›nnen Opstandne Herre og frelser.

oplevelse, symbol- | Due - over d›befont | Se her. || top af indeks
Genfort‘lling af Jesu d†b som forklaring p† at due er over d›befonten

oplevelse, symbol- | Duen (symbol) | Se her. || top af indeks
Baggrundsmateriale til symbolet duen - og nogle bibelhenvisninger. Billedet her: Erik Heides due over d›vefonten i Sthens Kirke, Helsing›r.

oplevelse, symbol- | Fisken som symbol | Se her. || top af indeks
Forklaring af brugen af fisken som kristent symbol (graffiti-tags).
Link til Folkekirkens Konfirmandcenter (med forklaring) med id‚ til kodeleg (QR koder for mobiltelefon)

oplevelse, symbol- | Kristus, korset, cirklen | Se her. || top af indeks
Forskellige krucifikser: romansk, gotisk, samt majestas (Ravenna) sammenlignes - evt. p† Over Head.

F‘rdigt arbejdsark: Den korsf‘stede og opstandne frelser
Erik Heides krucifix, Sthens Kirke: - Jellingestenen. (Stregtegninger). Gotisk Claus Berg-krucifix ca. 1520 - Billedhugger Englund - krucifix efter Gl. by-type - Et uhyggeligt realistisk billede (foto af skulptur) er Guido Rocha's "Tortured Christ", Brasilien.

oplevelse, symbol- | Krucifix i kirke | Se her. || top af indeks
Se kirkens krucifix, se hvad det udtrykker, eventuelt sammenligne det med andre krucifixer (Se Eksempel p† ark med forskellige krucifix-typer og Kristus fremstillinger. Se videre
Kristus, korset og cirklen
Billedet her: Erik Heides krucifix i Sthens Kirke.

oplevelse, symbol- | skibsmodel, kirkens | Se her. || top af indeks
betragtelse af kirkens skibsmodel.
Genfort‘lling af Mk. 4,35-41 / Mt. 14,22-24

oplevelse, tavlen | Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor.. | Se her. || top af indeks
Luk. 14,26 - underskrevet: Madonna, Jesus, Osama Bin Laden - eller anden politisk provokerende person

oplevelse, tegneserie | Frelst af en pizza | Se her. || top af indeks
tre striber af Nuser fanget i sit hundehus under en istap

opl‘sning | V‘dderen | Se her. || top af indeks
L‘sning af Cecil B›dker: V‘dderen

opl‘sning, digt | Sk‘bne | Se her. || top af indeks
Morten Nielsens digt Sk‘bne.

Henvisning til teksten p† nettet.

opl‘sning, eventyr | Snedronningen | Se her. || top af indeks
H.C. Andersens eventyr
L‘sning/ genfort‘lling af 1. historie, genfort‘lling af 2. samt af 7. historie. Sammenstilling med Mt. 6,22-23 og Mt. 7,3-5.
Genfort‘lling her.

Orientering | Redaktionelt - (November) December 2013 | Se her. || top af indeks
Juletid er fort‘lletid - skrev jeg sidste †r. Det har ikke ‘ndret sig, s† derfor ligger elementer som kan give fort‘llestof fremme i nyhedsbrevet. Men ellers er temagruppe 43 jo ret sp‘kket med julerelevant stof. M†nedens billede og m†nedens person er i vis forstand ogs† gamle travere. Men nu ligger julemandens historie med en r‘kke billeder lige til at fort‘lle ud fra p† Jordens Salt. P† "Jordens salt" skal man fort‘lle selv - eller samtale/fort‘lle. Det lille ikon med munk med bog nederst p† siden th. linker til fort‘lle- og factsvejledninger, men nogle gange halter de lidt bagefter. (Husk I kan altid skrive, hvis der mangler noget - det er en hj‘lp for mig og andre). En mini-event i undervisningen med marsbarer, twix, mm kan give oplevelsesbaggrund for dybere symbolforst†else. Den kan lede frem til snak om julepyntens betydning - elementet er lidt rodet, men mange har brugt ideen fx. til pr‘diken/tale ved skolejuleafslutning, og der er adgang til hurtige id‚input til tolkninger. Ikonen Kristi f›dsel som ogs† er M†nedens billede g†r til selve sagen - og der er en god dannelse til forst†else af symboler i at g† i dybden med billedet. Julen varer til helligtrekonger - nogle vil m†ske gerne fort‘lle om Dejlig er den Himmelbl† allerede inden jul - eller om meningen bag det g†defulde 20CMB12.
Skulle en underviser t‘nke at nu skal det hele ikke g† op i julehygge, men at der virkelig skal arbejdes med opgaveark og kirke†r, s† er der godt og udfordrende stof bag elementet Advent 2 tekstr‘kke
. Med ›nsket om Gl‘delig Jul, Kristen Skriver Frandsen

Orientering | Redaktionelt - April 2011 | Se her. || top af indeks
Kun godt en uge til p†ske - og derefter er konfirmationerne n‘r. Er man kommet til at nu m† der smides lidt arbejdsark p† bordet, s† print arkene under "P†skesymboler" ud (helst i farve). [Jeg printer gerne ud, det koster 2 kr arket + 40 kr i ekspedition]. Hvor meget man kan bruge de semi-interaktive ting (Korsvejen, Mari‘ bebudelse og At †bne en verden, v‚d jeg ikke. Mari‘ bebudelsestolkningen vil jeg anbefale til egen opbyggelse. At †bne en Verden er et stort materiale som fra at have ligget p† en cd-rom nu ligger online. Har man en syg konfirmand, eller ‚n der har pj‘kket fra en udflugt (!) e.l. - s† stik et par ark ud til besvarelse hjemmefra udfra "At †bne en verden.."

Der er et par skriftordssamlinger - til lidt forskellig brug. - Endelig er der et enkelt link ind til det, som engang for mange †r siden var forl›sende for redakt›ren - og siden stort set forladt - , nemlig at se sammenh‘ngen mellem konfirmationen som folkeligt ritual, pubertetsritual og, skal vi kalde det, evangelisk krise-coping. Men faktisk er der stadig gode pointer at hente. Klik p† "Livets cirkler - konfirmation" og f›lge krydshenvisninger.
Kristen Skriver Frandsen

Orientering | Redaktionelt - August 2010 | Se her. || top af indeks
M†ske er det ikke her i august vi l‘gger op til de helt store forvandlinger af rammen for hele undervisningsforl›bet. Men selv om man ikke synes at ens s‘dvanlige opbygning tr‘nger til et brush-up er temagruppen Meta-elementer relevant. Nedenfor linkes for den s‘rligt anarkistiske til "Mannakorn" i denne gruppe. Men se ogs† naboelementer! - De overvejende didaktiske overvejelser i gruppen kan v‘re til god inspiration. Hvad med at l‘se et eksempel p† tavleakrobatik - del ‘ldste form for event-orienteret undervisning?

Ellers er det jo rimeligt at tale om f‘nomenet tro - og noget af det s‘rlige man skal i konfirmandundervisningen og hvorfor. Her er indgangen "Fire teologiske fagord" valgt til gruppen, hvor der ogs† er de meget almene som "Hvad er tro?" og lignende elementer
. En provokerende igangs‘tter er: "Hvis nogen kommer til mig.."
Det er selvf›lgelig en god id‚ hurtigt at lade konfirmanderne stifte bekendtskab med kirkerummet - mange g›r som foresl†et nedenfor.
Nederst et link til et stort tysk site med et v‘ld af billeder. "Hvad skal jeg sige?" orienterer ogs† meget om hvad der findes p† nettet. Se de omkringliggende elementer.

Orientering | Redaktionelt - August 2011 | Se her. || top af indeks
Nu er "Hvad skal jeg sige.." blevet strammet op - rent teknisk. Det er blevet lidt smukkere at se p†. Index'ene er opdaterede. Link til nettet er checket - (send en mail, hvis du alligevel falder over d›de links!).

Det er ret oplagt at lade sig inspirere "forfra" af materialet - derfor nedenfor et par link ind til prop‘deutiske elementer - alment om tro, om kirkens rum, symboler, gudstjeneste mm. Ogs† et [Hvorfor skal vi g† i kirke..] som peger ind i den gruppe, som sn‘vert handler om konfirmandundervisningens "hvorfor" - (som numerisk og som knap ligger sent i materialet (gruppe 51)). Helt nyt i materialet er en id‚ til at bruge SMS som kommunikationsmetode om sp›rgsm†let "Gud."(Benny Vindel›v)
Gudstjenesten er mange ting skal n‘ppe bruges til at begynde med. Men arkene havde gemt sig i systemet, s† nu kan I se dem - til eventuel senere brug - de giver god vidde i ens gudstjenesteforst†else. Gudstjenesten den gang jeg blev d›bt er ikke en letbenet sag, og kan ogs† gemmes.
Endelig til jer der vil arbejde med h›sten, mens den endnu er v†d!: Et solidt fort‘lleelement om Grundtvig. Der er ogs† lidt lettere gods i naboelementerne.

Orientering | Redaktionelt - August 2012 | Se her. || top af indeks
"Hvad skal jeg sige?" er oprindeligt bygget over over en †rsplan. Se nederst om †rsplaner. (Overvejelser over hvorfor de er gode at have - og et enkelt "opr›r" mod netop planl‘gning (Mannakorn). "Hvad skal jeg sige" er nu altfor udbygget til at kunne fungere som plan, men jo nok som m›nster for en plan.
Nyhedsbrevet her ved undervisningens start begynder derfor forfra og peger ind p† elementer i gruppe 01, det almene indledningsstof (Hvorfor religion, hvorfor tro p† Gud?) - sp›rgsm†l, som konfirmanden ikke n›dvendigvis har s‘rligt aktivt fremme, men som jeg synes er relevant at bringe frem. Gud er ikke d›d .. parkeringsplads synes jeg stadig er god - ikke kun for storbyb›rn. Jeg har sat "Den r›de tr†d" p† (igen) - nu med link til sangen p† YouTube. (Min 10-†rige kender den fra skolen, s† hot news er den ikke! - men alts† heller ikke 100% outdated). I disse sportstider er P† livets Kant (S‘tergolf) m†ske sagen som indledningsstof. Bechs billed er fascinerende.
Det almene er suppleret med indledningsstof specielt til konfirmandundervisningen (Gruppe 51): Hvorfor skal vi g† i kirke.. fx. -
Gudstjenesten den gang jeg blev d›bt er ikke en letbenet sag, - den kan gemmes til senere, men er meget meningsfuld. Der er endnu et par elementer medtaget, som jeg selv finder gode at arbejde med til at begynde med.
Endelig til jer, der vil arbejde med h›sten, mens den endnu er v†d! (Undskyld - den brugte jeg ogs† sidste †r!): Et solidt fort‘lleelement om Grundtvig. Der er ogs† lidt lettere gods i naboelementerne.
Nyt - og til teologisk inspiration er der dels et omfattende arbejde p† tysk Konfirmandenarbeit fr das 21. Jahrhundert dels en hurtig l‘st overs‘ttelse af form†let med den norske kirkes d†bsopl‘ring. Det sidste kan man altid bruge til at overveje sin egne (udtalte/udt‘nkte) form†l - til inspiration og modsigelse.
Elementet om †rsplaner linker til konfirmandcenter.dk - det g‘lder ogs† elementet om Konfirmandlokalet.

