- Forside Theol-p - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Navnes betydning (66)

Materiale og ideer til fortælling om navnes betydning - se "Jordens Salt"

A - sample - (Type: Navnes betydning)
Adam (Type: Navnes betydning)
Alexander (Type: Navnes betydning)
Amalia (Type: Navnes betydning)
Amanda (Type: Navnes betydning)
Anastasia (Type: Navnes betydning)
Andreas (Type: Navnes betydning)
Anna (Type: Navnes betydning)
Anton (Type: Navnes betydning)
Arkalo (Type: Navnes betydning)
Aron (Type: Navnes betydning)
Asger (Type: Navnes betydning)
Astrid (Type: Navnes betydning)
Augusta (Type: Navnes betydning)
Axel (Type: Navnes betydning)
Benedikt (Type: Navnes betydning)
Benjamin (Type: Navnes betydning)
Bernhard (Type: Navnes betydning)
Bertram (Type: Navnes betydning)
Birgitte (Type: Navnes betydning)
Bjørn (Type: Navnes betydning)
Camilla (Type: Navnes betydning)
Caroline (Type: Navnes betydning)
Cecilie (Type: Navnes betydning)
Celina (Type: Navnes betydning)
Chitaphat (Type: Navnes betydning)
Christian (Type: Navnes betydning)
Christina (Type: Navnes betydning)
Christoffer (Type: Navnes betydning)
Clara (Type: Navnes betydning)
Claudia (Type: Navnes betydning)
Colin (Type: Navnes betydning)
Cornelia (Type: Navnes betydning)
Dagbjartur (Type: Navnes betydning)
Daniel (Type: Navnes betydning)
David (Type: Navnes betydning)
David (Type: Navnes betydning)
Denise (Type: Navnes betydning)
Dennis (Type: Navnes betydning)
Dorte (Type: Navnes betydning)
Ea (Type: Navnes betydning)
Edina (Type: Navnes betydning)
Edvard (Type: Navnes betydning)
Einar (Type: Navnes betydning)
Elias (Type: Navnes betydning)
Elisa (Type: Navnes betydning)
Elisabeth (Type: Navnes betydning)
Emil (Type: Navnes betydning)
Emma (Type: Navnes betydning)
Erik (Type: Navnes betydning)
Ester (Type: Navnes betydning)
Fenja (Type: Navnes betydning)
Frederik (Type: Navnes betydning)
Frida (Type: Navnes betydning)
Gustav (Type: Navnes betydning)
Hector (Type: Navnes betydning)
Hektor (Type: Navnes betydning)
Helene (Type: Navnes betydning)
Henrik (Type: Navnes betydning)
Hjalte (Type: Navnes betydning)
Hope (Type: Navnes betydning)
Iben (Type: Navnes betydning)
Ida (Type: Navnes betydning)
Inge (Type: Navnes betydning)
Ingrid (Type: Navnes betydning)
Isabella (Type: Navnes betydning)
Isak (Type: Navnes betydning)
Ivar (Type: Navnes betydning)
Jack (Type: Navnes betydning)
Jakob (Type: Navnes betydning)
Jannik (Type: Navnes betydning)
Jasmin (Type: Navnes betydning)
Jeanne (Type: Navnes betydning)
Jeffrey (Type: Navnes betydning)
Jeppe (Type: Navnes betydning)
Jina (Type: Navnes betydning)
Johanne (Type: Navnes betydning)
Johannes (Type: Navnes betydning)
Jonas (Type: Navnes betydning)
Jonathan (Type: Navnes betydning)
Josef (Type: Navnes betydning)
Julie (Type: Navnes betydning)
Karen (Type: Navnes betydning)
Kaspar (Type: Navnes betydning)
Kathleen - Katrine (Type: Navnes betydning)
Katrine (Type: Navnes betydning)
Kenneth (Type: Navnes betydning)
Ketil (Type: Navnes betydning)
Kevin (Type: Navnes betydning)
Kia (Type: Navnes betydning)
Kira (Type: Navnes betydning)
Kirstine (Type: Navnes betydning)
Knud (Type: Navnes betydning)
Line (Type: Navnes betydning)
Linnea (Type: Navnes betydning)
Liv (Type: Navnes betydning)
Lone (Type: Navnes betydning)
Louis (Type: Navnes betydning)
Louise (Type: Navnes betydning)
Lukas (Type: Navnes betydning)
Luna (Type: Navnes betydning)
Lykke (Type: Navnes betydning)
Lærke (Type: Navnes betydning)
Magdalene (Type: Navnes betydning)
Maja (Type: Navnes betydning)
Malou (Type: Navnes betydning)
Malthe (Type: Navnes betydning)
Manouk (Type: Navnes betydning)
Marcus (Type: Navnes betydning)
Maria (Type: Navnes betydning)
Marius (Type: Navnes betydning)
Martin (Type: Navnes betydning)
Mathilde (Type: Navnes betydning)
Merle (Type: Navnes betydning)
Michael (Type: Navnes betydning)
Mikala (Type: Navnes betydning)
Mikkel (Type: Navnes betydning)
Mira (Type: Navnes betydning)
Morgan (Type: Navnes betydning)
Mylana (Type: Navnes betydning)
Nadja (Type: Navnes betydning)
Nanna (Type: Navnes betydning)
Naomi (Type: Navnes betydning)
Natalie (Type: Navnes betydning)
Natasha (Type: Navnes betydning)
Navnenes betydning (Type: Navnes betydning)
Nicole (Type: Navnes betydning)
Niels (Type: Navnes betydning)
Nikita (Type: Navnes betydning)
Nina (Type: Navnes betydning)
Noah (Type: Navnes betydning)
Oda (Type: Navnes betydning)
Odin (Type: Navnes betydning)
Oliver (Type: Navnes betydning)
Olympia (Type: Navnes betydning)
Ophelia (Type: Navnes betydning)
Oscar (Type: Navnes betydning)
Ottilie (Type: Navnes betydning)
Otto (Type: Navnes betydning)
Patrick (Type: Navnes betydning)
Phillip (Type: Navnes betydning)
Phoenix (Type: Navnes betydning)
Poul (Type: Navnes betydning)
Puk (Type: Navnes betydning)
Puk (Type: Navnes betydning)
Rasmus (Type: Navnes betydning)
Rebecca (Type: Navnes betydning)
Regitze (Type: Navnes betydning)
Rikke (Type: Navnes betydning)
Robert (Type: Navnes betydning)
Roland (Type: Navnes betydning)
Rune (Type: Navnes betydning)
Sabine (Type: Navnes betydning)
Sara (Type: Navnes betydning)
Sean - John - Johannes (se Johannes) (Type: Navnes betydning)
Sebastian (Type: Navnes betydning)
Selma (Type: Navnes betydning)
Severin (Type: Navnes betydning)
Sia (Type: Navnes betydning)
Signe (Type: Navnes betydning)
Sigurd (Type: Navnes betydning)
Silas (Type: Navnes betydning)
Simon (Type: Navnes betydning)
Siske (Type: Navnes betydning)
Sjoerd (Type: Navnes betydning)
Smilla (Type: Navnes betydning)
Snorre (Type: Navnes betydning)
Sofia (Type: Navnes betydning)
Solbjoerg (Type: Navnes betydning)
Stefan (Type: Navnes betydning)
Sune (Type: Navnes betydning)
Synnøve (Type: Navnes betydning)
Søren (Type: Navnes betydning)
Tabita (Type: Navnes betydning)
Tekakwitha (Type: fortælling, personer)
Thais (Type: Navnes betydning)
Thea - se Dorte (Type: Navnes betydning)
Thomas (Type: Navnes betydning)
Thor (Type: Navnes betydning)
Tina (Type: Navnes betydning)
Tiril (Type: Navnes betydning)
Tjalfe (Type: Navnes betydning)
Tobias (Type: Navnes betydning)
Troels (Type: Navnes betydning)
Trygve (Type: Navnes betydning)
Verena (Type: Navnes betydning)
Veronica (Type: Navnes betydning)
Victor (Type: Navnes betydning)
Viola (Type: Navnes betydning)
William (Type: Navnes betydning)
Xille (Type: Navnes betydning)
Yaroslav (Type: Navnes betydning)
Claus (Type: Navnes betydning)
Freja (Type: Navnes betydning)
Laura (Type: Navnes betydning)
Mads (Type: Navnes betydning)
Magnus (Type: Navnes betydning)
Margrete (Type: Navnes betydning)
Mathias (Type: Navnes betydning)
Nikolaj (Type: Navnes betydning)
Peter (Type: Navnes betydning)


.

.


A - sample - - [top]

66/1608 Navnes betydning

Indhold: [Forklaring]. Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Adam - [top]

66/1642 Navnes betydning

Indhold: Adam af hebraisk "af jorden" Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Om Adam Smith - norsk Wikipedia; ; ; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Det må understrykes at det er veldig flott at bli kallt opp etter det første menneske, urmennesket. Men det er vanskelig ikke å ta anledning av det til også tale om akkurat menneskelivets kompleksitet, synd og skrøpelighet. Og så om håpet om eller troen på overvinnelse som Paulus bruker talen om den annen Adam som bilde på.
De personer, man kan speile seg i i historien, er begge veldig kjente Adam'er. Adam av Bremen har stor betydning for den norsk-danske identitet. Adam Schmidt kan gi anledning til å diskutere om det å være jordisk kan bli for mye med grådighet og egeninteresse - det kan settes i forhold til Jesu ord om at man ikke både kan dyrke Gud og Mammon

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
"Adam ble sammen med Eva skapt av Gud i Guds bilde. Men bildet ble griset og mørkt, da de spiste av kunnskapens træ. Fra at være i Paradis ble de helt jordiske, med synd, død og lidelse Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde." 1. Kor 15,45-49
Mennesket har fra skapelsen en sjel - men det er også jordisk, bundet til jorden og dør. Og siden det første menneske er det slik med alle mennesker.
Men Jesus Kristus er den ny, anden Adam, som er av ånd og fra "verden bakom verden" (den himmelske verden).
Den som tror ham, blir av en anden verden end den jordiske. - Slik kan man prøve å omskrive Paulus sine ord.


Baggrundsstof:
Mange har heddet Adam gjennom historien. En av de tidlig kjente er Adam av Bremen. Død ca 1080. Han var fremme i skoene. Skrev som den første om "Vinland" (Amerika) som vikingene hadde funnet veien til. Han er den vi vet mest fra om Nordens historie fra før kristendommen.
En annen mye kjent Adam er Adam Smith 1723-1790. Levede i Skottland. Filosof og kaldes ofte økonomiens grunnlegger. Hans økonomiske filosofi, den bygger på forestillingen om at menneskets egeninteresse i sidste ende vil skape velstand for alle. Den blev delvis grunnlaget for liberalismen og delvis kapitalismen, at man skal lade de frie markedskreftene virke. Noen ser en motsetning mellem moralfilosofi og hans økonomiske. Viker andre hensyn for profitten? Adam Smith talte også for at menneskets medfødte evne til sympati kan fremme det gode. Han mistet sin far mens han var helt lille. Da han var 4 år ble han kidnappet av sigøjnere, men en onkel fikk ham hjem igjen! Ellers studerte han filosofi og ble etterhvert kendt filosof.


Alexander - [top]

66/1573 Navnes betydning

Indhold: Græsk: Det forsvarende, beskyttende menneske (mand)Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
[Det er en særlig udfordring at Sascha, som er den russiske forkortelse for Alexander, især i Danmark er et pigenavn. Jeg har foreløbig ikke kunnet finde nogen passende bærere af navnet for en pige at identificere sig med]
Egentlig fantastisk at hedde "det beskyttende menneske". Billederne af jordkloden mellem hænder og Van Goghs Den barmhjertige Samaritaner kan lægge op til samtale om hvad, hvem og i hvilket omfang mennesker kan beskytte. De personner, som bærer navnet og som man lægger mærke til i historien, er dem, som "beskyttede" i den store skala. (Og dermed også ofte på den dårlige måde (mindre fede måde, hvis man er til den slags formuleringer!). Den første, Aleksander d. store, (356-323) græsk-makedonsk kejser over et vældigt og navnkundigt rige, og vel grunden til at navnet er så brugt - især blandt konger og fyrster. Et kort viser hvor stort riget var.
Tre paver bærer navnet, den første er en martyrpave, som de to andre tog navnet efter. Den anden (d. 1073) beskyttede jøderne i Spanien mod massakre fra de kristnes side, og kaldte til korstog mod maurerne i Spanien (se baggrund). Den tredje var dybt involveret i kampene med den verdslig magt, kejserens, også i den danske kirkehistorie omkring biskop Eskild.
- Alexander I af Rusland (1777-1825 (1864?)) er en spændende skikkelse. Stærkt påvirket af vesteuropæisk oplysningstænkning, og stærkt religiøs. [Se baggrund om kvækerpåvirkning og forholdet til slaveri]. Han var stærkt medvirkende til besejringen af Napoleon. Måske døde han i 1825, måske levede han som mystiker under navnet Fjodor Kusmitj i Sibirien og døde først i 1864. Hans grav viste sig at være tom, da man i 1920 åbnede den.
Alexandr Solsjenitsyn (1918-2008) var ingen magthaver. Han var officer i den røde hær i kampen mod det nazistiske Tyskland. Men han blev vred over de russiske troppers fremfærd, med plyndring, voldtægt osv, og kritiserede det. Det betød at Stalin sendte ham 8 år i Sibirien. Indtil da havde han været ateist. Men da han vendte hjem lod han sig døbe, og han fortsatte sin systemkritik gennem sine bøger. Han flygte og ender i USA, men han kritiserede også den vestlige verdens moral, og mistede efterhånden popularitet dér. Efter systemskiftet i Rusland vendte han tilbage og støtter Ruslands nationale - kristelig/moralske - linie og er blevet hædret af Putin.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Klip om Alexander I, Rusland, [Forholdet til slavehandel og kvækerne] "1814 var han blandt sejrherrerne (over Napoleon) ved de allieredes indtog i Paris og optrådte som den første russiske zar også som en klar vesteuropæisk magtfaktor. Han besøgte George III i England, og viste stor interesse for kvækernes bevægelse. Han gav audiens til slaverimodstandere, der ud fra deres kvæker-overbevisning ikke tog hatten af for nogen jordisk monark, og modtog bogen Uddrag af bevismaterialet, der dokumenterede negerslavernes forfærdende levevilkår. Under krydsning af Den engelske kanal bagefter blev Alexander søsyg, og sagde til sin sekretær, mens han pegede på planchen over slaveskibet Brookes, hvor man ser slaverne ligge tæt sammenstuvet under dæk: "Den bog har gjort mig mere syg end havet." (Wikipedia).


Amalia - [top]

66/1554 Navnes betydning

Indhold: Pigenavn- kommer af germansk (tysk) "Amal" som betyder arbejde, aktivitet.Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Luther-citatet; America.pink: Amalia Streitel; YouTube: Rodrigues "Folk der vasker i floden"; ;

Hvordan:
Prædiker-citatet formaner: "Man skal arbejde, men ikke overdrive". Den kristne (og jødiske) Gud er én, der arbejder. Men altså, arbejdet holdes i tømme af et påbud om at man skal hvile, måske ligefrem kontemplere og faktisk også nyde. Det skabende arbejde var godt, "og Gud så at det var såre godt" - om resultatet (ikke processen!).
Luthers syn på arbejdet i kald og stand er det relevant at have med i vores kultur. Man bør måske nok med den lidt kradse sammenstilling med kritikken af klostervæsenet og så nonnen Amalia Streitel minde om, at Luthers polemik gjaldt meningen at man kunne fortjene frelsen> ved særlige fromme gerninger.
Amalia Streitel [1844-1911] født i overklassefamilie, men ønskede nonnetilværelsen. Kom i fransciskanerkloster i Augsburg, ledede børnehjem, og stiftede en ny orden "Sisters of the Sorrowful Mother", som især tager sig af fattige. Hun arbejdede (men har sikkert taget sig tid til at bede!). -Synes man det er tiden, så kan man tage anledning af hendes ordens "Mission Statement", som enhver moderne virksomhed også har, mission er sendelse - på en opgave - i sidste ende Guds.
En Amalia fra nyere tid er Amalia Rodrigues, portugisisk sanger, som synger "Fado" - en slags portugisisk blues. Hendes hjerte er tydeligt nok hos det arbejdende folk. Nogle gange kan konfirmander godt kende kvalitet, selv om det ikke er en genre, de er fortrolige med, så har man lydgengivelse til det kan man klikke på linket til YouTube og høre "Folk som vasker i floden". Det er fremragende smukt!

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Amanda - [top]

66/1488 Navnes betydning

Indhold: Fra latin. Den elskelige, den der skal/bør elskes. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
"Den, der bør elskes". Men hvornår er man værd at elske? Det er jo forældrene, der giver barnet navnet. Og de siger: Vi elsker dig og du er vidunderlig - sådan set bare fordi det er deres barn. Det er det Jesus lærer menneskene om Gud, at han er som en far, der elsker sit barn.
Meget i kristendommen handler om kærlighed. Når Jesus bliver spurgt, hvad er det vigtigste, siger han kærlighed. Han gør det på en helt bestemt måde. Han siger at du skal elske Gud af hele dit hjerte, det er det første, og så er der det, som er lige så vigtigt: Du skal elske din næste som dig selv. Gud bør elskes. Og næsten, det andet menneske, bør elskes.
En af de stærkeste af Jesu fortællinger handler om næstekærlighed. Den barmhjertige samaritaner. Maleren Nolde fremstiller tydeligt anstrengelserne i kærligheden.
Paulus lader os heller ikke i tvivl om hvad der er størst.
Endelig skriver Johannes: Gud er kærlighed - og om kærligheden mellem mennesker: når vi har kærlighed til Gud og hinsnden, så er det fordi at Gud elskede os først.
Men også kærligheden mellem mand og kvinde, står stærkt i bibelen. Smukkest beskrevet i Salomons højsang.

Krydshenvisninger: Den barmhjertige samaritaner; ; ; ; ; ;

| Luk. 10, 23-37 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Kor. 13, 13- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Tro, håb og kærlighed er fra Erik Heides udsmykninger til Sthens Kirke, Helsingør.


Anastasia - [top]

66/1440 Navnes betydning

Indhold: Betyder "Opstandelse" - og har også formen Natasja. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Det er vel det flotteste navn man kan give et menneske i den kristne kultur: Opstandelse, underforstået Kristi. Døden er overvundet. Det kan forstås gennem opstandelsesbillederne på siden. Selv døden er der lys på den anden side af. De mørke dødsmagter har Kristus trådt under fode (ikonen). Og tilværelsen åbner sig som en bøgeskov - vandringen mod Emmaus. Når magten bag alting, ikke forbliver fremmed, men giver sig til kende - i Kristus.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Andreas - [top]

66/1382 Navnes betydning

Indhold: Navnet Andreas (eller i den gamle danske form: Anders) kommer fra græsk "Andreia" og betyder mand, manddom eller tapperhed, og som andre græske navne synes det at være blevet almindeligt hos jøderne fra 100-tallet eller 200-tallet f.Kr. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Den store danske: Hellig Anders fra Slagelse; Wikipedia Carravaggios kaldelsen Wikipedia: Andrew the Apostle; YouTube Andrea Corr; ;

Hvordan:
Andreas var den første der fulgte Jesus. (Derfor har i den græsk-ortodokse kirke tilnavnet "protokletos", den først kaldede). Han var egentlig elev hos Johannes Døberen, men da denne pegede på Jesus, og sagde at han var verdens frelser, fulgte Andreas ham. Og han fik sin bror, Peter, med.
Det fortælles at Andreas grundlagde den kristne kirke i Konstantinopel i år 78. Han blev korsfæstet på det karakteristiske X-kors - som så også går igen i flere nationers flag - bl. a det skotske. Andreas er skytshelgen for ikke så få lande. Udover landene Skotland, Ukraine, Rusland og Rumænien er han skytshelgen for Patras (Grækenland), byen han blev korsfæstet i, Amalfi i Italien, mfl.
Hellig Anders. På dansk grund har vi Hellig Anders fra Slagelse. En from mand, som aldrig blev helgenkåret, men hvor legenden fortæller at han havde været på pilgrimsrejse til Jerusalem. Påskedag ville hans ledsagere hjem og tog af sted, men Anders ville lige nuppe en gudstjeneste mere med i Jaffa. Da han forlod den til fods, kom en rytter og tog ham op på hesten og han faldt i søvn. Da han vågnede, lå han på Hvilehøj uden for Slagelse hørte han kirkeklokkerne inde i Slagelse kalde til aftensang, og han nåede så også en påskevesper dér. Den dag i dag står der et af landets i øvrigt sjældne vejkrucifixer på Hvilshøj.

Omtrent samtidig er Anders Sunesen 1167-1228.
Født ind i de magtfulde familier. Ærkebiskop i Lund - studerede i Paris og England, filosofi, teologi, retsvæsen. Fik ved en blanding af dygtighed og mildhed og godt eksempel en del af magten tilbage til kirken fra kongen. Han fik også forbedret præsternes fromhed. Igen mildt, med ord, og eget eksempel fik har styrket cølibatet blandt præsterne. Han fik indført den særlige bispeskat, tiende, men han var en loyal mand for kongen. Estlændere havde gjort indfald i Blekinge og han fik kongens bemyndigelse til at drage i korstog i mod esterne. Paven bemyndigede ham til at blive biskop over de omvendte. I Riga holdt han forelæsning for tyske missionærer om at fare mildt frem mod hedningene. Allermest kendt er han fra legenden om slaget ved Lyndanisse 1219, hvor han holdt sine arme velsignende (eller bønfaldende) mod himlen. Når han gjorde det så fulgte kamplykken danskerne, når de sank, blev de trængt tilbage. Et par præster holdt dem så oppe, så det kunne gå den rigtige vej med slaget. Men endelig fald Dannebrog ned fra himlen, og under det mærke sejrede danskerne. At virkeligheden bag måske er er at Johanitterordenen var med i korstoget - deres flag var dengang som i dag den røde dug med det hvide kors - og de var en stærk medvirkende faktor ved sejren.

Andrea - pigenavnet - er ikke så let at finde bærere af, Andrea Corr, rockmusiker er én. Ikke stor musik, men hun er da rimeligt berømt). Foruden berømmelse og celebrityliv, har hun også hjerte for de undertrykte og fattige - og støttede Nelson Mandela i kampagnen 46664 mod AIDS. Et eksempel på hendes sang: No 9. Dream (John Lennon) (Heller ikke stor lyrik).

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Joh. 1, 35-51 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 4, 18-22 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Anna - [top]

66/1540 Navnes betydning

Indhold: Anna eller Hannah kommer af hebraisk og betyder "Gud er nåde". Andre former er Anne, Anni eller Hanne. Link til navnet på "Jordens salt"
n/9788775173266" target="_blank" title="WWW">Kære hr. Gud, det er Anna; Wikipedia: Hannah Callowhill Penn;

Hvordan:
Man kan tage udgangspunkt i at tale om navnets grundbetydning, om begrebet nåde. Nåde er et kernebegreb i kristendommen. Til gengæld ikke så kendt i dagligsproget (længere?). Måske kender konfirmanderne stadig til at råbe "nåde, nåde!" i en slåskamp for sjov? Hvordan man bedst får belyst begrebet vil der være flere bud på. Men lignelsen om den gældbundne tjener melder sig, bl.a. fordi kontrasten mellem den nådige konge og den nådesløse tjener tydeliggør sagen. Billedet er af Willem Drost. Lignelsen genfortælles.
Den berømteste bærer af navnet Anna er Jesu mormor, "Guds allerhelligste mors hellige mor", det katolske tilnavn. Hun er ikke nævnt i NT, men i legendestoffet. Hun er skytshelgen i flere sammenhænge og billede på den perfekte mormor. Man kalder den billedlige måde at fremstille hende på "Anna selvtredje", sådan som hun sidder med Maria på sit skød, som igen sidder med Jesus.
Der er mulighed for at klikke ind på siderne om Luther, for hvem Skt. Anna havde en særlig betydning.
Hr. Gud, det er Anna.Kort introduktionstekst i baggrundstof.
En markant dame er Anna Howard Shaw (1847-1919). Hun var uddannet teolog og læge, underviste i anti-alkoholbevægelsen, blev den første kvindelige metodistiske præst og formand for kvindefrigørelsesbevægelsen i USA. Hun havde tilhørt den anglikansk-metodistiske kirke, men da den ikke ville lade hende ordinere som præst, blev hun medlem af den protestantisk, metodistiske kirke i USA. (Hvis man har lyst og synes det er relevant, kan man fortælle om hvordan kirken mange steder har gået ind i kampen mod (mis)brug af alkohol (Blå Kors i Danmark) - Se under baggrundstof link til en sjov plakat, der advarer om alkoholikerens livsvej. - Måske kan man med lidt humor tage fat på det, som stadig kan forekomme som et problem i vores kultur).
Faster Anna fra Matador kender konfirmanderne langtfra alle sammen, men nogle gør. Hun er og bliver repræsentant for moralisme og fordømmelse - mens den stærke kvinde, Anna Howard Shaw, som også kan synes lidt bister, giver sig ind i kampen for dem, der er gået galt for.
Anna selvtredje i kunsten - nok mest for voksne, og især om det kunstneriske udtryk som signalement af kulturens forståelse af "det religiøse". Der er et link til noget man kunne kalde en bevidsthistorisk sammenstilling af tre Anna-selvtredje-billeder.

Krydshenvisninger: Anna; ; ; ; ; ;

| Mt. 18, 21-35 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Ad Anne Howard Shaw: Holdt teologiske forelæsninger for Antialkoholbevægelsen i USA (Sjov plakat: Plakat om alkoholikerens livsvej.
Kære hr Gud det er Anna. Anna, 4 år, er et hjemløst barn. En sen aften bliver hun fundet i Londons dokker af havnearbejderen Fynn, der bliver hendes gode ven. Hun optages i hans familie, og det går ikke stille af. Anna er et usædvanligt barn. Hun har sin egen opfattelse af hr. Gud og den verden der omkring hende. Hendes ser de små og overset ting i tilværelsen og oplever det snavsede og triste som en varm og levende verden. Besværligheder anser hun blot for at være noget, der giver anledning til at gøre noget ved sagerne. Og hr. Gud er en gammel bekendt, der altid står til disposition og bliver en helt naturlig del af hverdagen for Anna og dem hun omgås. [Anne Boleyn (1501-1533) var datter af jarlen af Wiltshire. Kong Henrik VIII, som var gift med en prinsesse Catherina af Spaninen, blev dybt forelsket. Han ville have hende som elskerinde - det havde hendes søster Mary været - men hun nægtede at ville være elskerinde. Så ville Henry skilles fra Catherina, men paven forbød det. Kongen brød derfor med den katolske kirke. Ærkebiskop Thomas Cranmere satte sig stærkt imod skilsmisse og nyt ægteskab, men efter nogle måneder godkendte han det - og fortsatte som ærkebiskop i den nye, protestantiske kirke. Anne Boleyn fødte Elisabeth, som senere blev den berømte og stærke dronning Elisabeth I, men de næste børn, døde under fødslen, og hun fik ikke en prins, som Henrik gerne ville have det. Så anklagede han hende for landsforræderi, og hun blev henrettet. (Henrik d. VIII henrettede en række af sine senere dronninger, kun den sidste overlevede ham.]


Anton - [top]

66/1600 Navnes betydning

Indhold: Af latin. Romersk slægtsnavn. Måske af af græsk antånios: "ikke til salg", "ubetalelig". Mytologisk relation: Anton søn af gud Herakles.Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia: Sankt Antonius; ; ; ;

Hvordan:
Navnets mulige etymolgiske betydning er flot. Den ubetalelige eller den, der ikke er til salg. Det er muligt at fortælle med en linie omkring kampen mod det onde, hvor motivet Getsemane (Anton Dorphs alterbillede), så bliver evangeliets anderledes svar til spørgsmålet om kampen mod det onde.
- Det er uden tvivl det romerske familienavn som ligger bag "Anton". Fra denne familie er Marcus Antonius den mest berømte. Han var Cæsars hærfører og rådgiver. (De to mønter). Da Cæcar blev myrdet i 44 fkr tog han kort tid efter magten sammen med to andre (det andet triumvirat) - og slog Cæsar-morderne ihjel. Marcus A. mente at slægten stammede fra Anton, søn af halvguden Herkules. (Guddommelige rødder er ikke dårligt, hvis man vil have magten). Billedet af Herkules illustrerer hans kamp med den 7-hovedede Hydra - et slange-dragevæsen. [Der kan trækkes linier til slangen i paradisets have, dragen på Jellingestenen etc.] Lad os bare sætte at det er sønnen Anton, der bistår i kampen.
Der er utallige, der har båret navnet Anton, Antonius, Anthony, Tony etc. Den mest fremtrædende i kirkens historie er Sankt Antonius (251-356), som også så har gjort navnet populært. Af nogle regnes han som den første eremitmunk. I hvert fald var han berømt, allerede mens han levede, og folk kom til ham og fik hjælp på mange måder. Legenden fortæller også at han blev fristet og prøvet af det onde på mange måde - og det oplevede han som om han kæmpede med med djævle og frygtelige fabelvæsener.
En anden, Antonius af Padua (Fernando Martins), levede langt senere (1195-1231). .
Utallige har båret - eller bærer navnet - Anthony, Tony, Anton - her er fundet en guldaldermaler frem, som var uddannet af Eckersberg, malede fiskerbilleder, men også religiøse - op mod 130 kirker har en Dorph som altertavle. En af dem som vist her, Trinitatis i København, er af himmelfarten - Et andet er Jesus i Getsemane have. Fiskermiljøet, som han holdt af at afbillede, kan minde om de første disciple, som var fiskere. Ellers kan man, hvis det falder rimeligt, fortælle den bibelske historie bag de to andre.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Sankt Antonius: (251 - 356) var en egyptisk munk og eneboer, der levede i første halvdel af 4. årh. i Kome i Egypten. Han er en helgen i den katolske kirke og har navnedag den 17. januar. Hans kristne forældre var ansete og fromme folk; men sønnens ideal var den apostolske fattigdom, så da han 20 år gammel efter forældrenes død en dag hørte evangeliet om den rige yngling (Matt 19,21), gav han sit gods bort og levede fra nu af som en eneboer i nærheden af sin hjemby.


Arkalo - [top]

66/1669 Navnes betydning

Indhold: Grønlandsk: Ældre søsters yngre bror Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Nordicnames.de/wiki "Arkalo"; ; ; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Aron - [top]

66/1617 Navnes betydning

Indhold: Nanets betydning er omdiskuteret. Måske fra Ægyptisk, betyder så krigsløve. Måske har det hebraisk rod og betyder ophøjet, bjerg e.l. Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Asger - [top]

66/1634 Navnes betydning

Indhold: Af As-geir, nordisk: Gudespyd, Guds spyd. Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Det ligger vel gemt ønsket om at ens Asger skal være spydspids, banebryder for det ypperste og vigtigte. Som Ansgar (samme navn) var evangeliets sendebud mod nord. Ellers er spydet især Odins atribut - men også Gud Herren kan tage guddommeligt spyd i tjeneste imod de udvalgtes forfølgere og fjender (Hab.3,11). Men tænker vi på de menneskelige krigsvåben, så er håbet at spyd og sværd skal blive fredens redskaber (Mika 4,3).

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Hab. 3, 11- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mika 4, 3- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Dansk/norsk Mika/Habakuk
Geir = spyd
Han skal dømme mellom mange folk,
skifte rett for mektige folkeslag,
også for dem som er langt borte.
De skal smi sverdene om til plogskjær
og spydene til vingårdskniver.
Folk skal ikke løfte sverd mot folk,
ikke lenger læres opp til krig,
Mika 4,3
Han skal skifte ret mellem talrige folk,
fælde dom blandt mægtige folkeslag i det fjerne.
De skal smede deres sværd om til plovjern
og deres spyd til vingårdsknive.
Folk skal ikke løfte sværd mod folk,
og de skal ikke mere oplæres til krig.
(Dansk version)

Du drar ut for å frelse ditt folk,
for å frelse din salvede.
Du knuser overhodet
for den urettferdiges hus,
kler av fra topp til tå. (Hab 3,13)
Sol og måne står stille i sin bolig
når lyset fra pilene flyr hit og dit,
lysglansen fra ditt lynende spyd. (Hab 3,11)

bjergene ser dig og skælver,
skybruddene raser,
og havdybet løfter sin røst.
(Når Gud Herren drager ud):
Solen glemmer at sende sine stråler,
månen bliver i sin bolig;
de flygter for lyset fra dine pile,
for lysskæret fra dit lynende spyd.


Astrid - [top]

66/1384 Navnes betydning

Indhold: Astrid er et nordiske pigenavn - kælenavnsformen er Asta. Astrid (oprindeligt Astrithr) er et gudenavn og betyder ''gudesmuk'.' As(erne) er de nordiske guder. Strid/ " frithr "- betyder smuk det betyder også "elsket af gud".Link til navnet på "Jordens salt"
;

Hvordan:
Det er naturligvis flot at hedde som en noridsk gudinde - endda med betydningen "gudesmuk". Astrid Lindgren er værd at komme i tanke om, hendes kristendom er vel lidt uortodoks, men hun sætter sig altid i de nederstes sted! Hendes egen hisorie er lidt af en alternativ heltehistorie. Opvokset i præstegården i Vimmerby, fik barn med chefredaktør, men ville ikke have at nogen skulle vide med hvem, fødte i dølgsmål på Rigshopitalet i København (det eneste sted man kunne det) - og så først og sidst forfatter til alle de næsten guddomeligt gode fortællinger.
Asta Nielsen, Die Asta, som med rette var berømt og feteret, kan minde om at vi også skaber vore "gudinder". Hun nægtede at støtte op om Hitler med sit navn og berømmelse, og måtte derfor flytte fra Berlin, hvor hun ellers havde boet det meste af sit liv, tilbage til Danmark i 1937.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Augusta - [top]

66/1664 Navnes betydning

Indhold: [Forklaring]. Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Augusta Stowe-Gullen. Canada, 1857-1943. Augusta fulgte sin mors fodspor. Moderen var læge, men havde taget sin uddannelsei New York, da kvinder i Canada ikke havde adgang til medicinstudiet, og nu var hun selvstændig læge uden licens. Augusta blev tilgengæld den første kvinde, der blev uddannet ved et canadisk universitet i medicin.Hun fortsatte kampen for kvinders lige ret og vilkår i samfundet. Oprettede flere uddannelsesintitutioner for kvinder. Sad i forskellige råd, også som præsident, som arbejdede for kvinders ret.I 1931 fik hun det britiske imperiums orden for sit arbejde. https://en.wikipedia.org/wiki/Augusta_Stowe-Gullen (Et muligt navn: https://en.wikipedia.org/wiki/Augusta_Emma_Stetson for hendes rolle i Christian Science - men fænomenet CS er nok rigelig komplekst og for forvirrende at bringe ind i undervisningen.(Dets meget åndelige forståelse af virkeligheden, som immateriel mm.er vanskelig at kolportere) Men da Augusta også er indviklet i en meget intern konflikt er det valgt fra.) Augusta Pierce TaborGuldgraverfrue, kvinderetsfortaler kusine til USAs præsident Augusta Pierce. 1833- Augustas far, William B. Pierce, [4] ejede et stenbrud og var entreprenør. Augusta, en af ti børn og den tredje af syv piger, led af dårligt helbred i sin barndom. Men hun så godt ud, havde et tykt mørkt hår og var beslutsom og charmerende. Augusta voksede op som ung i en forkælet livsstil men troede på kvinders rettigheder. Hun var kusine til Franklin Pierce, USA's 14. præsident.
Augusta blev gift med Horace Tabor og boede i et mine område i Idaho Springs minelejr.De oprettede en butik med et pensionat til guldgraverne, og Augusta tjente penge på rengøring og som værtinde på pensionatet. Horace udvandt guld i bjergene. I 1878, efter 20 år som guldgraver, stødte han på en rig sølvåre, hvor der blev en indkomst på dengang $ 10.000 om dagen (svarende til $ 250.000 i 2019).
De byggede nu et palæ med 20 værelser i Denver. Horace blev valgt til viceguvernør. Augusta var engageret i samfundsaktiviteter, såsom at bidrage til civile projekter og velgørenhedsorganisationer og var arrangør vært for store fundraising-arrangementer. Hun var særlig engageret i Pioneer Ladies Aid Society.
Hendes livs skæbne blev en af hovedfigurerne i USAs mest berømte opera, "The Ballad of Baby Doe."


Axel - [top]

66/1459 Navnes betydning

Indhold: Formentlig af Absalon (andre foreslår af nordisk "gudehjem"). Absalom af hebraisk: "Fredens far". Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Axel - det nordiske kælenavn for det bibelske Absalon, som én af kong Davids sønner hed - er nok blevet så brugt, fordi at biskop Absalon er en af de helt store skikkelser i den danske historie - ikke så meget kendt for sin kristelige fromhed som sine evner som feltherre og organisator. Vi kender ham godt alle sammen. Det ham vi synger om i "Den lille frække Frederik": Så kører han til Højbro Plads, hvor Absaloin ta'r hjelmen a', goda' goda' goda'". Absalon foretog flere erobringstogter mod nabolandene, dels for at beskytte Danmark modplyndringer, dels for at omvende dem til kristendommen. Blandt andet erobrede han Rügen og fældede afgudsstatuen Svantevit. Absalon skaffede fred med magtanvendelse. Det mindes stadig ved at han har lagt navn til en bestemt type krigsskibe.
Jesus-citat kan give anledning til overvejelse over hvilken slags fred, det er, han bringer.
Den bibelske Absalon er ikke så glorværdig. Vi ser på billedet hvordan han omkommer, hjemvendt fra krig, ved at hans lange hår griber fat i en gren. Han døde som en straf som skulle ramme hans far kong David, som havde stjålet en anden mands kvinde og ladet ham dø. (Den slags straffemønstre kan selvfølgelig også diskuteres!).

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Joh. 14, 22-31 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Benedikt - [top]

66/1380 Navnes betydning

Indhold: Dicte, Ditte og Edith kommer af Benedicte, som er af latin Benedictus, som betyder "velsignet".Link til navnet på "Jordens salt - Verdens lys"

På www: Wikipedia; ; ; ;

Hvordan:
Man kan tale om hvor godt et ord velsignet er. I sin rod betyder det at noget er sagt godt, med tryk på godt.
Mest oplagt er det så at fortælle lidt om velsignelses-"episoder" i Bibelen. Velsignelsen til Abraham som gælder alle jordens folk. Men så også at velsignelse kan være noget man skal kæmpe sig til. Om den aronitiske velsignelse (se evt link til Elementer) - her erfares velsignelse som ren nåde. Jesu velsignelser i form af saligprisningerne. Det er ikke dem på "toppen", der velsignes. Endelig fortæller Jesus velsignelse af børn om delvisnye kriterier for velsignelse. Men faktisk måtte der minimum af kamp til - mod disciplenes bornerthed.
De to helgen skikkelser - Benedict af Nursia og Benedict Moor kommer i anden række. Men det kan ikke undre at netop helgener bærer navnet "velsignet". Der er næsten 1000 år i mellem dem. Benedict Moor var sort, født af forældre som var slaver, men han blev frigivet ved fødslen, fordi forøldrene havde tjent deres ejer så godt. Han kom ikke i skole, men blev optaget af i et fransciskaner kloster, og blev, trods manglende uddannelse, at han var analfabet og skønt han ikke var præst,leder af klosteret - og var berømt for sin teologiske indsigt og forståelse.
Den 1000 år tidligere Benedict var født af god, velhavendefamilie, skulle studere, men flygtede fra studierne på grund af de medstuderendes mangel på moral. Han levede en periode som eneboer, blev så kendt, at han blev valgt til abbed for at kloster. Måske var han efer munkenes mangel på moral også - i hvert fald forsøgte de at slå ham ihjel med gift. Han flygtede igen ud i eneboertilværelsen, men han for blev ikke alene - efterhånden skød 12 små klostersamfund op omkring ham. I 529 brød han og alle munkene omkring ham op og grundlagde et nyt kloster i Montecassio. Her nedskrev sin vejledning i klosterliv, benedektinerreglen. Den var ganske streng, men bedetider, arbejdspligter osv - og den blev op gennem tiden tit grundlag for reformation af klostersamfund, der var forsumpet i vellevned og verdslighed.

Krydshenvisninger: Den aronitiske velsignelse; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred
. 4 Mos 6,24-26


Benjamin - [top]

66/1485 Navnes betydning

Indhold: Fra hebraisk og betyder "Højre hånds søn", "Sydens søn" - og da han er den yngste af Isaks 12 sønner, har det også med tiden fået betydningen "yngste søn".Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
At være søn af højre hånd betyder at man er den, søn der står nærmest eller er vigtigst - som vi siger om Jesus i trosbekendelsen: "Siddende ved Guds højre hånd". Navnet stammer fra bibelen, Gammel Testamente. Patriarken Jakob havde 12 sønner. De ti havde han fået med Lea, de to yngste, Josef og Benjamin med Rakel. (Her kan man fortælle om hvordan og hvorfor at Rakel var yndlingshustruen). Men Rakel døde, da Benjamin blev født. Hun nåede at kalde ham ved navn inden hun døde: Ben'oni, det betyder "min smertes søn", men Jakob rettede det til Benjamin, min vigtigste, mest elskede søn, - fordi han var søn af hans mest elskede hustru.
Han var også Josef's elskede lillebror.
Og her skal I næsten høre hele den lange historie. Josef, som Jakob også havde tendens til at foretrække frem for de andre. Josef irriterede sine ældre brødre, fx. drømte han en drøm om hvordan solen og månen og stjernerne skulle bøje sig for ham - og at det var dem, der skulle det. De blev sure på den lille blærerøv, og en dag de, som de plejede var ude at vogte fårene, puttede de Josef ned i brønd. Og da der så kom en karavane af øgyptiske købmand forbi solgte de ham som slave. Benjamin var derhjemme og han er sikkert blevet lige så ked af det som faren, da de 10 brødre kom hjem og viste Josefs tøj, som de havde indsmurt i noget lammeblod, og sagde at han var blevet sønderrevet af de vilde dyr. Så er historien, som jo nu er en historie om Josef, at han blev den egyptiske hersker, faraos, nærmeste medarbejder. Og da han i en tydning af faraos drømme havde forudset en hungersnødskatastrofe, havde han sikret forråd nok i Egypten, så de undgik katastrofen. Men folk i nabolandene sultede. Også Jakob og brødrene - og Jakob sender dem til Egypten for at skaffe mad hjem. De kommer til Josef, som de ikke genkender. Han ser hvem de er og vil straffe dem. Han sørger for at et af faraos kostbare drikkebægre bliver lagt i Benjamins sæk med korn. Og lader dem så pågribe for at stjæle faraos ting, og forlanger at Benjamin skal blive som slave. Så beder én af de andre, Ruben, om det må blive ham i stedet, for deres far Jakob kan ikke tåle at miste også Benjamin. Da Josef ser det, bliver han rørt, og giver sig til kende og stor er både angeren, glæden og tilgivelsen!
Billedet af Kristus ved Guds højre hånd illustrerer kun udtrykket - har ikke noget med Benjaminfortællingen at gøre.
I østen stiger solen op, kan man fx godt begynde med den dag, man fortæller om Josefhistorien - til forståelse af billedet "alle stjerner neje sig".

Krydshenvisninger: Josef; I østen stiger solen op; ; ; ; ;

| 1 Mos. 37, 1-fffGl.v. | Ny v. | Norsk - | Mk. 16, 19- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
navnedag 30. august


Bernhard - [top]

66/1435 Navnes betydning

Indhold: Bernhard kommer af bjørn + hård=stærk, altså "stærk som en bjørn". Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Man kan jo fortælle om to skikkelser som på lidt overraskende og forskellig måde lever op til navnet. Bernhard Severin Ingemann - i det ydre et blidt menneske, men måske samtidig en af dem, som har talt og drømt heltesjælen frem hos danskerne - igennem sine historiske romaner, og stadig vel igennem Holger Danske-sangen I alle de riger og lande. Personlig var han måske heller ikke bange (Københavns Bombardement).
Den anden Bernhard er B. af Clairvaux. Glødende from og inderlig, med ønske om forening med Gud, forsagelse af rigdom og ydre pragt, men stor politiker og organisator - af ny klosterbevægelse med cistercienserklostre spredt ud over hele Europa og af et par af de første korstog. Det er Bernhard i Initialbogstavet på siden.

