- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Steder på nettet med relevans (52)

Her findes adresser til hjemmesider med mere eller mindre omfattende materiale: konkrete undervisningsideer, faktuelt oplysningsstof og principielle overvejelser.
Nb: der henvises også fra enkeltelementer til materiale på de er anførte sider.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Folkekirkens konfirmandcenter (Type: ressourcested)
Folkekirken.dk - undervisning (Type: internet - interaktiv)
Fælles mål - kristendomsundervisning i folkeskolen (Type: internet - skole-kirke)
Kristendomskundskab - fagenes infoguide (Type: Internettet - facts mm)
ReliLex - religionslexicon online (tysk) (Type: leksikalt - internet)
Salmonsens Leksikon II udgave (Type: ressourcested)
Wikipedia online - Den frie encyklopædi (Type: ressourcested)
Katolsk minileksikon (Type: ressourcested)
De syv dødssynder (Type: ressourcested)
Themenportal Konfirmandenarbeit (Type: ressourcested)
Det med Gud (Type: ressourcested)
Mogens Agerbos Præsteside (Type: Internet - idésider)
Kon4mand.dk (Type: ressourcested)
Religionsguiden v. Tim Jensen (Type: leksikalt - internet)
Ars Sacra - Religions P„dagogische Institut Deutschlands (Type: billed-iagttagelse)
Billeder i undervisningen - ressourcer på nettet (Type: didaktisk - generelle ting)
Billedsamliger på nettet - flere (Type: ressourcested)
Kunsten. Ålborg kunstmuseum. Billeder, metoder, undervisning (Type: ressourcested)
Danmarks middelalderlige altertavler (Type: ressourcested)
Film - Det danske Filminstituts Undervisningsmaterialer (Type: ressourcested)
Film og musikvideoer - konfirmandcenter.dk (Type: ressourcested)
Hollywood Jesus (Type: ressourcested)
YouTube som ressourcested (Type: ressourcested)
Con Dios (Type: Referencer - andet mat.)
Det danske bibelselskab (Type: Internettet - facts mm)
Konfirmand Aktion 2007-2009 (Type: ressourcested)
Konfirmandaktion (Type: praksis)
Konfirmandbibel.dk (Type: Internet - idésider)
Kunst og Kristendom (Hjemmeside bag bogudgivelse) (Type: ressourcested)
Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby - Rudersdal (Type: ressourcested)
Kristent Pædagogisk Institut (Type: ressourcested)


.

.


Folkekirkens konfirmandcenter - [top]

52/1212 ressourcested organisation

Indhold: Ny center til støtte og inspiration i konfirmandundervisningen. Initiativtagere: Teologisk Pædagogisk Center, Y's Men
Region Danmark, KFUM og KFUK i Danmark og FDF.

På www: Folkekirkens Konfirmandcenter; ; ; ; ;

Mål: at udvikle en hjemmeside med viden og redskaber til konfirmandundervisningen. - at udvikle kursusformer og inspirationsdage - at skabe netværk også imellem brugerne
- at nytænke og udvikle ideer og arbejdsformer - at skabe et "rum" for ide- og erfaringsudveksling - at give råd og hjælp når det er svært

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Folkekirken.dk - undervisning - [top]

52/ 895 internet - interaktiv kirke

Indhold: Emner: Interaktiv rundtur i kirken, Kirken i 1000 år, Kirkeåret, Den store fortælling, Kalkmaleri, Ind i orglet, Info til læreren.

På www: Folkekirken.dk: På rundtur i kirkerummet; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Fælles mål - kristendomsundervisning i folkeskolen - [top]

52/ 939 internet - skole-kirke læseplan

Indhold: Fælles Mål - her i materialet.

Henvisning til internet nedenfor

På www: Fælles Mål - Undervisningsministeriets hjemmeside; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Kristendomskundskab - fagenes infoguide - [top]

52/1113 Internettet - facts mm links

Indhold: Omfattende links-samling ordnet efter Fælles Mål. Det er meget blandet gods, men særdeles indholdsrig samling.

