- Forside Theol-p - Forside ETK - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Bøn - alment og Jesus om bøn (31)

Bøn og meditation på forskellig måde. Jesus om bøn.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Bøn - hvor ofte? (Type: individuel opgave)
Skriv en bøn til.. (Type: individuel opgave)
Fadervor - daglig brug - og: Gå et Fadervor (Type: praksis, fælles)
Fadervor - generelt (Type: læsning, NT: Jesu lære)
Fadervor - teksten (Type: læsning, NT)
Fadervor a, synoptisk læst, Mattæus' vinkel (Type: læsning, NT)
Fadervor b, synoptisk læst, Lukas' vinkel (Type: læsning, NT)
Fadervor. 1: Helliget blive dit navn (Type: samtale)
Fadervor. 2: Komme dit Rige (Type: samtale)
Fadervor. 3: Ske din vilje, som i himmelen, således også.. (Type: samtale)
Fadervor. 4: giv os i dag vort daglige brød (Type: samtale)
Fadervor. 5: forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere (Type: samtale)
Fadervor. 6: led os ikke ind i fristelse (Type: samtale)
Fadervor. 7: fri os fra det onde (Type: samtale)
Fadervor, arbejdsark (Type: arbejdsark - brødtekst)
Fadervor - teksten som lille memorial (Type: arbejdsark - redigeret)
Fadervor - ikke forkyndelse ( i følge Folketinget) (Type: Baggrundsstof)
Lignelsen om enken og den urimelige dommer (Type: læsning, NT: lignelse)
Fadervor - mix og match (Type: Kropslig indlæring)
Allehelgen - meditativ praksis (Type: praksis, meditativ)
Konfirmanders egne billedmeditationer (Type: praksis, skrive)
Regnbuen; to konfirmanders bønner (Type: praksis, skrive)
Kristuskransen (Type: praksis)


.

.


Bøn - hvor ofte? - [top]

31/ 469 individuel opgave bøn

Indhold: Konfirmanderne sætter x ud for mulig bøns"praksis" - gætter dernæst på hvordan det forholder sig med kammeraterne.

Hvordan:
Papir med følgende spørgsmål to gange (papiret kan skrives på stedet af konfirmanderne - eller præfabrikeret deles ud:
- Jeg beder næsten daglig ( 0 / 1,29)
- Jeg beder en gang imellem ( 6 / 4,79
- Jeg beder i ekstreme situationer (7 / 4,9)
- Jeg beder aldrig (2 / 4,1)
Man beder den enkelte konfirmand sætte kryds ud for det, som passer på vedkommende selv - dernæst på de samme spørgsmål at prøve at sætte tal på hvor mange af kammeraterne i den givne gruppe, som gør hhv. det ene eller det andet. I parenteser efter spørgsmålene her er resultatet fra et hold på 15. Første tal er antal krydser sat på egne vegne - andet tal en gennemsnitsberegning af, hvad de troede om de andre.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Skriv en bøn til.. - [top]

31/ 357 individuel opgave bøn

Indhold: Bøn med valgmuligheder for "adressen": Gud, statsministeren,
USAs præsident, Kærligheden, Ånden bag alting, Jesus.
asdf

Mål: Overveje bøns forskelligartethed - alt efter til hvem.

Hvordan:
Eleverne bedes forestille sig at de nu har en "hot-line" til en af de foreslåede adressater for bønnen - så de kan bede om det, som virkelig presser sig på. Understreg at de skal vælge den at skrive bønnen til, som de har lyst til -. Og at de ikke vil blive læst op med navns nævnelse. Men at man måske vil gøre brug af nogle af dem i anonym form. Erfaring efter første forsøg: De fleste vælger Gud, der er nogle der er meget personlige.
97: Man skal på nogle hold sikre sig at opgaven virkelig bliver individuelt løst, ellers bliver svarene pjat.
Se en række eksempler.
Se også temagruppen "Bøn alment - og Jesus om bøn.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Tekst til eventuelt arbejdsark:

Skriv en bøn til..

Nedenstående bøn er skrevet til (sæt kryds)

Statsministeren:[ ], Gud:[ ], USA's præsident:[ ],

Kærligheden:[ ], Ånden bag alting:[ ], Jesus:[ ]

...


Fadervor - daglig brug - og: Gå et Fadervor - [top]

31/ 104 praksis, fælles bøn

Indhold: Det er overordentligt rimeligt altid at bede Fadervor i forbindelse med undervisningen. Det kan gøres i forbindelse med indledende andagt - eller som afslutning. Det understreger at konfirmandundervisning ikke bare er skole. Her er så også link til en lidt mere aktion-præget måde at gå dybere ind i bønnen: Gå et fadervor.

På www: Folkekirkens Konfirmandcenter: Gå et Fadervor; ; ; ;

Mål: Fortrolighed med fadervor

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 6, 9-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor - generelt - [top]

31/ 105 læsning, NT: Jesu lære bøn

Indhold: Læsning og sammenligning af Mattæus og Lukas fortælling om hvordan Jesus lærte disciplene at bede. Undersøgelse af de enkelte bønners indhold og betydning.

Mål: Give forståelse både for bøn generelt og for Fadervors enkelte bønner, deres mulige konkretion

Hvordan:
Først synoptisk læsning (se fadervor a og fadervor b). De enkelte bønner kan eventuelt bruges som enkeltelementer relevante steder i undervisningen.

