Forsiden af Theol-p -Indeks Den norske salmebog - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Salmeforslag til 4. s. i treenighetstiden

Siste - Neste -

Register til alle salmene i Norske Salmebok

Aktuelle søndag på Teksten denne uken - [754/46]


Listen lenker til NRKs "Salmeboka minutt for minutt". Det er da veldig fort å komme frem til å høre melodien sunget av gode kor. Når det står "Direkte" da er det rett på salmen, ellers bare på gruppen av salmer. Lett å finne enda. Listen er alfabetisk ordnet etter tittel. Ikke etter plass i gudstjenesten.

Først titel, salmens nr (nnn) Nrk-gruppenr:[nr]. lenken Direkte I skarp parentes: [Helligdagens nr, forskjellige koder]
Om koder for kilder og organisering Se under

Kort presentasjon av salmene - - Hvilke kor, dirigenter, solister - - De 26 mest populære salmer i Trøndelag


Kjærlighet er lysets kilde [233] - 09 - Direkte [720se 743nhf1 754hkh3]

Her er den femte Grundtvig-salmen på rad. Den forteller om kjærligheten som en frukt av Den hellige ånd. Og nok en gang er det en Lindeman-melodi som synges. - Salmebloggen

Himmelen tonar av lovsong [258] - 10 - Direkte [ 975se3 754nhf2]

Det kan høyrast at denne songen er latin-amerikansk. Argentinaren Pablo Sosa har skrive både tekst og melodi. Den norske teksten står Åge Haavik for. -

Kor stort, min Gud, at eg ditt barn rar [323] - 12 - Direkte [972hkh3 754hkh1]

Ein av "bedehussongane" i salmeboka. Tekst av Jesper Krogedal treskjerar, gitarmakar og vaktmeister i Ganddal. Melodi av Oskar Stakkeland pianostemmar, emissær og songar. -

Far, verden,far vel [410] - 15 - Direkte [754hkh3]

Thomas Kingos litterære mesterverk. Opprinnelig 15 vers der de sju første og sju siste tegner parallelle bilder av jorda og himmelen. Mye av strukturen gikk tapt da salmen ble forkortet. -

Velt all din veg og vande [464] - 17 - Direkte [714hkh3 723hkh3 754hkh2]

Paul Gerhardt har skrevet en akrostikonsalme. Første ord i hvert vers danner til sammen Salme 37,5: "Velt på Herren din vei og håp på ham; han skal det gjøre." Sindre Eide: "Den tyske tittelen på salmen Velt alle dine veier er Befiel du deine Wege. Allerede den første strofen slår an tonen. Vi kan gå til Herren med alt. Han vet best hvilken kurs vi skal velge. Derfor kan vi hvile i Guds omsorg på tross av den sorg og fortvilelse vi eventuelt må oppleve på vår vei gjennom livet." Salmebloggen - Salmebloggen

Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne [467] - 17 - Direkte [723hkh1 754se4+hkh]

I originalformen var salmen bygd opp som en dialog mellom Jesus og sjelen. I den norske oversettelsen, som er sterkt forkortet, er dialogen gått tapt. -

Høgt frå den himmelske klåre [487] - 18 - Direkte [754hkh2]

Melodien er komponert av Theodora Cormontan frå Beitstad i Nord-Trøndelag. I 1879 starta ho eit musikkforlag i Arendal, før ho emigrerte til USA og arbeidde som musikklærar i Iowa. -

Syng for Herren, hele verden [547] - 21 - Direkte [754se1+hkh]

Også dette er en salme fra 1600-tallet, skrevet over Salme 100 i Det gamle testamentet. Johannes Smemo oversatte den og tok den med i "Salmer fra søsterkirker" i 1964. -

Jesus, livets sol og giede [604] - 22 - Direkte [713hkh1 753nhf1 754se5]

Her har Svein Ellingsen laget en fri gjendikting av en tysk salme fra 1600-tallet. Salmen kom på trykk i 1966 og var med i Ellingsens salmesamling "Det skjulte nærvær" i 1978. -

O Jesus, for din alterfot [606] - 23 - Direkte [754hkh3]

Dette er den første av tre nattverdsalmer i katekismesangene til Petter Dass. Original hadde hele 34 lange vers, men bare fem av dem er med i salmeboka nå. - Salmebloggen

La meg for all tid være [641] - 24 - Direkte [754hkh1]

Et bønnevers skrevet av Nicolaus Selnecker i 1572. Som student bodde Selnecker hos Philipp Melanchthon i Wittenberg. Han var med på å utarbeide den lutherske "Konkordieformelen". -

