Forsiden af Theol-p -Indeks Den norske salmebog - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Salmeforslag til 15. søndag i treenighetstid

Siste - Neste -

Register til alle salmene i Norske Salmebok

Aktuelle søndag på Teksten denne uken - [766/57]


Listen lenker til NRKs "Salmeboka minutt for minutt". Det er da veldig fort å komme frem til å høre melodien sunget av gode kor. Når det står "Direkte" da er det rett på salmen, ellers bare på gruppen av salmer. Lett å finne enda. Listen er alfabetisk ordnet etter tittel. Ikke etter plass i gudstjenesten.

Først titel, salmens nr (nnn) Nrk-gruppenr:[nr]. lenken Direkte I skarp parentes: [Helligdagens nr, forskjellige koder]
[Sindre Eide og Estrid Hessellund (se) foreslår 6, Harald Kaasaa Hammer (hkh) flere, Norsk Hymnologisk forening (nhf) - denne søndag ved foreslår 3.
Om koder for kilder og organisering Se under

Kort presentasjon av salmene - - Hvilke kor, dirigenter, solister - - De 26 mest populære salmer i Trøndelag


Gå under Jesu kors å stå [169] - 07 - Direkte [766hkh3]

Thomas Kingo har skrevet denne salmen om "de syv ord Jesus talte på korset". Den synges ofte som vekselsang mellom to grupper, eller mellom forsanger og forsamling. -

Herren Gud har velsignet vår jord [256] - 10 - Direkte [734hkh1 766hkh3]

En sprudlende ny kanon-salme til høsttakkefest, med tekst av Elisabeth Aanje og melodi av Åshild Watne. Denne salmen har slått svært godt an både blant barn og voksne. MIKKELSMESS -

Lær meg å kjenne dine veie [319] - 12 - Direkte [755nhf3 766hkh2]

Salmen handler om å finne mening i det meningsløse. Folketonen fra Åseral bidrar sterkt til at mange er glad i den. Sissel Kyrkjebø sang salmen i bryllupet til M„rta Louise og Ari Behn. - Salmebloggen

Takk at du tok mine byrder [381] - 14 - Direkte [731hkh1 766nhf2]

Trygve Bjerkrheim skrev omkring 15 000 dikt og sanger, og han er representert i nær sagt alle kristne sang- og salmebøker i Norge. Han gav ut over 30 bøker. - Salmebloggen

Alltid freidig når du går [415] - 15 - Direkte [#pt6 766hkh2]

"Alltid freidig" er fra Rickardts diktsyklus "Tornerose". En ridder, selve helten, synger denne sangen idet han tar seg inn til den sovende skjønnheten ved hjelp av en hellig harpe. - Salmebloggen

Frå sola stig og strålar [429] - 16 - Direkte [971hkh1 750hkh2 763hkh1 766hkh3]

Ola Rudvin var ein lærar frå Hemsedal som har skrive "Indremisjonsselskapets historie". Denne songen skreiv han til konfirmasjonen til sonen, rett etter frigjeringa i mai 1945. -

Du som styre straum og vind [452] - 17 - Direkte [755nhf2 766hkh3]

Lyrikaren Helge Stangnes skriv på tilnærma Senja-dialekt. Dikta hans har røter i kystkulturen. Komponisten Ivar Jarle Eliassen har vore mykje involvert i arbeidet med salmeboka. -

Vi kommer til deg i bønn, du, vår Far [543] - 21 - Direkte [766nhf1]

Gisle Børge Styve er blant annet kjent som en av de to pianistene i NRK-programmet "Beat for beat". Her er han som salmekomponist. Teksten er av Åshild og Eirik Kaasa. -

La din vingård bære frukt [616] - 23 - Direkte [765se1+hkh3 766se5]

Organisten og komponisten Johan Varen Ugland, født og bosatt i Kristiansand, har skrevet mye musikk. Det uvanlige ved denne salmen er at han også har skrevet teksten. -

Kjærleik er gleda uendeleg sterk [656] - 24 - Direkte [972nhf1 720hkh1 724se6 757se6+hkh2 766se4]

Ein bryllaupssalme frå Iona, der John Bell sjølv har skrive melodien. I nynorskomsetjinga til Heidi Strand Harboe er songen blitt ein varm hyllest til kjærleiken. -

Pris være Gud [674] - 25 - Direkte [756nhf2 766se6]

En gladsang av en nederlandsk forfatter og med melodi fra Sri Lanka. "Handling og bønn må bli ett" er gjennomgangsord i hvert eneste vers i Eyvind Skeies norske tekst. -

