- Forside Theol-p - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Januar (44)

Nyt†r - Helligtrekonger. Helligtrekongertiden er epifanitid - derfor er der ogs† elementer under Jesus Kristus. Gud - menneske, som kan passe ind her.
| < Forrige gruppe | N‘ste gruppe > |

Vue over helligtrekongertiden Kirke†ret A (Type: tekst)
Helligtrekonger (Type: oplevelse, f‘lles)
De hellige tre konger / De vise m‘nd (Type: Facts)
Den fjerde Vismand (Type: fort‘lling)
Redaktionelt - Januar 2012 (Type: Orientering)
Redaktionelt - Januar 2013 (Type: Orientering)
Redaktionelt - Januar 2014 (Type: Orientering)
Redaktionelt - Januar 2011 (Type: Orientering)


.

.


Vue over helligtrekongertiden Kirke†ret A - [top]

44/1001 tekst epifani

Indhold: Oversigt over s›ndagenes evanglietekster (genfortalt) med ideer til undervisningen.

P† www: ; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - Ï


Tekst:j
Ikke opdateret 2010-2011.
...
KLIK HER.


Baggrundsstof:


Helligtrekonger - [top]

44/ 873 oplevelse, f‘lles epifani

Indhold: Samtale om epifanifest, epifanitiden i kirke†ret. Eventuelt med udgangspunkt i "facts" og myte om De hellige tre konger.

P† www: Albrecht Dhrer: Adoration of the Magi; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:
Skriv efter nyt†r: 20-C-M-B-12 [det aktuelle †rstal] p† tavlen. Mystificerende udgangspunkt. N›gle: Middelalderlig husvelsignelse skrevet p† d›rstolpen. Latinforkortelse: Christus mansionem benedicat - ®Kristus velsigne huset¯ - Dette blev folkelig tolket som Caspar - Melchior - Balthasar. Fx. samtale om epifaniens n›dvendighed i ens "hus" - i ens nye †r.
Efter lyst og behov kan samtalen udvides med mere om De hellige trekonger/de vise m‘nd (Se nedenfor).
Grundtvigs Dejlig er den himmel bl† synges. Stjernehimmelens uendelighed..) kan udtrykkes kontrasterfaring til "stjernet‘pper lysebl†..".
Grundtvig omkring 1810 mm kan inddrages.
Albrecht Drers maleri af tilbedelsen er anderledes end mange - kan ses med tolkning via link.

Krydshenvisninger: De hellige tre konger / De vise m‘nd; ; Stjernehimmelen. Uendelighedens r‘dsel; Grundtvig omkring 1810; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - Ï


Tekst:


Baggrundsstof:


De hellige tre konger / De vise m‘nd - [top]

44/ 872 Facts epifani

Indhold: Om de hellige tre konger - facts p† nettet - De hellige tre konger i billedkunsten.

P† www: Norsk katolske kirke, leksikon; Kristeligt Dagblad - billedserie ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | Mt. 2, 1-12 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - Ï


Tekst:


Baggrundsstof:


Den fjerde Vismand - [top]

44/ 875 fort‘lling n‘stek‘rlighed

Indhold: Tekst til fort‘lling. (Genfortalt ved Thala Juul Holm/Kristen Skriver Frandsen)

P† www: ; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - Ï


Tekst:j
De f›rste der bes›gte Jesus, Maria og Josef i stalden, var hyrdene. Mon ikke de havde fundet ‚n lille ting eller to fra deres fattige gemmer frem, og givet som gave? De n‘ste var s‘re, fornemme folk, tre vise m‘nd, de kom med guld, r›gelse og myrra. Legenden fort‘ller at de hed Baltazar, Melchior og Kaspar. De kom fra ›sterland, fra det fjerne Babylon. Men se, der var en fjerde vismand, som hed Artaban. Han n†ede ikke frem og gjorde det s† alligevel. Nu skal I h›re hvordan.

Artaban boede i det fjerne Persien. Ti dagsrejser l‘ngere v‘k end Babylon. Han havde forstand p† stjerner og var god ven med tre andre stjernetydere i Babylon. Sammen havde de fundet ud af at n†r en ny stjerne stod funklende klar i vest, s† ville i det fjerne land Jud‘a med hovedstaden Jerusalem en konge skulle f›des, som var st›rre end alle andre konger. Ti dage ville vennerne i Babylon vente p† ham, s† de sammen kunne drage den lange vej gennem ›rkenen til Jerusalem for at tilbede den nye konge. Artaban havde solgt alt hvad han ejede og k›bt tre ‘delstene, en rubin, en safir og en diamant. Dem ville han give den nyf›dte konge.

