- Forside Theol-p - Forside ETK - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Gudstjensteforløb og -elementer (30)

Tematisk anlagte gudstjenester for unge.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Fred og krig (Type: gudstjeneste (ungdoms-))
Hvad er du (Type: gudstjeneste (ungdoms-))
Slagger i universet - eller indgår vi i en historie? (Type: gudstjeneste (ungdoms-))
Fristelsen i ørkenen - mime ved gudstjeneste (Type: dramatisering)
Lys og menneskeret (Type: gudstjeneste (ungdoms-))
Jesu mange ansigter (Type: gudstjeneste (ungdoms-))


.

.


Fred og krig - [top]

30/ 122 gudstjeneste (ungdoms-) fred

Indhold:
forløb ungdomsgudstjeneste

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Ungdomsgudstjeneste 16. januar 1990
Sthens Kirke

Tema: fred og krig

Præludium

indgangsbøn

Kringsatt af fiender HSB 404

Bøn

Hvad skal der til for at undgå krig?
evt - dialog
Gilleleje strand
dumpe kanonbrag i baggrunden
Livstegn s. 39


Til himlene rækker din miskundhed Gud HSB 41

Prædiken
Johs. 14,27:

Der truer os i tiden HSB 168

Udgangslæsning: Monica Chawes

Velsignelse

Dejlig er jorden HSB 129

Udgangsbøn

Postludium

Tekster:

Bøn:
Gud, vi beder dig:
Når krig truer
lad os ikke rive med af den hovedløse angst
lad os ikke se fjender alle vegne
lad os stadig se mennesker
lad os ikke forenkle tingene
dyrke helte, udnævne skurke,
det er for let.
Lad os ikke forenkle tingene
Giv os mod til at arbejde for fred
og forstand til at se hvad der skaber fred
fred som er mere end fravær af krig
fred som er tryghed og lykke for mennesker,
hvor de end bor på jorden
Lad os ikke fortvivle over alt det, som ikke lykkes.
Amen.

Dialog (kun evt) Hvad skal der til for at undgå krig?
Udgangspunkt: Sommerfred, Gilleleje strand, den fredelige(!) kanontorden i baggrunden fra Jægerspris? - Bollmans kriterier
(Livstegn, Gad, 1984. S. 39
" - Liv på lige vilkår, materielt, åndeligt/kuluturelt
- beskyttelse af naturens og kulturens ressourcer mod ødelæggelse.
- retten til folkelig selvbestemmelse, egen kultur, egen tro.
- retten til et hverdagsliv uden angst"

Prædiketekst:
Mt. 5,9: Salige er de, som stifter fred; thi de skal kaldes Guds børn.
Joh. 14, 27
Jeg efterlader jer fred, jeg giver jer min fred; jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og være modløst.

Gudstjeneste altid fredsgudstjeneste (velsignelsen)
fred: shalom / salam - ikke frihed for krig
Jesu fred - ikke verdens fred
verdens fred lettest at beskrive: den man opretholder ved trusler og våbenmagt
nogen gang kan man være drevet ud i brug af våbenmagt - men retfærdig er det ikke: hvis det handler om at fastholde en skævhed (hvis kun prisen på olie fx)
den anden fred
det er den som begynder julenat, med fred på jord
en fred, som kommr af at vi tror Gud virkelig har taget bolig
i et menneskebarn
i den verden som som vores
vi tror at det ud af det kan vokse
en styrke hos os midt i det kaotiske
sådan at bliver ved med
at tage vare på skønheden, varmen
som om vi bar et barn, varsom på armen
-
eller med den næste sang
Der truer os i tiden (skrevet udfra atombombe)
"Mit barn, mit barn, giv agt,
alt er igen uprøvet
i dine hænder lagt".

Evt Anne Marie Aagaards: Der er ingen redning fra livet.
Livstegn s. 85f

Udgangslæsning:
Og nu spørger jeg dig
vil du optage livet, som ligger foran dig, i dig
vil du agte og ære det
værne det mod undertrykkelse og overgreb
vil du undlade at handle og sjakre med det
husk, du har selv fået det som gave
vil du når døden skiller dig fra livet
lade det gå videre
til de nye
i samme stand og samme ånd,
som du nu modtager det selv
?
Mona Chawes, billedkunstner
(Fra salmeblad, Fredsgudstjeneste i Lundehus kirke 21/6 1982)


Hvad er du - [top]

30/ 153 gudstjeneste (ungdoms-) identitet

Indhold: Ungdomsgudstjeneste - se tekst

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Ungdomsgudstjeneste d. 24. oktober 1990
Indgangsbøn
DDS 2
Bøn (kollekt)
Gud - hvem er jeg? Et tilfældigt spejl fanger mit billede.
Er det en fremmed? Nej, det er mig. Hvem er jeg? Hvad er jeg? n blandt 5 milliarder? Et støvfnug i universet? Bestemt og styret af kræfter og magter?
Gud, vi vil gerne være kendt - ikke berømte - men kendt af nogen. Vi tror, du kender os og vedkender dig os.
Amen.

