- Forside Theol-p - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
Fra kirkehistorien - til reformationen (60)

| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Maria Magdalene (Type: fortælling, personer)
Martha (Type: fortælling, personer)
Paulus (Type: fortælling, personer)
Stefanus (Type: fortælling, personer)
De første kristne - forfølgelser (Type: fortælling, personer)
Thekla og Paulus. Caesarea-begivenhederne (Type: fortælling, personer)
Korstogene (Type: Facts)
Pelagia og Paulus (Type: fortælling, personer)
Paulus on-line spil (Type: interaktivt - internet)
Forfølgelser: Nero (Type: Basistekst (kirkeh.))
Martin af Tours (Type: fortælling, personer)
Sct. Laurentius (Type: fortælling, personer)
Sct. Nikolaj (Type: fortælling, personer)
Jellingstenen - detaljerigt billede (Type: billed-iagttagelse)
Olav den Hellige (Olav Haraldsson) (Type: fortælling, personer)
Bernhard af Clairvaux (Type: fortælling, personer)
Absalon (Type: fortælling, personer)
Frans af Assisi (Type: fortælling, personer)


.

.


Maria Magdalene - [top]

60/1393 fortælling, personer

Indhold:

På www: Bibelselskabets persongalleri; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Martha - [top]

60/1345 fortælling, personer bekendelse

Indhold: Fortællingen om Martha - ansatser til..

På www: Katolsk forum: Den gyldne legende; Den gyldne Legende Jordens salt - Marthas side; Wikipedia (eng); ;

Mål: Se en stærk kvindeskikkelse i NT

Hvordan:
Fortællingen om Martha og Maria, hvor Maria har valgt den gode del og Martha fortagsomheden (Luk. 10), skal nok med, når der fortælles om Martha, selv om opvækkelsen af Lazarus, Joh. 11, er mere central. Der er al grund til at fremhæve at hun teologihistorisk rangerer på linje med Peter, for lige som han, kommer hun med den ultimative bekendelse til Kristus: "Jeg tror du er Guds søn".
"Den gyldne legende" fortæller om, hvordan hun kommer over Middelhavet til Frankrig i en båd, hvor huna sejler uden vind og ror årer. Og i Marseilles og omegn betvinger hun en vældig drage. I "Jordens salt" er billederne sat op, så der kan fortælles i ovenstående rækkefølge.
Har man brug for et musikalsk break, har jeg fundet en sjov svensk/amerikansk indspilning af "Hvem kan sejle foruden vind" YouTube.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| Joh. 11, 19-45 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 10, 38-42 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Paulus - [top]

60/1412 fortælling, personer mission

Indhold: (Under redaktion) Nu: Billedtolkninger, referencer til. Fortælleskitse - bare omrids.

På www: Bibelselskabet: Paulus; Siegumfeldt - Bech: Kirkekunst (via Facebook) - På jordens salt -; ; ;

Hvordan:
Billedmæssigt står Paulus' omvendelse ret stærkt på Jordens-Salt-siden i form af Brueghels maleri. Kompositionen er interessant: Det store, Paulus' omvendelse finder sted i et mylder af mennesker. Kun de nærmeste har oplevet noget. Men i centrum af billedet, hvor diagonalerne mødes, sker det. Paulus ligger på jorden, slagen af hesten. Sådan finder det sjælsrystende store sted, erfaret af den enkelte, men verden pulserer bare videre forbi.
Fortælleskitse:..[Absolut kun en skitse] Paulus er omfattende og vi har mere eller mindre vores egen udgave af ham. Men at tage udgangspunkt i bevægelsen fra forfølger til forkynder er oplagt - og gøre det ved at fortælle om Paulus' rolle ved Stefanus' stening. At fortælle også om Thekla er at inddrage mere legendarisk stof - som jo dog har spillet en stor rolle i kirken. Og den fortælling viser en asketisk side af kristendommen, som hører med - også hos Paulus.

Krydshenvisninger: Pelagia og Paulus; ; ; ; ; ;

| Gal. 3, 27-28 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Stefanus - [top]

60/1340 fortælling, personer vidne

Indhold: Den første kristne martyr

På www: Diverse legender (Wikipedia); "Jordens Salt" ; ; ;

Mål: Måske især for at forklare 2. juledag! Men også totalmobningssituationen kan vække genklang - og tanken, himlen åbner sig over den lidende, er god at bringe videre

Hvordan:
Genfortælling af Apg 7. Vinkling: gruppemobning genkendelig ting.