Krydshenvisninger: Fadervor a, synoptisk læst, Mattæus' vinkel; Fadervor b, synoptisk læst, Lukas' vinkel; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor - teksten - [top]

31/ 108 læsning, NT bøn

Indhold: Teksten

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 6, 5-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
v11 giv os i dag vort daglige brød,
v12 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
13) og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.


Fadervor a, synoptisk læst, Mattæus' vinkel - [top]

31/ 106 læsning, NT bøn

Indhold: synoptisk sammenstilling af Mt. 6,5-15 og Luk. 11,1-13; vægten på Mattæus.

Mål: At vise at bøn "fungerer" forskelligt; at berøre fænomenet synoptisk læsning; og vise at bøn ikke er en ydre fromhedsmanifestation (Jesu indledning til Fadervor hos Mt.)

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 6, 5-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor b, synoptisk læst, Lukas' vinkel - [top]

31/ 107 læsning, NT bøn

Indhold: synoptisk sammenstilling af Mattæus og Lukas - vægten på Lukas.

Mål: Overveje hvad bønhørelse er - at bøn ikke nødvendigvis er at have en intim telefonledning til Gud. Berøre opfyldelsens karakter: at få Helligånden

Hvordan:
Evt. sammenlignes der med Luk. 18,1-8.
Der kan fx. læses frem til at det, den bedende får, er Helligånden - med et formål at have et tilbageknytningspunkt, senere når tredje trosartikel behandles. Fællesskab, sprog, ånd

Krydshenvisninger: Fællesskab, sprog og ånd; ; ; ; ; ;

| Luk. 11, 1-13 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 6, 5-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 18, 1-8 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor. 1: Helliget blive dit navn - [top]

31/ 109 samtale hellighed

Indhold: samtale med udgangspunkt i navnet, Guds navn, blandt jøder så helligt at det ikke måtte siges - og dog har sin tydning: Jeg er den jeg er (2. mos. 3,14)

Mål: at få sat fylde på begrebet hellighed. Sammenhæng med navn og identitet

Hvordan:
Fortælles om jødernes forhold til Guds navn - 2. mos. 3,1-14 læses eller fortælles. Har man brugt billedmeditationen Ufoen og talt om identitet, og Guds selvidentifikation i Jesus, kan der refereres hertil.
Evt. (i anden retning) Ez. 36,23: Jeg vil hellige mit store navn..(blandt folkene, idet Israel har vanæret det..). Næppe så anvendeligt.
Samtale med eleverne viser at ordet "hellig" ikke længere har nogen negativ betydning (i retning af hyklerisk frelst), men de foreslår "urørlig" - også om person: Han er hellig, om en god sportsmand: så god, så sej(!) at han ikke kan nåes af andre.
Se også Moses og den brændende tornebusk

Krydshenvisninger: UFOen; Moses og den brændende tornebusk (Guds navn); ; ; ; ;

| 2 Mos. 3, 14- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Ez. 36, 23- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
2. Mos. 3,13-14:
Men Moses sagde til Gud: "Når jeg kommer til israelitterne og siger dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, hvad skal jeg så svare dem, hvis de spørger om dit navn?" 14) Gud svarede Moses: "Jeg er den jeg er!" Og han sagde: Således skal du sige til Israelitterne: JEG ER har sendt mig til jer."
Ez. 36,23: Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer.


Fadervor. 2: Komme dit Rige - [top]

31/ 110 samtale Guds rige

Indhold: Måske: Jesu "program" Lukas 4,14-30, Mt. 12,28; Luk. 17,20f
Baggrundsstof: forskellige teologiske udsagn om Guds Rige (især måske i forb. med voksenundervisning).

Mål: bestemme Guds Rige som værende der, hvor Guds vilje sker (altså parallel med 3. bøn), dvs. hvor synd forlades, sult stilles, sygdom heles, etc.

Hvordan:
Hvis 1. s. i advent er nær dette forløb, kan der kombineres med en almindelige søndagsforberedelse og kirkeårsorientering.
Se også: Hvad er Guds Rige?

Krydshenvisninger: Hvad er Guds rige?; ; ; ; ; ;

| Luk. 4, 14-30 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 12, 28- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 17, 20-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:


Baggrundsstof:
Den teologiske diskussion: I Komponenter (s 64f) bestemmer Andreas Davidsen først sagen negativt - som ikke-politisk (bruger Mk. 12,13-17 og Joh. 18,36 hertil), dernæst som eskatologisk - slutter med at citere Noack: "Guds Rige er nok fremtid, så umuligt at fremskynde, men det er så nært, så umuligt at sinke, at det i et og alt bestemmer nutiden". (Undtagen altså i Kejserens domæne - eller? - ksf.)
Det er kun en halv sandhed at bjergprædikenmoralen ville få ethvert samfund til at bryde sammen; det vil også bryde sammen hvis det kun bygger på interesser, på mammon, magt og selvretfærdighed. Jesu' Gudsrige forkyndelse blev tidligt omtolket apokalyptisk, og det hævdes stadig at Guds riges komme betyder denne verdens undergang. Man kunne måske med lige så stor ret hævde det omvendte. Villy Sørensen: Jesus og Kristus
"Jesus annoncait le royaume, c'est l'église est venue", Alfred Loisy. - Jesus forkyndte Guds riges komme, men det blev kirke som kom. ... og efter den privatsfæren (ksf)
"Guds Rige er ikke kun et fremtidsrige. Vi må bygge det op allerede her i vores eget liv. Kristus kom her til jorden for at give os det glade budskab, at dette rige allerede var ved at blive skabt...Revolution og kærlighed er det samme for os. Den er at give den sultne at spise, den nøgne tøj på kroppen, den uvidende oplysning.." Ernesto Cardenal.