På www: Fagenes info-guide: Kristendom; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: Fælles mål - kristendomsundervisning i folkeskolen; ; ; ; ; ;


ReliLex - religionslexicon online (tysk) - [top]

52/1197 leksikalt - internet online leksika

Indhold: Tysk OnLine leksikon. Ret korte og enkle artikler

På www: ReliLex - online religionsleksikon; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Salmonsens Leksikon II udgave - [top]

52/1033 ressourcested leksikon

Indhold: Projekt Runebergs digitalisering af 19binds værket fra 1915-1930. (Jan. 2004 er man nået til bd. 6 "Elektriske Sikringer"). Ret omfattende artikler om teologiske emner i det sprogdragt fra begyndelsen af det 20. årh.

På www: Projekt Runeberg: Salmonsens Leksikon; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Wikipedia online - Den frie encyklopædi - [top]

52/1034 ressourcested leksikon

Indhold: Ret kortfattede artikler - til den hurtige og enkle information om en sag - under stadig udbygning.

På www: Wikipedia - Den frie encyclopædi; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Katolsk minileksikon - [top]

52/1094 ressourcested leksikon

Indhold: Godt, koncentreret opslagsværk - mange emner, som især forekommer i den katolske kirke, men også helt generelle spørgsmål. Gør ofte godt rede for forskelle mellem portestantisk og katolsk syn på en sag. Med nyttigt bibelindeks.

På www: Katolsk minileksikon på www.katolsk.dk; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


De syv dødssynder - [top]

52/1105 ressourcested synd

Indhold:

På www: De syv dødssynder (Henvisning til bog) EMU; Netspirit om De syv dødssynder, medbilledserier mm ; ; ; ;

Krydshenvisninger: Om de syv dødssynder; ; ; ; ; ;


Themenportal Konfirmandenarbeit - [top]

52/1196 ressourcested konfirmandforberedelsen

Indhold: rpi-Wiki "Konfirmandenarbeit" mit Materialien und Tipps. RPI = Religionsp„dagogische Institut

På www: Religions P„dagogische Institut; ; ; ; ;

Mål: Præstenterer ressourceportal

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Det med Gud - [top]

52/1129 ressourcested religiøsitet

Indhold: Over 2000 forkyndelses- og undervisningsideer fra KFUM-og K, FDF, De grønne pigespejderes materialesamlinger. Materialet er i praksis kun tilgængeligt via søgeord, hvilket vanskeliggør en systematisk brug af materialet. Der arbejdes angiveligt på dette problem.

På www: Det med Gud (KFUM og K, FDF mfl.); ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Mogens Agerbos Præsteside - [top]

52/ 944 Internet - idésider Oversigt

Indhold: En række enkeltideer: Skabelsen,
Jesu lignelser, Den fortabte søn og Klodshans, Kongesønnens bryllup, Sædemanden, Jonas og bøn

På www: Mogens Agerbos Præsteside: Ideer til undervisning; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Kon4mand.dk - [top]

52/1206 ressourcested undervisningensmidler

Indhold: Christina Smiths store ressourcested: "det køligste site for kon4mander." Betalingsside.

På www: Kon4mand.dk; ; ; ; ;

Mål: Henvise til materialer

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Religionsguiden v. Tim Jensen - [top]

52/1132 leksikalt - internet religioner, andre

Indhold: - en religionshistorikers gennemgang af de store religioner - on line - se nedenfor.

Første gang udgivet af Dansk Flygtningehjælp 1994, ny udgave i 2000, som er identisk med on-lineudgaven. Også kristendommen er (måske endda pointeret) set "udefra" - nogenlunde ens systematik for hver religion: Historie og udbredelse, forestillinger, kulten, fester, overgangsriter. De behandlede religioner: bahai, buddhisme, hinduisme, jødedom, islam, kristendom, sikhisme, nyere religioner (den sidste kun i form af henvisninger).