S† s† han en aften stjernen. Han begav sig afsted. Midt p† den tiende dag var der stadig et godt stykke vej. Det kunne stadig n†es, men m›rket kom hurtigt, n†r det kom. Da h›rte han en st›nnen i vejkanten. En gammel mand l† forsl†et og n‘sten uden kl‘der. Artaban blev irriteret: s†dan en tilf‘ldig gammel mand skulle ikke hindre ham i at n† frem. Men hans medlidenhed sejrede, han vendte hesten, sprang af og trak den gamle ind i ly for den br‘ndende sol, gav ham kl‘der, noget at drikke. Den gamle var meget svag, men efterh†nden hjalp Artabans pleje, s† han kunne klare sig selv. Men da var m›rket faldet p† og Artaban m†tte vente til n‘ste morgen med at ride videre. S† snart solens str†ler farvede bjertoppen kastede han sig p† hesten, og red i et vild ridt mod Babylon. Men for sent: vennernes karavane var draget ud i den ›de ›rken tidligt om morgenen.

Artaban tog da sin rubin, solgte den, og udrustede en karavane, s† han endda kunne komme afsted. Rejsen mod vest gennem ›rkenen var lang, uden uheld var den ikke, men en dag n†ede Artaban frem til en lille by Betlehem uden for Jerusalem. Han havde f†et at vide at var en fremmed karavane med fornemme folk draget hen. Men her var ingen venner. Ingen spor af deres rigt udrustede karavane. Ingen mennesker var p† byen gader. Det var som om en uhyggelig fare gemte sig et sted. Artaban bankede p† en tilf‘ldig d›r; da ingen svarede gik han en. En mor sad og knugede sit lille barn til sig. "De kommer" skreg hun. "De kommer, romerne, de sl†r ihjel". I det samme h›rte de trampen i gaderne, larmende rustninger, og s† frygtelige skrig. Moren pr›vede at gemme sig og sit barn. D›ren blev revet op, en romersk soldat stod i d›ren. Artaban stillede sig op foran ham. "Jeg er alene her, og jeg stod netop og ventede p† en soldat, som jeg kunne for‘re denne safir til, hvis du vil lade mig v‘re i fred". Soldaten tog safiren, drejede om p† h‘len, slog d›ren i bag sig. Moren gr‘d af lykke og sagde: "Gud velsigne dig for hvad du har gjort!" Men Artaban bad i sit indre Gud tilgive ham at han nu havde ›slet den n‘ste af sine gaver bort.

Moren kunne fort‘lle at der for nylig var f›dt et barn i byen af nogle tilrejsende fra Nazareth, og at s‘re ›sterl‘ndinge - ja, undskyld, sagde hun, for Artaban var jo selv s†dan en - havde bes›gt det, men at barnet og dets for‘ldre var rejst ud af byen lige f›r romerne omringede den. Vist nok til ’gypten.

Artaban drog nu afsted med sin sidste ‘delsten gemt allerindest inde p† kroppen. F›rst til ’gypten, men han fandt ikke barnet, s† rundt i mange egne og lande. Hans gode hjerte l›b af med ham mange gange, s† tilsidst var han en fattig mand, kameler, folk, karavaneudstyr, alt var v‘k. Men diamanten havde han stadig.

30 †r var g†et og han n‘rmede sig Jerusalem. Det var ved p†sketid. I byen var der en s‘r stemning. Soldater alle vegne. Folk fik ikke lov til at st† og tale sammen bare et ›jeblik. Artaban fik spurgt en, hvad der var p† f‘rde: "Tre opr›rere bliver korsf‘stet i dag. Nogle kalder den ene, Jesus fra Nazareth, Guds s›n og j›dernes konge," n†ede han at sige inden en soldat skilte dem ad. Nu blev Artaban bange. Var han kommet for sent? Var det ham?

