- Forside Theol-p - Forside ETK - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Evaluering (28)

Måder at evaluere forberedelsen på.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

evaluering af undervisningen, konfirmandernes (Type: individuel opgave)
valg af skriftsted og EVALUERING (Type: individuel opgave)
Konfirmandskriftord - et udvalg (Type: arbejdsark - redigeret)
Hvad tror I egentlig på - samtale med muslimsk kammerat (Type: individuel opgave)
Superintendent 2017 (Type: leg)
Tip 13 rigtige! (Type: leg)


.

.


evaluering af undervisningen, konfirmandernes - [top]

28/ 101 individuel opgave evaluering

Indhold: På individuelt stilet evalueringsark bedes eleverne huske det billede, som sagde dem mest; emne, som sagde dem mest; den fortælling,der var bedst; det, som var sjovest, i det hele taget - og begrunde det.

Mål: få eleverne til at reflektere forløbet - give underviseren et indtryk af, hvad der har "fungeret"

Hvordan:
Udføres en af de sidste gange; konfirmanderne tager det i reglen meget alvorligt. Ca. 20 minutter. Andre spørgsmål kan ønskes belyst.
Det er en god idé at det bliver klart, at det virkelig skal bruges - det kan ske ved at nogle svarene indgår i folderen der udsendes til næste års konfirmander - eller ved at evalueringen bruges i sogneavis e.l. -- Jeg tror, det er vigigt at spørge "positivt" og konkret, dvs så lidt som muligt bede dem tage stilling til, hvad der var dårligt (det ved man godt selv, og der er ingen grund til på falderebet at lade konfirmanderne lede det frem, og derefter have det forrest i deres bevidsthed. Men mulighed for kritik, evt. forslag til hvad der kunne være bedre er det godt at have med.
Se individuelt stilet evalueringsark.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


valg af skriftsted og EVALUERING - [top]

28/ 400 individuel opgave skriftsteder, valg af

Indhold: Individuelt valg af eget skriftsted til konfirmation - kan forbindes med evaluering af undervisningen. Link til Bibelselskabets artikler - tre præsters brug af valg af skriftord.

På www: Bibelselskabet om Valg af skriftord; ; ; ;

Mål: At de beskæftiger sig aktivt med deres "eget" skriftord

Hvordan:
Alle får evalueringsark, individuelt stilet med navn, hvor første punkt er prioriteret valg af tre skriftsteder. Ark med 26 forslag deles ud. Der åbnes mulighed for valg udenfor de af mig foreslåede. Det understreges at de skal vælge tre - sådan at jeg har en valgmulighed, så 1. kor 13,13 ikke skal lyde hele vejen rundt ved selve konfirmationen. Som motivation til at skrive en begrundelse fungerer løftet om, at en god begrundelse giver god chance for at de får det skriftord, som de prioriterer højest.
Se også Konfirmandskriftord - et udvalg - nedenfor her.

Krydshenvisninger: Konfirmandskriftord - et udvalg; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
[Brødtekst til ark]

Navn:...

Valg af skriftsted: Jeg vil helst have:______________,

næsthelst:___________, dernæst:_____________.

Skriv en begrundelse for det, du helst vil have:
...
Du kan også få et andet end et af dem, jeg har foreslået. Snak med mig om det - og/eller hvis du ved, hvor det står, skriv det:...
EVALUERING:...
1) Nævn et eller flere billeder (af dem, der har været vist som lysbillede eller evt. et andet billede), som du særligt husker, og skriv hvorfor:...
2) Hvilke/t emne/r sagde dig mest? [fx: godt og ondt, kirkerummet, ritualer, dåb, nadver, hvem er jeg, livets cirkler, konfirmation, billeder af Gud, fællesskab, hvad ville Jesus.. eller andre.. ]
Skriv hvilket og hvorfor:...
3) Hvilken fortælling (fra bibelen, andre steder fra) synes du, var bedst/ mest interessant og hvorfor?...
4) Hvad var sjovest i konfirmandforberedelsen:...
Andre bemærkninger - vend og skriv på bagsiden:


Konfirmandskriftord - et udvalg - [top]

28/ 629 arbejdsark - redigeret konfirmation

Indhold: En række skriftsteder, som enten konfirmanderne selv kan vælge imellem eller præsten kan bruge som inspiration i sit valg.