På www: Tim Jensen: Religionsguiden; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Ars Sacra - Religions P„dagogische Institut Deutschlands - [top]

52/1199 billed-iagttagelse kunst

Indhold: Et virtuelt museum af religiøse billeder - især moderne - nogle med tolkning, andre uden. Ikke nemt at overskue, men et væld af billeder.

På www: Ars Sacra - RPI virtuell; ; ; ; ;

Mål: Inspiration til billedbrug i undervisningen

Hvordan:
Man klikker sig vej frem gennem det virtuelle museum. Ikke nemt at overskue. En lille mand med hat har tekstforklaring. Nogle gange til de enkelte billeder, andre gange kun til oplysninger om kunstneren.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Billeder i undervisningen - ressourcer på nettet - [top]

52/1291 didaktisk - generelle ting kunst

Indhold: Henvisninger til systematiske billedsamlinger og didaktiske metoder (findes ofte sammen): 1. Religi”se Bilder und Kunst im Unterricht - 2. Fundgrube Religionsunterricht - 3. TextWeek's art index.

På www: Religi”se Bilder und Kunst im Unterricht; Fundgrube Religionsunterricht Textweeks artindex; ; ; ;

Krydshenvisninger: Billedbrug i undervisning - analyse af billeder; Hellig versus religiøs kunst; ; ; ; ;

Tekst:
Textweek Art Index
Alfabetisk indeks og bibelindeks - mange billeder
Religi”se Bilder und Kunst im Unterricht
En tematisk ordnet billedsamling efter en nogenlunde klassisk læseplan for religionsundervisning. Artikel med metodeovervejelser.
Fundgrube Religionsunterricht
Blandet gods - også links til komercielle sider.


Billedsamliger på nettet - flere - [top]

52/1313 ressourcested billeder - generelt

Indhold: Der findes mange billedsamliger på nettet. Her link til: WikiPaintings - et fantastisk ressourcested,let at afsøge, og at få inspiration på kryds og tværs. Copyrightforhold oftest anført.

På www: WikiPaintings; ; ; ; ;

Mål: Pege et godt hjælpemiddel til arbejde med billeder fra kunstens verden

Hvordan:
Man behøver ikke at gå til særlige samlinger - det har de fleste nok opdaget. Lidt fantasifuld søgning på google bringer straks resultater. Men nogle gange er det lettere at finde relaterede værker og alternativer, når man går ind på en særlig samling.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

Bibel


Kunsten. Ålborg kunstmuseum. Billeder, metoder, undervisning - [top]

52/1319 ressourcested billeder

Indhold: Samling, hvoraf 108 kunstværker af danske kunstnere fra 1880 og frem er tilgængelige online. Vejledning i billedanalyse og facts om billederne. I krydshenvisningerne her ses elementer, hvor der er linket til et online værk.

Mål: Orientere om ressourcested, hvor den billedhungrige kan gå på jagt.

Krydshenvisninger: Den røde tråd; Nadveren - flere billeder; ; ; ; ;


Danmarks middelalderlige altertavler - [top]

52/1202 ressourcested altertavle

Indhold: Registrant med billeder af Jens Brun og Sissel v. Plathe. Omfattende registrant med omhyggelige beskrivelser - men der er ikke tematiske indgang. Kan især bruges ved kirkebesøg, som forberedelse, når man alligevel véd at man skal besøge en given kirke.

På www: Danmarks middelalderlige Altertavler; ; ; ; ;

Mål: Information - henvisning.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Film - Det danske Filminstituts Undervisningsmaterialer - [top]

52/1256 ressourcested film og video

Indhold: Liste over spillefilm (mange!) med store og gennemarbejde undervisningsmaterialer og vejledning.

På www: Dansk Film Institut - Spillefilm UV-mat. og vejl.; DFI - undervisningsmaterialer generelt ; ; ; ;

Krydshenvisninger: Luther - han forandrede verden for altid; ; ; ; ; ;


Film og musikvideoer - konfirmandcenter.dk - [top]

52/1281 ressourcested film og video

Indhold: Konfirmandcenter.dk oversigt over film og musikvideoer med undervisningsforløb. Centeret efterlyser også brugernes bidrag!