Krydshenvisninger: Ingemann, Bernhard Severin; Bernhard af Clairvaux; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Bertram - [top]

66/1566 Navnes betydning

Indhold: Af nordisk "lys ravn" - måske "klog ravn?" Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Eng.Wiki: Master Bertram; ; ; ;

Hvordan:
Ravnen er visdomsfuglen i Nordisk Mytologi. Den hvide ravn er en temmelig sjælden mutant, som især fandtes på færøerne. Nu er den vist nok uddød(?). Odins to ravne er sædvanligvis afbilledet som sorte. De hed Hugin og Munin. Huen og mindet - den ene (Munin) var den bagudrettede, erfaringsdragende bevidsthed, den anden (Hugin) den fremadrettede, målsættende. Billede: Fra svensk jernalderhjelm.
I "Games of Thrones" er den hvide ravn synbol på at vinteren ikke bare er på vej, men er kommet. [Ved dette symbol på det defintive kunne jeg måske finde på at inddrage Joh. 9,4, natten hvor ingen kan arbejde - og hvordan det så, når det er Jesus, der siger det, alligevel ikke er definitivt].
Meister Bertram (1340-1415) var en maler i højgotikken. Det er selvfølgelig en tangent, men har man lyst, kan se et af hans kendteste værker: Grabow-alteret. Man kan jo spørge om der er nogen, der kan genkende de bibelske scener. De fleste er let genkendelige (men ikke for konfirmander). Under "baggrundstof" er der er en liste over tavlerne.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Grabow-alteret: Tavlerne forestiller: 1) Lys og mørke, den styrtende engel. 2)Skel mellem vand og landjord. 3) Stjernerne. 4) Skabelse af planterne. 5) Skabelse af dyrene. 6) Skabelsen af Adam 7)Evas skabelse 8)Kundskabens træ 9) Syndefaldet 10)Gud advarer Adam og Eva 11) Uddrivelsen fra Paradis 12) Arbejdet for første forældre 13) Kain og Abel ofrer 14)Kain dræbte Abel 15)Noah bygger arken 16)Abraham ofrer Isak 17) Isaak nægter Esau velsignelse 18)Isak velsigner Jakob
19) Mariæ Bebudelse 20) Fødselen 21) De hellige tre konger 22) Præsentation i templet 23)Massakren på de uskyldige 24)Flugten til Egypten


Birgitte - [top]

66/1580 Navnes betydning

Indhold: Af irsk Brighid (den ophøjede). Sideformer til navnet er Birgit, Birte, Berit, Britta, Gitte m.fl. Link til navnet på "Jordens salt"

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Oprindelsen til populariteten er vel Brighid (c. 453-524) Helgen. Festdag 1. februar. Grundlægger klosteret Kildare, og flere andre. Hendes historicitet diskuteres. Der er en førkristen irsk gudinde af samme navn, som blev fejret 1. februar - og havde i hvert fald nogle af hendes egenskaber.
Kendtest er Birgitta af Vadstena (1303-1373 i Rom). Hun var af den svenske kongeslægt, Folkungeætten. Blev - mod sin vilje, hun ville helst være nonne - gift og nåede at få otte børn. Sammen drog de på pilgrims rejse til Trondheim, og besøgte Skt Jakobs grav i Santiago de Compostella. Manden (Ulf Gudmarssøn) døde i 1344, og samme år grundlagde hun klosteret i Vadstena. Hun levede som nonne i streng askese. Hun havde stor politisk indflydelse i svensk politik, Kong Magnus' dronning var blevet opdraget af Birgitta. Korstog var en del af udenrigspolitikken. Gennem Birgitta befalede Gud Magnus, at også han skulle "sende sine tjenere og lejesoldater mod de vantro folkeslag". Ingen skulle dog tvinges til tro. Magnus skulle medbringe to bannere. På det ene skulle Kristi lidelse være afbildet, og det skulle han først bruge. Men hvis hedningene ikke modtog ham med fred, skulle han tage det andet banner frem med Guds retfærdigheds sværd, og gå til kamp mod dem. Det var mod russerne OG de ortodokse kristne. Munke og præster fik skægget barberet af og nogle blev sendt til svenske klostre for at blive omskolet i den rette tro. Det var så som så med manglende tvang.
Også i Europæisk storpolitik blandede hun sig. Hun arbejdede på og fik til sidst flyttet pavestolen fra Avignon tilbage til Rom.


Bjørn - [top]

66/1611 Navnes betydning

Indhold: Germansk - betyder dyret Bjørn. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: YouTube: Bjørn Eidsvaag "Eg ser"; ; ; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Bjørn vil sige den stærke, den der har kraft. Endda den stærkeste, for stærkere dyr end bjørnen er der ikke i de nordiske lande, hvor navnet har sin rod.
Styrke er ubetvivleligt godt. Men for en mand som Paulus, som var den, som udbredte kristendommen allermest i kirkens første år, vender det med styrke på en særlig måde. Måske vender det sådan for enhver kristen. [Citater - se Baggrund] - Egen magt, egenmægtighed, er noget tvetydigt, det kan hurtigt vende sig til noget ondt. Men i tro kan man bringe sig så tæt på det egentlige, sande, at det bliver den magt der bærer mit liv - eller på hvilken måde man nu vil udtrykke det.
En enkelt Bjørn i det kirkelige: Bjørn Eidsvåg, præst og populær sanger med salg af plader i 100.000 tal. Han har 6 salmer i den Norske Salmebok. Han er her citeret med det sidste vers af det meget populære digt/sang "Eg ser.." (Men den er lidt vanskelig. Den forholder sig til den sidste afmagt, derfor blev den også brugt ved mindegudstjenesten for de døde på Utøya - Jeg'et i sidste vers må være Kristus, men hvordan gør han død til liv svæver lidt..)[Se tekst]
En bjørn kan godt have en kirke i maven. Bjørnen er vartegn for Berlin. Denne har så Gedchtnisskirche - det bombede kirketårn i sin mave. Tårnet står som minde om krigens gru. Styrke og svaghed? I hvert fald en advarsel mod den forkerte styrke.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Fil. 1, 4-23 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 2 Kor. 12, 9-10 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Ser at du er redd
Men eg kan ikkje gå
I døden for deg
Du må smaka han sjøl
Men eg gjer død til liv, for deg
Eg gjer død til liv for deg
Eg gjer død til liv for deg
https://www.youtube.com/watch?v=0oMhPDBvSG4


Baggrundsstof:
"Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft". Fil 4,23 - Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. 2. kor 12,9-10. Endelig er Gal.2.20 citeret - ikke jeg lever, men Kristus lever i mig.


Camilla - [top]

66/1495 Navnes betydning

Indhold: Camilla er af latinsk oprindelse og er en feminin form af Camillus, en "hjælper til præsten", eller "offertjener". Link til navnet på "Jordens salt - Verdens lys"

Hvordan:
At tjene er og bliver en af de største dyder i kristendommen. [Og unge mennesker har muligvis ikke det forbehold overfor begrebet, som voksne der har hørt for meget om det kristelige i at TJENE (hinanden, Herren, kirken, you name it]. Så man skal gå lige på: Fortælle om Jesu ord om ikke at herske, men tjene - og om fodvaskningen som en symbolhandling, der illustrerer at Menneskesønnen er kommet for at tjene. Fil. 2. er relevant.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mk. 10, 42-45 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Joh. 13, 1-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Caroline - [top]

66/1367 Navnes betydning

Indhold: Kommer af Carolus som formentlig er en latinisering af det germanske "Karl" - som slet og ret betyder mand, måske "fri mand". Link til navnet på "Jordens salt - Verdens lys"

På www: Karl d. Store (Wikipedia); Religion.dk: Knud Jørgensen om kristen frihed ; ; ;

Hvordan:
Det er ganske svært at få en dyb betydning i "bare" at hedde mand (i femininum) (problematik parallel ved Andreas). At karl sandsynligvis skal forstås som fri mand overfor slaven kan give afsæt til snak om hvad frihed er - i almindelighed og kristeligt. Hvordan den udspinder sig afhænger ikke så lidt af underviserens teologi. Frihed fra "magter og myndigheder" eller synden/frygten - bundetheden til næsten er temaer, der kan slås an.
At inddrage etymologien bag frelse er muligvis lidt forslidt, men som bekendt kommer det danske ord af at have fri hals, og en frels person, var en der var befriet for at bære slavering om halsen.
Karl den stores store gerninger er da muligvis medvirkende til at navnet er blevet populært. Friheden hos magtens øverste kan muligvis diskuteres. Han blev helgenkåret.
Den uartige Caroline er nok ikke længere en kendt børnebog - så hvis den skal med i fortællingen, så skal der måske nok fortælles om den. Men som i en del kendt (børne)litteratur er friheden placeret hos den uartige (Pippi Langstrømpe mest kendt, vel).

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| 2 Kor. 3, 17- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Cecilie - [top]

66/1369 Navnes betydning

Indhold: Latin - måske parallelt med Celina, "Himmel", måske "blind" Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Erik Klipping - myrdet Cecilæ nat 22. nov. 1286; ; ; ;

Hvordan:
Sankt Cæcilia eller Sankt Cecilie er en helgen i den romersk-katolske kirke. Hun er skytshelgen for musik og for de blinde. Hendes festdag, som fejres både af den romersk-katolske og de ortodokse kirker, er 22. november.
Navnet Cecilia kommer af det romerske slægtsnavn Caecilius. Navnet har muligvis rødder i et latinsk ord med betydningen 'blind' eller Caelum = himmel.
I 1587 grundlagde pave Sixtus V en af de nu ældste musikinstitutioner, "National Academy of Santa Cecilia" - Sankt Cecilia er blevet et symbol på den tætte forbindelse mellem musik og gudstjeneste, som er almindelig i både den romersk-katolske og den protestantiske kirke.
I en helt anden boldgade: Billedet af Marsk Stig og hans medsammensvorne er med fordi kongemordet på Erik Klipping finder sted Ceciliæ nat 22.november 1286 - fortælleovergangen kan være den mørke himmel.
Historien om Erik Klipping er ret kompleks. Han vandt i magtkampen med kirken over Ærkebiskop Jens Grand - snart med paven i Rom som modstander, snart som medspiller - men brugte så sin frigivne magt til med anklagen "majestætsforbrydelser" at konfiskere ejendommene som tilhørte hans modstandere blandt de store adelsmænd og iøvrigt henrette dem. En gruppe adelsmænd ledet af Marsk Stig myrdede ham på hans leje i Finnerup lade.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Celina - [top]

66/1501 Navnes betydning

Indhold: Af latin. Betydning "himmel". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Celine Borceka 1833-1913; Saint Celine d. ca 458 ; ; ;

Hvordan:
Himmel - måske skal man tænke på at barnet, der får navnet er en himmelsk gave.. Man kan også tænke at der ligger et håb: Himmelen er altid står åben over det barn. At i sidste ende er der ingen veje, der lukker sig - endikke døden. Eller at barnet for blik for hvornår livet er og kan være himmelsk. Måske det, som blev lovet disciplene i Johannesevangeliet 1,51.
Der er en helgen, som hedder Celina -fra det 5. årh. (død 458) Hun er mest kendt for i en høj alder at få en søn, Remigius, som blev biskop - og helgenkåret. "Efter et helligt liv fyldt med gode gerninger og inderlig bøn, opnåede denne hellihe kvinde himmelens løn ca år 458" - som det står i den katolske helgenbeskrivelse.
En anden skikkelse i kirkens historie er Celina Borzecka (1833-1913). Hun var født ind i en storgodsejerfamilie i Lithauen. Hun ville egentlig gerne have været nonne, men hun bøjede for sin forældres ønsker og blev gift med en Josef, som hun fik fire børn med. Da hun var 36 blev Josef ramt af blodpropper og døde. Hun flyttede til Rom, hvor hun fik kontakt med en klosterbroder, og sammen grundlagde de en ny klosterorden, "Forsamlingen af opstandelsens søstre", som hurtigt fik aflæggere ude i verden. Hun blev helgenkåret af den katolske kirke - sikkert egentlig for sit klosterarbejde og organisatoriske talent, men som helgen bliver hun især æret for sin lydighed mod forældrene og hengivenhed til sin mand, som hun passede i adskillige år.
Den første i den bibelske historie efter Jesus og den første her på Jordens Salt, som så himmelen åben, var

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Joh. 1, 35-51 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Apg. 6, 8-ff Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Hvis man skulle have brug for læsning om asketisk livsholdning, hvor lidelsen er en nødvendig og hæderværdig del af et fromt liv: Et citat fra Sankt Therese til sin søster Celine: "I must forget this world. Here everything wearies me - I find only one joy, that of suffering, and this joy, which is not one of sense, is above all joy. Life is passing, and eternity is drawing near. Soon we shall live the very life of God. After we have been filled at the source of all bitterness, our thirst will be quenched at the very Fountain of all sweetness". Fra bogen Saint Theres Letters to Her sister Celine: Hent pdf-udgave her.


Chitaphat - [top]

66/1639 Navnes betydning

Indhold: Chita (el Chit) (Thai - kilde Ambassden i Oslo) betyder Consciousness, awareness. Phat eller Phattana betyder "development" - ambassaderåden foreslår "intellectual/knowledge/awareness devolopment" Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
"Den som vokser i viden og bevisthed". Det er da flot og hedde. Ikke så langt fra det, som blev sagt om Jesus. Lukas 2,52. "Jesus gik frem i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker".
Overalt sættes visdom højt - også i bibelen. Tre citater Ordsp. 8,22-23, Job 18,14 - 1. Kor. 1,26 kvalificerer dog egentlig visdom som ikke-verdslig. Moderne visdom = knowhow måske mest = verdslig visdom?. Måske en trøst for Chitaphat at få at vide at den egentlige, sande ikke er intellektuel kapacitet - men egentlig visdom findes, men den kan ikke købes.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Luk. 2, 52- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 2, 42-52 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Ordsp. 8, 22- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Job. 28, 12-17 Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Christian - [top]

66/1419 Navnes betydning

Indhold: Christian - Kristian - Kresten - Chresten - Christen - Kristen og de tilsvarende pigenavne kommer alle af det græske Christianos - det betyder at være kristen, tilhænger af eller den som tror på Jesus Kristus. Kristus (græsk Christos) har grundbetydningen "at være salvet (til konge)". Det navn fik Jesus, da hans nærmeste forstod at han var den Messias (hebraisk: salvede), som skulle komme fra Gud og frelse verden, og som det Gamle Testamente havde fortalt om. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Youtube: Nick Cave: Christina Astonishing; ; ; ;

Hvordan:
Der er selvfølgelig mange mulige fortællevinkler. Bare de mange former for navnet fortæller jo at det at bære sin tros "navn" har stået stærkt i vores kultur.
Her foreslås at tage udgangspunkt i grundbetydningen, at være salvet til konge. Her kan man trække linien til David og Samuels salvning af ham. Hvordan han blev den største konge i Israels historie, og hvordan drømmen om og forjættelsen af at der skulle salves en ny konge levede, som skulle skabe den endelige fred og bringe Guds rige til menneskene.
Videre at se dåben, kristningen, som en salvning til tro, og til en eksistens som præst, konge, biskop, ja, selv pave.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Billedet af Samuels salvning af David er fra syngagen i Dura, Syrien.


Christina - [top]

66/1668 Navnes betydning

Indhold: Christian - Kristian - Kresten - Chresten - Christen - Kristen og de tilsvarende pigenavne kommer alle af det græske Christianos - det betyder at være kristen, tilhænger af eller den som tror på Jesus Kristus. Kristus (græsk Christos) har grundbetydningen "at være salvet (til konge)". Det navn fik Jesus, da hans nærmeste forstod at han var den Messias (hebraisk: salvede), som skulle komme fra Gud og frelse verden, og som det Gamle Testamente havde fortalt om. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Der er selvfølgelig mange mulige fortællevinkler. Bare de mange former for navnet fortæller jo at det at bære sin tros "navn" har stået stærkt i vores kultur.
Her foreslås at tage udgangspunkt i grundbetydningen, at være salvet til konge. Her kan man trække linien til David og Samuels salvning af ham. Hvordan han blev den største konge i Israels historie, og hvordan drømmen om og forjættelsen af at der skulle salves en ny konge levede, som skulle skabe den endelige fred og bringe Guds rige til menneskene.
Videre at se dåben, kristningen, som en salvning til tro, og til en eksistens som præst, konge, biskop, ja, selv pave.
Christina Mirabilis historie er interessant, vidnesbyrd om helvedstroens massive tilstedeværelse i den vestlige kirke. Hun er den der bliver kastet ud i de mest voldsomme ting - for at vise andre sandheden, så de kan handle ret - efter tidens og teologiens præmisser. Mulig plakattekst: Er du den, der skal igennem voldsomme ting, for at fortælle hvad der er sandt og godt. (Nogle kunne få en association til en Grethe Tunberg og klimakrisen)
[Christina Gyllenstjerna - er en del af række magtkampe omkring Chr d. 2 - med en peak i det stockholmske blodbad - næppe egnet i denne sammenhæng - men man kan da konstatere at Christina har været et dronningenavn som flere har båret ligesom Christian har været kongenavn].

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Christina den Beundringsværdige (Mirabilis) 1150-1224. Mistede sine forældre 15 år gammel. Fik blodbrop som 21-årig. Man mente hun var død, og som skik var, blev hun lagt i en åben kiste. Ved begravelsen rejste hun sig, opstod og svævede helt op under loftspærrene. Her stank der uudholdeligt af menneskenes synd - og hun kunne fortælle at hun havde været død, og både set helvede, skærsilden og himlen. Og ville hellige sig at frelse så mange som muligt fra helvede. Hun havde gennem livet flere oplevelser af at dø og opstå i live igen. Hun kunne kaste sig ild, i malstrømme og se ud som om hun gik helt til grunde - og kom ud igen - helt uskadt. Flere gange kunne hun aflægge vidnesbyrd om hvor forfærdelig helvede og en evige straf var. Det er jesuitten Robert Bellarmi som fortælle om hende, og hvordan man efter hende altid kunne imødegå fritænkere, som siger: "Ingen har nogensinde vendt tilbage fra de døde, og har kunnet bekræfte troen på noget liv efter døden".


Christoffer - [top]

66/1370 Navnes betydning

Indhold: [Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Danmarks konger; ; ; ;

Hvordan:
Legenden må fortælles - se "tekst" her. Om Kristoffer Columbus er et entydig ideal er tvivlsomt. Hvormeget man vil fortælle, må stå åbent. (det gør det jo altid!) Nogle i den katolske kirke har villet gøre ham til helgen, fordi han banede ved til et kontinenet med hel verden af hedninge, der kunne omvendes (og stort set blev det). Men det kolonisatoriske projekt var langtfra smukt altid. Men det er ikke derfor at kirken ikke har kanoniseret ham. Det skyldes at han havde en søn født udenfor ægteskab!
Og så har vi jo tre konger, der bærer navnet. Indviklet i magtkampe, hvor kirken altid var en livlig aktør. Christoffer d. I 1252-1259, Christoffer II 1319-1326 og Christoffer III af Bayern 1439-1448

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Legenden om den hellige Kristoffer.
Der var en stor stærk mand, næsten en kæmpe, som hed Preborus. Alle var bange for ham, og han ønskede kun ét, at komme til at tjene én, der var stærkere end ham. Folk fortalte ham at landets fyrste var den stærkeste. Det var han, han have ikke bare soldater og heste bag sig, men han var selv en stor og stærk mand. Preborus gik glad i tjeneste hos ham. Men en dag under en jagt, så de en mørk skygge forsvinde ind i skoven og fyrsten slog korsets tegn og begyndte at sige en række ord udenad. Preborus spurgte medtjenerne, hvad der skete, og de fortalte at fyrsten var bange for Djævelen, den onde selv. Så ville han ikke tjene ham længere, han var jo ikke den stærkeste. Og så drog han videre i verden, og han fandt ingen, der var stærkere end ham og slet ikke nogen, der ikke var bange for den onde selv.
En dag kom han til en eneboermunk, som boede ved en bred flod med en stærk strøm, hvor der ikke var nogen bro, men som pigrimme skulle over, hvis de skulle nå frem til deres mål, Jerusalem. Preborus fortalte ham sin historie og at han gerne ville tjene den stærkeste. Munken nikkede, sagde at han skulle hjælpe pilgrimme over den stærke strøm. Preborus hjalp tusindevis over og var der i mange år.
En dag kom et lille barn hen til floden, Preborus tog ham på skuldrene og gik ud i floden. Men jo længere han kom ud des tungere blev barnet, og til sidst kunne han ikke bære det længere. "Hvorfor kan jeg dog ikke bære dig, du lille?" spurgte han. Barnet svarede: "Fordi det er mig, der bærer hele verden, og holder den oppe, mod døden og mod synden og mod den onde selv. Jeg er Kristus." Så forstod Preborus at han havde fundet den stærkeste. Ham ville han tjene. Og han lod munken døbe sig, og han fik navnet "Kristoforus", den der bærer Kristus.


Baggrundsstof:
Jeg har ikke kunnet spore om legenden kommer først eller det at være en christoforus kunne være et tilnavn for mennesker, der i særlig grad havde båret Kristus frem - sådan legenden er formet over navnet, og så er det måske en lille folkelig, teologisk indsigelse mod al for overdreven dyrkelse "Kristus-bærere"?


Clara - [top]

66/1513 Navnes betydning

Indhold: Clara er fra latin og betyde den rene, lysende. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Frans af Assisi (på Jordens Salt); Grundtvig.dk: Clara Bolton Wikipedia - engelsk: Clare of Assisi; Wikipedia: Clara Barton; Wikipedia Clara Ward Gospelsanger;

Hvordan:
Det er i sig selv smukt at hedde den rene eller lysende. Den uden for al tvivl mest berømte Clara er Sankt Clara fra Assisi - Frans af Assisis nærmeste medkæmper i kampen for at forny kirken. Hun kæmpede som han for en kristendom, som havde sit ideal i et liv i glad fattigdom. Som Frans kom hun af en velhavende baggrund, en romersk adelsfamilie, som bl.a. havde et stort slot i Assisi. Hendes mor Ortolana var selv en from kvinde, som havde foretaget flere pilgrimsvandringer - bl.a til santiago de Compostella. Hun blev en dag inspireret af Frans under en fasteprædiken, og spurgte om hun måtte arbejde med på hans sag. Hendes orden som efterhånden kom til at hedde "Sankt Claras orden" havde en streng disciplin, og modsat Fransciskanerne, som blev sendt ud på vandring for at prædike, levede Skt. Claras nonner (klarisserne) inde bag klostrenes mure uden omgang med verdenen udenfor.
Ulvene betyder åbenbart en del i datidens Italien (derfor er den med). En af legenderne om Clara er at hun reddede et barn fra at blive dræbt af en ulv - lidt parallet med Frans af Assisis forhold til ulven i Gubbio. Hun nød stor respekt - også fra pavestolens side.
Clara har været et populært navn - mange har båret det.
Clara Luper [1923-2011], borgerrettighedsforkæmper i USA - var med i den store march i 1963, hvor dr. Martin Luther King holdt sin berømte tale "Jeg har en drøm".
Clara Barton, læge, var "engelen på slagmarken" under den amerikanske borgerkrig - og grundlagde det amerikanske Røde Kors.
Clara Ward er en berømt gospelsangerinde, udspruget af det baptistiske-pentecostale kirkelige miljø i USA. Hun blev den første gospelsangerinde der på Broadway sang med et 100-mandskor som støtte. Under Vietnamkrigen tog hun til Vietnam (i 1968) for at opmuntre, sprede glæde og forkynde evangeliet for de amerikanske soldater - og var tæt på at omkomme sammen med adskillige gæster under et bombardement af det hotel, hun boede i. [Der er link til et par kendte gospels].
Navnets popularitet viser sig også geografisk. Overalt hvor spanske erobrere trængte frem, tog de navnet med sig. Her er det Santa Clara River i Californien.
Kan springes over:Clara Bolton findes der ikke billede af, men Grundtvigs forelskelse i hende på hans englandsrejse i 1830 fik sandsynligvis kirkehistorisk betydning, den gav muligvis ikke så lidt af energien bag de store skrifter, hvor han for alvor begynder at skelne mellem det folkelige det kristelige.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Claudia - [top]

66/1484 Navnes betydning

Indhold: Det latinske Claudia (hunkøn af Claudius) har en usikker betydning. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Direkte til Tissots billede; Wiki - Claudia, Pilatus' hustru; ; ;

Hvordan:
Den sproglige betydning synes usikker. Lam, halt eller standhaftig og udholdende. Claudia var et meget brugt navn i romersk sammenhæng. Den romerske kejser Neros første kone hed Claudia Octavia. Død i 62 nåede hun ikke at opleves kejserens kristenforfølgelser i anledning af Roms brand. En anden romersk kvinde med navnet Claudia var Pontius Pilatus kone. Hun sendte besked til Pilatus, da han var i gang med at dømme Jesus, hvor hun meddelte at hun i en drøm var blevet advaret mod at Jesus blev dømt. Pilatus tog sig som bekendt ikke af advarslen. Det er evangelisten Mattæus, der fortæller. Traditionen vil vide at hun konvertererede til kristendommen og hun fejres som helgen på i den græsk-ortodokse og den etiopiske kirke. En Claudia sender hilsener i 2. Timotheusbrev, et vidnesbyrd om hvordan romerske kvinder tidligt blev en del af den første menighed

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 27, 19- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 2 Tim. 4, 21- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Sankt Claudia festdag d. 27. oktober i den ortodokse kirke - 25. juni i den etiopisk ortodokse.


Colin - [top]

66/1638 Navnes betydning

Indhold: Colin engelsk og har to forskellige rødder fra fransk "Colle" - kælenavn for Nicholas, som igen kommer fra græsk og betyder "Folkesejr".
Eller fra gælisk "cuilen" = hvalp, ungt menneske Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Til betydningen hvalp - Timotheus Lad ingen ringeagte dig fordi du er ung. (juni 20: ikke brugt på siden). Vægten bliver her ikke på navnets betydning, men spejlingsmulighederne i de forskellige Coliner. Se under tekst stort set al tekst som findes på siden og undersider.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. 1.Tim. 4,12
Colin Mackenzie (1754-1821) - den overlevende soldat. f. i Skotland. Af forskellige grunde kom han til Indien 1783 og kom aldrig tilbage igen. Her var han i det engelsek militær, steg i graderne til oberst - og var den som erobrede Mysore. Her stod han for et stort registreringsarbejde af indisk kultur og religion - det var hans egentlige betydende indsats. Et eksempel på dels kolonisering dels interessen for de fremmede kulturer europæerne kom i kontakt med.
Identifikationsspørgsmål: Er du den .der skal bevare kulturminner, der hvor du kommer frem?
Colin Winter - sydafrikansk biskop - kamp mod apartheid. f. 1928 d. 1981 - kæmpede mod apartheid i SydAfrika (i Namibia) hvor han var biskop. Han endte med at blive sendt i eksil af den sydafrikanske regering - fordi han blev ved at kritisere undertrykkelsen af og særbehandlingen af de sorte. Han fungerede så som eksilbiskop af Namibia - og fortsatte kritiken fra England.
Identifikationsspørgsmål: Er du den . der skal kjempe mot rasisme?
D Colin Chapman f. 1928-1982 - grundlagde Lotus Cars - producenten af nogle af de hurtigste sportsvogne, aerodynamikken blev meget tidligt udnyttet..
Identifikationsspørgsmål: Er du den der skal skape teknikk av høy kvalitet? hurtige sportsvogne
Colin_Raston f 1950 Fik Nobelpris for at udvikle kemisk teknik, som kunne rulle kogningen af et æg delvis tilbage. Brugbart i kræftforskning og fremstilling af bio-olie.
Identifikationsspørgsmål: Er du den . der skal finne nyttige teknikker?


Cornelia - [top]

66/1604 Navnes betydning

Indhold: Formentlig af Cornus - latin: Horn. Et hæders- og styrketegn. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Noget omstændelig analyse af hvorfor "horn"; ; ; ;

Hvordan:
Til grundbetydningen - horn som hæderstegn - kan man fortælle, hvordan Moses meget ofte afbilledes med to horn, helt sikkert set som hæderstegn - selv om årsagen til, at man troede at han havde horn, er en meget gammel fejloversættelse fra hebraisk til græsk. Og det hebraiske ord betyder stråleglans.
Her er den vel mest berømte udgave af Moses med horn: Michelangelos kraftfulde statue, men også et billede af Moses på vej ned med de ti bud, hvor tegneren har kendt tilbetydningen "stråleglans".
Cornelia/ Cornelius var et ikke så lidt brugt navn i Rom. Men når det i dag har ganske stor udbredelse skyldes det især Cornelius i bibelen. Cornelius er officer i den romerske hær - som jo havde besat alle landene rundt om Middelhavet, også Palæstina/Israel. Han er en from man, beder til Gud, giver til de fattige og meget mere. Han får så et syn, der fortæller at han er udset til noget særligt. Han sender nogle folk til Peter - som her bliver klar over at også hedninge kan døbes. Han har nemlig en vision, hvor han ser en dug komme ned fra himlen, med alle mulige dyr, som jøderne (og dermed Peter) regnede for urene. Han vil først ikke, men en stemme siger at han ikke skal regne det for urent, som Gud har renset. Og det forstår han som et tegn på at fx også Cornelius kan døbes. Og han døber ham. [Der er flere detaljer omkring dåben, tungetale mm, se bibelen]. Cornelius blev på den måde en af de allerførste hedninge, der blev døbt. (Apg. 10,5-ff)
Der findes en helgen med navnet Cornelia. Man véd intet om hende, ud over at hun mindes d. 31 marts sammen med et par andre, som gav deres liv for deres tro. Men et glasmosaikvindue i katedralen Sct. Johannes i Holland har hun da fået.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Apg. 10, 1-48 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Dagbjartur - [top]

66/1596 Navnes betydning

Indhold: Dagbjartur - fra oldnordisk. Betyder noget i retning af "Strålende dag" eller "lysende liv". Link til navnet på "Jordens salt"
;

Hvordan:
Hvad enten man tænker på personen eller livsskæbnen, er det flot at være strålende eller lysende. Man kan minde om tematikken bag "Jordens salt - verdens lys". Vi skal være himmelys, skønt af de små. Lysets barn. Den gamle dagvise, som Grundtvig gendigtede i Den signede dag, rummer vel begge aspekter, den enkelte er/kan være et lysets barn - og dagen, der synges om, den signede, er hele livsløbet. Man kunne foreslå at nu skal vi synge "Dagbjarturs salme" og så synge (noget af) DDS 402 - i hvert fald "lysversene", første, andet og sidste vers.
Jesu belæring om lyset viser at det at være et lysets barn ikke noget man anstrenger sig til, men det bliver man blot ved at tro lyset.

Krydshenvisninger: Den signede dag med fryd vi ser; ; ; ; ; ;

| Joh. 12, 35-36 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Tess. 5, 4-5 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Ef. 5, 6-9 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Ef. 5,8-9 For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, v9 for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed
1, Tess. 5,4-5: Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. v5 I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket.
Joh. 12,35-36: Jesus sagde til dem: En kort tid endnu er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer. Den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han går. v36 Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn.


Daniel - [top]

66/1492 Navnes betydning

Indhold: Fra hebraisk, hvor det betyder "Gud er min dommer". Daniela er hunkønsformen. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Et af de helt store bibelske navne. Man kan her lige vente med at åbne siden og spørge holdet om de kender to forskellige talemåder, og diskutere hvad de mon betyder: "Skriften på væggen" og "at stå på lerfødder" - der er to meget talende billeder til, det første er af Rembrandt.
Daniel - nok en legende - er sammen med tre andre unge jøder under det babylonske fangenskab kommet ret højt på strå i forhold til kejseren. De nægter dog hele tiden at fornægte deres tro og Israels Gud - og første sammenstød er da de nægter at spise andet end paradisisk mad, det vil sige rent vegetarisk. Det er en provokation i forhold til babylonerne. De ryger ud i kulden, men deres evner, og særlig Daniels, bl. a. til at tyde drømme og selvat få syner og visioner, gør at Daniel til stadighed tages i brug. Han ser hvordan verdensrigerne vil gå til grunde symboliseret i en kæmpeskikkelse, som foroven er af guld, nedefter sølv, kobber og jern og fødderne - de er af ler. Det er verdensrigerne, der bygger på og afløser hinanden; Det babylonske, det persiske, det græske og det romerske. Men al den verdensmagt står på lerfødder, og en sten knuser fødderne og det hele styrtee sammen for at give plads til et ny rige med fred og retfærdighed. Ved én lejlighed - én af de gange, hvor Daniel provokerer den siddende kejser - bliver han smidt ned i en løvekule, men Gud beskytter ham og løverne gør ham intet. Kejser Nebudkanezer afløses af Belsassar. Han drømmer om en mærkelig skrift på væggen. Den er på hebraisk og Daniel kan tyde den: Der står "mene - mene - tekel - ufarsin" Og det betyder "Du er vejet og fundet for let" - en advarsel til kejseren om at magten ville glide ham af hænde.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


David - [top]

66/1420 Navnes betydning

Indhold: David betyder på hebraisk "den elskede". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia: Davids salvning; ; ; ;

Hvordan:
Det er under alle omstændigheder flot at hedde den elskede! Kong David var den konge, som samlede det område, som blev Israel + nogle naboområder. Han oprettede et nogenlunde stabilt enhedsrige. Derfor blev han den skikkelse, som stod som symbol for et land, hvor der var fred og hvor man ikke var undertrykt af andre. Og man forestillede sig og håbede på en Davidssøn, som skulle komme og genoprette et nyt fredsrige - for folket, ja, måske endda hele verden. En Davidssøn, det vil sige en af Davids slægt. Ny Testamente fortæller at Jesus var af davids slægt - både gennem Maria (hans biologiske mor og Josef. hans juridiske far). Jesus tillægger ikke selv kongeafstamningen nogen betydning. Og han viser at man skal forstå hans kongemagt på en helt anden måde end den, man ventede - netop i kong Davids billede.
Davids storhed var bygget på hans evne til at forvalte magt, men også hans vindende væsen og store åndelige kraft. Det sidste viste sig i at han også var en stor digter - og bibelens Salmernes Bog er tilskrevet ham. Et vindende og beroligende væsen havde han, det viste sig bl. a. ved at han var den eneste, der kunne trøste den mismodige og bitre kong Saul, som hentede ham til hoffet. Han blev bedste ven med Sauls søn Jonatan, som ikke svigtede ham, selv da hans far Saul blev David fjentligt stemt.
David viste sig samtidig at være en god kriger og hærfører. Det første viste sig i kampen mod Goliat [af kulturhistoriske grunde Dorés grumme billede!], det sidste i mange felttog mod nabofolk. Kvinderne i Jerusalem gik og sang "Saul slog tusinde, David slog titusind". Det vakte en glødende jalousi i den gamle konge, og en dag da David igen spiller for sin konge, går Saul amok og prøver - forgæves - at spidde ham med sit spyd. David må flygte og gennem mange sære alliancer ender det med at han bliver konge. David gør Jerusalem til hovedstaden og fører hovedhelligdommen, pagtens ark, til byen - dansende foran den. (Hvor meget egentlig kød, man vil have på den historie, overlades til et bibelstudium) - Men sagen fortæller at kongen også havde en vigtig liturgisk funktion. Magt korrumperer - også på det personlige plan. Derfor billedet af profeten Nathan der siger "du er manden" - da Herren sender profeten til David for at fortælle ham, hvordan Gud ser på den måde han fik (tog!) sin kone Batseba fra feltherren Urias. Fortællingen er god at fortælle helt (2. Sam. 11-12) - også bare for at give en forudforståelse for begrebet en uriaspost. Til sidst et billede af statuen af Kong David i Jerusalem - stadig et symbol på et lands identitet.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Tørt fortalt (Salmonsens Leksikon): Davids historie


David - [top]

66/1594 Navnes betydning

Indhold: David - hebraisk, snadsynligvis "den elskede". Link til navnet på "Jordens salt"

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Denise - [top]

66/1515 Navnes betydning

Indhold: Fra fransk og det betyder tilbeder af Dionysios. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Når navnet har vundet

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Dennis - [top]

66/1464 Navnes betydning

Indhold: Dennis eller Denise/Deni kommer af det græske vinguds navn, Dionysos, via de to kristne helgener med navnet Dionysius. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia (engelsk) - flere grumme billeder!; Ortodoxwiki: Dionysius Areopagit - Biskop i Athen ; ; ;

Hvordan:
Den græske Gud var ikke bare vingud, men også den fællesskabsskabende, samfundsopbyggeren og fredselskeren.
Der kan sammenlignes med Kristus som fællesskabsbyggeren som saften i vinstokken ud til grenene. Man kan også overveje det dionysiske, det at hengive sig til festen og glæden, og så beskyldningen, Jesus mødte, at han var en frådser og dranker.
Der er ikke mindre end to helgener med navnet Dionysius. Den ældste er Dionysios af Areopagos, som blev omvendt af Paulus. Man fortæller at Dionysios blev den første biskop af Athen. Torteret og halshugget for sin tro år 96.
Den anden er Sankt Dennis af Paris. Han var Paris'første biskop. Han blev martyr under kejser Decians forfølgelser (ca år 250), halshugget - og legenden fortæller at han samlede sit hoved op efter halshugningen og vandrede 10 kilometer, mens han holdt prædiken om at angre hele vejen.
Der er også en kvindelig martyr, Denise, også helgenkåret, som brutalt blev pisket ihjel år 484 - sammen med sin lille søn.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Joh. 15, 5- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Apg. 17, 34- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 7, 34- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Skt. Denise æres i den katolske kirke, 6. december.Se her: WWW


Dorte - [top]

66/1589 Navnes betydning

Indhold: Andre former: Dorothea, Thea, Theodora - alt sammen af Dorothea, som er græsk for "Guds gave".Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Man kan vel ikke finde noget flottere navn, end kalde et menneske "Guds gave". Næsten alle, der bliver far og mor, føler dette: Det er en fantastisk gave - og så er der ikke langt til at tænke og tro: Det er Guds gave. Navnet kan så åbne for alt det som vi kan se som Guds gave. Høsten er det en nærliggende ting at takke for. Navnet Thea finder vi litteraturen. Det er nok ikke tilfældigt at Hans Kirk i sin roman Fiskerne Thea Røn, en fremtrædende kvinde blandt de indremissionske fiskere, bære "guddelen" af Dorothea. Hun lyser vel ikke af modtagerglæde og taknemmelighed, men har da travlt med både Guds og andres dom, over hende og over andre.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Ea - [top]

66/1583 Navnes betydning

Indhold: Ea = navnet på sumerisk Gud. (Fx Dorthea, Linea) Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Ea er et sumerisk gudenavn. (Nogle forklarer også navnet - eller kælenavnsforkortelse af navne som ender på "ea" Dortea og Linnea). Det er altid flot at have et gudenavn. Og at den gud, der er det ferske vand under verden, er en meget vigtig gud, er klart. Måske kan man fortælle om verdensbilledet i bibel og de omgivende kulturer. Forskellen er jo så at skaberguden i GT er udenfor og ikke selv et af elementerne. Ea/Enki er vandet, der bærer det hele, og i den sumeriske myte selv skaber. Gud skaber ved at sætte et skel mellem vandene for oven og vandene for neden - de er ikke selv guddommelige - "ea" betyder på akkadisk også "hvile" - smukt tænkt for det bærende vand under verden! [Som man kan se på baggrundsstoffet er der mulighed for religionshistoriske sammenligninger - interessant for teologen, men muligvis begrebsforvirrende i den hurtige formidling. Men der er ikke i sig selv et teologisk problem i at menneskene har lånt hinandens forestillinger til forståelse af Gud, skabelse og verdens tilblivelse. Sagen bliver hvilken hovedpointe forestillingerne formidler].

Krydshenvisninger: ; I begyndelsen skabte ..; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Ea akkadisk/babylonisk gudenavn, det samme som det sumeriske Enki. Han var Gud for vandet - det ferske vand under jorden.
Ea er skaberen og beskytteren af menneskeheden i den babyloniske flodmyte Atra-hasis og Gilgameseposet. Han udarbejdede en plan for at skabe mennesker ud af ler, så de kunne udføre arbejde for gudene. Men den højeste gud Enlil forsøgte at ødelægge Eas nyskabte mennesker med en ødelæggende oversvømmelse, fordi deres evindelige støj forhindrede ham i at sove. Men Ea forudså Enlils plan; Han instruerede en vismand ved navn Atrahasis i at bygge en ark, så menneskeheden kunne undslippe ødelæggelsen.


Edina - [top]

66/1371 Navnes betydning

Indhold: [Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Edvard - [top]

66/1616 Navnes betydning

Indhold: Af oldengelsk Eadweard - betyder skattens vogter. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Vanskelighed: Det at være skattens, rigdommens, formuens vogter/værner er ikke uden videre positivt, slet ikke i nytestamentligt/Jesu perspektiv, men heller ikke nødvendigvis i alment menneskeligt. Det afgørende er hvilken skat, man er sat som værner af. At have en skat i himmelen er noget med her på jorden at kunne dele, give, tilgive, drage omsorg for..
. I England, hvor det har sin oprindelse, er det et meget brugt kongenavn - måske antyder det at den betydning, man har hørt i navnet er: "Den som har fået meget betroet". Så lignelsen om de betroede talenter kan komme ind i billedet.
Edward The Confessor - søn af dronning Emma, som giftede sig med Knud den Store, da han erorbrede England - derfor er Edward halvbror til Hardeknud, som arvede riget (England, Danmark, Norge). Hardeknud formåede ikke at passe England, så derfor afløste Edward sin mor som regent - og regerede i mange år 1042-1066 (hvor Vilhelm Erobreren indtager England. Alt dette vel kun til en snak om hvor tæt forbundne landene var henover Nordsøen. Hvorfor han hedder "Bekenderen" og også bliver helgen er ikke ganske klart.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Luk. 12, 44- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 12, 33-34 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 25, 14-30 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 6, 19-21 Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Einar - [top]

66/1625 Navnes betydning

Indhold: Gammel norsk. Ein = "ene" arr = "kriger". Einheirerne var krigerne,der var faldet i kamp, og derfor kommet i Valhal - hvor de kunne krige videre. Måske trækker det også på ordet "einadre" som betyr tapper.Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia: Einar Tambarskjelve; ; ; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Det er flott at kalle gutten sin "enekjemper" eller kanskje bare "den tapre". Man vet at man ikke alltid kan være avhengig av andre - noen ganger må man kjempe selv. En skikkelse i Norges historie med navnet Einar lyser op. Einar Tambarskjelve. Han kjempet for norsk selvstendighet i forhold til danskevellet - vikingekongene i Danmark tolererte ikke mye jarlenes selvstendige makt. Einar Tampeskjelve holdt lenge stand og var selv en slags småkonge i Trøndelag, og historieskriveren Saxo forteller han gjorde det som den, der verget retten for bøndene mot kongen. Han spillede sammen med biskop Grimkjell en vigtig rolle for at få Olav Haraldsøn helliggjort (Olav den Hellige) (1031). På undersiden er som lesestoft fortalt om "Da Norges rike brast av kongens hand! - og Snorres vurdering av Tambarskjelve. .. Men man kan jo så følge op med lidt mere moderne bærere af navnet. Lidt kirke er der da over at have været kirkeminister (og friidrætsmand) for arbeiderpartiet (Einar Førde). (Litt mer står på undersiden). Om Einar Benediktsson. Han har jeg tatt med for at fortelle om én, som handler litt alternativ i politik. (Teologisk/pedagogisk kan innholdet av Bjørk og Einars Deus diskuteres - men jeg har tatt den med, fordi dobbeltheten tenker jeg svarer til noen av de spørsmål, som mennesker slås med, når/hvis de tenker over hvordan Gud er til - i hvert fall gjør teologer det ;-) ).

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Einar Tambaskjelve (980-1050) Den mektigste høvdingen i Uttrøndelag. Han var involvert i politik især i Trøndelag, men og i det hele Norge, reiste både til England, Danmark, Friesland, Island - han skiftet av og til side i de politiske kampene - men fronten var ofte når noen ville redusere de lokale høvdingenes selvbestemmelse - og han kjempet for kirken, og for bøndene sine - veldig ofte mot danskeveldet. Han var til slutt alliert med norske kongen, Magnus, men etterfølgeren Harald Harderåde likte ikke hans selvstendighetstrang, og lot ham og hans søn drebe. De ble begge begravet i den kirke, der nu er Nidarosdomen.
Fra Olav Tryggvasons Saga
Hva var det som smalt så høyt?
Slaget ved Svolder år 1000 på Ormen hin Lange (Einar var da bare 18 gammel). Einar Tambarskjelve sto bak i krapperommet på Ormen. Han skjøt med bue, og skjøt hardere enn noen annen. Einar skjøt etter Eirik Håkonsson Jarl, og pilen smalt i nakken på rorknappen rett over hodet på jarlen, og gikk inn like til surrebandene. Jarlen så på den, og spurte om noen visste hvem som skjøt, men i det samme kom det en ny pil, og det så nær jarlen at den fløy mellom siden og armen på han, og så inn i hodefjelen bak ham, slik at brodden sto langt ut på den andre siden. Da sa jarlen til en annen som noen sier heter Finn, men andre sier han var av samisk ætt, det var en stor bueskytter : 'Skyt den mannen i krapperommet du.' Finn skjøt, og pilen traff Einars bue på midten i det samme Einar spente buen for tredje gang. Da smalt buen i to stykker. Da sa kong Olav: 'Hva var det som smalt så høyt?' Einar svarte: 'Norge av din hånd, konge.' 'Det var vel ikke så stort smell', sa kongen, 'ta min bue og skyt med den', og så kastet han buen sin til ham. Einar tok buen, dro den straks ut forbi odden på pilen, og sa: 'For veik, for veik er kongens bue', slengte buen tilbake, og tok skjold og sverd og kjempet med.
"Snorre ser det slik at han verget retten for bøndene mot kongen. "Einar Tambarskjelve var det som mest var formann for bøndene i hele Trondheimen. Han svarte for dem på tingene når kongsmennene gjorde søksmål. Einar hadde godt kjennskap til lovene ; og det skortet ham ikke på djervhet til å føre det fram på tingene om så kongen sjøl var der. Alle bøndene støttet ham. Kongen harmet seg sterkt over dette, og til slutt kom det til det at de hele tida dreiv på med ordstrid. Einar sa at bøndene ville ikke tåle ulov av ham dersom han brøt landsretten for dem. På denne måten gikk det noen ganger mellom dem." Både kongen og Einar følte seg utrygge på hverandre og Einar begynte å holde en stor styrke av huskarer (soldater) om seg, både heime og i særlig grad når han for inn til Nidaros."


