Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven
Dato: 10/07/2022 - Søndagens tekster - Oppdatert: 08/07/2022

5. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen prekentekst:Mt. 18. 12-18 - Sau p† villspor, bror som synder

Bibelen - oversettelser:
| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway - Lutherbibel 1545
(Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Textweek dekker v 15-20 - LectGreek v. 9 - 14, WorkPreach v. 15-20. Norske 3. tekstrekkes skjering har ikke paralleller - og den er en utfordring, men kanskje ogs† inspirasjon til † tenke litt annerledes enn vanlig.


Liturgisk:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa HammerSe her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER|

Dagens bønn: Se her


Til eksegesen

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Eksegetiske notater:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 18 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[955/tr05-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.