På www: Konfirmandcenter.dk's oversigt; ; ; ; ;

Mål: Bruge fortrolige medier på relevant måde i undervisningen

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Hollywood Jesus - [top]

52/1200 ressourcested film og video

Indhold: Oversigt (alfabetisk, med thumbnails) til en række film med Jesusallusioner, men også som bare i bredere forstand forholder sig til eksistentielle spørgsmål. 4-5 liniers tekst ved hver film, som karakteriserer den religiøse relevans.

På www: Hollywood Jesus; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


YouTube som ressourcested - [top]

52/1272 ressourcested video og film

Indhold: YouTube er som de fleste bekendt et enormt ressourcested til at se filmstumper, satire, musikvideoer, religiøse altmuligt - der henvises forskellige steder i Elementer til konkrete film. Nedenfor link (Konfirmandcenter) med vejledning i down-load af film til egen pc.

På www: Konfirmandcenter: Vejledning Download fra YouTube; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Con Dios - [top]

52/1133 Referencer - andet mat. undervisningen

Indhold: Præsentation af Con Dios- materialet. Adgang til arbejdsark og meget andet. Ark til følgende emner: Første time med holdet - Bibelen - Tro og viden - Tro og tvivl - Gud - Gud og det onde -
Faderen - Hvem? Mig! - Kærester - De ti bud - Sønnen - Følg mig - Korsfæstet - Helligånden - Tilgivelse - Om døden - Bøn - Gudstjenesten - At gå videre - med Gud

På www: Con Dios- materialets hjemmeside; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Det danske bibelselskab - [top]

52/ 950 Internettet - facts mm bibel

Indhold: Bibelselskabets forside med adgang til bibel, effektiv søgefunktion mm.

På www: Det danske Bibelselskab - forsiden; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Konfirmand Aktion 2007-2009 - [top]

52/1141 ressourcested håb

Indhold: Forskellige overvejelser og ideer til undervisning om håb. Konfirmand Aktions hovedsigte er at formidle gæstelærere fra den 3. verden til besøg på konfirmandhold - og dermed øge bevidstheden om mission og den globale kirke.

På www: Konfirmand Aktion 2007-2009; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Konfirmandaktion - [top]

52/ 804 praksis Aktion, konfirmand

Indhold: Initiativ fra Folkekirkens Pædagogiske Institut. Under Danmission.

På www: Konfirmand-aktion; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

Tekst:
Formålet: viden, oplevelse og handling - Den 3.Verden og os, diakoni og mission
Formålet med KonfirmandAktion er gennem en handlingsorienteret undervisningsindsats at udbrede kendskabet til levevilkår i Den 3.Verden samt til kirkens indsats for udvikling. Dette formidles gennem konfirmandundervisning, kirke-skole samarbejde og/eller samarbejde med andre grupper i sognet.
Teologisk-kirkeligt set drejer det sig om at gøre kirkernes mission og deres diakonale arbejde i Den tredje Verden konkret og nærværende for konfirmander. Der udgives et undervisnings- og oplysningsmaterialet, der lægger op til, at konfirmander gennem viden, oplevelse og handling kommer til at se sig selv som medansvarlige for den verden, vi lever i.
Målgruppe
Konfirmander, samt elever på 7. og 8.klassetrin.


Konfirmandbibel.dk - [top]

52/1116 Internet - idésider materialer

Indhold: Site til opfølgningen af Bibelselskabets materiale: Far - Søn - Ånd (2005). Opgaver, forskellige historier - meget anvendeligt materiale. Lærersiden kræver password, som man får ved køb af materialet.

På www: konfirmandbibel.dk; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Kunst og Kristendom (Hjemmeside bag bogudgivelse) - [top]

52/1226 ressourcested kunst

Indhold: Hjemmeside som i selv er en ressource til billedforståelse og analyse, men som dog først og fremmest peger ind i bogmaterialet "Kunst og Kristendom" 2009/2010 - som i øvrigt ser meget inspirerende ud.