Orientering | Redaktionelt - December 2010 | Se her. || top af indeks
Juletid er fort‘lletid. Elementerne i denne m†neds nyhedsbrev er i h›j grad fort‘lleelementer. Nyttige forkortelser af et par klassikere. En enkelt har jeg i †r i den p‘dagogiske ramme forsynet med s‘rlig kant: Hvorfor ikke tage Synden mod Hellig†nden op her i den s›de juletid (Julerosen)? Helt nye er et par forslag til en mini-event i undervisningen. Heine Holmgaard, sognepr‘st i Bedsted, er ophav til en id‚, hvor marsbarer, twix, mm spiller hovedrollen. Julemandens historie er endnu ikke h›rt af alle. Ikonen Kristi f›dsel g†r til selve sagen - og der er en god dannelse til forst†else af symboler i at g† i dybden med billedet. [Klik p† "se her" i Nyhedsbrevet, dern‘st p† det lille ikon-billede ved elementet, s† kommer et med en h›jere opl›sning frem, som kan anvendes via en projektor]. Julen varer til helligtrekonger - her kan man fort‘lle om Dejlig er den Himmelbl†s tilblivelse - og/eller lave en lille g†deleg: 20CMB11.

Husk: Kristendomsundervisning.dk printer arbejdsark ud i farve. Pris 2 kr pr ark + forsendelse - brug "mail" nederst i Nyhedsbrevet
Med ›nsket om Gl‘delig Jul, Kristen Skriver Frandsen

Orientering | Redaktionelt - December 2011 | Se her. || top af indeks
Juletid er fort‘lletid. Elementerne i denne m†neds nyhedsbrev er i h›j grad fort‘lleelementer. Nyttige forkortelser af et par klassikere: (Julerosen og Den fjerde Vismand). En mini-event i undervisningen med marsbarer, twix, mm kan give oplevelsesbaggrund for dybere symbolforst†else. Den kan lede frem til snak om julepyntens betydning. For de aktivitetsorienterede kan man g† ind i et projekt, hvor konfirmanderne laver julepynt med forklaring - eventuelt til salg ved julemarked eller lignende. Julemandens historie er og bliver en kristelig historie. Ikonen Kristi f›dsel g†r til selve sagen - og der er en god dannelse til forst†else af symboler i at g† i dybden med billedet. Julen varer til helligtrekonger - nogle vil m†ske gerne fort‘lle om Dejlig er den Himmelbl† allerede inden jul - eller om meningen bag det g†defulde 20CMB12.
Skulle en underviser t‘nke at nu skal det hele ikke g† op i julehygge, men at der virkelig skal arbejdes med opgaveark og kirke†r, s† er der godt og udfordrende stof bag elementet Advent 2 tekstr‘kke
. Nederst et par nye, gode ideer fra konfirmandcenter.dk (Bibelbladring - symboler med ild) - den ene har jeg broderet lidt videre p†.
Med ›nsket om Gl‘delig Jul, Kristen Skriver Frandsen

Orientering | Redaktionelt - Februar 2011 | Se her. || top af indeks
Konfirmandundervisningen kan typisk bev‘ge sig i flere retninger den sidste del af forl›bet. Kirke†ret er fastetid - og derfor repeterer jeg lige et par elementer fra sidste nyhedsbrev. ³[Kirke†rsrelateret undervisning].

Hele materialet l‘gger i sin oprindelige opbygning op til til sidst i forl›bet at besk‘ftige sig med "Hvem er jeg?" - og hvordan skal "jeg" eventuelt forandres/forvandles. Sp›rgsm†let om identitet, skyld og synd kan tages op. Har man brug for lidt collage-klipperi, s† kan Hvad p†virker os og jet er legemets lys sammen med Snedronningen og Modbilleder anbefales. Temagrupperne 17, 19 og 20 [Gruppe 17f] handler om identitet og forvandling. Det svarer meget godt til det moderne, s›gende menneskes sp›rgsm†l til religionen: "Hvad er der i det for mig?" Og det er i sig selv ikke forkert og ugudeligt. "S›g og du skal finde" er da en p†stand om, at der er noget i det for dig. Men synes man at det l‘gger for meget op til en ganske s‘rlig skepsis - omphaloskepsis (navlebeskuelse)? Eller "indkrogethed i sig selv?" S† kan man bruge noget af den sidste tid i konfirmandundervisningen til at diskutere, hvad er det man skal - som kirke eller som hin enkelte. - Hvad er kirkens/min mission? Der har jeg for Folkekirkens Mission lavet et materiale, som rent faktisk engagerer de unge, og som giver virkelig gode samtalemuligheder: Du har en mission. - Eller er den kristnes/kirkens opgave i virkeligheden politisk?, se forskelligt i: Kristendom og politik - en oversigt

Orientering | Redaktionelt - Februar 2012 | Se her. || top af indeks
"Tell the talk" er her det at fort‘lle om dem, der blev grebet af snakken en gang, trosheltene! "Walk and talk" er en metode fra konferencelivet, afpr›vet og god ogs† i undervisningssammenh‘ng. "Walk the talk" - igen fra managementsproget -, men fx Du har en mission handler om hvad kirken g›r, n†r vi nu er f‘rdige med at snakke. Men for at udf›re en mission m† du have en vision, og s† ›jet faktisk vigtigt: jet er legemets lys. (Her er s† ogs† mulighed for collageaktivitet og eventyrfort‘lling). "Read the talk" kunne m†ske blive det nye navn p† bibell‘sning - her finder I ideen Turbol‘sning af Lukasevangeliet (med tilh›rende tjeksp›rgsm†l).
Konfirmationen n‘rmer sig - og der er forskellige ideer til at arbejde med konfirmandskriftord. NB - dette ligger ikke i temagruppen om konfirmation, men under Evaluering.
Til sidst bare nyt i materialet her: What for? Letlands vindermeoldi i Grand Prix 2010.

Orientering | Redaktionelt - Februar 2013 | Se her. || top af indeks
Fasten er n‘r. Derfor nogle elementer, der giver mulighed for at arbejde dybere med fasten - eller for at arbejde med fasten som periode i kirke†ret - med det m†l at g›re fortrolig med at finde tekster (og da ogs† helst l‘se dem med forst†else). .. d›bt af Johannes.. har jo rimeligt afs‘t i teksten fastelavns s›ndag, og uddyber forst†elsen af trosbekendelsen.
Herudover er der lidt blandet gods, som blandt andet udspringer af, at jeg har arvet nogle hold, hvor undervisningensplanen har vendt modsat af den, som jeg plejer at bruge. Men nogle kan jo v‘re samme sted,s† derfor link til et nyt og meget bedre arbejdsark til at f† forskellene i de to skabelsesberetninger til at tr‘de frem. Naturvidenskab og tro er opdateret i samme anledning.
Men f‘rdig med Jesus er mange n‘ppe. Derfor Bjergpr‘dikens etik.
Vi n‘rmer os konfirmation - derfor allerede nu valg af skriftsted.
Tavleakrobaten har f†et en ny tavle - dermed er et gammel delprojekt taget op igen.
Endelig har jeg siden sidst v‘ret med til at afholde en samtalecaf‚ om islam og kristendom . Succes med en form, som ellers oprindelig er udviklet til gymnasier og andre ungdomsuddanelser.
Husk: det kan v‘re naboelementet, du i virkeligheden har brug for - s† scroll lidt op og ned, n†r du har klikket dig ind i en gruppe.
God faste, redakt›ren.

Orientering | Redaktionelt - Januar 2011 | Se her. || top af indeks
Nyhedsbrevet dumper ind i epifanitiden og d‘kker lidt ind i fasten. Indtil sidste s›ndag i Helligtrekonger er kirke†rstemaet †benbaringen af Guds v‘sen i den Jesus, der tr†dte frem p† jorden. Fastetiden drejer sig i hvert fald et vist stykke om kampen mellem det gode og det onde og det ondes anslag mod †benbaringen, som Jesus fremprovokerede. Det falder ofte n‘sten af sig selv godt i tr†d med at mange er kommet til Jesusstoffet netop nu. Nedenfor er et par elementer trukket frem, men ellers er Jesus-stoffet generelt relevant. Det findes overvejende i f›lgende temagrupper: 12: Jesus - normbryderen 13: Jesus som l‘rer - (14 er om nadveren) - 15: Guds Rige - efterf›lgelse - 16: Jesus Kristus - Gud/menneske.

Til et grundigere arbejde med salmebogens tekstdel og med Jesu fremtr‘den findes der et let og et sv‘rere arbejdsark til fastetiden.
Nederst i Nyhedsbrevet er der link til nye eller opdaterede elementer - bl. a. med gode ideer fra Folkekirkens Konfirmandcenter

Orientering | Redaktionelt - Januar 2012 | Se her. || top af indeks
Januar er i kirke†rets sammenh‘ng epifanitid. Helligtrekongerss›ndagene er fra gammel tid viet †benbaringen af Guds v‘sen i den Jesus, der tr†dte frem p† jorden. De to tekstr‘kker, hvoraf jo r‘kke B er s‘rlig "dansk", er forskellige i anl‘gget. Epifaniens guddommelige side er knap s† synlig i anden som i f›rste tekstr‘kke. Men der kan laves en tr†d om †benbaringen i det sm† eller fra neden (som "baggrundsstr†ling" i hele undervisningen eller udm›ntet i en r‘kke s›ndagsintro'er eller andagter). Guds Rige viser sig i de/det sm†: De sm† b›rn, kvinden (Photine), de ydmyge tjenere og det hele samles i lignelsen om hvedekornet - her med mulighed for lidt h†ndgribeligt tilbeh›r. Forklarelsen p† bjerget h›rer da vist med til undervisningskanon - derfor inspiration til at arbejde med ikonen. Jesus som 12-†rig i templet h›rer til i f›rste tekstr‘kke - men ogs† i kanon og der er god indentifikationsmulighed for aldersgruppen. Du satte dig selv i de nederstes sted er oplagt i sammenh‘ngen.

