Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

8. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 7. 22-29 - Huset på sand og huset på klippe

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Teksten online:
| 1992 Nye online version | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Klassiske, amerikanske kommentarer Åbner pt på Ellicotts Commentary. Andre kan vælges i dialogboks

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Ikke på Lectionary Greek.
Meget uheldig perikopeindd. v. 21 må med.
Den (af Mt. (MTEVFLK.NCK s. 67)) prægede insisteren på at bekende jesu navn og gøre Guds vilje hænger sammen, kan være tema. linievogterteologien

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Ide: Kunstnerne som bygger af sand på sand i Holland ude ved Nordsøen, sådan at kunstværket skylles væk med tidevandet

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 7

Prædikener til søndagen: 8. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[258/tr08-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
G”ttingen Predigtmeditationen (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Albek, Anni
[Om brugen af klipper i bibelen, om Peter som klippe] .. Men man skal passe på ikke at lave en slutning, at kommer man blot i kirke om søndagen, så har man bygget sit hus på god grund. Går man efter den nemme løsning, da tager man fejl ved at tro, at en time om ugen er nok. For at bygge sit hus på klippen drejer sig ikke om at gøre Gud en tjeneste ved at dukke op her hver søndag.
Vi glemmer nemlig to små ord i evangelieteksten til i dag, nemlig ordene HØRE og HANDLE...
[2010] Se mere

Stender, Joachim
I en vakkelvornen verden har vi trods alt en klippe at plante fødderne på. Guds søn. Vi lever og han er der. Vi dør og han er der. Jorden ryster under os og solen bliver mørk. Og han er der. Vi mister mennesker vi elsker. Vi ligger syge og ved vi skal dø. Og han er der. Men det er ikke nok, at vi hver i sær har en fast tillid til Gud som det faste holdepunkt. Vi må holde om hinanden for ikke at miste balancen, mens vi vaklende bevæger os rundt på det gyngende underlag. Derfor har Kristus med sit liv og sit ord givet os nogle gode eksempler på, hvad vi skal gøre. Vi skal hjælpe hinanden [2016] Se mere

Sørensen, Christian Grund
Idag møder vi jøden Jesus.Jøden Jesus, som udfordrer os med det budskab, at det ikke er nok at vide, hvor klippen er. Vi bliver også nødt til at bygge på den.
Det er ikke nok at kende adressen, hvis ikke vi banker på døren. Det er ikke nok, at vide, at der er en redningsbåd, vi må også kravle ned i den.
[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].