På www: Kunst og kristendom; ; ; ; ;

Hvordan:
Et teknisk fif: De mange skiftende billeder stoppes ved at man højre klikker på det, man vil se, dernæst klikker på "åbner billede i ny fane".

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby - Rudersdal - [top]

52/1227 ressourcested skole-kirkesamarbejde

Indhold: Ressourcer af andet end lokal interesse

På www: Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby-Rudersdal; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Kristent Pædagogisk Institut - [top]

52/1296 ressourcested undervisningen

Indhold: KPI bygger sin virksomhed på den kristne tro, som den er udtrykt i Bibelen, der er Guds inspirerede og troværdige ord. Bibelen er absolut autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.
Stk. 2 KPI bygger sin virksomhed på den overbevisning, at den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse er en ret forståelse af Bibelen.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;


Final footer


Folkekirkens konfirmandcenter - [top]

52/1212 ressourcested organisation

Indhold: Ny center til st›tte og inspiration i konfirmandundervisningen. Initiativtagere: Teologisk P‘dagogisk Center, Y's Men
Region Danmark, KFUM og KFUK i Danmark og FDF.

P† www: Folkekirkens Konfirmandcenter; ; ; ; ;

Mål: at udvikle en hjemmeside med viden og redskaber til konfirmandundervisningen. - at udvikle kursusformer og inspirationsdage - at skabe netv‘rk ogs† imellem brugerne
- at nyt‘nke og udvikle ideer og arbejdsformer - at skabe et "rum" for ide- og erfaringsudveksling - at give r†d og hj‘lp n†r det er sv‘rt

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Folkekirken.dk - undervisning - [top]

52/ 895 internet - interaktiv kirke

Indhold: Emner: Interaktiv rundtur i kirken, Kirken i 1000 †r, Kirke†ret, Den store fort‘lling, Kalkmaleri, Ind i orglet, Info til l‘reren.

P† www: Folkekirken.dk: P† rundtur i kirkerummet; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


F‘lles m†l - kristendomsundervisning i folkeskolen - [top]

52/ 939 internet - skole-kirke l‘seplan

Indhold: F‘lles M†l - her i materialet.

Henvisning til internet nedenfor

P† www: F‘lles M†l - Undervisningsministeriets hjemmeside; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Kristendomskundskab - fagenes infoguide - [top]

52/1113 Internettet - facts mm links

Indhold: Omfattende links-samling ordnet efter F‘lles M†l. Det er meget blandet gods, men s‘rdeles indholdsrig samling.

P† www: Fagenes info-guide: Kristendom; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: F‘lles m†l - kristendomsundervisning i folkeskolen; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


ReliLex - religionslexicon online (tysk) - [top]

52/1197 leksikalt - internet online leksika

Indhold: Tysk OnLine leksikon. Ret korte og enkle artikler

P† www: ReliLex - online religionsleksikon; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Salmonsens Leksikon II udgave - [top]

52/1033 ressourcested leksikon

Indhold: Projekt Runebergs digitalisering af 19binds v‘rket fra 1915-1930. (Jan. 2004 er man n†et til bd. 6 "Elektriske Sikringer"). Ret omfattende artikler om teologiske emner i det sprogdragt fra begyndelsen af det 20. †rh.

P† www: Projekt Runeberg: Salmonsens Leksikon; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Wikipedia online - Den frie encyklop‘di - [top]

52/1034 ressourcested leksikon

Indhold: Ret kortfattede artikler - til den hurtige og enkle information om en sag - under stadig udbygning.

P† www: Wikipedia - Den frie encyclop‘di; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Katolsk minileksikon - [top]

52/1094 ressourcested leksikon

Indhold: Godt, koncentreret opslagsv‘rk - mange emner, som is‘r forekommer i den katolske kirke, men ogs† helt generelle sp›rgsm†l. G›r ofte godt rede for forskelle mellem portestantisk og katolsk syn p† en sag. Med nyttigt bibelindeks.