Krydshenvisninger: Jordens Salt; Helte-historier (Hagiografi); ; ; ; ;

| Apg. 7, 54-60 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


De første kristne - forfølgelser - [top]

60/ 748 fortælling, personer forfølgelse

Indhold: Fortælling om de første kristne med særlig vægt på forfølgelserne - fra Stefanus (Saulus/Paulus) til Nero. I fokus: årsagen til forfølgelserne er det potentielt samfundsomstyrtende: troen på den ene Gud, og den anderledes familie- og kønsopfattelse.

På www: Martyrer. Konfi.web (Dansk Kirkeligt Mediecenter); ; ; ;

Mål: Give fornemmelse for at kristen tro kan implicere forvandling af livsform og betyde opgør og modstand.

Hvordan:
For at forstå baggrunden for forfælgelsen kan man på et kort vise kirkens udbredelse den første tid. Pege på stregerne, der viser Paulus rejser - og så fortælle om ham - fra Stefanus over hans omvendelse ved Damaskus til hans menighedsdannende rejser - til hans formodede martyrdød i Rom.
Eventuelt fortælles om "drilleforfølgelse" (Rom) ved at fortælle om Spottekrucifixet.
Legenden om Thekla er illustrerende for den trussel, som kristendommen kunne være for det traditionelle sociale liv. Jeg fortæller som indledning legenden om Paulus og løven fra Pelagius brev. Dernæst om Theklas betagelse af Paulus' forkyndelse, rids af dens indhold, også de formentlig legendeagtige begivenheder på teatret. Se Thekla og Paulus.
Dernæst fortæller jeg om forfølgelserne på Neros tid. Dels for at fortælle at forfølgelserne ikke altid var små og tilfældige, men at kejsermagten også undertiden satte dem i værk, dels for at fremhæve at den egentlige anklage (som Tacitus er enig med) er at de kristne repræsenterer forbrydelser mod menneskeheden.
Jeg fortæller om baggrunden for at kristendommen kan forstås som samfundsnedbrydende bl.a. med reference til nedenstående bibelsteder. Elementet Hvis nogen kommer til mig.. kan inddrages. Kan understøttes af færdigt arbejdsark.

I konfirmandundervisningen kan man til morgensang bruge DDS 336, Vor Gud han er så fast en borg, (for at have en salme fra salmebogen opstået i en slags forfølgelsessituation) - og ganske kort fortælling om denne salmes baggrund i Luthers liv (Rigsdagen I Worms osv.)

Krydshenvisninger: Spottekrucifix; Thekla og Paulus. Caesarea-begivenhederne; Islam: ligheder med kristendom; Verdens Tidende - lidelse/forfølgelse (færdigt ark); Vor Gud han er så fast en borg; ;

| Luk. 12, 49-53 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mk. 3, 31-35 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | 1 Kor. 7, 1-ff Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Luk. 20, 34-36 Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Baggrundsstof:
Elaine Pagels: Adam, Eva og slangen, s. 41 f
22.8 Carlé, Birte:Thekla : en kvindeskikkelse i tidlig kristen fortællekunst / af Birte Carlé. - Kbh. : Delta, 1980. - 136 sider : ill. ; Side 9-25: Fortællingen om Thekla oversat efter Paulus-akterne Litteraturhenvisninger Emner: kvinder * kristendom
Carsten Breengaard: Kristenforfølgelser og kristendom. 1992.


Thekla og Paulus. Caesarea-begivenhederne - [top]

60/ 747 fortælling, personer lidelse

Indhold: Legenden om Thekla (og Pelagia) i avisartikelform. (
Indgår i ark).

På www: "Jordens salt"; Life of Thekla ; ; ;

Mål: Tekst til arbejdsark.