Elias - [top]

66/1614 Navnes betydning

Indhold: Fra hebraisk "Elijah" = Gud er Herren Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Herren er Gud. Flot navn. Det er en bekendelse, som kan høres udfoldet i DDS 7 "Herre Gud, dit dyre navn og ære". Ellers må først og fremmest Elias historie fortælles. I et eller andet omfang - en meget kort version under "tekst" nedenfor. Måske er det lidt vigtigt at få opholdet hos enken i Sarepta med. Opvækkelsen af hendes døde søn gør det forståeligt, hvorfor man kan vente en genkommen Elias som Messias på Jesu tid. Hvor indlysende Jesu messianitet bliver for disciplene ved forklarelsen på bjerget, da de ser ham med Moses og Elias på hver side, kan fortælles udfra ikonen. Der er link til yderligere ikontolkning (i "At åbne en verden").
En enkelt Elias fra (missions)historien: Elias Bond 1813-1896. Missionær og lærer på Hawai. Etablerede kirke, lægecenter, skole mm. Fik 11 børn dér. (Ikke meget om theologi!) Hans liv fremstår meget fredeligt. Stille vækst og mange børn. Et helt Bond-distrikt blev det til omkring missionsstationen. Det findes stadig som museum. (Billedet) https://en.wikipedia.org/wiki/Bond_District

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Elias var en profet som kritiserede kong Akab og dennes dronning Jezabel for at dyrke afguden Ba'al. Han formidlede at Gud straffede landet med en frygtelig tørke. Selv drog Elias til en kilde, fik vand der, men da den også tørrede ud, fandt han vej til Sarepta, hvor der boede en enke. Han lovede hende at melkrukke og oliekrukken ikke ville kunne tømmes indtil der kom regn igen, hvis enken gav ham noget at spise. Det kom til at passe. Mens han boede hos hende, døde hendes søn, men Elias påkaldte Gud, og sønnen blev opvakt fra de døde. Elias drog så til Akab, og udfordrede Ba'alsprofeterne til en konkurrence, som skulle afgøre hvem, der havde den rigtige Gud. De byggede et alter på en høj, og bad deres Gud, selv at antænde offerdyret. Men trods alle bønner skete intet. Så byggede Elias sit alter, overhældte det med vand endda, bad Gud om at antænde offeret og ild fra himlen fik offeret til at brænde i lys lue. Derefter huggede Elias og tilhængere hele slænget af Ba'als præster ned. Straks begyndte det igen at regne over det tørre land. Elias måtte dog stadig være på flugt fra Jezabel. Under flugten åbenbarede Gud sig for Elias på Horebs bjerg i Sinais ørken. Han måtte ikke se Guds ansigt, men skulle sætte sig i en klippehule. Så ville Gud komme forbi. Først kom en storm, som væltede selv klipper rundt. Men Gud var ikke i stormen. Så kom et jordskælv. Men Gud var ikke i jordskælvet. Så kom ild. Men Gud var ikke i ilden. Så lød en sagte susen. Dér var Gud. Og Gud talte til Elias. Om hvordan han ville sætte sin vilje igennem overfor de ugudelige, så kun 7000 retfærdige ville blive tilbage. Og om hvad Elias skulle gøre.
Til sidst, efter det store opgør og efter at have fået sig en efterfølger, profeten Elisa, drog han ud i ørkenen, hvor han blev optaget til himmelen i en ildvogn. 1.kg. 17-21
Elias blev den profet, man ventede på skulle vende tilbage - som forløber for eller Messias selv. Derfor spørger folk om Jesus ikke er Elias, der nu er kommet tilbage. Flere steder i NT. https://da.wikipedia.org/wiki/Elias_(profet)


Elisa - [top]

66/1490 Navnes betydning

Indhold: Af Elisabeth, fra hebraisk, som betyder "Gud har svoret". Link til navnet på "Jordens salt". MEN det kan også være profeten Elisas navn, som skal høres med, selv om han er en mand. Elisa betyder på hebraisk

På www: Elisa - engelsk Wikipedia; ; ; ;

Hvordan:
Elisa efter Elisabeth, "Gud har svoret", er et stærkt navn at gå rundt med. Også det er et navn, som er blevet populært, fordi der er vigtig bibelsk person, som bærer det. Elisabeth var mor til Jesu fætter Johannes, som blev til Johannes Døberen. Elisabeth var kommet godt op i årene, da hendes mand, som var præst ved templet, fik et syn og englen Gabriel viste sig for ham og fortalte at Elisabeth og han skulle få et barn, og ham skulle de kalde Johannes. Og Lukas fortæller om hvordan Elisabeth og Maria, Jesu mor, mødes og hvordan barnet i Elisabeths mave sprang højt af glæde, da de to kvinder hilser på hinanden.
Elisabeth er navnet på adskillige dronninger, bl. a. den nuværende engelske, Elizabeth II. Hendes forgænger, Elizabeth I, har et dramatisk liv - datter af den af faderen, Henrik VIII, halshuggede Anna Boleyn, fængslet af søsteren Maria, for at hun ikke skulle tage magten. Det gjorde hun så alligevel - og hun indførte reformationen i England.
Et andet køn, men det kunne også være den navnkundige profet Elisa som kunne ligge bag. Det er jo samme navn. Elisa blev salvet til profet af sin forgænger Elias. Han var som profeter var dengang, involveret i politik, men han var også en stor helbreder og mirakelmager. Også sådan på det helt personlige plan. Engang drillede en flok drenge ham fordi han var skaldet. Han forbandede dem i Guds navn, og to hunbjørne komud af skoven og sønderrev 42 af drengene. Han var også en berømt helbreder. En militær topchef i den syriske kom til ham og ville helbredes for den frygtede sygdom spedalskhed. Elisa sagde bare at hun skulle bade 7 gange i Jordanfloden. Først blev syreren Na'aman vred, kun hans floder hjemme i Syrien ikke være lige så gode? Men han bøjede sig og blev helbredt. [Om man nu kan få inddraget DDS 580 v 4 "Lad os ej med Naman tænke hver en strøm er lige god, som handler om (barne)dåben som den eneste frelsende strøm overlader jeg til den fortællende præst]

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| 1 Kg. 19, 19-ff Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Elisabeth - [top]

66/1491 Navnes betydning

Indhold: Kommer fra hebraisk, og betyder "Gud har svoret". Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
"Gud har svoret" er et stærkt navn at gå rundt med. Også det er et navn, som er blevet populært, fordi der er vigtig bibelsk person, som bærer det. Elisabeth var mor til Jesu fætter Johannes, som blev til Johannes Døberen. Elisabeth var kommet godt op i årene, da hendes mand, som var præst ved templet, fik et syn og englen Gabriel viste sig for ham og fortalte at Elisabeth og han skulle få et barn, og ham skulle de kalde Johannes. Og Lukas fortæller om hvordan Elisabeth og Maria, Jesu mor, mødes og hvordan barnet i Elisabeths mave sprang højt af glæde, da de to kvinder hilser på hinanden.
Elisabeth er navnet på adskillige dronninger, bl. a. den nuværende engelske, Elizabeth II. Hendes forgænger, Elizabeth I, har et dramatisk liv - datter af den af faderen, Henrik VIII, halshuggede Anna Boleyn, fængslet af søsteren Maria, for at hun ikke skulle tage magten. Det gjorde hun så alligevel - og hun (gen)indførte reformationen i England. Henrik VIII havde indført den, da han ønskede at gifte sig med hendes mor, men ikke kunne, da han så skulle have Pavens tilladelse til at lade sig skille. Det fik han ikke, og så brød han med pavekirken. Men Maria var en god katolik. Først med Elisabeth blev England permanent protestantisk derefter.
Den spanske version af Elisabeth er Isabella. Også her kan nævnes adskillige dronninger. Den ene, Isabella I af Jerusalem (1172-1205). Hun regerede i periode over Jerusalem midt i kampene med Saladin og hans muslimske hære. Det fortælles at hun ved sit første bryllup i fæstningen Kerak, som var belejret af Saladin og hans hær, sendte noget af bryllupsmiddagen til Saladin. Han var så glad for gaven og maden, at skaffede sig at vide, hvor brudeparret opholdt sig, og befalede så at det tårn ikke skulle beskydes eller angribes. [Se eventuelt mere under baggrund]. Meget betydningsfuld var Isabella I af Kastilien (1451-1504), som sammen med sin mand, Kong Ferdinand, samlede den spanske rige, og drev de sidste Maurere (muslimer) ud. De to oprettede inkvisitionen, som skulle jagte kættere (jøder og muslimer, der nok havde omvendt sig - det blev de tvunget til - men som kunne mistænkes for i virkeligheden at holde fast ved deres gamle tro), senere blev også protestanter ofre for inkvisitionens kætterjagt. Paven belønnede Isabella med tilnavnet "den katolske" for denne indsats.
Isabella er stadig et yndet navn blandt kongelige - her ser vi det danske kronprinsepars datter.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Luk. 1, 39-45 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Isabella af Jerusalem: Hun nåede sin ret unge alder tiltrods at være blive gift tre gange. Den sidste, hvor hun ægtede sin nye mand, mens hun var højgravid med den gamle, der var død, kun to dage efter hans død. En muslimsk samtidig skriver "Selvom hun var gravid ægtede han hende, det mest forargelige! Jeg spurgte nogle hoffolk, hvem ser så skulle regnes for faren. De sagde "Her regnes ingen far. Det vil blive dronningens barn" - Her ser I umoralen hos disse tåbelige vantro!.


Emil - [top]

66/1483 Navnes betydning

Indhold: Emilie og Emil er hhv. pige- og drengenavn, der stammer fra det latinske ord "æmilius", der betyder "venlig".Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Om Emil Nolde på Wikipedia; Wikipedia.dk: Emil Nolde; Saint Emil (Spanien, d. 574); ;

Hvordan:
Man forstår jo godt at forældre vil have et blidt og venligt barn. Det ville moren til den nok mest berømte Emil fra Lønneberg sikkert også. Og måske vidste hun hvad navnet betød, da hun kaldte ham Emil. Han var jo i grunden venlig, han var også bare så fantasirig, som fx som dengang han havde skåret provsten ud som én af de mange træmænd, han lavede, når han skjulte sig for faderens vrede i værkstedet. Moderen begravede dén træfigur bagest i haven. Hun var ikke sikker på at provsten ville bryde sig om det. På den måde har Emil fra Lønneberg lidt med kirke at gøre.
Der er en helgen, som bærer navnet. To fromme mænd, Emilius og Castus, blev af den romerske øvrighed under tortur tvunget til at afsværge deres tro på Kristus. Men da de kom ud af fængslet, fortrød de, og bekendte at de var kristne og troede på Kristus. Så blev de igen arresteret og brændt på bålet år 250.
En anden Sankt Emil var en hyrde i Spanien, som først levede som eremit i ørkenen, dernæst stiftede et kloster for andre fromme mænd. Han døde i 570.
St. Emily de Vialar (1797-1856) ønskede ikke at blive gift, men tog sig af forsømte børn, sørgede for deres undervisning. Da hun arvede en stor sum penge fra sin bedstefar, købte hun en ejendom,hvor hun indrettede en orden (Joseph-søstrene) som tog sig af bl.a. børn.
Den næsten samtidige Emilie af Rodat tog sig på samme måde af børn og kvinder, der var blevet gravide uden at være gift. Opbyggede en større organistation med mange underafdelinger, der tog sig børnene og kvinderne.
En næsten lige så berømt Emil som ham fra Lønneberg er Emil fra byen Nolde lige nord for den tyske grænse, OM han var blid, véd jeg ikke. Han var maler og selv om han selv havde sympati med nazismen, provokerede hans måde at male på Hitler og nazisterne. Hans kunst blev kaldt "entartet", - og han måtte ikke udstille og sælge sin kunst. Han malede mange billeder, som forestiller begivenheder omkring Jesus. Et af dem er Jesus som 12 årig i templet. Det er næsten et slags konfirmationsbillede. Lyset falder på det nye, Jesus, ikke de gamle skriftkloge mænd. Måske var det ikke bare den moderne måde at male på, men også de religiøse motiver, der generede Hitler. De stiller jo på en eller anden måde spørgsmål ved magten - og det bryder ingen diktator sig om.

Krydshenvisninger: Jesus som 12-årig i templet (Rembrandt/Nolde); ; ; ; ; ;

| Luk. 2, 42-52 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
He was a poor shepherd of Spain. He became a hermit and then was ordained a priest. He gathered around him a large number of disciples and became their abbot. He is called the first Spanish Benedictine. d. i midten af d. 3. årh. Festdag 22. maj.
Da vi lærer Emil at kende har han allerede snittet 54 træmænd, men i løbet af bekendtskabet bliver det, som man nok kan regne ud, til mange flere. Faktisk når han op på hele 369 træmænd, der alle sammen bevares - bortset fra den, hans mor graver ned bag ribsbusken, fordi den ligner provsten for meget.


Baggrundsstof:
St. Emily de Vialar 1797-1856 Dag: 17. juni- - St. Emily de Rodat 1787-1852 Dag: 19.sept.


Emma - [top]

66/1546 Navnes betydning

Indhold: Fra det tyske "Ermen" som betyder "det hele", det universelle. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia; Emma Darwin - brev til Charles Darwin; ; ;

Hvordan:
"Det hele" - længsel efter helhed kender de fleste. Billedet er et moderne "længselsbillede". Kristendom lærer at helheden ikke findes uden skår og brud, men tro på Gud som skaber er tro på at helheden bag alt er "såre god", og brud og skår skal heles, når Gud bliver alt i alle. Så vidt citatvalget, som man så kan udfolde og udbygge forskelligt alt efter teologi!
Lidt fantastisk og et dyk lige ned i også den danske historie er Emma, dronning af England, Danmark og Norge (985-1052). Hun var datter af Richard d. I af Normandiet, blev gift med den engelske konge Ædelræd II, fordi han gerne ville have styr på de mange vikingetogter, som ofte udgik fra Normandiet. Da Ædelræd døde, var det meste af England blevet erorbret af Svend Tveskæg (fra Danmark), og Emma ægtede hans søn Knud, som blev den store, konge over både England, Danmark og Norge. Hun havde selv stor indflydelse og blev ved med at have magt, også efter Knud d. Stores død. Mærkeligt nok synes tro og religion at spille en mindre rolle i disse tidlige magtkampe, modsat senere i Middelalderen. (Hendes søn af første ægteskab, Edward Bekenderen, blev dog kanoniseret af paven allerede 1140).
Et spring frem i historien: Emma Darwin (1808-1896) var gift med Charles Darwin. Hun var fast troende kristen (unitar), og var i tvivl om ægteskabet med Charles, men hun elskede ham og det skulle være ham, og den ærlige søgen efter sandhed, som hun så i hele hans arbejde med forskningen bag "Arternes oprindelse" (1859), kunne aldrig være synd. (Se eventuelt link til opslag på wikipedia, hvor der er et rørende brev fra hendes hånd om sagen - der er et klip fra brevet på siden). Hele deres liv havde de samtalen om muligheden for at tro og ikke at tro. De fik 10 børn.
Spørgsmål: Er du den der skal leve på at en dag bliver alt helt og godt? - Er du den der skal have lederevne og holde mange ting sammen i en helhed? - Er du den som holder sammen på et forhold ved at give plads til at den anden er anderledes?

Krydshenvisninger: Mennesket nedstammer fra aberne; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
H.C. Andersens fædrelandssang: I Danmark er jeg født
Engang du herre var i hele Norden,
bød over England - nu du kaldes svag;
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand,
plovjernet guldhorn finder -
Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder!
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!
--


Erik - [top]

66/1395 Navnes betydning

Indhold: Erik er et drengenavn, der stammer fra olddansk "Æinrikr", som betyder "enehersker". Navnet blev oprindelig brugt i germanske fyrsteslægter.Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Slangerup historiske forening om Erik Ejegod; En blog - billeder - diskussion af magt (engelsk) ; ; ;

Hvordan:
"Du er kongen!" må være en god indgang for snakken. At det nordiske "enehersker" har været et godt navn for en konge at bære er indlysende. På samme måde forstår man jo godt at almindelige mennesker har syntes det var flot at give sit barn navnet: "Den, der har fod på det hele".
Der er så god mulighed for at tangere forståelse af magt i evangeliets lys. Derfor også afbildning af ikon Kristus som kongernes konge. Her kan Jesu svar til Zebedeus-sønnerne inddrages.

Krydshenvisninger: Stiftet har Guds Søn et åndeligt rige; Du satte dig selv i de nederstes sted; ; ; ; ;

| 1 Pet. 2, 9-10 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Tim. 6, 14-16 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 20, 20-28 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Historisk eksempel på bærer: Erik Ejegod blev født i Slangerup omkring 1055. Han blev senere den fjerde af Svend Estridsens sønner, som opnåede at blive konge af Danmark (1095-1103). Han glemte ikke sin fødeby, hvor han fik opført en kirke, der var datidens største stenkirke. Erik Ejegod og dronning Bodil drog i 1103 ud på den store pilgrimsrejse, der skulle føre dem til Jerusalem, og sendte bl.a. relikvier hjem til kirken i Slangerup. Erik nåede dog aldrig rejsens mål. Han døde på Cypern og blev begravet dér.
Bibel og salmebog: Se skriftlink og DDS 318


Ester - [top]

66/1588 Navnes betydning

Indhold: Ester kan komme af det persiske ord for stjerne. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
En lille indledende snak om at det ikke er dårligt at hedde "stjerne". Det er godt at være "himmellys, skønt af de små" som Grundtvig digter i "Sol opstår og sol nedgår" Himmellys, er lys der kommer fra himlen, det egentlige lys. Det er altså ikke det selv at søge at blive en stor stjerne. Men det er på en eller anden måde at lade Guds lys lyse igennem sig. Ester i bibelen er grunden til at navnet findes i vores kultur. Hun var en stor stjerne. Måske ikke i særlig grad i godhed, men hun blev en stjerne for sit folk, jøderne fordi hun reddede dem fra udslettelse i Babylon. Legenden fortælles (Se baggrundsstof).

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Ester erHovedpersonen i Esters Bog i GT. Hun hedder oprindelig Hadassa, vokser op hos sin Fætter Mordokaj, en Jøde, der bor i Susa. Da Kong Ahasveros (Xerxes) har forskudt sin Dronning, Vashti, på grund af ulydighed - hun ville ikke på hans forlangende bare komme og udstille sin skønhed, ophøjes Hadassa under Navnet Ester til at være Persiens Dronning. Nogen tid efter vil den hovmodige Minister Haman dræbe alle i riget boende Jøder som hævn, fordi Mordokaj ikke vil kaste sig ned for ham, men Esther får det afværget, fordi kongen satte stor pris på Ester. Haman blev hængt i den galge, han havde rejst til Mordokaj, og Jøderne fik lov til at anrette et Blodbad på deres fjender. Til erindring om dette indstiftedes den særlige fest, Purimsfesten. Da denne rimeligvis er opstaaet i Makkabæertiden, stammer Esthers Bog sandsynligvis fra denne Periode. De i Esters bog forekommende navne tyder på Laan udefra, idet Esther minder om Ishtar, Mordokaj om Marduk (babylonske Guder), Haman om den elamitiske Gud Humman, Vashti om det ligeledes elamitiske Navn Mashti ell. Vashti. Antagelig er Legenden opstaaet i den østlige Diaspora. Den er Udtryk for de daværende Jøders Had til de fremmede Overherrer. [Let redigeret klip fra Salmonsens leksikon 1928]


Fenja - [top]

66/1481 Navnes betydning

Indhold: Navnet på jættekvinde som sammen med Menja havde kværnen Grotte, hvor de kunne kværne guld og salt Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Dansk Wikipedia; ; ; ;

Hvordan:
To sagnkvinder: Der var engang to skibe, som skipperne havde opkaldt efter de to jættekvinder, Fenja og Menja. Jættekvinderne havde en kværn, der kunne male guld, og to andre, der kunne male salt. De to skippere gjorde jættekvinderne en tjeneste og fik som belønning hver en kværn, der kunne male salt. Kværnene tog de ombord, malede salt og solgte det i forskellige havne. I en storm strandede de to skibe. Det ene på en sandbanke, der efter skibet fik navnet Menjø (Mandø), og det andet på en sandbanke, der efter det strandede skib fik navnet Fenjø (Fanø).
En anden version findes på Wikipedia

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Frederik - [top]

66/1383 Navnes betydning

Indhold: Frederik (med hunkønsformene Frederikke og Rikke), er hentet fra tysk, selv om det første led, "Fred" stammer fra det oldnordiske ord "frir" (fred), mens andet led, "Erik" kommer fra det olddanske ord "Æinrikr" (enehersker). Frederik betyder derfor noget i retning af "Fredshersker".Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Den store danske Knud d. VI som fredsfyrste; Frode Fredegod Wikipedia: Frederik; ; ;

Hvordan:
En snak om at det er et yndet kongenavn, ikke bare i Danmark men også i Tyskland. Drømmen om fred i landet er stærk for de fleste. Det kan blive grundlag for en samtale dels om hvorvidt de forskellige Frederikker kan sikre freden dels om Jesus som fredskonge. (Eventuelt via linket til At åbne en verden). Frederik den vise kan tages med fordi han har afgørende betydning for reformationen. (Link til Luthersiderne på Jordens Salt). To bogtitler lidt for sjov: Reichs folkebog om Grundtvig (link til Grundtvigsiderne) og Fredrik har en rutebil. Lidt tidstypisk (men da god!) 60'er moral.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Frederik. Det kan jo ikke undre at det er blevet et meget brugt navn til konger. Den næste konge i Danmark bliver kronprins Frederik - han bliver Frederik d. 10.
En enkelt udenlandsk Frederik fik afgørende betydning - faktisk også for Danmark.
Mange tyske fyrster, konger og flere kejsere har båret navnet Frederik. Den mest betydningsfulde var nok kurfyrste Frederik d. 3 af Sachsen, også kaldet "Den vise" (1463-1525). Uden ham ville den lutherske reformation næppe have slået igennem - hverken i Tyskland eller Danmark. Luther ville være blevet taget til fange og formentligt henrettet, hvis ikke kurfyrsten beskyttede ham. Det var også kurfyrsten der arrangerede en fingeret bortførsel af Luther efter Rigsdagen i Worms og lod ham få tilflugt på et af sine slotte, Wartburg - den historie kan du læse om her: Kurfyrsten var selv en meget from mand, og støttede den munkeorden som Luther oprindeligt tilhørte. Og han holdt af at der var dygtige folk på hans universiteter - blandt Wittenberg, hvor Luther underviste. Hvor meget han egentlig selv var overbevist protestant, er man uenige om, men han var stolt af Luther - og kæmpede for ham. Diplomatisk og altså også ved list.
OM FREDRIK der tager ud i verden for et finde sorte børn. Han er glad for sine venner, hvide, brune, gule, røde, som han efterhånden samler op i sin fars rutebil - og til sidst finder de alle også de sorte børn . der er kulørte børn akkurat som Frederik bare i andre farver..Og undervejs formanes vi lidt: "Fredrik tar selv det hele, nej, det passer ikke, de skal alle dele.."


Frida - [top]

66/1503 Navnes betydning

Indhold: Frida kan komme både fra nordisk og tysk. Kommet nordfra er det af "frithr" - og betyder smuk, fra tysk er det af det "Fried", og betyder fred. Lad sige at det er foreningen af betydningerne, der har gjort navnet populært i Danmark! Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wiktionary: Frida; Biola Universitet Freda Gardner biografy ; ; ;

Hvordan:
"Den smukke og/eller fredens menneske" - ikke dårligt at hedde. Ønsket om fred er et af de dybeste ønsker mennesker har. Den første hilsen i bibelen, når personer mødes, er ofte "fred være med dig" - og det er det sidste der lyder i velsignelsen ved gudstjenesten "..og give dig fred". Man kan godt fortælle at "fred" ikke bare er fravær af krig, men det er noget som "fylder" indefra og som skaber fred med godhed og kærlighed - eller hvordan man nu vil sige det. Julenat forkynder englen "fred på jord" - billedet fortæller det som et dramatisk lysindfald i menneskenes (hyrdernes) historie - samtidig med fredens stjerne står lysende fast over Bethlehem.
Jesu ord om fred peger på at fred også er kamp, i hvert fald er det ikke verdens fred.
Paulus sender en tweed!.

Krydshenvisninger: Frederik; ; ; ; ; ;

| Luk. 2, 14- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Joh. 14, 22-31 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 10, 32-42 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
navnebetydninger.dk's forklaring, = Ida må være forkert.


Gustav - [top]

66/1564 Navnes betydning

Indhold: Sandsynligvis "fornem gæst" - gammelt nordisk navn med slaviske rødder. Det er også blevet foreslået at det kan komme af "Gudernes stab". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia - navnet; Gustav Vasa - eng. ; ; ;

Hvordan:
At hedde gæst, endda fornem, er at bære et ærværdigt navn. I den nordiske kultur, såvel som den bibelske, sættes gæsten og gæstevenskabet højt. En gang fik patriarken Abraham besøg. Tre mænd nærmede sig hans telt - og han bød dem på et fornemt måltid (1 Mos. 18,1-15 er så godt fortalt at den næsten bør læses!)..Det vier sig at være Gud, der gæster. I traditionen blev de tre personer, som kommer som gæster, billede på at Gud er en forening af tre "personer", Fader, Søn og Helligånd. Gæsterne bringer velsignelse - velsignelsens kalk står på bordet. Hvis tiden er til det kan man i anledning af Rublevs ikon fortælle lidt om ikonernes omvendte perspektiv, hele ikonsprogets betydning. [Monica Papazu om ikoner].
At gudstjenesten bl. a. rummer tanken at Gud stadig gæster os kan DDS 348 v6 udtrykke.
Gustav blev i Sverige til kongenavnet over alle. Og den første og berømteste er Gustav I Vasa. Han befriede Sverige fra den danske Chr. II voldsomme tyranni (i de svenske historiebøger kaldes han ofte Kristian Tyran, mest berygtet for det stokholmske blodbad, hvor han myrdede uden rettergang sine politiske modstandere - som kættere. Gustav Vasa indførte reformationen i Sverige - netop i kampen mod den katolske Chr. II - og gjorde den svenske kirke uafhængig af Rom, til gengæld stærkt afhængig af fyrsten. Om det var fromhed, der drev ham? I hvert fald blev det til kirkehistorie.
Gustav Dorés fantastiske illustrationer til bibelen hører til i kulturhistorien. Gustave Eiffels værk Eiffeltårnet er himmelstræbende. Det var også ham, der konstruerede skellet til frihedsgudinden. Og han har bygget på adskillige kirker og kathedraler.

Krydshenvisninger: Treenigheden - ikon. Andrej Rubljov; Ikoner; ; ; ; ;

| 1 Mos. 18, 1- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Hector - [top]

66/1458 Navnes betydning

Indhold: Navnet er græsk og betyder "opretholder". Link til navnet på "Jordens salt"

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Hektor - [top]

66/1465 Navnes betydning

Indhold: Hektor er en sagnhelt i græsk mytologi. En stor kriger, der er med til at forsvare byen Troja mod grækerne. Men tilsidst fældes han af Achilleus, og Achilleus prøver at håne ham ved at slæbe ham gennem støvet efter sin stridsvogn i 12 dage, men gudinderne beskytter hans lig, så det er uskadt, og til sidst får hans far lov til at begrave ham. Historiefortælleren Herodot giver ham flotte navne: "den hjelmomstrålede, den herlige, eller den strålende". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia - dansk; Bibelselskabet - en tolkning af "med sværd" Wikipedia - engelsk (Meget mere omfattende); Wikipedia om Ewald; ;

Hvordan:
Hektor er et heltenavn. Og det er flot at hedde et heltenavn. Hektor var en helt, men ikke uovervindelig. Tilsidst blev han overvundet, og sejrherren spændte ham efter sin stridsvogn og trak liget efter den i fjorten dage, men gudinderne beskyttede ham, så hans krop ikke led overlast. Han kunne trækkes gennem skidtet, men det blev ikke hængende på ham. Hans ære blev ikke ødelagt. Kristen tro kan også inddrage helteforstillinger - først og fremmest Kristus selv. Fjenden er det onde, og i sidste ende døden selv. Også Kristus blev trukket gennem skidtet: tortur og korsfæstelse. Og han var stærkere end det onde og døden. Han opstod fra de døde. Overfor døden selv er Kristus den eneste helt, der dur: Derfor digtede Johannes Ewald "Udrust dig helt fra Golgata" - Ewald havde om nogen været nede i skidtet selv, men troede at Kristus ville kendes ved ham alligevel - og være hans sværd og værge ind gennem døden. Joakim Skovgaard har malet det fantastiske billede af Kristi nedfart til dødsriget.
På siden står Jesu ord: "Jeg er ikke kommet med fred, men med sværd" - her kan overveje sværd i hvilken forstand.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 10, 32-42 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Udrust dig, helt fra Golgata!
Løft højt dit røde skjold,
thi synd og død, - du ser det, ja, -
angriber mig med vold.

Løft højt dit glavind i din harm
mod dem, som trodse dig!
nedstyrt dem med en vældig arm
fra lyset - og fra mig.

Da skal jeg, sikker ved din hånd,
ej frygte døden mer,
men ofre dig min frelste ånd
på dens nedbrudte ler.
Johannes Ewald - 1789


Helene - [top]

66/1517 Navnes betydning

Indhold: Helene, Helena, Elina - alle efter den græske Helena, som var datter af Zeus og Leda. Måske med den oprindelige betydning fakkel eller fra månen. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Helene i den græske mytologi blev kidnappet af prins Paris og det blev om hende den grusomme kamp om Troja drejede sig.
Når det i mange afskygninger er blevet et populært navn skyldes det nok især kejserinde Helena. Hun var gift med eller levede sammen med Constantius (250-306), og de fik sønnen Konstantin. Konstantin blev udråbt som kejser af hele romerriget, da hans far under et felttog døde i York, og hans mor stod stærkt bag ham, og havde stor indflydelse. Hun var sandsynligvis vokset op under ret fattige vilkår, og nogle steder omtales hun som "servitricen". Hun var uden tvivl medvirkende til at Konstantin gjorde den hidtil ofte forfulgte religion, kristendommen, til romerrigets statsreligion. Hun er kendt for bl. a. en pilgrimsrejse til Palæstina og Jerusalem, hvor det fortælles at hun fandt de ægte rester af Jesu kors. Derfor afbilledes hun ofte med et stort kors ved sin side.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Henrik - [top]

66/1541 Navnes betydning

Indhold: Fra tysk, Heinrich, måske med betydningen "rig derhjemme, rig på de hjemlige ting". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Den Nathansonske Familie; Henrik d. I - Guds fred/Guds våbenhvile; Henrik IV af Navarra (Paris er vel en messe værd); Heinrich Steffens;

Hvordan:
"Rig på de hjemlige ting" - Man har et godt ønske for sit barn med det navn. Jesus trøster en gang sine disciple. De skal ikke frygte, for i hans fars hus er der mange boliger. Det betyder der er hjem for dem hos Gud, og der er mange boliger, dvs, man skal ikke passe ind i et særligt mønster for at være hjemme hos Gud. Hverken et særligt fint borgerligt mønster, et særligt idealmønster, hverken for udseende eller sjæl, der er plads til én med det man er. Det egentligt hjemlige er godt.
Og man kan være stolt af det hjemlige - det illustrerer det yderst borgeligt-idealiserende Eckersberg-billede af "Den nathanske familie" - og jeg har prøvet at finde en moderne parallel.
NTs/Jesu ord om slægt, familie, afstamning minder om at familien her på jord er ikke alt. (Vel en trøst når den ikke slår til, og glansbillederne bliver falske og det er virkeligheden på næsten ethvert konfirmandhold, at der er sådanne erfaringer med familien). Jesu ord om hans sande familie ligger i forlængelse af Johannesevangeliets ord i Joh. 1,12-13 om at være børn af Gud, fødte ikke af mands vilje, ikke af kød, ikke af blod.
[Næppe for konfirmander: Der er yderst til højre på siden et enkelt billede af en berømt dansk Henrik, Heninrich Steffens, som repræsenterer det romantiske opgør mod småborgerligheden, og som af nogle (Grundtvig) kunne ses som et åndeligt vækkende fænomen, som et stykke i hvert fald kunne som også evangelisk. Se under baggrundstof et Aage Henriksen-citat]

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mk. 3, 31-35 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Joh. 1, 12-13 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Joh. 14, 1- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Henrik Steffens: "Hans forelægsninger var forbundet med et frigørelsesgreb som direkte berørte den enkelte tilhører og utvivlsomt var forelæsningernes stærkeste virkemiddel: appellen til det ubevidste. De der havde tugtet sig selv med borgerdyden, mådeholdet og den lille fornuft, kunne i forelæsningerne høre sig opfordret til at overgive sig til instinkterne og anelserne som til Gud selv og lade deres tilbageholdte følelser strømme over alle gamle grænser. Ved dette råd og ved den næsten teologiske tolkning af rådet blev Steffens snarere end en lærer en magisk frigører - af genialitet og selvfølelse, af store syner og svævende fantasier, af sympatien for alt det umiddelbare, det barnlige, det folkelige og de naivere tidsaldre. ..[Aage Henriksen]. For Oehlenschlger, Grundtvig og andre romantikere fik han stor betydning. Grundtvig kaldte ham "Lynildsmanden fra det høje", sammenlignede ham altså med en af opstandelsesenglene ved Jesu grav. Teksten til Grundtvig sang.


Hjalte - [top]

66/1561 Navnes betydning

Indhold: Hjalte er det norske navn for "sværdhæftet" Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Genfortælling af sagnet om Rolf Krake, Hjalte m.fl; ; ; ;

Hvordan:
Hjalte er Bjarkes unge ven. Han hed oprindelig Hott og tages i tjeneste i Rolf Krakes kongsborg i Roskilde, hvor Bjarke allerede er. De andre kæmper bombarderer ham med afgnavne ben, men Bjarke redder ham, og lader ham senere drikke blod af en bjørn, som Bjarke har dræbt. Så er Hjalte lige så stærk som de andre. Kong Rolf giver ham sit sværd Gyldenhjalte - dermed får han sit nye navn. Mon ikke én af krigerne på billedet er Hjalte? Trods heltemod og styrke i kamp mod den svenske konge, hvor de må springe over flammende ild for ikke at brænde inde, falder Rolf Krake og hans mænd dog til sidst. Styrke er godt, og våben måske, men måske kan Jesu ord til Peter om at stikke sværdet i skeden, da vagten kommer for at arrestere Jesus, bringes på bane: Den der griber til sværd, skal omkomme ved sværd. (Mt. 26,52)

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Af "Sol er oppe" ..hvem tør skyde skjold for ham [Rolf Krake],
hvem tør skyde skjold for ham!
Den, som kaldte! Det tør Hjalte,
det tør Sjællands bondeknøs.
Det tør Bjarke..


Hope - [top]

66/1466 Navnes betydning

Indhold: Hope er det engelske ord for "Håb". Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Man kan tage anledning af dette navn til at fortælle om de tre meget fremtrædende begreber i kristendommen, sådan som Paulus fremhæver det i første korinterbrev: Tro, håb og kærlighed. Det er meget fornemt at bære et af dem som sit navn.
Når der i kristendommen er tale om håb er det håb om det ondes og dødens overvindelse. Det er håb om at det sker, som vi beder om i Fadervor, "komme dit rige!". Det vil sig at kærlighed og forsoning og fred hersker mellem mennesker - og at døden ikke er det sidste.
Ankeret er symbolet på håb. Ankeret er det der forhindrer et skib i at drive rundt uden kontrol.
De tidligste opdagelsesrejsende, der sejlede syd om Afrika havde nok opgivet håbet om at man kunne komme uden om kontinentet og finde søvejen til Indien, da de pludselige rundede et kap, Afrikas spids mod syd, og nu kunne sejle stik øst mod Indien - og de kaldte spidsen "Kap det gode håb"
Man kan næppe hedde "Håb" på dansk, men det russisk inspirerede Nadja betyder også håb.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Iben - [top]

66/1592 Navnes betydning

Indhold: Sandsynligvis feminin form af Ib. Men andre er foreslået: af højtysk Iwa = taks(træet) eller Iben i ibenholt - også træ.Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
På siden vises videre til Jakob (det jødiske navn som blev til den danske Ib). . Men dog også lige et par billeder af de muligt relevante træer! Endda et ganske prominent træ: Taksen(! Se baggrundsstof) Yggdrasil.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Yggdrasil, der i nordisk mytologi er livets træ, er i følge nogle kilder nok ikke et asketræ; men snarere et takstræ, da træet ifølge Eddaen er et evigt og stedsegrønt træ med nåle. Denne beskrivelse stemmer overens med takstræets evne til at blive tusinder af år gammelt og dets stedsegrønne nåle. (Dansk Wikipedia)
Iben er det gamle ægyptiske navn for det sorte kerneved i visse træsorter (her i blandt dadler). Holt er det tyske Holz, træ.


Ida - [top]

66/1372 Navnes betydning

Indhold: Ida er et pigenavn, der stammer fra oldhøjtysk "Ita", eller nordisk "Id", som betyder "arbejde", "det man gør" eller "indsats" Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia Ida Pretoriun; Wikipedia Ida of Lorraine Wikipedia Ida Cook - bag pseudonym Ida Bruchell; ; ;

Hvordan:
Ida er et positivt navn: aktivt! Og i bibelen er det at arbejde overvejende et gode. Man skal dog komme hviledagen i hu, og arbejdet i sig selv er ikke målet. I forhold til den paradisiske urtilsstand, hvor alt nødvendigt og dejligt var menneskene til rådighed, bliver det arbejde også en straf.
Menneskets "id" kan være mange ting. En Idas arbejde kan fx være at være klosterbygger. Ida af Lorraine var en from og effektiv kvinde. Kanoniseret som helgen. Placeret i samfundets top. Datter af en hertug, gift med en hertug - mor til en hertug og to konger. Hun grundlagde 5 klostre - var med til at finansiere og sende det første korstog af sted. Hendes sønner - Godfrey og Baldwin var de to første konger af det kongerige, som korstogene betød, blev oprettet. De to drenge havde hun selv ammet, for at de ikke skulle blive skadet af en ammes eventuelt dårlige moral.
Ved siden af har Ida Cook - 1904-1986.Var en kendt og produktiv forfatter af kærlighedsromaner, som hun skrev under et andet navn. Hun og hendes søster Mary var lidenskabeligt optaget af opera - og rejste en del til det nazistiske Tyskland på grund af denne interesse. Da de opdagede hvor truede jøderne var, hjalp de iøbet af 1930'rne opmod 30 jøder til at flygte ud af landet. De fik en "Verdens heltindepris" for den modige indsats.
På ny side er tre arbejdsfelter præsenteret astronomi, lægegerning og ballet. Historierne fortalt på siden. Pointe arbejde kan være mange ting, og det kan raffineres, blive det vigtigste for et menneske, til stor glæde for andre

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Maleriet "Adams og Eva første arbejde" er af Alonso Cano (1601-1667).


Inge - [top]

66/1605 Navnes betydning

Indhold: Ing - Nordisk, fra germansk - nok et gudenavn - sandsynligvis samme gud som Frej. På svensk og norsk kan Inge være hankøn. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Engelsk Wikipedia; Norsk Wikipedia; ; ;

Hvordan:
De gamle nordiske gudenavne rummer en udfordring. Ingunn betyder fx så "den der elsker Ing (=guden). Grundbetydningen er jo så ikke at Ingunn elsker en afgud - det ville ingen navngiver kalde deres børn, men Ingunn elsker den/det vigtigste. For den kristne er det Herren. Ing var nok den samme som Frej, og Frej var frugtbarhedens gud, det var stort at elske magten bag frugtbarheden. Hvem tror vi er magten bag? I norrøne skjaldekvad er Ing/Yngve ofte synonymt med konge.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Ingrid - [top]

66/1620 Navnes betydning

Indhold: Ing - Nordisk, fra germansk - nok et gudenavn - sandsynligvis samme gud som Frej. På svensk og norsk kan Inge være hankøn. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
De gamle nordiske gudenavne rummer en udfordring. Ingunn betyder fx så "den der elsker Ing (=guden). Grundbetydningen er jo så ikke at Ingunn elsker en afgud - det ville ingen navngiver kalde deres børn, men Ingunn elsker den/det vigtigste. For den kristne er det Herren. Ing var nok den samme som Frej, og Frej var frugtbarhedens gud, det var stort at elske magten bag frugtbarheden. Hvem tror vi er magten bag? I norrøne skjaldekvad er Ing/Yngve ofte synonymt med konge.
Sagnkongen Yngve-Frej. Det er Snorre, der fortæller hans saga. Sandsynligvis ren fiktion! Navnet Snorre.
Ingrid av Sknninge - en ekstatisk, from kvinde, som grundlagde det første dominikanerinde-kloster. Hun nåede blive priorinde - men kun et år, så døde hun skal have foretaget pilgrinsrejser bådetil Jerusalem og Santiago Compostela. På katolsk.no.
Ingrid Bergmann er nok den kendteste Ingrid i nyere tid. Det er selvfølgelig lidt en glidning, at lade Jeanne d'Arc dukke op her, fordi en Ingrid spiller hende - men jeanne d'Arc er en kontrast til den blide nonne.. Se om hende: Johannes/Johanne

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Isabella - [top]

66/1575 Navnes betydning

Indhold: Latiniseret udgave af det hebraiske Elisabet, som betyder "Gud har svoret." Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
At have et navn, som har grundbetydningen "Gud har svoret", kunne pege på at der let bliver tale om styrke af en eller anden slags hos de personer, som bærer det. I hvert fald hos nogle af dem, som træder frem i historien. Isabella d. I (regerede 1474 til 1504) af Spanien er én af dem. Hun er sammen med sin mand, Kong Ferdinand, kendt for "reconquista", generobringen af Spanien fra maurerne (muslimerne) og for at lægge grunden til en genoplivelse af Det hellige tysk-romerske rige under barnebarnet Karl V - den stærkeste og største modstander i den lutherske reformation. Hun selv gennemførte en hård politik i Spanien: Jøder og musliner skulle lade sig døbe og blive kristne eller også blev de sendt i eksil. Hun havde horisont til at finansiere og støtte Christoffer Columbus rejse ud mod vest for at finde søvejen til Indien.
Isabella Bird (1831-1904) nøjedes ikke med at sende andre afsted. Hun var selv opdagelsesrejsende, fotograferede og skrev om eksotiske steder i verden. Hun var født i en præstegård, faren var en temmelig alvorlig, evangelikal præst, fordømte arbejde om søndagen, og han løb ind i mange problemer og de flyttede hele tiden. Hun selv tog afstand fra den strenge, evangelikale linie. Hun var meget syg, fik fjernet en tumor, led af sære ting, men kunne alligevel rejse ud til de mest eksotiske egne af verden, og skrive artikler hjem og udgave bøger om sine spændende og nye iagttagelser.
Endelig har vi et billede af kronprinsens datter prinsesse Isabella - hun står nok ikke for at skulle gøre Danmark stort igen! - men sød er hun.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Isak - [top]

66/1632 Navnes betydning

Indhold: Isak = hebraisk: den som ler Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia Isak; ; ; ;

Hvordan:
Isaac Newton var fysiker, teolog, naturfilosof - og optiker. Forståelsen af tyngdekraften må tilskrives ham. Han lavede det første teleskop. Han var mest nautrvidenskabsmand, men var samtidig en from, men uortodoks kristen. Han kunne ikke antage læren om treenigheden, fx.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Ivar - [top]

66/1637 Navnes betydning

Indhold: Gammel norsk Ivarr. Ikke helt sikkert i betydningen. Måske yew-arr taks-(planten)-kriger, men måske ogsa af "geir" = spyd, så takstræspyd. Sidste del "var" kan også betyde "beskytter"(verner). Yew eller taks var anset som en meget ædel træsort Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia: Ivar Aasen; Wikipedia: Ivar Benløs Wikipedia: The Clacton Spear; ; ;

Hvordan:
Det er flot at bære navn efter taksen. Et smidigt, stærkt, måske helligt træ. Og er man værner, så passer man jo på dem som er svagere end en selv.
Træsortens kvalitet dokumenteres af en næsten halv million år gammel spydspids! (Men her er vist noget der ikke stemmer, da mennesket da ikke er mere end 300.000 år gamle)
Når navnet blev populært i Norden, skyldes det at flere vikingekonger/høvdinge bar det. Ivar Benløs er en af dem. Søn af Ragnar Lodbrog, Man ved ikke hvorfor han fik tilnavnet "benløs" - måske fordi han trods det at han var stor vikingekriger havde svage knogler - uden ben var han næppe - men sagaerne fortæller at han var en meget dygtig strateg. År 865 drog han med sin brødre mod England fordi kong Ælla havde dræbt deres far, Ragnar Lodbrog. De underlagde sig store dele af England ved den lejlighed.
Ivar Aasen 1813-1396 egentlig bonde i Sunmøre, men elskede at læse og studere. Og efterhånden blev han i stand til at ernære sig som forfatter mm. Han konstruerede Nynorsk på baggrund af eksisterende dialekter, og har på den måde haft meget stor betydning for Norges kultur - og for respekten for dialekternes ret i dagligsproget.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Jack - [top]

66/1502 Navnes betydning

Indhold: Jakob er hebraisk, Jakov,og betyder "den der holder fast om hælen". Om Jakob fortæller Bibelen, at han holdt sin tvillingebror Esau i hælen, da Esau kom ud som den førstefødte. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Fortællekomplekset bag "Jakob" er jo omfattende. Jeg har valgt hhv. Jakobs kamp med englen og Jakobs drøm om stigen mod himlen, som teologisk markante og som noget af det, som hører til almendannelsen at kende. Her fremstillet på en og samme ikon. Men de begivenheder er knap forståelige uden forhistorien. Så måske skal man få orden på delene i hele fortællingen (Jeg håber senere at bringe en sådan her), og skrue sig fast på forkanten af lærerbordet og så bare fortælle - og lade hele fortællingen have sine "peaks" i hhv jakobskamp og himmelstige. På ikonen samles de to fortællinger for oven i den stjerne, der skal udgå fra Jakob (4. Mos) - i den kristne tradition tolket som en messiasprofeti.
Når navnet er blevet et meget brugt navn også i den kristne tradition skyldes det også andre markante bærere: Herrens egen bror hed Jakob, og han fik en betydningsfuld rolle i den første menighed (til trods for Jesu kødelige familie syntes noget afvisende, mens han levede).
Jakob var også navnet på en af de tre nærmeste disciple - den ene af "tordenssønnerne".
Linket til Gunda Jørgensens fortælling om englen Maren (brugt i prædiken) er til overskydende gode gerninger: En anden god gang kan man få lejlighed til at fortælle den, og kæde tilbage til elementet her.
Til den engelske version kan man fortælle om Union Jack, nok navn efter James I, og som er et stærkt kristeligt banner, både med sct. Jørgenskors og Andreaskoset. James I var den konge som autoriserede den bibel, som fik stor betydning for det engelske sprogs udvikling.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Mos. 28, 10-18 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Mos. 32, 1-ff Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 4 Mos. 24, 17-19 Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Jakob - [top]

66/1373 Navnes betydning

Indhold: Jakob er hebraisk, Jakov,og betyder "den der holder fast om hælen". Om Jakob fortæller Bibelen, at han holdt sin tvillingebror Esau i hælen, da Esau kom ud som den førstefødte. Navne som kommer af Jakob: Jeppe, Jack, James.Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Mystagogy: Kamp og stige på samme ikonagtige sag; Forklarelsen - ikonen interaktivt tolket Fortællingen om englen Maren; Bibelselskabet -Zebedæussønnerne; ;

Hvordan:
[Nederst forskellige særsider til kælenavne og forkortelser af navnet] Fortællekomplekset bag "Jakob" er jo omfattende. Jeg har valgt hhv. Jakobs kamp med englen og Jakobs drøm om stigen mod himlen, som teologisk markante og som noget af det, som hører til almendannelsen at kende. Her fremstillet på en og samme ikon. Men de begivenheder er knap forståelige uden forhistorien. Så måske skal man få orden på delene i hele fortællingen (Jeg håber senere at bringe en sådan her), og skrue sig fast på forkanten af lærerbordet og så bare fortælle - og lade hele fortællingen have sine "peaks" i hhv jakobskamp og himmelstige. På ikonen samles de to fortællinger for oven i den stjerne, der skal udgå fra Jakob (4. Mos) - i den kristne tradition tolket som en messiasprofeti.
Når navnet er blevet et meget brugt navn også i den kristne tradition skyldes det også andre markante bærere: Herrens egen bror hed Jakob, og han fik en betydningsfuld rolle i den første menighed (til trods for Jesu kødelige familie syntes noget afvisende, mens han levede).
Jakob var også navnet på en af de tre nærmeste disciple - den ene af "tordenssønnerne". Forklarelsen på bjerget er her afbilledet på en ikon. Vi ser de tre disciple gå op til venstre, midt i kaster de sig ned i frygt for Jesu guddommelige udstråling, hvor han står og taler med Moses og Elias. Tilhøjre er de på vej nedad.
Linket til Gunda Jørgensens fortælling om englen Maren (brugt i prædiken) er til overskydende gode gerninger: En anden god gang kan man få lejlighed til at fortælle den, og kæde tilbage til elementet her.
Jamie har fået sin egen side, hvor jakob billederne afsluttes med et billede af Jamie Oliver. Om man tør udråbe ham til Jordens salt i meget kristelig forstand, aner jeg ikke noget om. Men hans idealisme og sans for materialiteten, når det gælder mad, kan minde om at kristendom nok er alvorlig, men ikke asketisk. Glæden ved marvfede retter er der plads til. Der linkes til Martha og det fantastiske madbillede med hende i køkkenet. Her er det billedkunstneren, der har sin glæde ved maden, selve fortællingen bag, om Martha og Maria, peger vel ellers på, om ikke askese, så på høj vægtning af det åndelige.

