Oversikt kirke†ret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

8. s›ndag i treenighetstide

Dagens evangelium: Mk. 12. 37-44 - Eksempelfort‘lling, Jesu

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (†bner p† Lutherbibel 1545, andet kan v‘lges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av s›ndagens preken... [Se mere om

Redaksjonelt:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 †r: ¸pnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear overs‘ttelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inng†r i teksten, kommentarer. -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

BibleHub - kommentarer ¸pner p† f›rste verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se ogs† h›yre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - ressursside - den aktuelle s›ndagen, alle tre rekkene.

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 12 [En del dansk litteratur, men ogs† internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: G† via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[768/ ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Billedfremstilling, hvor v‘gten er lagt p† de skriftkloges foragt og dom over enken. Birgitte Bech Kirkekunst. Fra Jannerup Kirke, Thisted.
Missionsaspekt: Enken er vel forbillede p† mennesket sendt af Gud i verden. Selv med det mindste, eller intet andet end ‚n selv, (=hele hendes eje), kan man give. I missionst‘nkning er fort‘llingen ogs† brugt kritisk. Den b›r rejse sp›rgsm†let, hvordan er hun er blevet s† fattig at de to m›nter er hendes sidste. - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag p† Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverkt›y med kirke†rsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.