P† www: Katolsk minileksikon p† www.katolsk.dk; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


De syv d›dssynder - [top]

52/1105 ressourcested synd

Indhold:

P† www: De syv d›dssynder (Henvisning til bog) EMU; Netspirit om De syv d›dssynder, medbilledserier mm ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: Om de syv d›dssynder; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Themenportal Konfirmandenarbeit - [top]

52/1196 ressourcested konfirmandforberedelsen

Indhold: rpi-Wiki "Konfirmandenarbeit" mit Materialien und Tipps. RPI = Religionsp„dagogische Institut

P† www: Religions P„dagogische Institut; ; ; ; ;

Mål: Pr‘stenterer ressourceportal

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Det med Gud - [top]

52/1129 ressourcested religi›sitet

Indhold: Over 2000 forkyndelses- og undervisningsideer fra KFUM-og K, FDF, De gr›nne pigespejderes materialesamlinger. Materialet er i praksis kun tilg‘ngeligt via s›geord, hvilket vanskeligg›r en systematisk brug af materialet. Der arbejdes angiveligt p† dette problem.

P† www: Det med Gud (KFUM og K, FDF .. mfl.); ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Mogens Agerbos Pr‘steside - [top]

52/ 944 Internet - id‚sider Oversigt

Indhold: En r‘kke enkeltideer: Skabelsen,
Jesu lignelser, Den fortabte s›n og Klodshans, Konges›nnens bryllup, S‘demanden, Jonas og b›n

P† www: Mogens Agerbos Pr‘steside: Ideer til undervisning; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Kon4mand.dk - [top]

52/1206 ressourcested undervisningensmidler

Indhold: Christina Smiths store ressourcested: "det k›ligste site for kon4mander." Betalingsside.

P† www: Kon4mand.dk; ; ; ; ;

Mål: Henvise til materialer

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Religionsguiden v. Tim Jensen - [top]

52/1132 leksikalt - internet religioner, andre

Indhold: - en religionshistorikers gennemgang af de store religioner - on line - se nedenfor.

F›rste gang udgivet af Dansk Flygtningehj‘lp 1994, ny udgave i 2000, som er identisk med on-lineudgaven. Ogs† kristendommen er (m†ske endda pointeret) set "udefra" - nogenlunde ens systematik for hver religion: Historie og udbredelse, forestillinger, kulten, fester, overgangsriter. De behandlede religioner: bahai, buddhisme, hinduisme, j›dedom, islam, kristendom, sikhisme, nyere religioner (den sidste kun i form af henvisninger).

P† www: Tim Jensen: Religionsguiden; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Ars Sacra - Religions P„dagogische Institut Deutschlands - [top]

52/1199 billed-iagttagelse kunst

Indhold: Et virtuelt museum af religi›se billeder - is‘r moderne - nogle med tolkning, andre uden. Ikke nemt at overskue, men et v‘ld af billeder.

P† www: Ars Sacra - RPI virtuell; ; ; ; ;

Mål: Inspiration til billedbrug i undervisningen

Hvordan:
Man klikker sig vej frem gennem det virtuelle museum. Ikke nemt at overskue. En lille mand med hat har tekstforklaring. Nogle gange til de enkelte billeder, andre gange kun til oplysninger om kunstneren.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Billeder i undervisningen - ressourcer p† nettet - [top]

52/1291 didaktisk - generelle ting kunst

Indhold: Henvisninger til systematiske billedsamlinger og didaktiske metoder (findes ofte sammen): 1. Religi”se Bilder und Kunst im Unterricht - 2. Fundgrube Religionsunterricht - 3. TextWeek's art index.

P† www: Religi”se Bilder und Kunst im Unterricht; Fundgrube Religionsunterricht Textweeks artindex; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: Billedbrug i undervisning - analyse af billeder; Hellig versus religi›s kunst; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:j
Textweek Art Index
Alfabetisk indeks og bibelindeks - mange billeder
Religi”se Bilder und Kunst im Unterricht
En tematisk ordnet billedsamling efter en nogenlunde klassisk l‘seplan for religionsundervisning. Artikel med metodeovervejelser.
Fundgrube Religionsunterricht
Blandet gods - ogs† links til komercielle sider.


