Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

5. s. e. påske b

Dagens evangelium: Joh. 17. 1-11 - Faderens herliggørelse, bøn for disciple

Teksten online:
| 1992 Nye online version | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Det første af den bøn, ofte kaldet 2: Tekstligt før påske, men sagligt fin før Kristi Hrft.. 3: GT understreger tilhørsforholdet til Gud.

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Lectionary Greek" target="_blank" title="">Lectionary Greek

Til eksegesen: Lectionary Greek dækker v. 6-19.
En noget anderledes måde at fortolke Jesu ypperstepræstelige bøn på. Grafikken her på siden, som måske mest ligner en tornado fremstiller dynamikken i bønnen. Hvis man har en god halv time kan man høre den udlagt på letforståeligt tysk her: [Florian Sondheimer] Jesu hohenpriesterliches Gebet

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 17

Prædikener til søndagen: 5. s. e. påske - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"The blessing Jesus prays for is: That we may be one as Jesus and God are one. That is, the quality of companionship between Jesus and God is the measure of our companionship with each other. Shortening the quotation to: That all may be one; misquotes the verse as it omits the defining quality of the oneness to which we are called." George Hermanson. Se her -

[237/sep5-b ]

Religionspædagogiske noter:Florian Sondheimers grafik og link - Jesu Ypperstepræstelige bøn - - - -

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frandsen, Kristen Skriver
Jesus er dette prisme [for herlighedens lys/ livets lys (kap 1)]. Hans afsked - han er på vej ind i det lys han kom fra.. men han efterlader ikke sine i tvetydigheden.. de er i verden - nu selv som lys, selv som prismer, som bryder livslyset i klare farver, som vi kan tåle at se, og som vi kan forholde os til..
Enhver, der tror, er prisme, lys i verden - og for den, der tror, fanger ethvert andet menneske livslyset ind, sådan at man i dette menneske, uanset hvem det er, møder en brydning, en farve af livslyset.
Enhver, der tror. er i verden, som den der bryder lys og som ser lys i det andet menneske..
[1994] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Der findes anden tid end den fremadskridende, mekanisk målelige - og mennesket lever af at disse tider findes - er mennesket uden kontakt med disse tider er det lige så død som pendulet i et ur - . Kirkeåret er en af disse andre tider. Det begynder med advent. Forventning. Jul. Jesu fødsel. Helligtrekongers tiden. Tiden hvor kirkens gudstjenester fortæller om hvordan Gud åbenbarede sig. Fasten - alvorstid: hvilke kræfter tjener vi, kan vi sige nej til de onde af dem - spørger fastens gudstjenester? Palmesøndag - langfredag. Jesus viste at uanset hvor [] Se mere

G”tke, Eva Tøjner
Det kristne menneskesyn er et nådigt menneskesyn./ Dommeren står ikke derude på sidelinjen for at tage os i at snyde os til præstationerne og afsløre os som dem, vi 'i virkeligheden' er - nogen, der gør os til./ Nej, dommeren er den, der minder os om, at vi er mere end vi kan./ - Minder os om, at mennesket altid rummer meget mere end det, der kommer til udtryk./ Der gemmer sig et liv i ethvert menneske, som skal åbenbares./I positiv forstand./
Ikke som noget, der skal afsløres, som et tæppe, der bliver revet væk under fødderne af os - men noget, der åbenbarer sig - viser sig: en perle, en kerne, et liv, som er i kraft af Gud og som peger hen på Gud.
[2014] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchow
Man har i traditionen kaldt denne bøn for Jesu ypperstepræstelige bøn. Den præstelige funktion ligger i, at Jesus kommunikerer med Gud med det formål at færdiggøre den forbindelse mellem Gud og mennesker, som er hele formålet med Jesus liv. Mennesket skal kaldes ud af verden og forbindes med Gud, ligesom Fader og Søn har været forbundet siden før verden.
Nornerne spandt livstråden. Sådan fortalte de gamle om livet, før de kendte Gud som far til hvide Krist. De kendte ikke Gud, men de vidste om hans vilje og storhed bag alt skabt. De vidste om livets tråde.
Nu griber Jesus tråden og trådene, binder os sammen med hinanden og Gud, fra evighed til evighed. "Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker du gav mig fra verden. De var dine, du gav dem til mig..
[2014] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].