Mange er i ›vrigt n†et til Jesus-stoffet generelt. Det findes overvejende i f›lgende temagrupper: 12: Jesus - normbryderen 13: Jesus som l‘rer - (14 er om nadveren) - 15: Guds Rige - efterf›lgelse - 16: Jesus Kristus - Gud/menneske.
Jesus-prismet †bner mulighed for interaktiv afs›gende tolkning af forklarelsesikonen.
Nederst i Nyhedsbrevet er der link til nye eller opdaterede elementer - bl. a. med gode ideer fra Folkekirkens Konfirmandcenter

Orientering | Redaktionelt - Januar 2013 | Se her. || top af indeks
Januar er epifanitid - et af de teologiske (fremmedords)begreber, som konfirmanderne b›r(!) kende - jfr. Fire teologiske grundbegreber.. Helligtrekongerss›ndagene er fra gammel tid viet †benbaringen af Guds v‘sen i Jesus Kristus - en god opf›lgning af julen! I Vue over kirke†rets tekster kan der hentes inspiration til de enkelte tekster. (Vue-konceptet er gammelt og jeg forts‘tter det ikke p† den m†de, men hvor der er vue'er, kan man have gl‘de af dem). Forklarelsen p† bjerget h›rer vist med til undervisningskanon - ikonen er en god vej ind til forst†else. Jesus som 12-†rig i templet h›rer til netop i f›rste tekstr‘kke - men er ogs† i "min" kanon og der er god indentifikationsmulighed for aldersgruppen. Jesus helbreder er en klassiker - engang det mest hentede arbejdsark her p† siderne. Jesusbilleder er (ogs†) et old-school arbejdsarkelement, men det fungerer. - Jesus-prismet †bner mulighed for interaktiv afs›gende tolkning af forklarelsesikonen.
Den hemmelige Vej er ikke for‘ldet. Pr›v den af - inden den snart kommer i 3D! (N‘rmere i senere nyhedsbrev).
I ›vrigt, Jesus-stoffet generelt findes overvejende i f›lgende temagrupper: 12: Jesus - normbryderen 13: Jesus som l‘rer - (14 er om nadveren) - 15: Guds Rige - efterf›lgelse - 16: Jesus Kristus - Gud/menneske.
Ret privat: Pt. er jeg fuldtids i Br›rup, Hovborg og Lindknud sogne - med tre hold konfirmander.
-ksf.

Orientering | Redaktionelt - Januar 2014 | Se her. || top af indeks
Januar er epifanitid - et af de teologiske (fremmedords)begreber, som konfirmanderne b›r(!) kende - jfr. Fire teologiske grundbegreber.. [Der er blevet suppleret med lidt forh†bentlig klarg›rende uddybninger af teisme og deisme - som baggrundstof for underviseren, udsprunget af en aktuel debat i Kristeligt Dagblad]
Helligtrekongerss›ndagene er fra gammel tid viet †benbaringen af Guds v‘sen i Jesus Kristus - en god opf›lgning af julen! Tilbage har vi vandringen p† s›en og lignelsen om hvedekornet. Forklarelsen p† bjerget h›rer vist med til undervisningskanon - ogs† i †r, hvor den ikke er tekst - ikonen er en god vej ind til forst†else. Jesus-stoffet generelt findes overvejende i f›lgende temagrupper: 12: Jesus - normbryderen 13: Jesus som l‘rer - (14 er om nadveren) - 15: Guds Rige - efterf›lgelse - 16: Jesus Kristus - Gud/menneske.
M†nedens billede - ja, der var jeg allerede inde i fastetanker. Fristelsen i ›rkenen er ikke i tekstr‘kken i †r, men ogs† den fort‘lling h›rer med i min kanon.
Kaj Munk kom p† som m†nedens person, fordi det er 70 †r siden han blev dr‘bt en januarnat.
Et arbejdsark til de betroede talenter i anledning af septuagesima s›ndags tekst er ogs† trukket frem her.

Orientering | Redaktionelt - Juni 2014 | Se her. || top af indeks
God sommer! Det kan man som det f›rste ›nske! Og man kan med god samvittighed som pr‘st slappe lidt af - hvis ellers feried‘kning og den slags tillader det. Og skulle der v‘re nogle der ogs† har lyst og tiden til lidt mere teoretiske overvejelser over deres konfirmandundervisning, s† er der meget at hente under temagruppen "didaktik". De nye og meget forskellige aftaler med folkeskolen rundt om i landet giver nye udfordringer. Noget har allerede f†et nedslag i denne gruppe.
Konfirmandundervisning har aldrig kun v‘ret didaktik, altid ogs† teologi. De nye tids(punkts)krav giver nye betingelser. 24 lektioner fordelt over trosbekendelsens led er en teologisk tanke, ikke engang en d†rlig, (men ofte ikke helt f›rt igennem). Samlingen i blokdage mm giver imidlertid nye muligheder og †bner m†ske for andre m†der ogs† af den teologiske organisering. Der er nogle forslag/link til forslag nedenfor - men det er kun en begyndelse.
Det er ikke fordi det n›dvendigvis skal v‘re s†dan at et bestemt dogmatisk stof skal n†es. Fortrolighed med gudstjeneste, tro og kirke kan man f† p† mange m†der. Men der er mulighed for inspiration til at gennemt‘nke en †rsplan. (Husk at et naboelementerne inde i selve gruppen kan v‘re det, du netop har brug for!). For den der er tr‘t af planer har jeg ogs† bragt den gamle, men l›sslupne id‚, at bruge Mannakorn som "inventor"!

Se is‘r om Den hemmelige Vej og Jordens salt - navnes betydning. De ligger i hver sin ende af skalaen af projekter. "Den hemmelige Vej" kr‘ver minimum 2-2,5 timer og mere tid kan bruges (og er p† den m†de oplagt til temadage) - "Jordens Salt - navnes betydning" passer bedst ind i en r‘kke timer som 5-10 minutters supplement. Af hensyn til planl‘gning og fordeling af mit arbejde, vil jeg v‘re glad for tilmeldinger allerede nu.
Skriv Mail eller ring (23 60 76 34) for en n‘rmere snak.

Lidt for sjov bringer jeg ogs† denne m†ned et billed og en person. Der er jo ikke megen undervisning - men m†ske lidt sidste ›jebliks inspiration til Sankt Hans-talen.

Kristen Skriver Frandsen

Orientering | Redaktionelt - Marts 2012 | Se her. || top af indeks
Kun knap en m†ned til p†ske. For dem, der endnu ikke har arbejdet ned erfaringen af d›den, er temagruppe 23, fx en snak om "Hvad sker der, n†r vi d›r" via "Tunnel mod lys", relevant. Elementerne om d›dens overvindelse er, teologisk korrekt, men ikke s† folkeligt, indordnet under d†ben, D†ben og evigt liv, fx D†b, d›d og opstandelse. Mere hardcore opstandelsesbilleder findes under temagruppen "Jesus Kristus", fx er der basis for en samtale om Skovgaards fantastiske billede Kristi nedfart til d›dsriget" . Der er adgang til at arbejde med de semi-interaktive elementer om sagen i At †bne en verden.

Arket med "P†skesymboler"(helst i farve) giver anledning til en bred tv‘rg†ende snak om p†sken. Konfirmationen som pubertetritual. Link til at snakke om sammenh‘ngen mellem konfirmationen som folkeligt ritual, pubertetsritual og, skal vi kalde det, evangelisk krise-coping. Engang var denne vinkel konstituerende for min undervisning og det har dermed et ret ret stort hj›rne af "Elementer.." Og faktisk er der stadig gode pointer at hente. Klik p† "Livets cirkler - konfirmation" og f›lg krydshenvisninger.
Kristen Skriver Frandsen

Orientering | Redaktionelt - Marts 2013 | Se her. || top af indeks
Un‘gtelig meget kort tid til p†ske. S† her til de hurtige inspirationer. Jeg oplever selv for tiden at Joachims Skovgaards billede Kristi Nedfart til d›dsriget har god effekt og opm‘rksomhed. Og jo gerne sammen med "I kv‘ld blev der banket". Der er adgang til at arbejde med de semi-interaktive elementer om sagen i At †bne en verden.
Arket med "P†skesymboler"(helst i farve) giver anledning til en bred tv‘rg†ende snak om p†sken.
I nyhedsbrevet lige efter p†ske vil der v‘re henvisninger til lidt konfirmationsforst†else som pubertetsritual, men er det sagen nu, s† find knapperne om Livets cirkler p† forsiden af Hvad skal jeg sige?

Kristen Skriver Frandsen ..

Orientering | Redaktionelt - Marts 2014 | Se her. || top af indeks
M†nedens person er Ingemann. Vi skal omkring salmedigterne, og der kan hentes stof til en god fort‘lling. (Der linkes til "Jordens salt"). Og arbejdet med ham bragte pilgrimstanken i fokus - sl‘gtens pilgrimsvandring, men ogs† den enkeltes gennem livet (og m†ske knap s† kendt, efter d›den) - det resulterede i m†nedens billede.
Forskelligt mere eller mindre privat bet›d at der ikke kom noget nyhedsbrev i februar. Derfor er der et m†nedens billede nr. 2 nede i oversigten - det er t‘nkt til fastetiden, og den er da ikke helt slut.
P†ske n‘rmer sig. Der er i "Elementer.." mange indgange til sp›rgsm†let om opstandelse/d›dens overvindelse - teologisk forbundet med d†ben. Derfor et element om d†b og d›dens overvindelse - med hurtig forbindelse til flere elementer. Husk ogs† altid muligheden fra forsiden at g† til knappen for perioden i kirke†ret.
Ofte stedmoderligt behandlet i konfirmandundervisning, men faktisk noget umiddelbart forst†eligt: Mission - elementet engagerer, og n†r nu "Folkekirkens mission er at forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser"..
- - S† er der ogs† link til "Elementers.." store samling af konfirmandskriftord. Der er pr‘ster som lader konfirmanderne lave ikoner til deres skriftord. En oplagt id‚. Erfaringer modtages gerne - og bringes videre ... - -

Orientering | Redaktionelt - September 2010 | Se her. || top af indeks
Mange er nok (endnu) igang med skabelsen. Der er rigtig meget stof i "Hvad skal jeg sige?." Nedenfor nogle forskellige indgange. Temagrupperne kan nok tr‘nge til en reorganisering. Gruppe 5, handler om skabelsestro/fort‘lling/erfaring som tolkning - det g›r gruppe 8 jo i grunden ogs†, her is‘r med v‘gt p† forholdet til naturvidenskabelig forst†else. Forholdet mellem godt og ondt kan meget vel l‘gges i forbindelse med arbejde med skabelse. Sct Michaelsdag er en s‘rlig vinkel ind i det tema - og der er et par ret flotte ark til l‘sning - og eventuel opgavel›sning (hvis man er til den slags). Det er f›rst nu skoven falmer, men m†ske er man f‘rdige med at synge den: Grundtvig 1844 er et fort‘lle-element, der blandt andet fort‘ller om den biografiske baggrund bag salmen - men jo ogs† belyser menneskelige eksistensforhold. Som underviser skal man tilegne sig historien og facts'ene - og s† fort‘lle l›s. - L‘s om Folkekirkens P‘dagogiske Center. Husk ogs† de p‘dagogiske vinkler p† periodens tekster - de kan bruges dels i forbindelse med eventuel meditation/andagt i kirken med konfirmanderne dels jo da til inspiration til pr‘dikenforberedelse - hvorfor ikke en gang i mellem inddrage konfirmanderne i et slags pr‘dikenv‘rksted op til den kommende s›ndag?.

