Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

3. s. i påsketiden

Dagens evangelium: Joh. 10. 11-18 - Jeg er den gode hyrde

Bibelen online: | Norsk - | Dansk 1992 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok!.

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Dansk parallel med link til et par prekener. En del stof lectionary greek - bla oversikt over "Jeg er"-ordene i Johs ev.
V. 18 makten til og gi livet og ta det tilbake igjen understryker enheten med faren/Gud (Se også fx 2,22, 11,25 og 10,18)

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 10 [En del dansk litteratur, men også internasjonal]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[734/sip3-g ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): Det finns veldig illustrative bilder - med kontrast fra det mest fredfyllte (Ravenna) over det kanskje betehusdramatiske til Brueghels, hvor gjeteren har ulven helt i struben. Følg lenker - Den gode hyrde (Ravenna) - Det fortabte får - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Prekener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hauge, Harald
[Preken innrammes flott i fiktiv livshistorie fra barnets gjetererfaringer til vi står ved dets kiste, gått bort særdeles godt voksen. Da er preken mest om offeret og det å kjenne stemmen.] "Det er derfor korset er så viktig, og det er derfor Jesu offer er så sentralt for den kristne kirke. På korset ser vi hvilken Gud Gud kan være, dersom Jesus får avgjøre hvem Gud er. Og på den tredje dagen får vi se at Gud er denne Gud som Jesus sier at Gud er. Da ble Jesus reist opp fra de døde. Og vi er der, sammen med ham, og skal være hans søsken. Eller, for å bli i dagens tekst: Vi er flokken hans, og han skal samle oss rundt seg og føre oss fram til livet hos Gud." [2014] Se mere

Jusnes, Ann-Helen Fjeldstad
.. en av de viktigste presentasjonene av Gud får vi når Gud i samtale med Moses kaller seg selv "Jeg er". Her poengterer det at Gud er den makt, den kraft, den skapervilje som alltid er der, som var der før verden ble til og som vil være der når verden ikke er til lenger...Når Jesus sier " Jeg er" går han inn i Guds egen rolle. Teksten viser oss sammenhengen mellom Jesus og Gud../.litt om det å kjenne sine [] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.