- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Indledende stof - specielt vedr. konfirmation (51)

Indledende elementer til brug ved konfirmationsforberedelsen.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Konfirmation - ordets betydning (Type: samtale, tema)
Hvorfor skal/ vil du konfirmeres (Type: samtale)
Hvorfor skal vi gå i kirke og hvorfor skal vi synge salmer? (Type: samtale)
konfirmationen, forberedende gennemgang (Type: oplevelse, fælles)
Konfirmationsvelsignelsen (Type: Basistekst (liturgi))
Hvad tror du/I på (Type: samtale)
Det vigtigste (Type: individuel opgave)
Det vigtigste 2 (bearbejdning) (Type: samtale, bearbejdning)
Det vigtigste - arbejdsark (Type: arbejdsark - redigeret)
Den første time i konfirmandforberedelsen (Type: koncept (del-) (didaktisk))
Den første time i konfirmationsforberedelsen (1) (Type: koncept (del-) (didaktisk))
Hvad vil det sige at gå til præst? (Type: Referencer - andet mat.)


.

.


Konfirmation - ordets betydning - [top]

51/ 217 samtale, tema tro

Indhold: Samtale om ordets betydning: Bekræftelse.

Mål: Med det samme at tage fat på, hvad konfirmationsforberedelsen egentlig drejer sig om.

Hvordan:
Samtalen om grundbetydningen bekræftelse (jfr. evt. det engelske ord, de kender: confirm) kan føres i forbindelse med konfirmandernes arbejde med spørgsmålet Hvad betyder ordet tro.
Hvem bekræfter? Eventuelt understreges gensidighedstanken: - Gud konfirmerer, bekræfter sit forhold til den døbte, såvel som den døbte bekræfter, siger ja til sit forhold til Gud (Vores genlyds-ja til Gud, Grundtvig?).


Hvorfor skal/ vil du konfirmeres - [top]

51/ 581 samtale tro

Indhold:

Hvordan:
Elementet er meget parallelt med Hvad tror du på - men giver måske lidt andre svar. På et enkelt hold (2000) svarede de fleste "Fordi jeg tror på Gud", adskillige dog med tilføjelsen: og fordi min søster/ bror/ forældre er blevet det. Men sådan faldt svaret ikke for femten år siden - se bare filmen "Hej Peter", hvor præsten stiller spørgsmålet.

Krydshenvisninger: Hvad tror du/I på; Hej Peter; ; ; ; ;


Hvorfor skal vi gå i kirke og hvorfor skal vi synge salmer? - [top]

51/ 834 samtale undervisningen

Indhold: Parallel til at tage kørekort, som kræver både teori og praksis. Den danske gudstjenestes særpræg som salmesangsgudstjeneste.

Mål: Fra den kirkelige verden at drage en parallel til det ude i verden og i elevernes øjne selvindlysende agtede: at tage kørekort.

Hvordan:
På spørgsmålet om hvorfor skal vi gå så og så mange gange i kirke, drager man en parallel til det at tage kørekort. Det er ikke nok at gå til teori, man må også prøve at køre i praksis. Gudstjenesten er kristendommens praksis; når vi i så høj grad skal synge salmer også i undervisningen er det fordi den danske gudstjeneste i høj grad er en fællessalme-messe. Man kan kort fortælle om andre former gudstjeneste, den romersk-katolske, den græsk-ortodokse, måske kvækernes gudstjeneste. Og pege på at bønnen og billeder og forkyndelse i høj grad i den danske gudstjeneste bæres af salmerne.
(Idé tjh, denne udformning: ksf)

Krydshenvisninger: Gudstjenesten er mange ting..; ; ; ; ; ;


konfirmationen, forberedende gennemgang - [top]

51/ 218 oplevelse, fælles konfirmation

Indhold: Prøve konfirmation

Mål: På et tidligt tidspunkt at sikre at konfirmanderne ved, hvad konfirmationens ritual drejer sig om.


Konfirmationsvelsignelsen - [top]

51/ 527 Basistekst (liturgi) velsignelse

Indhold: Den treenige Gud, som har antaget dig til sit barn i den hellige dåb, og gjort dig til arving til det evige liv,
han opholde dig i din dåbs nåde, indtil din sidste stund, han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed.