Krydshenvisninger: Jakobs kamp; ; ; ; ; ;

| 1 Mos. 25, 1-fffGl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Mos. 28, 10-18 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Mos. 32, 1-ff Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 4 Mos. 24, 17-19 Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Jannik - [top]

66/1438 Navnes betydning

Indhold: Jannik: dansk/frisisk navn, kælenavn for Jan, der igen kommer af Johannes. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: På Jordens salt; ; ; ;

Hvordan:
Der er selvfølgelig meget at fortælle om navnet bag Jan/Jannik, nemlig tilsvarende om Johannes. Grundbetydningen "Gud er nådig" er kristelig central, men har knap tilsvarende appel til forståelsen - fordi man/konfirmanderne sjældent spørger efter en nådig Gud. Måske skal man nøjes med at fastslå at dette er centralt - og at man vender tilbage til det igen og igen!
. På siden om Jannik er det foreslået at begynde med den berømteste Jan, Jan Hus (Se baggrundsstof). Derefter at fortælle om de to Johannes'er i NT.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Jan Hus [1369-1415]: Inspireret af John Wycliffe kritiserede han den katolske kirke. Han angreb i sine prædikener munkenes, præsternes og pavedømmets forsyndelser og anså ikke Kristi kirke for at være et hierarki, men derimod et samfund af de til frelse forudbestemte. Derimod gik han ikke imod forvandlingslæren om nadveren, men blev alligevel beskyldt for det og af den grund dømt som kætter. Han mente blot, at lægfolk havde ret til at modtage både brød og vin ved nadveren.
I 1410 blev Hus bandlyst af paven, og to år senere blev det ham forbudt at prædike i Prag. Hus flygtede og blev i 1414 indkaldt til kirkekoncilet i Konstanz, hvor han blev arresteret trods løfte om frit lejde. Han blev brændt på kætterbålet i 1415.


Jasmin - [top]

66/1612 Navnes betydning

Indhold: Fra persisk og betyder blomsten fra Jas-busken. Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
At nogen giver et menneske et blomsternavn, det er udtryk for skønhed, ydre, indre begge dele. Jasminen er en fantastisk blomst, den har en meget stærk og fin duft. Medicinske forskere har fundet ud af at den har samme beroligende effekt overfor angst, som nogle af de stærke angstdæmpende medicintyper, som mennesker har konstrueret.
At give et andet menneske en blomst er udtryk for taknemmelighed og kærlighed. Det samme vel at give et blomsternavn.
Enhver konfirmand kender nok Disneys Jasmin fra Alladin. Hun er en i rækken af Disneyprinsesser, som alle mere eller mindre er lidt oprørske. Jasmin adskiller sig dog fra de tidligere ved at hun ikke er hvid, men mørk i løden. Den kendteste sang: A whole new World - nobody shall decide where we have to go - en gammel drøm, om en ny verden. Bibelsk (åb. 21,1) - men jo nok drejet ind i kærlighedsforholdet mellem to, stærkere end normer og konventioner. Hvis man er i stødet (og holdet er) så er der mulighed for en snak om frihed og bundethed.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Jeanne - [top]

66/1407 Navnes betydning

Indhold: Hunkønsform til Jean, som igen kommer af Johannes. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wiki om Jeanne D'Arc; ; ; ;

Hvordan:
Der er ret meget kød på Jeanne d'Arc - både i retning af kirkekritik og emancipationsovervejelser - Se foreløbig linket til Wikipedia

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Jeffrey - [top]

66/1629 Navnes betydning

Indhold: Af Godfried = Guds fred. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: YouTube: Imagine verdenstopledere ønsker fred; Wikipedia - Geoffrey - ærkebiskop af York1152-1212 Wikipedia- Geoffrey pavesøn 1481-1516; ; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Guds fred - gennem tiderne det smukkeste man kunne ønske hinanden. En helt sædvanlig hilsen, når man trådte ind i et hus eller en stue. Og ønske sit barn Guds fred kan ikke overgåes af noget andet ønske. Flottest er det måske udtalt af Paulus: Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fil 4,4-7. Men at fred er en central ting i Jesu forkyndelse er helt klart - fra saligprisningernes "Salige er de, som stifter fred,for de skal kaldes Guds børn." (Mt 5,9) til Jesu afskedstale med disciplene:"Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!" (Joh.14,27). Guds fred overfor verdens fred - hvordan man nu vil vende det, vil være individuelt for den enkelte præst. Men tre billeder af verdens fredsaftaler kan give afsæt til at sige at de sjældent er varige. Men drømmen findes - og skal snarere holdes i live end opgives. "Last night I had the strangest dream - er måske for altmodisch (men findes let på Youtube. Her er der link til Narell Browns uptodate billedcollage til John Lennons Imgaine.
[Næppe til konfirmandundervisningen: Den vestfalske fred (1648) havde vigtige kirkelige implikationer - "Cuius regio, eius religio" som var vedtaget i Augsburg 1555 blev yderligere bekræftet - og blev formentlig grundlag for moderne identitets-, nationalitets- og religiontænkning.]. Freden i Versailles 1918, som nok bare lagde grunden til den næste verdenskrig - freden efter den, Jalta-konferencen (1945), som efterhånden resulterede i en meget spændingsfyldt kold krig.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Jeppe - [top]

66/1487 Navnes betydning

Indhold: Jeppe kommer af Jakob og er hebraisk, Jakov,og betyder "den der holder fast om hælen". Om Jakob fortæller Bibelen, at han holdt sin tvillingebror Esau i hælen, da Esau kom ud som den førstefødteLink til navnet på "Jordens salt"

På www: Arkiv for Dansk Literatur: Jeppe Aakjær; Karen Jeppe; ; ;

Hvordan:
Man må jo fortælle om Jakob (- derfor er det også tildels en parallel til Jakobs side, som præsenteres - med lidt sær-jeppestof).
Fortællekomplekset bag "Jakob" er jo omfattende. Jeg har valgt hhv. Jakobs kamp med englen og Jakobs drøm om stigen mod himlen, som teologisk markante og som noget af det, som hører til almendannelsen at kende. Her fremstillet på en og samme ikon. Men de begivenheder er knap forståelige uden forhistorien. Så måske skal man få orden på delene i hele fortællingen (Jeg håber senere at bringe en sådan her), og skrue sig fast på forkanten af lærerbordet og så bare fortælle - og lade hele fortællingen have sine "peaks" i hhv jakobskamp og himmelstige. På ikonen samles de to fortællinger for oven i den stjerne, der skal udgå fra Jakob (4. Mos) - i den kristne tradition tolket som en messiasprofeti. Når navnet er blevet et meget brugt navn også i den kristne tradition skyldes det også andre markante bærere: Herrens egen bror hed Jakob, og han fik en betydningsfuld rolle i den første menighed (til trods for Jesu kødelige familie syntes noget afvisende, mens han levede). Jakob var også navnet på en af de tre nærmeste disciple - den ene af "tordenssønnerne".
Men man kommer let i tanke om markante "Jeppe'r": Jeppe på bjerget. Men jeg har ærlig og redeligt svært at bruge denne navnebærer til noget positivt.
Jeppe Aakjær er bedre, vokset op med kristendommen, i opgør med den, selv ateist, men også med en fantastisk evne til at skildre gammeldags fromhed. Fra "Nu er det længe siden: Den kjære Rug var Gjæsten,/som gjorde hvert et Barn saa spændt;/se, Far han lægger Vesten/ og sér saa indadvendt:/En Skjælven i et ydmygt Sind,/ en Bøn til Altets Skaber,/ før Avlen bringes ind." Hvis man inddrager ham, vil det være relevant at huske hans stærke interesse for de svagestes kår (Jens Vejmand).
Man kan fortælle sådan (hvis man vil have ham med) Jeppe Aakjær havde hjerte for de dårligst stillede i samfundet (Jens Vejmand). Han gjorde op med både vanekristendom og den hårde, fordømmende kristendom, men glemte aldrig den gammeldags fromhed, som han også havde mødt, selv om han selv nok senere ville betegne sig som ateist.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Jina - [top]

66/1422 Navnes betydning

Indhold: Jina er et selvstændigt navn på hebraisk og betyder have. Det kan på nogle sprog være et afledt navn af endelse -gina, hvor der så er tale om en hunkønsendelse på et drengenavn. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Det er meget smukt at hedde "have". Haven står som det sted hvor der er frodigt, beskyttet og fredfuldt. Det er ikke tilfældigt at paradiset hedder Edens Have og beskrives som en have. Haven står som tegn på modsætningen til ørkenen, ja, også bare til marken, som kræver slid og slæb for at give afgrøde. Haven er til hvile og rekreation. (Men man kan jo godt i samtalen/fortællingen have øje for slangen også på idyl-billedet)
Klosterhaverne er berømte. Der blev dyrket krydderurter og lægeurter. Munkene anlagde og passede dem både til Guds ære og til nyttige formål.
I bibelen er, foruden paradisets, endnu en have berømt: Getsemane have. Om man kan få vinklet sin fortælling sådan at det Jesu overgivelse til sin bestemmelse - "dog ske din ikke min vilje" - i denne mørkets, svigtens og forrædderiets have, at den - sammen med korsfæstelsen, som begivenhederne fører frem til, markerer vendepunktet mellem to "haver": Skabelsens og forløsningens, véd jeg ikke. Men muligheden er her tilstede.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Johanne - [top]

66/1497 Navnes betydning

Indhold: Johanne - af Johannes. Fra hebraisk. Betyder "Gud er nådig/barmhjertighed" (Andre former af samme rod: Johan, Johanne, Jens, Jan, Jannick. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Det er nærliggende at fortælle om de to store Johannes'er i NT.
Johannes Døber ses i NT først og fremmest som den, der baner vejen for og peger på Jesus som den sande profet/Messias. De to hilsende fætre er jo med lidt fordi det er en sjov historie, som i hvert fald understreger Johannes forbundethed med Jesus. Det andet billede er af Jesu dåb, den begivenhed hvor Jesu solidaritet med synderen blåstemples fra oven, da duen viser sig, og stemmen høres: Dette er min søn, ham jeg elsker. Om man vil kan man understrege at den begivenhed spejler betydningen af Johannes' navn.
Disciplen Johannes har en særlig rolle. Med udsnittet af Da Vincis nadverbillede understreges, hvor ung han var. (Har man en meget lydhør flok, kan man diskutere disciplens køn (pointen i Browne's Da Vinci-mysteriet) - men Browne slutter forkert: Der findes mange malerier fra den tid, som fremstiller unge mænd netop sådan). Han er den discipel, Jesus elsker. Og han bliver den som Jesus overgiver sin mor som søn i stedet for sig selv - på korset.
Hvis traditionen har ret, så er han også evangelisten Johannes, der som meget gammel sidder på Patmos og skriver sit evangelium og sin åbenbaring. (Billedet er charmerende, men har samme "fejl" som så mange andre i traditionen, at Johannes ser meget ung ud). Men evangelistens symbol, ørnen, er med. Jeg fortæller, som om traditionen husker rigtigt [Se baggrund]
Jeanne d'Arc (1412-31) kommer fra en bondefamilie, men når frem til at rådgive kong Charles VII i kampen mod englænderne om magten i Frankring. Hun fik visioner fra de store helgener - bl. a. Sct. Catharina - og oplevede sig selv som ledet og vejledt af Gud. Hun fik lov at lede hæren - og sejrede over englænderne ved Orleans. Hun gik altid i mandstøj, og det var stærkt provokerende den gang, hun provokerede også kirken, og hun blev lyst i band.Hun blev taget til fange af englænderne - og brændt, ikke som modstander, men som heks. Senere blev hun dog 100% rehabiliteret af kirken, og blev kåret som helgen. Der er ikke noget der tyder på at hun ikke var et renfærdigt menneske og kunne mene at hun levede op til Paulus' ord om den fulde rustning.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Johannes - [top]

66/1397 Navnes betydning

Indhold: Johannes. Drengenavn. Fra hebraisk. Betyder "Gud er nådig/barmhjertighed" (Andre former af samme rod: Johan, Johanne, Jens, Jan, Jannick, det irske Sean. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Den store danske encyklopædi - Jens Grand; Wikipedia - kortere om Jens Grand Wikipedia om Johanitterordenen; Bibelselskabet: Zebedeussønnerne; Bibelselskabet: Johannes Døber;

Mål: ../../../etk/teoldata/katek3/JS.HTM
(internt link JS-tekstdokument)

Hvordan:
Det er nærliggende at fortælle om de to store Johannes'er i NT.
Johannes Døber ses i NT først og fremmest som den, der baner vejen for og peger på Jesus som den sande profet/Messias. De to hilsende fætre er jo med lidt fordi det er en sjov historie, som i hvert fald understreger Johannes forbundethed med Jesus. Det andet billede er af Jesu dåb, den begivenhed hvor Jesu solidaritet med synderen blåstemples fra oven, da duen viser sig, og stemmen høres: Dette er min søn, ham jeg elsker. Om man vil kan man understrege at den begivenhed spejler betydningen af Johannes' navn.
Disciplen Johannes har en særlig rolle. Med udsnittet af Da Vincis nadverbillede understreges, hvor ung han var. (Har man en meget lydhør flok, kan man diskutere disciplens køn (pointen i Browne's Da Vinci-mysteriet) - men Browne slutter forkert: Der findes mange malerier fra den tid, som fremstiller unge mænd netop sådan). Han er den discipel, Jesus elsker. Og han bliver den som Jesus overgiver sin mor som søn i stedet for sig selv - på korset.
Hvis traditionen har ret, så er han også evangelisten Johannes, der som meget gammel sidder på Patmos og skriver sit evangelium og sin åbenbaring. (Billedet er charmerende, men har samme "fejl" som så mange andre i traditionen, at Johannes ser meget ung ud). Men evangelistens symbol, ørnen, er med. Jeg fortæller, som om traditionen husker rigtigt [Se baggrund]
Om formen Jens kan man fortælle om en berømt ærkebiskop, Jens Grand, død 1327. Det drejer sig især om den politiske kamp mellem konge og pave - nok af begrænset "fængværdi".
Johanitterne kan man fortælle om. Det er jo interessant at de har det danske flag som deres mærke. Der er dem, der mener at legenden om at dannebrog faldt ned fra himlen under et korstog i Estland bygger på at Johanitterridderne i særlig grad udmærkede sig og medførte dansk sejr.

Krydshenvisninger: ..døbt af Johannes, fristet af djævelen 1 ..; Jesu dåb; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Er evangelisten Johannes og discipelen den samme? Fortællemæssigt er det i orden at følge traditionen (den katolske) - det strammer op. Den tekstkritiske tilgang har som regel undsagt muligheden for identitet. Men en litteraturprofessor som Aage Henriksen argumenterer i en læsning af Johannesevangeliet for den litterære plausibilitet (i Gotisk Tid) - en Gustav Brøndsted (i Historie og Evangelium) for den hsitoriske.


Jonas - [top]

66/1390 Navnes betydning

Indhold: Af det hebraiske Jonah, som betyder due. Måske er det også muligt at det kommer af Johannes, som betyder "Gud er nådig". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Barrocio: Bebudelsen; Noah og arken Da Vinci: Jesu dåb; El Greco: Pinsedagen; ;

Hvordan:
Fortælleskitse - man kan begynde med duens betydning - eller springe det over - og fortælle om den bærer af navnet, som helt sikkert er årsag til at det er blevet et meget brugt navn, profeten Jonas. Til duens betydning: Det er flot at være budbringer. For at kunne det skal man være ret sej. Hurtig og have styr på tingene. Duen er en budbringer. Nogle gange er den også symbol på det blide, på fred. Men det kan godt forenes.
I bibelen bringer duerne bud om noget fra Gud. Eksemplerne her er duen, som Noah sendte ud fra arken, og som til sidste vendte tilbage med en grøn kvist. Det var budskab om, at der var dukket tørt land frem efter den store vandflod, som Gud havde ladet dække hele verden, for at drukne alt det onde. Som I husker havde Noah, hans hustru med sønner og svigerdøtre været de eneste retfærdige, som havde fået lov til at bygge arken, hvor et par af alle slags levende dyr var vandret ind og havde overlevet oversvømmelsen. Nu fortalte duen at der igen var fred mellem Gud og mennesker.
Duen, der viste sig, da ærkeenglen Gabriel åbenbarede for den unge kvinde Maria i Nazareth, at hun skulle føde verdens frelser, er symbol på Helligånden. Helligånden overskyggede Maria, og hun undfangede Jesus.
Også ved Jesu dåb viste Helligånden sig som en due. Den viste sig da himlen åbnede sig over Jesus, da Johannes døbte ham i Jordanfloden.Dens budskab var ord fra Gud: "Dette er min søn, som jeg elsker". Det var da Jesus på den måde havde vist sin solidaritet med alle de andre døbte, som var kommet til Johannes' dåb, fordi de var store syndere, at Gud gennem due og Helligånd fortalte at Guds kærlighed også - og måske netop - gjaldt syndere.
Det fortælles at efter Jesus var død, at der var alle hans tilhængere bange og havde egentlig givet op. Selv da de oplevede og kom til at tro, at han var opstået fra de døde, var de bange og modløse. Men så på pinsedagen - halvtreds dage efter hans opstandelse - kom Helligånden over dem i det hus, hvor de var samlede. De oplevede en voldsom brusen, og at der satte sig ildtunger på dem - og de fik mod til at gå ud og fortælle om alt det, de havde forstået om Gud, som Jesus havde vist dem. Også her svæver Helligånden som en due midt i al vildskaben.
Eller man kan lægge vægten på Jonas: Klik på linket"profeten Jonas" giver mulighed for at fortælle Jonas' historie - og yderligere uddybe med Fattigmandsbibelens tolkning af Jonas-tegnet.

Krydshenvisninger: Duen (symbol); Jonas og hvalen; ; ; ; ;

| 1 Mos. 6, 1-22 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 1, 26-38 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mk. 1, 9-11 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Apg. 2, 1-11 Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Fortællingen om Jonas på Bibelen Online


Jonathan - [top]

66/1595 Navnes betydning

Indhold: Jonathan er hebraisk og betyder "Gud har givet" Link til navnet på "Jordens salt"
; ;

Hvordan:
Det er den bibelske figur Jonathan, der er grunden til at Jonathannavnet bruges i vores kultur. Helt sikkert fordi det fortæller om et meget stærkt venskab (se tekst). Så historien om dem bør fortælles. Men så har selve navnet jo også en god og stærk betydning: "Gud har givet". Man kan tænke på det barn, som blev født, og fik navnet. Det var en gave. Man kan tænke på meget andet, som kommer til én i livet, hvor man taknemmeligt kan sige "Gud har givet". Man kan tænke på høsten, alt det vi lever af. Og meget mere. [Denne pointe genfinder vi fx i navnene Dorothea, Dorte, Thea - eller Theodor]. På mønten står der på tysk: "Jeg vil gøre for dig, hvad dit hjerte begærer.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Venskabshistorien om David og Jonathan.
David er et ungt menneske, der imponerer kong Saul med sit mod i kamp og i øvrigt med sin sang og harpespil. Saul bliver tilknyttet huset, og Sauls søn Jonathan og David bliver venner. Det er et meet stærkt venskab, Jonathan elsker David lige så højt som sig selv (1. Sam 18, 2).
De slutter en venskabspagt, og Jonathan hjælper ham med våben, så han kan klare sig yderligere godt i krig. Davids succes gør til sidst kong Saul misundelig og han forsøger slå David ihjel. Jonathan redder David fra sin egen far (1. Sam. 20. 32-21,1).
Senere da det viser sig at Jonathan er død i krig, sørger David over ham: Jeg holdt inderligt af dig. Din kærlighed var mig mere dyrebar end kvinders. (2. Sam. 1, 26). Marianne Petersen, Kristendom.dk let omkrevet.


Josef - [top]

66/1479 Navnes betydning

Indhold: Navnet er hebraisk og betyder "Må han hjælpe". Hunkønsformen er Josefine. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikimedia: Kristus i tømrerværkstedet; Wikipedia: Patriarken; Wikipedia: Josef i NT; Flugten til Ægypten [Frater Angelico];

Hvordan:
Der er to store bærere af navnet i bibelen. Patriarken Josef og Jesu mors forlovede og senere mand. Josef-historien i GT er meget omfattende. Et godt identifikationspunkt er selvfølgelig fortællingen om Josef og hans 11 brødre, hvordan han irriterede dem, blæret som han er, og de tilgengæld solgte ham til ægyptiske købmænd. Hvordan han hjælpes gennem alle trængsler - hvordan drømme og evnen til at tyde dem bliver han redning. Og hvordan han nyder den søde hævn over brødrene uden dog at bruge den.
Om Josef, den mand som Jesus har set som sin far i det daglige i tømrerværkstedet, kan man fortælle om hans "tolerance", at han accepterede det barn, Maria fik, som Guds - og hvordan han fulgte vejledningen i en drøm, flygtede til det samme Ægypten som den første Josef også kom til, og på den måde reddede Jesu fra døden.
En anden vinkel på Josef-skikkelsen er den tolkning som fremstillingen på nogle af de klassiske fødselsikoner lægger op til. Den tvivlende, kan det nu virkelig passe, det med inkarnationen, Satan selv prøver at sætte tvivlen i ham - men fortsættelsen i den bibelske fortælling viser jo at han trodsede tvivlen og troede - og hjalp.
Om Josephine Bakhita: En medrivende historie om en pige i Sudan, der bliver kidnappet af arabiske slavehandler, er slave i mange år, af nogle pint på det frygtligste, befriet/købt af italienere, hvor hun konverterer og bliver nonne i et Cannossianerkloster i Venezia, bliver meget elsket og afholdt i byen. Da hun døde kom tusindvis af mennesker til hendes lit-de-parade. Om Joesphine Bakhita - en historie værd at fortælle, og en parallel til Josefhistorien er der da i salget til slaveri.

Krydshenvisninger: Kristi fødsel - ikon; I østen stiger solen op; Benjamin; ; ; ;

| 1 Mos. 37, 1-fffGl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Julie - [top]

66/1388 Navnes betydning

Indhold: Julie (eller Julia af drengenavnet Julius) er et af de navne, hvis oprindelige betydning er svær at bestemme. De fleste skriver det betyder den "dun-skæggede", et sted henvises til en grundbetydning, "kildespring" - men det kunne være lidt samme sag: det unge, det friske. Det kan også komme af gudenavnet "Jupiter" Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia - engelsk: Sankt Julia af Corsica; ; ; ;

Hvordan:
Lidt om at det altid er skønt at hedde noget med det friske, nye unge. Derfor er kilden symbol for fornyelse, jfr. Joels proefeti. Se derudover under "tekst" historien bag Sankt Julia.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Berømteste bærer af navnet er den romerske kejser Julius Cæsar (+44 f.kr.) - men også den kejser, som Jesu blev født under, hed Julius: Gajus Julius Augustus. Han havde også tilnavnet Divus - guddommelig (Guds søn). Det kan ses på mønten.
Der er flere helgener, som hedder Julia. Corsicas skytshelgen Julia (+434) var oprindelig blevet solgt som slave fra Karthago til en betydningsfuld borger, Eusebius, på Corsica. Hun tjente ham lydigt, "ikke bare med øjentjeneste" som den, der vil gøre sig fortjent hos mennesker, men som Kristi tjener, som fra hjertet gjorde Guds vilje (Ef. 6.6 / Kol. 3,22). Men hun nægtede at ofre til de hedenske guder, og til sidst blev Eusebius tvunget til at lade folk pine hende - og, da hun blev ved ikke at ville ofre til guderne, korsfæste hende.


Karen - [top]

66/1489 Navnes betydning

Indhold: [Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Se "Katrine"

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Kaspar - [top]

66/1518 Navnes betydning

Indhold: eller Casper - det samme som også Jesper. Af persisk, betyder skatmester. Link til navnet på "Jordens salt"
;

Hvordan:
Legenden fortæller at det var navnet på en af de tre vise mænd, eller de tre hellige konger: Kaspar, Melchior og Balthasar. Der er som bekendt forskellige mulige vinkler. Vise mænd eller astronomer/astrologer, man skelnede nok ikke så skarpt. Men at hedder Kaspar kunne betyde at sætte visdom og erkendelse højt og så gå efter det smukkeste mål, verdens frelse. Historien om tre vise mænd er der under alle omstændigheder lejlighed til at repetere. Om man så yderligere vil fremhæve det påfaldende at Mattæus, helt sikkert fortrolig med sit folks tros forhold (Es. 47) til magere og stjernekigger, lader disse østerlændinge være repræsentanter for den universelle tilbedelse af verdens frelser, må ligge lidt i, om holdet er lydhør over lidt dybere lag i eksegesen!
Et lidt tilfældigt dyk i historien henter en anden lærd frem, og typisk for 1600 tallet: Læge og teolog, Casper Bartolin (1585-1629). Han kunne læse som tre-årig, som trettenårig skrev han latinske og græske taler og holdt dem. Blev kendt mediciner - det var ham, der fandt og beskrev synsnerven. En livstruende sygdom fik ham dog til helt at hellige sig teologien, og da han var rask igen, blev han nu professor i teologi i København og præst ved Roskilde Domkirke.
Er man til endnu mere med visdommen - oplagt hvis man har en Sofie eller Fie på holdet - kan man fortsætte med navnet "Sofia".
Man kan alternativt arbejde mere med den sproglige grundbetydning "skatmester" - og lægge op til en diskussion af rigdom (Jfr temalink til rigdom).

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Med Rådgiverhoben sled du dig træt, lad dem møde, lad Himmelgranskerne frelse dig, Stjernekigerne, som Måned for Måned kundgør, hvad dig skal ske! 14 Se, de er blevet som Strå, de,fortæres af Ild, de frelser ikke deres Liv fra Luens Magt. Es. 47,13-14.


Kathleen - Katrine - [top]

66/1591 Navnes betydning

Indhold: Henvisning til Katrine

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Katrine - [top]

66/1405 Navnes betydning

Indhold: Også med formerne Katarina, Trine, Katja og Karen, diminutiver af navnet. En irsk form er Kathleen. Pigenavn. Af græsk khataros, som betyder ren. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Om filmen Katherine of Alexandria; Trailer til filmen Wikipedia engelsk; Wikipedia dansk (kun en stub); På Jordens Salt;

Hvordan:
Den rene = den rene af hjertet.
Man kan, alt efter hvad der falder for, snakke om betydningen af renhed. Billedet på forsiden er af William Blake: "Kvinden grebet i hor". Man må genfortælle: En gang førte nogle farisæere og skriftkloge en kvinde frem for Jesus og sagde hun var grebet i hor. Og at moseloven sagde at sådan en kvinde skulle stenes. Hvad sagde han til det? Han svarede dem: Den der er ren kaster den første sten. (Underforstået og forstået af dem: Ingen er ren, så han eller hun kan dømme en anden). De lister af. Heller ikke han dømmer hende, men siger: Synd ikke mere. Og han skriver i sandet. Det er en skrift, som altid vil blive vasket væk igen. (Joh. 8,1f)
Han siger også et sted. "Salige er de rene af hjertet". De rene af hjertet, det er dem, som kan lade være med at dømme.
Sankt Katharina (282-305) er en interessant figur. (Historiciteten kan diskuteres - se engelsk wikipedia, måske er hun konstrueret som et modstykke til en hedensk meget vidende og intellektuel kvinde også fra Alexandria). Alexandria var datidens videnscenter - Katharina var født og opdraget som hedning, og var allerede helt ung meget lærd - det ses på bøgerne omkring hende på ikonen. Og hun var svær at diskutere med. Det viste sig, da hun var blevet kristen, og kejseren Maxentius forsøgte at overbevise hende om den traditionelle romerske tros sandhed ved at lade hende diskutere med de klogeste og dygtigste filosoffer i byen. Det endte med at hun omvendte flere af dem og de blev kristne - og iøvrigt straks henrettet af kejseren. Han prøvede at knække hende med tortur og fængsel - og han prøvede - så stik modsat - at fri til hende, for hun var ikke bare meget klog men også meget smuk, men hun svarede at hun var hengivet til Kristus og hans brud. Han ville slå hende ihjel på et torturhjul (også på ikonen), også det mislykkedes, men til sidst huggede han hovedet af hende.
Hun blev husket vidt og bredt - over hele Europa. I Sinaiørkenen byggedes et kloster, som ligger der den dag i dag. Meget sjældne håndskrifter befinder sig dér den dag i dag.
Andre stærke kvinder har identificeret sig med hende gennem tiden. Mest kendt er Jeanne d'Arc, som fortalte at Katharina havde rådgivet hende i drømme i kampen mod englænderne (i Frankrig).
I Jelling kirke står hun - selv samme Katherina- og udstråler først og fremmest styrke, men, med bog i hånd, vel også visdom og belæsthed.
En stor, magtfuld og dygtig Katherina er Kejserinde Katherina d. 2 (sædvanligvis kaldet den store) regerede Rusland fra 1762 til 1796. Hun konsoliderede Rusland, skabte høj grad af fred. Må anses for at være en af oplysningstidens store eneherskere. Hun lagde vægt på kultur og uddannelse. Grundlagde blandt andet den første uddannelsesinstitution for kvinder i Rusland. Hun var oprindelige en tysk prinsesse, fra en temmelig fattig fyrstefamilie. Hun afskyede egentlig Peter d.3 af Rusland, ville helst opholde sig i ende af slottet modsat ham, når han var på familiebesøg. Men hendes mor fik gennem magtfulde intriger hende alligevel gift med ham. Her slog hun så om. Konverterede fra lutheranismen til den ortodokse kirke - meget mod faderens ønske. Hun var meget dygtig, effektiv - og elsket. Og da manden døde, blev hun regent. Manøvrerede dygtigt i storpolitik og havde stor betyding for Ruslands åndsliv.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Joh. 8, 2-11 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 5, 1-ff Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 7, 1- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Kenneth - [top]

66/1640 Navnes betydning

Indhold: Fra gællisk Cainnech. Den flotte, attraktive. Eller "folkemøde" Link til navnet på "Jordens salt"
; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Selvfølgelig er det flot at hedde den smukke, flotte, attraktive! Siden linker til undersider sådan at "kirkebyggerne" og "heltene" hænger sammen
En af de allerførste som udbredte kristendommen i Irland hed Kenneth. Han blev beskrevet som modig, veltalende og meget lærd. Hans gælliske navn var Cainnech. f 515 d. 600. Han begynnte som gjeter på bygda, men ble etterhvert elev og studerede på den berømte klosterskole Finnian, som utdannet lærde folk - 12 ble sendt ut som apostler - Kenneth var en av dem - han dro til Skottland. Han var dygtig, bygget klostre og omvendte mange til kristendommen. Når et par hundrede år senere Kenneth ble kongenavnet i Skottland var det nokk til ære for ham.
Om Kenneth d. I er der især at fortælle at han var en af de første skotske konger.
Med Kenneth E. Hagin er vi en helt anden boldgade. Amerikansk vækkelsesprædikant, på baggrund af egen dramtiske omvendelseshistorie blev han "prosperity"teolog - altså han forkyndte at den sande tro vil give lykke og rigdom.
Kenneth M Taylor. (1919-2006) Pilot som satte sig til modværge ved Pearl Habour.
I et totalt overraskelsesangrep på den amerikanske luftbase på Hawai, Pearl Habour, gikk Japan ind i anden verdenskrig. Nesten alle de amerikanske fly ble bombet på bakken med Kenneth Taylor og George Welch fikk deres to fly på vingerne og fikk skjøt ned 2-3 japanske bombefly innen deres ammunisjon slapp opp. De ble mottat som helte hjemme i USA og Taylor hadde høy posisjon i luftvernet mange år etter. 50 år etter Pearl Habour var han der igjen - det var og en af de japanske pilotene fra dengang..
At a 50th anniversary symposium of the Pearl Harbor attack, Taylor met with a Japanese pilot who was part of the first wave of bombers to attack Pearl Harbor. The pilot reflected on Taylor's efforts, "I was impressed by Mr. Taylor's grit to storm into the pack of Japanese fighters", and Taylor also told a reporter "I have no hatred against Japanese people, but I do against those who started the war.
Kenneth Ham f. 1964, astronaut fløj rumkapsel til runsationen Discovery.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
"He was not expected to live and at age 15 became paralyzed and bedridden. In April 1933 he converted to Christianity. During a dramatic conversion experience, he reported dying, due to the deformed heart, three times in 10 minutes, each time seeing the horrors of hell and then returning to life. He remained paralyzed after his conversion.On August 8, 1934, he says he was raised from his deathbed by a revelation of "faith in God's Word" after reading Mark 11:23-24.


Ketil - [top]

66/1633 Navnes betydning

Indhold: Kommer af Ketill, som betyder kedel, (offer)kar. Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
At give nogen navnet "Offerkar" var noget stort - noget til Guds eller gudernes ære. Senere kom ordet ketil til blive brugt om en hjelm, så der kan også ligge gemt et ønske om beskyttelse (i krig).
Ketil Fladnæse 9. årh konge over Orkney og Shetlandsøerne - oprindelig udsendt af Harald for at nedkæmpe oprør - men tog selv magten - kom oprindelig fra Møre og Romsdal. https://en.wikipedia.org/wiki/Ketill_Flatnose

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
I all sin glans https://www.youtube.com/watch?v=zrNM8QCxq5M 3 minutter henne: v 3 T 1843, 1853 N.F.S. Grundtvig O Til norsk 1979 M 1859 Henrik Rung 1 I all sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen, nu er det pinselilje-tid, nu har vi sommer lys og blid, nu spår oss mer enn englerøst i Jesu navn en gyllen høst! 2 Den korte natt som jorden svaler, er fylt med sang av nattergaler, og alt hva Herren kaller sitt, kan slumre søtt og våkne blidt, kan drømme skjønt om paradis og våkne til vår Herres pris. 3 Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemlig gjennom løvet, det lufter liflig under sky. Nu åpnes paradis på ny, og yndig risler ved vår fot en bekk av livets klare flod. 4 Alt skapes av den Ånd som daler, alt virkes av den Ånd som taler, den Ånd som skjenker lys og trøst av kjærlighet med sannhets røst i Ordets navn som kom til jord og seierrik til himlen fr. 5 Våkn opp, all jordens dype toner, til pris for menneskets forsoner! Kom sammen, alle tungemål, i takkesangens offerskål! Og juble her ved Herrens bord nu, menighetens glade kor! 6 I Jesu navn da tungen gløder hos hedninger så vel som jøder; i Jesu-navnets offerskål forenes alle tungemål. I Jesu navn skal tone da det evige Halleluja!


Kevin - [top]

66/1408 Navnes betydning

Indhold: Kevin er i sin oprindelse keltisk, Caoimhghn, som kommer fra irsk "caomh", som betyder "venlig, ærlig eller smuk, o af "-gin" som betyder "af fødsel". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia; Den barske: In glendalough lived an auld saint; Foranstående - teksten til sangen; Wikipedia: Glendalough;

Hvordan:
Grundbetydningen er jo utrolig flot. Man forstår forældre, der gerne vi kalde deres søn det navn. Af berømte personer med navnet i kirkens historie har vi Skt. Kevin i Irland. Men man kan da godt lige strejfe en meget gammel kristendomsform, som måske også prægede Danmark - før Ansgar. Der gjaldt det om for de særligt fromme at leve i askese og afholdenhed.
Sankt Kevin afbilledes her og mange andre steder med en solsort. Legenden bag er at han holdt sin hånd i tranceagtig ro, så en solsortehun kunne bygge rede, lægge æg, udruge dem og ungerne blive flyvefærdige inden har tog den ned igen.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Skt. Kevin er ikke nævnt fx i kristendom.dk's artikel om iro-keltisk kristendom - måske hans askese ikke passer så godt ind i vores foreståelse af god og from kristendom, og dens drabelige konsekvens for en kvinde slet ikke. En ret populær dublinerfolkesang fortæller om hvordan han druknede en kvinde, der ville forføre ham - om det så er en særlig gyldig kilde til Kevins faktiske handlinger er nok tvivlsomt.


Kia - [top]

66/1404 Navnes betydning

Indhold: Der er ingen entydig bestemmelse af navnet. Afrikansk: "Sæsonens begyndelse" - eller koreansk: "At opstå til verden (fra Asien?)". Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Genfødelsesaspektet/nyskabelse. i kristendommen kan berøres

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| 2 Kor. 5, 17-18 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Kira - [top]

66/1478 Navnes betydning

Indhold: Der er mange mulige rødder til navnet. [Se navnebetydning.dk]
Fra "den mørke" til "den strålende", over den elskede, til den stærke kvinde, herskerinde. Her vælges den sandsynlige betydning, hvis navnet er kommet over russisk og græsk: Herskerinde, den stærke kvinde. Altså hunkøn af kyrios. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Navnes betydning; ; ; ;

Hvordan:
Det er flot at hedde "den stærke kvinde". Det kommer (nok) af hunkønsformen til ordet "kyrios", som oversættes med Herren i Det nye Testamente, og som bruges om Jesus. Der er nogle stærke kvinder at komme i tanke om - både i bibelen og i kirkens historie. Maria, Jesu mor, er én af dem. På forsiden af Jordens Salt er der link til (indtil videre kun) fire andre: Marta, Thekla, - og endnu flere gemmer sig bag enkelte navne.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Kirstine - [top]

66/1493 Navnes betydning

Indhold: Christian - Kristian - Kresten - Chresten - Christen - Kristen og de tilsvarende pigenavne kommer alle af det græske Christianos - det betyder at være kristen, tilhænger af eller den som tror på Jesus Kristus. Kristus (græsk Christos) har grundbetydningen "at være salvet (til konge)". Det navn fik Jesus, da hans nærmeste forstod at han var den Messias (hebraisk: salvede), som skulle komme fra Gud og frelse verden, og som det Gamle Testamente havde fortalt om. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
(Se Christian) -

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Knud - [top]

66/1427 Navnes betydning

Indhold: Knud betyder slet og ret "knude". Et hædersnavn, som står for at være fast. Og det er et meget brugt kongenavn i Danmark. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia: Knud d. Store; Wikipedia: Knud d. Hellige ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
At stå fast på det gode og det sande er vigtigt:
..Jesus begyndte at tale til folkeskarerne om Johannes: Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet... (Mt. 11, 7-9)
Knud d. Store. Fra 995-1035. Som man kan se nedenfor var han kongerige stort. Men han vidste godt at der var grænser for hans magt. Engang da hans hoffolk smiskede for ham og al hans magt, tog han sin tronstol og satte den ved havet på strandbredden, ved ebbe - da vandet stod lavt. Da havet begyndte at stige, befalede han at bølgerne skulle trække sig tilbage. Men de steg og de steg. Så rejste han sig og gik i land. Han- var stor men ikke almægtig. [Nb. Dette afsnit bruges også i forbindelse med navnet Magnus
Knud den Hellige var vist ikke særlig hellig, men blev dræbt i Skt. Albani Kirke i Odense og blev senere helgekåret


Line - [top]

66/1556 Navnes betydning

Indhold: Egentlig kælenavn dannet af hunkønsendelsen til visse drenge navne, fx.Caroline eller Nikoline, men i hele norden almindeligt, selvstændigt pigenavn Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Et af de vanskeligere navne. En mulighed er det at vælge én af *line-navnene og gå videre dér. Vælg da en, der i forvejen ikke er dækket af en konfirmand på holdet. [Jeg kan ikke i skrivende stund komme i tanke om andre end Caroline og Nikoline]. (Nikoline > Nikolaj er næsten altid tilstede på holdet.
Line fra Emil i Lønneberg er en stærk kvinde, som ihærdigt griber ind i "mande"-verdenen, og hun skal da nok få Alfred til sidst. Et billede på ukuelighed.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Linnea - [top]

66/1547 Navnes betydning

Indhold: Er fra det svenske blomsternavn Linnea, som er opkaldt efter botanikeren Carl Linnæus. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Berlingske om pigeblomsternavne; ; ; ;

Hvordan:
Man kan jo fortælle den lille navnehistorie. Carl hed egentlig "Lind" som træet, men fint skulle det være en gang, så han lavede det om til et navn, som lød som latin Linnæus. Men det kunne blive finere endnu, og så kom der et tysk von på, og en fransk form: "Carl von Linné". (1707-1778). Carl voksede op i en præstegård, faren var meget interesseret i botanik, og den interesse fulgte Carl op, og skabte som videnskabsmand en systematik til at bestemme ikke bare blomster, men alt liv, i forskellige klasser og kategorier. I den periode, rationalismen, var videnskaben ikke en modsætning til at tro på Gud, men en måde at se hele skabelsens fantastiske rigdom på. Brorsons salme Op al den ting udtrykker glæden ved skabelsen. Man kan eventuelt gribe en salmebog og synge den.
En blomst er opkaldt efter Linné, Linnea, den blev så igen en navn. Eventuelt kan man jo se omholdet kan komme i tanke om andre blomsternavne, som er blevet til personnavne. (Rose, Hyben, Flora, Iris, Viola, Lyng, Kastanje, Anemone, Krusemynte (sic!) - er der flere? - og der er mulighed for lidt blomstergenkendelsesleg).

