Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

23. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mk. 12. 38-44 - Den fattige enkes gave

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Prædikener mm nedenfor peger på at enken både er forkyndelse (forkynder den kærlighed der giver sig selv -Jesus), påmindelse (om sociale forhold) og forbillede - hvordan vi er "sendt" til at give (os selv) uanset hvor lidt vi har eller er.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: 1: Undervisning i templet er den umiddelbare 2: Domsperspektivet - Link tilbage til Allehelgen. 3: GT: profetkritik af falsk tempelfromhed. Epistel: risikoen for

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Der var 13 indsamlingsblokke, nogle til pligtig skat.. Den 13. var til frivillige gaver, som er den, man må formode, enken lagde sine mønter i. Man må antage at det var til liturgiske formål, templets drift. [Walter Grundmann].
"Et par ører" er en misledende oversættelse. I teksten står der en "lepta"/"quadrans" - det er en 1/64 denar, som plejer at være en hel dagløn. Enken kunne nok have fået sig et helt brød for pengene.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 12

Prædikener til søndagen: 23. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

- Overvejelser over at se. Redaktøren.
Jesus ser - man kan udfolde dette at enken bliver set. Nb. det er en ekstern, associerende tolkning, evangelieteksten pointerer ikke at enken ses. Men måske kan man udfolde som afsæt, at templet i følge traditionen er bygget på Moria Bjerg, det sted, hvor "Herren ser".. I dag kaldes det "Bjerget, hvor Herren viser sig". (1. Mos. 22,14). Og dagens GT-tekst slutter "Også jeg kan se, siger Herren. "Gud ser" - ja, men ikke småsynder under dynen (det er i hvert fald af ringe interesse), men på den ene side menneskers sindelag og hengivelse til Gud, på den anden udnyttelse og undertrykkelse af svage og udsatte.
Enken er på en gang påmindelse (nemlig om hvordan vi skal se og bedømme hinanden som givere, samfundstøtter osv) og forbillede.

[273/tr23-b ]

Religionspædagogiske noter:Billedfremstilling, hvor vægten er lagt på de skriftkloges foragt og dom over enken. Birgitte Bech Kirkekunst. Fra Jannerup Kirke, Thisted.
Missionsaspekt: Enken er vel forbillede på mennesket sendt af Gud i verden. Selv med det mindste, eller intet andet end én selv, (=hele hendes eje), kan man give. I missionstænkning er fortællingen også brugt kritisk. Den bør rejse spørgsmålet, hvordan er hun er blevet så fattig at de to mønter er hendes sidste. - - - - -

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
G”ttingen Predigtmeditationen (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frandsen, Kristen Skriver
Igennem hendes billede ser vi et andet: nemlig det "sig selv", som Gud gav et par dage senere på korset.
Til syvende og sidst kommer al gerrighed af angst. Det gælder såvel den materielle gerrighed, eller den gerrighed, der for at holde på egen værdighed, ringeagter andre direkte eller indirekte. Den kommer af angst for at miste.
Den angst får et modspil i de begivenheder, der følger efter Jesu foruroligende optræden i templet. Han blev henrettet..
[1990] Se mere

Hammer, Harald Kaasa
Det står ikke "Gud elsker å få gaver." Nei. "Gud elsker en glad giver." Jesus får øye på enkeltmennesket. Vi møter det så mange ganger. Jesus fikk øye på Sakkeus i folkemengden. Han tok en tur innom Betesda-dammen til de syke der, mens alle de andre gikk inn til festen på tempelplassen. [1996] Se mere

Mandrup, Lars
Sund fornuft er ikke altid så sund, som det lyder til. Sund fornuft regner kun med det, der kan ses, måles og dokumenteres. [1988] Se mere Men kanhænde at vi så ikke engang får de vigtigste sider af livet med. Sund fornuft regner ikke med et menneskes indre. Og derfor er der stor forskel på den måde, hvorpå Gud regner.. "Små ting er små ting, men troskab i små ting er en stor ting!"

Simonsen, Arne
..nu fortællingen om de rige og den fattige enke: Hvem af dem gav mest? Ingen kan være i tvivl efter at have hørt Jesu svar. Hans ironi er ætsende. Bill Gates, Mærsk Mc-Kinney Møller, Rockefeller osv.osv - alverden kender deres godgørenhed, alle takker dem, beundrer dem og deres navne er allerede indskrevet i historien for altid, men de gav af deres overflod. Godgørenhed - hedder det../..godgørenhed har med forstanden at gøre - barmhjertighed har med hjertet at gøre. Hun gav ud af sit hjerte, hun kom ikke for at blive set af andre, men fordi hun følte, at her blev hun set af den eneste, hun ønskede at være til for: Gud selv. [2008] Se mere

Stender, Poul Joakim
Der er lidenskab over den måde, som enken giver på. Og når Guds søn roser enken må det være, fordi han begejstres over at hun, når hun giver til andre, giver sig selv 100 procent...Evangelieteksten giver os i dag ikke kun en ide om, hvor vigtigt det er at kunne sig tak i sin modgang og hvor smukt og rigtigt det er, at kunne give uden bagtanke. Men teksten handler i høj grad også om lidenskab. Dette at kunne give sig selv 100 procent i sit kærlighedsforhold. I sin tro. I sin lyst til at ville leve dette her liv. [2012] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].