Hvad tror du/I på - [top]

51/ 572 samtale tro

Indhold: Samtale om hvad den enkelte tror på

Hvordan:
Undertiden - hvis det går trægt - beder jeg eleverne/konfirmanderne forestille sig at de får stukket en mikrofon i næsen på gaden og bliver spurgt: Hvad tror du på.
Eventuelt skriftligt - i forlængelse af "oversættelses"opgaven Hvad betyder ordet tro
98: Flere giver udtryk for ikke at tro at Gud har skabt verden - men at Gud er der og på en eller anden "mystisk måde" styrer det hele. Det synes i højere grad end tidligere at være muligt at skille den videnskabelige forståelse fra den religiøse -. Det er den konkrete skabelseshistorie, som de ikke tror på - men det får dem ikke til at forkaste muligheden for at tro.

Krydshenvisninger: Hvad betyder ordet tro; ; ; ; ; ;

Tekst:
Hold I 1998: a)Det der er bag det hele er en energi, der ligger i folk - det er os der skaber ham, ikke ham der skaber os.
b)der er et eller andet - et kongerige
c) et eller andet må der være
d) Mig selv! - jeg tror ikke der er andet

Hold II 1998 - svære at få uddybelse af den umiddelbare erklæring "Jeg tror på Gud", som faldt efter spørgsmålet >Hvorfor vil /skal du konfirmeres?
.. at Jesus var en der kendte mere til videnskab end de præster dengang (Christina)
.. mig selv, min familie, liv efter døden et eller andet sted i universet, og at der må være en mening med døden (Betina)
.. Kærlighed, og at der findes andre væsener et sted i rummet (Katja)
.. Gud, mig selv, min familie (Katrine)
.. på at der er liv på en anden planet. Jeg tror også på at jorden ikke eksisterer om et par hundrede år. (Jonas
---


Det vigtigste - [top]

51/ 70 individuel opgave tro

Indhold: Opgave: vælg og prioriter de 12 vigtigste "ting" i livet - ud af 18 påstande om vigtighed. "Det vigtigste er at være sund og rask.." osv. Se tekst. Eller: lav en Walk and talk øvelse.

Mål: Skal rejse spørgsmålet: siger det, vi vælger som vigtigst, noget om hvad vi tror på.

Hvordan:
NB: Fordeler sig på to forløb. - Walk and talk versionen nedenfor
Udføres på individuelt arbejdsark - eleverne vælger og prioriterer (tydeliggør at der skal prioriteres).
Allerede umiddelbart efter at eleverne har udført opgaven, kan man lave en nærmere kategorisering af udsagnene: Det basale. Det trygheds-søgende. Det som søger dybde, intensitet. Det som søger succes. Det som søger kontrol. Det "ikke-for-tyngende". Det etisk/ansvarlige.
Da man skal have forarbejdet stoffet, må en evaluering af stoffet tages op en senere time. Se Det vigtigste - bearbejdning nedenfor.
Walk and talk
Hurtigere udgave, se om walk and talt via krydshenvisning. - Lad holdene snakke sig frem til fx de 5 vigtigste ting i livet, hjemkommet fra turen, lad dem "rate" dem. Få resultatet på tavlen.

Krydshenvisninger: Det vigtigste 2 (bearbejdning); De ti bud - 6 forskellige skitser til undervisingsforløb mm.; Walk and talk; ; ; ;

Tekst:
[ til individuelle ark ]

Det vigtigste

Giv nedenstående 18 sætninger point efter følgende regler:
Giv tre points til 3 ting, du mener er vigtigst
Giv to points til 3 ting, du mener er næstvigtigst
Giv et et point til 3 ting, du mener er tredjevigtigst
- sæt en cirkel om pointtallet.
(På den måde er der 9 ting, som ikke afmærkes)

