- Forside Theol-p - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Jesus som lærer. Det vigtigste. (13)

Forskellige læreelementer i Jesu forkyndelse. Specielt om bøn se temgruppen Bøn, alment og Jesus og bøn, herunder også Fadervor. Læren i det hele taget kan kun forsøgsvis skilles ud fra andre elementer om Jesus. Se de følgende grupper.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Det vigtigste i kristendommen (Type: samtale)
Den gyldne regel i jødedom, kristendom og islam (Type: Facts)
Bjergprædikenens etik (Type: Baggrundsstof)
Børnene og Jesus (Type: fortælling)
Lignelser (Type: samtale, tema)
Lignelser - oversigt A (Type: oversigt)
Lignelser - oversigt B (Type: oversigt)
Lignelser - oversigt C (Type: oversigt)
Den fortabte søn (Type: læsning, NT)
Den fortabte søn - gået i svinene (Type: billed-iagttagelse)
Den fortabte søn og Klodshans (Type: fortælling (henv))
Den rige bonde (Type: læsning NT, lignelser)
Det fortabte får (Type: billed-iagttagelse)
Lignelsen om tolderen og farisæeren (Type: læsning NT)
De betroede talenter (Type: læsning NT, lignelser)
Det store gæstebud (Type: praksis, foto)
Kongesønnens bryllup (Type: fortælling)
Kornet, der vokser af sig selv (Type: Lignelser - henv. a.m.)
Den gode hyrde (Type: billed-iagttagelse)
Sædemanden - lignelsen om (Type: Lignelser - henv. a.m.)


.

.


Det vigtigste i kristendommen - [top]

13/ 597 samtale næstekærlighed

Indhold: Spørgsmål til eleverne - hvad de tror, er det vigtigste i kristendommen; dernæst præsentationen af Det dobbelte kærlighedsbud, hvor Gudsforholdet står først.

Hvordan:
1998: På to af holdene blev det at tro på Gud nævnt som det første. (Og det skyldes med sikkerhed ikke faktisk viden om hvad Jesus siger. Ellers blev nævnt: At ha det godt; holde de ti bud (formentlig refleks af at min kollega netop har arbejdet med de ti bud i forbindelse med fælles gudstjeneste for alle konfirmander). "Elske sin næste som sig selv" - kom kun frem ved stærkt ledende spørgsmål fra mig. Det kom lidt bag på mig; for 5-10 år siden tror jeg at næstekærlighedsbuddet havde stået som det vigtigste. At samfundet stort set forventer, at kirken har specialiteten næstekærlighed som sit egentlige resort, er ikke nået til konfirmanderne. De ser klart nok at det først og fremmest må dreje sig om tro (muligvis også en specialitet i forhold til normallivet?)

Krydshenvisninger: Det vigtigste; Tavleakrobaten; ; ; ; ;

| Mt. 22, 34-40 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Den gyldne regel i jødedom, kristendom og islam - [top]

13/1095 Facts etik

Indhold: Den gyldne regel i 3 forskellige udgaver

På www: Den gyldne regel i følge Talmud; Islam: An-Nawawis hadith ; ; ;

Krydshenvisninger: Fordomme - eller gensidig forståelse?; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Kristendom: Jesu formulering af den gyldne regel: "Alt, hvad I vil mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne". (Mattæusevangeliet kap. 7 vers 12).
Jødedom: Talmud - den babyloniske: "Hvad der ville være dårligt for dig, hvis det blev gjort mod dig, skal du ikke gøre mod din næste". Rabbi Hillel, Sabbat 31a - Rabbi Hillel levede fra 60 f. kristi fødsel til år 9 efter).[ http://www.come-and-hear.com/shabbath/shabbath_31.html]
Islam: "Ingen af jer er sandt troende, førend han ønsker for sin bror det, som han også ønsker for sig selv" ( Iman an-Nawawi's hadith - an-Nawawi døde 1277) [ http://www.islamworld.net/nawawi.html#hadith13].


Baggrundsstof:
De forskellige udgaver af "Den gyldne regel" kan findes i mange udgaver på nettet. Adskillige steder i præcis samme redaktion som i skole-kirkematerialet "Fordomme - eller gensidig forståelse?" - hvor der dog ikke er kildeangivelse (men iøvrigt en afvigende oversættelse af den islamiske udgave: "Ingen af jer er skyldige, så længe I ikke øsnker for jeres bror, hvad i ikke ønsker for jer selv" - men den udgave har jeg ikke kunnet finde på nettet - ksf).