Orientering | Redaktionelt - September 2011 | Se her. || top af indeks
Mikkelsdag er n‘r. I gamle dage var det skiftedag i Danmark. Under sydligere himmelstr›g fejres den stadig i et vist omfang. Og er man til lidt opgradering af kirke†rets teologiske indhold, ligger den meget godt. Der er forskellige aspekter i dagen. Elementet her fungerer faktisk fint ved en morgensang i ugen. Og der ligger ret flotte l‘se- og arbejdsark (med vejledning) - hvis man er til det. Dette element forbinder sig godt med emner om godt og ondt

For mig selv er det et must at inddrage naturvidenskabelige oprindelsesforst†elser i undervisning om skabelsen. N†r vi slutter "Op al den ting" Halleluja, vor Gud er stor" s† m† Gud ogs† t‘nkes stor nok til at rumme den virkelighed, vi kender. Konfirmander i dag (7. kl) har meget t†gede opfattelser af Big Bang, livets udvikling o.l., men s† er konfirmandundervisningen forh†bentlig proaktiv i forhold til alt for naive misforst†elser.
Skabelseselementet er til ‚t blandt mange. K›r lidt op og ned i gruppen. Fx er den enkle grafik over de 7 dage god at have for ›je, hvis konfirmanderne skal arbejde med forskelle mellem de to skabelsesberetninger.
HELT NYT:
Anskuelsesbillede af kristendommens og religionernes historie.
Kirkearkitekturen fort‘ller. Jeg sprang ind i opgaven for en anden pr‘st, og der var mere appel i sagen, end jeg p† forh†nd troede. Der kan laves et egentligt forl›b (ca 45 minutter) - eller nogle af tankerne og tokningerne kan drages ind i gennemgangen af en egen kirke.

Orientering | Redaktionelt - September 2012 | Se her. || top af indeks
Rummet og b›gerne - oplagte temaer i begyndelsen af undervisningen:
Tegn hvad du ser i kirken, Bibelen - et bibliotek og Salmebogen - sp›rgsm†l til at arbejde med.. er klassikere.(Se forresten om rummet og b›gerne i den af Erik A. Nielsen inspirerede interaktive tolkning af Grnewalds Bebudelsen: HER). N†r I er inde p† "Tegn hvad du ser.." s† scroll ogs† lige ned til "Den danske kirkebygnings arkitektur fort‘ller. Kan bruges ad hoc eller planlagt.
I anledning af et sp›rgsm†l p† et internetforum: Hvordan arbejder I egentlig med GT?, fik mig til at opgradere En linie i Bibelens historie (ogs† med flot ny grafik) og mine tanker om sagen - samlet i et nyt, didaktisk element: Gammel Testamente i konfirmandundervisningen (mest teori, men ogs† praktiske forslag).
Nedenfor er der ogs† et link ind til skabelse - til det element, som forankrer skabelsestroen opst†en st‘rkt i linien i bibelens historie. Ligeledes til sp›rgsm†let om godt og ondt - her g‘lder det som s† mange steder: f›lg krydshenvisninger, scroll op og ned. Der er mange inspirationsmuligheder.
Endelig har kirke†ret en glemt helligdag, Mikkelsdag, l‘s om mulig opgradering af den!Der er ogs† link til Kirke†rets tekster lige nu - der er gennemg†ende tale om de "Religionsp‘dagogiske noter" fra Teksten denne uge. Men via elementet her er der adgang til hele systemet - ikke bare pr‘sentationssider.

Oversigt | Kirke†ret lige nu - 2. tekstr‘kke. 10.-18. s.e.tr. | Se her. || top af indeks
Kirke†rets tekster til aktuelle periode i undervisningsperspektiv. Kan selvf›lgelig ogs† tjene til pr‘dikeninspiration. Mangler her: 11. s.e.tr. Link til oversigten under "Hvordan".

Oversigt | Kirke†ret lige nu - 2. tekstr‘kke. 18.-22. s.e.tr. | Se her. || top af indeks
Kirke†rets tekster til aktuelle periode i undervisningsperspektiv. Kan selvf›lgelig ogs† tjene til pr‘dikeninspiration. Link til oversigten under "Hvordan"

Oversigt | Kristendom og politik - en oversigt | Se her. || top af indeks
Flere tv‘rg†ende link til elementer, hvorudfra forholdet mellem kristendom og politik kan behandles...

Oversigt | Kristendom og politik - salmer | Se her. || top af indeks
Krydshenvisninger til salmer, hvorudfra forholdet mellem kristendom og politik kan behandles.

oversigt | Lignelser - oversigt A | Se her. || top af indeks
En oversigt via krydshenvisningerne

oversigt | Lignelser - oversigt B | Se her. || top af indeks
Oversigt via krydshenvisningerne

oversigt | Lignelser - oversigt C | Se her. || top af indeks
Oversigt via krydshenvisningerne

Oversigt /andet mat. | Det er pinse | Se her. || top af indeks
6 pinsesalmer (se enkelttitler her med opslag fra Boghenvisning) + Emil Nolde: Pinse, Niels Larsen Stevns: Pinse, Pablo Picasso: Due foran gitter (amnesty international-billede) og Venskabsdans. Kaj Mogensen: En fort‘lling om duen (Undervisningsvejledningen bd. 2, s. 279)

P } P: | P | Se her. || top af indeks


P

praksis | Altertavler - mal selv | Se her. || top af indeks
Nogle ideer til hvordan man kan arbejde med sagen. Kontakt til steder, hvor ubemalede, trefl›jede altertavler kan k›bes.

praksis | De ni l‘sninger - og konfirmandundervisning | Se her. || top af indeks
Lade noget af konfirmandundervisningens indhold lede frem til de 9 l‘sninger. Et link til Fyens Stifts's religionsp‘dagogiske udvalgs nyhedsbrev

praksis | Konfirmandaktion | Se her. || top af indeks
Tilbud om kristne g‘stel‘rere fra 3. verdens kirke.

praksis | Kristuskransen | Se her. || top af indeks
J›rgen balle Larsens anskuelige gennemgang af den af Martin L”nnebo instituerede parallel til den katolske rosenkrans, Kristuskransen.

praksis | Lav en temagudstjeneste - med udgangspunkt i en reklame | Se her. || top af indeks
Eleverne v‘lger en reklame, som appellerer til forskellige lag - samtale om indholdet (spiller den p† l‘ngsel, h†b, lov(m‘ssighed), tvang/frihed) - derefter bygges der en gudstjeneste op om tema.

praksis | Lav symboler med ild | Se her. || top af indeks
Video viser brug af st†ltr†d beviklet med papir v‘det i sprit, ant‘ndes. (Fra konfirmandcenter.dk). Eksemplet er en br‘ndende fisk - liggende p† brosten. Man kan selvf›lgelig arbejde videre med id‚en.

praksis, collage | Godt og ondt (collage) | Se her. || top af indeks
fremstilling af collager med aviser som ressource.

praksis, collage | Hvad p†virker os? 1 (indledende forl›b) | Se her. || top af indeks
Samtale om hvad og hvem der p†virker os til at v‘re dem, vi er, og mene det, vi g›r.

praksis, collage | Hvad p†virker os? 2 | Se her. || top af indeks
collager i 7-8 felter, hver med sin kategori af p†virkende faktorer, klippet fra aviser ol.

praksis, foto | Det store g‘stebud | Se her. || top af indeks


praksis, foto | godt og ondt, foto-opgave | Se her. || top af indeks
I sm†-hold fotograferer konfirmanderne eksempler p† godt/d†rligt - godt/ondt "ude i byen".

praksis, foto | godt og ondt, foto-opgave (efterbehandling) | Se her. || top af indeks
ops‘tning og vurdering af fotografierne - eventuelt ved hj‘lp af arbejdsark.

praksis, f‘lles | Fadervor - daglig brug - og: G† et Fadervor | Se her. || top af indeks
Det er overordentligt rimeligt altid at bede Fadervor i forbindelse med undervisningen. Det kan g›res i forbindelse med indledende andagt - eller som afslutning. Det understreger at konfirmandundervisning ikke bare er skole. Her er s† ogs† link til en lidt mere aktion-pr‘get m†de at g† dybere ind i b›nnen: G† et fadervor.

praksis, meditativ | Allehelgen - meditativ praksis | Se her. || top af indeks
T‘nde lys for nogen, koncentration om lyset, samtale om b›n

praksis, meditativ | Fadervorb†nd | Se her. || top af indeks
3 er treenighedens tr†de, 7 Fadervors b›nner, 9 er Fadervors led - med begyndelse og slutning. Produktion af et fadervorb†nd. Id‚ fra Theofilus.dk. Se link.

praksis, skrive | Guds dr›m og min dr›m | Se her. || top af indeks
Guds dr›m (skabelsens mening), bevaret af profeter, lagt i en kvindes sk›d - stilles overfor ens egen dr›m.

praksis, skrive | Konfirmanders egne billedmeditationer | Se her. || top af indeks
Hver elev skriver b›n til (dias)billede

praksis, skrive | Regnbuen; to konfirmanders b›nner | Se her. || top af indeks
Tekst: Konfirmanders b›nner til billede af regnbue.

praksis, skrive mm | Dr›mmen om byen | Se her. || top af indeks
Elevernes egen dr›m om den gode by.

Kim Larsen: "Sylvesters dr›m".
Vi bygger p† en by.
Inger Christensen: "Et samfund kan v‘re s† stenet."

praksis, tegne | Tegn et billede af Gud | Se her. || top af indeks
Eleverne tegner billede af Gud. Link til alternativet Konfirmanderne bygger legogud.

praksis, tegne | Tegn hvad du ser i kirken | Se her. || top af indeks
Tegn hvad der er s‘rligt for kirkerummet

praksis, tegne mm | Den barmhjertige samaritaner | Se her. || top af indeks
L‘sning af fort‘llingen. Fremstilling af den som tegneserie - oversat/ aktualiseret eller med datidig lokalkolorit -- eller skriv den moderniseret.
Den barmhjertige Samaritaner i Carl Kochs: "Jesu lignelser": her.

praktisk | Undervisningens start - praktisk | Se her. || top af indeks
Pr‘sentation - min, deres.
Fotografering af hold + klassespejl. Uddeling af mappe.

