- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Nye salmer (36)

Ufuldstændig række.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Al jordens fylde har du skabt (Type: salmer, nye)
At pinsen den er lysegrøn (Type: salmer, nye)
Dansens Herre (Type: salmer, nye)
Det sker, at et menneske hæver (Type: salmer, nye)
Du tændte sol og stjerner (Type: salmer, nye)
Du, som lader græsset gro (Type: salmer, nye)
Gud som tændte lys i verden (Type: salmer, nye)
Gud ænser ikke rang og stand (Type: salmer, nye)
Guds kærlighed er strand og grønne enge (Type: salmer, nye)
Herre frels os (Type: salmer, nye)
Lyset er kommet (Type: salmer, nye)
Når jeg er træt og trist (Type: salmer, DDS 658)
Når kærligheden får magt i verden (Type: salmer, nye)
Når lynet rammer (Type: salmer, nye)
Sov du lille, sov nu godt (Type: salmer, nye)
Tak alle sjæle (Type: salmer, nye)
Tak Gud for hver en nyfødt morgen (Type: salmer, nye)
Tænd dine stjerner (Type: salmer, hørt tekst)
Vi bygger på en by (Type: sang, synge)
Han er lidt suspekt i løden (Type: salmer, nye)


.

.


Al jordens fylde har du skabt - [top]

36/ 10 salmer, nye nadver

Indhold: salme af Johannes Johansen. Evt. som nadversalme ved nadverhandling i konfirmandtimen

Mål: Salmen forbinder forbinder forsoningstanken tæt med skabelsen


At pinsen den er lysegrøn - [top]

36/ 19 salmer, nye ånd, kirke

Indhold: salme af Johannes Johansen

Mål: vise sammenhæng mellem ånd, kirke og ordet - i naturens billede (visne/dø - spire)

Referencer:(s:67 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj


Dansens Herre - [top]

36/ 43 salmer, nye opstandelse

Indhold: Salme af Sydney Carter (1960) /Hans Anker Jørgensen

Mål: - passer ind i temaet: "Kom og leg med"

Referencer:(s:26 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj


Det sker, at et menneske hæver - [top]

36/ 69 salmer, nye håb

Indhold: Salme (sang) af Jesper Kallesøe (1989)

Mål: - vise at enhver i kristen forstand er kaldet til at være profet, kaldet til at give udtryk for sin tro og sit håb (Kaj Mogensen)

Hvordan:
Melodi af Erik Sommer. Kan bruges sammen med Jonas-historien, men overhovedet sammen med overvejelser om politisk-etisk ansvar.
Kaj Mogensen Undevisningsvejl. bd. 2, s. 153, melodien aftrykt her. Som melodi kan også Troels Triers til "Et samfund kan være så stenet.." (151 andre Sange. Edition Egtved 1982) anvendes.

Krydshenvisninger: Profeter; ; ; ; ; ;

Referencer:(s:39 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Du tændte sol og stjerner - [top]

36/ 81 salmer, nye dåb

Indhold: Salmen er af Johannes Johansen og ikke optaget i den nye salmebog

Hvordan:
Bruger man salmen i forbindelse med undervisning om dåbens betydning, kan man med udgangspunkt i v. 5 diskutere, hvilken frygt der er tale om - vel den meget konkrete: hvordan skal det gå barnet i en verden med alle mulige både individuelle og kollektive undergangsmuligheder.
Vi kan ikke privat (=i den lille cirkel, familiens,) bære barnet - dets liv - i al fremtid; dåben fortæller, at i sidste ende er et menneske i Guds hånd, bæres af Gud - (Johannes Johanesen spiller på ordet "barn"s etymologi - "den der bliver båret") - og ritualets ord om at blive Guds barn..


Du, som lader græsset gro - [top]

36/ 82 salmer, nye ånd til handling

Indhold: Salme af Hans Anker Jørgensen

Mål: at give forståelse for at tro på helligånd forbinder sig med skabelse og med handling

Hvordan:
Melodi: Stille er min sjæl til Gud

Referencer:(s:66 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Baggrundsstof:
Jørgensen, Hans Anker: Til fælles sang s. 31.


Gud som tændte lys i verden - [top]

36/ 134 salmer, nye dåb

Indhold:

Hvordan:
melodi: Salmer og Kirkeviser 23

Referencer:(s:49 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Baggrundsstof:
Se videre Mogensen: Undevisningsvejledning bd. 2, s. 206


Gud ænser ikke rang og stand - [top]

36/ 135 salmer, nye lighed

Indhold:

Mål: ikke forskel for Gud

Hvordan:
melodi "Op al den ting"

Referencer:(s:23 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj


Guds kærlighed er strand og grønne enge - [top]

36/ 138 salmer, nye frihed

Indhold: salme af Anders Frostenson 1968/ ovs. Jens Lyster (1972)

Mål: -"syndsbekendelse" med positivt afsæt

Referencer:(s:32 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Baggrundsstof:
Salmer & Kirkeviser 74


Herre frels os - [top]

36/ 147 salmer, nye frelse

Indhold: salme af Esther Bock (bøn)

Hvordan:
hænger fint sammen med Erik Heides båd i kirken

Referencer:(s:48 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Tekst:c


Baggrundsstof:
Se videre Kaj Mogensen: Undervisningsvejledning bd. 2, s. 203, melodi s. 204.


Lyset er kommet - [top]

36/ 248 salmer, nye skabelse (ny-!)

