Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Seksagesima b

Dagens evangelium: Mk. 4. 26-32 - Kornet, der gror af sig selv

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 4

Prædikener til søndagen: Seksagesima

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Det egentlige sker "af sig selv". Dette er "af sig selv" er skabelsesmagten - magten til at være til i alt det som er til. Samme magt udvirker på en lignende måde Guds rige. - Freja - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Seksagesima Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Seksagesima - 218

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Andersen, Otto
Naar det ser ud, som om det passer os godt, at Guds Rige kommer af sig selv, saa er Sandheden nok den, at Guds Rige ingenting betyder for os! Det er nok ikke Tro til Gud, der gør os saa rolige og trygge og saa ubekymrede for alt det, der angaar Guds Rige! Nej, hvis vi virkelig er saa rolige og trygge, som det kunde se ud til, saa er det nok Døden i os, der gør os saa rolige...
Som naar en Mand har lagt Sæden i Jorden! - Saa er Kampen uundgaaelig - og allerede i Gang! Der gives ingen Smutveje, ingen Bagdøre man kan liste ud af! Nej, Kamp er den eneste Mulighed for at leve - er selve Livet! - Vi har ikke selv valgt Kampen, ikke selv begyndt den! Vi har jo ikke af os selv taget Livet, men det blev os givet. Vi blev stillet midt ind i Livet, midt ind i Kampen. Og vi kan ikke selv bestemme over Kampen, - om vi vil fortsætte den, - eller paa hvilke Betingelser vi vil fortsætte, - paa hvilke Betingelser vi vil leve Livet! - Vi faar kun Livet paa een Betingelse, paa den Betingelse: at vi vil kæmpe, - kæmpe Livets Kamp! Sætte Livet ind paa Sandhed og Ret og Kærlighed! Men det er jo en fortvivlet Kamp at kæmpe, - saa slet som vi er udrustet dertil - og saa uduelige vi er! - Ja, netop! Det er den visse Død, vi sendes ud til!..
[1956] Se mere

Kim Legarth
Du skal bare plante et enkelt korn i et andet menneske - og så lad det gro. Synes du ikke du er god til at fortælle andre om Jesus? Du behøver ikke at være god til det - du skal bare være trofast mod det. Du skal bare gøre det du kan - og så vil Gud tage din jammerlige indsats og gennemføre sin perfekte vilje igennem det. Det hele falder tilbage på Gud den almægtige - der siger: "Jeg, Herren, skaber det". [] Se mere

Kirsten Kruchow Sønderby
Selvom det ligger lige for at give op, selvom det er fristende at blive hårdhudet, selvom det er fristende at isolere sig,- så hører vi alligevel i evangeliet i dag, at vi skal modstå disse fristelser. Vi skal istedet leve vores liv med en rolig forventning til det, der skal komme. For det, der skal komme, det er godt.. [1988] Se mere

Lars Mandrup
"Naturen ligger i dvale", siger vi om naturen på denne årstid.... [1988] Se mere

Morten Fester Thaysen
De gamle sagde: Gud i vold. Det betyder at lade Gud om verdens gang. Han har lovet, at noget stort skal komme engang, uanset, hvad vi gør eller ikke gør. Tænk det afhænger ikke af os, om al verdens lidelse og smerte en dag skal høre helt op, men det har Gud bestemt, at sådan skal det blive, når tiden er inde. Vi skal bare begive os Gud i vold - og overlade det til Gud, at det sker. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].