Forside -
Andakter og prekener

De fleste vil sannsynligvis være av redaktøren - men andre kan bli lagt her - når de i forveien ikke finns online
Oversikt

Maria Budskapsdag - i Coronaviruskrisen [Se her]

Skjærtorsdag 2020 Min fars rike [Se her]

Påskedag - læretekst om oppstandelse, som det kan leses i NT [Se her]

Påskemeditasjon Den levende Lukas 24,1-9 (2020) [Se her]

3. søndag i påsketiden. Den gode gjeteren Joh. 10,11-18 [Se her]

----

Tekstene til bryllup [Se her]