Indhold: salme af Holger Lissner (1981), originaltekst Eleanor Farjeon (1931)

Hvordan:
melodi: salmer og Kirkeviser nr. 12

Referencer:(s:46 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Baggrundsstof:
+Mogensen: Undevisningsvejledning bd. 2, s. 196, Tekst og melodi i Salmer og Kirkeviser, nr. 12.


Når jeg er træt og trist - [top]

36/ 282 salmer, DDS 658 tilgivelse

Indhold: Salme af Hans Anker Jørgensen 1986. WWW-noter

Mål: - at se svigtet indefra

Hvordan:
- melodi: Nu rinder solen op..
Lasse Lunderskovs bedst (Esther Bock Psalt 1977, Haase)

Baggrundsstof:
Hans Anker Jørgensen: Til fælles sang, det økumeniske center. Århus 1946, s. 49 Kaj Mogensen: Tro, Håb og kærlighed. Konfirmandens bog s.25; vejl II, s 91


Når kærligheden får magt i verden - [top]

36/ 283 salmer, nye politik

Indhold: Salme, Hans Anker Jørgensen (1980)

Mål: - vise forening af etisk og eskatologisk dimension

Hvordan:
- melodi: En lærke letted.

Referencer:(s:21 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Baggrundsstof:
Mogensen: Tro, håb og kærlighed. Undevisningsvejledning bd. 2; K-materialets konfirmandernes bog (NB eneste salme aftrykt her udover Grundtvigs: Tag det sorte kors fra graven)


Når lynet rammer - [top]

36/ 284 salmer, nye ånd, individ. opbyggelse

Indhold: salme af Johannes Johansen (1974)

Referencer:(s:67 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj


Sov du lille, sov nu godt - [top]

36/ 368 salmer, nye dåb

Indhold: salme af Hans Anker Jørgensen

Mål: - at dåb forbindes med død/ undergang cf Rom. 6.

Hvordan:
melodi: Juletræet med sin pynt, el. Fred til bod for bittert savn

Krydshenvisninger: Gennem Vand - om dåben; ; ; ; ; ;

Referencer:(s:49 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

| Rom. 6, 2-4 Teksten


Tekst:
Sov, du lille, sov nu godt,
du er døbt, dit hår er vådt.
Nu er livet godt begyndt,
dødens nederlag forkyndt.
Du er på den grønne gren,
lille knop. Guds øjesten!

Gennem dødens dybe vand
kom du her til livets land,
druknet, død og stået op
som en del af Kristi krop,
som en knop på livets træ,
lille stump på voksenknæ!

Når du vokser og blir stor,
skal du be' om rene ord.
Vi er døbt til kærlighed,
åbenhed og ærlighed!
Spørg os ud om tro og håb, Nadverbord og barnedåb!

Spørg hvad skabermagten vil,
vi skal bruge livet til!
Spørg om Jesu hjertesag,
julenat og påskedag!
Spørg om lykkens rose rød,
som er din i liv og død!

Lille knop på livets træ,
lille stump på voksenknæ,
nu er livet godt begyndt,
kærlighedens håb forkyndt:
Du skal vokse, blomstre smukt,
bære evig dejlig frugt.

Hans Anker Jørgensen


Baggrundsstof:
+ Mogensens: Undevisningsvejledning bd. 2, s. 206; Hans Anker Jørgensen: Til fælles sang s. 41


Tak alle sjæle - [top]

36/1363 salmer, nye vidne

Indhold: Teksten til brugssalmen "Tak alle sjæle" af Kristen Skriver Frandsen og Thala Juul Holm.

Hvordan:
Salmen er en brugssalme. Den lægger sig tæt op ad tanken bag "Jordens salt". Når redaktøren af nærværende materiale oprindelige begyndte at skrive den, så var det blandt andet motiveret af melodien (Ralph Vaughan Williams 1906), som er meget flot. Den er selvfølgelig til fri afbenyttelse.

Krydshenvisninger: Jordens Salt; ; ; ; ; ;

Tekst:
Teksten til "Tak alle sjæle"


Baggrundsstof:
Kan en salme have vidnehistorien som tema - og mennesker og ikke Gud, Kristus eller Helligånd. Der er få, der adresserer mennesker, fx dog: Var I ikke galilæere?


Tak Gud for hver en nyfødt morgen - [top]

36/ 434 salmer, nye skabelse - tak

Indhold:

Mål: kan anvendes hvis man ønsker en meget enkel takkesalme


Tænd dine stjerner - [top]

36/ 446 salmer, hørt tekst salmen som genre

Indhold: De sidste 4 vers af Benny Andersens: Mørkets Sang (1972).

Hvordan:
9Indgår i Hvad er en salme. Teksten findes i Teen-Sangbogen.

Krydshenvisninger: Hvad er en salme; ; ; ; ; ;

Tekst:c


Baggrundsstof:
Fra pladen "Giv EF modstand" produceret for Folkebevægelsen mod EF.


Vi bygger på en by - [top]

36/ 405 sang, synge håb og længsel

Indhold:

Hvordan:
se "Drømmen om byen".

| Åb. 21, 9-f Teksten


Baggrundsstof:
Dietriech Mendt, Dresden, dansk tekst: Frederik Hjerrild.


Han er lidt suspekt i løden - [top]

36/ 447 salmer, nye salmen som genre

Indhold: Esther Bocks salme kan bruges som eksempel på alternativ salme

Hvordan:
Se: Hvad er en salme

Krydshenvisninger: Hvad er en salme; ; ; ; ; ;

Tekst:c


Baggrundsstof:
Psalt. Maria Stenz synger salmer af Esther Bock. Haase HSE 559-2706-8;


Final footer