Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

2. pinsedag a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. 3. 16-21 -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Fra det religionshistoriske overdrev (som man nok kun sjældent skal inddrage i prædikenen, men her måske: Æskulap, lægegud, havde slangen på staven som tegn (den dag i dag lægekunstens symbol) og der var på Jesu tid utallige Æskulap-templer. Kan vi helt udelukke at man (Johannes/Jesus og andre) har kendt mytologien bag? Om ham fortælles det: Zeus dræbte ham, fordi han så ham og han medicinske evner som en trussel mod det evige skel mellem mennesker og guder - især efter at der opstod rygter om at Æskulap havde opvækket nogle fra de døde.Asclepius. Man skal vare sig for den slags modstillinger: men på sæt og vis slår Gud gennem ophøjelsen Menneskesønnen i hjel, men ikke for at fastholde det evige skel mellem Gud og mennsket, men for endegyldigt at overvinde det.. "Således elskede Gud.."

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen: "Den, som tilbeder korset, mangler ånd, den som over ånden glemmer korset mangler kristendom" - sådan omtrent skriver Grundtvig i [Krønikerrim?], en tankegang som også ligger bag "Tag det sorte kors fra graven.." - og en del andre steder hos Grundtvig. Læs nedenstående amerikanske blog-indlæg som er en advarsel mod at gøre "Den lille bibel (som Joh, 3,16 også kaldes) til netop The Bible in a Nutshel, et sted som så at sige er genstand for isoleret "tilbedelse".

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 3

Prædikener til søndagen: 2. pinsedag - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[141/pnsdg2-a]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Eriksen, Jan Grønborg
[Prædikenen tager afsæt i tæt sammenkædning med Sl. 104] ..Fortabte er vi aldrig længere, end til vi åbner hænder og krop og hjerte og siger til Gud: Tag mig tilbage. Sæt mig på min nælde, min stængel, min rod. Så blæser han sin ånde i os igen - og igen og igen og igen. [0000] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
I dag med pinsen fortælles der om være lysets børn - voksne lysets børn. Nu synes det måske som om der falder et meget skærende og skarpt lys over sagen med ordene fra Johannes Evangelium. Sådan som der tales om dom, som falder, skønt Jesus ikke er kommet for at dømme verden, - og sådan som det synes som om nogle er udenfor lyset - og kun der - og andre er indenfor - og kun der. [1991] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchov
[Om venten - positivt, udtryk for kærlighed] I gennem al tid arbejder Gud i sit skaberværk. Guds arbejde er at elske, hele Guds skaberværk er kærlighedens værk og kærlighed er, også, at vente.
Helligånden er denne ventens form i verden, den dag i dag.
Helligånden venter kærligt og ser mod vores forsigtige skridt og tøvende blik, indtil vi finder mod til at sige; "Du ventede på mig. Gud ske lov, at du ventede! Jeg er kommet for at blive hos dig, jeg ved nu at jeg ikke kan være andre steder i verden, end hos dig" Glædelig pinse!
[2019] Se mere

Østerby-Jørgensen, Peter
I morgen er det Grundlovsdag. Det behøvede vi i grunden ikke at tale om i dag, for vi kan sagtens holde Pinse uden at blande Danmarks Riges Grundlov ind i det. Men dybest set kan vi ikke holde Grundlovsdag uden at blande Pinsen ind i det, og derfor vil vi tage Grundlovsdagen med i vore tanker i dag. Danmarks Riges Grundlov er jo helt klart Grundlov for et kristent folk, et kristent land..Danmark er et kristent land; det danske folk har været et kristent folk siden Ansgar og Harald Blåtand - begge dele understreges af, at vort rigsflag er et kristent flag, et korsflag...Derfor skal de religiøse forskrifter styre alle forhold, og derfor kan religionen udbredes med verdslig magt. Under sådanne forhold forstår man selvsagt noget helt andet end vi ved frihed og ansvar. Hvorfor er muhamedanismen sådan? Fordi den ikke kender evangeliets prædiken om Guds kærlighed og Guds gave i Jesus Kristus, som alene fordrer hjertets tro. Muhamedanismen kender kun Gud som den, der udtrykker krav gennem regler.. [2001] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].