Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Påskedag Dato: 17/04/2022
- Siste - Neste - Oppdatert: 15/04/2022

Evangelium/evt annen prekentekst: Joh. 20. 1-10 - Den tomme graven. Maria, Peter og den andre disipel

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Bildet: Utsnitt av William Holes bilde. Den tomme graven - som syns fyrstelig stor! [Hele bildet]
Det er oppdatert, akkumulert salmeforslag under - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt.


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.- NB!: kun når oppdatert

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn:
Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 20 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Niels Henrik Gregersen. Det er i alle tilfælde kvinder, der går ud til graven, og de tre tilfælde, hvor de er navngivne (hvad de ikke er hos Lukas), er det Maria Magdalene, der nævnes først. Alle fire evangelister fortæller også, at stenen var væltet fra graven, og at graven var tom. Men i alle tilfælde nævnes også, at de blev mødt af budbringere (engle eller menneskelige skikkelser), der sagde til dem, at Jesus var blevet oprejst fra de døde, og at de derfor skulle finde ham et andet sted end i gravens mørke. Den tomme grav er altså ikke selve budskabet, men budskabet lyder ved den tomme grav. ../..(Når kvinderne fortalte) lød det for disciplene "som løs snak, og de troede ikke kvinderne" (Luk 24,11). Kun det bedrevidende Johannes-evangelium siger, at to disciple (Peter samt den discipel, som Jesus elskede) kom derud, "så og troede" (Joh 20,10). [Men også her er det Maria v 11 ff som først ser Jesus (red)].Ind i fællesskabet, s. 118 -

Tre versjoner av å "se"
(Lloyd Tryland) analyserte dei tre greske uttrykka for "å sjå" vi møter i teksten, nyansar som blir borte i omsettinga til norsk.. . Maria Magdalena ser steinen er tatt bort (v.1). Den andre disippelen "såg linkleda" (v.5). Her er verbet blepein brukt. Det betyr ganske enkelt "sjå, titte, regsitrere", men lite utover det. Peter derimot gjekk inn i grava, og såg linkleda og tørklet, (v.6). Her er verbet theorein brukt. Det betyr "iakkta, skode, legge merke til". Vi kjenner ordet i teori og teoretisere. Her blir ein tankereaksjon sett i gang: Kva kan no dette bety? Til sist gjekk den andre læresveinen inn i grava (v.8). Han "såg og trudde". Her er verbet horaein brukt, i aorist eidon, "reflektere over, sjå, slutte seg til". Når ein så også veit at eidon er i slekt med oida, "vite, kjenne til, forstå", ser at ein heil tankeprosess ikkje berre er sett i gang, men også fullført. Vi startar i det å titte, går vidare i å iaktta, resonnere, slutte seg til, slik at det endar opp i å innsjå, slik at ein veit, trur og forstår.
Olav Holten. S. 130 Se her.

[931/pskdg-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Svenning, Knut
Johannes så og trodde. Han så linklærne ligge der. Det var som at Jesu legeme var forduftet gjennom linklærne. Og kanskje var det nettopp slik det skjedde? Han som kunne gå gjennom stengte dører, han kunne også la linklærne ligge der tomme tilbake. Det er en egen ro og fred over det bilde evangelisten tegner av Jesu grav. Ingenting viser til hastverk og uro, det er ingen tegn til gravrøveri. [0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.