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Liv - [top]

66/1530 Navnes betydning

Indhold: Fra gammel norsk "Hlif", som betyder "ly", "beskyttelse" - men uundgåeligt tænker man i dag vel især slet og ret "liv", når man vælger navnet. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Der er næppe tvivl om at navnet har sin rod i det gamle nordiske Hlif, men populariteten har det nok fra den moderne betydning. Liv er godt!
Ly og beskyttelse er også godt - for heden fx (fårene på billedet, eget foto fra Palæstina) - og er man og tiden til det, kan man jo tale om Herren som beskyttelsesmagt, ligefremt som i salme 23, stærkere i Jesu tale om sig selv som hyrden - inklusive lignelsen om det fortabte får, hvor det ikke er dem, som er i ly, men det vildfarne, som reddes. Herren er ly og beskyttelse i dybeste forstand. Den gode hyrde - på At åbne en verden.
Liv - skabelsens liv, det egentlige liv, glæden ved livets styrke, livsglæde i al almindelighed, er mulige vinkler for samtale og fortælling. Men jo også om længselen efter "Et helt nyt liv" (en måske lidt plat henvisning til Aladdin og Jasmins sang) - og mulighed for at tale om det ny liv i dåben igennem en død lige som hans og en opstandelse lige som hans. Der er også et citat fra Hans Anker Jørgensens dåbssalme. På "At åbne en verden" kan man komme ud i at gennemgå hele dåben, men eventuelt nøjes med at følge og synge hele "Sov, du lille,som nu godt": Se her. Salmen har teologiske dybder og pædagogisk klarhed, som vi ikke finder i mange andre salmer om dåben.
Formen Liva kan være kælenavn for Olivia (af Oliver, s.d.). Der næppe tvivl om at det sangerinden Liva Weel, der har betydet at det er blevet et ret almideligt navn i Danmark. Pointe med at fortælle om hende (udover at hun er grunden til navnets popularitet): Måske er et stærkt, men følsomt og sårbart menneske i høj grad jordens salt - også selv hun næppe kan kaldes direkte Kristusvidne.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Joh. 1, 1-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Rom. 6, 2-4 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Mos. 3, 1-19 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Lone - [top]

66/1527 Navnes betydning

Indhold: Via Abelone fra Apollonia - af det græske gudenavn Apollon.Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Ikke dårligt at have sit navn fra Apollon, solens,lysets og musikkens Gud.
Det har forældrene til den lille Apollonia i Alexandria nok tænkt, da de kaldte hende det og sikkert også døbte hende i slutningen af 100-tallet. Hun var i hvert fald en kristen kvinde. Det meste af tiden var Alexandria et åbent sted for de forskellige religioner (Se evt. om Katarina), men af og til opstod voldsomme optøjer mod "dem der troede noget andet" - det kunne være jøder, kristne og hedninge. Apollonia var blevet en from, ældre dame, da hun pludselig en dag blev overfaldet af en flok bøller, der ville have hun skulle afsværge sin kristne tro. De slog hende så hun mistede alle tænderne. De slæbte hende uden for byen til et bål, hun lod som om ville afsværge sin tro, for at komme fri af dem. I samme øjeblik hun var fri, sprang hun selv ind i bålet.
Hun er siden blevet æret som martyr og helgen. Og hun er blevet den, man påkaldte,når tandpinen blev for slem - og hun er tandlægernes skytshelgen. I Viborg er der en statue af hende i Leonisgade (Lones gade), hvor der var en kilde, der havde en dulmende virkning på tandpine.
I mange kirker i Europa havde man en af Apollonias tænder som relikvie. Pave Pius IV (1775-99) brød sig ikke om al den relikviedyrkning, og forlangte at de i Italien skulle samles ind.Man indsamlede tre kilo tænder, som alle blev smidt i Tiberen.
Tandlægers logo havde især tidligere Sankt Lone med. Enkelte findes endnu.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Louis - [top]

66/1496 Navnes betydning

Indhold: Louis og Ludvig kommer af det germanske Hlutvig, som betyder "berømt kriger". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Saint Louis IX; Saint Louis de Toulouse Saint Louis de Monfort; ; ;

Hvordan:
Der er ikke mindre end tre helgenkårede Louis'er. Den mest notable Ludvig IX af Frankrig. Han afsluttede blandt andet det albigensiske korstog som var et korstog udelukkende vendt mod kætterbevægelsen "Katharerne" i Sydfrankring. Han bekæmpede blasfemi, spil, at tage renter af lån, og prostitution - var således stærkt præget af et kristent værdisæt,og er da også den eneste helgenkårede franske konge.
Den anden, Louis af Toulouse, 1274-1297, nåede at være biskop i to år inden han 23 år gammel døde af sygdom. Hans onkel var Louis IX, hans mor, ungarsk prinsesse, med to helgenkvinder bag sig i det ungarske kongehus - først og fremmest er han vel eksempel på hvordan kirke og verdslig magt er forbundet i de tider - selv om det hedder sig at han vandt sit ry ved at tjene de fattige, mætte de sultne, og glemte sine egne behov.
Louis de Montfort (1673-1716) gav pave Clement XI titlen "missions-apostel". Han skrev flere bøger om Jomfru Maria til opbyggelse i fromhedslivet, og er vel et eksempel på den mere individuelle, inderliggjorte fromhed, som voksede frem i det katolske kirke soms svar på eller som tilsvarende noget af det, der skete i den protestantiske. Billedstilen i de tre Louis-helgen-billeder fortæller sin egen historie.
At disse franske saint'er var meget populære, eller at navnet var det, viser sig i, at utallige byer i fransktalende områder ude i verden bærer navnet Saint Louis - den mest berømte ligger i USA ud mod den meksikanske golf.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Louise - [top]

66/1406 Navnes betydning

Indhold: Louise (pigenavn) kommer af det germanske Hlutvig, som betyder "berømt kriger". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Jeanne d'Arc; ; ; ;

Hvordan:
Den er ikke helt nem. Hunkønsform af "berømt kriger" - . men vi kan blive i det franske med et par kvindelige krigere. Jeanne d'Arc var en både from og stærk kvinde. [Se under Johanne]. Den anden er den nok så temmelig sekulariserede "Friheden" under den franske revolution.
Et citat af den kristne "jihad" (som vel svarer til det, muslimerne kalder "den store jihad", altså den åndelige)..
Louise de Marillac, helgen, fortæller nu også om styrke. Født uden for ægteskab, kendte ikke sin mor, men faderen, Louis de Marillac, tog hende til sig og anerkendte hende som sin datter, dog uden hun blev arveberettiget! Hun voksede op, og havde omgang med de allermest dannede kredse i landet. Hun ville dog med al sin dannelse gerne i kloster, men blev afvist, måske på grund af hendes svingende helbred. Abbeden, der afviste hende, sagde at Gud havde andre planer med hende. En onkel fik hende gift med dronningens hofsekretær, Antoine. De fik en søn, og de kom virkelig til at elske hinanden. Hun levede det fine dannede liv, og fik samtidig en ledende rolle i "Velgørenhedens Fruer", en organisation af borgerskabets damer, som hjalp fattige i Paris. Hun var meget from, mediterede, havde dybe, åndelige oplevelser. Men hende mand, Antoine, blev syg og efter fire år døde han. Hun fik en dyb depression, men gode hjælpere fik hende ud igen. Lederen af "Velgørenhedens Fruer", Vincent de Paul, så hendes stærke organisatoriske talent, og med hendes hjælp blev hattedameriet i "Velgørenhedens Fruer" ændret, sådan at de fine damer ikke blandede sig i den praktiske hjælp på gaden og i hjemmene, det havde vist sig at gå temmelig skævt, fordi de ikke forstod fattigdommen, da de aldrig havde kendt den. I stedet blev kvinder, der var vokset op i jævne kår, ansat til at møde de fattige, de rige damer finansierede i stedet arbejdet. Hun skabte organisationen "Barmhjertighedens Døtre", som eksisterer den dag i dag. Indtil 1964 var de iført nogle meget karakteristiske ordensdragter (billede).

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Louise de Marillac 1591-1660. Dag: 15. marts. WWWWWW


Lukas - [top]

66/1376 Navnes betydning

Indhold: Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Det er flot at hedde den lysende. Man kan minde om hovedtemaet bag "Jordens salt - verdens lys" - med ordene, som står på forsiden: "Gud give os at skinne så, som himmellys, skønt af de små.."
Den mest kendte person med navnet i den kristne historie er evangelisten Lukas. Hans symbol er oksen.Han var læge. Det er ham, som fortæller juleevangeliet. , og han skrev ikke bare Jesu historie i Lukas-evangeliet, men også den første kristne kirkes - i Apostlenes Gerninger. Navnet kan på den måde blive introduktion til lidt Ny Testamentlig indledning.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Luna - [top]

66/1663 Navnes betydning

Indhold: Link til navnet på "Jordens salt"

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Harry Potter: Rowling has often said that Luna is the "anti-Hermione", as Luna believes things on faith alone, while Hermione grounds her views on facts and logic.[8] Hermione repeatedly tries to convince Luna that her beliefs are nonsense, but to no avail. This is not to suggest that Luna is unintelligent; indeed, as a Ravenclaw, it is her belief that "wit beyond measure is man's greatest treasure". Hermione sees Luna as gullible, whereas Luna views Hermione as narrow-minded. Although they have different views, Luna and Hermione eventually become friends.


Lykke - [top]

66/1568 Navnes betydning

Indhold: Lykke - nordisk for "god skæbne" Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Et dejligt navn at have - udtrykker virkelig hvad der er blevet ønsket for én. En god skæbne. En række citater om lykke. Hvor hårdt vil man opteologisere lykke-begrebet? Men her er saligprisningerne citeret. (1992-oversættelsen har "salige er... Den ny aftale: I er heldige..) Her så foreslået Lykkelig for "makarios". Der er forhold - til Gud og verden - som kan prises lykkeligt - uafhængigt af den ydre skæbne. Citatsamlingen kan være oplæg til snak, hvilke synes konfirmanderne er bedst, hvorfor.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Lærke - [top]

66/1374 Navnes betydning

Indhold: Lærke er et pigenavn. Navnet på fuglen lærke.
Lærken er i poesien symbol på friheden, himmelflugt og længsel - og det ubekymrede. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Om sangen i Højskolesangbogen; En lærke letted sunget af Mathilde Velkommen lærkelil; ; ;

Hvordan:
Den mulige tematik giver sig nogenlunde på selve siden. Historiske personer at se tilbage på er der vist ikke. Lærken er i poesien symbol på friheden, himmelflugt og længsel - og det ubekymrede. Og man kan fint sige at den ubekymrethed i sidste ende har den omsorg og varetægt som forudsætning, som Jesus forkynder. (Mt. 10,29 "Ikke en spurv falder til jorden..".
En af de meget brugte sange til at fejre friheden efter besættelsen er "En lærke letted, og tusind fulgte". Chr. Richardt citaterne understreger at poesien, naturglæde og troen ikke er fjender. Johannes Johansen lader lærken være udtryk for livsfryd. (Teksterne findes i udsnit her)

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 10, 29- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
1. Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge. Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge. Guds sol går ind i krop og sind, forkynder, at nu kommer en varm og lys skærsommer. 2. Hør fugletungers tusindfryd fra morgen og til aften! De kappes om at give lyd, der priser skaberkraften. Hvert kim og kryb i jordens dyb en livsfryd i sig mærker så høj som himlens lærker. (Johannes Johansen 1996) 1. Velkommen, lærkelil! Jeg véd ej strengespil, så sødt og rent og jublende så vide, som disse tonedrag, de glade klokkeslag, der ringer våren ind ved vintertide. 2. Du sværmer ikke vildt, du kredser ikke snildt, vil intet rov i dine brødres vrimmel, du flagrer ikke om, men frejdig, frisk og from du går den lige vej fra jord til himmel. 3. Ej svimler du derved, men daler trøstig ned, ned til din græstørv og din lille mage: I højhed som i fald du følger tro dit kald, og derfor har I vel så glade dage. 4. Du troens rette fugl, som bier kun på jul, og kun i årets skumring holder inde, for så med jubelsang, når rug er oven vang, at varsle højt om vårens lune vinde, - 5. kom, lær mig noder til det håbets strengespil, som tvinger dig før gry at være vågen, lær mig som du at se igennem mulm og sne den pinseglans, der dølger sig bag tågen! Christian Richardt 1878 --- Glæden ved Guds grønne Jord, Glæden ved Guds Naade-Ord, de vil ikke kriges; Lærkesang og Klokkeklang, de kan godt forliges. Christian Richardt 1878


Baggrundsstof:
Lærke blev "opfundet" som navn af digteren Sigfred Petersen til hans førstefødte. Uden tvivl under inspiration af det frihedssymbol som lærken som markant blev i befrielsessangen "En lærke letted'". (Hans næste datter fik også et fuglenavn: Vibe).


Magdalene - [top]

66/1392 Navnes betydning

Indhold: Magdalene af det hebraiske Magdala, som betyder "tårnet", et navn på en by. (Også med formerne Malene, Marlene, Lene). Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Bibelselskabet om Maria Magdalene; Wikipedia - dansk; ; ;

Hvordan:
Maria Magdalene er nok en af de mest elskede kvindeskikkelser i NT. Traditionen har fortalt at hun er den kvinde, som var en synderinde og hele byen så ned på, som kom og vaskede Jesu fødder med sit hår til en sammenkomst hos en af de fornemme i byen, en farisæer. Og Jesus sagde at hendes tro havde frelst hende, for hun havde vist ham sin kærlighed.
Det er Maria Magdalene, der som den første møder det opstandne Frelser. Ikke sært at hendes navn blev et elsket og brugt navn i kristenheden.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Maja - [top]

66/1378 Navnes betydning

Indhold: To mulige rødder: Den græske gudinde Maia eller en sideform til Maria. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Hvad enten nu navnet er blevet til som et slags kælenavn for Maria eller det er det oprindelige græske gudindenavn som er blevet brugt i Europa, så betyder det noget skønt. Vil man spille på dem begge, kan man sige at begge blev de mødre til en budbringer. Maria til Jesus, der som Guds tolk viste hvem og hvordan Gud er. ((joh. 1). Maia er mor (Zeus faderen) til Hermes, guden med vinger på fødderne - navnefader til selve fortolkningsfaget, hermeneutik. Skønheden mindes vi om hver eneste maj. Mon ikke det er den eneste måned, der nævnes i endda indtil flere salmer? Siden rummer også et af utallige, moderne drømmende spiritualitetsbilleder af Maja.
Kristusprismen er hentet fra "At åbne en verden". Det illustrerer hvordan Kristus er Guds tolk.
(NB. Hvis man følger linket kan man komme meget vidt omkring), men ideen er, at forklarelsen på bjerget viser Kristus i et så voldsomt lys at disciplene knap kan tåle det, men at lyset brydes i alle facetterne i Kristusskikkelsens handlinger og fremtræden på jorden, og sådan tolker han - som den enbårne - Gud, eller Guds lys. [På siden i "At åbne en verden" kan man føre markøren henover den enkelte facet og få den udfoldet og klikke til yderligere tolkning].

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Malou - [top]

66/1601 Navnes betydning

Indhold: Sammentrækning af Marie Louise ("Den skønne" og "Berømt kriger" Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Ikke dårligt at være både yndig og berømt kriger. Måske kan fortællingen om navnet spændes op mellem at være den, der kan sige "lad det ske", når det er det som fordres i situationen og så den der har styrken til at leve det, sætte det igennem, som er blevet opgaven? At det Jesu mor der har lagt grunden til at navne med Maria står stærkt i kulturen skal selvfølgelig nævnes. Der linkes videre til både siden om Maria og om Louise, hvor kvindestyrke på forskellig vis er "på".

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Malthe - [top]

66/1358 Navnes betydning

Indhold: Navnet Malthe kendes i Danmark fra den tidlige middelalder, men navnets oprindelse og betydning er usikker. Muligvis ligger det tyske mandsnavn Hemold bag formen, sammensat af ord med betydningen "magt" og "hjem".Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Jordens salt: Malthe; ; ; ;

Hvordan:
Malthe Conrad Bruun er spændende i sin kamp for trykkefrihed og i sin stadige kritik af magtforvridning, men jo også i sin internationaler orientering og bevægelighed. Han skrev en katekismus, Aristokraternes Katekismus i 1796, hvor han lavede en ironisk-satirisk lærebog for aristokratiet om hvordan de best kunne udbytte underklassen. Københavns biskop, Nicolai Edinger Balle, kunne ikke lade være med at grine ad den, men syntes alligevel at han skulle indklage ham for retten - dels vel for blasfemi, at bruge katekismusnavnet, til den slags satire, dels for foragt for den lovlige øvrighed. Han døde i eksil i Paris.
Kim Malthe-Bruun (f. 1923) var frihedskæmper under krigen. Blev fanget af tyskerne under en våbentransport fra Sverige, torteret, henrettet - altsammen i 1944, det sidste år af krigen. Han skrev meget dybe breve til familien og kæresten Hanne. Den bragte tekst er vel ikke heltlet at forstå, men mon ikke pointen fattes?

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Malthe Conrad Bruun - 1775-1826. Kim Malthe-Bruun - WWW


Manouk - [top]

66/1421 Navnes betydning

Indhold: Hollandsk pigenavn af det fraske Manon, som er en form af Maria. Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Navneside, tysk; ; ; ;

Krydshenvisninger: Maria; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Marcus - [top]

66/1398 Navnes betydning

Indhold: Markus betyder "krigeren" eller den krigeriske - af krigsguden Mars' navn. Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia - engelsk - med "undertrykt" løve!; Wikipedia - dansk; OM statuen af den nedbøjede ridder; ;

Hvordan:
En lidt teksttung side! Man kan eventuelt diskutere Jesu holdning til vold og til fred - i hvert fald nævne, at det er lidt mere kompliceret end bare "han var en fredelig mand". Findes der i kristendommen en troens jihad? (Nogle muslimer tolker som bekendt "jihad"på samme måde, som disse citater lægger op til).
Adskillige romerske kejsere bærer navnet. Evangelisten Markus er naturligvis årsag til at navnet er så brugt som det er i vores kultur. Markus' symbol er løven - vel om noget symbolet på mod. (Redaktøren har valgt netop dette billede, fordi ligheden mellem løve og Markus er lidt sjov.)
Det vil selvfølgelig være muligt at inddrage tanker om korstog og korsfarere - hvis man er til det. Så derfor en underside, hvor samtalen om betydningen af Jesu ord om sværd og fred kan fortsættes. Statuen af Frans af Assisi forestiller hans hjemkomst fra en lokal fyrstekrig (altså ikke fra korstog), men udtrykker hans lede ved krigen, og markerer et vendepunkt i hans liv, hvor han har hørt Guds kald. Hans dialogiske holdning til muslimerne i Jerusalem, viser at han ikke mente korstog var løsningen.
Marco Polo (1254-1324) er ikke korsfarer, men opdagelsesrejsende - en ny "trend" i Europa - han rejste ud i 1271. Nogle gange tæt forbundet med handelsinteresser, andre gange med ønsket om mission. Marco Polo var mest af alt opdagelsesrejsende, men tog sig også af politiske sager for tatarrigets Kublai Khan.

Krydshenvisninger: Jeanne; ; ; ; ; ;

| Ef. 6, 10-17 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 10, 34-39 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 6, 29- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Tim. 6, 10-12 Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Maria - [top]

66/1093 Navnes betydning Maria

Indhold: Maria, Marie, af Mirjam, som er hebraisk og betyder "Den skønne". Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Bibelselskabet: Maria; Bibelselskabet: Maria Magdalene Wikipedia - aktivisten Maria Shriver; Wikipedia - Maria Curie; Wikipedia - Maria Callas;

Hvordan:
At Maria er et af de allermest brugte navne i verden skyldes at det var navnet på Jesu mor, Maria eller Mirjam, som er hebraisk og betyder "Den skønne". Det store ved hende er vel hendes "lad det ske" ved budskabet om at hun skal føde verdens frelser. Det er jo ikke enhver, der får sådan en besked. Samtidig har hun helt almindelig menneskelige bekymring og lidelse og sorg. Også sorger fordi hendes barn var noget så særligt. Navnesiden fortæller vigtige punkter af historien.
Særlig i den katolske kirke bliver hun særligt æret som Himmeldronningen Billedet her er et typisk fromhedsbillede, med tydelige og letforståelige symboler, hjertet med sværdet, roserne, det flammende bål, liljernes renhed. Det er ikke noget enhver kan identificere sig med - hun bliver næsten guddeommelig.

Krydshenvisninger: Mariæ Bebudelse; Jesus som 12-årig i templet (Rembrandt/Nolde); Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor..; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Marius - [top]

66/1646 Navnes betydning

Indhold: Marius - latin, av krigsguden Mars, (noen foreslår det kommer av Mare, havet, "den som kommer fra havet" - i kristen tid kan det især være tenkt som guttenavn sva. rende til Maria.
Når man engang kalte sin gut opp etter Mars, var det vel for at ønske ham styrke - styrke i livets kamp. Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
[færdiggøres når siden er uploadet. - kludder med friidrætsmann mm egtl eEinar?] Det er oplagt, når der her er tale om selve krigsgudens navn, at begynde med at overveje, hvorfor så mange krigeriske navne er populære. Der er link på siden til temaet kamp, kampen som billede også i bibelen behandles. Men det er vel nærliggende at mene at man med navnet giver mennesket styrke i livets kamp.
Gaius Marius var en stor feltherre - lige så stor som Cæsar - og en stor politiker. Han blev kaldt Roms tredje grundlægger, fordi han nedkæmpede de vilde teutoniske og kimbriske horder (man mener fra hhv Thy og Himmerland i Danmark). Han blev valgt som konsul ikke mindre end 7 gange - se hans underside, legenden om ørnereden med de 7 æg.
Marius Ambriogi 1895-1971

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Martin - [top]

66/1436 Navnes betydning

Indhold: Morten eller Martin kommer af Martinus - latin, fra krigsguden Mars. Især på grund af helgenen Martin af Tours er navnet blevet et meget brugt navn i den kristne verden.Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Om Martin Luther King (Wikipedia); ; ; ;

Hvordan:
Det er store stærke forbilleder, som bærer navnet Martin. Og hvis man tænker på grundbetydningen af navnet er det nok styrken, man vil give videre - ikke dette bare at være krigerisk.
Martin af tours (315-197) fejres stadig i den katolske kirke. [Se mere via krydshenvisningen]. Hans styrke ligger i den måde han (ifølge legenden) forvalter magt på, og den underholdende fortælling om gæssene må med i den sammenhæng. Martin Luthers styrke er hans mod til at stå op mod magten. Billedet på siden er opslaget af de 95 teser - klik videre for at fortælle om "Her står jeg og kan ikke andet" - Worms. Endelig fra næsten vor tid: Martin Luther King - opkaldt efter Luther. Han prædikede som baptistpræst i Alabama - især med vægt på at elske sin næste, sin Gud og sine fjender, og Jesu ord om at "vende den anden kind til" fra bjergprædikenen spillede en stor rolle for ham. Han kom til at stå for en ikke voldelig protestbevægelse mod understrykkelsen af de sort i sydstaterne i USA - som lykkedes med de fleste af sine mål. Uden denne bevægelse havde der næppe siddet en sort præsident for USA i dag. I 1963 holdt han den berømte "I have a dream"-tale: "Jeg har stadig en drøm. Den er dybt rodsfæstet i den amerikanske drøm. Jeg har en drøm om at denne nation vil rejse sig og udleve den fulde mening i dens trosbekendelse: "Vi anser disse sandheder for at være selvindlysende: alle mennesker er skabt lige".

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Billeder: Krigsguden Mars - Martin Luther King -


Mathilde - [top]

66/1558 Navnes betydning

Indhold: Mathilde er gammeltysk og betyder "mægtig i krig" Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Når et navn som Mathilde oprindelig blev brugt - den gang betydningen stod klar -, var det selvfølgelig for at udtrykke ønsket om at bæreren skulle få tilstrækkelig styrke til at klare "krigen" = tilværelsen med dens vanskeligheder. Sjovt nok er der rigtig mange dronninger, der har båret navnet Mathilde, og de har jo i forskelligtomfang haft magt. En af de første er Mathilda af Ringelheim (894/97 - 14 Marts 968), som var gift med Henrik I af Sachsen. Deres søn, Otto, blev den første tysk-romerske kejser, middelalderens storstilede forsøg på at forene den kirkelige magt og den verdslige i en slags balance mellem kejser og pave.
Kan man lægge fortællingen om og refleksioner over "Mathilde" i nærheden af første søndag i advent får man noget foræret af kirkeåret. Citatet på siden fra Sl 24 er inspirationen bag "Gør døren høj,.. Ærens konge, Herren, vældig i krig" i salmebogen. Indtoget i Jerusalem er en fin mulighed for at tale om hvordan Guds magt viser sig med Kristi komme. [Se under Baggrund et bud på en forståelse, som ikke lægger sig op af den moderne tolkning, at Jesus ridder ind som en slags narrekonge]. Giottos billede udstråler både fred og styrke.
"Warlords" findes i rigt mål stadigvæk både i virkeligheden, fiktionens og computerspillenes verden.
Mathilde Fibiger (1830-72) var en af de første som i litteraturen satte fokus på behovet for kvindens frigørelse. Grundtvig og hans hustru Marie satte hende højt, og Grundtvig støttede hende i den hede debat, hendes debutroman Clara Raphael vakte. Hun fik støtte fra dronningen, og hun blev hjulpet til en uddannelse som telegrafist - så hun kun ernære sig selv ved siden af forfattervirksomheden. Hun blev som telegrafist Danmarks første kvindelige tjenestemand - ansat i Helsingør. Så det eksotiske, kulturelle, fletter sig sammen med noget temmeligt hverdagsligt - sådan kan det også være med jordens salt.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Citat fra Teksten denne uge."Det er et værdighedstegn, at Jesus rider ind på et æsel. Som profeten havde spået. Sådan kommer fredskongen til sin by. Så stor er hans styrke, så effektivt er fjenden nedkæmpet, at han kan lade stridshingstene blive i baglandet. Det hedder at han er sagtmodig. Det er en diskutabel oversættelse af "praus" på græsk, for hvad er "sagtmodig"? "Blid, mild, tam" er de almindeligste betydninger, men måske meningen er "hengiven" - til Gud og til sin opgave - næsten at forstå som "målrettet"."


Merle - [top]

66/1581 Navnes betydning

Indhold: Enten fra fransk, merle = solsort (Latin: Merula) eller via Muriel af keltisk Muirghel: Klart hav. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: YouTube: BEATLES: Blackbird; ; ; ;

Hvordan:
Hvis oprindelsen er det franske Merle for solsort, så træder det ind i rækken af fuglenavne, gennemgående moderne. Umiddelbart tror jeg at rod i Muriel er mere rigtig - dette navn har betydelig alder bag sig. Men solsorten er smuk, og især dens sang er vidunderlig. (Så man kan da glæde sig over at høre Beatles Blackbird singning in the dead of night - som i handler om oprejsning fra det i en eller anden forstand nedbrudte (link) - og der bliver en associationsmulighed til Merle Collins The Dawn Breaks!). Merle Collins (f. 1950) i Caribien, Aruba, voksede op i Grenada. Underviste i både spansk og engelsk på universitet. Underviser nu på universitetet i London. Har skrevet litteraturanalyser og har udgivet noveller og digte. Hun var dybt involveret i revolutionen i Grenada (1979), i kampen for de fattige i landet. Grenada fik et marxistisk styre - i 1983 invaderede USA landet og nedkæmpede styret. Både England og Canada protesterede - (Grenada var en del af British Commonwealth) - uden resultat. Merle Collins tog til London og underviser og skriver nu der. Ønsket om at give et barn navnet "klart hav" kan forstås udfra kontrasten, hvor frygtindgydende havet kan være. Når bølgerner rejser sig og truer med at knuse den lille jolle, man sidder i. Det larmer og bruser. Men når så stormen stilner af og havet lægger sig og det bliver klart. Så opstår en fantastisk fred. Det er grunderfaringen bag fortællingen om Stormen på søen i Ny Testamente. Ordene som beskriver stormen er så voldsomme, så vi skal tænke at disciplene oplever det som om at det er det altopslugende urdyb, der er ved at åbne sig for dem. Rembrandts billede er vel en af de stærkeste fremstillinger! En sådan storm kan normalt ikke rejse sig på Gallilæas sø, det understreger det symbolske i fortællingen. Billedet af turistbåden på en helt rolig sø - stadig Galilæas - giver kontrasten.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 8, 23-27 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Michael - [top]

66/1368 Navnes betydning

Indhold: eller Mikkel, som er den danske form af Michael. Det kommer fra hebraisk, og det betyder: "Hvem er som Gud?" Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Det er selvfølgelig flot at bære en navn, som betyder "Hvem er som Gud?" Følg krydshenvisningen under baggrundsstof og læs om Sct. Michael. En vigtig pointe er vel at kampen mellem godt og ondt ikke kun forstås som noget individuelt, men også en kamp mellem magter som er uden for mennesket. Sjælevejerbilledet viser Sct. Michael fra den milde side. Han lægger fingeren på vægtskålen til fordel for synderen.

Krydshenvisninger: Sct. Michaels dag (29. september); ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Endnu ikke brugt: Michael Nostradamus. Måtte stoppe studierne fordi hans universitet lukkede på grund af den sorte død.Blev gift mistede sin første kon ogto børn til Den sorte død.Kæmpede sammen med læger mod pesten i flere år. Blev gift igen og fik med Anne Ponsarde (som var velhavende) 6 børn - som alle levede. Han skrev en årlig Almanak som forudsagde vejr o.l.om det kommende år. Hans familie var oprindelig jødisk,men var konverteret til den romersk katolske kirke. Han forblev trofast katolik - kunne ikke lide den protestantiske kirke. Den katolske kirke var ikke udelt glad for ham, fordi han påstod at han var profet. Han skrev en række lidt dunkle og mærkelige profetier, som mange var stærkt optagede af. Og i den voldsomme tider, hvor Europa var hårdt ramt af den sorte død, svirrede profetierne rundt på flyveblade - som netop ogsåvar blevet mulige med bogtrykkerkunstens opfindelse. Og bogtrykkerne ville jo gerne tjene penge, og profetier var der salg. Man har ment at han forudsagde den spanske store flådes (den spanske armada) nederlag til englænderne - men der er stadig nogle der tolker han profetier igen og igen. Seneste mener nogle sikkert at kunne læse om den 11.september 2001.


Baggrundsstof:
Ærkeenglen Michael og Mikkelsdag.


Mikala - [top]

66/1651 Navnes betydning

Indhold: Muligvis en hunkønsform af Michael. I så fald kommer det fra hebraisk, og det betyder: "Hvem er som Gud?" Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: !! foreløbig oprettet mikal - davidshistorien under baggrund !!

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Ved hunkønsform (Mikela fx) kan det være nærliggende at fortælla om Mikal, Davids dronning, selv om der næppe er en egentlig, etymologisk sammenhæng. (Se baggrundsstof). Saul havde lovet sin datter Mikal til David, men fortrød, og ville slå ham ihjel i stedet. Mikal hjalp med at flygte - og i sin landflygtighed giftede han sig med flere andre kvinder. Da han så vender tilbage og får magten som konge, får han også Mikal. Men forholdet er ikke det samme, og hun skælder ham ud for at danse nøgen foran pagtens ark, da den bliver ført ind i byen. 1. sam. fortæller at hun derfor ikke fik nogen børn.


Mikkel - [top]

66/1545 Navnes betydning

Indhold: er den danske form af Michael (der kan være stof der, som ikke er her). Der er forskellige hunkønsformer, fx. Mikkeline, Mikkela. Det kommer fra hebraisk, og det betyder: "Hvem er som Gud?" Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Michele Sebag; ; ; ;

Hvordan:
Det er selvfølgelig flot at bære en navn, som betyder "Hvem er som Gud?" Følg krydshenvisningen under baggrundsstof og læs om Sct. Michael. En vigtig pointe er vel at kampen mellem godt og ondt ikke kun forstås som noget individuelt, men også en kamp mellem magter som er uden for mennesket. Sjælevejerbilledet viser Sct. Michael fra den milde side. Han lægger fingeren på vægtskålen til fordel for synderen.
[På siden Michael er der heller ikke der brugt fortelling om Nostradamus - spøjs, kan bruges]. Til en Mikkeline er Michele Sebag. f 1946 Fransk videnskabskvinde med speciale i kunsti intelligens - hvor meget kan den, hvad kan den ikke. For sin indsats har hun modtaget den ærefulde franske orden: Æreslegionen..

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Michael Farraday 1791-1867 Var den første til at udforske elektromagnetisme - hans opdagelser blev forudsætningen for opfindelsen af elektromotoren. Ingen Tesla uden Farraday! Mange opdagelser inden for fysikkens verden bærer hans navn. Den største atomfysiker af dem alle, Albert Einstein, havde et billede af Michael hængende på sin væg Faraday was a devout Christian; his Sandemanian denomination was an offshoot of the Church of Scotland. Well after his marriage, he served as deacon and for two terms as an elder in the meeting house of his youth. His church was located at Paul's Alley in the Barbican. This meeting house relocated in 1862 to Barnsbury Grove, Islington; this North London location was where Faraday served the final two years of his second term as elder prior to his resignation from that post. Biographers have noted that "a strong sense of the unity of God and nature pervaded Faraday's life and work."
Michele Sebag. Matematiker - Fransk computerekspert - forsker i kunstig intelligens. Hvad kan den bruges til - inden for videnskab, undervisning - samfundet i et hele taget. Og hvordan skal den udvikles?
Hun har modtaget den fornemmeste hædersbevising i Frankrig - er blevet ridderaf Æreslegionen.
Mikeline Kierkgaard Det er et halvt liv siden, at Mikkeline Kierkgaard var Danmarks skøjteprinsesse. Hun fylder 31 år i maj og nu dyrker hun bevidst alt det modsatte af den disciplin, facade og det præstationsræs, som første del af livet var indbegrebet af. Jyllandsposten 14/3 2015


Mira - [top]

66/1403 Navnes betydning

Indhold: Fra latin: Beundringsværdig - hvis det har slaviske rødder, fred. Det er det samme ord som indgår i mirakel. [Engelsk "admire"]. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Pædagogisk er navnet lidt vanskeligt. I bibelen, de kanoniske skrifter, bruges beundre kun tre gange - alle gangene er der en anelse om noget uheldsvarslende. Tydeligt med David og Absalom. Men "at undre sig" forekommer hyppigt - især om reaktionen på Jesu, nå, ja, undere. Det er godt at have noget/nogen at beundre - men der er noget tvetydigt over det at søge beundring, likes etc.. Jeg vil med siden som oplæg sige: Man forstår forældre, som må udtrykke deres oplevelse af mirakel, når de står med det under, en baby er, i deres arme. Ofte så perfekt, med et utal af muligheder. Der skaberværket de beundrer - og det er "mira". Når mennesket selv jagter beundring, er der noget farligt ved det. Men handler det beundringsværdigt, så er det magten bag og indholdet i det, det gør man beundrer. Derfor er det at undre sig hyppigt repræsenteret i Ny Testamente, nemlig om Jesus: "hvem er dog han, som..." Og allerede Maria syntes at Jesus var underfuld. (Nolde-billedet)

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Morgan - [top]

66/1528 Navnes betydning

Indhold: Morgan kommer af wallisisk, "mor" = hav og "cant" = cirkel, formentlig havets behersker Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia: stormen paa søen - Rembrandt; ; ; ;

Hvordan:
Havets hersker. Det er jo et flot navn at give sit barn. Havet er tit symbol på truende undergangskræfter. Har man hjælp til at klare dem, er man godt hjulpet. Nogle gange, når det går godt, kan man måske have det som om at man bare kan surfe deruda' oven på de vældige kræfter. Andre gange, når vandende virkelig går op omkring én, er det godt at der er en magt, der er stærkere end en selv.
Gud var den, der med sin skabelsesmagt skabte alt - og han tæmmede og satte slåer for havenes porte. En legende om Knud den Store, konge over Danmark og England, fortæller at det var han helt klar over. Nogle hoffolk ville rigtig smiske for ham og sagde at han magt over det hele. Han befalede at de skulle sætte hans tronstol ud i havkanten. Det var ebbe. Da vandet begyndte at stige, måtte hoffolkene ile ud i vandet og bære tronstolen og kongen godt op på land."Der er kun én, der har al magten", sagde kongen.
Livet kan være lige så vildt som Rembrandt fremstiller disciplenes sejlads på søen Genezareth. Med sig i båden havde de Jesus. Til sidst blev de så bange at de vækkede ham: "Herre frels os, vi går under!". Så rejste han sig og truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde: Hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Mt. 8.23-27 [Billedet er også brugt på "At åbne en verden - sammen med ankeret som symbol].
Adskillige biskopper har heddet Morgan i England og Wales. Morgan af Durham var søn udenfor ægteskab af Kong Henrik d. II af England og Nesta, datter af en herremand på Caerleon. Han blev opdraget af Nesta og hendes mand, Sir Ralph Bloeth, men kongen tog sig også af ham, og sørgede for at han blev valgt som biskop af Durham (i 1215). Pave Innocent III, som skulle vie ham som biskop, ville kun gøre det, hvis han erklærede at være søn af Nesta og Ralph, men Morgan erklærede at det var utænkeligt at fornægte kongen som sin fader, så han forblev biskop uden pavelig vielse. Billedet af en biskop fra Galillæakapellet i Durham Cathedral er sandsynligvis af Cutberth, som kirken er viet til - men hyrdestav kan give anledning til hvad biskoppens egentlige funktion var og er, når der ikke gik magtpolitik i det hele.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Job 38, 8-11 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 8, 23-27 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Mylana - [top]

66/1630 Navnes betydning

Indhold: Sandsynligvisk serbisk navn, fra slavisk ordelement "Mil-", som elsket, behagelig, kær.Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia om Melania den ældre; Wikipedia om Melania den yngre ; ; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
At være elsket er vel det vigtigste man kan være. Det kan være den meget stærke kærlighed som er forældrenes til et barn. Når NT taler om barnekår hos Gud, så er det for at vi skal forstå Guds kærlighed i lyset af forældrenes til deres barn. [Skriftsteder..] Det kan også være to elskendes kærlighed til hinanden [Citat på billede er fra Højsangen, som er om netop den menneskelige kærlighed, men meget ofte er den blevet forstået som billede også på Guds - og alle billederne om Jesus som brudgom og menigheden som brud trækker billedkraft fra den kærlighed. Men kærlighed er også kærlighed til den som er i nød, næsten. Endelig er kærligheden først og sidst af Gud, altings baggrundsstråling. Størst og først.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Nadja - [top]

66/1548 Navnes betydning

Indhold: Nadja kommer af det russiske Nadesha, som betyder håb Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Man kan tage anledning af dette navn til at fortælle om de tre meget fremtrædende begreber i kristendommen, sådan som Paulus fremhæver det i første korinterbrev: Tro, håb og kærlighed. Det er meget fornemt at bære et af dem som sit navn.
Når der i kristendommen er tale om håb er det håb om det ondes og dødens overvindelse. Det er håb om at det sker, som vi beder om i Fadervor, "komme dit rige!". Det vil sig at kærlighed og forsoning og fred hersker mellem mennesker - og at døden ikke er det sidste.
Ankeret er symbolet på håb. Ankeret er det der forhindrer et skib i at drive rundt uden kontrol.
De tidligste opdagelsesrejsende, der sejlede syd om Afrika, havde nok opgivet håbet om at man kunne komme uden om kontinentet og finde søvejen til Indien, da de pludselige rundede et kap, Afrikas spids mod syd, og nu kunne sejle stik øst mod Indien - og de kaldte spidsen "Kap det gode håb"
Man kan næppe hedde "Håb" på dansk, men der er danske piger, der bærer det engelske navn Hope.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Nanna - [top]

66/1401 Navnes betydning

Indhold: Nordisk pigenavn der betyder "dristig", "smuk" eller "modig". Link til navnet på "Jordens salt"
Nana - tv-serien; ;

Hvordan:
Det er rigtig flot at bære et navn, der betyder modig og dristig! Den gudinde, som oprindelig bar navnet i nordisk sammenhæng var gift med Balder - godheden og retfærdigheden selv. De boede i Valhal i huset Breidablik (Vidt udsyn). Mod, retfærdighed og godhed med vidt udsyn!
I nogle versioner af mytologien er Balder særdeles christ-like, han døde på grund af Lokes forrædderi Balders kone Nanna døde af sorg og brændes i samme ligbål som Balder, hvorefter de fulgtes ad til det underjordiske uhyggelige Hel. Sammen havde de sønnen Forsete. Balders død, ved forrædderi, efterfølges af Ragnarok. (Men det er måske knap naturligt at få med her, men er man ude i det, så skal man da lige huske Skyerne gråner DDS 733 - Grundtvigs pointe: Menneskeheden kan ikke forløse sig selv (isen optøes ej af gråd for Balder)).
Som eksempel på mod og åbenhjertighed kan på sit plan måske Nana fra TV-serien, som de nok kender, strejfes - hun er i hvert fald kommet med på siden.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
For en saglig ordens skyld linkes til opslag om mulig sammenhæng mellem den nordiske gudinde og den sumeriske Inanna.


Naomi - [top]

66/1500 Navnes betydning

Indhold: Kommer fra hebraisk og betyder "behagelig, venlig, min søde".Link til navnet på "Jordens salt"

På www: wiki: Naomi; ; ; ;

Hvordan:
Naomi er en bibelsk person, der er fortalt om i Ruths Bog. Ruth er svigerdatter til No'omi, som er fra Israel, men bosat i Moab. Da No'omi har mistet sin mand og begge sine svigersønner, vil hun - ramt af den dybe ulykke - rejse hjem. Den ene af svigerdøtrene, Ruth, insisterer på at forlade alt for i sin kærlighed til hende at følge hende - og erklærer: "hvor du går hen, vil jeg gå, hvor du bor, vil jeg bo; dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud". Ruth møder så på sit nye sted i tilværelsen Boaz. Han har hørt om hendes kærlighed til No'omi, hjælper hende og ønsker hende Guds hjælp og velsignelse - og efter retlige og økonomiske forhandlinger træder han ind som "forløser" for No'omi og hendes svigerdatter - og gifter sig med Ruth. Og No'omi får lov at blive plejemor for deres søn - og får på den måde navn og efterslægt på jorden - og ikke en ubetydelig - det bliver nemlig kong Davids slægt.[Se baggrund for den teologiske betydning]

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Hentet fra Bibelske perspektiver på Religionssamtale.dk: Begyndelsen af fortællingen om Ruth handler om overgang fra tro på en gud til en anden. Hver stamme har hver sin Gud. Det er ikke samme Gud, mennesker i forskellige folk med forskellig tro tilbeder. Fortællingens første pointe at kærlighed er større end stammeguder. Og det er den kærlighed Herren, Israels Gud, velsigner. Fortællingen om Ruths kærlighed og den måde, den modtages på, bliver derved en fortælling om, hvordan "stammen" Israels Gud bevidner sin universalitet og bliver Gud for alle - "guders Gud" (Dan. 2,46). Den anden pointe i fortællingen er troen på den overordnede førelse i alle ting: moabitten Ruth bliver en stammoder til kong David (Ruth 4,22). Fortællingen kan meget let blive anledning til overvejelse af og samtale om, hvor langt skal vi følge den anden i kærlighed. Realiteterne i menneskenes tilværelse er, at de følger den, kærligheden gælder, langt. Og det er et kompliceret spil af nødvendigheder udsprunget af de forskellige religioner/kulturers eksplicitte eller implicitte krav hvor langt, hvem og hvilken af parterne går. Se mere på Religionssamtale.dk


Natalie - [top]

66/1531 Navnes betydning

Indhold: Af "Natale Domini" - Kristi fødselsdag. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Natalia af Nicomedia; ; ; ;

Hvordan:
Sagens kerne giver sig selv. Derfor et flot fødselsbillede. Det er vel et ønske for at det må fødes, leve og dø med Kristus. Man kan tolke det som en forudgriben af dåbens betydning. Se fx HER.
Natalia af Nicomedia levede sammen sin mand Adrian under kejser Maximian (305-311), som satte gang i at få folk til anmelde kristne, så de kunne pågribes og med tortur tvinges til at afsværge deres tro på Kristus. Men de fleste af de arresterede holdt stand overfor torturen. Adrian var politichef og overværede forsøgende på tortere omvendelse ud af de kristne, og syntes det var frygteligt, og spurgte, hvilken løn de dog ventede sig, siden de udholdt alle lidelserne. "Sådanne belønninger som vi ikke er i stand til at beskrive, og som din forstand ikke kan forstå!". Så sagde Adrian til retsprotokolskriveren, at han skulle skrive ham på listen også, for han var kristen og ville nu gerne dø for Gud Kristus. Kejseren blev rasende, og underkastede Adrian den frygteligste tortur. Adrian nægtede at omvende sig, men bad om at få lov til at gå hjem til Natalia for at fortælle, hvornår han skulle henrettes. Natalia havde hele tiden i det skjulte været kristen, og da hun så ham uden for sit hus, troede hun at han havde fornægtet sin tro, og ville ikke lukke ham ind. Men han fortalte hvordan det var, og kom ind. På henrettelsesdagen bad Natalia om at han måtte blive henrettet først og om at hun selv måtte lægge hans hoved og hænder på blokken. Lyn og brand indhyllede hele henrettelsespladsen, da han døde. Snart efter ønskede en hærchef at gifte sig med Natalia, hun var både smuk og rig, men hun skjulte sig, og snart døde hun som følge af alle lidelserne.
Nathalia blev æret som helgen i den ortodokse kirke, og Nathalia var et meget almindeligt russisk navn. Nogle emigranter tog det med til USA, døbte deres datter Nathalie - og da hun blev en berømt skuespiller (Natalie Wood 1938-1981), blev navnet pludselig også populært, først i USA, siden i resten af den vestlige verden.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Natalia var gift med Adrian. Han var leder af prætoriet i Nicomedia. Han overværede tortur af nogle kristne, og sprugte dem hvilken løn, de ventede, siden de kunne udholde torturen. De svarede "Intet Øje har set, intet øre har hørt, det er endnu ikke kommet ind i et menneskes hjerte, hvad Gud har forberedt for dem, som elsker ham". Det fik Adrian til at omvende sig til kristendommen, og han blev straks selv arresteret og henrettet (år 306). Mens han sad i fængsel besøgte Natalia ham dagligt forklædt som en dreng. De er begge helgener, især æret i den i den ortodokse kirke.


Natasha - [top]

66/1539 Navnes betydning

Indhold: Formentlig af Anastasia, russisk/græsk, som betyder opstandelse. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia; ; ; ;

Hvordan:
Det er vel det flotteste navn man kan give et menneske i den kristne kultur: Opstandelse, underforstået Kristi. Døden er overvundet. Det kan forstås gennem opstandelsesbillederne på siden. Selv døden er der lys på den anden side af. De mørke dødsmagter har Kristus trådt under fode (ikonen). Og tilværelsen åbner sig som en bøgeskov - vandringen mod Emmaus. Når magten bag alting, ikke forbliver fremmed, men giver sig til kende - i Kristus.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Navnenes betydning - [top]

66/1356 Navnes betydning

Indhold: Nedenfor er en række enkeltnavne. Der er i forskelligt omfang anført fortælleelementer til navnet på den tilsvarende side på "Jordens salt".