Hvor foregik henrettelsen? Han m†tte afsted. Men m†ske var det meningen med de mange †rs forsinkelse: Han skulle med sin diamant l›sk›be kongen. Han havde allerede h†nden inde ved diamanten.
I det samme kom tre soldater sl‘bende med en ung pige. Hun skulle s‘lges som slave. Lige da de kom forbi rev hun sig l›s, kastede sig ned og hagede sig fast i Artabans kl‘der: "Frels mig!". Det rev og sled i Artabans indre. To gange var hans gave g†et til mennesker - og nu? Han kunne ikke lade v‘re: Han trykkede diamanten ind i hendes h†nd: "Her er din l›sesum".
I det samme blev alt bulderm›rkt. Byen blev rystet af et voldsomt jordsk‘lv. En sten ramte Artabans tinding og han faldt om. Pigen b›jede sig over ham. Han s† hendes ansigt, men bag hendes s† han et andet. Kongens ansigt. Han var sikker.

"Tak, Artaban, for dine gaver", sagde en stemme. "Du kl‘dte mig da jeg var n›gen, tr›stede mig da jeg s›rgede, beskyttede mig n†r jeg var svag, k›bte mig fri, da jeg var bundet". "Hvorn†r har jeg givet dig gaver? Jeg n†ede det jo aldrig." "Du kl‘dte mig, da du kl‘dte den gamle, overfaldne mand i ›rkenen. Du bekyttede mig, da du bekyttede en kvindes barn i Betlehem. Du k›bte mig fri, da du k›bte en kvinde fri fra slaveri. Alt hvad du har givet mennesker, har du givet mig". Et lyssk‘r gik over den gamle Artabans ansigt. Hans rejse var forbi. Han havde fundet kongen og givet ham hans gave.


Baggrundsstof:


Redaktionelt - Januar 2012 - [top]

44/1279 Orientering Dette nyhedsbrev

Indhold: Januar er i kirke†rets sammenh‘ng epifanitid. Helligtrekongerss›ndagene er fra gammel tid viet †benbaringen af Guds v‘sen i den Jesus, der tr†dte frem p† jorden. De to tekstr‘kker, hvoraf jo r‘kke B er s‘rlig "dansk", er forskellige i anl‘gget. Epifaniens guddommelige side er knap s† synlig i anden som i f›rste tekstr‘kke. Men der kan laves en tr†d om †benbaringen i det sm† eller fra neden (som "baggrundsstr†ling" i hele undervisningen eller udm›ntet i en r‘kke s›ndagsintro'er eller andagter). Guds Rige viser sig i de/det sm†: De sm† b›rn, kvinden (Photine), de ydmyge tjenere og det hele samles i lignelsen om hvedekornet - her med mulighed for lidt h†ndgribeligt tilbeh›r. Forklarelsen p† bjerget h›rer da vist med til undervisningskanon - derfor inspiration til at arbejde med ikonen. Jesus som 12-†rig i templet h›rer til i f›rste tekstr‘kke - men ogs† i kanon og der er god indentifikationsmulighed for aldersgruppen. Du satte dig selv i de nederstes sted er oplagt i sammenh‘ngen.

Mange er i ›vrigt n†et til Jesus-stoffet generelt. Det findes overvejende i f›lgende temagrupper: 12: Jesus - normbryderen 13: Jesus som l‘rer - (14 er om nadveren) - 15: Guds Rige - efterf›lgelse - 16: Jesus Kristus - Gud/menneske.
Jesus-prismet †bner mulighed for interaktiv afs›gende tolkning af forklarelsesikonen.
Nederst i Nyhedsbrevet er der link til nye eller opdaterede elementer - bl. a. med gode ideer fra Folkekirkens Konfirmandcenter

P† www: Kristendomsundervisning.dk Nyhedsbrevet; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - Ï


Tekst:


Baggrundsstof:


Redaktionelt - Januar 2013 - [top]