Fadervor. 3: Ske din vilje, som i himmelen, således også.. - [top]

31/ 111 samtale Guds vilje

Indhold: Tekst: edb-programmørers livsanskuelse.

Hvordan:
Evt. sammen med Ikke en spurv falder til jorden.. Mt. 10,29) - og Marionetdukkeføreren - konfirmandernes egne bønner. Se også Guds Almagt
Eventuelt kan man inddrage hackerens verdensbillede. Teksten i sig selv er for svær, men der kan foretages uddrag, pointen kan fortælles. Det så som illustration til en forståelse af reduktionen af Guds vilje til et lukket system.

Krydshenvisninger: Marionetdukkeføreren; Guds almagt; ; ; ; ;

| Mt. 10, 29- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
"Overalt, hvor man har indrettet regnecentraler kan man iagttage opvakte unge mænd med pjusket hår, der ofte sidder dybt indsunkne og brændende øjne foran computerenpulten. Deres arme sidder tæt ved kroppen og de venter kun på, at deres fingre - der er parate til at slå til - kan fyre løs på knapperne og tasterne, som de stirrer lige så fortryllet på som en spiller på de rullende terninger. Ikke helt så fikserede sidder de tit ved borde, der er oversået med computerudskrifter, og ruger over dem som lærde, der er besat af kabbalistiske skrifter. De arbejder til de falder om, tyve tredive timer i et stræk. Hvis det er muligt får de deres mad bragt: kaffe, cola og sandwich. Hvis det kan ordnes, sover de endda på en briks ved siden af computeren. men kun et par timer, så skal de tilbage til pulten. Deres krøllede tøj, uvaskede og ubarberede ansigter og deres uredte hår viser hvor meget de forsømmer deres krop og glemmer verden omkring sig. I hvert sålænge de fanget på den måde eksisterer de kun gennem og for computeren. de er computer-fetichister, tvangsneurotiske programører. De er et internationalt fænomen."
Weizenbaum sammenligner dem med spillere: En hacker føler sig som spilleren altid sikker på han vinder. Han har grænseløs tillid til sine egen smarthed. Og han ved livet selv kun er et spil:
"Den tvangsneurotiske programmør er overbevist om, at livet kun er et kæmpemæssigt program, der køres igennem en computer. Derfor kan ethvert aspekt ved livet i sidste instans forklares med begreber fra computersproget."
(Weizenbaum, Joseph f. 1923, professor i datalogi, Computer Power and Human reason, 1976).


Fadervor. 4: giv os i dag vort daglige brød - [top]

31/ 112 samtale brød, det daglige

Indhold: Cecil Bødker: Det daglige brød.
Luthers forklaring i salmebogen (Se tekst)
Links til Jenny Holzers Protect me from what I want - og tolkning og fordanskning i "At åbne en Verden".

På www: Protect me from what I want (Jenny Holzer); Fri os fra alt det.. (At åbne en Verden) ; ; ;

Hvordan:
Cecil Bødkers tekst er god - men meget brugt - i flere materialer.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Luthers forklaring
"Hvad forstås ved dagligt brød?"
Alt, hvad der behøves til livets ophold og trivsel, for eksempel mad, drikke, klæder, sko, hus, hjem, marker, kvæg, penge, ejendom, from ægtefælle, fromme børn, fromme medhjælpere, from og retsindig øvrighed, god regering, godt vejrlig, fred, sundhed, tugt og ære, gode venner, trofaste naboer og alt, hvad her nævnes kan.


Fadervor. 5: forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere - [top]

31/ 113 samtale skyld

Indhold: Forskellige mulige sammenhænge:

Hvordan:
Evt. Den gældbundne tjener evt. Skæbne evt. Skyld (Thereses historie) evt. Vædderen

Krydshenvisninger: Den gældbundne tjener; Skæbne; Skyld; Vædderen; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor. 6: led os ikke ind i fristelse - [top]

31/ 114 samtale tro og tvivl

Indhold: Samtale om fristelse = prøvelse, som kan få tro, livstro, tillid til at vakle, bringe til fald (Mt. 18,6-11). Fristelse i mere banal forstand er dækket af "Giv os i dag vort daglige brød".

Hvordan:
Der er god teologisk grund til at mene at "fristelse" i Fadervos sammenhæng ikke er den daglige, lille fristelse til at gøre et eller andet forkert (fra slankekursbrud til butikstyveri), men netop at udsættes for at miste livsmodet, troen. Men skulle snakken falde på fristelse i mere banal forstand er der stof til samtalen under fadervors bøn "Giv os i dag vort daglige brød".

Krydshenvisninger: Fadervor. 4: giv os i dag vort daglige brød; ; ; ; ; ;

| Mt. 18, 6-9 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor. 7: fri os fra det onde - [top]

31/1684 samtale tro og tvivl

Indhold: En hel gruppe her i ETK handler om "godt og ondt" Åbnes her. Utallige vinkler.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor, arbejdsark - [top]

31/ 613 arbejdsark - brødtekst bøn

Indhold: Tekst: Forslag til spørgsmål mm.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 6, 9-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 11, 2-4 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Fadervor står to steder i Ny Testamente.
Hos Mattæus (6,9-13) og hos Lukas (11,2-4).

