Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - Den norske utgaven

4. s. i treenighetstiden
Dato:25/06/23
- Siste - Neste - Opdatert: 26/06/2023

Evangelium/evt annen preketekst:Mk. 10, 17-27

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Redaksjonelt: Sarah Hinlicky Wilson skitserer i WorkingPreacher 6 "management strategier", som vi bruker for å dytte bort fordringen her. Konklusion: "In the same way, [as the women at the grave easter morning] the unresolved ending of the rich young man may invite us all to obedience yet unknown".
Billedet her er af Heinrich Hoffmann (1824-1911). Jesu malende håndstilling er kopiert mange steder!

Andre bibelversjoner online

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk -
| Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - De siste tre fra BibleHub, hvor flere oversettelse kan finnes umiddelbart.

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Eide Forlag" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Akkumulert forslag til denne søndag:Se her

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn: Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher - .

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Til eksegesen: Danske rekke bruker bare Mt. 19,16-36.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 10 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[754/tr04-g ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Grønvik, Knut
Det store flertall på kloden er fattige, mens et mindretall er rike. Har ikke da vi rike, i praksis, enten vi ønsket det eller ei, bedratt våre fattige medmennesker?
Det er i alle fall grunn til å spørre.
Og grunnen blir ikke mindre når vi finleser fortellingen om den svært rike mannen som kom til Jesus og ville vite hva han måtte gjøre for å få det evige liv på toppen av den overflod han eide. Jesus svarer med å ramse opp budene for ham, og til vår overraskelse hører vi Mesteren føye inn et bud som ellers ikke hører med på lovens to tavler: "Du skal ikke bedra noen."
[2023] Se mere

Svenning, Knut
Jesus sa ikke dette om å selge alt han eide for å være vanskelig. Det står at Jesus fikk han kjær. Gud har en veldig kjærlighet til mennesker, derfor står det også om Jesus flere steder at Jesus var glad i den ene eller andre. Når kjærligheten understrekes her viser det omsorgen og oppriktigheten i ordene fra Jesus. ../ [Disiplenes forskrekkelse:] De har riktignok forlatt alt for å følge Jesus, men like før møtet med den rike unge mannen hadde Jesus sagt at de måtte ta imot Guds rike likesom små barn. Da var vel heller ikke deres selvoppofrende liv grunnlag nok til å komme inn i Guds rike. Guds rike kunne ikke fortjenes, Guds rike kunne bare tas imot. [2002] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.