Baggrundsstof:


Billedsamliger p† nettet - flere - [top]

52/1313 ressourcested billeder - generelt

Indhold: Der findes mange billedsamliger p† nettet. Her link til: WikiPaintings - et fantastisk ressourcested,let at afs›ge, og at f† inspiration p† kryds og tv‘rs. Copyrightforhold oftest anf›rt.

P† www: WikiPaintings; ; ; ; ;

Mål: Pege et godt hj‘lpemiddel til arbejde med billeder fra kunstens verden

Hvordan:
Man beh›ver ikke at g† til s‘rlige samlinger - det har de fleste nok opdaget. Lidt fantasifuld s›gning p† google bringer straks resultater. Men nogle gange er det lettere at finde relaterede v‘rker og alternativer, n†r man g†r ind p† en s‘rlig samling.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Kunsten. ¸lborg kunstmuseum. Billeder, metoder, undervisning - [top]

52/1319 ressourcested billeder

Indhold: Samling, hvoraf 108 kunstv‘rker af danske kunstnere fra 1880 og frem er tilg‘ngelige online. Vejledning i billedanalyse og facts om billederne. I krydshenvisningerne her ses elementer, hvor der er linket til et online v‘rk.

P† www: ; ; ; ; ;

Mål: Orientere om ressourcested, hvor den billedhungrige kan g† p† jagt.

Hvordan:

Krydshenvisninger: Den r›de tr†d; Nadveren - flere billeder; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Danmarks middelalderlige altertavler - [top]

52/1202 ressourcested altertavle

Indhold: Registrant med billeder af Jens Brun og Sissel v. Plathe. Omfattende registrant med omhyggelige beskrivelser - men der er ikke tematiske indgang. Kan is‘r bruges ved kirkebes›g, som forberedelse, n†r man alligevel v‚d at man skal bes›ge en given kirke.

P† www: Danmarks middelalderlige Altertavler; ; ; ; ;

Mål: Information - henvisning.

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Film - Det danske Filminstituts Undervisningsmaterialer - [top]

52/1256 ressourcested film og video

Indhold: Liste over spillefilm (mange!) med store og gennemarbejde undervisningsmaterialer og vejledning.

P† www: Dansk Film Institut - Spillefilm UV-mat. og vejl.; DFI - undervisningsmaterialer generelt ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: Luther - han forandrede verden for altid; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Film og musikvideoer - konfirmandcenter.dk - [top]

52/1281 ressourcested film og video

Indhold: Konfirmandcenter.dk oversigt over film og musikvideoer med undervisningsforl›b. Centeret efterlyser ogs† brugernes bidrag!

P† www: Konfirmandcenter.dk's oversigt; ; ; ; ;

Mål: Bruge fortrolige medier p† relevant m†de i undervisningen

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Hollywood Jesus - [top]

52/1200 ressourcested film og video

Indhold: Oversigt (alfabetisk, med thumbnails) til en r‘kke film med Jesusallusioner, men ogs† som bare i bredere forstand forholder sig til eksistentielle sp›rgsm†l. 4-5 liniers tekst ved hver film, som karakteriserer den religi›se relevans.

P† www: Hollywood Jesus; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


YouTube som ressourcested - [top]

52/1272 ressourcested video og film

Indhold: YouTube er som de fleste bekendt et enormt ressourcested til at se filmstumper, satire, musikvideoer, religi›se altmuligt - der henvises forskellige steder i Elementer til konkrete film. Nedenfor link (Konfirmandcenter) med vejledning i down-load af film til egen pc.

