- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Marts - April (46)

Påske. Se temagruppen, hvor Jesu lidelse, død og opstandelse behandles: Jesus Kristus
. | < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Vue over påsketiden A (Type: tekst)
Mariæ Bebudelse (Type: billed-iagttagelse)
Påskesymboler (Type: arbejdsark - redigeret)
Skærtorsdagsmessen fra Peterskirken (Type: video)
Vandringen til Emmaus (Type: billed-iagttagelse)


.

.


Vue over påsketiden A - [top]

46.01/1009 tekst lidelse

Indhold: Oversigt over søndagenes evanglietekster (genfortalt) med ideer til undervisningen. KLIK HER.
(2003 mangler genfortællingerne)


Mariæ Bebudelse - [top]

46.12/1004 billed-iagttagelse inkarnation

Indhold: Tolkning af bebudelsesbilledet på Matthias Grünewalds Isenheimer alter.
Fremragende gengivelse på nettet.

På www: Grünewald: Mariæ Bebudelse.; Interaktiv tolkning, Grünewald: Mariæ Bebudelse ; ; ; ;

Mål: Give en fornemmelse af billed- og tolkningsdybde. Overbyde de rationalistiske (og helt forståelige) forbehold overfor "jomfru"fødsel - ikke med ørkesløse argumenter for og imod, men ved at fortælle den meget store historie, som "undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria" betyder.

Det kan være oplagt at bruge elementet her i voksenundervisning

Hvordan:
Måske er den interaktive gennengang her på "Elementer.." først og fremmest forberedelse for underviseren. I undervisningen projiceres billedet op, og man spørger konfirmanderne om, hvad de ser i de enkelte rum, og om de kan ane betydninger - og så fortæller man og diskuterer eventuelt.
Trin for trin-tolkning af billedet - Interaktiv tolkning af billedet - begge med baggrund i Erik A. Nielsens billedlæsning i Solens Fødsel, s. 81. Anis 1998.
Link til nettet linker til opdateret (og forenklet! udgave).


Påskesymboler - [top]

46.40/1139 arbejdsark - redigeret påske

Indhold: To læseark med påskesymboler og tekster - samt et opgaveark.

Hvordan:
Arkene findes samlet HER.

Krydshenvisninger: Dødens overvindelse; ; ; ; ; ;


Skærtorsdagsmessen fra Peterskirken - [top]

46.40/ 764 video tjeneste/ diakoni

Indhold: Pavens fodvaskningsritual - symbolik og bagggrund

Hvordan:
Messen optages og fodvaskningen vises. Fortællingen bag. Eventuel forbundet med Fodvaskningen (billedbetragtning). Hvor meget man vil diskutere pave(magt) er afhængig af ens eget syn på sagen.

Krydshenvisninger: Fodvaskningen; ; ; ; ; ;

Bibel | Joh. 13, 1-17 Teksten


Vandringen til Emmaus - [top]

46.45/1007 billed-iagttagelse opstandelse

Indhold: Fortællingen + iagttagelse af billede af Povl Christensen

Hvordan:
Povl Christensens billede er vel ikke den helt store kunst, men det er en usædvanlig vinkel at vælge at illustrere ordene "Han kom selv hen til dem" - og dynamikken i hverdagsmenneskene, der møder hinanden er ikke til at tage fejl af: det er den opstandne som trænger sig ind i de to disciples lukkede verden.

| Luk. 24, 13-35 Teksten


Final footer