På www: Jordens salt; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Nicole - [top]

66/1512 Navnes betydning

Indhold: Nicole med sideformerne Nicoline og Nicolette kommer af Nichelaos, som er græsk og betyder "folkets sejr".Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia; Alt.dk Nikoline Vicic Rasmussen Nikoline Werdelins side; Wikipedia om astronauten Nicole Scott; ;

Hvordan:
Noget af stoffet er det samme som siden om Nikolaj. Men der er faktisk en helgen, som bærer en hunkønsform af Nicholas. Colette af Corbie blev døbt Nicole af hendes taknemmelige forældre, fordi de i deres høje alder (moren var 60) efter bøn til Sankt Nicolas fik hende efter et livs barnløshed (det var i 1381). Da forældrene døde, gik Nicole i kloster, endte i franscikanerordenen, men syntes at den var blevet alt for slap og alt for lidt det, Frans af Assisi stod for, så hun begyndte at reformere den. Hun genfandt og genindførte en livsform i stor fattigdom og askese. Hun gik altid barfodet. Hun blev grundlægger og leder af adskillige klostre - og havde tæt kontakte med paverne i Avignon. Efterhånden blev det navnet Colette (lille Nicole) som blev det navn hun var kendt under. Hun døde i 1447. Hun blev skytshelgen for barnløse og gravide kvinder. De tre billeder kan fortælle give lidt forskellige perspektiver: Det sort-hvide viser Colette med den hat, som traditionen foreskriver - og som så også går igen på den forside, som vidner om at Colette er en del af en nutidig fromhedspraksis. Det mere klassiske helgenbillede viser Colette som klosterbygger og organisator.
De moderne er "heltinder" af en lidt anden type: Werdelin prøver i sin tegninger at behandle det moderne bymenneske kærligt OG hudløst ærligt. Civic Rasmussen hænger samfundets og kulturens dårligdomme ud i agressiv rap-stil - samtidig med at hun er højtuddannet indenfor fysik og musik. Astronauten viser vel at (kvinde)folket kan sejre på mange måder. Ingeniør og flyteknikker på flere rumfarter

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Nicole StottNicole Marie Passonno Stott f. 1962 er en amerikansk ingeniør og en pensioneret NASA-astronaut. Hun tjente som flytekniker på ISS Expedition 20 og Expedition 21 og var mission specialist på STS-128 og STS-133. Efter 27 års arbejde på NASA annoncerede rumfartsagenturet sin pension, der trådte i kraft 1. juni 2015.
Nikoline Werdelin f. 1960. Vandt tegneseriekonkurrence i Politiken i 1984 - lavede derefter daglige striber (Café og Homo Metropolis), som kærligt og nøgternt beskriver det moderne bymenneskes liv. Nikoline Civic Rasmussen rapper. f. 1987 Nikoline er uddannet klassisk guitarist fra Syddansk Musikkonservatorium og har desuden en kandidatgrad i fysik fra Københavns Universitet. I et krast, erotisk frisprog kritiserer hun undertrykkende kønsroller, økonomisk undertrykkelse og uretfærdighed.


Niels - [top]

66/1532 Navnes betydning

Indhold: Forklaring: Se Nikolaj - Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Dansk Wikipedia: Kong Niels; Engelsk Wiki: Niels Henrik Abel Da.Wiki Nicolaus Steno; Da. wiki: Niels Ebbesen; ;

Hvordan:
Særstof til navnet Niels kan fortælling om Kong Niels af Danmark (1104-1134) være - næsten altid kan der fortælles om forholdet (Romer)kirke/biskopper og stat/kongemagt. De første 25 år var fredelige, og Niels indførte tiendebetaling til kirken, og var den første danske konge som kaldte sig "konge af Guds nåde" - man kan meget vel spinde en lille ende over at i dåben er vi alle konger af Guds nåde - 1 Pet 2, 9: "I er et kongeligt præsteskab.
2020: Rigtig meget stof er kommet til i koronaåret - men det kan læses på selve siden. Pudsigt nok er det ikke bare et kongenavn, men også tilsyneladende et godt navn til en videnskabsmand. Under tekst er råmaterialestoffet, som teksten på siderne er taget fra.
En del Niels Bohr - som kan bruges til at tale om forholdet mellem naturvidenskab og tro. Niels Steensen falder også ind i den sammenhæng.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Pet. 2, 9-10 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Niels Bohr mente ikke, at man kunne sige noget som helst om, hvad Gud gør eller ikke gør. En mulig Gud ville i Bohrs optik være uden for vores rækkevidde og forståelse, og derfor kunne vi mennesker heller ikke sige noget om ham. Dermed holder han en dør på klem for, at der kan være noget større, som vi ikke forstår, en mulig guddommelighed. Men det er ikke noget, som man kan finde særligt meget om i de skriftlige kilder, siger Finn Aaserud.
Niels Henrik AbelMost of his work was done in six or seven years of his working life. Regarding Abel, the French mathematician Charles Hermite said: "Abel has left mathematicians enough to keep them busy for five hundred years."
Niels var blevet opdaget af sin lærer - at han var en meget dygtig matematiker. På universitetet, hvor han blev professor, fik han i sin ret korte levetid produceret nok matematisk tænkning (han døde bare 27 år gammel) til at beskæftige andre matematikere denæste 500 år (udtalte en fransk matematiker engang) - Niels var ud af en præsteslægt. Hans far var foruden præst med i den første stortingssamling efter Norge var kommet ud af rigsfælleskabet md Danmark. Han var en præst af den rationalistiske slags. Han skrev en katekismus (Religions-spørgsmaal med Svar (København 1806)), som forholdt sig fornuftsmæssigt til de kristne dogmer. Sønnen, med sin matematiske tilgang, morede sig kongeligt over en omfattende offentlig debat mellem faren og en mere gammeldags, bibelfundamentalistisk kristendom. Men striden virkede opslidende på faren og han havde politisk modgang og endtesom temmelig drikfældig.
Most of his work was done in six or seven years of his working life.[3] Regarding Abel, the French mathematician Charles Hermite said: "Abel has left mathematicians enough to keep them busy for five hundred years.


Baggrundsstof:
Især to videnskabsmænde: Niels Steensen og Niels Bohr
Skønt er det, vi ser
skønnere det, vi forstår
men langt det skønneste er det, vor forstand ikke kan rumme)
(Forelæsning Københavns anatomiske Teater 1673
Niels Steeensen var en pioner og foregangsmand inden for videnskaberne anatomi og geologi. Det sidste fag grundlagde han nærmest - og forklarede aflejringerne af fossiler udfra en livets udvilingshistorie. Var sådan set forud for Charles Darwin, som skrev sin Arternes udvikling [se også lidt her] Som anatom opdagede han øregangen, musklerne omkring og meget andet - nogle af delene bærer hans navn den dag i dag.
Niels Bohr 1885-1962 Atomfysiker som opdagede grundlæggende ting om atomets struktur, kvanteteorien - fik Nobelprisen i fysik i 1922. Tyskland var under krigen meget interessereti at få ham I med i det tyske atomudviklingsprogram - men Niels Bohr endte i Engl19and og USA- hvor hans viden blev brugt under produktionen af atombomben. De havde kunne lave dem uden ham, mente han dog. Men42 han var klar over hvordan verden ville komme til at se anderledes ud m fed atomvåben - og foreslog Churchill at al viden om at atomvåben produktion skulle deles med Sovjetunionen. Churchill mente han bulyrde kastes i fængsel med den holdning.
Niels Bohr gik meget aktivt ind i arbejdet for fred. I 1942 flygtede Niels Bohr og hans bror til Sverige. Deres mor var jødisk, og venner fortalte dem at de kunne risikerer at blve arresterede af tyskerne. Niels Bohr havde et møde med den svenske konge - og efter det blev der åbnet for at danske jøder kunne få asyl i Sverige. Ca 7000 jøder blev på den måde reddet.
I 1950 - efter at Sovjetunionen havde sprængt den første atombombe fik Niels Bohr oprettet "International Atomic Energy Agency" - skal arbejde på at atomerngien ikke bliver brugt til krig. I 1957 fik han en pris (Atoms for peace award) for dette fredarbejde.
Regarding the nature of physics and quantum mechanics Bohr opinoned that "There is no quantum world. This is only an abstract physical description. It is wrong to think that the task of physics is to find out how nature is. Physics concerns what we can say about nature".


Nikita - [top]

66/1519 Navnes betydning

Indhold: På russisk et drengenavn, men i Danmark som regel et pigenavn. Det kommeroprindeligt fra græsk, "den der sejrer" Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Man kan begynde med at sige at mange har ønsket at give deres børn "sejr" med på vejen ved navngivningen. Signe betyder således "ny sejr", Victor og victoria "den sejrende", navnene Sigurd og Sigrid har samme rod - det samme altså med Nikita.
Vi finder nogle store mænd, sejrende på hver deres måde, i krig og i lærdom.
Nicetas Goteren d. 372 - en gotisk soldat, døbt af biskop Theophilus. Der opstår strid mellem de hedenske og kristne gotere, og efter de kristnes sejr, døber Nicetas mange gotere, men ender med at dø martyrdøden. En vigtig helgen i Rusland og Ukraine.
Nicetas af Remesiana (335-414) er en interessant skikkelse. Formentlig forfatter af "Te Deum" (DDS 9 - v.8 eksplicerer sejrsmotivet) - og ophav til formuleringen "de helliges fællesskab" i trosbekendelsen - sådan som det kan ses i hans 6 binds værk: "Instruktion for dåbskandidater".
Hvis man ikke har en Nicklas, Niels, Claus kan man inddrage navnet Nikolaj, hvis første del også kommer af nike.
Nikita Khrustjov er vist den berømteste i Nikita i nyere tid. Han var sovjetisk ministerpræsident, og i vrede over ikke at kunne komme til orde ved FNs generalforsamling (få taletid her og nu) mod den vestlige imperialisme, tog han sin sko af og hamrede den i bordet.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Nicetas goteren. d. 472 - festdag 15.september
Nicetas afRemesina 335-414 festdag 22. juni.
Khrustov med skoen.


Nina - [top]

66/1667 Navnes betydning

Indhold: [Forklaring]. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Danmarkshistoiren Online: Nina Bang; Wikipedia: Nina E Allender (suffragetist) Wikipedia: Nina Simone. Borgerettighedsaktivist; ; ;

Hvordan:
Nina (eller Ninna) kan have flere oprindelser. Måske bare fra pigenavne som -ina. Måske hebraisk med betydningen Gud er gavmild. På spansk betyder det "lille pige". Det er ikke meget gammelt i brug i norden og vesteuropa, mere almindelig i Østeuropa og Rusland.
Den mest kendte Nina på dansk grund er uden tvivl undervisningsminister Nina Bang - valgt ind i Folketinget og i 1924 udnævnt i den socialdemokratiske regering som en af de første kvindelige ministre, ikke bare i Danmark, men i Europa. / Nina E. Allender Amerikansk tegner og kvinde //

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Nina Bang: Hun var historiker, stærkt inspiret af Karl Marx, lavede et international anerkendt historisk arbejde på mange bind om Øresundstolden, som giver et enestående billede af samhandelen i Europa. Hun var ført ind i en højreorienteret familie, hendes bror blev minister for en højreregering, men var stærkt kritisk overfor det borgerlige samfund. Hendes højeste prioritet var lige mulighed for alle uanset økonomisk status eller køn at få uddannelse. Hun var meget principfast. Hun forbød ved en given lejlighed at kongesangen skulle afsynges ved åbningen af en forestilling på det kongelige teater. Nogle højreorientede studentersangere rejste sig alligevel og afsang den. Som altid rejste alle sig, undtagen hun. Hendes medministre vaklede lidt, men rejste sig - men Nina blev siddende.


Baggrundsstof:
Nina Bang om kvinders lige adgang som mænd til stillinger (tale 1919 i Folketinget). Specielt om kirken: "Jeg skal kun udtrykke min Forbavselse over, at kirkeligt interesserede Kredse ikke bærer sig ad som alle andre: søger at drage de flest mulige aandelige Kræfter til sig - udtale min Forbavselse over, at Kirken virkelig føler sig saa rig, at den kan undvære Kræfter, der vil stille sig til dens Raadighed....Det ærede 12te Medlem for 5te Kreds (S. Rasmussen) gav Udtryk for den Forfærdelse, der fyldte ham ved Tanken om, at Kvinder skulde kunne blive Præster, idet han skildrede den frugtsommelige Kvinde staaende ved Døbefonten for at døbe Børn. Ja, jeg er ikke meget kirkeligt interesseret, men det forekommer mig dog, at man ikke let kan tænke sig et skønnere Syn end en vordende Moder som den, der fører Børnene ind i Kirken. Hvis jeg var kirkeligt interesseret, vilde Udsigten hertil i høj Grad faa mig til at billige, at der aabnes Kvinderne Adgang til Kirkeembeder... Se kilde. Se nedenfor link til yndigt billede af hende som ung.


Noah - [top]

66/1574 Navnes betydning

Indhold: Fra det bibelske navn Noah - som igen enten kommer fra babylonisk Nukhu, som betyder "hvile" eller det hebraiske Nahum, som betyder trøst.Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Hvile er en behagelig ting. Når vi har navnet Noah skyldes det fortællingen om Noah og den store oversvømmelse i bibelen. Den handler på en måde om at der blev hvile. Hvile for Noah og hans nærmeste familie - men også i forholdet mellem Gud og mennesker. Regnbuen tilsidst er tegnet på en pagt fra Gud til menneskene. Han vil ikke igen straffe synd med udslettelse af alle mennesker. Man må fortælle frit fra 1. Mos. 6-9. Et par kendte symboler henter indhold fra fortællingen her. Duen med olivengren, og regnbuen.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Noah's Thanksoffering (c.1803) by Joseph Anton Koch. Stikket er af Gustave Doré.


Oda - [top]

66/1645 Navnes betydning

Indhold: Oda - kommer av germansk "aud" - som betyr "rik på". Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Den samme rot finner vi i Ottilie og Otto. (Samme sag måske bag navnet "Kasper" - skatmester SE HER). At ønske sig rigdom for sit barn er indlysende godt. Skal vi have en bibelsk vinkel på det er det afgørende at der er flere former for rigdom. Hvis man følger linket om Jesu tale om rigdom får vi eksempler. Man kan have rigdom på talent (med udgangspunkt i maleren Oda Krohg. Lidt for sjov er Samuraj-krigeren Oda bragt på siden også - da er tale om rigdom på magt, også det er der særlig temaside om.
Identifikationsspørgsmål: Er du den som må kjempe for en særlig slags rikdom - som skal finne og bruke et særlig talent - som skal bruke makt til å kjempe mot urett?

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Odin - [top]

66/1584 Navnes betydning

Indhold: Odin - fra oldnordisk odr = inspiration, raseri, vanvid. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Grundbetydningen må siges at være lidt mærkelig - odr=raseri, men det kan så også forstås som inspiration og vanvid. (Man aner måske fluesvampens virkninger?). Men Odin er den fremmeste Gud i Den nordiske mytologi. Det er selvfølgelig tænkt som en ære at man skal bære den fremmeste Guds navn blandt aserne, de gode guder. Men han er også visdommens Gud. Visdommen samlet i hans to ravne "Hugin" og "Munin". Huen/tanken og mindet. Det fremadskuende, det ens hu kan stå til, og så det, der ser tilbage, det at mindes. Visdom består af begge dele. Som noget ret særligt ved at hedde Odin eller Odni er at man har navnedag én dag om ugen, onsdag.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Oliver - [top]

66/1411 Navnes betydning

Indhold: Som drengenavn Oliver - pigenavn Olivia - via fransk Olivier. Det betyder oliventræ. Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia: Oliver Cromwell; ; ; ;

Hvordan:
Når Oliver er brugt navn, skyldes det selvfølgelig den agtelse oliventræet har. Det bærer værdifuld frugt både til at spise og til at lave olie af. Det kan blive flere tusind år gammelt. Så er det et træ, som også folk udenfor dets naturlige vækstområde kender, fordi det er kendt fra bibelen, først og fremmest fra "Oliebjerget" - det er netop "oliventræernes bjerg". Det, man mener har været Getsemane have, er den dag i dag en olivenlund - og nogle af træerne er så gamle at de har stået der, den nat Jesus blev forrådt af et kys af tilhængeren Judas. [Nb. der er faktisk en anden mulig forklaring på navnet - se Baggrund]
En i (helgen)historien kendt Olivia er Olivia af Palermo. Hendes hagiografi er stærkt forkortet genfortalt på undersiden om hende - og under "tekster" her.
En kendt Oliver er Oliver Cromwell. En religiøs vækkelse, da han var omkring 40, betød at han gjorde op med den katolske kirke og blev protestant - eller som skældsordet var "puritaner", den der stod for den rene lære og kirkeskik, og et moralsk liv. Han viste sig at være en fremragende hærleder og væltede det engelske kongehus og indførte parlamentet. Den religiøse vækkelse var hele vejen en del af det "brændstof", han kørte på. Nogle har beundret ham højt for hans kamp for frihed fra adelens magt, andre foragtet ham som kongemorder. Faktisk kom navnet i foragt, så det blev ikke nær så meget brugt efter Cromwells tid
Navnet blev populært igen i slutningen af 1800-tallet. Sandsynligvis på grund af Charles Dickens roman "Oliver Twist", som skildrer de forfærdende forhold som fattigdom skabte i London gennem drengen Oliver's skæbne.Liva er kælenavn for Olivia. Der næppe tvivl om at det sangerinden Liva Weel, der har betydet at navnet Liva er blevet et ret almindeligt navn i Danmark. Pointe med at fortælle om hende (udover at hun er grunden til navnets popularitet): Måske er et stærkt, men følsomt og sårbart menneske i høj grad jordens salt - også selv hun næppe kan kaldes direkte Kristusvidne.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 26, 30- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Rom. 11, 17- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Fortællingen om Olivia af Palermo 448-63.
Blev født ind i en rig sicilansk familie i Palermo, men besluttede tidligt at være ligeglad med rigdom og anseelse. 454 erobrede de hedenske vandalers konge Genseric Sicilien. Han forfulgte, fængslede og dræbte utallige kristne. Da Olivia var 13 besluttede hun at hjælpe og trøste de kristne fanger. Vandalerne så hendes mod, og i en slags respekt for hendes fornemme herkomst, sendte de hende til guvenøren i Tunis for at han skulle få hende til at falde fra sin tro. Men Olivia foretog mirakuløse helbredelsesmirakler - og efterhånden begyndte hun at omvende vandalerne. Guvernøren sendte hende så ud et ensomt sted i ørkenen: Dér kunne være eremitnonne - og de vilde dyr æde hende, tænkte han. Men de vilde dyr levede fredeligt rundt omkring hende. Nogle jægere kom forbi, ville voldtage hende, men hun omvendte dem, og døbte dem i stedet. Det blev for meget for guvenøren og tilsidst lod han hende halshugge. Hun har helgendag 10. juni.


Baggrundsstof:
Archbishop Oliver Plunkett, Ireland.
Babynamer peger på at navnet kan have en helt anden baggrund: The French source suggests the name ultimately evolved from the Latin term olivarius. However, the companions-in-arms of the original French knight in the Chanson all sported names of clearly Germanic derivation. Keeping that in mind, other possible sources include the Old German name Alfihar (host of elves) and the Old Norse name Olafr (ancestor).
Om Liva Weel


Olympia - [top]

66/1571 Navnes betydning

Indhold: Olympia og Olympos - navne efter det hellige bjerg Olympen, hvor de græske guder var hjemme. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Allerede tilbage i klassisk tid blev det brugt som navn. Alexander d. STores mor hed Olympia. Det er stort tænkt at opkalde et menneske efter gudernes bjerg. Olympia var også en by på Pellepones, uden tvivl opkaldt fra Olympen. Her fandt de klassiske olympiske lege sted - i over 1200 år- fra 778 f.kr. - 393 e.k. De moderne olympiske lege blev taget op igen i 1896 i Athen. Paulus kan godt forestille sig at livet i tro på Kristus kan forme sig som deltog man i en sportskamp.
Olympia er ikke et meget brugt navn i Danmark. Men en dansk-græsk prisesse, Maria-Olympia, barnebarn af Prinssese Anne Marie, bærer navnet. Universitetsstuderende i New York.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Ophelia - [top]

66/1585 Navnes betydning

Indhold: Ophelia af græsk ophelos = hjælp. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Navnets grundbetydning, hjælp, er flot. At være hjælp er en stor ting. Jesus selv bærer navnet hjælp, Jesus = Gud hjælper. Derfor her både et billede fra den mest uforglemmelige hjælpe-historie: Den barmhjertige samaritaner og fra fortællingen om den fattige Lazarus.
Man kan fortælle om Shakesspears Ophelia, som er årsagen til at navnet er i brug, selv om det ikke er lykkelig historie. Hendes kærlighed til Hamlet var stærk, men da han dræber hendes far, bliver hun sindsyg. Skulpturerne foran Helsingør Station er anbragt så de udtrykker den smertelige afstand.
Skal man sige noget lidt opbyggeligt, så er der ingen grænse for Guds hjælp. Den gælder den overfaldne, den fattige og foragtede, og den, der fik en ulykkelig skæbne.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Det græske ord blev formentlige omdannet som navn af Jacopo Sannazo til persom i digtet Arcadia. Shakespeare lånte det til sit stykke Hamlet, hvor hans elskerinde, som bliver vanvittig og begår selvmord. Det er uden tvivl Shakespeares Ophelia i Hamlet, der er skyld i at navnet er blevet brugt. Men det er og bliver en tragedie. Hendes sind rives i stykker af at hendes elskede Hamlet dræber hendes far, og hun ender med at begå selvmord. [Knap egnet til opbyggelig fortælling].


Oscar - [top]

66/1529 Navnes betydning

Indhold: Oscar eller Oskar kommer fra irsk, "os" (hjort) + "Cara" (ven), hjortevennen. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
At Oscar blev et populært navn i Europæisk sammenhæng har en lidt kringlet historie: Den skotske digter James Macpherson udgav omkring 1760 "Ossians sange" som oversættelse af originale keltiske digte fra 1000-tallet. Han gjorde det meget dygtigt, og med stor digterisk styrke, og selvom det har vist sig at han stort set selv fabrikerede de originale kilder, fik Ossians digte stor betydning. En Oscar er hovedperson, og Napoleon foranledigede at en gudsøn fik navnet Oscar - og sørgede senere for at han blev konge i Sverige. Derfra er navnet blevet populært, og det er stadig det mest almindelige drengenavn i Sverige.
Det er i den nyere kirkehistorie, vi har en markant Oscar: Oscar Romero. (1917-1984). Han nåede at blive ærkebiskop, inden han blev myrdet af højreorienterede militsfolk, som støttede regeringen. Egentlig havde Oscar Romero været en ret konservativ katolsk teolog, men han så undertrykkelsen af de fattige, kritiserede regeringen, USA's indblanding i konflikterne mellem oprørere og regering, snigmordene og uretfærdigheden i samfundet - den 24.marts 1980 blev han myrdet, mens han holdt messe i "Det gode forsyns kapel". Pave Frans sætter ham højt, har saligkåret ham i 2014, det første skridt til en egentlig helgenkåring. Blandt de fattige i Sydamerika æres han allerede som om han var en helgen.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Ottilie - [top]

66/1520 Navnes betydning

Indhold: Fra tysk. Navnet betyder den der har velstand, formue. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Sankt Ottilie (Odile de Alsace) har en voldsom skæbne. Hendes far var greve af Alsace, men ville ikke have en pige. Da hun så tilmed var blind ved fødslen, lod moderen hende vokse op hos nogle bønder på landet. Da hun var 12 år gammel blev hun ført til nærliggende kloster, hvor hun blev døbt, og straks kunne hun se. Hendes bror fik hende nu hjem, men faren blev så vred og ophidset over det, at han kom til at slå broren ihjel. Hun flygtede igen. Da faren blev syg, tog hun igen hjem og plejede ham. Endelig opgav han sin modvilje mod sin egen datter - og støttede hende i at grundlægge klosteret "Hohenburg".
Den nok berømteste Ottilie er Goethes svigerdatter. Hun havde en omtumlet skæbne, hendes forældre blev skilt, hun flyttede meget rundt, var et lidenskabeligt menneske, fik et ulykkeligt ægteskab med Goethes søn, August, - han var alkoholiker - men kom til at betyde meget for Goethe. Hun redigerede et tidskrift, som især koncentrerede sig om Goethe og hans digtning osv. En stærk og spændende kvinde, men egentlig ikke meget "ejendomsbesidder".

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Om Ottilie von Goethe. Tysk Wikipedia. - Odilie af Alsace 660-720 dag: 13. december. - - Der findes også enSankt Odilia af Kln.


Otto - [top]

66/1631 Navnes betydning

Indhold: Kommer af germansk "aud-" som betyder rig, velhavende. Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Der ligger et godt ønske i at kalde sit barn "rig". Man kan være rig på meget. Penge - tænker vi nok først på. Man kan også være rig på magt. Men jo også på kærlighed, indsigt mm.
Otto var i høj grad et konge/kejsernavn - også derfor er det blev meget brugt, ligesom andre kongenavne. Karl, Erik, Knud m.fl. Man kan meget vel bringe Jesus måde at forholde sig til rigdom på bane - men husk den positive vinkel, at der findes egentlig og sand rigdom - af åndelig art." Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være." Mt 6,19-21 - Lignelsen om Den rige bonde. Luk. 12,13-21. Man kan spørge hvad mon bonden ser på væggen. Står der "tyve? - møl? - for høj skatteprocent? - død?
En af de tidligst kendte ottoner er biskop Otto af Bamberg (1060-1139). Hans historie er ganske typisk. Han var søn i en rig adelsfamilie. Storebror skulle arve godserne, så Otto blev sendt til uddannelse i klosteret. Han var dygtig og blev indsat som biskop i Bamberg af kejseren.
[[ Og i investiturstriden (kampen om hvem som skulle udpege og indsætte biskopper) støttede han kejseren mod paven. Og blev selv suspenderet af paven - men lykkedes med forhandle en løsning på striden (konkordatet i Worms 1122) ]].
Som biskop levede han et beskedent og enkelt liv. Men han har var meget magtfuld - og han iværksatte mission i Pommern og blev kaldt Pommerens apostel. Billedet er karakteristisk for mange som var med til at udbygge kirken. Han bærer en kirkebygning på armen
Der var adskillige kejsere med navnet Otto. Kejser Otto d. I (912-973) bærer også navnet den store. Han samlede det tysk-romerske kejserige som forblev en politisk realitet helt frem til 1860 - mere eller mindre magtfuldt gennem tiden. År 955 besejrede han "magyarerne/ungarerne", hedenske folk som forsøgte at invadere de tyske områder. Han fik derefter navnet "kristenhedens frelser". I 961 erobrede han kongeriget Italien - og dermed var riget grundlagt og sikret.
Otto Lilienthal (1848-1896) blev født i Skt Nikolaj evangeliske menighed af forældrene Gustav og Caroline, et godt middelklassehjem. De fik 8 børn, men kun tre blev voksne. Otto Lilienthal var rig på mod og teknisk snilde og arbejdede med menneskets urgamle drøm, at kunne flyve. Han skabte mange bedre og bedre glideplaner, og lagde grunden til konstruktionen af egentlige flyvemaskiner - men forulykkede med et af dem og døde.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Patrick - [top]

66/1400 Navnes betydning

Indhold: Irsk drengenavn - formentlig fra latin "patricius", som betyder fornem, "af høj klasse". Sankt Patrick er Irlands nationalhelgen. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia dansk; ; ; ;

Hvordan:
I sig selv er det jo fint at hedde Patrick - det betyder fornem, af høj klasse. Den mest berømte bærer af navnet er Sankt Patrick - Irlands skytshelgen. På grund af ham er navnet blevet populært, først i Irland, så i USA, hvor der er mange irske indvandrere - og derfra har det bredt sig. Patrick blev taget som slave som 16-årig og var slave hos en druide i seks år. Hans tro voksede, mens han var slave, og samtidig blev han fortrolig med duidernes lære. Han flygtede - rådgivet af en engel - til Frankrig. Dér blev her præst og ville tilbage til Irland for at forkynde kristendommen. Han fik stor succes, fordi han var fortrolig med sproget og med irernes oprindelige tro. Han afbilledes næsten altid i en grøn klædning. Farven er håbets - og trekløveret er blevet hans mærke, han brugte det som symbol på treeningheden, da han forkyndte kristendom for irerne. På Skt. patricks dag (17. marts) går irerne i optog med bannere med trekløvere, sjove grønne hatte og drikker grøn øl. Sankt Patrick er i øvrigt en af de tidlige helgener, som døde fredeligt i et af de klostre, han selv havde oprettet.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Phillip - [top]

66/1559 Navnes betydning

Indhold: En, der elsker heste - fra græsk. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Philipp Melanchton var Luthers nære medarbejder, de var ikke altid helt enige, men stod sammen alle årene indtil Luthers død i 1546. Han var et blidere gemyt end Luther, og mere forsonlig. Men det var Melanchton, der fik samlet Luthers og reformatorernes tanker og lære i en samlet redegørelse, Confessio Augustana (Den augsburgske bekendelse).Den blev fremlagt på rigsdagen i Augsburg 1530. Bekendelsen er stadig gældende bekendelsesskrift for den danske folkekirke. Melanchton havde svært ved at holde den lutherske kirke sammen, nogle mente at han havde kætterske forestillinger. Da han nærmede sig døden skrev han om døden på et opslag: På den venstre side: "Du skal reddes fra dine synder og blive befriet fra bitterhed og vrede teologer ", til højre," Du skal gå ind lyset, se Gud, se hans Søn, og lære at kende de vidunderlige mysterier, som du ikke har været i stand til forstå i dette liv. "

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Phoenix - [top]

66/1602 Navnes betydning

Indhold: Fra den mytologiske fugl Fønix (navnet er fra græsk, og betyder "mørk rød". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia om byen Phoenix; ; ; ;

Hvordan:
Fugl Fønix har hjemme i den arabiske ørken. Legenden fortæller at den, når den har levet i 500 år, bliver den fortæret af ild og genopstår så af sin egen aske. Derfor bruges den som symbol for tro på opstandelse. Her billede af en skulptur på Svendborg kirkegård. Man kan også tænke på Grundtvigs brug i "Tag det sorte kors fra graven: "Palmefugl for askekrukke".
Det er næppe den mytologiske fugl, der er den direkte inspriration til at navnet Phoenix bruges som personnavn. Det synes at være kommet via USA - fra bynavnet Phoenix, hovedstaden i ørkenstaten Arizona. Byen var oprindelig anlagt af indianere, med vandingssystemer så den var en blomstrende og frugtbar plet i den glødende ørken. Efter den amerikanske borgerkrig grundlagde en engelsk indvandrer, "Lord" Darell Duppa, ovenpå ruinerne af indianersamfundene en ny by, og gav den navnet Phoenix, som symbol på en by vokset frem af ruinerne fra en tidligere kultur - i den glødende ørken.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Skulpturen på Svendborg Kirkegård er fra 2006 og udført af Søren West.


Poul - [top]

66/1498 Navnes betydning

Indhold: Poul el. Paul er de danske former af Paulus, som egentlig betyder "den lille". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Poul Helgesen; Pave Poul d. 3; ; ;

Hvordan:
Den lille / den ringeste af alle apostlene Billederne af Paulus lægger op til en fortælling om ringhed og storhed. Når Paulus valgte Paulus-navnet ("Den lille") til afløsning af Saul, som betyder "den, der spørges efter", da han omvendte sig fra at forfølge de kristne til at tilsutte sig dem, så svarer det til en erfaring, han gjorde med sig selv, han skulle ikke være stolt af sin store styrke og kraft, men af det Gud gjorde med ham, Engang havde han bedt om at blive fri for at blive plaget af Satan (fysisk eller psykisk, det véd vi ikke), men havde fået svaret fra Gud: "Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed". [Hver præst har nok sin Paulus, men frelse ved tro ikke ved gerninger hører til min, men også den Paulus, der skriver "Ikke jeg lever, men Kristus lever i mig.."
Ikke mindre end seks paver har heddet Paul. Paul III (Pave 1534 - død 1549) var i høj grad den, som formede modreformationen: Tridentinerkoncilet fastlagde den rette, katolske tro, og klosterordenen Jesuitterne blev oprettet, inkvisitionen blev et vigtigt instrument i styringen af kirken og de katolske lande.
Den anden person med navnet Paul, Paul Helgesen, blev som Paul III en del af modreformationen. Men først var han for Luther, og skrev en kritik af kirkens misbrug før Luther, men samme år som Luther slog sine teser op i 1517. Og han var glad for Luther, men blev bange for konsekvenserne af reformationen, men førte stadig en meget skarp kritik af de katolske, danske biskopper, for deres magtmisbrug og luksusliv.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 2 Kor. 12, 7-10 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Puk - [top]

66/1659 Navnes betydning

Indhold: Navnet er en litterærkonstruktion - af Shakesspeare i "En skærsommernats drøm".

Hvordan:
Der findes ikke så mange navne, som har ren litterær oprindelse. At have Shakesspeare, den fornemste dramaforfatter som ophav til sit navn er ikke ringe!
Puk har ikke nogen oprindelig betydning. Det dukker op i Shakesspeares teaterstykke En skærsommernats drøm. Der er det navnet på en alf, som er en drillepind - nogle kalder ham den lumske drilleånd, sig selv kalder han sig den muntre spøgefugl - som får stor betydning for handlingens forløb. Kommer til at give nogle "forkerte" en kærlighedsdrik, så de forelsker sig i hinanden - i stedet for de to, den var tiltænkt. Han siger at det ikke er ham, der har gjort det, det er skæbnen. Når det er blevet et temmelig brugt navn i dansk sammenhæng er det måske fordi "Puk" var navnet på i Puk-bøgerne - en meget læst spændingsserie - 58 bøger - for piger fra 1950'rne og frem i mange år. Det var Carlo Andersen og Knud Meister der var forfattere - lige som de var det til den parallelle serie for drenge, Jan-bøgerne. Pukbøgerne var skrevet under pseudonymet Lisbet Werner.
Om nu Puk Damsgaard f 1978 - havde taget efter heltinden i Pukbøgerne eller ej: et voveligt liv har hun levet. Hun var og er journalist og forfatter - blev udråbt som spion af en avis i Pakistan. Vovede alligevel at tage dertil to år senere. Fik jounalistpris for sit mod og vilje til at skildre forholdene - hun fik prisen bl.a. for som kvinde at turde rejse til de lande, hvor det at være journalist i sig selv er livsfarligt, og være det som kvinde endnu farligere.
Identifikationsspørgsmål: Edd - der er en drillepind, som hjælper skæbnen lidt på vej - Edd der er den modige og risikerer noget for sandhedens skyld

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Puk - [top]

66/1660 Navnes betydning

Indhold: Puk har ingen etymologisk betydning. Har litterær oprindelse (se under Hvordan). Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Om Shakespeare; Wikipedia Puk Damsgaard ; ; ;

Hvordan:
Der findes ikke så mange navne, som har ren litterær oprindelse. At have Shakesspeare, den fornemste dramaforfatter som ophav til sit navn er ikke ringe!
Puk har ikke nogen oprindelig betydning. Det dukker op i Shakesspeares teaterstykke En skærsommernats drøm. Der er det navnet på en alf, som er en drillepind - nogle kalder ham den lumske drilleånd, sig selv kalder han sig den muntre spøgefugl - som får stor betydning for handlingens forløb. Kommer til at give nogle "forkerte" en kærlighedsdrik, så de forelsker sig i hinanden - i stedet for de to, den var tiltænkt. Han siger at det ikke er ham, der har gjort det, det er skæbnen. Når det er blevet et temmelig brugt navn i dansk sammenhæng er det måske fordi "Puk" var navnet på i Puk-bøgerne - en meget læst spændingsserie - 58 bøger - for piger fra 1950'rne og frem i mange år. Det var Carlo Andersen og Knud Meister der var forfattere - lige som de var det til den parallelle serie for drenge, Jan-bøgerne. Pukbøgerne var skrevet under pseudonymet Lisbet Werner.
Om nu Puk Damsgaard f 1978 - havde taget efter heltinden i Pukbøgerne eller ej: et voveligt liv har hun levet. Hun var og er journalist og forfatter - blev udråbt som spion af en avis i Pakistan. Vovede alligevel at tage dertil to år senere. Fik jounalistpris for sit mod og vilje til at skildre forholdene - hun fik prisen bl.a. for som kvinde at turde rejse til de lande, hvor det at være journalist i sig selv er livsfarligt, og være det som kvinde endnu farligere.
Identifikationsspørgsmål: Edd - der er en drillepind, som hjælper skæbnen lidt på vej - Edd der er den modige og risikerer noget for sandhedens skyld

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Rasmus - [top]

66/1499 Navnes betydning

Indhold: Kommer af eran, at elske på græsk. Rasmus er af det latinske Erasmus (græsk Erasmos) - "den elskede". Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: At forstå den enkelte navns betydning, se en mulig sammenhæng mellem navn og identitet - lade associationer via navnet og bærere af navnet komme til orde. Horisonten er hele tiden at mennesker kan være lys og salt i verden på undertiden meget forskellige måder. "Identifikations"-plakater åbner for identifikation, men også modsigelse: Nej slet ikke.

Hvordan:
Det er smukt at hedde den elskede! En helgen har båret navnet Erasmus (Død 303). Det var biskop Erasmus af Formia. Han blev arresteret under flere kejsere - Diocletian og senere Maximillian - og blev torteret på mange forskellige grusomme måder. Helgenafbildning og fortællingen om torturen nærmer sig undertiden voldspornografi]. Som billedet viser bliver hans tarme viklet op på et vindsel - derfor er han blandt andet også helgen for forstoppelse og tarmproblemer (!) [Hvis man ønsker scenen mere udpenslet end på kalkmaleriet fra Båstad, klik på asterisk.]
En af kirkens store teologer hedder Erasmus, Erasmus af Rotterdam. Han var samtidig med Luther, og var som den samtidige Luther meget lærd og sprogkyndig og ville som han søge tilbage til kilderne, oversætte bibelen, så folk kunne læse selv, og ikke være afhængig af kirkens fortolkning. Men han gjorde ikke op med det katolske kirke. Han og Luther havde en voldsom debat om den frie vilje. Luther mener ikke at viljen er fri, den er bundet til sit mål, målet ridder eller styrer den, er målet det onde, er det Satan, der styrer, er det det gode,er det Gud, og mennesket kan tilslutte sig, men når det gælder det grundlæggende, frelsen, kan det ikke vælge frit. Måske kan man i sin fortælling spille lidt på modsætningen givet i de to rennaissancelærdes navne: Den elskværdige, ikke konfliktsøgende, Rasmus, og så den martiale Martin. [Spørgsmålet om den frie vilje er vanskeligt og skal næppe udfoldes meget].
På dansk grund er Rasmus Rask (1787-1832) den mest kendte Rasmus. Han blev kun 45 år. Han var forsker i sprog. Kunne selv tale 25 forskellige og havde studeret over 50. Han opdagede hvordan sprogene hang sammen - nordisk med indoeuropæisk - og kunne beskrive udviklingen. Han har lavet gramatikker for adskillige sprog - fra islandsk til nordsamisk. Skrev om persisk, og lærte sig indiske sprog, for at kunne studere buddhismen. Han blev syg på sine rejser i det fjerne østen, og kæmpede med sygdom og følte sig plaget og forfulgt. Men igennem alt dette lagde han grunden til den moderne sprogvidenskab. I 1831 blev han udnævnt til professor i Østasiatiske sprog og han fik råd til at bo i ordentlig lejlighed. Men "Der er for sent", sagde han. Og året efter i 1832 døde han.
Babelstårnet: I bibelen, i Gammel Testamente, fortælles det at menneskenes mange sprog opstod, fordi de ville bygge et tårn til himlen op til Gud, men Gud steg ned og forvirrede deres sprog, så de måtte opgive projektet. Det Nye Testamente fortæller så om hvorden Jesu disciple får Helligånden og kan pludselig forståes på alle mulige sprog. På den måde fortæller to begivenheder i bibelen om hvordan menneskelige himmelstræbende projekter spreder mennneskene og sætte skel mellem dem, mens Guds ånd og kærlighed kan samle menneskene - til gensidig forståelse. Forskellene ophæves ikke, men overvindes. Rasmus Rask er vel den som for alvor lærer os forskellene at kende, glæde os over dem, og se den enhed bag, som også er at finde.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Citater af Rasmus af Rotterdam: Bring lys, og mørket vil forsvinde af sig selv. - Et søm kan drives ud af et andet søm. En dårlig vane kan drives ud af en god. - Toppen af lykke er nået, når et menneske er klar til at være, hvad han eller hun er. - Kun få kan blive lærde, men alle kan blive kristne, alle kan blive fromme og - vil jeg vove at tilføje - alle kan blive teologer.
Citat fra Den trælbundne vilje (Udk 1525 som svar på skrift af Erasmus "Den frie vilje"): .. Således står den menneskelige vije som et ridedyr mellem de to: Dersom Gud sætter sig på det, så vil og går det dérhen, hvor Gud vil, som Salmen siger (Ps. 73,22): "Jeg er blevet som et ridedyr og er hele tiden hos dig"; sætter Satan sig på det, så vil og går det dérhen, hvor Satan vil. Det har intet valg, om det vil løbe til den ene eller anden rytter eller vælge den ene eller den anden; men rytterne selv kæmper om, hvem der skal vinde og beholde det.


Rebecca - [top]

66/1582 Navnes betydning

Indhold: Rebecca kommer af det hebraiske RBK som betyder noget med binde tæt sammen. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Det symbolske i navnet: Det er et gode for et menneske at forestille sig at det kan være den, der kan binde mange løse tråde sammen
Ellers må det her være historien om, hvordan Isak får Rebecca som kone, der fortælles. Abraham vil ikke have at hans søn Isak tager sig en kone blandt de kananæiske kvinder, som de boede i blandt. De var hedninge. Han sender sin tjener til sit hjemland. Da tjeneren er kommet frem, beder han Gud om at vise ham, hvilken kvinde Isak skal have. Det skal Gud vise ved at hun både giver ham, tjeneren, og alle hans kameler at drikke. Og den skønneste af de unge kvinder, som kommer til brønden, Rebekka giver ham - og kamelerne - at drikke. Forsynet med gaver, guldsmykker mm. vender Rebekka hjem - og faren, en slægtning til Abraham, bliver overbevist om at der er tale om et godt parti og at det kommer fra Gud selv, og også hun selv er overbevist om at det er det rigtige - så hun skynder sig med at komme afsted. Da hun ankommer til Isak, går han alene på marken, hun lader sig glide ned af kamelen. Tjeneren fortæller Rebekka, at det er Isak. Hun skjuler sit ansigt med sit slør. Tjeneren fortæller hele historien, og Isak fører hende ind i sin mors, Sarahs telt, - Sarah var død og Isak sørgede over hende. Men nu elskede han Rebekka og kom over sorgen over sin mors død.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| 1 Mos. 24, 1-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Regitze - [top]

66/1457 Navnes betydning

Indhold: Det er svært at finde den sikre forklaring. Måske fra tysk "den mægtige" - man kan tænke sig afledt af Rex, latin for konge, den vældige, den regerende og -itze som betyder "sted/rum for, sted/rum tilhørende". Link til navnet på "Jordens salt"
target="_blank" title="WWW">Wikipedia - engelsk om Queen of Sheba; ; ;

Hvordan:
Betydningen kan så videre være: "Du er dronningen!" - et stolt og stort navn at bære. Man kan tænke på mange store dronninger gennem tiden. I bibelen, er der dronningen af Saba (Yemen). Mytologisk kendt dronning i Mellemøsten. Hun æres den dag i dag af muslimske, revolutionære kvinder i Yemen, som vil afskaffe mændenes eneherredømme. Dronningen af Saba besøger kong Salomon - som den ene ligeværdige regent den anden. Jesus kan bruge hende som billede på den, der skal komme at dømme det onde. En af de andre store i historien var Nefertite - helt tilbage til 1370-1330 f.kr. Hun støttede sammen med sin mand Akhenaton en religiøs revolution i Ægypten, som indførte monoteismen, med Aton, solen, som billede på den ene Gud.
Men det kunne også forståes mere "fromt": Du er den vældiges sted (på jord), du har rum for Gud.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 12, 42- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Kg. 10, 1-13 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 12, 42- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Pudsigt nok - sammenlignet med Nerfetite - er koranens fortælling om dronningen af Saba en fortælling om en dronning, der omvender sig til monoteismen


Rikke - [top]

66/1544 Navnes betydning

Indhold: Rikke kommer af Frederikke som hunkøndsform til Frederik, som er et navn som er gået over tysk, men første led, "Fred" stammer fra det oldnordiske ord "frir" (fred), mens andet led, "Erik" kommer fra det olddanske ord "Æinrikr" (enehersker). Frederik betyder derfor noget i retning af "Fredshersker".Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
En snak om at det er et yndet kongenavn, ikke bare i Danmark men også i Tyskland. Drømmen om fred i landet er stærk for de fleste. Det kan blive grundlag for en samtale dels om hvorvidt de forskellige Frederikker kan sikre freden dels om Jesus som fredskonge.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Robert - [top]

66/1508 Navnes betydning

Indhold: Robert med underformen Robin er germansk, som betyder "lysende berømmelse". Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Der har været meget appel i at hedde "lysende berømmelse" - og 7 helgener, med tilhørende navnedage lægger vel grunden til at der er mange, der bærer navnet. Der er næppe grund til og interesse nok for at dykke ned i hver enkelts historie. De er alle med på siden fordi det er lidt sjovt at der er hele syv. Den sidste af dem, Robert Bellarmine, er en af de mindre glorværdige. Ledende i inkvisitionen, medansvarlig for brændingen af Giodiano Bruno, og kætterfordømmelsen og husarrest af Galileo Galilei En bemærkelsesværd ting er at alle 7 kommer af gode kår - og at ingen af dem dør martyrdøden - begge dele modsat så mange af helgenberetningerne.
Et par fiktive personer bærer navnet Robin. Batmans assistent eller partner, Robin er superheltenes svar på en dr. Watson i forhold til Sherlock Homes.
Robin Hood er en anden elsket skikkelse. Han tog fra de rige gav til de fattige. Hvad er retfærdighed? kan diskuteres. Hvordan ser Jesus på forholdet mellem rig og fattig?
7 helgener i stikord: - 1) af Salzburg, døbte fyrst Theodo, omvendte mange hedninge i Bayern og langs Donau. 2) af Bingen. (712-732)Søn af hedning og den kristne fyrstedatter Berta. Pilgrimsrejse til Rom. Det er formentlig Hildegard af Bingen,som satte ham højt, der har skrevet hans "Vita" - han døde kun 20 år gammel afsygdom. 3) af Chaise-Dieu. Adelig. (d. 1067) Grundlagde et stort benedictinerkloster. 4) af Molesme. Adelig (1028-1111). En af grundlæggerne af klosteret i Citeaux, med strenge ordensregler, max 4 timers søvn pr nat fx. Den klosterorden, som efter Bernhard af Clairvaux, nåede kæmpe udbredelse som cisternisienserordenen. 5) af Newminster. (1100-1159) Studerede i Paris, grundlagde klostre i Yorkshire - blev tilknyttet cistersienserordenen og Bernhard af Clairvaux. 6) af Knaresborough. (1180-1218) Borgmestersøn af York, huleboer. Husede både en ridder på flugt fra kong Richard - og hjalp fattige og fik tyve ud af fængsler - blev selv beskyldt for at være kriminel - men mange kom ud til hans hule og fik åndelig vejledning. 7) Bellarmine - inkvisitor - se ovenfor.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Hele 7 Roberter er helgenkårede: Rupert af Salzburg 660-710 - - Rupert af Bingen 712-732 - - Robert af Turlande/Caise-Dieu d. 1076 Dag: 17. april - - Robert of Molesme 1028-1111 En af Cistercienserordenen. Dag 29. april - - Robert af Newminster 1100-1159 Dag 7.juni - - Robert of Knaresboroug1160-1218 En huleeremit dag: 24 september - - Robert Bellarmine 1542-1621 Biskop, Confessor og Doctor of the Church Dage: 17. sept og 13. maj -spillede en vigtig rolle i modreformationen


Roland - [top]

66/1565 Navnes betydning

Indhold: Germansk og betyder "(Fra) berømt land"Link til navnet på "Jordens salt"
WIki-da: Holger Danske;

Hvordan:
Vi kommer lige ned i hjertet af korstogstiden. Rolandskvadet fortæller om hvordan greve Roland, som var nevø af Karl d. store, kæmpede mod saracenerne (muslimer) og faldt (i 778) i et skændigt baghold. Virkeligheden bag slaget er, at det var baskerne, der benyttede sig af Karl d. Stores binding i kamp både mod syd (saracenerne) og vest (sachserne) og slog Rolands hær. I Rolandskvadet møder vi også en anden legende, Holger Danske. Korstogstidenes kampe kan være anledning til at minde om at det måske ikke altid er (forskelle i) tro, der de egentlige og ikke eneste årsager til krige, men at tro ofte bruges til at legitimere dem.
Så er der et billede af en moderne helt Rolando - fodboldspiller. Krige af i dag er anonyme - men med sportskampe får vi mulighed for at dyrke helte (idoler).