Bjergprædikenens etik - [top]

13/ 35 Baggrundsstof etik og moral

Indhold: Om ægteskabsbrud (Mt. 5,27-28); om gengældelse (38-42); om fjendekærlighed, solen over gode og onde, fuldkommenhed (43-48); Om bekymringer (Mt. 6,24-34) Om at dømme andre (Mt. 7,1-5)

Mål: [Voksenundervisning] Overveje om bjergprædiken formål er at fordre det umulige for at skabe syndserkendelse, eller at tegne en sindelagsetik, og/ eller at skabe en gensidig solidarisk ikke-dømmende holdning mellem mennesker.

Hvordan:
Teksterne læses. Formålet med dem diskuteres: mulighed / syndserkendelse / solidarisk ikke-fordømmelse / Sættes overfor forbudsetik fx. Thor Nørretranders (Se teol baggr.)

Krydshenvisninger: Øjet er legemets lys; Snedronningen; ; ; ; ;

| Mt. 5, 27-28 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 5, 38-42 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 6, 24-34 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 7, 1-5 Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Livsfilosofien bag Bjergprædikenen.
Mennesket er skabt af Gud og kan ligne Gud og gøre det gode og det sande og det retfærdige. Men det gør ikke altid af sig selv det gode. Det skal høre at Gud elsker det, også selvom eller når det hører til de små i samfundet (Saligprisningerne). Når mennesket åbner sig for det (søger, beder, banker på), kan det gøre sit til at det gode sker, og må lade Gud om resten. Det bliver baggrunden for at mennesket med alle de store fordringer kan leve uden bekymring.

Etikken i bjergprædikenen
Handlinger måles ikke bare på resultatet, men på sindelaget bag (ordene om utroskab fx). Mennesket fordres til at handle overskudsagtigt, man skal altid give mere end det man umiddelbar bedes om (Fx kjortelen/kappen) eller det man naturligt synes kræves (næstekærlighed/fjendekærlighed)

Livsfi losofien bag Bjergprædikenen.
Ethvert menneske, som tror, er forsørget og elsket af Gud. Derfor er ethvert menneske frisat til at leve i kærlighed og glæde, søge Guds rige og give sig selv for medmennesket, uanset om det medmenneske er fattigt eller rigt , sygt eller sundt, forfulgt eller fejret.

Etikken i Bjergprædikenen
Søg altid Guds Rige, lev i kærlighed, døm ikke andre - Mennesket fordres til at handle overskudsagtigt, man skal give mere end det, man bedes om, eller gøre mere end det, man umiddelbart skulle tro. Jesus skærper alle bud og det bliver klart at ingen kan leve helt i den fuldkomne kærlighed, derfor er buddene om ikke at dømme en vigtig del af bjergprædikenens etik.


Baggrundsstof:
Thor Nørretranders: Mærk Verden s. 304 ff. Neurologen Benjamin Libets forsøg og overvejelse om forbudsetik kontra sindelags etik. Spørgsmålet om Viljens Frihed.
Villy Sørensen. Jesus og Kristus s. 134 om meningen med bjergprædiken - ikke blot til uddybet syndserkendelse, men "bjergprædikens moral er at mennesket ikke skal fordømme andre syndere" (135) (jfr. s.239 om samfund og bjergprædiken). Spec. om Viljens Frihed og Thor Nørretranders: Villy Sørensen: Den frie Vilje s. 97 f.


Børnene og Jesus - [top]

13/1283 fortælling Guds rige

Indhold: Overvejelse over relevansen og link til rel.pæd.noter på Teksten denne uge.

På www: Teksten denne uge. 1. s.e. Helligtrekonger; ; ; ;

Mål: I billedet af barnet - det udleverede, giverafhængige, men nødvendigvis også krævende - at se vejen til et sandt Guds- og livsforhold.