Velsignet være dere som [743] - 27 - Direkte [975se6 710se6 766hkh1]

En salme som lyser velsignelsen over alle som åpner hendene og gir sin neste det hun eller han trenger. Sven Aasmundtveit har skrevet teksten til en irsk folketone. -

Guds rike er fYlt av rettferd og fred [744] - 27 - Direkte [714se5 765se2 766se2]

En sang fra Taizé som er laget etter at Taizé-komponisten Jacques Berthier døde. "Guds rike er fylt av rettferd og fred", er den norske teksten. - NØD OG KLAGE

Se, nu stiger solen av havets skjød [798] - 29 - Direkte [757se1 766se1]

Det sies at dette er den mest sungne salmen i Den danske folkekirke. Jakob Knudsen hadde en stor litterær produksjon i alle sjangrer, men i Norge er det bare denne salmen som er i bruk. -

Når dagen atter sender [800] - 29 - Direkte [766hkh1]

Sophie Bonnevie var lærer, men måtte slutte tidlig på grunn av helsen. I stedet skrev hun dikt og sanger. Gustav Jensen hyret henne som sekretær for revisjonen av Landstads salmebok. - Salmebloggen

Å, hvor salig å få vandre [890] - 33 - Direkte [979hkh3 753hkh3 766hkh1]

Nok en sang om å være på hjemvei til himmelen. Her brukes bilder fra jødenes eksiltilværelse i Babylon på 500-tallet før Kristus, og tilbakekomsten til Jerusalem. -


Kilder til Salmeforslag: - (Salmeforslagene, akkumulert flere steder fra, finnes via tekstveiledning til de enkelte søndage.

Forkortelser i [skarp parentes]:
Først talkode for søndagen her i systemet 700 f, 800f, 900f hhv 1., 2. 3. tekstrekke
se: Sindre Eide og Estrid Hessellund, tal etter se = 1-6 etter plassering i gudstjeneste
nhf:Norsk hymnologisk forening; tal etter nhf = 1: Den uundgåelige salmen, 2: Den uventede, 3: Den utfordrende
hkh: Kaasaa Hammer - på Tekstboken. tal etter hkh = 1,2,3 til 1.,2.,3. tekstlesning.
Det kan være angitt versutsnit - da i parentes.
Plassering i det enkelte salmevalg angitt med tal til slutt på koden. - Salmeforslagene er ofte hos den enkelte forslagsstiller fulgt av både teologiske, liturgiske og hymnologiske kommentarer. Se lenker underst på siden
* Betyr at antal av foreslåtte salmer overstiger 3 - bare de tre første er tatt med
Andre forkortelser i den skarpe parentesen:
#pt(01) Mest populære salmer i Trøndelag ("grad" 1 opp til 26) -
#v salmer foreslått til bruk ved vigsel. - -
#d1 Tilsvarende dansk, evt anden oversættelse, - melodi som i dk.
#d2 dansk men med anden melodi -
#d3 melodi kendt i Danmark - anden salme eller sang - Numrene er helligdagsnummer hvor salmen har vært foreslått.

Under første linie er det en boks med en kort kommentar. Kommentarene er i første rekke hentet fra Vidar Kristensens "Kort presentasjon av nr. 1-899 i Norsk salmebok 2013" [Se her] De er skrevet som en kontinuerlig kommentar i salmebokens rekkefølge. (Slik møter vi dem jo ikke her). De forholder seg både til plassering i salmeboken, til biografiske forhold, melodi - ulike vinkler, men kan være bra til en kort signalement av en salme.
Ved noen salmer er det lenke til "Salmebloggen" - Leif Haugens veldig store arbeide med kommentarer til salmer. Lenkingen skjer bare halvautomatisk - derfor kan det finnes behandlede salmer, som ikke har fått lenke.
(Salmebloggen presenterer også salme utenfor salmebogen fra 2013 - register på siden)

Lenker til kilder:
Salmeforslag på Sindre Eide/Estrid Hessellund sin side "Norsk salmebok" Se her - [se] Tallene 1-6 etter = plassi gudstjenesten
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Norsk hymnologisk forening. Se her [nhf] Tallene 1-3=1 den uunegåelige, 2 den uventede, 3 den utfordrende salmen
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her [hkh] Tallene 1-3 til lesningene i gudstjeneste (alltid flere forslag til samme teksten).
Salmebloggen. Kommentarer til et veldig stort utvalg av salmer: Se her