1)Hvem har lært os Fadervor?.............
.........................................
2)Hvilke to bønner "mangler" hos Lukas?
a:...................................
.....................................
b:...................................
.....................................
3)To af de andre bønner rummer i deres ind-
hold de to manglende bønner (a & b). De
betyder det samme. Hvilke mener du?
x:...................................
y:...................................
Hos Mattæus er der 7 enkelte bønner.
4)Hvem handler de tre første især om? ...... og de sidste?...
(Læg mærke til hvor ordene "du", "din" og "dit" og "vi", "os", "vort" og "vore" bruges).


Fadervor - teksten som lille memorial - [top]

31/ 924 arbejdsark - redigeret fadervor

Indhold: Teksten Fadervor i a-6 format. Nb: 92-oversættelsen. Det færdige ark med 4 x fadervor.

Mål: At eleverne kan få fadervor som lille Memorial

Hvordan:
År efter år har konfirmander bedt mig om at lave en lille seddel med fadervor til dem. Nu har jeg gjort det. De mener åbenbart selv at de vil gemme den og se på den.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor - ikke forkyndelse ( i følge Folketinget) - [top]

31/1254 Baggrundsstof fadervor

Indhold: Et citat fra Folketingets arkiv

På www: Folketingets arkiv om Fadervor; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Til brug for behandlingen af en række forespørgsler om, hvorvidt det er i overensstemmelse med folkeskoleloven at indlægge et kristent indslag, f.eks. fællesbøn, i skolernes morgensamling eller lignende fællesforanstaltninger, anmodede den daværende undervisningsminister i februar 1978 Kirkeministeriet samt de teologiske fakultetsråd ved Århus Universitetog Københavns Universitet om udtalelser om fællesbønnens karakter. På baggrund af disse udtalelser har det siden i Undervisningsministeriets praksis været lagt til grund, at fadervor og enhver bøn, der har fadervor som grundtype, ikke kan betegnes som forkyndelse. http://www.folketinget.dk/samling/20081/almdel/UDU/spm/99/svar /endeligt/20090217/644387.PDF


Lignelsen om enken og den urimelige dommer - [top]

31/ 61 læsning, NT: lignelse Gud, kamp med den fjerne

Indhold: Læsning af Luk. 18,1-8.

Tolkning af Carl Koch Lignelser 1915.

Mål: Vise at Gud kan erfares ufremkommelig - som en uretfærdig dommer - men at det nytter at bede, banke på etc

Krydshenvisninger: Fadervor - generelt; ; ; ; ; ;

| Luk. 18, 1-8 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor - mix og match - [top]

31/1275 Kropslig indlæring fadervor

Indhold: Måde at indlære fadervor (konfirmandcenter.dk)

På www: Konfirmandcenter.dk; ; ; ;

Mål: At træne fadervor med kroppen inddraget

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Allehelgen - meditativ praksis - [top]

31/1146 praksis, meditativ bøn, meditation

Indhold: Tænde lys for nogen, koncentration om lyset, samtale om bøn

Mål: Gennem en religiøs praksis give grundlag for samtale om bøn

Hvordan:
Man samles i kirken. Konfirmanderne bedes om et tænde et lys, sætte det på alterskranken, sætte sig i kirken, koncentrere sig om eget lys og tænke på nogen, de har kendt og som er døde. Derefter viser det sig at de er motiverede for at tale om bøn, hvordan man kan bede, om det hjælper. Hvilke er erfaringer, de har gjort med bøn.
Fungerer med 7. klasse.

Krydshenvisninger: Kirkeårsrelateret undervisning; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Konfirmanders egne billedmeditationer - [top]

31/ 216 praksis, skrive bøn

Indhold: Hver elev skriver bøn til (dias)billede

Mål: Give eleverne fornemmelse af hvad bøn er - henvendelse til nogen/noget uden for vores sædvanlige kommunikationsverden

Hvordan:
3 forskellige billeder vises, men hver må kun skrive bøn til ét. Billederne kan være alt fra socialrealisme (unge omkring burgerbar) løbere, natur (regnbuen), tegneseriebilleder, kunst, - de skal være åbne for tydning. Forudsætning er at konfirmanderne har oplevet en række billedmeditationer forud. Det er nok vigtigt at understrege at de skal prøve at opleve billederne, om de oplever dem negativt eller positivt - ellers skriver mange meget vilkårligt til deres egen gudsforestilling - ret uafhængigt af billedet, og så bliver der næppe sat så meget i gang hos den enkelte. De mest sigende bønner kan så eventuelt udvælges og læses ind på bånd med underlægninsmusik - afpasset billedet - afspilles mens billedet står på skærmen. Den form for offentliggørelse accepterer konfirmanderne - forudsat at den enkelte forfatter forbliver anonym - og de imponeres ofte over hvad de selv rummer, når rammen bliver god nok.
Se eksempel: Regnbuen og Marionetdukkeføreren.

