Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Bots- og b›nnedag / S. Dato:
- Siste - Neste - Oppdatert: 28/04/2022

Evangelium/evt annen prekentekst: Luk. 15. 11-32 - Den fortabte s›n

Alle gudstjenestens tekster: Se her

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 - | Svenske oversettelsen 2000 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt:


Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Liturgisk / salmer

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Ingen forslag til salmer denne søndagen - ennå.

Indeks alle N13's salmer - med lenke til NRKs Salmeboka minutt for minutt HER

Dagens bønn:
Se her


Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversikt over alle tre rekkene)

Til eksegesen: Der er mye stof p† den danske inngang til teksten.
Working Preacher (2 kommentarer)
Lectionary Greek

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 15 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Mogens Lindhardt om H. J. Falk. En Sct. Knudpostil. Aros 1976. Et typisk forl¯b i denne variationsrige pr‘dikensamling kommer frem i "lignelsen om den fortabte s¯ns fader", som den hedder i Falks version. Det er Falks og Jesu grundlignelse, dens motiv g†r igen i hveranden pr‘diken. Den er ikke sukkers›d, for Guds godhed rummer dom og strenghed; det er nemlig langtfra "¯nskeligt, at Gud er som denne far. Det er forargeligt; men netop det er evangeliet". Lignelsen forkynder "evangeliet om syndernes forladelse. Og den g›r det helt fra bunden. Den begynder der: at mennesket ikke vil v‘re synder. Den fortabte s¯n ville ikke hjem, selv i den dybeste n¯d pr›vede han at frelse sig selv... F›rst da han kun havde to muligheder: d›den eller sin far, dvs. opg›ret med sit eget liv, skylden, dommen, gik han i sig selv, st†r der. Og det er der et menneske n¯digst vil hen" (s.132f.). Efter erkendelsen kommer bekendelsen, for... "det er f¯rst, n†r et menneske erkender og bekender sig som synder, det bliver menneske. Det er ganske enkelt: det liv, Gud har givet os, har vi alle lagt ¯de, for os selv og for andre... Men i samme ¯jeblik det l¯d: far, jeg har syndet, var tilgivelsen der, uden bebrejdelse, uden betingelse, uden krav. Der var intet mellem bekendelsen og tilgivelsen. Der var kun dette n›gne: du er tilgivet. -

The "brotherhood" interpretation of the parable is therefore possible. (In interreligous connection) Den faris‘iske JesusPhilip Culbertson, rector of Christ Episcopal Church in Oberlin, Ohio (1985) S†dan er dommen og tilgivelsen altid eet for Gud" (s.133). I denne ligneIses forl¯b genfinder Falk hele kristendommen: d†b, forsoning, nadver og opstandelse. Men Falk digter videre endnu: "Ilignelsens †nd (kan man) forts‘tte s†dan: men da der var forl¯bet nogen tid, droges den fortabte s¯n tilbage til sit tidligere liv, der var en sk›ges tr‘k, han ikke kunne blive kvit, der var fest og gl‘de og letsindighed. Og en dag var han igen borte. Men hans far ventede og ventede. Og s¯nnen kom en dag tilbage, pjaltet, h‘rget. Og hans far var uden bebrejdelse, uden betingelse, uden krav. Og s†dan skete d det om og om igen. Halvfjerdsindstyve gange 7 gange. Og een gang til. Nu idag" (s.135). S†dan slutter pr‘dikensamlingens efterskrift. Artiel i F›nix 1977, nr 4. Nogle pr‘dikensamlinger fra 1976

[973/tr19-i ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): I Elementer.. er der bl. a. link til gennemgangen i Carl Kochs Jesu Lignelser. Se her: - Den fortabte s›n - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her