Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Nyttårsaften
- Siste - Neste - Opdatert: 15/12/2021

Evangelium/evt annen preketekst: Mt. 11. 25-30 - Ingen kender Faderen.. mit åg er let..

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Tekstboken har gjenneomgang af teksten, ikke preken.Bildet valgt, fordi det fint illustrerer et åg er noe som letter byrden.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 11 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"Kommt zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid, undich will euch erquicken. Da sind zwei Stück.Die Last oder die Bürde, da Christus von redet, das ist der Jammer, das gross Erschrecken für Gottes Zorn im Herzen. Zum andern das Kommen zu Christo; denn das Kommen ist nicht anders, denn gl�uben, dass um Christus willen uns Sunde vergeben werden, und dass wir durch den heiligen Geist neu geboren und lebendig werden. s. 199-200 i Bekentnissschriften.. "Apologie der Konfession". -

[909/nta-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Parallel i Joh. 14,6 - 10,15 - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.