Ditt barn eg no vil vera [644] - 24 - Direkte [972hkh2 754se2 754hkh1]

Bernt Støylen skreiv dette vesle verset i 1906, og året etter kom det med i ei av Nordahl Rolfsens lesebøker. Det var eit springbrett for at verset skulle bli kjent og brukt. -

Guds Sønn steg ned å tjene [668] - 25 - Direkte [710hkh2 754nhf1]

Jonas Dahl var prest og forfatter, oppvokst i Stavanger. Han var prest flere steder, blant annet sjømannsprest i Amsterdam, før han ble sokneprest i Ullern i Oslo. Salmen skrev han i 1910. - Salmebloggen

Nå lovsyng Herrens navn [687] - 25 - Direkte [750se3 751se3 753se 754se3]

I 1868 utgav Landstad en samling med misjonssalmer. Der dukket denne salmen opp for første gang. Utgangspunktet for teksten er Salme 117 i Det gamle testamentet. - Salmebloggen

Eit lite barn voks opp til man n [740] - 27 - Direkte [701se2 754nhf3]

"Den fattige Gud" var Edvard Hoems aller første salme, skrive på oppmoding frå læraren til sonen. Ho ønskte at klassen kunne få ein ny salme. Hoem fekk Sommerro til å lage melodi. -

Så grøn en dragt [845] - 31 - Direkte [743hkh2 754se6]

Carl David af Wirsén deltok både i ordboksarbeid og salmebokarbeid i Sverige. Han var fast sekretær i Svenska Akademien og påvirket flere tildelinger av Nobelprisen i litteratur. -


Kilder til Salmeforslag: - (Salmeforslagene, akkumulert flere steder fra, finnes via tekstveiledning til de enkelte søndage.

Forkortelser i [skarp parentes]:
Først talkode for søndagen her i systemet 700 f, 800f, 900f hhv 1., 2. 3. tekstrekke
se: Sindre Eide og Estrid Hessellund, tal etter se = 1-6 etter plassering i gudstjeneste
nhf:Norsk hymnologisk forening; tal etter nhf = 1: Den uundgåelige salmen, 2: Den uventede, 3: Den utfordrende
hkh: Kaasaa Hammer - på Tekstboken. tal etter hkh = 1,2,3 til 1.,2.,3. tekstlesning.
Det kan være angitt versutsnit - da i parentes.
Plassering i det enkelte salmevalg angitt med tal til slutt på koden. - Salmeforslagene er ofte hos den enkelte forslagsstiller fulgt av både teologiske, liturgiske og hymnologiske kommentarer. Se lenker underst på siden
* Betyr at antal av foreslåtte salmer overstiger 3 - bare de tre første er tatt med
Andre forkortelser i den skarpe parentesen:
#pt(01) Mest populære salmer i Trøndelag ("grad" 1 opp til 26) -
#v salmer foreslått til bruk ved vigsel. - -
#d1 Tilsvarende dansk, evt anden oversættelse, - melodi som i dk.
#d2 dansk men med anden melodi -
#d3 melodi kendt i Danmark - anden salme eller sang - Numrene er helligdagsnummer hvor salmen har vært foreslått.

Under første linie er det en boks med en kort kommentar. Kommentarene er i første rekke hentet fra Vidar Kristensens "Kort presentasjon av nr. 1-899 i Norsk salmebok 2013" [Se her] De er skrevet som en kontinuerlig kommentar i salmebokens rekkefølge. (Slik møter vi dem jo ikke her). De forholder seg både til plassering i salmeboken, til biografiske forhold, melodi - ulike vinkler, men kan være bra til en kort signalement av en salme.
Ved noen salmer er det lenke til "Salmebloggen" - Leif Haugens veldig store arbeide med kommentarer til salmer. Lenkingen skjer bare halvautomatisk - derfor kan det finnes behandlede salmer, som ikke har fått lenke.
(Salmebloggen presenterer også salme utenfor salmebogen fra 2013 - register på siden)

Lenker til kilder:
Salmeforslag på Sindre Eide/Estrid Hessellund sin side "Norsk salmebok" Se her - [se] Tallene 1-6 etter = plassi gudstjenesten
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Norsk hymnologisk forening. Se her [nhf] Tallene 1-3=1 den uunegåelige, 2 den uventede, 3 den utfordrende salmen
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her [hkh] Tallene 1-3 til lesningene i gudstjeneste (alltid flere forslag til samme teksten).
Salmebloggen. Kommentarer til et veldig stort utvalg av salmer: Se her