Hvordan:
Kan fortælles - og forklares - i forbindelse med gennemgang af ritualet ved dåben - eller i sammenhæng med dens plads i kirkeåret.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mk. 10, 13-16 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
De fleste opfatter umiddelbart børnene som spædbørn - fordi teksten i folkekirken er så forbundet med barnedåben. Den er lidt tricky. Den er en symbolfortælling om hvem Guds Rige er for, som for fattige, syge, fremmede, foragtede, udstødte, så også for børn. Men den er jo også en lærefortælling, om hvordan man kommer ind. Ved at tage imod som et (lille) barn. Hvordan tager et barn imod? I tillid? Fordomsfrit? Som gave? Barnet tager af alt fra sine forældres og omverdenens hånd - men det kræver det da også fra første minut, det kommer til verden. Salige er de . for de er rene af hjertet . de græder . de vil have fred .


Baggrundsstof:
Der er evident mange tolkninger af fortællingen. Ofte med kraftig undsigelse af andre. Een opfordrer til at se barnligheden som kvalitet - romantisk positivt forstået, for andre netop et skældsord. Forskellige er synlige på Teksten denne uge. (Se link)


Lignelser - [top]

13/ 232 samtale, tema lignelsen som genre

Indhold: Sammenstilling af "lignelse" med "ligning". Samt link til artikel om lignelser af Mette M. Madsen på Kristendom.dk
Under "Tekst" Lyngby skoletjeneste liste med anbefalet klassetrin.

På www: Lignelser - hemmelighed eller pædagogik?; ; ; ;

Mål: at sammenligne lignelser ved det af eleverne mere kendte fænomen ligninger, og samtidig pointere forskellene.

Hvordan:

Lignelse =? Ligning
Ligning: x = n
Lignelse: billede =? Gud - nej, men < Gud,

Fortæl at der ikke er identitet mellem de to sider af lighedstegnet i en lignelse; opfind evt. et nyt tegn, fx. lighedstegn med bølgelinie e.l. Find hvad 'n' (den kendte størrelse) i en given lignelse er og hvad den ukendte er (Gud, Guds Rige).

Krydshenvisninger: Lignelser - en oversigt A; Lignelser - en oversigt B; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
En tekst fra Lyngby skoletjeneste (med klassetrin) Se her.


Lignelser - oversigt A - [top]

13/1045 oversigt gudsforestillinger

Indhold: En oversigt via krydshenvisningerne

Krydshenvisninger: Billeder af Gud 2. (NT); Den fortabte søn og Klodshans; De betroede talenter; Den barmhjertige samaritaner; Den rige bonde; Arbejderne i vingården;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Lignelser - oversigt B - [top]

13/1076 oversigt gudsforestillinger

Indhold: Oversigt via krydshenvisningerne

Krydshenvisninger: Den gældbundne tjener; Lignelsen om enken og den urimelige dommer; Sædemanden; Verdensdommen; Den fortabte søn; Kongesønnens bryllup;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Lignelser - oversigt C - [top]

13/1335 oversigt gudsforestillinger

Indhold: Oversigt via krydshenvisningerne

Krydshenvisninger: Det fortabte får; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Den fortabte søn - [top]

13/ 51 læsning, NT tilgivelse

Indhold: Læsning af lignelsen og samtale. Fx i forbindelse med arbejde med Billeder af Gud i NT eller besvarelse af spørgsmål på særligt arbejdsark [her].

Karl Koch om Den fortabte Søn. Link til EMU, hvor lignelsen i en tegneopgave illustrer den kristne grundfortællings treklang: liv-død-liv.

På www: Billede af hjemkomstens begivenheder - ikonstil; ; ; ;

Hvordan:
Billedet til arbejdsarket er hentet fra en engelsk bibel (Abott og Abott) fra 1870´rne. Man skal overveje om man vil bruge disse gamle billeder. I praksis fungerer arket godt, men bliver Jesus/kristendommen for støvet af brugen af de gamle billeder? Man skal nok udvise et vist mådehold.
Foruden "Den fortabte søn" foreligger ark om "Den rige bonde" og "De betroede talenter" i samme opsætning. Se Lignelser - en oversigt.
Billedet med historien fortalt i emojis (Ideen er Hanne Lundsgaards) kan enten bruges som en tolkningsopgave (en anden dag end den dag hvor konfirmanderne lige har hørt lignelsen, de skal helst også have hørt andre ;-) eller den kan være til inspiration: De kan få opgaven selv at fortælle lignelsen med emojis.
På særlig side findes overvejelser over erfaringsbaseret undervisning i Den fortabte søn - og en række spørgsmål til brug i samtale.
Der er link til billede af hjemkomstens forskellige begivenheder i ikon-stil.