Velkomst - og indledning

4 udsagn (læst af deltagere):
1)
"Jeg er løve. Jeg er selvsikker, myndig, aktiv, udadvendt, karakterfast, selvbestemmende, kreativ, gavmild og medfølende.
Men jeg er også dominerende, selvoptaget, magtbegærlig, overdramatiserende, utålmodig og rethaverisk."
2)
"Jeg er chefsekretær i et privat firma. Jeg er uddannet på Handelshøjskolen. Jeg rejser en del; jeg køber kun tøj af ordentlig kvalitet"
3)
"Jeg er søn af arbejdsmand Jens Peter Jensen, Helsingør, som igen er søn af husmand Arne Jensen, Tikøb; min farfar kom oprindelig til egnen fra Gilleleje, hvor hans far igen var fisker."
4)
"Hvad? Mig? Jeg er ikke noget. Ikke noget særligt i hvert fald. Skoleelev, men det er jo ikke noget. Nej, det kan jeg ikke svare på".

Evangelielæsning: Joh, 1,35-51

DDS 46

Prædiken elementer:
Hvad er du svarene - - sikkerheden/usikkerheden i dem, tidstypisering af dem. "jeg er bare mig" mest sympatisk, ærligt usikker - men altså usikker
du er.. i evangelieteksten
pointen er bestemmelsen "Himmelen er åben", (= Guds barn, fødte ikke af kød og blod, mands vilje),
kombineres evt. Med "jeg tror på mig selv" konfirmands eget jfr. Sekvens K 1 - positivt forstået;

s&k: 74

Gud, vi takker dig fordi vi kan tro at vi er noget; du har vedkendt dig os, og vi kan tro på at en kærlighed og en magt vil bære os, så der altid er fremtid og håb. At vi, selv om vi ikke synes vi er noget, kan opdage at vi er det. Lad himlen åbne sig over os, så vi kan tro også på os selv. Når vi alligevel svigter, så tilgiv os, så liv, håb og mulighed stadig åbner sig foran os.
Fadervor

læsning: Nu ser vi jo i et spejl, i en gåde, men da sal vi se ansigt til ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, lige som jeg jo selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro håb og kærlighed; disse tre, men størst af dem er kærligheden. (1. Kor 13,12-13)
bøn

Velsignelse

s&k 108

Note:
Astrologi-udsagnet er skrevet på grundlag af
Astrologi 13, Basistydning 1. Per H. Christiansen. Zodiac 1987. s.15.


Slagger i universet - eller indgår vi i en historie? - [top]

30/ 630 gudstjeneste (ungdoms-) mening

Indhold:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Ungdomsgudstjeneste/ Marc Chagall dias
Februar 1991

Indgangsbøn

velkomst

salme: 3 S&K

bøn: Gud vi beder dig
lad os se den sammenhæng
vi lever i
hvordan vi kommer af noget
og hvordan nogle vil komme efter os
vis os den vældige natur
sådan at vi ser
at vi er del af den
og den del af os
del af vores liv
som en søster eller bror er det
lad os se det
så vi tager vare på den
og give den videre
så så tro og håb ikke bliver mindre
så kærlighed lever i blandt os.
Amen

Marc Chagalls billeder i St. Stephans, Mainz
Lidt om Chagall
især GT, men nøglepunkt: Jesu fødsel og død (i kirke?)

Billed rækkefølge
16 Paradis
17 Adam og Eva (nær af 16)
9 Isaks ofring
10 (nær af 10)
11 Jakobs drøm (nær og af 13)
13 Jakobsdrøm visa Moses og tavlerne
12 Moses og tavlerne
31 3 cirkler: Du skal elske Herren din Gud
14 3 - : Profetier om fred og frelse
29 Maria og barn (nær af 28
28 Den korsfæstede
37 Den evige stad
[Marc Chagalls glasmalerier i St. Stephanskirken i Mainz, Materialecentralen]
Fortællingens pointering: Den gode begyndelse, slangen imidlertid - da mennesket var drevet ud af Paradis kunne Gudsforholdet udkrystalliseres i Isakofferet - men dog også længslen, drømmen om den ubrudte stige til himlen (Jakobs drøm) -- leve med den tyraniske stemme out of no-where og eller længselskampen -- ikke i længden; derfor loven -- dens apoteose: Du skal elske Herren din Gud -- dens horisont: profetiernes fred og frelse -- opfyldelsen: JK - perspektivet: den evige stad (er de to cirkler en kikkert).