Q } Q: | Q | Se her. || top af indeks


Q

R } R: | R | Se her. || top af indeks


R

Redaktionelt | Juli - pt. ingen elementer | Se her. || top af indeks


Referencer - andet mat. | Con Dios | Se her. || top af indeks
Pr‘sentation af Con Dios- materialet. Adgang til arbejdsark og meget andet. Ark til f›lgende emner: F›rste time med holdet - Bibelen - Tro og viden - Tro og tvivl - Gud - Gud og det onde -
Faderen - Hvem? Mig! - K‘rester - De ti bud - S›nnen - F›lg mig - Korsf‘stet - Hellig†nden - Tilgivelse - Om d›den - B›n - Gudstjenesten - At g† videre - med Gud

Referencer - andet mat. | Hvad vil det sige at g† til pr‘st? | Se her. || top af indeks
Pr‘sts egen erfaring (Blive grebet af Kristus - ikke l‘re)
Bobleopgave: for‘ldres, pr‘sts, barnets forventning Svensk pr‘st om B›n; kongelig anordning õ1,1-3; DDS 46 v.1 B›n; D†bsbefalingen

ressource - didaktisk | Nyt! Hvad skal jeg sige (Nyhedsbrev) | Se her. || top af indeks
Nyhedsbrevet til hele systemet. "Hvad skal jeg sige?"

ressourcested | Billedsamliger p† nettet - flere | Se her. || top af indeks
Der findes mange billedsamliger p† nettet. Her link til: WikiPaintings - et fantastisk ressourcested,let at afs›ge, og at f† inspiration p† kryds og tv‘rs. Copyrightforhold oftest anf›rt.

ressourcested | Danmarks middelalderlige altertavler | Se her. || top af indeks
Registrant med billeder af Jens Brun og Sissel v. Plathe. Omfattende registrant med omhyggelige beskrivelser - men der er ikke tematiske indgang. Kan is‘r bruges ved kirkebes›g, som forberedelse, n†r man alligevel v‚d at man skal bes›ge en given kirke.

ressourcested | De syv d›dssynder | Se her. || top af indeks


ressourcested | Det med Gud | Se her. || top af indeks
Over 2000 forkyndelses- og undervisningsideer fra KFUM-og K, FDF, De gr›nne pigespejderes materialesamlinger. Materialet er i praksis kun tilg‘ngeligt via s›geord, hvilket vanskeligg›r en systematisk brug af materialet. Der arbejdes angiveligt p† dette problem.

ressourcested | Film - Det danske Filminstituts Undervisningsmaterialer | Se her. || top af indeks
Liste over spillefilm (mange!) med store og gennemarbejde undervisningsmaterialer og vejledning.

ressourcested | Film og musikvideoer - konfirmandcenter.dk | Se her. || top af indeks
Konfirmandcenter.dk oversigt over film og musikvideoer med undervisningsforl›b. Centeret efterlyser ogs† brugernes bidrag!

ressourcested | Folkekirkens konfirmandcenter | Se her. || top af indeks
Ny center til st›tte og inspiration i konfirmandundervisningen. Initiativtagere: Teologisk P‘dagogisk Center, Y's Men
Region Danmark, KFUM og KFUK i Danmark og FDF.

ressourcested | Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby - Rudersdal | Se her. || top af indeks
Ressourcer af andet end lokal interesse

ressourcested | Hollywood Jesus | Se her. || top af indeks
Oversigt (alfabetisk, med thumbnails) til en r‘kke film med Jesusallusioner, men ogs† som bare i bredere forstand forholder sig til eksistentielle sp›rgsm†l. 4-5 liniers tekst ved hver film, som karakteriserer den religi›se relevans.

ressourcested | Katolsk minileksikon | Se her. || top af indeks
Godt, koncentreret opslagsv‘rk - mange emner, som is‘r forekommer i den katolske kirke, men ogs† helt generelle sp›rgsm†l. G›r ofte godt rede for forskelle mellem portestantisk og katolsk syn p† en sag. Med nyttigt bibelindeks.

ressourcested | Kirken Underviser (Kvartalstidsskrift) | Se her. || top af indeks
Kvartalstidskrift, tematisk redigeret. Kan ikke l‘ses online.

ressourcested | Kon4mand.dk | Se her. || top af indeks
Christina Smiths store ressourcested: "det k›ligste site for kon4mander." Betalingsside.

ressourcested | Kristent P‘dagogisk Institut | Se her. || top af indeks
KPI bygger sin virksomhed p† den kristne tro, som den er udtrykt i Bibelen, der er Guds inspirerede og trov‘rdige ord. Bibelen er absolut autoritet i alle sp›rgsm†l vedr›rende kristen tro, l‘re og livsf›relse.
Stk. 2 KPI bygger sin virksomhed p† den overbevisning, at den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse er en ret forst†else af Bibelen.

ressourcested | Kunst og Kristendom (Hjemmeside bag bogudgivelse) | Se her. || top af indeks
Hjemmeside som i selv er en ressource til billedforst†else og analyse, men som dog f›rst og fremmest peger ind i bogmaterialet "Kunst og Kristendom" 2009/2010 - som i ›vrigt ser meget inspirerende ud.

ressourcested | Kunsten. lborg kunstmuseum. Billeder, metoder, undervisning | Se her. || top af indeks
Samling, hvoraf 108 kunstv‘rker af danske kunstnere fra 1880 og frem er tilg‘ngelige online. Vejledning i billedanalyse og facts om billederne. I krydshenvisningerne her ses elementer, hvor der er linket til et online v‘rk.

ressourcested | Salmonsens Leksikon II udgave | Se her. || top af indeks
Projekt Runebergs digitalisering af 19binds v‘rket fra 1915-1930. (Jan. 2004 er man n†et til bd. 6 "Elektriske Sikringer"). Ret omfattende artikler om teologiske emner i det sprogdragt fra begyndelsen af det 20. †rh.

ressourcested | Themenportal Konfirmandenarbeit | Se her. || top af indeks
rpi-Wiki "Konfirmandenarbeit" mit Materialien und Tipps. RPI = Religionsp„dagogische Institut

ressourcested | Theofilus.dk | Se her. || top af indeks
Flere id‚er. Ogs† til niveauet under konfirmandundervisning. Klip en julekrybbe fx. Farvel‘g kirkemodeller. - Fadervorb†ndet er absolut brugeligt til konfirmander.

ressourcested | Wikipedia online - Den frie encyklop‘di | Se her. || top af indeks
Ret kortfattede artikler - til den hurtige og enkle information om en sag - under stadig udbygning.

ressourcested | YouTube som ressourcested | Se her. || top af indeks
YouTube er som de fleste bekendt et enormt ressourcested til at se filmstumper, satire, musikvideoer, religi›se altmuligt - der henvises forskellige steder i Elementer til konkrete film. Nedenfor link (Konfirmandcenter) med vejledning i down-load af film til egen pc.

ressourcested (didaktis | Religionerne - sp›rgsm†l til Religionsh†ndbogen m. fl | Se her. || top af indeks
Gymnasie-niveau, voksenundervisning - omfattende sp›rgsm†ls indgange til forskellig eksisterende litteratur

Rollespil | Luthers N›gle - rollespil for konfirmander | Se her. || top af indeks
Et omfattende rollespil "omdrejningspunktet "at finde frem til Martin Luthers n›gle/ forst†else af bibelcitatet: "Hvad du binder p† jorden, skal v‘re bundet i Himlene, og hvad du l›ser p† jorden, skal v‘re l›st i Himlene" - her en pr‘sentation af afviklingen i Randers S›ndre provsti.

S } S: | S | Se her. || top af indeks


S

salmebogen, arbejde m. | Gudstjenestens tekster | Se her. || top af indeks
Forslag til at arbejde udfra gudstjenesten ved ens d†b.

salmebogen, arbejde med | Klokkevers | Se her. || top af indeks
(Se klokkerne) / finde linier egnede som klokkevers i salmer i salmebogen.


salmer, DDS | O, lad din nd nu med os v‘re | Se her. || top af indeks
Indg†r i featureark om d†b

salmer, DDS | Stiftet har Guds S›n et †ndeligt rige | Se her. || top af indeks
Reference til navnet Erik

salmer, DDS 2 | Lover den Herre, den m‘gtige konge med ‘re | Se her. || top af indeks
Salmen synges.

Noter - Salmebogen Online

Salmer, DDS 4 | Giv mig Gud en salmetunge | Se her. || top af indeks
Salmen synges - evt. ber›res sp›rgsm†let hvem/ hvad er Guds fjender

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 7 | Herre Gud, dit dyre navn og ‘re | Se her. || top af indeks
Salmen er oplagt at synge i forbindelse med undervisning i betydningen af tro p† Gud den alm‘gtige..

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 11 | Nu takker alle Gud | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 15 | Op, al den ting som Gud har gjort | Se her. || top af indeks
Salmen synges.

Evt. kombineret med andet se Hvordan
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 17 | Alm‘gtige og k‘re Gud | Se her. || top af indeks
Synge salmen - se p† relationerne mellem det skabte, at det er vore s›stre og br›dre.
WWW-noter

salmer, DDS 41 | Lille Guds barn hvad skader dig | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 66 | Lyslevende fra Himmerig | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 71 | Nu kom der bud fra englekor | Se her. || top af indeks
synge salmen, fort‘lle om bebudelsen, overvejelse af betydningen af †nden / kraften som overskygger - iagtagelse af vendepunktet i vers 5

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 74 | V‘r velkommen Herrens †r (advent) | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 74 og 712 | Advent og nyt†r | Se her. || top af indeks
Sammenligning af de to salmer.

salmer, DDS 759 | Nu hviler mark og enge | Se her. || top af indeks
Synge salmen - eventuelt bruges s‘rlig det sidste vers i forbindelse med Sct. Michaelsdag

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 094 | Det kimer nu til julefest | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 104 | Et barn er f›dt i Betlehem | Se her. || top af indeks
Salmen synges. Henvisning.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 108 | Lovet v‘re du Jesus Krist | Se her. || top af indeks
salmen synges

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 117 | En rose s† jeg skyde | Se her. || top af indeks
Salme + Maria-emblem.
Noter - Salmebogen Online

.

.

.

.

.