Krydshenvisninger: Billeder af Gud 2. (NT); Lignelser - en oversigt B; Guds Rige er ligesom..; ; ; ;

| Luk. 15, 11-32 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Den fortabte søn - gået i svinene - [top]

13/1418 billed-iagttagelse

Indhold: Et billeder, der lige skræller nogle lag af lignelsen af "Den fortabte søn.. (Jeg har ikke kunne opspore ophav)

Krydshenvisninger: Den fortabte søn; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Den fortabte søn og Klodshans - [top]

13/ 643 fortælling (henv) tilgivelse

Indhold: Stikord til fri mundtlig genfortælling af hhv. lignelsen og eventyret på nettet

På www: Fortælleskitse - Mogens Agerbos hjemmeside; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Luk. 15, 11-32 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Den rige bonde - [top]

13/1047 læsning NT, lignelser dom

Indhold: Lignelsen fortalt i tegneserieform fra 1870'rne - på arbejdsark med spørgsmål. Hent ark. Se overvejelse i forbindelse med Den fortabte søn. Andre lignelser - se oversigt.

Krydshenvisninger: Lignelser - en oversigt A; Rigdom - ejendom; ; ; ; ;

| Luk. 12, 13-21 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
På arket citeres fra ukendt kilde Martin Luther:
Den rige mand tænkte: Min formue tilhører mig, som også juristerne siger: Jeg kan give en anden, hvad jeg vil. Han mente ikke at handle ondt, da han ikke bespiste Lazarus ved sit bord. Men Guds ord undertrykker denne naturlige og borgerlige ret . Man siger: Det er mit gods! Nej, det er Guds gods, hvormed du skal hjælpe din næste. Gør du ikke det, så er du en tyv.
Se også Rigdom og ejendom - med et mere udfoldet og dokumenteret Luthercitat.


Det fortabte får - [top]

13/1334 billed-iagttagelse lignelser

Indhold: Billediagttagelse af billeder med hver sin vinkel: Den al fare trodsende og opsøgende kærlighed og freden for det fundne. (To klassiske og et mere søndagsskoleagtigt - det dramatiske) - se
link.
Marcel-teksten er nok mest til voksne.

På www: Ravenna, Kristus som den gode hyrde; Skovgaard:Jesus Kristus - fremstillinger i kunsten Mosaik 3. årh.; Ikke stor kunst, men drama; Wikipedia engelsk: Gabriel Marcel;

Hvordan:
To konstrasterende billeder vises - samtale.
Citatet af Marcel er nok mest til voksne - og kan jo også bruges, hvis man har fat i spørgsmålet om mystisk oplevelse. (For nogle teologier lidt overraskende i forbindelse med det tabte og fundne) æ se nedenfor i "tekst".
Carl Koch: Jesu lignelser - bl.a. med parallelle fortællinger SE HER.

Krydshenvisninger: Mystisk oplevelse; Den barmhjertige samaritaner; Lignelser - en oversigt A; Frelserens er mig en hyrde god; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Om at blive fundet (Gabriel Marcel, eksistensfilosof, 1929):
Dagbogsnotat: "Jeg tvivler ikke mere. Mirakuløs lykkefølelse denne morgenstund. Jeg har for første gang klart erfaret nåden.Disse ord er forfærdende, men sådan er det. Jeg er endelig blevet indkredset af kristendommen, jeg er overskyllet af den. Hvilket saligt bad! Jeg vil ikke skrive mer.. og alligevel, jeg har netop brug for det. Jeg synes, jeg stammer ... det er en helt ny fødsel. Alt er forandret." "Jeg er blevet døbt nu til morgen i sindstilstand, som jeg næppe havde turdet håbe på: Ingen exaltation, men en følelses af fred, ligevægt, håb, tro".
Heretica årg. 50, s 226.


Lignelsen om tolderen og farisæeren - [top]

13/1180 læsning NT ydmyghed

Indhold: Tolkning af Carl Koch: Lignelser 1915.

På www: Elementer til Katektik: Carl Kochs Lignelser; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


De betroede talenter - [top]

13/1046 læsning NT, lignelser tro

Indhold: Lignelsen fortalt i tegneserieform fra 1870'rne - på arbejdsark med spørgsmål. Hent ark. Se overvejelse i forbindelse med Den fortabte søn. Andre lignelser - se oversigt.