Krydshenvisninger: Regnbuen; to konfirmanders bønner; Marionetdukkeføreren; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Regnbuen; to konfirmanders bønner - [top]

31/ 302 praksis, skrive bøn

Indhold: Tekst: Konfirmanders bønner til billede af regnbue.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
1.
Kære Jesus.
For enden af regnbuen findes mange gode gaver, meget lykke og jeg ønsker mig det altsammen.
2.
Jeg savner min regnbue, min vej væk fra denne barske kolde virkelighed, bare en enkelt mulighed for at komme væk, en enkelt af regnbuens mange farver. Jeg lover at udnytte den og gøre alt for at ødelægge den bag mig, Jeg håber, hvis denne chance skulle blive misbrugt, hvis regnbuens farve ikke er stærk nok til at bære mig, ikke stærk nok til at holde den grå verden, jeg kom fra, tilbage-jeg håber, at så kan jeg tilgives og får en ny chance.


Kristuskransen - [top]

31/1014 praksis bøn

Indhold: Jørgen balle Larsens anskuelige gennemgang af den af Martin Lönnebo instituerede parallel til den katolske rosenkrans, Kristuskransen. Forskellige vinkler. Bl. a. bibelcitater til hver perle.

På www: Kristuskransen - vejl. v. Jørgen Balle Larsen; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Bøn - hvor ofte? - [top]

31/ 469 individuel opgave bøn

Indhold: Konfirmanderne sætter x ud for mulig bøns"praksis" - gætter dernæst på hvordan det forholder sig med kammeraterne.

Hvordan:
Papir med følgende spørgsmål to gange (papiret kan skrives på stedet af konfirmanderne - eller præfabrikeret deles ud:
- Jeg beder næsten daglig ( 0 / 1,29)
- Jeg beder en gang imellem ( 6 / 4,79
- Jeg beder i ekstreme situationer (7 / 4,9)
- Jeg beder aldrig (2 / 4,1)
Man beder den enkelte konfirmand sætte kryds ud for det, som passer på vedkommende selv - dernæst på de samme spørgsmål at prøve at sætte tal på hvor mange af kammeraterne i den givne gruppe, som gør hhv. det ene eller det andet. I parenteser efter spørgsmålene her er resultatet fra et hold på 15. Første tal er antal krydser sat på egne vegne - andet tal en gennemsnitsberegning af, hvad de troede om de andre.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Skriv en bøn til.. - [top]

31/ 357 individuel opgave bøn

Indhold: Bøn med valgmuligheder for "adressen": Gud, statsministeren,
USAs præsident, Kærligheden, Ånden bag alting, Jesus.
asdf

Mål: Overveje bøns forskelligartethed - alt efter til hvem.

Hvordan:
Eleverne bedes forestille sig at de nu har en "hot-line" til en af de foreslåede adressater for bønnen - så de kan bede om det, som virkelig presser sig på. Understreg at de skal vælge den at skrive bønnen til, som de har lyst til -. Og at de ikke vil blive læst op med navns nævnelse. Men at man måske vil gøre brug af nogle af dem i anonym form. Erfaring efter første forsøg: De fleste vælger Gud, der er nogle der er meget personlige.
97: Man skal på nogle hold sikre sig at opgaven virkelig bliver individuelt løst, ellers bliver svarene pjat.
Se en række eksempler.
Se også temagruppen "Bøn alment - og Jesus om bøn.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Tekst til eventuelt arbejdsark:

Skriv en bøn til..

Nedenstående bøn er skrevet til (sæt kryds)

Statsministeren:[ ], Gud:[ ], USA's præsident:[ ],

Kærligheden:[ ], Ånden bag alting:[ ], Jesus:[ ]

...


Fadervor - daglig brug - og: Gå et Fadervor - [top]

31/ 104 praksis, fælles bøn

Indhold: Det er overordentligt rimeligt altid at bede Fadervor i forbindelse med undervisningen. Det kan gøres i forbindelse med indledende andagt - eller som afslutning. Det understreger at konfirmandundervisning ikke bare er skole. Her er så også link til en lidt mere aktion-præget måde at gå dybere ind i bønnen: Gå et fadervor.

På www: Folkekirkens Konfirmandcenter: Gå et Fadervor; ; ; ;

Mål: Fortrolighed med fadervor

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 6, 9-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor - generelt - [top]

31/ 105 læsning, NT: Jesu lære bøn

Indhold: Læsning og sammenligning af Mattæus og Lukas fortælling om hvordan Jesus lærte disciplene at bede. Undersøgelse af de enkelte bønners indhold og betydning.

Mål: Give forståelse både for bøn generelt og for Fadervors enkelte bønner, deres mulige konkretion

Hvordan:
Først synoptisk læsning (se fadervor a og fadervor b). De enkelte bønner kan eventuelt bruges som enkeltelementer relevante steder i undervisningen.

Krydshenvisninger: Fadervor a, synoptisk læst, Mattæus' vinkel; Fadervor b, synoptisk læst, Lukas' vinkel; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor - teksten - [top]

31/ 108 læsning, NT bøn

Indhold: Teksten

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 6, 5-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
v11 giv os i dag vort daglige brød,
v12 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
13) og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.


Fadervor a, synoptisk læst, Mattæus' vinkel - [top]

31/ 106 læsning, NT bøn

Indhold: synoptisk sammenstilling af Mt. 6,5-15 og Luk. 11,1-13; vægten på Mattæus.

Mål: At vise at bøn "fungerer" forskelligt; at berøre fænomenet synoptisk læsning; og vise at bøn ikke er en ydre fromhedsmanifestation (Jesu indledning til Fadervor hos Mt.)

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 6, 5-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor b, synoptisk læst, Lukas' vinkel - [top]

31/ 107 læsning, NT bøn

Indhold: synoptisk sammenstilling af Mattæus og Lukas - vægten på Lukas.