P† www: Konfirmandcenter: Vejledning Download fra YouTube; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Con Dios - [top]

52/1133 Referencer - andet mat. undervisningen

Indhold: Pr‘sentation af Con Dios- materialet. Adgang til arbejdsark og meget andet. Ark til f›lgende emner: F›rste time med holdet - Bibelen - Tro og viden - Tro og tvivl - Gud - Gud og det onde -
Faderen - Hvem? Mig! - K‘rester - De ti bud - S›nnen - F›lg mig - Korsf‘stet - Hellig†nden - Tilgivelse - Om d›den - B›n - Gudstjenesten - At g† videre - med Gud

P† www: Con Dios- materialets hjemmeside; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Det danske bibelselskab - [top]

52/ 950 Internettet - facts mm bibel

Indhold: Bibelselskabets forside med adgang til bibel, effektiv s›gefunktion mm.

P† www: Det danske Bibelselskab - forsiden; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Konfirmand Aktion 2007-2009 - [top]

52/1141 ressourcested h†b

Indhold: Forskellige overvejelser og ideer til undervisning om h†b. Konfirmand Aktions hovedsigte er at formidle g‘stel‘rere fra den 3. verden til bes›g p† konfirmandhold - og dermed ›ge bevidstheden om mission og den globale kirke.

P† www: Konfirmand Aktion 2007-2009; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Konfirmandaktion - [top]

52/ 804 praksis Aktion, konfirmand

Indhold: Initiativ fra Folkekirkens P‘dagogiske Institut. Under Danmission.

P† www: Konfirmand-aktion; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:j
Form†let: viden, oplevelse og handling - Den 3.Verden og os, diakoni og mission
Form†let med KonfirmandAktion er gennem en handlingsorienteret undervisningsindsats at udbrede kendskabet til levevilk†r i Den 3.Verden samt til kirkens indsats for udvikling. Dette formidles gennem konfirmandundervisning, kirke-skole samarbejde og/eller samarbejde med andre grupper i sognet.
Teologisk-kirkeligt set drejer det sig om at g›re kirkernes mission og deres diakonale arbejde i Den tredje Verden konkret og n‘rv‘rende for konfirmander. Der udgives et undervisnings- og oplysningsmaterialet, der l‘gger op til, at konfirmander gennem viden, oplevelse og handling kommer til at se sig selv som medansvarlige for den verden, vi lever i.
M†lgruppe
Konfirmander, samt elever p† 7. og 8.klassetrin.


Baggrundsstof:


Konfirmandbibel.dk - [top]

52/1116 Internet - id‚sider materialer

Indhold: Site til opf›lgningen af Bibelselskabets materiale: Far - S›n - ¸nd (2005). Opgaver, forskellige historier - meget anvendeligt materiale. L‘rersiden kr‘ver password, som man f†r ved k›b af materialet.

P† www: konfirmandbibel.dk; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Kunst og Kristendom (Hjemmeside bag bogudgivelse) - [top]

52/1226 ressourcested kunst

Indhold: Hjemmeside som i selv er en ressource til billedforst†else og analyse, men som dog f›rst og fremmest peger ind i bogmaterialet "Kunst og Kristendom" 2009/2010 - som i ›vrigt ser meget inspirerende ud.

P† www: Kunst og kristendom; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:
Et teknisk fif: De mange skiftende billeder stoppes ved at man h›jre klikker p† det, man vil se, dern‘st klikker p† "†bner billede i ny fane".

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby - Rudersdal - [top]

52/1227 ressourcested skole-kirkesamarbejde

Indhold: Ressourcer af andet end lokal interesse

P† www: Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby-Rudersdal; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Kristent P‘dagogisk Institut - [top]

52/1296 ressourcested undervisningen

Indhold: KPI bygger sin virksomhed p† den kristne tro, som den er udtrykt i Bibelen, der er Guds inspirerede og trov‘rdige ord. Bibelen er absolut autoritet i alle sp›rgsm†l vedr›rende kristen tro, l‘re og livsf›relse.
Stk. 2 KPI bygger sin virksomhed p† den overbevisning, at den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse er en ret forst†else af Bibelen.

P† www: ; ; ; ; ;

Mål:

Hvordan:

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ;

Referencer:(s: i :- - - (0000)

Bibel | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten | , - Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:


Final footer