Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Julaften
- Siste - Neste - Opdatert: 20/12/2021

Evangelium/evt annen preketekst: Luk. 2. 1-20 -

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Maleriet er av Joakim Skovgaard, fra Skagen Kirke, men kopier finnes i flere danske kirker - og bildet er flittig brukt på norske hjemmesider. Det er så nordisk som det kan bli, fjøs med kyr.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 2 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[904/jlftn-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Breen, Elisabet
De siste femti åra har vi, især vi i den vestlige verden, "vanhelliget" jorda. Vi har drevet rovdrift på henne på så mange måter, og på de fattiges bekostning, en skammelig urett. I vår grådighet har vi glemt gledene ved det enkle og jordnære livet. Og varmen øker, isen smelter, havet stiger og ekstremvær herjer.../..Hvis dette er sant, at Gud ble et barn født i en stall blant dyr, ja, da er Gud en Gud som foretrekker det enkle og det jordnære ../..la himmelhåpet vårt vokse side om side med vårt håp for nettopp jorden, Guds perle i universet. [2021] Se mere

Thelle, Notto
Josef minner oss om at det går an å ha drømmer om det alminnelige, om andres ve og vel, om hverdagsslitet, om det som aldri kommer i avisen og sjelden blir påskjønnet. Det er fint at det for en gangs skyld er en kvinne som får hovedrollen, Maria, mens mannen gjør det usynlige arbeidet ute i kulissene. [2021] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd. 

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk p† "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke n›dvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Breen, Elisabet
De siste femti †ra har vi, is‘r vi i den vestlige verden, "vanhelliget" jorda. Vi har drevet rovdrift p† henne p† s† mange m†ter, og p† de fattiges bekostning, en skammelig urett. I v†r gr†dighet har vi glemt gledene ved det enkle og jordn‘re livet. Og varmen ›ker, isen smelter, havet stiger og ekstremv‘r herjer.../..Hvis dette er sant, at Gud ble et barn f›dt i en stall blant dyr, ja, da er Gud en Gud som foretrekker det enkle og det jordn‘re ../..la himmelh†pet v†rt vokse side om side med v†rt h†p for nettopp jorden, Guds perle i universet. [2021] Se mere

Thelle, Notto
Josef minner oss om at det g†r an † ha dr›mmer om det alminnelige, om andres ve og vel, om hverdagsslitet, om det som aldri kommer i avisen og sjelden blir p†skj›nnet. Det er fint at det for en gangs skyld er en kvinne som f†r hovedrollen, Maria, mens mannen gj›r det usynlige arbeidet ute i kulissene. [2021] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.