Mål: Overveje hvad bønhørelse er - at bøn ikke nødvendigvis er at have en intim telefonledning til Gud. Berøre opfyldelsens karakter: at få Helligånden

Hvordan:
Evt. sammenlignes der med Luk. 18,1-8.
Der kan fx. læses frem til at det, den bedende får, er Helligånden - med et formål at have et tilbageknytningspunkt, senere når tredje trosartikel behandles. Fællesskab, sprog, ånd

Krydshenvisninger: Fællesskab, sprog og ånd; ; ; ; ; ;

| Luk. 11, 1-13 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 6, 5-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 18, 1-8 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor. 1: Helliget blive dit navn - [top]

31/ 109 samtale hellighed

Indhold: samtale med udgangspunkt i navnet, Guds navn, blandt jøder så helligt at det ikke måtte siges - og dog har sin tydning: Jeg er den jeg er (2. mos. 3,14)

Mål: at få sat fylde på begrebet hellighed. Sammenhæng med navn og identitet

Hvordan:
Fortælles om jødernes forhold til Guds navn - 2. mos. 3,1-14 læses eller fortælles. Har man brugt billedmeditationen Ufoen og talt om identitet, og Guds selvidentifikation i Jesus, kan der refereres hertil.
Evt. (i anden retning) Ez. 36,23: Jeg vil hellige mit store navn..(blandt folkene, idet Israel har vanæret det..). Næppe så anvendeligt.
Samtale med eleverne viser at ordet "hellig" ikke længere har nogen negativ betydning (i retning af hyklerisk frelst), men de foreslår "urørlig" - også om person: Han er hellig, om en god sportsmand: så god, så sej(!) at han ikke kan nåes af andre.
Se også Moses og den brændende tornebusk

Krydshenvisninger: UFOen; Moses og den brændende tornebusk (Guds navn); ; ; ; ;

| 2 Mos. 3, 14- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Ez. 36, 23- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
2. Mos. 3,13-14:
Men Moses sagde til Gud: "Når jeg kommer til israelitterne og siger dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, hvad skal jeg så svare dem, hvis de spørger om dit navn?" 14) Gud svarede Moses: "Jeg er den jeg er!" Og han sagde: Således skal du sige til Israelitterne: JEG ER har sendt mig til jer."
Ez. 36,23: Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer.


Fadervor. 2: Komme dit Rige - [top]

31/ 110 samtale Guds rige

Indhold: Måske: Jesu "program" Lukas 4,14-30, Mt. 12,28; Luk. 17,20f
Baggrundsstof: forskellige teologiske udsagn om Guds Rige (især måske i forb. med voksenundervisning).

Mål: bestemme Guds Rige som værende der, hvor Guds vilje sker (altså parallel med 3. bøn), dvs. hvor synd forlades, sult stilles, sygdom heles, etc.

Hvordan:
Hvis 1. s. i advent er nær dette forløb, kan der kombineres med en almindelige søndagsforberedelse og kirkeårsorientering.
Se også: Hvad er Guds Rige?

Krydshenvisninger: Hvad er Guds rige?; ; ; ; ; ;

| Luk. 4, 14-30 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mt. 12, 28- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 17, 20-f Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:


Baggrundsstof:
Den teologiske diskussion: I Komponenter (s 64f) bestemmer Andreas Davidsen først sagen negativt - som ikke-politisk (bruger Mk. 12,13-17 og Joh. 18,36 hertil), dernæst som eskatologisk - slutter med at citere Noack: "Guds Rige er nok fremtid, så umuligt at fremskynde, men det er så nært, så umuligt at sinke, at det i et og alt bestemmer nutiden". (Undtagen altså i Kejserens domæne - eller? - ksf.)
Det er kun en halv sandhed at bjergprædikenmoralen ville få ethvert samfund til at bryde sammen; det vil også bryde sammen hvis det kun bygger på interesser, på mammon, magt og selvretfærdighed. Jesu' Gudsrige forkyndelse blev tidligt omtolket apokalyptisk, og det hævdes stadig at Guds riges komme betyder denne verdens undergang. Man kunne måske med lige så stor ret hævde det omvendte. Villy Sørensen: Jesus og Kristus
"Jesus annoncait le royaume, c'est l'église est venue", Alfred Loisy. - Jesus forkyndte Guds riges komme, men det blev kirke som kom. ... og efter den privatsfæren (ksf)
"Guds Rige er ikke kun et fremtidsrige. Vi må bygge det op allerede her i vores eget liv. Kristus kom her til jorden for at give os det glade budskab, at dette rige allerede var ved at blive skabt...Revolution og kærlighed er det samme for os. Den er at give den sultne at spise, den nøgne tøj på kroppen, den uvidende oplysning.." Ernesto Cardenal.


Fadervor. 3: Ske din vilje, som i himmelen, således også.. - [top]

31/ 111 samtale Guds vilje

Indhold: Tekst: edb-programmørers livsanskuelse.

Hvordan:
Evt. sammen med Ikke en spurv falder til jorden.. Mt. 10,29) - og Marionetdukkeføreren - konfirmandernes egne bønner. Se også Guds Almagt
Eventuelt kan man inddrage hackerens verdensbillede. Teksten i sig selv er for svær, men der kan foretages uddrag, pointen kan fortælles. Det så som illustration til en forståelse af reduktionen af Guds vilje til et lukket system.

