Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

25.s.i Trinitetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen preketekst: Mt. 14. 22-33 - Vandringen på søen

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 14 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Noget af den mere primitive religionskritik forestiller sig at tro på Gud, som magt udenfor vores fysiske (og kulturelle) verden, kommer af frygten for døden og undergangen. At mennesket projicerer en redningsmagt op, så det kan holde ud at leve med angsten. Så kunne man tolke vandringen på søen som en sådan projektionshistorie. Lad være at næppe mange mennesker kan forstå deres tro som en sådan projektion, og oplever religionskritikken som netop primitiv og arrogant. Lad være at det også er muligt at leve heroisk med angsten - med eller uden Gud, på den ene eller anden måde. Vigtigere er, at det i hvert fald ikke er evangelistens pointe. Der er grunde nok til angst for mennesket. Hvem kan så sige "frygt ikke"? Det kan den, som disciplene på engang kender så godt og så samtidig må sige "Du er Guds søn" om - du er Gud. Ikke Gud i ritualet, i sproget, i psyken, men Gud, som har magt over det som faktisk truer, døden og undergangen, den magt som trosbekendelsen formulerer som almagt. Man kan ikke argumenter mod at troen kan være en projektion. Der kan man bare mene noget andet. Men det er realiteten, undergang findes, og der grund til at frygte den, som evangelisten vil forkynde ind i.
- ksf.

[882/tr25-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): William Holes billede fra 1920 Vandringen på søen og en moderniserende/tolkende tekst fra hæftet "Gennem Vand": [Se her] - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.