Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske udgave

Maria budskapsdag

Dagens evangelium: Luk. 1. 46-55 - Marias lovsang

Evangeliet, som teksten er hentet fra - Norsk online bibel

Den danske tekst - perikopen (Bibelselskabet)

- Teksten denne uken er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden materiale på hver side. En rekke nyttige grunnleggende verktøy er alltid der. Den er oprindeligutviklet til de danske tekstrekkene. Der er endel faciliteter,som ennå ikke finns denne norske utgave.

Den norske kirkes tekstrækker: HER?

Tekstens plass i dansk tekstrekke/Dansk "Teksten denne uge"

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag Utbygges!

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Til denne tekst er link til et par danske prekener. Kristen Skriver Frandsen stiller spørgsmål til vores mådeat forvalte magt på. Eva TøjnerSpørger om selve lovsangens årsag, det at føle sig udvalgt til et større fælleskab, kan undfange evangeliet kerne i os - give mod til at kalde på hinanden.. Se her
.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 1 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"I disse tekster [Luk. 1,51-53 og Luk 6,20-23, og nogle af Jesu lignelser] udtrykker de fattige håbet om, at Gud vil gribe ind og ændre tingenes tilstand. Gud er de fattiges beskytter" s. 30 i Johannes Nissen Budskab og konsekvens --
"Hvad skulle sakramentet [nadveren] kunne udrette hos frie, selvsikre ånder, som ikke trænger til det eller øsnker at få det? Thi Guds moder siger: Han mætter kun de hungrige og trøster dem, som er bange" s. 134 Luthers Skrifter i udvalg I ( En sermon om kristi legeme og broderskaberne). --
"Zakarias lægger særlig vægt på at Gud vil frelse folket fra fjenderne og lede det ind på fredens vej. Maria foregriber den sociale tendens i Jesu forkyndelse.. Marias lovsang er tydeligt inspireret af Hannahs lovsang, da hun vier Samuel til Herren (1. Sam. 2,1ff)" s76 Villy Sørensen: Jesus og Kristus. Om det apokalyptiske perspektiv, s. 148 ibid. -

Religionspædagogiske noter:På kristendomsundervisning.dk's interaktive sider er der en tolkning af Grünewalds fremstilling af Mariø bebudelse på Isenheimeralteret. Der kan udspringe en spændende erkendelsesproces gennem "bare" at se et gammelt billede, og så ret bogstaveligt trænge ned i betydningslagene. Det er nok klogt at have været grundigt igennem billedet selv, inden man bruger det. Det findes [HER] - - - - - - 826

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Vangen, Elin
Maria gjør Gud stor, og blir ikke selv liten av det. Sønnen hennes vokste opp og viste seg å likne sin mor på mange måter. [] Se mere Han også løftet opp den som var lavest - han prioriterte, den siste først, den minste viktigst. Han svarte heller ikke til forventningene, han overrasket og han provoserte. Og han sa ja til å beskytte livet, endatil ofre alt for det lille menneskelivet, det skjøre og uverdige menneskelivet. Den unge stemmen synger, kraftig og motstrøms gjennom århundrene - kaller oss med på en sang som ofte må handle om å tenke en gang til, om å beskytte det skjøre livet, om å løfte opp det lave og ikke bry seg om makt og prakt.


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sogneprest i Stadsbygd. ?