Krydshenvisninger: Marionetdukkeføreren; Guds almagt; ; ; ; ;

| Mt. 10, 29- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
"Overalt, hvor man har indrettet regnecentraler kan man iagttage opvakte unge mænd med pjusket hår, der ofte sidder dybt indsunkne og brændende øjne foran computerenpulten. Deres arme sidder tæt ved kroppen og de venter kun på, at deres fingre - der er parate til at slå til - kan fyre løs på knapperne og tasterne, som de stirrer lige så fortryllet på som en spiller på de rullende terninger. Ikke helt så fikserede sidder de tit ved borde, der er oversået med computerudskrifter, og ruger over dem som lærde, der er besat af kabbalistiske skrifter. De arbejder til de falder om, tyve tredive timer i et stræk. Hvis det er muligt får de deres mad bragt: kaffe, cola og sandwich. Hvis det kan ordnes, sover de endda på en briks ved siden af computeren. men kun et par timer, så skal de tilbage til pulten. Deres krøllede tøj, uvaskede og ubarberede ansigter og deres uredte hår viser hvor meget de forsømmer deres krop og glemmer verden omkring sig. I hvert sålænge de fanget på den måde eksisterer de kun gennem og for computeren. de er computer-fetichister, tvangsneurotiske programører. De er et internationalt fænomen."
Weizenbaum sammenligner dem med spillere: En hacker føler sig som spilleren altid sikker på han vinder. Han har grænseløs tillid til sine egen smarthed. Og han ved livet selv kun er et spil:
"Den tvangsneurotiske programmør er overbevist om, at livet kun er et kæmpemæssigt program, der køres igennem en computer. Derfor kan ethvert aspekt ved livet i sidste instans forklares med begreber fra computersproget."
(Weizenbaum, Joseph f. 1923, professor i datalogi, Computer Power and Human reason, 1976).


Fadervor. 4: giv os i dag vort daglige brød - [top]

31/ 112 samtale brød, det daglige

Indhold: Cecil Bødker: Det daglige brød.
Luthers forklaring i salmebogen (Se tekst)
Links til Jenny Holzers Protect me from what I want - og tolkning og fordanskning i "At åbne en Verden".

På www: Protect me from what I want (Jenny Holzer); Fri os fra alt det.. (At åbne en Verden) ; ; ;

Hvordan:
Cecil Bødkers tekst er god - men meget brugt - i flere materialer.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Luthers forklaring
"Hvad forstås ved dagligt brød?"
Alt, hvad der behøves til livets ophold og trivsel, for eksempel mad, drikke, klæder, sko, hus, hjem, marker, kvæg, penge, ejendom, from ægtefælle, fromme børn, fromme medhjælpere, from og retsindig øvrighed, god regering, godt vejrlig, fred, sundhed, tugt og ære, gode venner, trofaste naboer og alt, hvad her nævnes kan.


Fadervor. 5: forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere - [top]

31/ 113 samtale skyld

Indhold: Forskellige mulige sammenhænge:

Hvordan:
Evt. Den gældbundne tjener evt. Skæbne evt. Skyld (Thereses historie) evt. Vædderen

Krydshenvisninger: Den gældbundne tjener; Skæbne; Skyld; Vædderen; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor. 6: led os ikke ind i fristelse - [top]

31/ 114 samtale tro og tvivl

Indhold: Samtale om fristelse = prøvelse, som kan få tro, livstro, tillid til at vakle, bringe til fald (Mt. 18,6-11). Fristelse i mere banal forstand er dækket af "Giv os i dag vort daglige brød".

Hvordan:
Der er god teologisk grund til at mene at "fristelse" i Fadervos sammenhæng ikke er den daglige, lille fristelse til at gøre et eller andet forkert (fra slankekursbrud til butikstyveri), men netop at udsættes for at miste livsmodet, troen. Men skulle snakken falde på fristelse i mere banal forstand er der stof til samtalen under fadervors bøn "Giv os i dag vort daglige brød".

Krydshenvisninger: Fadervor. 4: giv os i dag vort daglige brød; ; ; ; ; ;

| Mt. 18, 6-9 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor. 7: fri os fra det onde - [top]

31/1684 samtale tro og tvivl

Indhold: En hel gruppe her i ETK handler om "godt og ondt" Åbnes her. Utallige vinkler.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor, arbejdsark - [top]

31/ 613 arbejdsark - brødtekst bøn

Indhold: Tekst: Forslag til spørgsmål mm.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Mt. 6, 9-15 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 11, 2-4 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Fadervor står to steder i Ny Testamente.
Hos Mattæus (6,9-13) og hos Lukas (11,2-4).

1)Hvem har lært os Fadervor?.............
.........................................
2)Hvilke to bønner "mangler" hos Lukas?
a:...................................
.....................................
b:...................................
.....................................
3)To af de andre bønner rummer i deres ind-
hold de to manglende bønner (a & b). De
betyder det samme. Hvilke mener du?
x:...................................
y:...................................
Hos Mattæus er der 7 enkelte bønner.
4)Hvem handler de tre første især om? ...... og de sidste?...
(Læg mærke til hvor ordene "du", "din" og "dit" og "vi", "os", "vort" og "vore" bruges).


Fadervor - teksten som lille memorial - [top]

31/ 924 arbejdsark - redigeret fadervor

Indhold: Teksten Fadervor i a-6 format. Nb: 92-oversættelsen. Det færdige ark med 4 x fadervor.

