Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dag: 30/01/2022 -Teksterne - Opdateret: 24/01/2022

4. s. e. helligtrekonger b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. 14. 22-33 - Vandringen på søen

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Under eksegese er der link til en redegørelse for at "det er mig" er at forstå som en parallel til egå eimi-udsagnene i Johs. ev.
John Petty er inde på det samme.
Det er relativt sjældent jeg bringer poetiske prædikener. Men denne stærke, indlevede meditation af Jeanette Capion er så en undtagelse. Nu kan man nok dårligt forestille sig at den fisker Store Bjørn, som Drachmann digter om og som Katrine Winkel Holm trækker frem, ville udtrykke sig helt så poetisk som Capion, men den fred han finder, kunne vel ligne?
Når Store Bjørn kan frelses, hvem kan så ikke? Den diskussion tager ingen af de citerede prædikener op, men den er som bekendt aktuel. Derfor har forlaget Eksistensen genudgivet Kaj Mogensens bog "Frelse og fortabelse". Der er noget så gammeldags som et bibelindeks, så det er blevet indlæst/indscannet i Theol-p's indeks over faglitterturhenvisninger. Vers 31 drages ind i Mogensens analyser, og han skriver at der er ingen eksempler på at vantro og fortabelse er knytte sammen i NT. Men se mere nedenfor.
NB - efter udsendelse af nyhedsbrev er der kommet på en prædiken af Hans Nielsen Hauge. Lidt en modvægt mod al for letsindig omgang med ikke at gribe fejl i evighedsspørgsmål! Se nedenfor.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Svenske oversettelsen 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En vældig ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: Om præfigurationen i Dan 5,12 - om at gå/være over vandet som messiansk tegn. v. Det er mig = Ani Hu i hebraisk NT. "Jeg er" i den sammenhæng: Guds navn i bibelen

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 14

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Noget af den mere primitive religionskritik forestiller sig at tro på Gud, som magt udenfor vores fysiske (og kulturelle) verden, kommer af frygten for døden og undergangen. At mennesket projicerer en redningsmagt op, så det kan holde ud at leve med angsten. Så kunne man tolke vandringen på søen som en sådan projektionshistorie. Lad være at næppe mange mennesker kan forstå deres tro som en sådan projektion, og oplever religionskritikken som netop primitiv og arrogant. Lad være at det også er muligt at leve heroisk med angsten - med eller uden Gud, på den ene eller anden måde. Vigtigere er, at det i hvert fald ikke er evangelistens pointe. Der er grunde nok til angst for mennesket. Hvem kan så sige "frygt ikke"? Det kan den, som disciplene på engang kender så godt og så samtidig må sige "Du er Guds søn" om - du er Gud. Ikke Gud i ritualet, i sproget, i psyken, men Gud, som har magt over det som faktisk truer, døden og undergangen, den magt som trosbekendelsen formulerer som almagt. Man kan ikke argumenter mod at troen kan være en projektion. Der kan man bare mene noget andet. Men det er den realitet, at undergang findes, og der grund til at frygte den, som evangelisten vil forkynde ind i.
- ksf. -

Kaj Mogensen ...troen er aldrig færdig, fuldkommen og ublandet. Om Jesu disciple hedder det ofte, at de manglede tro, ikke forstod Jesus, fornægtede ham og forrådte ham. De kaldes vantro eller lidettroende (Matt 8,26; 14,31; 16,8), men Jesus opgav dem aldrig. At de var lidettroende, ophævede aldrig hans trofasthed overfor dem... (Rom 11,20-23 om Israels vantro), men sammenhængen slutter med, at hele Israel frelses, og at Gud viser barmhjertighed mod alle. De vantro fortabes ikke, men vises barmhjertighed...Der er ikke et eneste eksempel i Det nye Testamente, hvor ordet vantro" knyttes sammen med fortabelse. s. 368 i Frelse og fortabelse (2022)

John Petty We are in "book four" of Matthew's gospel, a section which is concerned with church and controversy. (The book of Matthew has five sections, modeled on the five books of Torah. Throughout Matthew, Jesus is presented as the "new Moses," an authoritative teacher.)..This recalls Psalm 77: 19: "Your way was through the sea, your path, through the mighty waters; yet your footprints were unseen.".. Petty also refers to 2. Mos. 3,14 "I am". Se her: John Petty.

[214/h3k4-b ]

Religionspædagogiske noter:William Holes billede fra 1920 Vandringen på søen og en moderniserende/tolkende tekst fra hæftet "Gennem Vand": [Se her] - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 4. s. e. helligtrekonger - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Capion, Jeanette
Et isnende og hårdt vindstød rammer dig nådesløst i ansigtet.
Og trækker dig ud i havet.
Havet er i oprør og truer med at trække dig ned.
Du mister bevidstheden og mærker, hvordan havet og kulden overtager din krop.
Stilhed..

Et eller andet river dig op og ud.
Med en voldsom kraft.
Da du kommer til dig selv og igen åbner øjnene, ser du, at sneen er begyndt at dale - og som lysende små glimt daler snefnuggene ned over dig.
[0000] Se mere

Hauge, Hans Nielsen
Men han sov: legemligviis kunde han sove, og legemlig Fare vare de i; hvori vi dog aldrig skulde blive saa bange; thi i den legemlige Fare, naar vi ikke styrter os i Faren, saa kan vi heller ikke omkomme uden Guds behagelige Villie; men i aandelig Fare, kan mange Ting føre os fra Guds Villie, og vi kan komme i den evige Elendighed.
Aandeligviis kan Israels Gud ikke sove eller slumre; men i Fristelsens Stund besynderlig naar den er fra ham: nemlig Fristelsen, da kan han prøve os, skiule sig og lade som han sover
[1899] Se mere

Holm, Katrine Winkel
Ja, hvis de kujonagtige disciple kan blive frelst, så kan han, Store Bjørn, som aldrig har været ræd, i hvert fald også blive det. Historien giver den døende fisker sjælefred, og på den måde kan dagens tekst om disciplenes svaghed bringe trøst og tillid til Kristus"..
Dette citat med lidt udvidelser - og en kort anmeldelse ved redaktøren.
[2021] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].