Salme: DDS 26

Prædiken
Mk. 4,26-29
Joh. 12,24
Hvis hvedekornet ikke lægges i jorden og dør, bærer det megen frugt.

Anekdote
To mænd aflagde besøg i den mineby, hvor den ene var født og opvokset. Overalt lå der høje bunker af slagger fra minedriften. Den, der var født i byen, gjorde holdt ved en af bunkerne, bøjede sig ned, tog en slagge op: "Se, her har du vores liv", sagde han til den anden, " et øjeblik hæver det sig ud som noget særligt, men dernæst," og så smed han slaggen tilbage slaggebunken, "er det dog bare en slagge bland titusind andre i skæbnens store slaggebunke".

Alternativet: betragte menneskelivet som en slagge
eller - der er en anden måde at se det - som hvedekorn
ligeheden: uanseeligheden, forsvinden
forskellen: vækst
her kædet til skabelsens og frelseshistoriens vækst i Chagalls version
For Gud er mennesker som hvedekorn - uanset hvordan de er, hvor meget de kan -

Salme: 89

Tak Gud,
når vi oplever at livet er stort nok
når der er rum for os
og når rummet omkring os
ikke stivner til faste mure
men er levende
fuldt af vækst og grøde
Vi beder dig:
Hvor det er muligt for os,
lad os selv skabe rummelighed om os
og grobund for liv

fadervor velsignelse Salme: 7

Kristen Skriver Frandsen


Fristelsen i ørkenen - mime ved gudstjeneste - [top]

30/1238 dramatisering fristelse

Indhold: Idé og kort instruktion

Hvordan:
Udført med konfirmander, 7. klassetrin.
Fortællingen er velegnet som mime - og mime er ofte en langt bedre måde at inddrage elever/konfirmander på end egentlige dramatiseringer. En konfirmand, der virkelig læser godt, læser teksten op. Jesus, Satan og engle optræder. Håndbevægelser, koreografi udtrykker fortællingen. Konfirmander/elever er ofte gode til at finde udtrykket, men man må naturligvis arbejde med det i forhold til rum og situation (gudstjeneste). Man kan selvfølgelig godt brue en anden oplsæer end en konfirmand - det er vigtigt at det er tydeligt - og langsomt.
Man kan arbejde lidt med påklædning. Jesus kan være i en primitiv kjortel. Djævelen i sort. Men ingen vinger til englene!

Krydshenvisninger: Fristelsen i ørkenen 1; Fristelsen i ørkenen 2; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Lys og menneskeret - [top]

30/ 247 gudstjeneste (ungdoms-) politik

Indhold:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Ungdomsgudstjeneste
18. november 1992
Velkomst
og instruks

DDS 323. Guds kærlighed ej grænse ved.

Bøn
Himmelske Gud og skaber. Du skabte os i dit billede, som mand og kvinde skabte du os. Lige for hinanden, - intet menneske på denne jord er underordnet og ringere end et andet. Hvert eneste menneske bærer dit billede. Lad os se det i hinanden. Lad os tro at du elsker verden, sådan som Jesus viste os det. Lad os spejle kærlighed frem hos hinanden - og lad os tage vare på den jord, vi har fået, og lær os at fordele goderne, så den giver tilstrækkelig føde til alle, så misundelse ikke skaber vold og sorg. Lad os ikke lamme af alt det umulige, men lad os se de steder hvor mulighederne stadig findes. Hvor tro, håb og kærlighed kan vokse.
Amen.

Lysene tændes
Menneskerettighederne
(Se nedenfor)

Salme: Det sker, at et menneske hæver

Prædiken
Luk 4,18 - Mt. 18,1-11 (det centrale genfortalt)
(den som tager mod en af disse små, tager mod mig)
uoverkommeligheden
Gud har forsonet sig med dig


S&K Herre, du vandrer forsoningens vej,

Bøn
Gud vi beder dig:
vær med dem, hvis liv er blevet ødelagt, af vold og tortur. Dem hvis kroppe og sjæle blev misbrugt. Vær med gadebarnet i Rio og indianeren også i den fjerneste og mest skjulte landsby i Guatamala. Hjælp dem som sulter. Dem som flygter og altid må holde sig skjulte. Lær os se de muligheder, der er. Lad os have plads til medmennesket i vort sind, og lad os ikke blive hårde og kyniske af al verdens nød. Lad os turde tænde lys, så vi stopper op i al travlheden.
Fadervor, du som er i himlen..

