- Forside Theol-p - Forside ETK - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Guds Rige. Efterfølgelse (15)

Se også Temagruppe om forvandling (den enkelte) og gruppen om etik og politik
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Kaldelsen af de første disciple - hos Johannes (Type: læsning NT)
Kristi hænder (Type: oplevelse, billed-)
Sædemanden (Type: læsning, NT: lignelse)
Kælderen (Type: læsning, højt- af tekst)
Profeti og Blomstre som en rosengård (Type: )


.

.


Kaldelsen af de første disciple - hos Johannes - [top]

15/ 980 læsning NT kaldelse

Indhold: Læsning af teksten - eventuelt som forberedelse til 19. s. e. tr. B - samtale. Kan forbindes med navn og identitet.

Hvordan:
Teksten må læses - især hvis anledningen er den kommende gudstjeneste. Men selv om man bruger kaldelsen med en anden indfaldvinkel, vil læsning være det rigtige for de fleste. De mange navne og personer skal falde rigtigt - og man skal være en god genfortæller, hvis det skal lykkes.
Den megen name-dropping i teksten er ikke tilfældig. På kryds og tværs identificeres der. Med steder, familie og relationer - og så: overbydende det hele: Den afgørende identitet er den, Jesus ser.
Går man ind under den identifikation, så skal man til gengæld selv se på en måde, man ikke ellers ser: Man skal se himmelen åben.
En løs association: Da Gud havde hindret Abraham i at ofre Isak står der: Abraham kaldte stedet, det skete: "Herren ser". I dag kaldes det "Bjerget, hvor Herren viser sig". 1. Mos. 22,14. Der er en slags parallel til discipelkaldelsen i bevægelse: fra at Gud ser og identificerer den sete, til at Gud åbenbarer sig.
Man kan tage anledning af 19. s.e.tr (plads i kirkeåret) til (måske lidt sent!) selv at få lært konfirmandernes navne ved og forbinde dette element med navn og identitet. Men også uden denne praktiske funktion er der god mening i en sådan sammenkædning.
Jeg har en gang lavet en Dagens plakat til kaldelsen under synsvinkelen identitet, identificere. Ufo'en er modstillet IWP - Identified Walking Persons. Det sjoveste er selvfølgelig at bede konfirmanderne selv udtænke en slagkraftig plakat til teksten - og så måske vise denne som et muligt eksempel også.

Krydshenvisninger: Navn og identitet; UFOen; Dagens plakat; ; ; ;

| Joh. 1, 35-51 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Mos. 22, 14- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Kristi hænder - [top]

15/ 514 oplevelse, billed- kærlighed

Indhold: Betragtning af billede af Kristus på kors i kirkeruin - hvor hænderne mangler. Hvilken indskrift sætter de engelske soldater, som har samlet krucifixet i ruinerne på?

På www: St. Martini Kirche in Dransfeld; Et armløst krucifix - i Münster ; ; ;

Hvordan:
Man kan bede om forslag fra konfirmanderne. Så fik jeg "Hænder efterlyses!". Den oprindelige version har vist nok forslaget: "Jeg har kun dine hænder". Det kan man fortælle, men man bør så diskutere, om det er "nok" at sige om Kristus. Andet forslag til diskussion: men jeg har dine hænder. Eller "Din næstes hænder er mine". Så er der en parallel til modsætningen mellem fortællingen Den barmhjertige Samaritaner især læst som ligefremt etisk forbillede - eller læst som en øjenåbner for hvem min næste kan vise sig at være: Den, der hjælper mig.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Luk. 10, 25-37 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Nogle engelske soldater kom i 1945, da de havde besat Tyskland efter krigens afslutning, ind i en sønderskudt kirke. Blandt murbrokkerne fandt de stumperne af et krucifiks. Efter nogen tid fik de det samlet. Men begge hænder var og blev borte. Da de nu i stilhed stod og så på krucifikset, tog en af soldaterne et ark papir og skrev følgende på det:"Men jeg har dine hænder"


Sædemanden - [top]

15/1010 læsning, NT: lignelse Guds rige

Indhold: Jesu lignelse læst eller genfortalt. Tekst til genfortælling + tolkende kommentar.

Indgår i vue over denne del af kirkeåret

Hvordan:
Jeg har ikke brugt lignelsen i konfirmandundervisningen. Men se også Hvedekornet

Krydshenvisninger: Hvedekornet; ; ; ; ; ;

| Mt. 13, 1-9 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Jesus fortalte en anden gang en lignelse - vi må nok mene den igen handler om Guds Rige: "Der var engang en bonde, som gik ud for at så. Med regelmæssige strøg med hånden spredte han korn ud over marken - sådan som man nu såede dengang. Men noget faldt på vejen - og fuglene kom og åd det. Noget faldt på jord med klippe under. Det spirede hurtigt op, men solen sved det og det visnede. Og noget faldt mellem tidsler, og tidslerne kvalte det. Men noget faldt i god jord, og det voksede og groede og fik store aks - nogle med 30, nogle med 60, ja noget med100 kerner i akset. Til disciplene siger han så at Guds riges hemmelighed er givet til dem, men dem udenfor skal have det fortalt i lignelser, "for at'de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse". Og Jesus spørger dem om de nu også har forstået den. Det har de ikke, og så forklarer Jesus at de forskellige former for jordbund er billede på forskellige mennesker og den måde de tager imod ordet, dvs forkyndelsen af Guds rige...og hos dem der tager imod, bærer ordet frugt - Guds rige har sine virkninger - 30, 60, 100 gange det, som var sået.

Måske ligger vægten i lignelsen oprindeligt på det eskatologisk underfulde - trods al trængsel og modstand kommer der vækst og frugt - i overvældende mængde; - forestillingen om den underfulde forvandling fra det enkelte korn til de mange spiller med. - Guds rige er en forvandlende kraft i verden, der en dag sætter sig helt igennem - på trods af modstanden.


Kælderen - [top]

15/ 611 læsning, højt- af tekst Kristusoplevelse

Indhold: Erik Mørks oplæsning af Aksel Heltoft: Kælderen - på video

Hvordan:
Det er vigtigt at fortællingen får lov at stå for sig selv. Samtalen mellem forfatter og Vincent Lind er ikke egnet.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Profeti og Blomstre som en rosengård - [top]

15/1149

Indhold: Vekselvis læsning af salme og tekst fra Esajas

Hvordan:
Dagen begynder med at vi synger Blomstre som en Rosengård (DDS 75) under andagten i kirken - senere i uddeler jeg ark med salmens tekst og beder dem slå op på Esajas 35:1-6 - hvorefter vi veksellæser salmens vers på arket og Esajas-teksten i Bibelen og bemærker og snakker om lighederne.

Krydshenvisninger: Blomstre som en rosengård; Profeter; ; ; ; ;

| Es. 35, 1-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -