Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

2. pinsedag b

Dagens evangelium: Joh. 6. 44-51 - Brødet fra himlen

Teksten online:
| 1992 Nye online version | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Efter bespisningen i ørkenen, Jesu tale.. 2: At Johs. ev's "nadvertekst" bringes som pinsetekst .. 3: Pinsefesten falder på "Shavout" - festen for loven, ..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: WorkingPreacher dækker v35-59.
Se eventuelt: Jeg er -temaet.
Et dyk ned i Textweek: "God can present us with the bread of heaven, but God can't make us eat." (Stoffregen). Netop dette kan diskuteres. Er første del af perikopen ikke et udsagn om at dybest set er det også Gud, som får os til at spise? Et udsagn der iøvrigt er værd at sætte overfor "Ingen kommer til Faderen uden ved mig" (Joh. 14). Nej, men heller ingen kommer altså til Kristus uden ved Faderen. Gud er og bliver først i processen. Denne dialektisk-teologiske indsigt er værd at huske i bestemte sammenhænge, fx når kirken tenderer mod at afskaffe talen om Gud. Men pinsen er også åndens sendelse af mennesker - mennesker som prædiker for andre, prædiker så det af Gud skabte forståelsesapparat i mennesket vækkes - til at komme til Sønnen, og vækkes til liv for og med andre. At Gud både virker at ville og at kunne (Fil. 2,13) har aldrig været en sovepude.
Foto af brødet fra himlen, hjertebrødet, er selvfølgelig bastant tolkning, men det går at se en side af det himmelske brøds væsen som kærlighed, og billedet udstråler gave-karakteren. Foto: Elise Tetlimo, brødmester (og -griber): Ann-Kristin Eidsvåg.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 6

Prædikener til søndagen: 2. pinsedag - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[241/pnsdg2-b]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christensen, Jørgen
Du bli'r, hvad du spiser, seks om dagen, højst 14/21 om ugen, 30 minutters motion om dagen - ja I kender alle sundhedsapostlenes gode råd og løftede pegefingre.
Det interessante er blot, at denne 2. pinsedag hævder at hvad der gælder kroppen gælder også ånden og troen - for ånden og troen lever ikke i en lukket spirituel osteklokke - ånden og troen har altid krop.
[2008] Se mere

Høgh, Marie
Men på trods af den umiddelbare åndløshed i evangeliet til anden pinsedag, får vi faktisk her at vide hvad ånd er, for, "Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen som har sendt mig, drager ham". At blive draget. Det kan vi kun, hvis hjertet kender en at længes efter og drages af. For vi drages aldrig ved egen kraft - men af den ånd, der er imellem den elskede os. I vores hjerte er der nemlig et lille himmelsk hul af ånd - en hjertelig længsel, Gud har lagt ned i os, dengang vi fik et hjerte og et liv og en ånd. [2018] Se mere

Simonsen, Arne
..Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre!.."Al erfaring viser, at fællesskabet har en tendens til at udstøde andre. Og hvordan med os selv?
Har vi et stenhjerte eller bevæges vi af Guds levendegørende ånd?
Er vi åbne for det, vi ikke kender eller lukker vi os inde i selvstrækkelighed?
Men: Om menigheden i Jerusalem hører vi også, at de havde hele folkets yndest, og at der hver dag blev føjet nogen til.
De lukkede sig altså ikke inde i en sammenspist gruppe...
[2008] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].