og velsignelse

DDS: Fred hviler over land og by,

Udgangsbøn


Lysene tændes
Menneskerettighederne

På et verdenskort (malet på en møbelplade, oval ca 1,5 * 1 m (teknisk: se nedenfor)) er der boret huller til lys i på forhånd udvalgte steder på kloden. 12 (konfirmander) får ved gudstjenestens start en seddel i hånden om hvilket lys, de skal tænde. Instruks får de senere, når lystændingen begynder i gudstjenesten. 11 har fået en seddel hver med tekst til et ly (i ét tilfælde to). Præsten læser artiklerne om menneskerettigheder. Ved hvert lys siger præsten: nu tændes det første (andet, osv) lys; konfirmanden med teksten til på gældende lys læser den højt, lystænderen finder stedet på verdenskortet (NB af og til med præstens hjælp). Selv de største rødder synes det er højtideligt og vigtigt, så ansatser til komik - når én ikke ved hvor Tibet er fx. - overvindes helt.
*****

Beskrivelserne er hovedsagelig plukket af Amnesty Nyt, men kan jo findes allevegne.

Verdenserklæringen om menneskerettigheder

Artikel 1:
Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed og bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Artikel 2:
Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f. eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, poltiske eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.

--

Det 1. lys
Sydafrika har afskaffet apartheid. Men magtmisbruget over for den sorte befolkning fortsætter. Den 19. maj 1991 dræbte politiet ANC-medlemmet Samuel Padi. Tre måneder tidligere havde de arresteret hans far. Han fortæller at betjentene bankede ham og gav ham elektriske stød for at få ham til at sige hvor sønnen var.

Det 2. lys
I USA er menneskerettighederne en meget vigtig sag. Alligvel er den sorte befolkning meget fattigere end den hvide og procentvis straffes langt flere negre end hvide, og de straffes hårdere.

Det 3. lys
I Guatamala lider særlig den indianske befolkning under regimets undertrykkelse. Årets nobelpristageren Riguberta Menchu har oplevet at se sin veninde voldtaget og dræbt, sin bror tortureret og brændt levende, sin far dræbt med en bombe og sin mor voldtaget og dræbt. Information d. 18. november 1992.

Det 4. lys
Tibetanerne har et andet sprog, en anden kultur, en anden religion end magthaverne i Kina. "De fortjener diktatur" siger Peking i et hemmeligt dokumnt.


Artikel 3:
Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

Det 5. lys
Overalt hvor der er krig ødelægges liv, frihed, og sikkerhed for alle - hårdest rammer det børn og kvinder. - Lad os sætte et lys ved det tidligere Jugoslavien.


Artikel 5:
Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Det 6. lys
I Thailand sidder den 42-årige Kiry - næsten blind efter tortur og han har altid hovedpine. Han sidder i en flygtningelejr, efter at være flygtet fra sine bødler i Cambodja. Nu vil man sende ham tilbage. Han er bange - alligevel siger han: min sjæl kunne de ikke smadre.

Artikel 14:
Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.

Det 7. lys
I Danmark bliver børn sendt tilbage til det land, de er flygtet fra, når de fylder 18. Uanset der stadig er krig. Er vi gode nok til at give asyl?

Artikel 18:
Enhver har ret til tanke- samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

Artikel 19:
Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter ret til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til atsøge og modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

Det 8. og 9. lys.
Et sted i England skjuler forfatteren Salman Rushdie sig på tredje år. Ayatollah Kohmeiny idømte ham dødstraf på grund af hans bog Sataniske Vers. Man kan stadig ikke skrive og mene hvad man vil i Iran. Men hvad med de vestlige lande: de protesterer mod dødsdommen, men handler alligevel videre med Iran.
Det 10. lys
Vi har ikke glemt massakren på den himmelske freds plads i Peking. Det er stadig ikke muligt frit at samles og frit at give udtryk for sin mening i Kina.

Artikel 23:
Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.

Artikel 25:
1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til han og hans families sundhed og velvære..
2. Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp..
Det 11. lys
Somalia er et af de lande i Afrika, der er hårdest ramt af tørke. Tusinder dør, og hundrede tusinder er truet af sultedøden.