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Rune - [top]

66/1662 Navnes betydning

Indhold: Rune av nordisk "ruin" = hemmelighed. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Rune - skateboarder; ; ; ;

Hvordan:
Når det nordiske alfabet kom til at hedde "runer" var det jo nok fordi at for den, der ikke kunne alfabetet, var det noget mystisk, hemmeligt der gemte sig bag tegnene - måske ligefrem troldom. Men så kunne det åbenbare sig, hvad der gemte sig bag tegnene. Den danske dåbsattest Jellinge runestenen. Nu er det ikke så hemmeligt, hvad der står på stenen. "Kong Harald[4] bød gøre disse kumler efter Gorm, sin fader, og efter Thyre, sin moder, den Harald, som vandt sig hele[5] Danmark og Norge og gjorde danerne kristne."
Rune Glifberg Dansk skateboard mester "The danish destroyer"..

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Rom 16,25 Ham, som formår at styrke jer med mit evangelium og Jesu Kristi budskab, med åbenbaringen af den hemmelighed, der har været hyllet i tavshed i evige tider, v26 men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed v27 ham, den eneste, vise Gud være ære ved Jesus Kristus til evig tid! Amen. Mk 4,10-12 Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. v11 Og han svarede dem: Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, v12 for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Ef 1,7-10 I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. v8 Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt v9 ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet v10 om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. https://www.youtube.com/watch?v=wdENG5t1A0U Ved I ikke, at de, der løber på væddeløbsbanen, ganske vist alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb således, at I kan vinde den! Enhver, der deltager i idrætskamp, er afholdende i alt; de andre for at få en sejrskrans, der visner, vi for at få en sejrskrans, der aldrig visner. - 1. Kor. 9, 24.25.


Sabine - [top]

66/1463 Navnes betydning

Indhold: Efter sabinerne, et folk i Italien i Roms tidlige historie. Engang havde romerne bortført sabinernes kvinder for at de skulle være med til befolke Rom. Sabinerne (mændene) lavede et hævntogt, som så ud til at blive meget blodigt, men de sabinske kvinder kastede sig mellem de kæmpende mænd og skabte fred. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Altså: Fredsskaberen.
En meget tidlig helgen bærer navnet Sabine. Sankt Sabine, som var enke efter en senator i Rom, var blevet omvendt til kristendommen af sin slave Seraphia fra Syrien. Seraphia blev forfulgt som heks, og blev halshugget. Sabine reddede Seraphias krop og begravede den i familiens gravmausoleum. Af den grund hun så arresteret og dømt for at være kristen. I år 125 blev hun henrettet, og senere blev hun erklæret for helgen.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Sara - [top]

66/1569 Navnes betydning

Indhold: Sara - hebraisk. Betyder den fornemmeste, prinsesse. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: McBees Sara's trials; Om Sarah Moore Grimké; Sarah Bernhardt; ;

Hvordan:
Ikke ringe at hedde prinsesse! Den bibelske Sara, som er grunden til at navnet er blevet populært i vores kultur, var en slags prinsesse, gift med den først af patriarkerne, Abraham. Hun var meget smuk, og engang da Abraham og Sara måtte flygte til Ægypten for at undgår hungersnød, begærede Farao hende - og for ikke at risikere sit liv sagde Abraham, at hun var hans søster. Så tog Farao hende til sig som kone, men det kom til at gå ham ilde derefter, fordi hun var gift i forvejen. Farao skyndte at give hende tilbage til Abraham, da han opdagede det.
Abraham og Sara fik længe ingen børn, og hun lod ham få et med slavinden Hagar, så der dog var efterkommere. Hun fødte ham sønnen Ismael. Men da Sara var højt oppe i årene kom der et særligt besøg til Mamrelund, hvor hun og Abraham havde slået sig ned. Det var tre personer, senere viste det sig, at det var Gud i forklædning. Gæsterne lovede Abraham at Sara skulle føde ham en søn. Sara lo højt ude bag teltvæggen. Gud spurgte hvorfor hun dog lo, hun sagde at hun lo ikke, men Gud sagde bare: Jo, du gjorde. Et år efter hun Isak, Hun syntes at hun var lidt til grin, at få et barn næsten 100 år gammel, og barnet fik netop navnet Isak, som betyder latter. Men Hagar var det ikke så sjovt for, for da Abraham først havde fået en søn med Sara, fordrev han Hagar og Ismael ud i ørkenen. Hvordan Sara som mor havde det, da Abraham hørte kaldet fra Gud om at ofre deres eneste søn, fortæller bibelen ikke noget om. Men den fortæller at hun blev meget gammel, 127 år.
Et par navne fra historien: Sarah Moore Grimké. 1792-1873. Måske ikke prinsesseskøn, men for nogen blev hun en engel: Hun voksede op i Sydstaterne, og var vidne til den behandling slaverne fik. Hun og hendes søster kæmpede på baggrund af de erfaringer for slavernes frigørelse - og i øvrigt også kvindernes. Hun tilsluttede sig kvækerne, hvor hun fandt sit syn på lighed for alle bekræftet.
Sarah Bernhardt 1844-1923. Hun er datter af en "kurtisane", faderen er ukendt. Hun blev sendt i kloster for ikke at være en byrde for moderen, og ønskede egentlig selv at blive nonne. Men greven af Morny synes at hun havde evner for at blive skuespiller, og sørgede for at hun kom på teaterskole i Paris. - Og hun blev skuespiller, og af nogle vurderet som den bedste nogensinde. Hun var også populær i Danmark - her opfandt en bager en kage som kom til at bære hendes navn.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Maleriet af Sara der giver Hagar til Abraham: Louis Jean Franois Lagrenée, Sarah Presenting Agar to Abraham, ca. 1781. - Abraham går med Isak. Richard McBee.


Sean - John - Johannes (se Johannes) - [top]

66/1593 Navnes betydning

Indhold: Irsk udgave af John, som kommer af Johannes. Se Johannes. Se her på Jordens salt.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Sebastian - [top]

66/1394 Navnes betydning

Indhold: Drengenavn. Kommer af græsk "sebastos", som betyder "den, der skal æres". ("Respekt, mand!") Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia om Snakt Sebastian; ; ; ;

Hvordan:
Jeg tror at det er en god idé at videreoversætte "den som skal æres" med "respekt, mand" - for ordet ære er støvet, men sagen er det faktisk ikke, og ordet ærværdig dur slet ikke. Helgenen Sebastian indgår, men jeg vil normalt nøjes med at fortælle om, hvordan han blev martyr, og ikke om den senere betydning han fik i homoseksuelle miljøer. Det er ellers fint nok, men man véd aldrig hvilken person, der netop ikke kan tåle et sådant identifikationspunkt. Al seksualitet, også hetero, skal behandles nænsomt, når man har med unge at gøre.
Når nu Den store Bastian findes under "Julemandens historie" kan det retfærddigøres at linke og inddrage den. (Konfirmanderne har kun i sjældne tilfælde selv et forhold til denne skikkelse, en gang så berømt, nu gledet ud af den kollektive bevidsthed)

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Selma - [top]

66/1609 Navnes betydning

Indhold: Måske over Selima, som dukker op i engelsk digtning i 1700-tallet. Og så nok fra arabisk "salam", fred eller fredelig. Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Det er fint at hedde "fred". Det er et stærkt ønske at der må være fred omkring et menneske eller at det må være med til at skabe fred. "Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. " siger Jesus i bjergprædikenen. "Fred giver jeg jer. Jeg giver ikke som verden giver". Det tyder på at fred, sådan som Jesus mener det, ikke altid er en ydre fred, men en fred der kan holde gennem modstand, strid og endda forfølgelse.
Men samtidig er menneskets drøm inderst inde fred. Også fred med hinanden. Ja, nationerne imellem. Mon unge i dag (igen) er modne til at drømme om fred, som Pete Seeger i 60'rne i "Last Night I had the Strangest Dream"? (Jeg har linket til John Denver på YouTube - Pete Seeger lyder for altmodisch). Man kan jo spørge.
Selma Lagerløf er indbegrebet af en kristen forfatter. Bedst kendt er vel Kristuslegender - men hendes store romaner læses også endnu og 2014 lavede Bille August en film over hendes roman "Jerusalem".
Udover at hendes fulde navn er sjovt, Grfin Selma Tusnelda Wilhelmine Karoline von der Grben, (1856-1938) er hendes skæbne og livsindsats interessant. (Men vil næppe i detaljer fænge hos konfirmanderne). Den ultrakorte: Hun erfarede hvor retsløs kvinder var, når de ikke var gift. Hun gik ind Tysk-evangelisk Kvindeforening, og kæmpede for kvinders ret og ligestilling, og for at hjælpe kvinder, der var kommet i social nød. [lidt mere under baggrund]

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Navnehistorie: Populært blev navnet i Sverige efter en digtsamling, Selma-digtene, af Franz Michael Franzén fra 1840'rne. Den kendteste Selma i Norden, Selma Lagerlf, har uden tvivl også medvirket til at navnet blev populært.
Mere om Selma von Grben. Hun var en af fire døtre af en greve Grben. Da han døde, arvede, fordi de var kvinder, døtrene og hustruen intet, og hun tog døtrene hjem til sin familie. Selma studerede jura på egen hånd, især om kvinders ret, og hun gik ind i den tysk-evangeliske kirkes arbejde for kvinder ramt af prostitution, anden social nød. Hun fik en ledende rolle i Tysk evangelisk Kvindebevægelse. Trods konservativ, var hun meget bevidst om sociale forholds betydning for kvinders trængte situation. Hun oprettede hjem for kvinder, der havde fået børn uden for ægteskab. Hun var kritisk overfor både den ældre generation og den yngre. Den første gjorde tilfældige, historiske love til Guds evige lov, mens den yngre forgreb sig på de evige love, ved respektløst at kalde dem forældede. Skulle det tyske folk reddes skulle det ske indefra, ved en tilbagevenden til den højste autoritet, Gud. Hun var meget kritisk overfor Hitlers kvinderolle forståelse, kvinden er først og fremmest mor, husfrue og ægtefælle - men delte med mange andre konservative hans kamp for den tyske nation.


Severin - [top]

66/1525 Navnes betydning

Indhold: Severinus er den oprindelige latinske form for det danske Søren. Det betyder "Den lille alvorlige" Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Den lille alvorlige - det er den der tager det vigtige alvorlig. Den allermest kendte Søren i Danmark er Søren Kierkegaard. Han har sin egen side, så der er link i hans billede. To samtidige med denne Søren bærer begge navnet Severin i deres fulde navn: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, vi ser ham næsten altid skrevet N.F.S.Grundtvig, og Bernhard Severin Ingemann, B.S.Ingemann. Også de har begge deres sider med link fra billedet.
Tilbage i tiden er der flere Severin'er. Severinus af Noricum havde sit virke langs Donau-floden - i Bayern og Østrig. Han levede under én af de voldsomste migrationsperioder i Europas historie. Han forudsagde den germanske høvdings Odoacers erobring af Rom, også at dennes kongedømme dog kun ville vare i 14 år, og han forudså også at hunnerne under kong Attila ville ødelægge Astura i Østrig. I og under alle urolighederne brugte han sin organisatoriske evner og klostervæsenet til at hjælp flygtninge - og byggede nye klostre for at hæve spiritualiteten og dannelsen i det såvoldsomt uroramte område.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Sia - [top]

66/1671 Navnes betydning glæde

Indhold: Betydningen ikke sikker. Måske koreansk for lille pige. Måske fra persisk sia(mack) = den der bringer glæde. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Babynames.com - Sia(mack); Wikipedias - Sia Furler - Australsk sanger Wikipedia - Sia Berkely - skuespillerinde; Wikipedia _ Sia Figiel Samona writer; Youtube. Sia - Soon we'll be found;

Hvordan:
"Den der bringer glæde" er en flot betydning at have på sit navn. Til den koreanske betydning, lille pige kunne en allusion til bibelen være Jesu ord til Jairi datter: Talitha kum - Lille pige stå op. Sandt at sige jo den ultimative glæde for menneskene, en magt som er stærkere end døden.
At tale om glæde er ikke kun noget bibelsk - glæde er almen menneskelig - men glæde er en af de mest centrale ting i bibelen. Se "Baggrund".
En af de kendte bærere af navnet er den australske sanger Sia Furler - sædvanligvis bare "Sia" - Hun blev meget hurtigt meget hyldet for sin stærke musik - så meget at hun fra et tidspunkt helst ikke viser sit ansigt hverken på videoer eller offentligt ellers. En af hendes kendte numre hedder "We shall soon be found" - et slags desperat udtryk for håb - set og sunget fra den fortabtes sted. Stærkt nummer - og i og for sig hænger det jo sammen med lignelserne om det/de fortabte i Lukas 15. Hvis den tabte mønt i støvet og nullermændene på gulvet, skulle udtrykke sit håb om at blive fundet, kunne det så ikke have været sådan? (Eller det vildfarne får kunne håbe "We shall soon be found") Kan solidarisk fortvivlelse faktisk bringe glæde?

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Luk. 2, 10- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 15, 24- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Fil. 4, 4-7 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Det hele lægger ud med englenes budskab til hyrdene: "Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket!" (Luk. 2,10) - Hvornår begynder den glæde? For eksempel da den fortabte søn var kommet hjem, og der blev holdt fest for ham, selv om han jo sådan set havde mistet al ret til den. Som der står: "Og de begyndte at være glade" (Luk. 15,24). Grundlæggende set er den glæde ikke holdt op, for lignelsen om den fortabte søn fortæller om det grundforhold Jesus fortæller der er mellem mennesket, det i så mange ting fortabte, og Gud. Hver gang man hører det, kan man begynde at være glad. Derfor understregede også Paulus denne hovedpointe i kristendommen: "Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus." (Fil. 4,4-7)


Signe - [top]

66/1410 Navnes betydning

Indhold: Signe (el. Sine) kommer af oldnordisk "SiegNy", ny sejr. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Det er et af de navne, hvor man kan tage udgangspunkt i at man bruger et navn til at ønske det bedste for sit barn, sejr. Man kan også komme ind på hvad den individuelle sejr kan være. Hvad betragter vi som kultur som sejr (succes) - findes der en dybere og egentligere sejr. (Som i forbindelse med Markus kan der paralleliseres til jihad).Se også Victor
Selv om at etymologien er forkert, kan man også tale om at der kan være tænkt på at signe = velsigne. Her kommer navneT Edina ind i billedet: Edina.

Krydshenvisninger: Markus; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Sigurd - [top]

66/1526 Navnes betydning

Indhold: Sigurd - med den gamle nordiske form Sjoerd - det betyder sejrsvogteren. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Eng. Wikipedia; Dansk Wikipedia ; ; ;

Hvordan:
At kalde sit barn noget med sejr er meget almindeligt og forståeligt, hvem ville ikke ønske sejr for sit barn. Andre sejrsnavne: Signe, Victor, Nikita, Nicklas - m. fl. Sigurd er kendt fra den nordiske mytologi og sagnkreds, Sigurd Fafnersbane. Sigurd nedkæmper dragen Fafner, befrier Brynhild fra fangenskab - og han gør det med det næsten magiske sværd Gram. Kampen - mod det onde - er afbilledet på kirkedøre og på runesten. På den måde er Sigurd én i rækken af mange dragebekæmpere. Se fx. Martha her på Jordens Salt. Men selvom Sigurd Fafnersbane hørte til den nordisk-mytologiske sammenhæng, finder vi ham som symbol på kampen mod det onde selv på næsten samtidige kirkedørstolper.
Sigurd Jorsalfar (Jerusalemfarer) var norsk konge (1090-1130). Han var meget optaget af kristendommen sag - organisatorisk derhjemme i Norge, han erorbrede Småland i det nuværende Sverige for at gøre smålændingene kristne, og han drog på korstog til Jerusalem. En enkelt anekdote derfra: Sigurd ville straks have Kong Albrecht i Jerusalem til at lade ham besøge alle de hellige steder. Det var Albrecht ikke ret optaget af, han ville hellere planlægge den videre kamp for at fastholde Jerusalempå korsfarerhænder, dertil svarede Sigurd: Søg først Guds rige, så skal alt det andet gives dig i tilgift.
Billedet af Sigurd Jorsalfar viser ham sammen med kong Baldouin på vej mod Jeriko. Det er fra omkr. år 1900 - hvor Jerusalem mest lignede den ruinhob, vi ser i baggrunden. Hvis man er i det vilde og meget omkringfarende fortællehjørne kan man fortælle om den barmhjertige samaritaner, hvor begivenhederne netop udspillede sig på denne øde strækning. Den barmhjertige samaritaner i konfirmandstreg.
[NB - ikke i den norske version]: Den tredje sejrvogter på siden er Sigurd Barret - kendt i den absolut nyere kirkehistorie! Mulighed for at høre Fadervor i hans mund (og sang) - klik på link.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Silas - [top]

66/1477 Navnes betydning

Indhold: Navnet Silas er kendt fra Det ny Testamente. Han er en af de første apostle. Som en af Paulus' nære arbejdsfæller er han med til at udbrede kristendommen. Man ved ikke om det er det samme som Silvanus (latin: fra skoven) og om Silas er et slags kælenavn for Silvanus - eller Silas er det oprindelige aramæiske Seila, som er en version af det hebraiske navn Saul. "Saul" betyder "efterspurgt" eller "bedt for". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Silas - Wikipedia - engelsk; Brueghel: Conversion of Paulus Saul - Wikipedia - engelsk; Paulus - på jordens salt; ;

Hvordan:
Der er fortællemæssigt lidt kød på at gå ud fra den hebraiske grundbetydning (Silas af Saul), "spurgt efter" eller "bedt for". Den der bliver spurgt efter eller bedt for er mindst af alt en ligegyldig person for andre. Godt navn at bære!
Den ene bibelske Saul markerer et vendepunkt i den tidlige bibelske historie, er den første konge, men vel (derfor?) et eksempel på at magt korrumperer. Den anden Saul markereret andet vendepunkt, da han holder op med at være Saul, men gennem sin omvendelse bliver Paulus, begynder at vokse frem og udbredes. Find Paulus på forsiden af Jordens salt, dyk ned og se.
Apostlen Silas var - uden navneforandring var nødvendig - med i den proces som nærmeste medarbejder. Han blev biskop - og helgen.

Krydshenvisninger: Paulus; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Simon - [top]

66/1467 Navnes betydning

Indhold: Simon og Simone kommer af hebraisk Simeon, som betyder "den lyttende". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia: Simone Weil; ; ; ;

Hvordan:
Når Simon er blevet et populært navn er det først og fremmest efter Simon Peter, "chef"-disciplen - og det betyder altså "den lyttende". På navnesiden ser vi Peters historie - eller noget af den: Simon Peter var den, der kunne lytte, da han og hans kammerater havde fisket en hel nat uden at fange noget, og Jesus så sagde: Smid nettene ud en gang til. På dit ord, sagde Peter, og så fyldtes nettene til bristepunktet af fisk. Peter faldt på knæ, det var altfor stort for ham, og han var kun en syndig mand. Men Jesus sagde at han skulle rejse sig: Fra nu af skal du fange mennesker! - Simon Peter lyttede også da Jesus sagde "træd ud på bølgerne til mig" - midt i stormen. Men hans tro slog ikke til, og Jesus måtte række hånden ud og redde ham fra at blive suget ned i dybet. - Da Simon Peter havde lyttet længe nok, kunne han om Jesus sige: Du er frelseren, du er Guds søn. Og Jesus sagde til gengæld at han var den klippe, som kirken skulle bygge på, og at han ville få nøglen til låse op og låse i for mennesker.. - Helt godt havde han nok ikke hørt efter, da Jesus måtte sige "Vig bag mig, Satan" - fordi han protesterede over at Jesus skulle lide og dø. Det var lige efter at han sammen med to andre disciple havde set Jesus på toppen af et højt bjerg gennemstrålet af et guddommeligt lys. - Peter lovede at ville give sit liv for at forsvare Jesus, men Jesus forudså at det ville gå anderledes: "Tre gange vil du fornægte mig inden hanen har galet to" - havde Jesus sagt. Det har været hårdt at høre hanen anden gang. - Lidt svært var det at høre på, at Jesus, efter han var opstået fra de døde, spurgte Simon Peter, om han elskede ham - én gang for hver af de gange, Peter havde fornægtet ham, dengang Jesus var blevet arresteret. Men hver gang Simon Peter nu sagde ja, sagde Jesus så også: "Vogt mine lam" - Vær hyrde i min kirke. Og så forstod han at han var tilgivet.
Simone: Yderst tilhøjre er der et billede af Simone Weil (1909-1943). En fascinerende kvinde, fransk intellektuel, som viede sit liv til kamp for de fattige, engagerede sig i den spasnke borgerkrig mod Franco, arbejdede på forskellige fabrikker for at kunne sætte sig ind i arbejdernes vilkår. I den senere del af hendes liv blev hun også mere spirituelt interesserede - i sin kristne (katolske) kirke, men var åben også overfor andre trosformer. I den sammenhæng er hendes bog "Brev til gejstlig" kendt. Se lidt citater under Baggrund.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Luk. 5, 1-11 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 16, 13-26 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 26, 69-75 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Joh. 21, 15-19 Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Simone Weil Det er mit kald at være kristen uden for kirken. At en sådan kaldelse er mulig, indebærer at kirken ikke er katolsk (universel) af gavn som af navn, og at den en skønne dag må blive det, hvis den virkelig skal opfylde sin mission, skriver forfatterinden, og hun fortsætter: Den katolske kirke indeholder åbenlyse sandheder, som findes underforstået i andre religioner. Men til gengæld indeholder andre religioner sandheder, som kun findes underforstået i katolicismen. De ægte religiøse traditioner er forskellige genskær af samme sandhed og måske lige kostelige.


Siske - [top]

66/1610 Navnes betydning

Indhold: Et kvalificeret gæt: Det er et kælenavn for Fransisca, - som er hunkønsformen af Fransesco, og det betyder "Den lille franske". Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Det betyder "den lille franske". Frans af Assisi's far gav ham det i stedet for døbenavnet Giovanni. Det gjorde han i sin kærlighed til moderen, som kom fra Frankrig. Når navnet så er blevet meget populært i den vestlige verden, skyldes det at Frans af Assisi kom til at betyde så meget for kirken, som han gjorde. Han har sin egen side her.Frans af Assisi. Frans er blevet forbillede for mange. Frans var ydmyg, gav afkald på rigdom, advarede mod rigdom, så alt levende som søstre og brødre, søgte forsoning - også mellem forskellige former for tro. Han er i den grad forbillede for den nuværende pave, som har taget hans navn som pavenavn.
Fransisca Fuentes 1647-1711, som levede i Manilla, Filipinerne, har en for en del helgener i den katolske kirke typisk kvindeskæbne. Af velstående familie, med udsigt til liv i velstand, bliver gift, men manden dør kort tid efter ægteskabets indgåelse og hun er barnløs. Hun vælger da at give afkald på det hidtidige liv for at tjene Gud som nonne, engageret i de fattiges ve og vel. Hun opretter kloster, hvor kvinder som er kommet i nød socialt, kunne få plads.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Sjoerd - [top]

66/1510 Navnes betydning

Indhold: Frisisk eller hollandsk form af Sigurd, som er norsk, og betyder "Sejrens værge". Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Sigurd Barret?

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Sigurd er helten Volsungasaga. Dræber en drager der bevogter en guldskat. Drikker drageblod, og forstår så fuglenes sang - og opdager derved at hans stedfar planlægger at dræbe ham.


Smilla - [top]

66/1567 Navnes betydning

Indhold: Moderne navn - med oprindelse i bogtitlen "Frk. Smillas fornemmelse for sne" - med rod i det grønlandske "Millaaraq" - "insekters summen". Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Peter Høegs bog Frk. Smillas fornemmelse for Sne er fra 1992. I bogen fortælles at det er et grønlandsk navn Millaaraq, som der så er sat et S foran. Millaaraq kommer af et ord, som betyder insekters summen. Frk Smilla undersøger en drengs død, han er faldet ned fra et snedækket tag, hun kommer til et fjernt hjørne af Grønland under opklaringen af en sammensværgelse.
Det er et af de tilfælde hvor det er oplagt om konfirmanden véd, hvorfor hun hedder det. Måske kan man lægge ud med at det er en særlig forpligtelse at bære en så nyt og uprøvet navn, uden gamle helgener og vikingekrigere, dronninger osv bag, - så er man lidt i første række til at forme dets historie!
Skal man lægge noget i den oprindelige betydning, insekters = biers summen, så kan det være noget med symbol på flid eller fællesskab.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Snorre - [top]

66/1615 Navnes betydning

Indhold: Kommer af islandsk Snorri, som betyder angreb Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
"Angreb" - det er vel et navn der har samme begrundelse som Victor - "sejr" på latin, Niklas af Nikelaos, græsk, folkets sejr, samt alle de nordiske navne med "Sig-". Man ønsker sit barn styrke til at klare sig - måske ekstra proaktivt at kalde barnet "angreb" - "angreb er det bedste forsvar".
Snorre Sturlason. - Digter, kristen historiker, lovsigemand, høvding. Den kendeste Snorre er Snorre Sturlason, født på Island (1178-1241), bliver gift med den rige høvding og præsts datter, skilt - bliver gift flere gange, med magt- og økonomigevinst hver gang, får en del børn både i og udenfor ægteskaberne. Han er en meget stor digter, historiker, og samtidig jurist, lovsigemand for Altinget i to perioder. Han havde stor indflydelse. I en periode bliver han hentet til Norge af kongen der. Håkon Haraldsson. På grund af hans skjaldeevner, men også i et forsøg på at konsolidere "Norgesvældet" - unionen mellem Island og Norge. Det lykkedes kun så som så.
Snorre skrev meget flotte værker: Den yngre Edda (en lærebog i skjaldekunsten - med gude- og heltesagn) og Heimskringla (Snorres kongesagaer, et af de vigtigste bogværker i Norges historie). Udover at hans første kone, som han blev skilt fra, var præstedatter støder man ikke umiddelbart på noget om hans forhold til kristendommen. Det vigtigste om ham synes at handle om poesi - skjaldeskab - og magt. Den kristne historikers begrundelse for at skrive om det hedenske stof var at det var nødvendigt for at bevare skjaldekunsten mod den voksende flom af udenlandske, ringe dansekvad (wikipedia). De nordiske guder forklares som konger og helte, der flygtede efter den trojanske krig og slog sig ned i Skandinavien og lod sig dyrke som guder. En forklaring der var helt i tråd med almen god latin i Middelalderen.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Sofia - [top]

66/1521 Navnes betydning

Indhold: Er græsk og betyder visdom. Andre former: Sofie, Fie og Sonja. Det kan også staves med ph for f.Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Sofia betyder visdom på græsk. Og endda visdom forstået som noget guddommeligt, noget af det som var med ved skabelsen af al ting og som ligger bag alting. (Ofte meget parallelt med Logos). Jfr. Jobsbogcitatet. Samtidig er visdom kristeligt set ikke nødvendigvis det samme som verdens visdom. Den guddommelige visdom/logos har fået opkaldt en meget berømt kirke efter sig: Hagia Sophia i Istanbul. Fra 537-1453 en græsk ortodoks kirke, fra 1453-1931 moske, fra 1931 museum.
Sophie Brahe(1556-1643) lever op til at være vidende - som sin storebror Tycho Brahe var hun astronom (og astrolog).
Sophie Alberti var kvindesagsforkæmper - og blev over 100 år.
Der findes også et par helgener - men især den ene er næsten forbudt for børn. Saint Sophia (d.137) så sine tre børn, med de smukke navne Tro, Håb og Kærlighed blive myrdet for sine øjne - for at hun skulle afsværge sin tro. Hun gjorde det, begravede selv sine døtre og døde af sorg tre dage efter. [Jeg har lagtden yderst til højre,så hvis man ikke orker flere gruelige martyrhistorier, kan man stoppe ved fru Aberti.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Job. 28, 12-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Sophe Brahe - Astronom 1556-1643 - - Sophie Alberti 1846-1947. - - Sophia med sine tre døtre. d. 137.


Solbjoerg - [top]

66/1613 Navnes betydning

Indhold: olbjørg - av oldnorsk Salr = hus, hal + Bjørg = beskytter, frelse Link til navnet på "Jordens salt"

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
At være husets eller hjemmets beskytter er meget fint for et menneske. Hus er noget stort. "Hele hans hus = hele hans slægt". "Hvor det er hjerterum er husrum".
Jesus taler om rum hos Gud, og om at han er vejen til det hus. Vi gør os forestillinger om den ultimative frelse, de himmelske boliger - nogle gange måske rørende naivt, som Akiana Kramak, en pige på 12, som havde visioner og oplevelse af at have besøgt de himmelske boliger. Andre gange måske i billedet af en trappe, hvor vores øje ikke kan se hvor den ender. At noget er transcendent, hinsides vores erfaringsverden, kan illustreres med en trappe der ender i det hinsides. Joh. 14,1-f er ordene om Jesu Faders hus - og vejen.
Et hus kan også være billedet på det enkelte menneske. Det gælder når Jesus bruger lignelsen om at bygge på sand eller klippegrund. Og han ønsker at vogter menneskes hus vel, når han peger på at det gælder om at høre og tage det til sig, han siger - hans ord. Mt. 7,24-27
Et andet eksempel på huset som billede på det enkelte menneske: Jesus har drevet en ond ånd ud. Nogle skriftkloge betvivler at det er med god magt det sker. Jesus advarer, hvis der ikke er en god, stærkere magt på færde, som kan fylde mennesket i stedet for det onde, så sejrer det onde alligevel. Så vil der ske dette: "Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første." Luk. 11,24-26

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Jesu ord i Johs 14: Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; .Thomas sagde til ham: Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Joh. 14,1-f


Stefan - [top]

66/1587 Navnes betydning

Indhold: Stefan af det græske ord stefanos, "det der omgiver" = krone. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Det vigtigste er naturligvis at fortælle Stefanus' historie. (Apostlenes Gerninger kap. 6-7). Man kan lægge vægten på mobbemomentet, aftalerne bag om ryggen, falske påstande, at "the mob", skaren, skriger og holder sig for ørene for ikke at høre argumenter. Alt lukker sig om ham. Og så kontrasten, han ser himmelen åben - og kan så, mens stenene regner ned over ham, bede "Herre, tilregn dem ikke denne synd".
Der er mange Stefanskirker i verden, men en af de flottest er Stefansdom i Wien.
Og som der er mange kirker, er der også mange personer, som bærer navnet Stefan, i kirkens historie. Det var populært at bære samme navn som den første, der gav sit liv for at vidne om Kristus - også blandt paver og patriarker. Man kan i den anledning kaste et ultrakort vué ned i historien - fra den periode hvor de to store trosretninger inden for kristendommen, den romerske katolicisme og den græsk/russiske ortodokse kirke - den gang der var to kristne hovedstæder: Rom og Konstantinopel. Stephanus d. I af Konstantinopel (867-893). Han var berømt for sin fromhed. Han lod sig kastrere og blev munk, og blev senere indsat af sin bror Leo VI, som var kejser. Her er der billeder af mønter med Stefanus på, og billede med ham, hvor han står for at hans fars Michael IIIs jordiske rester bliver overført som relikvier til den kejserlige "De hellig Apostles kirke." Michael III havde ikke børn med sin hustru, men med sin elskerinde Eudokia, som var gift med kejser Basil I. [Dette fortalt her fordi giver et billede af mildt sagt anden tid, om det hører til i konfirmandstuen, det kommer an på et skøn. Det skal være et nysgerrigt hold, hvis man skal fordybe sig meget i eksotismer]. Den romerske pave, Stefan V, (d.891) var indviklet i lignende magtspil. Han formåede at for kejser Leo i Konstantinopel til at sende flåde og soldater nok, så Stefan V kunne befri det sydlige Italien fra muslimske besættere.

Krydshenvisninger: Stefanus; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Sune - [top]

66/1523 Navnes betydning

Indhold: Sune er fra oldnordisk af "Sunr", som betyder søn af. [Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Et navn med en udfordring. Der er ikke rigtig nogen berømtheder eller nogle helgener. Men at bære navnet "Søn" udtrykker relationen. Sådan var det på oldnordisk- sådan var det på hebraisk/aramæisk. Ikke begge kulturer var fader-realtionen vigtig. Når Jesus kaldes Guds Søn lægges vægten ikke på den fysiske genpulje, men netop på relationen - det er den, der bliver erklæret ved Jesu dåb - og i øvrigt bekendt af Peter, så derfor disse to billeder. En røst fra himlen: "Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!" (Mk. 1,11). På Jesus forespørgsel, hvem siger I jeg er, siger Peter: "Du er Kristus, den levende Guds søn." (Mt. 16,16) [Billeder af hhv William Hole og Raffael]].

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Synnøve - [top]

66/1628 Navnes betydning

Indhold: Synnøve kommer af Sunniva som er en nordisk variant af den angelsaksiske Sun Giefu = Solgave Link til navnet på "Jordens Salt"

På www: Wikipedia; Om Synnøve Solbakken Synnøve Finden; YouTube; BergensPosten;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Betydningen av selve navnet er fin. Solgave. At det har blitt et mye brukt navn i Norge, skyldes at Synnøve (Sunniva) fra Irland fikk helgenstatus i Norge. Sunniva var en rik, vakker kongedatter som flyktet fra en hedensk, irsk høvding som ville at hun skulle gifte seg med ham. Sammen med to andre kvinner seiler hun i en båt uten roder, årer og seil - og ble mirakuløst ført til øya Selje litt sør for Ålesund. Legenden sier at folket på øya var mistenkelige og ønsket å drepe kvinnene, og kongens folk trodde det var menn som angrep - men Gud reddet dem ved å begrave dem under enorme steiner (!). Senere kom kongen (Olav Tryggvason) og han hørte om deres store fromhet og urettferdigheten som hadde skjedd dem. Synnøve ble helliget, som kom til kloster på Selje - og senere ble beinene hennes brakt til Kristi kirke i Bergen. 8. juli er hennes navnedag. Bjørnsons fortelling har jo en mye kristelig poeng. Synnøve er fin jenta som bor på gården Solbakken, der solen alltid skinner, og hvor de er rike folk. Torbjørn, han bor på skyggesiden av dalen, er egentlig bestemt til dårlig skjebne, fordi har bærer det navn, som ulykke er forbunnet med i slektens historie. Han kommer seg over fra skyggesiden til akkurat Solbakken og får den Synnøve, han elsker - fordi han bliver i stand til a tilgi en som har knivstukket ham. Det er også en interessant historie. Synnøve Finden grunnla et ostemeieri i Stavanger, hvor hun hadde fått utdannelse som meierist. Hun grunnla det sammen med Pernille Holmen. De bodde samme alle årene. Og støttede "Oslo Lille Indre", som var en menighet av Vestlandske indremisjon. Finden og Holmen var enige om at overskuddet fra fabrikken skulle gå til Guds sak. Det ble i praksis evangelister, misjonærer og annen kristelig virksomhet i regi av pinsebevegelsen, mye fordi det var Holmen som styrte med pengene og var den av de to som var mest opptatt av religiøse spørsmål. Finden og Holmen både bodde sammen og delte seng i sitt store hus på Kjelsås. Da en predikant oppdaget det, ble det strengt påtalt." (Norsk Wikipedia). De kvinnelige meieristers arbeidsforhold var trange, men Synnøve gav dem bolig og sørgede for mad til dem. Holmen og hendes datter stod især for den administrative del av bedriften. Et barnebarn til Pernille har skrevet om dette særlige forretningsprosjekt i "En verden af kvinder" 2007

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Neppe til konfirmantundervisning - men ytterst underholdende strid om navnets "norskhet" i kølvannet på Bjørnstjerne Bjørnsons bok "Synnøve Solbakken" (Han) har narra folk til å kalla småjentene sine etter Synnøve Solbakken og gjeva dei det unorske namnet Synnøve.(...)Dette er ei stor og mykje viktig norskdomssak (André Bjerke). https://no.wikipedia.org/wiki/Synn%C3%B8ve.


Søren - [top]

66/1439 Navnes betydning

Indhold: Drengenavn af Severinus. Latin: Den alvorlige. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
At hedde den alvorlige er en positiv ting. Det betyder jo ikke at være ked af det, men det betyder respekterer andre, og respekterer de opgaver, der melder sig.
En enkelt helgen er der at fortælle kort om: Den hellige Severinus af Noricum (det nuværende Østrig). Han levede 410-482. Han hjalp ofre for urolighederne skabt af de enorme folkevandringer på den tid. Han oprettede klostre og tilflugtsteder. Han vant stor respekt på grund af sit asketiske liv - også hos germanernes øverste høvding Odoacer.
Ingen lever så godt op til sit navn, som Søren Kierkegaard. "Hjertets renhed er at ville ét". Man kan klikke videre og se særlig side om ham.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Tabita - [top]

66/1524 Navnes betydning

Indhold: Af hebraisk/aramæisk og betyder gazelle. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Gazellen er symbol på skønhed og ynde. (Også i Højsangen kap. 2, men om en mand!). Ellers er Tabita kendt fra Apostlenes Gerninger, hvor hun var en af de betydende kvinder i den første menighed - en discipel. Hun bliver syg og dør, men Peter opvækker hende fra døde. Apg. 9,36-41. Da der ikke er så meget stof, kan måske ligefrem læse fortællingen (Før markør hen på billedet).
I Hans Kirks roman Fiskerne er Tabita den der slutter romanen. Hun er faldet ud af fællesskabet, dømt også sin mor, Tea, fordi hun er blevet gravid, uden for ægteskab, tilmed med en ikke-troede. Mens romanen indledes med at mændene i fælleskabet står og stirrer efter kvinderne og børnene, så slutter den med Tabita står ene og ser efter den ene, hendes fremtid, som samtidig er et brud med fællesskabet.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Apg. 9, 36-41 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Tekakwitha - [top]

66/1506 fortælling, personer

Indhold: Kateri Tekakwitha - Lily of the Mohawks (1656 - April 17, 1680)

På www: Wikipedia- engelsk; ; ; ;

Hvordan:
Tekakwitha - Lily of the Mohawks (1656 - April 17, 1680)
Hun er den første indianerkvinde, som er blevet kanoniseret som helgen. Og den fjerde indianer i alt. Gennem forskellige omskiftelser kommer hun i kontakt med Jesuitterne. Hun kommer fra Algonquin-stammen, men bliver en del af Mohawk-stammen - i forbindelse med stammekrige, infiltreret med de europæiske kolonikrige mellem Frankrig og England. Hun kommer til at bære navnet "Mohawkernes lilje".Hun bliver døbt af Jesuitterne. Gifte sig ville hun ikke - og det var ikke velset i egen familie. Men hun holdt fast på at være viet til Jesus. Hun fik mange fra sit folk døbt - og hun plejede syge og svage.
Kateri tolker sider af kristendommen i lyset af gamle indianerskikke. Det at udsætte sin krop for lidelser og pisk (som også var en del af Jesuitternes fromhedsliv) var ting, hun kendte fra sin egen kulturelle baggrund, selv om det dér plejede at være en sag for mænd. Nu gjorde hun det for sit folks synders skyld. Nogle af de jesuittiske præster prøvede at begrænse hendes fromhedsliv udfoldet sådan, men ikke med stort held.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Thais - [top]

66/1511 Navnes betydning

Indhold: Fra græsk: Bånd, bandage - eller fra latin "stærk i troen" Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
"Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter:" 1. Kol. 3,13-15
For den historiske fuldstændigheds skyld er der også et billede med af Alexander d. St. og Thais. Pinocchio-billedet minder om det ironiske, at den, der er løbet fra kærlighedens bånd, Gepetto, Pinocchios skaber, er lige så eller endnu mere bundet end en marionetdukke er. Et klik på linket under billedet lader os se klippet på YouTube.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Kol. 3, 15- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Det er lidt svært at forstå navnets historie. Thas er en hetære, som følger Alexander d. Store på krigstogt. Hvilket latinsk ord, der skulle begrunde "navnebetydning.dk's "stærk i troen" kan jeg ikke lige finde. Thas rolle i verdenshistorien er måske ikke den kønneste. Et dramatisk festorgiebillede fremstiller angiveligt hvordan hun beder Alexander om at afbrænde Persepolis.Se her.
Pinocchios stærkt ironiske "Der er ingen bånd, der binder mig" kan ses her WWW. Skulle det være kvindenavnet, der er rod, så er der også en helgen: Saint Thais af Egypten. 4.årh. dag: 8. oktober. Men hun er muligvis en pædagogisk konstruktion, da hun er en prostitueret, der har omvendt sig - og hun kan have lånt identitet fra Alexanders Thas.


Thea - se Dorte - [top]

66/1590 Navnes betydning

Indhold: Henvisning til Dorte

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Thomas - [top]

66/1413 Navnes betydning

Indhold: [Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Bibelselskabet; ; ; ;

Hvordan:
Thomasnavnet kan give anledning til en vinkel, der handler om tro og erfaring/viden, tro og (sund) skepsis.
Tvilling - måske var de første Thomas'er virkelig tvilling - hvor det førstefødte fik kx det forudbestemte navn, og, så, når der pludselig kom én til, så var det Thomas. Men navnet kan også tænkes opstået udfra en forestilling om at et menneske, som bærer navnet er i stand til at se på en sag fra to sider. Navnet er af de allermest populære i vores kultur.
Det skyldes først og fremmest disciplen Thomas. Han var den der ikke bare kunne tro på Jesu opstandelse fra de døde, fordi de andre fortalte ham om at Jesus havde været hos dem samme aften, som de havde oplevet hans grav tom. Thomas måtte selv se og opleve. På ugedagen derefter kommer Jesus igen, og Thomas er der. Jesus ber Thomas om at mærke hans sår, og så ikke længere være vantro. Han bebrejder næppe Thomas (som jo da også kun oplever det samme som de andre disciple), men siger dog "Salige er de, som ikke har set, men dog tror."
Vel ikke et dårligt ideal, Thomas', vi skal ikke bare acceptere andres, vi skal ville prøve efter. Ikke altid fysisk, det kan vi af gode grunde ikke, men med erfaringen, trossandheder skalsige os noget, som vi "mærker". Der er noget tvillingeagtigt over den bibelske Thomas - tro og efterprøvning får lov at stå side om side.
Det fortælles om Thomas at han drog øst på og han skabte kirker så langt væk som Indien.
Der er mange Thomas'eri Europa og USAs historie.
I den katolske kirke er Thomas Aquinas (1225-1274) nok den mest berømte. Han grundlagde den filosofi, som i høj grad er den, som den katolske kirkes lære støtter sig til. Skal man tale noget tvillingagtigt her, er det hans forståelse af sand erkendelse; mennesket kan erkende sandhed i naturen - men den erkendelse må suppleres i erkendelse med udspring i den særlige åbenbaring i Jesus Kristus - og de to måder modsiger ikke hinanden.
Mildt sagt en dobbeltnatur synes en
Thomas Jefferson, USAs tredje præsident, én af the foundin fathers at have været. På den ene side var han med til at formulere menneskerettighedserklæringens: "alle mennesker er skabt lige.. og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke" - på den anden side var han storgodsejer, havde hundredevis af slaver og 6 "uægte" børn med en af dem. Og han mening om indianer synes heller ikke at matche "alle er skabt lige".
Thomas Edison (1847-1931) - "troldmanden fra Menlopark", som opfandt den elektriske pære, grammofonen, filmapparatet, telegrafen - eller var med til at udvikle dem. Er tvillingenaturen at finde mellem naturvidenskab og tro, så var Edison mest til det naturvidenskabelige-tekniske. Nogle har ment at han var ateist, og han ville ikke tale om en Gud som skaber. "Naturen skabte os. Jeg tror ikke på teologernes Gud, men at der er overordnet intelligens bag alt er jeg ikke i tvivl om" [Wikipedia engelsk - er god kilde til både Aqvinas og Edisaon].