.

salmer, DDS 119 | Julen har bragt velsignet bud | Se her. || top af indeks
Foresl†et anvendt i forbindelse med Livets tr‘.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 122 | Den yndigste rose er funden | Se her. || top af indeks
Synsvinkelskiftet. Inkarnationen ikke det centrale, men foreningen. "S›dhed"s terminologien. Surdejen contra den s›de dej, 1. Kor. 5,7-8. Brorsons oprindelige tekst.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 123 | Her kommer JEsus dine sm† | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 136 | Dejlig er den himmel bl† | Se her. || top af indeks
Synge salmen - eventuelt den udvidede, 13 vers (tekst her). Hele teksten findes p† nettet. Se nedenfor.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 187 | Rettens spir det alt er br‘kket | Se her. || top af indeks
Salmen synges - forbindes eventuelt med elementer om skyld.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 192 | Hil dig frelser og forsoner | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 260 | Du satte dig selv i de nederstes sted | Se her. || top af indeks
Kan g›res til genstand for en samtale om hvor Gud/Kristus er - og om der er nogle politiske implikationer af at tro at Kristus er i de nederstes sted.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 274 | Rejs op dit hoved, al kristenhed | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 31 | Til himlene r‘kker din miskundhed, Gud | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 313 | Kom regn af det h›je (DDS 272) | Se her. || top af indeks
(Kirkelig voksenuv.) - sammenlign med Grundtvigs m†de at forbinde Hellig†nd og natur - Danmarks natur p† Brorsons tid.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 323 | Kirken den er et gammelt hus | Se her. || top af indeks
Synge salmen og samtale - (evt. arbejde med dias-show) - om hvad / hvem kirken er (levende sten / mennesker overfor bygninger)

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 332 | P† Jerusalem det ny | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 336 | Vor Gud han er s† fast en borg | Se her. || top af indeks
Et forslag til sammenh‘ng


salmer, DDS 34 | Gud skal alting mage | Se her. || top af indeks
Salmen kan via vers 6 - den sorte drage - forbindes med txtJellingestenen og
txtSct. Michaelsdag
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 356 | Almagts Gud velsignet v‘r | Se her. || top af indeks
Kan bruges i forbindelse med elementet om Guds almagt

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 365 | Guds k‘rlighed ej gr‘nse ved | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 379 | Der er en vej som verden ikke kender | Se her. || top af indeks
Synge salmen i relation til "vejen" som tema

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 402 | Den signede dag med fryd vi ser | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 410 | Som t›rstige hjort monne skrige | Se her. || top af indeks
Synge salmen - eventuelt forbinde den med hvede og klinte

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 42 | I underv‘rkers land jeg bor | Se her. || top af indeks
Den i og for sig upretensi›se salme kan forbindes med Guds Almagt.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 431 | Jesus Kristus dig til ‘re | Se her. || top af indeks
Salmen synges, samtale om indhold. Fx. hvorfor tak for at hjertet s†res?

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 435 | Aleneste Gud i Himmerig | Se her. || top af indeks
Forslag til sammenh‘nge.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 441 | Alle mine kilder | Se her. || top af indeks
Som f‘lles morgensalme

WWW-noter

salmer, DDS 447 | Herren str‘kker ud sin arm | Se her. || top af indeks
Salmen kan bruges til at tale om genf›dsel, f‘llesskab.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 478 | Vi kommer til din kirke Gud | Se her. || top af indeks
Morgensang, indledende. WWW-noter

salmer, DDS 52 | Du Herre Krist, min frelser est | Se her. || top af indeks
Salmen synges og eventuelt fort‘lles sammenh‘ngen med H.C.Sthens liv.

Tekst her: Originalsalmen.

salmer, DDS 558 | N†r mit ›je sig tr‘t af m›je | Se her. || top af indeks
Salmen synges - samtale om dens baggrund

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 571 | Den store hvide flok vi se | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 613 | Herre du vandrer forsoningens vej | Se her. || top af indeks
salme af Tore Littmarck 1973; Holger Lissner 1973. WWW-noter

salmer, DDS 634 | Du ved det nok mit hjerte | Se her. || top af indeks
Et forslag til brug

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 658 | N†r jeg er tr‘t og trist | Se her. || top af indeks
Salme af Hans Anker J›rgensen 1986. WWW-noter

salmer, DDS 664 | Frelserens er mig en hyrde god | Se her. || top af indeks
Om denne salme af Ingemann h›rer til kanon kan diskuteres. Men der er appel i den (sentimentale) mods‘tning mellem s†r, d›d og forr†dnelse og s† freden og gl‘den.

salmer, DDS 674 | Sov s›dt barnlille | Se her. || top af indeks
Synges - og eventuelt fort‘lles om baggrund.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 728 | Du gav mig, o Herre en lod af din jord | Se her. || top af indeks
Kan bruges sammen med Lille Ludvig.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 729 | Nu falmer skoven trindt om land | Se her. || top af indeks
salmen synges

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 730 | Vi pl›jed og vi s†ede | Se her. || top af indeks
salmen synges

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 732 | Dybt h‘lder †ret i sin gang | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 736 | Den m›rke nat forgangen er | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 743 | Nu rinder solen op | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 747 | Lysets engel g†r med glans | Se her. || top af indeks
salmen synges

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 749 | I ›sten stiger solen op | Se her. || top af indeks
Salmen synges - eventuelt kommentar

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 750 | Nu titte til hinanden | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 754 | Se nu stiger solen | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 78 | Blomstre som en roseng†rd | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 784 | Altid frejdig n†r du g†r | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 787 | Du som har t‘ndt millioner af stjerner | Se her. || top af indeks
salme af Johs. Johansen 1981/82. WWW-noter

salmer, DDS 99 | Velkommen igen Guds engle sm† | Se her. || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, h›rt tekst | Crunch-ord i salmer - id‚ | Se her. || top af indeks
finde s‘rlige, poetiske, betydningsb‘rende ord i en salme

salmer, h›rt tekst | Hvad er en salme | Se her. || top af indeks
Tre salmer med konfusionsmuligheder m.h.t. alder, genre, musik afspilles.

salmer, h›rt tekst | Jeg kender et land | Se her. || top af indeks
Grundtvigs De levendes land - versudsnit som i Leif Varmark/ Eivind Larsens udgave Grundtvig-Sange (1972?).


salmer, h›rt tekst | T‘nd dine stjerner | Se her. || top af indeks
De sidste 4 vers af Benny Andersens: M›rkets Sang (1972).

salmer, nye | Al jordens fylde har du skabt | Se her. || top af indeks
salme af Johannes Johansen. Evt. som nadversalme ved nadverhandling i konfirmandtimen

salmer, nye | At pinsen den er lysegr›n | Se her. || top af indeks
salme af Johannes Johansen

salmer, nye | Dansens Herre | Se her. || top af indeks
Salme af Sydney Carter (1960) /Hans Anker J›rgensen

salmer, nye | Det sker, at et menneske h‘ver | Se her. || top af indeks
Salme (sang) af Jesper Kalles›e (1989)

salmer, nye | Du t‘ndte sol og stjerner | Se her. || top af indeks
Salmen er af Johannes Johansen og ikke optaget i den nye salmebog

salmer, nye | Du, som lader gr‘sset gro | Se her. || top af indeks
Salme af Hans Anker J›rgensen

salmer, nye | Gud som t‘ndte lys i verden | Se her. || top af indeks


salmer, nye | Gud ‘nser ikke rang og stand | Se her. || top af indeks


salmer, nye | Guds k‘rlighed er strand og gr›nne enge | Se her. || top af indeks
salme af Anders Frostenson 1968/ ovs. Jens Lyster (1972)

salmer, nye | Han er lidt suspekt i l›den | Se her. || top af indeks
Esther Bocks salme kan bruges som eksempel p† alternativ salme

salmer, nye | Herre frels os | Se her. || top af indeks
salme af Esther Bock (b›n)

salmer, nye | Lyset er kommet | Se her. || top af indeks
salme af Holger Lissner (1981), originaltekst Eleanor Farjeon (1931)

salmer, nye | N†r k‘rligheden f†r magt i verden | Se her. || top af indeks
Salme, Hans Anker J›rgensen (1980)

salmer, nye | N†r lynet rammer | Se her. || top af indeks
salme af Johannes Johansen (1974)

salmer, nye | Sov du lille, sov nu godt | Se her. || top af indeks
salme af Hans Anker J›rgensen

salmer, nye | Tak alle sj‘le | Se her. || top af indeks
Teksten til brugssalmen "Tak alle sj‘le" af Kristen Skriver Frandsen og Thala Juul Holm.

salmer, nye | Tak Gud for hver en nyf›dt morgen | Se her. || top af indeks


salmer, nye | Vi sidder i en jolle | Se her. || top af indeks
Henvisning til Esther Bocks tekst, sp›rgsm†l til arbejde med teksten. Teksten findes hos Kaj Mogensen: Tro, h†b og k‘rlighed s. 48. Konfirmandens bog.

samtale | ..d›bt af Johannes, fristet af dj‘velen 1 ... | Se her. || top af indeks
Samtale om "manglende" led i trosbekendelsen (Jesu d†b og Jesu fristelse). Se nedenfor om brug af arbejdsark.

samtale | 13-15 †rsalderen er konfirmationsalder | Se her. || top af indeks
3 sp›rgsm†l til samtale - se Tekst

samtale | Big Bang | Se her. || top af indeks
indl. samtale om skabelse, om Gud, hvad var f›r, massen - eller Gud? Tekst: kort beskrivelse af The Big Bang.

Jens Martin Knudsen - de indledende sp›rgsm†l: er livet selvorganiserende eller?
(Link til citat)

samtale | Det vigtigste (De ti bud) | Se her. || top af indeks
Samtale om det vigtigste i tilv‘relsen - og om hvilke "bud" , der kunne sikre eller fremme det vigtigste

samtale | Det vigtigste i kristendommen | Se her. || top af indeks
Sp›rgsm†l til eleverne - hvad de tror, er det vigtigste i kristendommen; dern‘st pr‘sentationen af Det dobbelte k‘rlighedsbud, hvor Gudsforholdet st†r f›rst.

samtale | D›d som indgang i det biologiske kredsl›b | Se her. || top af indeks
D›den som overgang til at g† ind i naturens biologiske kredsl›b.

samtale | D†b, d›d og opstandelse 1 | Se her. || top af indeks
L‘sning af Rom. 6,3-ff. Teksten er indf‘ldet i d›befont p† arbejdsark

samtale | D†b, d›d og opstandelse 2 | Se her. || top af indeks
Biblia Pauperums "tegneserie" fra gravl‘ggelsen og opstandelsen - med typologier (Josef i br›nden, Jesus i graven, Jonas i hvalen - Samson som spr‘nger byporten, JEsus der st†r op af d›de, Jonas ud af hvalen).

samtale | Fadervor. 1: Helliget blive dit navn | Se her. || top af indeks
samtale med udgangspunkt i navnet, Guds navn, blandt j›der s† helligt at det ikke m†tte siges - og dog har sin tydning: Jeg er den jeg er (2. mos. 3,14)

samtale | Fadervor. 2: Komme dit Rige | Se her. || top af indeks
M†ske: Jesu "program" Lukas 4,14-30, Mt. 12,28; Luk. 17,20f
Baggrundsstof: forskellige teologiske udsagn om Guds Rige (is‘r m†ske i forb. med voksenundervisning).

samtale | Fadervor. 3: Ske din vilje, som i himmelen, s†ledes ogs†.. | Se her. || top af indeks
Tekst: edb-programm›rers livsanskuelse.

