Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Opdateret: 19/09/2021

17. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. 14. 1-11 - At helbrede på sabbatten og om ydmyghed

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Billedet fra Matador kan minde om at hvem der i menneskenes sociale sammenhænge er mest eller mindst farisæiske og modsat, ydmyge, i det mindste er et komplekst spørgsmål. "Røde" er ikke med!
Ydmyghed er at kende sin jordiske begrænsning (jfr Gregersen nedenfor). Verdens magthavere kalder sig velgørere (Luk. 22,25), men undertrykker, sådan skal I ikke være (men ydmyge tjenere). I vores komplekse, tilmed demorkatiske, samfund er delagtigheden i magten en stadig udfordring. Tjente Røde samfundet bedre med sin tydelige protest end det venlige, pæne borgerskab - så vitterlig pænt det ofte er? Hvordan nærmer vi os humilitas?
I Norge er denne tekst ikke længere med i tekstrækkerne.

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1:Umiddelbart før: Dommen over Jerusalem. 2: Vi forbereder os på vinteren. Samler i lade til at stå 3:Den universelle, skabelsens enhed. De troendes enhed.

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen: Luk. 14,1-14 er lukansk særstof!
WorkingPreacher springer helbredelsen over, og har et par vers mere.
Tredje invitation til måltid hos farisæere: Luk. 14,7-14; 7,36-50; 11,37-43.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 14

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

På latin og engelsk hedder ydmyghed hhv. humilitas og humility, og ordet er meget karakteristisk afledt af humus, der betyder jord. At være ydmyg betyder at kende sin jordiske begrænsning. Niels Henrik Gregersen: Ind i Fællesskabet s. 101.
"In the synoptic gospels, and particularly in Luke, healing stories are quite often "balanced" between men and women, a device which Luke uses to highlight the gender equality of God's kingdom." Here: John Petty. -

[167/tr17-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 17. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Horsholt, Ulla
Men jeg tror Jesus griber os lige der, hvor vi er allermest bange, sårbare og udsatte:I den verden, hvor man ophøjer sig selv - placerer sig selv - vil man altid være udsat og sårbare Frygten er stor, når vi kæmper om pladserne --- frygten for at falde igennem - miste arbejde - miste terræn eller status .. [Undervejs får vi anekdoten fra apartheidtiden i Sydafrika. En hvid kvinde får plads ved siden af en sort på turistklassen på jumbojetten til London. Klager. Stewarden vil tage sig af sagen. Vender tilbage, og siger til den sorte: Kom med, vi har en enkelt ledig plads på første klasse] [2009] Se mere

Kjems, Lena
I dag tror vi fejlagtigt at ydmyghed er en følelse - sågar en vi skylder os selv, enten fordi vi er særlig empatiske eller fordi vi har fået den via en god opdragelse: "Jeg er et ydmygt menneske" er overskriften på et interview med en kendisse i en af den forgangne uges aviser. Nej, det er du nu nok ikke, må vi dertil sige, det man siger er man ikke altid selv. [2015] Se mere

Luther, Martin
..hjertets ydmyghed må bryde frem i gerning og blive synlig, ellers er ydmygheden falsk. Derfor skal enhver sidde nederst, kaste sig for den andens fødder og ikke mase sig frem, medmindre han bliver presset til det. Vel den, som gør det. Den, der ikke gør det, bliver til skamme. [0000] Se mere

Rasmussen, Michael Rønne
Jeg vi bare gerne kunne holde fast ved, at som kristne dvs. dem der tror på og har tillid til Gud gennem det billede af ham, som vi har fået af Jesus, der er vi ikke nødt til at fastholde det meget modsætnings- og spændingsfyldte billede af Gud, som fortællingen om Job lægger op til. [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].