Det vigtigste er


a) at være sund og rask, leve længe..................3 2 1
b) at tjene mange penge..............................3 2 1
c) at få en god uddannelse...........................3 2 1
d) at have et meningsfuldt arbejde...................3 2 1
e) at have en ren luft, rent hav, ren natur..........3 2 1
f) en gang i mellem at opleve øjeblikke
af lykke, som fylder mere end alt andet........3 2 1
g) at klare sig i konkurrencen med andre.............3 2 1
h) se smart ud.......................................3 2 1
i) at bestemme alting i sit liv......................3 2 1
j) at se og opleve så meget som muligt mens
man lever......................................3 2 1
k) at være tilfreds med sig selv.....................3 2 1
l) at arbejde for retfærdighed i samfund og verden...3 2 1
m) at have et stabilt familieliv.....................3 2 1
n) ikke være til besvær for andre....................3 2 1
o) hele tiden at have god underholdning i fritiden...3 2 1
p) at have mest mulig fritid.........................3 2 1
q) at få børn....................................... 3 2 1
r) at kæmpe for en sag, der betyder mere
for mig end mit liv............................3 2 1

Du har altså tre af hvert pointtal - sæt cirkel om tre 3-taller, tre 2-taller, tre 1-taller.


Ovenstående findes som primitivt udarbejdet færdigt arbejdsark


Baggrundsstof:
Idé bl. andre Hans Anker Jørgensen - (Konfirmandernes Top-Tyve).


Det vigtigste 2 (bearbejdning) - [top]

51/ 71 samtale, bearbejdning tro

Indhold: samtale

Mål: Skal rejse spørgsmålet: siger det, vi vælger som vigtigst, noget om hvad vi tror på.

Hvordan:
Se Det vigtigste 1
Evt. beregnes de enkelte punkters "score" i procent af det mulige. Vises på over-head, lavet i forvejen. Der spørges til yderpunkter. (Hvor mange havde givet maximum 3 eller ingenting til hvert punkt - skrives på over-head - viser noget om at udsvingene kan være store - og ikke bare gennemsnitslige). En forsigtig kategorisering: det trygge prioriteres af nogle, det spændende af andre, det sikre eller det etiske af andre. Der kan kombineres med Luthers forklaring til 1. trosbekendelse, Den store Katekismus: Det dit hjerte hænger ved, det du stoler på, det er egentlig din Gud. - Hebr. 11,1 (Luthers oversættelse): Tro er fast tillid til..(NB. 1992-oversættelsen fastholder denne oversættelse).

Krydshenvisninger: Det vigtigste; ; ; ; ; ;

| Hebr. 11, 1- Teksten


Det vigtigste - arbejdsark - [top]

51/ 892 arbejdsark - redigeret tro

Indhold: Meget primitivt færdigt arbejdsark
til ovenstående (hvor der findes brødtekst til egen redaktion)


Den første time i konfirmandforberedelsen - [top]

51/ 52 koncept (del-) (didaktisk) start, forberedelsens

Indhold: Gudstjeneste: salme, fx. 696; trosbekendelse*; fadervor*; med forklaring; ny salme, nr. 12 i S&K (Lyset er kommet); i kirken - dens historie fortalt; eventyret Tommelise; Brevet fra onkel*; Kristus underviser. Barlach.*. * = findes i materialets arbejdsbog.

Mål: - sammenhængen mellem forberedelsestid og konfirmation skal understreges allerede de første gange
Undervisningsvejledning 2 Mogensen, Kaj


Den første time i konfirmationsforberedelsen (1) - [top]

51/ 444 koncept (del-) (didaktisk) metoder

Indhold: Barlach: Kristus underviser. Fadervor. Trosbekendelsen. En bøn (konf.forb.), Brev fra onkel (Jesper Kallesøe). Om bøn (km).
Fil. 4,6-7.

Referencer:(s:1 i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj


Hvad vil det sige at gå til præst? - [top]

51/ 166 Referencer - andet mat. konfirmation

Indhold: Præsts egen erfaring (Blive grebet af Kristus - ikke lære)
Bobleopgave: forældres, præsts, barnets forventning Svensk præst om Bøn; kongelig anordning 1,1-3; DDS 46 v.1 Bøn; Dåbsbefalingen

Referencer:(s:1 1 i :K-materialet. Konfirmandens Bog Hvas, Søren Lodberg og Erik Ågård

| Mt. 28, 17-20 Teksten


Baggrundsstof:
Jfr. også overvejelserne i Alle mine kilder (2001) s. 12 om den personlige vinkel der angivet allerede sprogligt i "at gå til præst og have konfirmandforberedelse.


Final footer