samtale | Fadervor. 4: giv os i dag vort daglige br›d | Se her. || top af indeks
Cecil B›dker: Det daglige br›d.
Luthers forklaring i salmebogen (Se tekst)
Links til Jenny Holzers Protect me from what I want - og tolkning og fordanskning i "At †bne en Verden".

samtale | Fadervor. 5: forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere | Se her. || top af indeks
Forskellige mulige sammenh‘nge:

samtale | Fadervor. 6: led os ikke ind i fristelse | Se her. || top af indeks
samtale om fristelse = pr›velse, som kan f† tro, livstro, tillid til at vakle, bringe til fald (Mt. 18,6-11)

samtale | Faste - forskelligt | Se her. || top af indeks
Bl. a. link til 10 sp›rgsm†l (Hvorl‘nge har du v‘ret uden...) - fra konfirmandcenter.dk

samtale | Guds almagt | Se her. || top af indeks
Samtale om Guds skabelse og almagt med plasmalampen som billede. (Vignetbilledet her tjener bedst som illustration pga fingeren, men linket henter meget flot og stort plasmalampebillede.)

samtale | Hvad er et menneske, at du tager dig af det | Se her. || top af indeks
L‘sning af Sl. 8 - kan kombineres med andre elementer - se henvisningerne.

samtale | Hvad er Guds rige? | Se her. || top af indeks
Sp›rgsm†let p† tavlen - konfirmandernes umiddelbare svar. Opl‘g til at l‘se Luk 4 og Luk 17,21.

samtale | Hvad forst†r vi ved hj‘lp af | Se her. || top af indeks
Samtale om meddelelsesformer: ord (ordre, information, forklaring), billeder (logo'er, symboler, illustrationer, ikoner), (symbol)handlinger. P† grundlag af konkrete symboler, billeder, etc. i kirken, kendte andre steder fra.

samtale | Hvad tror du/I p† | Se her. || top af indeks
Samtale om hvad den enkelte tror p†

samtale | Hvorfor har vi tro og religion? | Se her. || top af indeks
Samtale om sp›rgsm†lene menneskets/verdens hvorfra, dets hvorfor (er der mening)- hvorfor lidelse, dets hvorhen (d›den).

samtale | Hvorfor skal vi g† i kirke og hvorfor skal vi synge salmer? | Se her. || top af indeks
Parallel til at tage k›rekort, som kr‘ver b†de teori og praksis. Den danske gudstjenestes s‘rpr‘g som salmesangsgudstjeneste.

samtale | Hvorfor skal/ vil du konfirmeres | Se her. || top af indeks


samtale | I begyndelsen skabte ... 2 | Se her. || top af indeks
F›rste skabelsesberetning -
i forhold til naturvidenskabelig forst†else. Se link til amerikansk unders›gelse af videnskabsm‘ndsforhold til tro. Is‘r noterer jeg mig at jo lavere gennemsnitsalder jo h›jere grad af tro. Den ideologiske skeptikergeneration er ved at d› ud?

samtale | Ild - fra Pascals huskeseddel | Se her. || top af indeks
L‘sning af tekstudsnittet (med Guds pr‘sentation af sig selv overfor Moses).

samtale | Jeg tror p† menneskeheden og een Gud | Se her. || top af indeks
Trosbekendelse af Ebbe Reich Kl›vedal fra 1982 (Religionernes rennaissance. Hug nr. 35. Nok mest til voksenbrug.

samtale | Kl‘der skaber folk | Se her. || top af indeks
Samtale om hvad p†kl‘dning betyder for hvem, man mener et menneske er - og hvordan bibelen bruger p†kl‘dning som billede - bibelhenvisninger om skikken at give et andet menneske kl‘der - samt det centrale om d†ben - at blive ikl‘dt Kristus.

Under tekst et citat om forvandlingsfest og dress-code.

samtale | Lov og evangelium | Se her. || top af indeks
L‘sning af og samtale om betydningen.

samtale | Menneskerettigheder | Se her. || top af indeks
Udfra skabelsen i Guds billede og forpligtelsen til at tage vare p† jorden en samtale om eventuelle rettigheder, som vi mener medmennesket m† have.

samtale | Navn og identitet | Se her. || top af indeks
Samtale om betydningen af hver elevs navn, samt den eventuelle historie som ligger bag at han/hun fik netop dette navn.


P† Babynamer.com findes enkelte navnes betydning (engelsk-amerikansk, men meget all-round))
Fortegnelser over navnedage findes ligeledes p† nettet, se fx nedenfor.

samtale | Overtro | Se her. || top af indeks
samtale om overtro - eksempler - hvad er overtro i forhold til tro.

samtale | Pascals huskeseddel | Se her. || top af indeks
Teksten til Pascals memorial.

samtale | Tilgivelse | Se her. || top af indeks
Samtale om tilgivelse - l‘sning af litteratur, som belyser sagen

samtale | Trosbekendelsen, den apostolske - "islamisk" renset | Se her. || top af indeks
Jes Asmussens gengivelse af den apostolske trosbekendelse - renset for det, som en muslim ikke tror

samtale | Vejen til livsgl‘den | Se her. || top af indeks
Livsrejsen set med Interrail-rejsen som baggrund.

samtale | nd - indledende samtale om Guds †nd og menneske†nd | Se her. || top af indeks
Samtale - samler forskellige andre elementer.

samtale | nden i glasset | Se her. || top af indeks
Samtale om eventuelle erfaringer - og bud p† hvad f‘nomenet "er". Tekst: Artikelagtig beskrivelse af f‘nomenet.

Indg†r p† arbejdsark om †nd i konceptet Verdens Tidende.

samtale /andet mat. | Bliver enhver salig i sin egen tro? (24) (henv) | Se her. || top af indeks


samtale, arbejdsark | D›dens overvindelse | Se her. || top af indeks
Tekst: NT citater om d›dens overvindelse/Herrens genkomst

samtale, arbejdsark | Faste og syndebuk | Se her. || top af indeks
Indg†r p† l‘se- og opgaveark med samtaleopl‘g. Herud

samtale, arbejdsark | F‘llesskab, sprog og †nd | Se her. || top af indeks
Samtale om sammenh‘ng mellem sprog, f‘llesskab og †nd

samtale, arbejdsark | F›dsel - genf›dsel - d†b | Se her. || top af indeks
Udfra DDS 447 tale om betydningen af talen genf›dsel i forbindelse med d†ben.

Stregtegning efter maleri af Anna Ancher.

samtale, arbejdsark | Gudstjenesten er mange ting.. | Se her. || top af indeks
En r‘kke l‘se- og opgaveark som g›r det muligt at arbejde med gudstjenesten udfra forskellige synsvinkler. Dels igennem analyse af den gudstjeneste, den enkeltes d†b fandt sted i, eller en anden s›ndagsgudstjeneste dels beskrivelser af forskellige former for gudstjenester.

samtale, arbejdsark | Jesus som helbreder | Se her. || top af indeks
Forskellige helbredelser med forskellig betydning - og et
et f‘rdigt arbejdsark lige til at g† til.

samtale, arbejdsark | Mission | Se her. || top af indeks
Opgaveark generelt om "Mission" - med udgangspunkt i den moderne forst†else af ordet. Ark til arbejde med foreliggende missionsfoldere fra Danmission.Klik for at hente ark.

samtale, arbejdsmappe | Godt og ondt (collage - efterbehandling) | Se her. || top af indeks
Efterbehandling af collager ud fra afkrydsningsskema: Udsagn om alle er enige, hele klassen er enig, n‘sten alle danskere, n‘sten alle mennesker.. om konkrete eksempler fra collagerne er hhv. godt eller ondt (Anvend eventuelt (f‘rdigt arbejdsark)

samtale, arbejdsmappe | Karinas historie | Se her. || top af indeks
L‘serbrev i brevkasse fra Karina, som er flyttet hjemmefra i protest. Hovedbestandel p† f‘rdigt arbejdsark.

samtale, arbejdsmappe | Klokker og muezziner | Se her. || top af indeks
Hvad synger klokkerne om og hvad r†ber muezzinerne om?

samtale, arbejdsmappe | Livets cirkler | Se her. || top af indeks
en r‘kke elementer, eventuelt i et nogenlunde samlet forl›b, hvor ritualer/ kirkelige handlinger ses i sammenh‘ng med livsfaser..

samtale, arbejdsmappe | Livets cirkler - d†b | Se her. || top af indeks
Samtale om f›dsel, d†b, f‘llesskab

samtale, arbejdsmappe | Livets Cirkler - konfirmation | Se her. || top af indeks
Forskellige elementer til samtale om overgangsalder - og det mulige behov for overgangsritual. Om titlen "livets cirkler" se den gamle gamle indianers ord i soldansen.

samtale, arbejdsmappe | Livets udvikling | Se her. || top af indeks
Rids af livets udvikling - med urskiven som billede.

samtale, arbejdsmappe | Pubertetsritual, New Guinea | Se her. || top af indeks
Magaret Mead fort‘ller om festerne ved pigers indgang i puberteten p† New Guinea.
Eksempel p† arbejdsark

samtale, arbejdsmappe | Soldansen | Se her. || top af indeks
Brev fra dansk dreng: oplevelse og udl‘gning af indianernes soldans.
Eksempel p† arbejdsark

samtale, arbejdsmappe | ’rv‘rdige Takotha! | Se her. || top af indeks
En dansk konfirmation set som en overgangsrite med en indianers ›jne.
Eksempel p† arbejdsark (NB - billede af egen kirke vil v‘re at foretr‘kke).

samtale, bearbejdning | Det vigtigste 2 (bearbejdning) | Se her. || top af indeks
samtale

samtale, bearbejdning | Jeg tror kun p† mig selv | Se her. || top af indeks
Piges udsagn om sig selv - findes undertiden ogs† i forskellige versioner af konfirmandernes svar p† "Hvad tror du p†".

samtale, facts | Bibelens lande, et kig p† kortet | Se her. || top af indeks
kig p† kortet - den gr›nne halvm†ne mm.

samtale, tema | Bibel-intro | Se her. || top af indeks
Skitse til introduktion af bibelen - for voksne. (Dele af forl›bet kan sagtens anvendes ogs† med konfirmander/elever i de ‘ldste klassetrin.

samtale, tema | Det dit hjerte h‘nger ved.. | Se her. || top af indeks
Samtale om hvad det er at tro udfra Luthers forklaring til det f›rste bud i Den store Katekismus

samtale, tema | Fire grundl‘ggende teologiske fagord | Se her. || top af indeks
Transcendens - immanens - inkarnation - epifani - sat som m†l for hvad konfirmanderne skal have forstand p† og vide hvad er, n†r undervisningen er f‘rdig. Januar 2014 suppleret med facts om transcendens forst†et deistisk eller teistisk.

