Oversikt kirke†ret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

9. s.i treenighetstiden

Dagens evangelium: Rom. 8. 31-39 - Er Gud for oss - Intet .. skille oss fra Guds kj‘rlighet

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (†bner p† Lutherbibel 1545, andet kan v‘lges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av s›ndagens preken... [Se mere om

Redaksjonelt: Til denne s›ndagen er epistelen preketekst - [evangelieteksten er Mt. 11,28-30]. Det betyr at det ikke finnes noe p† den danske parallellen, da man i Danmark kun har evangelietekster som preketekst.
Det har skjedd noen endringer i sideoppsettet. Forh†pentligvis til det bedre. I fremtiden vil det her p† denne plass v‘re informasjon om nyheter p† nettstedet. Jeg vil ogs† trekke frem spesielle innholdsmessige ting fra tid til annen.
Jeg har f†tt den amerikanske BibleHub til † erstatte noen av de tidligere ressursene - det er et ganske flott sted!
Denne s›ndagen har jeg v‘rt rundt registeret for faglitteratur - og hentet et sitat av Notto Thelle. Det har ikke blitt til prekensitater - kanskje det kommer i l›pet av uken. Red.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 †r: ¸pnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear overs‘ttelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inng†r i teksten, kommentarer. -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

BibleHub - kommentarer ¸pner p† f›rste verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se ogs† h›yre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Rom. - 8 [En del dansk litteratur, men ogs† internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: G† via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Hverken bekymringsl›shet eller b›nn sk†ner oss for livets realiteter, men de kan l‘re oss - † leve midt i virkeligheten med tillit. Og hovedn›kkelen til denne tilliten er overgivelse til Gud og raus overgivelse til mennesker. ¸ be til Gud som Far er † hengi seg til en Gud som sender oss ut i verden med l›fte om at hva som enn skjer, kan intet skille oss fra hans kj‘rlighet. Notto Thelle: Stilheten og Skriket, s 160

[760/tr09-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag p† Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverkt›y med kirke†rsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.