44/1321 Orientering Dette nyhedsbrev

Indhold: Januar er epifanitid - et af de teologiske (fremmedords)begreber, som konfirmanderne b›r(!) kende - jfr. Fire teologiske grundbegreber.. Helligtrekongerss›ndagene er fra gammel tid viet †benbaringen af Guds v‘sen i Jesus Kristus - en god opf›lgning af julen! I Vue over kirke†rets tekster kan der hentes inspiration til de enkelte tekster. (Vue-konceptet er gammelt og jeg forts‘tter det ikke p† den m†de, men hvor der er vue'er, kan man have gl‘de af dem). Forklarelsen p† bjerget h›rer vist med til undervisningskanon - ikonen er en god vej ind til forst†else. Jesus som 12-†rig i templet h›rer til netop i f›rste tekstr‘kke - men er ogs† i "min" kanon og der er god indentifikationsmulighed for aldersgruppen. Jesus helbreder er en klassiker - engang det mest hentede arbejdsark her p† siderne. Jesusbilleder er (ogs†) et old-school arbejdsarkelement, men det fungerer. - Jesus-prismet †bner mulighed for interaktiv afs›gende tolkning af forklarelsesikonen.
Den hemmelige Vej er ikke for‘ldet. Pr›v den af - inden den snart kommer i 3D! (N‘rmere i senere nyhedsbrev).
I ›vrigt, Jesus-stoffet generelt findes overvejende i f›lgende temagrupper: 12: Jesus - normbryderen 13: Jesus som l‘rer - (14 er om nadveren) - 15: Guds Rige - efterf›lgelse - 16: Jesus Kristus - Gud/menneske.
Ret privat: Pt. er jeg fuldtids i Br›rup, Hovborg og Lindknud sogne - med tre hold konfirmander.
-ksf.

P† www: ; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: Fire grundl‘ggende teologiske fagord; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - Ï


Tekst:


Baggrundsstof:


Redaktionelt - Januar 2014 - [top]

44/1417 Orientering Dette nyhedsbrev

Indhold: Januar er epifanitid - et af de teologiske (fremmedords)begreber, som konfirmanderne b›r(!) kende - jfr. Fire teologiske grundbegreber.. [Der er blevet suppleret med lidt forh†bentlig klarg›rende uddybninger af teisme og deisme - som baggrundstof for underviseren, udsprunget af en aktuel debat i Kristeligt Dagblad]
Helligtrekongerss›ndagene er fra gammel tid viet †benbaringen af Guds v‘sen i Jesus Kristus - en god opf›lgning af julen! Tilbage har vi vandringen p† s›en og lignelsen om hvedekornet. Forklarelsen p† bjerget h›rer vist med til undervisningskanon - ogs† i †r, hvor den ikke er tekst - ikonen er en god vej ind til forst†else. Jesus-stoffet generelt findes overvejende i f›lgende temagrupper: 12: Jesus - normbryderen 13: Jesus som l‘rer - (14 er om nadveren) - 15: Guds Rige - efterf›lgelse - 16: Jesus Kristus - Gud/menneske.
M†nedens billede - ja, der var jeg allerede inde i fastetanker. Fristelsen i ›rkenen er ikke i tekstr‘kken i †r, men ogs† den fort‘lling h›rer med i min kanon.
Kaj Munk kom p† som m†nedens person, fordi det er 70 †r siden han blev dr‘bt en januarnat.
Et arbejdsark til de betroede talenter i anledning af septuagesima s›ndags tekst er ogs† trukket frem her.

P† www: ; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - Ï


Tekst:


Baggrundsstof:


Redaktionelt - Januar 2011 - [top]

44/1223 Orientering Dette nyhedsbrev

Indhold: Nyhedsbrevet dumper ind i epifanitiden og d‘kker lidt ind i fasten. Indtil sidste s›ndag i Helligtrekonger er kirke†rstemaet †benbaringen af Guds v‘sen i den Jesus, der tr†dte frem p† jorden. Fastetiden drejer sig i hvert fald et vist stykke om kampen mellem det gode og det onde og det ondes anslag mod †benbaringen, som Jesus fremprovokerede. Det falder ofte n‘sten af sig selv godt i tr†d med at mange er kommet til Jesusstoffet netop nu. Nedenfor er et par elementer trukket frem, men ellers er Jesus-stoffet generelt relevant. Det findes overvejende i f›lgende temagrupper: 12: Jesus - normbryderen 13: Jesus som l‘rer - (14 er om nadveren) - 15: Guds Rige - efterf›lgelse - 16: Jesus Kristus - Gud/menneske.

Til et grundigere arbejde med salmebogens tekstdel og med Jesu fremtr‘den findes der et let og et sv‘rere arbejdsark til fastetiden.
Nederst i Nyhedsbrevet er der link til nye eller opdaterede elementer - bl. a. med gode ideer fra Folkekirkens Konfirmandcenter

P† www: ; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - Ï


Tekst:


Baggrundsstof:


Final footer