samtale, tema | F‘llesskaber | Se her. || top af indeks
Samtale om hvordan man er/bliver medlem af f‘llesskaber. Kan kombineres med Livets cirkler -d†b

samtale, tema | Godt og ondt (3+3 eksempler hver) | Se her. || top af indeks
Samtaleudgave af godt og ondt - collageklip

samtale, tema | Godt og ondt - hvorfra? | Se her. || top af indeks
Samtale om hvorfra konfirmanderne mener det onde kommer og hvorfor det er der. I tekst eksempler p† svar.

samtale, tema | Hvad er du? | Se her. || top af indeks
En samtale udfra sp›rgsm†let "Hvad er du?" ( i stedet for hvem er du).

samtale, tema | Hvad sker der n†r vi d›r | Se her. || top af indeks
Opfordring til at gennemt‘nke og eventuelt skrive en r‘kke muligheder ned.

samtale, tema | Hvad sker der, n†r nogen d›r - den efterladtes situation | Se her. || top af indeks
samtale med udgangspunkt i den situation den, som har mistet, st†r i, som har tre momenter i sig: et socialt, et psykologisk, et religi›st.

samtale, tema | Konfirmation - ordets betydning | Se her. || top af indeks
Samtale om ordets betydning: Bekr‘ftelse.

samtale, tema | K‘rlighed og frygt | Se her. || top af indeks
Inspirations- og l‘seark til samtale - om ordet "Frygt er ikke i k‘rligheden, men den fuldkomne k‘rlighed driver frygten ud."


samtale, tema | Lignelser | Se her. || top af indeks
Sammenstilling af "lignelse" med "ligning".

samtale, tema | Livets Cirkler - d›den - ritualet | Se her. || top af indeks
Hvad foreg†r der ved en begravelse; hvad betyder det.

samtale, tema | Symbol og tegn | Se her. || top af indeks
Sammenligning mellem kirkelige symboler (med udgangspunkt i kirkerummet) og andre. Forskellen til billedet, illustrationen, og symbolhandlingen.

Generel fortegnelse, alfabetisk med enkel skitse af hvert symbol, historie, bibelhenvisninger i "Symbols in Christian Art and Architecture".

samtale, tema (›jet) | jet er legemets lys | Se her. || top af indeks
Jesu ord fra bjergpr‘dikenen - i sammenh‘ngen "modbilleder" og "Hvad p†virker os".

sang, h›re | De smukke unge mennesker | Se her. || top af indeks
Kim Larsens sang med ovenst†ende titel.

sang, h›re | Jesus-fabel (som rap) | Se her. || top af indeks
Rap indspillet af Onkel Dum og bananerne; let blasfemisk, hvis man er sart.

sang, h›re | Pianomand (Kim Larsen) | Se her. || top af indeks
sangen Pianomand

sang, synge | Vi bygger p† en by | Se her. || top af indeks


sm†b›rn - sang | Vi synger.. (KFUM og KFUK materiale) | Se her. || top af indeks
tegninger som illustrerer sange og salmer

spil, etik- | Hvem skal have hjertet? | Se her. || top af indeks
Spil, hvor eleverne som l‘ger skal prioritere mellem forskellige patienter.

symbolbegreber | Tallet 4 | Se her. || top af indeks
En r‘kke 4-heder af symbolsk betydning

symbolovervejelse | Lammet | Se her. || top af indeks
Den bibelske baggrund for symbolet

Symbolv‘sener | Engle | Se her. || top af indeks
Om engle. Links mm. Tekstark om de fire ‘rkeengle HER - bygget p† norsk-katolsk hjemmeside.

symbolv‘sener | Hanen | Se her. || top af indeks
Hanen som symbol - Eksempel reformationshanen, H.C. Sthens "m‘rke" - diverse henvisninger.

T } T: | T | Se her. || top af indeks


T

teknisk vejledning | Religionsp‘dagogiske Noter (til kirke†rets tekster) | Se her. || top af indeks
Relaterer til Teksten denne uges henvisninger. Under udbygning.

tekst | Det evige liv - f›lge Johannesevangeliet | Se her. || top af indeks
Udvalgte citater til at have ved h†nden i en samatale om d›d, opstandelse og evigt liv. Citaterne rummer dobbeltheden evigt liv nu og opstandelse p† den yderste dag.

tekst | Erkendelse af Guds storhed | Se her. || top af indeks
Helen Latifis naturlige gudserkendelse - efter krise (se tekst)

tekst | Gud er inden i os | Se her. || top af indeks
John Lennons trobekendelse: "Gud er noget inden i os alle". Nedenfor ogs† link til "God is a Concept with which we measure our pain .. I don't believe in Zimmerman, ..Beatles .. I believe in me.."

tekst | I kveld blev der banket p† Helvedes port | Se her. || top af indeks
Link til Grundtvigs tekst. Kan bruges sammen med "Gennem Vand"

tekst | Kv‘kernes gudstjeneste | Se her. || top af indeks
En poetisk beskrivelse af kv‘kernes "silent meeting"

tekst | Spejlinger | Se her. || top af indeks
Tekst om erfaringen ved spejlet: Hvem er jeg egentlig? Forestillingen om gudsbilledet.

tekst | Sthen, Hans Christensen - biografi | Se her. || top af indeks
Dansk Haandbiografisk leksikons tekst om Sthen - redigeret ksf.

tekst | Vue over fastetiden A | Se her. || top af indeks
Oversigt over s›ndagenes evanglietekster (genfortalt) med ideer til undervisningen.

tekst | Vue over helligtrekongertiden Kirke†ret A | Se her. || top af indeks
Oversigt over s›ndagenes evanglietekster (genfortalt) med ideer til undervisningen.

tekst | Vue over p†sketiden A | Se her. || top af indeks
Oversigt over s›ndagenes evanglietekster (genfortalt) med ideer til undervisningen. KLIK HER.
(2003 mangler genfort‘llingerne)

tekst - litt. citat | Spejlkabinettet | Se her. || top af indeks
Karen Blixencitat som sammenligner erfaringen af hvor forskellig man ser ud i andres ›jne med oplevelsen i et spejlkabinet

tekst - samtalegrundlag | Ikke l‘gge til, ikke tr‘kke fra | Se her. || top af indeks
Den klassiske formaning til pr‘sten p† pr‘dikestolen

tekst - samtalegrundlag | Lad mennesket da betragte hele Naturen.. | Se her. || top af indeks
Pascal-citat. Eventuelt bruges afsnittet fra "Hele den verden, vi ser, er kun som en sylespids".

Temadage, flere | P†skelejr | Se her. || top af indeks
Oprindelig afholdt i selve p†sken, med tema bestemt af helligdagene. Nu afholdt i en med fredag forl‘nget weekend.

Temadage, flere (4) | Himmelevsk p†ske | Se her. || top af indeks
Himmelev Kirke har aftalt 4 temadage med skolerne i for†ret. (Om efter†ret almindelig ugentlig undervisning). Fire dage centreret om palmes›ndag, sk‘rtorsdag, langfredag og p†skedag - med kreative opgaver, gospel mm. F›lg link

teologiske begreber | Tro - citater om tro | Se her. || top af indeks
Citater - se ogs† links til nettet (Nordsprog har rigtig mange)

U } U: | U | Se her. || top af indeks


U

Udgivelser | Konfirmandenarbeit fr das 21. Jahrhundert | Se her. || top af indeks
Om dannelse af tro overfor erfaring af menighedsf‘llesskab og meget mere, se indholdsfortegnelse nedenfor. Dokumentation zur EKD-weiten Fachtagung der ALPIKA-Arbeitsgruppe Konfirmandenarbeit.

Udgivelser | Konfirmandundervisning med billeder | Se her. || top af indeks
Link til pr‘sentation p† forlaget Aros hjemmeside

Udgivelser | Konfirmandundervisning med drenge | Se her. || top af indeks
Link til pr‘sentation p† forlaget Aros hjemmeside

Udgivelser | Konfirmandundervisning med krop | Se her. || top af indeks
Link til pr‘sentation p† forlaget Aros hjemmeside

Undervisningsmaterialer | At s‘tte ord p† hvad jeg tror p† | Se her. || top af indeks
Den r›de tr†d i materialet er erfaringsskabende undervisningsformer, refleksion og projektarbejde, der fokuserer p† kristendommens centrale stof og traditioner. En moderne undervisningsform, der afspejler de p‘dagogiske undervisningsformer, som konfirmanderne er vant til fra folkeskolen, hvilket vil f† dem til at f›le sig mere p† hjemmebane i konfirmandlokalet.

Undervisningsmaterialer | Fordomme - eller gensidig forst†else? | Se her. || top af indeks
Et undervisningsmateriale (hefte, 79 s.) udgivet af "Landsnetv‘rket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder i Danmark.

Materiale om forskelle i religi›se skikke og etik - islam og kristendom imellem. Der er bl.a. nogle nyttige fordybelsessider fx. om forholdet mellem mand og kvinde.

V } V: | V | Se her. || top af indeks


V

video | Abort g›r dig ked af det | Se her. || top af indeks
Link til meninger om reklame spottet "Abort g›r dig ked af det" samt selve spottet.

video | Ernst og lyset | Se her. || top af indeks
Kortfilm p† video. 13 min.


video | Hej Peter | Se her. || top af indeks
Videofilmen "Hej Peter" (34 minutter) med forarbejde.

video | Kundskabens tr‘ | Se her. || top af indeks
Filmen Kundskabens tr‘, Malmros, Niels. 1981. Varighed 1 t. 45 min,

video | P† sporet af evigheden | Se her. || top af indeks
Video med interviews med forskellige om deres evigheds"erfaring".

video | Satans ord - jeg vil ikke fort‘lle om tilgivelsens frihed | Se her. || top af indeks
Video med intens, satanisk fristende stemme - billedsiden er teksten i flot grafik. Engelsk - b›r nok forh†ndsovers‘ttes i grove tr‘k.

video | Skak - men for en springer er der h†b | Se her. || top af indeks
Niels Johansens drama video-filmet. Opf›rt af Amat›rer.

video | Sk‘rtorsdagsmessen fra Peterskirken | Se her. || top af indeks
Pavens fodvaskningsritual - symbolik og bagggrund

video (lbh 5a) | Prinsen af ’gypten | Se her. || top af indeks
Videofilm (Dreamworks Pictures) tegnefilm. Moseshistorien indtil overgangen over det R›de Hav. (134 minutter).

Kort beskrivelse p† engelsk hjemmeside samt henvisning til engelsk uv-materiale .

Vision, m†l, koncept (d | Form†let for konfirmandforberedelsen | Se her. || top af indeks
Mine fors›g p† at bestemme form†let. Samt form†lsbeskrivelse fra 1841 om religionsundervisningen. (Baggrundstof)

X } X: | X | Se her. || top af indeks


X

Y } Y: | Y | Se her. || top af indeks


Y

Z } Z: | Z | Se her. || top af indeks


Z

’ } ’ | ’ | Se her. || top af indeks


’

 }  |  | Se her. || top af indeks




 } : |  | Se her. || top af indeks