Hvordan:
Der er dels brødtekst til egen redaktion dels et færdigt ark.
Det færdige ark: Hent her.
2002: større udvalg af skriftord - 171 ialt: HER - som pdf-dokument 6 sider

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
1. Joh. 1,5
Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham

1. Joh. 4,18
Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud.

1. Joh. 4,8-10
Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham.

1. Kor. 1,25.
Guds dårskab er visere end menneskene, og Guds svaghed er stærkere end menneskene.

1. Kor. 13,13
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden.

1. Peter 2,5.
Lad jer selv som levende stene opbygge til et åndeligt hus.


2. Kor. 5,17-18
Derfor, hvis nogen er i Kristus er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

2. Kor. 6,2
"I en nådig stund bønhørte jeg dig, og på frelsens dag hjalp jeg dig." Se, nu er det en nåderig stund, se, nu er det frelsens dag!

Fil. 4,6.
Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse.

Gal. 5,1
Til frihed har Kristus frigjort os.

Gal. 5,14
Hele loven er opfyldt i et eneste bud, nemlig dette: "Du skal elske næsten som dig selv".

Hebr. 13,5
Han har selv sagt: "Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig".

Joh. 11,25-26
Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, skal leve om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø.

Joh. 12,46
Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver som tror på mig, ikke skal blive i mørket.

Joh. 14,1-2
Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig. I min Faders hus er det mange boliger.

Joh. 14,6
Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

Joh. 21,5-6
Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; thi skilt fra mig kan I slet intet gøre.

Joh. 3,16-17
Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes med have evigt liv.

Luk. 17,20-21
"Guds rige kommer ikkesåledes, at man udvortes kan iagttage det. Ej heller vil man kunne sige:'se her! eller 'Se, der er det!' thi se Guds rige er midt i blandt jer [inden i jer]."
Mt. 18,20
Thi hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, der er jeg midt iblandt dem.

Mt. 6,22.
Øjet er legemets lys; hvis derfor dit øje er sundt, er hele dit legeme i lys.

Mt. 6,33.
Søg først Guds Rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Mt. 6,7
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på så skal der lukkes op for jer.

Rom. 1,16.
Jeg skammer ikke ved evangeliet, thi det er en Guds frelse for enhver, som tror.

Rom. 8,31
Er Gud for os, hvem kan da være imod os?

Rom. 8,38.
Hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.


Hvad tror I egentlig på - samtale med muslimsk kammerat - [top]

28/ 165 individuel opgave troslæren

Indhold: Eleverne skriver stikord ned til en samtale med tænkt muslimsk kammerat om hvad kristendommen går ud på - sådan som de har haft om den i undervisningen

Mål: indirekte evaluering af undervisningen, for eleverne en øvelse i at bevidstgøre sig hvad er noget af indholdet i den kristne tro

Krydshenvisninger: Trosbekendelsen, den apostolske - "islamisk" renset; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Superintendent 2017 - [top]

28/1461 leg evaluering

Indhold: Et underholdende quizspil for hele holdet.

Mål: Evaluere områder af forberedelsen på en sjov måde

Hvordan:
Se beskrivelsen under tekst. Der er udfoldet vejledning med spillet. Spillet er udformet af Kristen Skriver Frandsen, og udgivet af TeolData/kristendomsundervisning.dk

Krydshenvisninger: Luther temadag/blokdag; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Beskrivelse
Spillet består af en række sammenhængende PowerPoint shows* på et USB-stik, denne instruktion, 25 sæt markørkort, 150 pointkort. Superintendent (reformatorernes foretrukne betegnelse for bispefunktionen) kan være et lidt stort ord at bruge for sine konfirmander, men tager vi Luther alvorligt, at enhver, der er krøbet ud af dåben, er både pave, præst og biskop, ja så er enhver af dem superintendentaspirant.
Vi forestiller os at konfirmanderne er et hold superintendentaspiranter. Et hold læg-teologer uddannet til at leve for, vejlede og holde øje med at alt er godt og rigtigt i vores lutherske kirke. De skal kunne det basale om kristendommen, vigtige ting om Luther og det lutherske syn på tro og kirke, og være alment kirkeligt dannede.
Vi har så en Doctor Ecclessiae (underviseren) som eksaminerer dem prøvende og grundigt to og to eller tre og tre efter tur med hele holdet som et konsulentpanel, som de kan rådspørge. Denne eksamination foregår efter nærmere regler og styres af en række forudbestemte spørgsmål - som i praksis her præsenteres via et power point show.


Tip 13 rigtige! - [top]

28/ 385 leg evaluering

Indhold: 13 spørgsmål med 4 mulige svar. Se nedenfor som brødtekst til egen redaktion eller hent: færdigt ark.

Tipskupon med afkrydsningsmulighed.
Bibelselskabet har en tipskupon som sigter direkte på bibelkundskab. Se link.

På www: Bibelselskabet Tipskupon; ; ; ;

Mål: evaluere undervisningen på en sjov måde.

