Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 20-11-2022 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 16/11/2022

Sidste søndag i kirkeåret b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 11- 25 - Ingen kender Faderen.. mit åg er let..

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
"Alle I der er trætte og tyngede.." Nogle år træffer ordene flere end andre. For to år siden var det corona. Nu -- krig, usikkerhed, for nogle træthed over det politiske liv - er der mål og med? For nogle kan det personligt være yderst nærværende, for andre ikke. November - november - november. Almen tristesse? Eller som når solen kommer i november, konturer står skærende klart - på godt og ondt. Kirkeårest sidste søndag er til refleksion.
Dette skrev jeg her for to år siden: Kom til mig, jeg har et bæreredskab, lær af mig .. hvad er det så for en byrdelettende lære, vi kan få - og altså som forkynder formidle? Jeg tror man skal trænge ind i dette "praus" (ydmyg). Det er en hengiven sig til den fadermagt, som kun Gud kan være (jfr ordene lige før) - som er en væren med nedefra. Kan man det? Kan man anbefale andre det? Vi kan lade Jesus sige det. Fordi han selv delte det mest byrdefulde.
Nyt på siderne er citater fra "I tide og utide" (Morten Kvist) - ledsaget af redaktørens refleksioner.

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Børnene på torvet - Veråb over Galilæas 2: Årene skifter af gru for ælde .. Året er træt, bebyrdet.. 4.Thorvaldsens "Kommer til mig" er så stærkt et billede..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [In this text, although Jesus is referring to the generation of his time, it seems it could just as easily be addressed to our generation.]

Lectionary Greek

Til eksegesen: v. 27 Parallel fx i Joh. 10,15 el 14,9.
Det kan være værd at huske at et åg ikke er et strafferedskab, men et bæreredskab, en hjælp. En mere træffende, men ikke ord-til-ordoversættelse, vil "brug mit åg", "min bæresele" måske være. Ordet "chrestos" oversat med "let" har flere oversættelsesmuligheder: "bedre, nyttig=velfungerende, venlig, behagelig".
"Praus" og "tapeinos" er ikke uden videre ligefremme at oversætte. Den ny aftale har "beskeden og tålmodig" - i praus er der en konnotation af "tam" ("hengiven", har jeg set et sted), måske at forstå i forhold til Gud og til opgaven?

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 11

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"Kommt zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid, undich will euch erquicken. Da sind zwei Stück.Die Last oder die Bürde, da Christus von redet, das ist der Jammer, das gross Erschrecken für Gottes Zorn im Herzen. Zum andern das Kommen zu Christo; denn das Kommen ist nicht anders, denn gluben, dass um Christus willen uns Sunde vergeben werden, und dass wir durch den heiligen Geist neu geboren und lebendig werden. s. 199-200 i Bekentnissschriften.. "Apologie der Konfession". -

[279/s-sik-b ]

Religionspædagogiske noter:Parallel i Joh. 14,6 - 10,15 - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Sidste søndag i kirkeåret - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Arendt, Niels Henrik
Nej, han mener: kom her og få fortalt, hvad I bestemt ikke kan sige jer selv, at Gud er alligevel jeres far. Og find hvile deri - uanset hvor hårdt I må slide og slæbe. Se ikke først på byrdens størrelse og fortvivl. Nej, se først på ham, som aldrig vil andet end gavne jer, og bær så jeres liv. Din byrde betyder ikke, at du færdes borte fra Gud; han véd, at du må bære den. Deri ligger din trøst. Skønt du ikke kan se det nu med dine øjne eller din forstand, er også din smerte et forvarsel om glæden. For at du skal se det med dit hjerte, levede Jesus. [2014] Se mere

Erik Fonsbøl
Jeg tror, Mattæus spiller på en sammenligning mellem dette åg og så tværbjælken til korset, som Jesus bar. Han taler jo også om at tage sit kors op og følge Kristus. Tag mit åg på jer - også det mærkelige, at det skulle være let. Men det er vel fordi, det giver mening.
et han tilbyder, er ikke livets ulidelige lethed, som om byrderne var afskaffet - men det er livets mening, han vil give os - den mening, som han selv udlevede, og som kaldes kærlighed.
Byrder som sådan er ikke noget problem, hvis de giver mening. Nej, det er det meningsløse...
[2010] Se mere

Kvist, Morten
[Præsentation af prædikensamlingen: I tide og utide]
Jesu ånd skaber sagtmodighed og ydmyghed, idet vi lærer af den, for det er mødet med selve Guds ånd, som skaber alt i denne verden, også hvad hjertet har at give, og hvad hænderne er i stand til at forme. Sagtmodighed, ydmyghed og skabelse følges ad, når det går rigtigt til, og ingen af delene kan man snakke sig til at tage æren for. Ydmyg og sagtmodig bliver man, idet Jesu Kristi ånd skaber, idet den giver og tager i os, så vi kan finde hvile for vores sjæle.
Denne hvile for vores sjæle er det næstsidste, vi hører, i det snart forgangne kirkeår. Lidt mere citat og præsentation:
[2021] Se mere

Riis, Richardt
Kan man virkelig finde hvile ved det? Nå, ja, hvile for sjælen måske, men nej, ikke engang det, for er Jesu åg, dvs., Jesu befalinger til os, f.eks. som de står i bjergprædikenen, da ikke beregnet til alt andet end til at give os hvile? Er det ikke så store og krævende idealer, der dr sættes op for os, at de sætter os på et uafladeligt arbejde, så der ikke bliver tale om nogen hvile overhovedet?../..Måske vi skal til virkelig at revurdére 'gode gerninger', også dem, der er beskrevet i bjergprædikenen. Måske det er en fejl, at vi betragter Jesus-ordene dr som store og uopfyldelige idealer. [2014] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].