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Thor - [top]

66/1557 Navnes betydning

Indhold: [Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Thor er en af de vigtigste af de nordiske og germanske guder. Måske nok vigtigere end Odin, hans far. Thor var torden- og vejrgud, og stod for samfundets orden. Han blev i virkeligheden dyrket et langt stykke op i kristenheden - og hans navn er da også blev ført videre i navnet Thor, Thorbjørn, Torsten, Torben, Thorleif m.fl. At kalde sit barn er et udtryk for ønsket om styrke og beskyttelse til og for barnet. Denne styrkeside var det vigtigt for de første kristne i Norden at matche, og de havde derfor fokus på Kristus som den stærke. Nok led han og døde, men han opstod og overvandt det onde, kaosmagterne og døden. Derfor er den ældste store billedlige fremstilling af Kristus en fremstiling af den sejrende - på Jellingestenen. Thor går gennem de stride vande - omtrent Kristus på søen, kæmper med slangen, Midgårdsormen, nedkæmper den, men dør selv - i sin død og opstandelsen træder Kristus slangen for fode. For Grundtvig kan Thor optræde som en slags præfigutation for Kristus, og Thor er i hvert fald den gode, stærke, ligerfremme gud, men Loke er den snedige, forstandige, men også for snedige. Alligevel skal der herske frihed for Loke såvel for Thor. Det er det mest kendte citat om Thor.
Munken Bonifacius holder korset op for at demonstrere Thor ikke har kraft til at hævne at hans hellige træ i Tyskland, Donaregen, er blevet fældet som tegn på at Bonifacius har "mission fullfilled". Endelig viser den moderne film om Thor at myten ikke er udtømt, den kan i hvert fald bruges til underholdning.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Tina - [top]

66/1542 Navnes betydning

Indhold: Tina, Tine af Kristine - Christina ol. alle af det græske Christianos - det betyder at være kristen, tilhænger af eller den som tror på Jesus Kristus. Kristus (græsk Christos) har grundbetydningen "at være salvet (til konge)". Det navn fik Jesus, da hans nærmeste forstod at han var den Messias (hebraisk: salvede), som skulle komme fra Gud og frelse verden, og som det Gamle Testamente havde fortalt om. Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
Der er selvfølgelig mange mulige fortællevinkler. Bare de mange former for navnet fortæller jo at det at bære sin tros "navn" har stået stærkt i vores kultur.
Her foreslås at tage udgangspunkt i grundbetydningen, at være salvet til konge. Her kan man trække linien til David og Samuels salvning af ham. Og fortælle hvordan han blev den største konge i Israels historie, og hvordan drømmen levede, at der skulle salves en ny konge, som skulle skabe den endelige fred og bringe Guds rige til menneskene.
Videre kan man se dåben, kristningen, som en salvning til tro, og til en eksistens som præst, konge, biskop, ja, selv pave.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:


Tiril - [top]

66/1635 Navnes betydning

Indhold: Moderne (1860!) norsk navn. Vel lydmalende fuglekvidder. Fra digt af Welhaven. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Teksten Lokkende toner; Rued Langgaards melodi ; ; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Fint at bære et navn som skal udtrykke længsel.
Det kommer af Tirilil, et navn af "moderne" oprindelse (1860) fra "Lokkende toner", afJohan Sebastian Welhaven

"Der fløi en Fugl over Granehei,
som synger forglemte Sange;
den lokked mig bort fra slagen Vei,
og ind paa skyggede Gange.
Jeg kom til skjulte Kilder og Kjern,
hvor Elgene Tørsten slukke;
men Fuglesangen lød endnu fjern,
som Nyn mellem Vindens Sukke:
Tirilil Tove,
langt, langt bort i Skove"...
(3 vers i alt)
Det er en længsel, som måske ikke når sit mål - men man kender i det mindste lokkesangen
(Rued Langgaard har komponeret melodi til - meget langt fra RockPop! - men den sødeste udgave sunget af findes her: Endelig er Paulus bragt på bane: Rom 8,24-27. Vi kender ikke en gang længselens fulde dybde, men Ånden kan udtrykke den.
Augustin:Mit hjerte er uroligt til det finde hvile i dig
"Der er en vej, som verden ikke kender.." Også Grundtvig

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Rom. 8, 24-28 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? 25 Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. 26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27 Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Rom 8,24-27


Tjalfe - [top]

66/1555 Navnes betydning

Indhold: Etymolgien er usikker, måske Thewa-Alf, som betyder tjener-alf. Der foreslås af nogen også "sejrherre" og "den,der holder det hele". Link til navnet på "Jordens salt"

Hvordan:
At vi er, eller skal være, tjenende væsener er en central ting i kristendommen. Tjenende - ikke Gud, men hinanden. Eller: vi tjener Gud, når vi tjener hinanden (Mt. 25). [Man kan sammenligne med Abdul som navn, som betyder Guds tjener]. Fodvaskningen understreger dette, at vi er her som hinandens tjenere, ikke herskere. Og Jesu ord fra Lukas understreger at det at tjene ikke med henblik på at opnå en belønningen, det er (skal være) så selvfølgeligt som slavens arbejde på Jesu tid. Tjalfe i Poul Madsens Valhalla-udgave lever ikke umiddelbart op til navnet, han er ulydig, sætter fællesskabet på spil for en smule marvs skyld. (Fortællingen står i "Baggrund".

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Om Tjalfe og Røskva: En dag Thor og Loke er ude at køre en tur i menneskenes verden, Midgård. De bliver de trætte og sultne beslutter at banke på døren til det første bondehus, de kommer til. Her bliver de budt velkomne af husfaderen, som bor i den beskedne hytte sammen med sin hustru samt børnene Røskva og Tjalfe. Desværre kan han ikke byde på aftensmad, da de dårligt har nok til sig selv. Thor siger, at det ikke er noget problem, og han slagter straks sine gedebukke, flår dem og lægger skindene ud på gulvet. Han formaner, at når de havde gnavet kødet af knoglerne, skal de smide dem hen på skindene. De må ikke, som det ellers var meget almindeligt, brække benene for at suge marven. Da kødet er kogt i den store gryde, spiser man til maverne er ved at sprække, hvorefter man går i seng og sover til næste morgen. Thor bærer skindene med knoglerne udenfor hytten og svinger Mjølner over dem, og straks kommer bukkene til live, og Thor spænder dem for vognen. Da bemærker han, at den ene af bukkene halter på det ene ben. Thor bliver rasende og spørger om, hvem der har trodset ham og flækket en knogle for at suge marv. En meget brødebetynget Tjalfe må gå til bekendelse. Faderen bliver forskrækket over gudens vrede og tilbyder som bod, alt hvad han ejer. Thor formildes og forlanger, at Tjalfe skal komme med ham til Asgård som hans træl. Børnene, Tjalfe og søsteren Røskva, vil nødig skilles, og det ender med, at de begge forlader deres familie.


Tobias - [top]

66/1379 Navnes betydning

Indhold: Tobias er et drengenavn, der betyder "Gud er god". Navnet kommer via græske fra det hebraiske Toviyyah.
Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia; Om monsterfisken (med billede) ; ; ;

Hvordan:
Måske er det bedste her selve betydningen af navnet. Gud er god. Det kan jo udtrykke en tak for det menneske, man har fået og skal give navn.
Men personen, det er hentet fra, er mest af alt en eventyragtig person, som udrettet meget og får hjælp af ærkeenglen Rafael og får ham endda at se tilsidst i al sin glans. Tobits Bog er en af de Deuterokanoniske Bøger. Den handler om en from jøde Tobit, som bor i eksil i Assyrien. Han bryder loven, da en anden jøde bliver dræbt, ved at give ham en værdig begravelse. Næste morgen bliver han blindet af møg fra spurve. En slægtning Raguel i byen Ekbatana skylder ham ti talenter sølv, og han sender sønnen Tobias til Rages i Medien for at hente pengene. Tobias ansætter en fremmed som fører på vejen. Den fremmede viser sig at være ærkeenglen Rafael. Undervejs bliver Tobias angrebet af en kæmpefisk fra floden Tigris. Fisken bliver fanget, og Tobias tager sig af den.
I mellemtiden er Raguels datter Sara holdt fanget af en ond dæmon Asmodeus, som dræber hendes ægtemænd efter tur. Drabene sker på bryllupsnatten før ægteskabet er fuldbyrdet. Da Tobias kommer frem, får han at vide at han skal gifte sig med Sara, og englen viser ham, hvordan han kan slippe af med dæmonen ved at brænde fiskens hjerte og lever. Det lykkes, og sammen drager de tilbage, hvor Tobias bruger fiskens galde til at helbrede farens blindhed. Da Tobias skal betale sin fører, bliver det afsløret at han er "...Rafael, en af de syv engle, som alle står rede og kan træde frem for Herrens herlighed." Et eksempel på når vi når til pseudoepigraferne at bibelske skrifter ikke altid er meget alvorstunge.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Tobits Bog er en af de Deuterokanoniske Bøger. Den handler om en from jøde Tobit, som bor i eksil i Assyrien. Han bryder loven, da en anden jøde bliver dræbt, ved at give ham en værdig begravelse. Næste morgen bliver han blindet af møg fra spurve. En slægtning Raguel i byen Ekbatana skylder ham ti talenter sølv, og han sender sønnen Tobias til Rages i Medien for at hente pengene. Tobias ansætter en fremmed som fører på vejen. Den fremmede viser sig at være ærkeenglen Rafael. Undervejs bliver Tobias angrebet af en kæmpefisk fra floden Tigris. Fisken bliver fanget, og Tobias tager sig af den.
I mellemtiden er Raguels datter Sara holdt fanget af en ond dæmon Asmodeus, som dræber hendes ægtemænd efter tur. Drabene sker på bryllupsnatten før ægteskabet er fuldbyrdet. Da Tobias kommer frem, får han at vide at han skal gifte sig med Sara, og englen viser ham, hvordan han kan slippe af med dæmonen ved at brænde fiskens hjerte og lever. Det lykkes, og sammen drager de tilbage, hvor Tobias bruger fiskens galde til at helbrede farens blindhed. Da Tobias skal betale sin fører, bliver det afsløret at han er "...Rafael, en af de syv engle, som alle står rede og kan træde frem for Herrens herlighed." (Wikipedia).


Troels - [top]

66/1480 Navnes betydning

Indhold: Navnet er gammel dansk og betyder Thors spyd. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: ; ; ; ;

Hvordan:
At være tordengudens spyd udtrykker et ønske om styrke. Thor var i den nordiske mytologi Odins ældste søn og den næstvigtigste af guderne. Thor repræsenterer den tanke at det gode skal have guddommelig styrke for at vinde over det onde. Han er i kamp med Midgårdsormen - det ur-onde - og jætterne, symbol al ondskabs uvæsen. For Grundtvig (og en del af grundtvigsk kirke- og folkeliv) blev det en levende symbolik. Et af de kendeste ord af Grundtvig er "Frihed for Loke, såvel som for Thor", hvor Loke, står som symbol for det listigt onde, mens Thor for det dristigt gode, og pointen er at et samfund har bedst af at begge sider får lov til at komme til orde.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Trygve - [top]

66/1627 Navnes betydning

Indhold: Gammel norsk for "troelig", altså pålideligLink til navnet på "Jordens salt"

På www: ; ; ; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
At bære et navn, som betyder at man er til at stole på, er flot. Det er et meget norsk navn. Der er ikke mange, der hedder det, udenfor Norge.
To steder fra bibelen, om fasthed og at være til at stole på (Mt 5,37) og Mt. 11,7-9 (citeret på siden).
En af de første Trygve'r, vi hører om, er kong Trygve Olavson: Han blev slået ihjel af sine fjender, den danske konge Svend Tveskæg, men hans dronning, Astrid, slap væk og flygtede i en lille båd ud til en ø, hvor så Olav Trygveson blev født. Han tilkæmper sig kongeretten - efterhånden.
Andengenerationsindvandreren V. Trygve Jordahl 1898-1984. Han er biskop. Trygve Jordahl var uddannet teolog, har været militærpræst i hele sin karriere. Var "Director to Military personel", blev biskop. Født i Minnesota, død i Arizona, anden generasjonsinnvandrer fra Norge. [Sp: Er du den der skal være soldat og biskop på en gang?]
Den berømteste Trygve er vel Trygve Lie. Hans far emigrerede uden familien til USA, og vendte aldrig tilbage. Moren klarede sig gennem stor fattigdom - og Trygve fik et livslangt engagement for fattige i samfundet. Han var fremstående medlem af arbejderpartiet - han var handelsminister, da Tyskland besatte Norge. Det var Trygve, der befalede at alle skibe i norske havne skulle sejle til allierede havne, da tyskerne besatte landet i 1940. Han selv blev minister i eksilregeringen i London. Og efter krigen var han så respekteret for sin politiske indsats, at han blev valgt som den første generalsekretær for FN.
Hans politik og metoder til at nå sine mål som generalsekretær er dog blevet diskuteret stærkt - ikke alle mener at han levede op til sit navns betydning. [Sp: .der skal være pragmatisk ogmålrettet?]
Teolog for åbenhed: Å ha med Trygve Wyller, professor i teologi. f. 1950 kan være anledning til å snakke ganske litt omat teologi kan være mange forskjellige ting. Se også "tekst". Trygve Wyllers fagfelt er samtidsteologien og forholdet mellom teologi og andre beslektede fagtradisjoner. Sentralt står spørsmålet om teologien har et bidrag til åpenhet, inklusjon og etisk dømmekraft i et fragmentert og moderne samfunn. Dekan for det teologiske fakultet fra 2007
[Er du den der skal bruge din faglige kompetanse for vanskelig stilte?]

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 11, 7-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 5, 37- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Om Trygve Myller: Trygve Wyller, professor i teologi. f. 1950 Citizenship and justice har stått i fokus for Wyllers arbeid de senere årene, med internasjonal publisering om medborgerskap for vanskelig stilte, tolket i lys av nyere teologi og kritisk teori. Trygve Wyllers fagfelt er samtidsteologien og forholdet mellom teologi og andre beslektede fagtradisjoner. Sentralt står spørsmålet om teologien har et bidrag til åpenhet, inklusjon og etisk dømmekraft i et fragmentert og moderne samfunn.
Dekan for det teologiske fakultet fra 2007 sp Er du den der skal bruge din faglige kompetanse for vanskelig stilte?


Verena - [top]

66/1636 Navnes betydning

Indhold: navnet betyder "Den gode frugt". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: ; ; ; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
260-320 f i Theben, fornem, kristen familie. Hun fulgte med nogle officerer, slægtninge, med den tebanske legion. Hun tog sig af syge og sårede.Legionen blev af kejser Maximinian beordret til et felttog mod Gallien. Den tebanske legionen konverterede på éngang (de var 6666 mand) til kristendommen - foranlediget af Verenas slægtninge, Mauritius og Viktor. De blev henrettet - og hele legionen blev udryddet af kejseren. Verena bosatte sig i en hule nær det nuværende Zürich som eremit - from eneboer. Hun bad og fastede uophørligt, hedder det, men hun fik også tid til at helbrede alle slags sygdomme og hun blev berømt for både fromhed og helbredelser. Derfor blev hun fængslet - i fængslet styrkede og trøstede Sankt Mauritius hende. Da hun slap ud igen fortsatte hun sit helbredende virke. Festdag 14. september.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Veronica - [top]

66/1626 Navnes betydning

Indhold: Latin for det græske "pherein + nike", bære sejr.Link til navnet på "Jordens salt"

På www: ; ; ; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Det er jo flot at hedde "den, der bærer sejr". Nike var i den græske mytologi navnetpåsejrens gudinde.
Når Veronica blev et brugt navn, skyldes det Den hellige Veronica. I følge legenden blev Veronica voldsomt bevæget, da hun så Jesus bære korset ud mod Golgata. Hun gav ham sit slør, så han kunne tørre sveden af sit ansigt. Da han havde gjort det, blev der på mirakuløs vis aftrykt et billede af hans ansigt.
Sankt Veronica fra Julianis, 1660-1727. Kanoniseret i 1839. En typisk historie. Allerede tre år gammel bekynrede hun sig om fattige (hun var datter af grev Giuliani af Urbino.) Hun ville dele sin mad med dem, og sit tøj med fattige børn, hun så på gaden. Hun var meget bestemt med at få sit fromhedsliv ført igennem, og faren indvilligede til sidst i at hun kom i kloster. Hun var igennem en del prøvelser, fristet at vende tilbage til "verden", men hun holdt fast i klosterlivet. Blev leder, først af novicerne, så af hele kloster. Altid prøvede hun at skærme nonner og novicer - hun sørgede for større celler, og rindende vand. Hun havde en livslang hengivelse til korsfæstede Kristus. Ikke uden grund tog hun navnet Veronica, da hun gik i kloster.
En opbyggelig tolkning: At bære sejr, som begge de kendte Veronicaer viser det, er at hengive sig med omsorg til de lidende.
Veronika Gut 1757 - 1829 svejsisk frihedskæmperhelt - kæmpede mod franskmændene.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Victor - [top]

66/1409 Navnes betydning

Indhold: Fra latin: En sejrherre. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: ; ; ; ;

Hvordan:
Det er et af de navne, hvor man kan tage udgangspunkt i at man bruger et navn til at ønske det bedste for sit barn, sejr. Man kan også komme ind på hvad den individuelle sejr kan være. Hvad betragter vi som kultur som sejr (succes) - findes der en dybere og egentligere sejr. (Som i forbindelse med Markus kan der paralleliseres til jihad). Også parallelt med med Signe

Krydshenvisninger: Markus; ; ; ; ; ;

| 1 Kor. 9, 24- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Fil. 3, 13-14 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Paulus: Dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. 1. Kor. 9,24f


Viola - [top]

66/1572 Navnes betydning

Indhold: Violet eller Viola. Efter blomsten viol. Med farven violet som grundbetydning.Link til navnet på "Jordens salt"

På www: ; ; ; ;

Hvordan:
Blomsternavne er yndige. Eventuelt kan man spørge om andre navne end viol(a) og spørge om de kan kende pigenavnene bag blomsterne (til højre på siden). Man kan fortælle om kirkeårets farver, hvordan violet er de alvorlige perioders farve - fasten og advent. Så må man jo fortælle at engang var advent en fasteperiode, hvor man skulle gøre sindet klar til at fejre julen. I dag er hele julemåneden fest - efter nytår følger fastekurene i ugebladene. Den kirkelige faste først efter fastelavn.
Violet Jessop er en interessant skæbne. Hun overlevede med nød og næppe den turbekulose, som slog hendes forældre i hjel. Hun kom i kloster og blev uddannet som sygeplejerske. Hun var så skibssygeplejerske i på de store krydstogtskibe, som sejlede over Atlanten. Hun overlevede tre skibsforlis. Det første var det berømteste af alle, Titanics. Man kan forestille sig at hun har været med til at stå at synge Nærmere Gud til dig - inden hun åbenbart var en af dem, som kom i bådene.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


William - [top]

66/1570 Navnes betydning

Indhold: Fra oldtysk Wilhelm: vilje og h(j)elm = beskyttelse. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Frederck Lamb's painting of William Penn; Birth of Pensylvania Wikipedia om William Penn; Wikipedia (dk) om Shakespear; William Conqueror;

Hvordan:
Det er rigtig fint at hedde noget med "vilje til at beskytte". Helm/hjelm er netop den beskyttende hovedbeklædning. Skulle der sidde Anders And-fans blandt konfirmanderne kan de glæde sig over Carl Barksforsiden fra 1952. Anders står med den hjem, som giver (beskyttelses)magten over hele Nordamerika. Hele Disneysfortælling handler så om hvordan beskyttelsesmagt bliver til fristelse til at tage magt som undertrykker.
Måske er det på grund af grundbetydningen at William/Vilhelm meget ofte er et kongenavn (på tysk i form af Wilhelm). Det er ikke helt sikkert at så mange af af Englands borgere i midten af 1000-tallet synes at William fra Normandiet kom som beskytter - i hvert fald kom han til for altid senere at hedde William the Conqueror - Vilhelm Erobreren.
En englænder, der virkelig lyser op i historien, er William Shakesspeare. Han lyser op gennem sin søgen efter at afdække menneskets magtspil og lidenskaber i sine skuespil. Det religiøse i sig selv spillede ringe rolle. En digtsamling "The passionate Pilgrim" handler ikke om pilgrimsrejsende, men om hvordan kærlighed mellem to kan være så lidenskabelig som pilgrimmes søgen efter målet.
En tredje englænder er William Penn - (1644-1718). Han var godsejersøn, blev grebet af den radikale friheds- og lighedssøgende kvækerbevægelse, blev smidt ud af Oxford University, men - på grund kongens gode venskab og forpligtelser i forhold til faderen hjemme i Irland, fik William tildelt et område i det engelske Nordamerika, som senere blev til staten Pennsylvania - det betyder "Penns skov". Den blev et fristed for alle religiøst forfulgte.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Birth of Pensylvania:, 1680, by Jean Leon Gerome Ferris. William Penn, holding paper, standing and facing King Charles II, in the King's breakfast chamber at Whitehall. https://en.wikipedia.org/wiki/William_Penn#/media/File:The_Bir th_of_Pennsylvania_1680_cph.3g07157.jpg


Xille - [top]

66/1563 Navnes betydning

Indhold: Navnet Xille synes at være opstået inden for numerologien. Der tillægges det visse karaktertræk. "Du er en lidenskabelig person som især handler pr. instinkt." Men det er nærliggende at se det modelleret over Cille/Sille - kælenavne for CecilieLink til navnet på "Jordens salt"

På www: NameKun. Numerologisk.; ; ; ;

Hvordan:
[Der findes 2 personer i Danmark, der bærer navnet Xille. Jeg lod mig fange af problemstillingen, at tal har betydning - og lavede siden, som den nu ser ud. Man kan bruge den - især hvis navnets bærer er meget bevidst om at der ligger et numerologisk valg bag. Så kan man komme sjove steder hen - bl. a. til dommedagsprofetier og frygt.]
Det er også muligt at springe direkte til Cecilie, og så fortælle ud fra den navneside.
Men man kan altså fortælle at det med tal altid har betydet noget for menneskene, til at betegne noget indhold (jfr. Sankte Simeons sang), eller til at tage varsler og tolke på forskellig vis.
Hvis man har talent for at få sine konfirmander til noget fysisk, kan man måske danse den som kædedans - jfr YouTube-linket. NB - det er ikke redaktørens force.
Ildevarslende tal - fra Johannes Åbenbaring. Dyrets tal, 666, har mennesker kredset om hele kirkens historie! 1260 har også været brugt som et gæt på året for dommedag. De store historiespekulationer blandt de fransciskanske spiritualer gav blandt andet grobund, nu skulle historiens sidste epoke, Helligåndens, oprinde.
1588 stod ikke i bibelen, men det svirede med dommedagsrygter - en anset profet udsagde til den spanske kong Fillip II at et stort rige ville gå under, Phillip troede det var England, men det blev hans eget, da det meste af hans armada (billedet) gik under ud for Englands kyster. I Kattegat fangede man en fisk med underlige tegn, den danske konge døde af skræk. Rektor og salmedigter Hans Christensen Sthen fyldte 44. 44 / 88 - det måtte betyde noget. Måske skulle han dø. Angsten greb også ham. Men pludselig faldt der ro over og ham han skrev: "Hans Anno". Det betød jo både "Hans' år", altså hans eget, men jo dog især hans, altså Herrens år. Og så skrev han en salme med vers udfra hvert bogstav i Hans Anno. Det blev til den fortrøstningsfulde "Du Herre Krist", som lægger alt i Guds hånd - også dommedag, verdens og det enkelte menneskes.
Følg eventuelt nedenstående henvisningerne for at se mere.
Sidste del af kirkeåret er præget af tekster om dom, så det kan måske motivere til den længere fortælling her.

Krydshenvisninger: Det forunderlige år 1588; Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:


Yaroslav - [top]

66/1661 Navnes betydning

Indhold: Slavisk navn. sandsynligvis af "Jarilo" = solen og "slav" = ære. I kristen traditon blev det forstået som "den der giver Gud æren".. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia Yaroslav den vise; Wikipedia - Yaroslav Pelikan Wikipedia - Soldats Svejks forfatter; ; ;

Mål: Gennem navnets betydning, dets ophav og dets historie, og eventuelle både kendte og ukendte bærere af navnet at bringe eksistentielle og/eller etiske forhold i samtale. Med mere eller mindre tilknytning til den, der på et givet hold bærer navnet.

Hvordan:
Kristus kaldes ofte "Sol Invictus" - den uovervindelige sol. Derfor er Yaroslav et flot navn at give sin søn - når man endda sætter "at ære" efter. Det er muligt at fortælle om en kristen konge i Kiev, allieret med "russerne" - som var skandinaviske vikinger. Eller en præstesøn, som skrev på skrivemaskine, før han kun holde en blyant i hånden. Eller meget mærkeligt livsforløb, som rummer politik, revolution, engagement for et oprindeligt folkeslag - men hvor han i dag er mest kendt for den humoristiske roman "Soldat Svejk".
Edd der skal gøre noget overraskende for din familie? - Edd der skal lægge dine kræfter i vidt forskellige ting?

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Yaroslav d. 1 af Kiev/Novgorod.978-1054.Regerede fra 1019. Tilkæmpede sig magten imod sin fars vilje. Hans var den første kristne regent i Kiev - Yaroslav var også kristen. Men han måtte kæmpe med Byzans - det østromerske rige - for at bevare selvstændigheden. I den kamp fik han støtte af væringer - vikinger - fra Skandinavien - og han er nævnt i de norske sagaer. Det var disse vikinger som kom til at lægge navn til Rusland - araberne, som de også lejlighedsvis stødte sammen med, kaldte nemlig vikingerne "Rus" - så Rusland betyder "Vikingeland".
Jaroslav Haek 1883-1923 - humoristisk skribent - kendt som forfatteren af venligt-humoristiske bog "Den gode soldat Svejk". Han er en af de mere besynderlige skikkelser og skæbner. Umådelig produktiv som journalist og redaktør - en overgang redaktør af "Dyrenes verden", (efter at have redigeret "Kvindernes horisont" et års tid). Han blev dog fyret da han bragte artikler om dyr, han selv havde opfundet! Han begyndte som anarkist, blev socialist, kommunist, trotskist - partikommisær i sovjetrepublikken Buryat, hovedsageligt med en mongolsk befolkning, buryat'erne - hvor han stadig æres som skaber af Buryatet-alfabet og grundlægger af en national Buryat-litteratur. Han blev syg, endte igen i Tjekkiet, uden for al politik.
Yaroslav Pelikan 1923-2006 er født i Chicago. Hans forældre kom fra Slovakiet - faren var luthersk præst. Han var et vidunderbarn, som 3 årig fik han en skrivemaskine, fordi han var lille til at holde en blyant - og han ville skrive! Han overvejede at ville være musiker, men studerede teologi, blev præst - og blev kirkehistoriker - med et kæmpestort forfatterskab. Han og hans kone gjorde det overraskende at konvertere til den russisk-ortodokse kirke - ikke populært i den lutherske familie.


Claus - [top]

66/1504 Navnes betydning

Indhold: Eller Klaus. Af Nichelaos, græsk: Nike = sejr og Laos = folk, altså "folkesejr". [Klavs, Nicolaj, Nicklas, Niels kommer også af Nikelaos] Et navn, der signalerer styrke. Den enkelte, som bærer det, er ikke bare sig selv. Det han gør er for hele folket.
Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

På www: ; ; ; ;

Hvordan:
Grundbetydningen af navnet er jo rigtig flot. Folket, der sejrer. Der kan spindes en ende over revolutioner og oprør, arabiske forår mm, - alt efter egen vinkel.
Det er oplagt at fortælle om de historiske rødder til julemanden, biskop Nicholaos, i Myra (250-343). På billedet ser vi biskop Nichelaos. Han står med en pung og skal til at købe tre børn fri fra at ende som prostituerede. Han blev børnenes helgen. Han kommer med gaver til dem - og han lagde navn til Santa Claus - hellige Niclaus - julemanden! Og hvis man er in the mood, kan man fortælle hele historien om forestillingen om julemanden. [Der er link direkte fra siden]

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Freja - [top]

66/1360 Navnes betydning

Indhold: Freja er navnet på frugtbarheds- og kærlighedsgudinden i den nordiske mytologi.

Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Credit: Regnbuebilledetq; Wikipedia: Freja Wikipedia - Freya von Moltke; ; ;

Hvordan:
Freja var frugtbarhedsgudinde i den nordiske mytologi. I de fleste trosformer med flere guder er der næsten altid en personagtig repræsentant for det, der skaber liv og vækst i naturen og giver afgrøde og udbytte. En sådan er Freja. Så er hun også kærlighedens og erotikkens gudinde. I en tro som kristendommen (og jødedommen og islam) hvor Gud tænkes som én, tager Gud sig af den side - i kraft af at være livets skaber. Se bibelstof under "Baggrund".
I bibelen er naturens vækst og frugtbarhed en velsignelse; af og til blir den også billede på forskellige former for åndelig vækst.
Der er ikke så mange kvinder i den kendte historie, som hedder Freya. Men Freya von Moltke (1911-2010) er en af dem. Hun blev født ind i en rig bankfamilie i Køln, Tyskland. Studerede jura - og blev doktor jur. Hun blev gift med Helmuth James von Moltke - en tysk adelig, blandt andet med godset Kreisau i Polen som sit sted. Begge arbejdede de med folke- og menneskerets jura. Og ydede en ikke-voldelig modstand mod Hitler-regimet. Tidlig blev de klar over hvor galt det var. Han skrev til hende i 1941 - "Tusinder bliver slået ihjel hver dag, og tusinder tyskere vænnes til at slå ihjel hver dag. Hvad vil vi sige når vi engang bliver spurgt: "Hvor var du henne dengang". De skrev artikler og holdt foredrag, der kritiserede fx. nazisternes politik netop overfor jøder. Nazisterne arresterede Helmuth James for hans kritik. Da han var højt på strå i samfundet, sad han i et ret mildt fængsel, men da det mislykkede attentatforsøg mod Hitler 20. juni 1944, som også teologen Dietrich Bonhoeffer var med i, havde fundet sted, henrettede regimet en række arrestede kritikere - selvom de ikke havde med attentatet at gøre. Blandt dem var Freyas mand. Hun selv flygtede, men fortsatte oplysningen om det nazistiske regime og kæmpede videre for respekten for menneskerettigheder - også efter krigen. Selv var hun forlængst over 90, da hun var med til at oprette et internationalt center for menneskerettigheder i den by, Moltkerne havde haft deres centrum, Kreisau. Hun rejste med sine sønner til Sydafrika i 1956, havde socialt orienteret virksomhed, men måtte forlade landet, da hun ikke kunne affinde sig med apartheidssystemet.
Sp: Er du den der utrætteligt skal oplyse om brud på menneskerettigheder?

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| 1 Mos. 8, 20-22+Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Mos. 9, 13- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mk. 4, 26-32 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Bibelstof: Han har skabt jorden så den frembringer alt levende (1. Mos. 1.). Efter den store vandflod lover han at høsttid skal følge såtid, og sætter regnbuen som tegn på denne ensidige aftale. Og hos Jesus bliver væksten i natur og landbrug billede på fremvæksten af Guds rige selv. Bonden sår, men selve væksten sker af sig selv. (Mk. 4) Det bruger Jesus som bekendt som billede på den måde Guds rige kommer. Man lægger flere stede i Ny Testamente mærke til det underfulde ved væksten: Jesus siger et sted: "Hvis ikke hvedekornet lægges i jorden bliver det bare det ene korn. men kommer det i jorden så vokser det op og bærer meget frugt". (Joh. 12,24) Han kan have tænkt på sig selv, men også på det enkelte menneske. Det må ikke isolere sig, men hengive sig til livet med andre - da bærer det frugt, når det gør det. Paulus bruger et lidt det samme billede, men nu på hvor anderledes man skal forestille det vil være med det dødes opstandelse i forhold til livet før døden. Jesus siger et sted: "Jeg er vinstokken, I er grenene" - et billede på en underfuld vækstsammenhæng mellem ham og dem der tror ham.


Laura - [top]

66/1352 Navnes betydning

Indhold: Af helgennavnet Sct. Laurentius, som er latin og det betyder "den laurbærkransede" - dvs den ærede, "vinderen". Det er det samme navn som også er blevet til Lars og Laurits.
Link til navnet på "Jordens salt - Verdens Lys".

På www: Jordens salt; Wikipedia Wikipedia Sankt Laura af Konstantinopel 1453; Wikipedia Sankt Laura af Cordoba 864; ;

Hvordan:
Udgangspuntet må være: "Du er en vinder!" - (Hvis da ikke særlig individuelle grunde taler for noget andet). Laurbærkransen er et hæderstegn - den romerske kejser afbilledes meget ofte med laurbærkrans. Den afbillede mønt gør det muligt en passant at mindes kejser Augustus. (Hvor er det lige I har hørt om...?). Paulus bruger sejrskransen som billede på det evige liv, det som døden ikke kan overvinde. Sct. Laurentius historie kan fortælles, han holdt fast ved sin godhed for de fattige, det kostede ham livet.
Hele to helgeninder bærer navnet Laura. Med mærkelig ens skæbner med 600 års mellemrum. Begge dræbt af indtrængende muslimer i hhv. Spanien og Konstantinopel - og begge slået i hjel ved skoldning. De markerer de to perioder, hvor islam var en trussel for forskellige dele af Europa. Den første ekspansion og så ekspansionen, som fulgte korstogene. [Foruden det historiske er det faktisk muligt med en kunsthistorisk billediagtagelse - som nok afspejler forskellig forståelse af "hellighed" - fra 800tallet stadigt det himmelsk værdige lysende ikoniske indfald i verden til "hellighed" bundet til kød og blod og kropslighed - "moderne".
Måske bliver det relevant at tale om, hvordan vi kan tale om "du er en vinder" på baggrund af de tre helgenskæbner. Så kan vi springe tilbage til hovedkonteksten for "Jordens Salt" - bjergprædikenen: Salige - eller heldige (med den ny aftales stærkere oversættelse) er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer.. Hvorfor salige/heldige?

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 5, 11- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Om Laurentius:
Laurentius (f. omkring 230 i Toledo i Spanien - d.10. august 258 i Rom, Italien) var skatmester i Rom. Det fortælles at han, efter at pave Sixtus II blev henrettet, fordelte kirkens skatter til de fattige - imod kejseren Valerian d. 1.s befaling. Derfor blev Laurentius henrettet ved langsom stegning. I kunsten afbildes han ofte med en stegerist (dødsmåden) eller en pengepung (det som fremprovokerede henrettelsen). Han er de fattiges, forbrændtes, og brandvæsenets helgen - og har helgendag d. 10. august


Mads - [top]

66/1543 Navnes betydning

Indhold: Mads er den danske kortform af Mathias, som er den græske form af det hebraiske navn Mathæus, som betyder Guds gave. - Link til navnet på "Jordens salt"

På www: ; ; ; ;

Hvordan:
Allerførst kan man jo (sam)tale om hvordan man kan kalde et menneske "Guds gave".
Dernæst om det meget yndige billede af evangelisten Mathæus og en engel. Englen er Mattæus' særlige symbol. Her dikterer den til ham, hvad han skal skrive. Måske kan vi tænke på det som Jesus, siger om "sine små" - de mennesker, han kom til - : "De har alle en engel i himlen som altid ser Gud ansigt."
Om disciplen Mathæus er der at fortælle om muligheden for at ændre sit liv: Tolder og apostel. - Jesus kom en gang forbi en romersk skatteopkræver. Folk hadede dem, fordi de krævede skat op til fjenden og fordi de tit stak noget til siden til sig selv. Jesus gik ind til ham, - han hed Mattæus - og sagde: følg mig - og det gjorde Mathæus så.
Mads Gilbert Gaza / genopliving af mand - He describes himself as a "practising agnostic, with a recurring need for prayer".

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Magnus - [top]

66/1377 Navnes betydning

Indhold: Magnus er latin og betyder "stor". Link til navnet på "Jordens salt"

På www: ; ; ; ;

Hvordan:
Det er jo flot at hedde den "store". Stor kan man være på mange måder. Jesus regnede tydeligt nok ikke med ydre storhed, men storhed er at være ydmyg, det betyder: hengive sig til - til det gode, sande, retfærdige - Gud.
Men man har også holdt af at give store herskere tilnavnet "Magnus". Her er et par eksempler fra historien. Også ét hvor anekdoten fortæller om kong Knud d. Stores erkendelse af egen begrænsning. Kan læses på siden.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Margrete - [top]

66/1359 Navnes betydning

Indhold: Af Margareta (fra omkring 11. århundrede), der er en græsk-latinsk form af det persiske ord for 'perle'. Navnet har også formerne: Margit, Grethe, Mette, Megan. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Jordens salt; ; ; ;

Hvordan:
At hedde perle er noget fint. Jesus bruger det at sætte alt ind på at få den skønneste perle som billede på at sætte alt ind på at få Guds Rige.
Der findes adskillige helgener, som bærer navnet Margrethe. Den ældste er Margaret af Antiokia (289-304). Hendes mor døde kort efter hendes fødsel,og hun blev opdraget hos en kristne sygeplejerske. Hun ønskede af forblive uberørt af mænd, og da faren erfarede dette,forstødte han hende. En romersk embedsmand ville gerne giftes med hende, hvis hun fornægtede kristendommen, men det ville hun ikke, og hun blev pint og torteret, men hun overlevede og slap væk. Der gik mange historier om hendes evner til overvinde dæmoner - her et billede, hvor hun gør det med en hammer.
Den næste helgen (af Cortona, 1247-1297) mister også sin mor, og det har konsekvenser (Se baggrundstof), som efter mange trængsler ender med at hun grundlægger orden under fransciscnerne.
Den sidste er tilgengæld prinsesse og dronning hele vejen igennem, men gør godt for pilgrimmene.(jfr. Baggrundsstof).
Endelig er det jo værd at nævne at også Danmark har sine stærke Margreter (politisk stærk mest den første!) - vores histories to regerende dronninger. Ingen af dem er dog helgenkårede.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Baggrundsstof:
Flere helgener: Margaret af Antiokia 289-304. Festdag 20. juli i den romersk-katolske kirke.
Margaret of Scotland (Skotlands perle) 1045-1093, Født prinsess, gift med den skotske konge, from kvinde, som sikrede pilgrimmene gode rejsemuligheder (færgeforbindelse mellem Queensferry North og South. Hun blev mor til tre skotske konger. Helgenkåret 1250.
Margaret of Cortona 1247-1297 havde en skæbne, man har læst om før. Hendes mor døde da hun var syv, fik et dårligt forhold til den nye stedmoder, levede et vildt og berygtet liv, da var blevet gammel nok den slags. En rig ung mand forelskede i hende og tog hende hjem, men hun var altfor meget under hans klasse til at han fik lov at gifte sig med hende, så hun var hans elskerinde. Daen dag kun hans hund kom hjem fra jagt, blev hun bange og med hunden gik hun ud og fandt ham - myrdet i skoven. Hun måtte forlade ejendommen, hjemme hos stedmoderen var hun ikke velkommen, og hun endte med at gå i kloster og tilslutte sig Fransiscanerordenen. Hun grundlagde en selvstændig orden, som respekterede Fransiscanernes klosterregler. Festdag 22 februar/ 16. maj.


Mathias - [top]

66/1357 Navnes betydning

Indhold: Mathias er et drengenavn - med den danske kortform Mads. Mathias, som er den græske form af det hebraiske navn Matthæus, som betyder Guds gave. - Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Jordens salt: Mads; ; ; ;

Hvordan:
Allerførst kan man jo (sam)tale om hvordan man kan kalde et menneske "Guds gave".
Om det meget yndige billede af evagelisten Mattæus og en engel. Englen er Mattæus' særlige symbol. Her dikterer den til ham, hvad han skal skrive. Måske kan vi tænke på det som Jesus, siger om "sine små" - de mennesker, han kom til - : "De har alle en engel i himlen som altid ser Gud ansigt."
Om disciplen Mattæus er der at fortælle om muligheden for at ændre sit liv:
Tolder og apostel. - Jesus kom en gang forbi en romersk skatteopkræver. Folk hadede dem, fordi de krævede skat op til fjenden og fordi de tit stak noget til siden til sig selv. Jesus gik ind til ham, - han hed Mattæus - og sagde: følg mig - og det gjorde Mattæus så.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Nikolaj - [top]

66/1355 Navnes betydning

Indhold: Af græsk: Nike = sejr og Laos = folk, altså "folkesejr". [Claus, Klavs, Nicolaj, Nicklas, Nick, Niels kommer også af Nikelaos] Et navn, der signalerer styrke. Den enkelte, som bærer det, er ikke bare sig selv. Det han gør er for hele folket.
Forklaring] Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Jordens salt: Nikolaj; Wikipedia (om Sankt Nikolaus) ; ; ;

Hvordan:
Grundbetydningen af navnet er jo rigtig flot. Folket, der sejrer. Der kan spindes en ende over revolutioner og oprør, arabiske forår mm, - alt efter egen vinkel.
Det er oplagt at fortælle om de historiske rødder til julemanden, biskop Nicholaos, i Myra (250-343). På billedet ser vi biskop Nichelaos. Han står med en pung og skal til at købe tre børn fri fra at ende som prostituerede. Han blev børnenes helgen. Han kommer med gaver til dem - og han lagde navn til Santa Claus - hellige Niclaus - julemanden! Og hvis man er in the mood, kan man fortælle hele historien om forestillingen om julemanden.
Med alle navnets former er det et af de populæreste overhovedet. Det kan være en udfordring at man på et hold sagtens kan have fire-fem navne med denne rod. Hvis Nikolaj er der, kan man måske lægge særlig vægt på at nå hurtigt frem til den store Nikolaj i dansk kirkes historie, nemlig Grundtvig og eventuelt bruge de særlige Grundtvigsider. Når det er Nicklas eller Claus der er indgangen, så lægge vægten på julemandssporet - og bruge de særlige sider om ham.

Krydshenvisninger: Jordens Salt; Julemandens historie; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:


Peter - [top]

66/1349 Navnes betydning

Indhold: Peter er den danske form af det græske ord Petros. Det betyder klippe. Det var det navn, som Jesus gav disciplen Simon som tilnavn. Peter - eller en tro som Peters - var den klippe, som kirken skulle bygge på. Link til navnet på "Jordens salt"

På www: Wikipedia: Apostelen Peter; ; ; ;

Hvordan:
Peter betyder klippe. Klipper er noget man kan stole på. Noget der holder. Så det er ikke sært at man gerne vil kalde sit barn Peter - eller Petra, hvis det nu var en pige. I Danmark er det det mest almindelige drengenavn i alle aldre. Når det er blevet så populært er det helt sikkert, fordi Jesus kaldte en af sine disciple det, ham der ellers hed Simon. Han skulle hedde Peter, fordi han skulle være den klippe, kirken skulle bygge på. Og så kan vi ellers af Peters historie lære at man både kan være klippe og samtidig komme i tvivl, svigte, tage fejl - gennem fejl og mangler var Peter klippen.. [Hvor fromt den enkelte præst her vil fortsætte, fordi den egentlige klippegrund var Guds kærlighed e.l. - bliver op til ens egen stilfornemmelse, men det er da vel ellers sagen?] "Peter" er en af de sider, hvor der er en underside med billedtekster. De lyder sådan: 1. Det hele begyndte med en overraskende fiskefangst.Da han og hans kammerater havde fisket en hel nat uden at fange noget, og Jesus så sagde: Smid nettene ud en gang til. På dit ord, sagde Peter, og så fyldtes nettene til bristepunktet af fisk. Peter faldt på knæ, det var altfor stort for ham, og han var kun en syndig mand. Men Jesus sagde at han skulle rejse sig: Fra nu af skal du fange mennesker! 2. Klippetro er også en tro, som kan komme i tvivl. 3. Peter bekendte som den første: "Du er frelseren, du er Guds søn". Og Jesus sagde til gengæld at han var den klippe, som kirken skulle bygge på, og at han ville få nøglen til låse op og låse i for mennesker.. 4. Kort efter måtte Jesus sige "Vig bag mig, Satan" - fordi han protesterede over at Jesus skulle lide og dø. 5. Peter - stærk i troen, men også den der havde svigtet. Efter Jesus var opstået fra de døde, spurgte han Peter, om han elskede ham. Det gjorde han hele tre gange - én gang for hver af de gange, Peter havde fornægtet ham, dengang Jesus var blevet arresteret. Men hver gang Simon Peter nu sagde ja, sagde Jesus så også: "Vogt mine lam" - Vær hyrde i min kirke.

Krydshenvisninger: Jordens Salt; Navn og identitet; ; ; ; ;

| Mt. 16, 13-26 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Det hele begyndte med en overraskende fiskefangst.Da han og hans kammerater havde fisket en hel nat uden at fange noget, og Jesus så sagde: Smid nettene ud en gang til. På dit ord, sagde Peter, og så fyldtes nettene til bristepunktet af fisk. Peter faldt på knæ, det var altfor stort for ham, og han var kun en syndig mand. Men Jesus sagde at han skulle rejse sig: Fra nu af skal du fange mennesker!

Vandringen på søen: Klippetro er også en tro, som kan komme i tvivl.

Peter bekendte som den første: "Du er frelseren, du er Guds søn". Og Jesus sagde til gengæld at han var den klippe, som kirken skulle bygge på, og at han ville få nøglen til låse op og låse i for mennesker..

Kort efter måtte Jesus sige "Vig bag mig, Satan" - fordi han protesterede over at Jesus skulle lide og dø.

Efter opstandelsen: Peter - stærk i troen, men også den der havde svigtet. Efter Jesus var opstået fra de døde, spurgte han Peter, om han elskede ham. Det gjorde han hele tre gange - én gang for hver af de gange, Peter havde fornægtet ham, dengang Jesus var blevet arresteret. Men hver gang Simon Peter nu sagde ja, sagde Jesus så også: "Vogt mine lam" - Vær hyrde i min kirke.