Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven
Dato: 11/09/2022 - Søndagens tekster - Oppdatert: 06/09/2022

Vingårdss. / 14. s.
- Siste - Neste

Evangelium/evt annen prekentekst:Mt. 19. 27-30 - Forsakelse og lønn

Bibelen - oversettelser:
| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway - Lutherbibel 1545
(Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Hverken WorkPr eller Textweek kommenterer til Mattheus, men Markus (lenkene her). I Danmark bryr de seg kanskje ikke så mye om "forsakelse og lønn"? - i hvert fald har de danske rekkene ingen av tekstene. ;-)


Liturgisk:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa HammerSe her

TdU: akkumulerte forslag til aktuelle søndag: Klikk her - med direkte lenker.-

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt
HER|

Dagens bønn: Se her


Til eksegesen

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Eksegetiske notater: Paralleltekster: Mk 10,18-31. (som er tekst 23. s.i.tr rekke II - Textweek og WorkPr er for dette); Luk. 18,28; bare Mt. har v.28b ordene "Når alt blir født på ny" [palingenesia]. Palingenesia findes ellers bare i Tit. 3,5 - om dåpen. Kanskje ligger det litt forskjellig teologi bakom oversettelsene: 1930 bare "gjenfødslen"; 1978/85 "verdens gjenfødsel"; 2013 "Når alt blir født på ny"; de nye danske og svenske har "verdens gjenfødsel". Forståelsesmulighetene diskuteres inngående på BibleHubs kommentarer.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 19 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Redaktøren, foreløpig:Det må være av betydning for hele forståelsen, hva vi ser for oss om dommersetene. Jeg har på et arbeidspapir sitert ord i bibelen med kombinasjonen troner/dom/disiplene (de kristne) som dommere. Paulus har ikke tron-bildet, men forstår dommerfunksjonen som en juridisk/moralsk. Men muligheten er faktisk at vi ikke skal tro at Jesus har ment en truende domstol med alvorskledte dommere, og han selv (som overhunden i Knøttenes bildspråk) i midten. Kanskje vi skal se for os det ideelle milde, kjærlige, forsonende styre som det dommertidens Israel kunne tjene som bilde på, tiden før korrumpert kongemakt tok over. (At dommerne i GT så knapp som det faktisk fortelles er slik, er mindre vesentlig, forestillingen fantes). Lukas utgave og sammenheng peker i den retning. Se her -

[965/tr14-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her
Ordet.be: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Browne, Allan
People today argue over whether the kingdom is already present, or future. For Jesus, the entire human story is the kingdom of God. It's the renewal of creation, the resolution of Israel's story, the authority of his disciples, and the restoration of the divine throne over the earth.
The kingdom is both the restoration of our past and the promise of our future.
[2020] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd. 

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk p† "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke n›dvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Browne, Allan
People today argue over whether the kingdom is already present, or future. For Jesus, the entire human story is the kingdom of God. It's the renewal of creation, the resolution of Israel's story, the authority of his disciples, and the restoration of the divine throne over the earth.
The kingdom is both the restoration of our past and the promise of our future.
[2020] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk p† "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke n›dvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Browne, Allan
People today argue over whether the kingdom is already present, or future. For Jesus, the entire human story is the kingdom of God. It's the renewal of creation, the resolution of Israel's story, the authority of his disciples, and the restoration of the divine throne over the earth.
The kingdom is both the restoration of our past and the promise of our future.
[2020] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk p† "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke n›dvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Browne, Allan
People today argue over whether the kingdom is already present, or future. For Jesus, the entire human story is the kingdom of God. It's the renewal of creation, the resolution of Israel's story, the authority of his disciples, and the restoration of the divine throne over the earth.
The kingdom is both the restoration of our past and the promise of our future.
[2020] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.