Krydshenvisninger: Lignelser - en oversigt A; Den fortabte søn; ; ; ; ;

| Mt. 25, 14-30 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Det store gæstebud - [top]

13/1126 praksis, foto nåde

Indhold: Tre måder at komme igennem lignelsen på i samme forløb. Inklusive gruppe-fotopraksis. Link til Skovgaards billede.

På www: Joakim Skovgaards billede - Viborg Domkirke; ; ; ;

Hvordan:
Fotobearbejdelse af lignelsen om det store gæstebud". - før digitalkameraet - men digitalkameraet må nu også kunne bruges [ksf]. Senere endnu: Den allestedsnærværende mobil. Nu så også med letadgang til at lave videoklip.
Hans Ole Krebs Lange skriver:
Det er let for præsten, og der er stor sandsynlighed for at konfirmanderne vil synes om det og deres forældre synes at man er en nytænkende præst. Det koster et engangskamera + fremkaldelse pr. gruppe på ca. 5 konfirmander. Det er 100 kr. hvis du får mængde rabat, hvilket er let at få når du køber mere end 4 kameraer (50 pr kamera + 50 pr fremkaldelse).
Altså :
1. genfortæl lignelsen
2. se på Skovgaards berømte billede fra Viborg Domkirke. Det er næsten overpædagogisk.
3. Få eleverne til selv at sige hvad de mener det handler om (evt. i smågrupper).
4. læs lignelsen med dem. Nu har de fået den 3 gange og den skulle være feset ind.
5. Så laver de i deres grupper en drejebog med f.x. 9 tableauer.

6. Derpå fotograferer de sig selv og hinanden indtagende disse tableauer. Det elsker de.
7. Du får kameraerne og beder fadervor eller bare sender dem hen på skolen.
8. Til næste gang er billederne så blevet fremkaldt af din fotohandler, som nu også elsker dig og ser på dig som en progressiv præst.
9. Du har også købt nogle stykker karton, som billederne nu sættes op på, idet de neden under anbringer nogle tekster, som forklarer billedernes budskab. Og så har de genfortalt lignelsen om det store gæstebud.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Luk. 14, 16-24 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Kongesønnens bryllup - [top]

13/1121 fortælling Guds rige

Indhold: Henvisninger

Hvordan:
(Carl Kochs kommentar forholder sig udelukkende til Lukas' udgave).
Under elementet Klæder skaber folk er der et citat om dress-code, under synsvinkelen "forvandling" - og skrevet med afsæt i den manglende bryllupsklædning i denne lignelse. Det er ikke en udtømmende tolkning af lignelsen, som jo nok for denne dels vedkommende har hovedvægten på dommen - men udfolder man, hvordan det er Gud/kongen, der giver festklædningen, kan elementet bruges - bl. a. med de bibelhenvisninger, der findes om festklædning i bibelen mm.

Krydshenvisninger: Guds Rige er ligesom..; ; ; ; ; ;

| Mt. 22, 1-14 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Gal. 3, 27- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Kornet, der vokser af sig selv - [top]

13/1673 Lignelser - henv. a.m. Guds rige

Indhold: Fortælling/ læsning af lignelsen

Hvordan:
Lignelsen referes der til på "Jordens Salt" - ved navnet Freja

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mk. 4, 26-29 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Den gode hyrde - [top]

13/ 54 billed-iagttagelse Jesu mange ansigter

Indhold: Den gode hyrde, Ravenna, kejserinde Galla Placidas gravkapel. Pieter Brueghel d. y. "Den gode hyrde" - hyrden, der sætter sit liv til. Link til billederne.

På www: Ravenna: Den gode hyrde; Brueghel: Den gode hyrde (giver sit liv) Den gode hyrde - det yderst nødstedte får; Lammet over skuldrene - ikon; ;

Mål: Gennem kontrasterende billeder at forstå hyrdebilledet i NT

Hvordan:
De to billeder er den voldsomst tænkelige kontrast.

Krydshenvisninger: Det fortabte får; ; ; ; ; ;

| Joh. 10, 11-16 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Sædemanden - lignelsen om - [top]

13/ 646 Lignelser - henv. a.m. godt og ondt

Indhold: Genfortælling af lignelsen på Mogens Agerbos hjemmeside.
Se også om Sædemanden (Guds Rige).

På www: Sædemanden - genfortalt. Agerbos hjemmeside.; ; ; ;

Krydshenvisninger: Sædemanden; ; ; ; ; ;

| Mk. 4, 1-9 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