Det 12. lys
I Rio de Janeiro lever hundredevis af hjemløse og forældreløse børn på gaden. Politiet løser med jævne mellemrum problemerne med dem ved at gå på jagt på dem og skyde dem.
***

Teknik ved fremstilling af verdenskort: Tag fotokopi af verdenskort (globus tegnet som ovalt helhedskort, findes i de fleste atlas), lav dernæst en Over Head transparent, denne projiceres op på en møbelplade, kortets konturer tegnes og pladen males)


Jesu mange ansigter - [top]

30/ 194 gudstjeneste (ungdoms-) Jesus

Indhold: Gudstjenste med prædiken ved hjælp af en række dias med fremstillinger af Jesus - billedrækkefølge med stikord til prædiken

Mål: Vise Jesu skikkelsen så facetteret som muligt

Hvordan:
Præludium
indgangsbøn
indl.: Hvad er gudstjeneste

[S&K = Salmer og Kirkeviser]

1) S&K 74 Guds kærlighed er strand og grønne enge

Bøn (indl. om bøn, jeres fader i himlen ved hvad I trænger til før i beder ham - bøn, ordene, er altså som gudstjenesten for vores skyld)

Gud vi beder dig: Vis os dit ansigt. Vis det i det menneske, som tog bolig i blandt os, var din tolk, din søn, dit billede. Lad os se de mange sider - så vi tror at der er plads - også for os - i din virkelighed og kærlighed.
Amen.

Mt. 14,22-36
2) Herre frels os
(Kaj Mogensen: Tro, håb og kærlighed, s. 48)

Jesu ansigter (dias-prædiken)
på baggrund af Per Jensen: Jesu mange ansigter. En film og Diasserie. (Se ELEMENT forløb 30.00 ff)

3) S&K 102
Herre du vandrer forsoningens vej

bøn
Gud, vi takker dig, fordi du blev menneske i Jesus Kristus og viste dit ansigt i hans. Vi bliver aldrig fremmed for dig eller for hinanden, når vi ser det. Ingen storm er for stærk, intet mørke er for mørkt, når du er tilstede. Gud vi beder dig: lad os altid have øje for det.

Velsignelsen
(NB ansigtet - "forklaring"?)

4) S&K 108
Du som har tændt millioner af stjerner

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:

Billedforløb til gudstjenesten
billedkommentaren bør være kort - målbeskrivelsen her giver en antydning af indholdet i kommentar - brug eventuelt spørgende form.

Åby-krucifikset 1)
Dias: fra Åby kirke ca. fra 1100 tallet
Mål: I den strenge vikingekonge at se modstykket til den stærkt lidende Kristus
Den gode hyrde (Brueghel)
Dias: Brueghel: Den gode hyrde
Mål: se hyrden som den der giver sit liv
Den gode hyrde (Ravenna) 1)
Dias: fra Ravenna, kejserinde Galla Placidas gravkapel
Mål: kontrast til ovenstående
Den lidende Kristus (Grünewald) 1)
Dias: Udsnit fra Isenheimeralteret (1512-1516)
Mål: Vise gotikkens lidende Kristus -
Ecce Homo (Rouault)
Dias: Georges Rouault (1871-1958) 1)
Mål: se den særlige glød fra baggrunden - se mennesket, som vi kan genkende os selv i
Jesus helbreder syge (Rembrandt) 1)
Dias: Rembrandt (1606-1669)
Mål: - kfgds sammenhæng: nu at vise ikke bare Jesu ansigt - men Jesus som handlende, helbredende
Kommer til mig
Dias: Alterstatuette af Thorvaldsens Jesusskulptur i Kbh.s Domkirke
Mål: At lade det lidt blege, fade, men ofte konfirmandens, Kristus billede oplades af den forhåbentlig stærkere sammenhæng. Måske kun ledsaget af spørgsmålet: er dette for blegt?
Kristi ansigt (Picasso) 1)
Indhold: Dias: Pablo Picasso: Christus 1959
Mål: at vise Kristus i moderne streg - (set med en ikke-bekendende? kunstners øjne) -
Kristi ansigt - alfa og omega 1)
Indhold: Dias: fra Comidilla katakomben under Rom
Mål:
Nadveren (Nolde) 1)
Indhold: Dias (1909) af EMil Nolde (1867-1956)
Mål: Ved at se på lyset og farvesætningen, at "ihukomme" nadverens dobbelthed: Jesu viden om hvad der skal ske - disciplenes mangel på samme - og så se fællesskabet der er endda
Vandringen på søen
Indhold: Dias: Maleri af William Hole
Mål: - se Jesu skikkelsen som det spøgelsesagtige uvisse
Veronica svededug
Indhold: Dias: Veronica svededug
Mål:

1) Dias findes i serien: Jesu mange ansigter Film og diasserie af Per Jensen, Materialecentralen.