Hvordan:
Der uddeles tippekuponer omtrent af nedestående udseende. Arket tip 13 rigtige deles ud. Eleverne sætter kryds udfor bogstavet for den linie de ved/ tror er det rigtige svar på de 13 spørgsmål.
Jeg har undertiden udlovet præmie, men det er ganske overflødigt, de synes det er sjovt i sig selv. Spørgsmålene skal svare til undervisningen - men et enkelt må gerne være ét, som man ikke har undervist i; det viser sig så (heldigvis) at der faktisk er forskel, der er væsentlig flere fejlsvar her end ved de andre. Enkelte spørgsmål kan vise at forhåndsforestillinger er sejge at bearbejde. Spørgsmålet som handler om at skelne mellem de to skabelsesberetninger ved hjælp af sætningerne om hvordan Gud skabte mennesket viser (efter bare nogle måneder) store udsving, selv når man har brugt meget tid og energi på sagen i forbindelse med "Skabelsesberetning, første.. ". Ikke sjældent husker pigerne forskellen bedre end drengene. På et eksemplar af spørgearket sætter jeg en streg for hvert fejlsvar, sætter det i forhold til antallet af besvarelser, tæller også 13'nere osv op. Timen efter kigger vi ved hjælp af over-head kopi på resultatet, snakker efter behov om svarene; over-head kan senere bruges på forældremøde (evt. efter forældrene har forsøgt sig (anonymt!!) med at løse dem.
Praktisk: jeg har en tipskupon, hvor feltet, hvor det korrekt placerede kryds skal stå, er skåret ud, jeg lægger den over de afleverede, og kan så allerede i samme time helt overordnet fortælle om resultatet (antal 13'nere osv). Det grundigere efterarbejde må foretages hjemme.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
1) Hvad betyder ordet "konfirmation"?
a) overhøring
b) bekræftelse
c) eksamen
d) indvielse
--
2) Hvilke af disse symboler er ikke et
specielt kristent symbol?
a) [Kristus alfa og omega]
b) [fisk med ICHTYS skrevet inden i]
c) [Hagekors/ solhjul]
d) [et lam]
__
3) Hvad står der efter de fleste af de
7 skabelsesdage (1.mosebog, kap.1)?
a) Og dog manglede der endnu noget
b) Og Gud så at det var godt
c) Og Gud så at hans gerning var fuldendt
d) Og dog forblev himlen bedre end jorden
__
4) Hvad var straffen for hor i følge moselov-
en?
a) Dødsstraf ved korsfæstelse
b) 40 piskeslag
c) Dødsstraf ved stening
d) 7 ugers fængsel
--
5) Hvad betyder ordet "farisæerne"?
a) "Bønderne"-et skældsord
b) "De afsondrede"-dem som afholdt sig fra almindelige ufromme folk
c) "De krigeriske"-et frihedskæmperparti
d) "Persere"-af det gamle ord for Persien: Farsia
__
6) Hvor blev Jesus født i følge Lukasevangeliet?
a) Jerusalem
b) Nazareth
c) Betlehem
d) Jeriko
__
7) Hvor mange år er det siden at Jesus blev
født?
a) ca. 500 år
b) ca. 1500 år
c) ca. 2000 år
d) ca. 6000 år
__
8) Hvad fortælles der allerførst om menne-
skets skabelse i Bibelen?
a) At Gud skabte mennesket som mand og kvinde i sit billede
b) At det første menneske sprang ud af Guds pande
c) At mennesket blev skabt af en blanding af jord og gudeblod
d) At Gud skabte først manden, dernæst kvinden af hans ribben
__
9) Hvilken af disse sætninger om Gud finder
vi i Ny Testamente?
a) Gud er effektivitet
b) Gud er kærlighed
c) Gud er rigdom
d) Gud er lykke
__
10) Hvilket af disse symboler er et særligt
kristent symbol?
a) [kors]
b) [bikube]
c) [ørn]
d) [halvmåne og stjerne]
__
11) Hvilken af disse personer hører ikke
hjemme i bibelhistorien før Jesus - altså i
Gammel Testamente?
a) Adam
b) Eva
c) Lovgiveren Moses
d) Apostelen Paulus
_____________________________________________
12) Sætningerne: "Dette er Jesu Kristi legeme, dette er Jesu Kristi blod" forekommer i gudstjenesten under:
a) dåben
b) prædikenen
c) nadveren
d) velsignelsen
__
13) Lignelsen om den fortabte søn andler om:
a) En søn, der slår sin bror ihjel
b) En søn, der farer vild i ørkenen
c) En far og hans to sønner
d) En far der ofrer sin søn