Mål: At eleverne kan få fadervor som lille Memorial

Hvordan:
År efter år har konfirmander bedt mig om at lave en lille seddel med fadervor til dem. Nu har jeg gjort det. De mener åbenbart selv at de vil gemme den og se på den.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor - ikke forkyndelse ( i følge Folketinget) - [top]

31/1254 Baggrundsstof fadervor

Indhold: Et citat fra Folketingets arkiv

På www: Folketingets arkiv om Fadervor; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
Til brug for behandlingen af en række forespørgsler om, hvorvidt det er i overensstemmelse med folkeskoleloven at indlægge et kristent indslag, f.eks. fællesbøn, i skolernes morgensamling eller lignende fællesforanstaltninger, anmodede den daværende undervisningsminister i februar 1978 Kirkeministeriet samt de teologiske fakultetsråd ved Århus Universitetog Københavns Universitet om udtalelser om fællesbønnens karakter. På baggrund af disse udtalelser har det siden i Undervisningsministeriets praksis været lagt til grund, at fadervor og enhver bøn, der har fadervor som grundtype, ikke kan betegnes som forkyndelse. http://www.folketinget.dk/samling/20081/almdel/UDU/spm/99/svar /endeligt/20090217/644387.PDF


Lignelsen om enken og den urimelige dommer - [top]

31/ 61 læsning, NT: lignelse Gud, kamp med den fjerne

Indhold: Læsning af Luk. 18,1-8.

Tolkning af Carl Koch Lignelser 1915.

Mål: Vise at Gud kan erfares ufremkommelig - som en uretfærdig dommer - men at det nytter at bede, banke på etc

Krydshenvisninger: Fadervor - generelt; ; ; ; ; ;

| Luk. 18, 1-8 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Fadervor - mix og match - [top]

31/1275 Kropslig indlæring fadervor

Indhold: Måde at indlære fadervor (konfirmandcenter.dk)

På www: Konfirmandcenter.dk; ; ; ;

Mål: At træne fadervor med kroppen inddraget

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Allehelgen - meditativ praksis - [top]

31/1146 praksis, meditativ bøn, meditation

Indhold: Tænde lys for nogen, koncentration om lyset, samtale om bøn

Mål: Gennem en religiøs praksis give grundlag for samtale om bøn

Hvordan:
Man samles i kirken. Konfirmanderne bedes om et tænde et lys, sætte det på alterskranken, sætte sig i kirken, koncentrere sig om eget lys og tænke på nogen, de har kendt og som er døde. Derefter viser det sig at de er motiverede for at tale om bøn, hvordan man kan bede, om det hjælper. Hvilke er erfaringer, de har gjort med bøn.
Fungerer med 7. klasse.

Krydshenvisninger: Kirkeårsrelateret undervisning; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Konfirmanders egne billedmeditationer - [top]

31/ 216 praksis, skrive bøn

Indhold: Hver elev skriver bøn til (dias)billede

Mål: Give eleverne fornemmelse af hvad bøn er - henvendelse til nogen/noget uden for vores sædvanlige kommunikationsverden

Hvordan:
3 forskellige billeder vises, men hver må kun skrive bøn til ét. Billederne kan være alt fra socialrealisme (unge omkring burgerbar) løbere, natur (regnbuen), tegneseriebilleder, kunst, - de skal være åbne for tydning. Forudsætning er at konfirmanderne har oplevet en række billedmeditationer forud. Det er nok vigtigt at understrege at de skal prøve at opleve billederne, om de oplever dem negativt eller positivt - ellers skriver mange meget vilkårligt til deres egen gudsforestilling - ret uafhængigt af billedet, og så bliver der næppe sat så meget i gang hos den enkelte. De mest sigende bønner kan så eventuelt udvælges og læses ind på bånd med underlægninsmusik - afpasset billedet - afspilles mens billedet står på skærmen. Den form for offentliggørelse accepterer konfirmanderne - forudsat at den enkelte forfatter forbliver anonym - og de imponeres ofte over hvad de selv rummer, når rammen bliver god nok.
Se eksempel: Regnbuen og Marionetdukkeføreren.

Krydshenvisninger: Regnbuen; to konfirmanders bønner; Marionetdukkeføreren; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Regnbuen; to konfirmanders bønner - [top]

31/ 302 praksis, skrive bøn

Indhold: Tekst: Konfirmanders bønner til billede af regnbue.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤


Tekst:
1.
Kære Jesus.
For enden af regnbuen findes mange gode gaver, meget lykke og jeg ønsker mig det altsammen.
2.
Jeg savner min regnbue, min vej væk fra denne barske kolde virkelighed, bare en enkelt mulighed for at komme væk, en enkelt af regnbuens mange farver. Jeg lover at udnytte den og gøre alt for at ødelægge den bag mig, Jeg håber, hvis denne chance skulle blive misbrugt, hvis regnbuens farve ikke er stærk nok til at bære mig, ikke stærk nok til at holde den grå verden, jeg kom fra, tilbage-jeg håber, at så kan jeg tilgives og får en ny chance.


Kristuskransen - [top]

31/1014 praksis bøn

Indhold: Jørgen balle Larsens anskuelige gennemgang af den af Martin Lönnebo instituerede parallel til den katolske rosenkrans, Kristuskransen. Forskellige vinkler. Bl. a. bibelcitater til hver perle.

På www: Kristuskransen - vejl. v. Jørgen Balle Larsen; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - ¤