Hvordan:
Del af elementet De første kristne - forfølgelse Indgår i færdigt arbejdsark:Verdens Tidende - tema: Forfølgelse.
Se også Pelagias epistel (En basistekst)

Krydshenvisninger: De første kristne - forfølgelser; Pelagia og Paulus; Verdens Tidende - lidelse/forfølgelse (færdigt ark); Jordens Salt; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Vandrerprædikant forfører folk
Caesarea, år 45
Der er tale om daglige tumulter på torvet, når en mand ved navn Paulus taler.Han råber ud til alle: Der er kun én Gud, det er Herren. Salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud. Velsignet er de, som har holdt kødet rent, for de skal blive Guds tempel. Velsignet er de, som lever i afholdenhed, for til dem vil Gud tale. Velsignet er de, som har hustruer, som om de ingen havde, for de skal arve Gud. Velsignet er de kyskes kroppe, for de vil behage Gud og skal ikke gå til grunde.
Især nogle af byens unge kvinder kliner til vinduerne til torvet som edderkopper. Det er er ikke hans skønhed, som betager - for køn er han ikke - heller ikke særlig ung. Men den måde, han taler om Gud på, forvirrer folk. Bystyret er trådt sammen; den almindelige stemning er at der må gøres noget ved sagen.
................ Tragedie i Teatret
Caesarea, år 45
Bystyrets forsøg på at statuere et eksempel på vandreprædikanten Paulus fra Tarsus endte i en tragedie. Paulus var blevet arresteret for at udbrede samfundsskadelig lære og ført til teatret. Der havde man indfanget en usædvanlig stor løve, som til skræk og advarsel skulle fortære ham. Men da Paulus kom en på arenaen til løven var det som løven hilste på ham og et sært sceneri udspillede sig. Fangen og løven talte med hinanden. Nogle sagde, det så ud som om de bad til Gud. Publikum blev bange og råbte: Send Paulus væk, men brænd Thekla i messing-koen. Thekla var en kvinde, som havde brudt med sin trolovede, for at følge Paulus. Hun var blevet arresteret sammen med ham.

Selvmord for alles øjne
Der blev tændt op under koen, og man gjorde klar til at smide den unge kvinde op. Men i det samme kom en voldsom regn og slukkede ilden. Der opstod stor forvirring - og Thekla benyttede lejligheden til at gå ud - efter Paulus. Da hendes kæreste, som havde været blandt publikum så det, løb han ned på scenen, trak sit sværd og kastede sig over det i sorg. Han døde på stedet.
Eftersøgning af Thekla
Et medlem af familien har prøvet at opsøge Thekla, men har ikke fundet hende. Rygtet lyder at hun for ikke længere at tiltrække mænd har klippet sit hår kort. Hun skal også have tilsluttet sig den såkaldte Kristus-bevægelse, som Paulus tilhører.


Baggrundsstof:
Carlé, Birte
Thekla : en kvindeskikkelse i tidlig kristen fortællekunst / af Birte Carlé. - Kbh. : Delta, 1980. - 136 sider.


Korstogene - [top]

60/1471 Facts kamp

Indhold: Factsark - oversigt

Hvordan:
Normalt vil jeg ikke mene at der skal undervises i korstogene. Men det er en markant del af kirkens historie og derfor må de jo også have en plads fx på Jordens Salt. Man kan diskutere, hvad de vidner om. Nogle ser en trængt, andre en ekspanderende, magtsyg kristenhed.
Se oversigt her: SE HER

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Pelagia og Paulus - [top]

60/ 742 fortælling, personer omvendelse

Indhold: Pelagias epistel - oversat fra engelsk.

Krydshenvisninger: Bibelstafet ved opstart; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
St. Pelagia af Caesareas martyrium

Måske et fragment af en tabt version Acts of Paul and Thekla (cf N Redington).

Pelagias brev. Oversat fra Ge'ez af Edgar J. Goodspeed, 1904. Kristen Skriver Frandsen (fra engelsk), 2000.

Da Paulus kom til Caesareas egne, lærte han også dér Herrens vej, sådan som han altid gjorde; og de - alle i byen - tvivlede og troede ikke på loven, fordi de ikke var af loven, spottede ham og greb og lagde ham i lænker, og sagde: Du har bragt en lov til os, som ikke er vores. Og han sagde til dem: I har ikke så gamle indsigter, at I skulle dømme mig.'Men når mennesket med indsigt søger - søger han så ikke hvad der rigtigt og godt? Som profetenDavid siger: Vid I, vid I, at jeg er, og der ingen anden GUD ved siden af mig, siger Herren"

Spørg jeres fædre og de vil fortælle jer,
og jeres forældre og de vil oplyse jer,
om der var nogen før ham som gjorde noget underfuldt
og om der efter ham kom nogen skaber af Universet
- se, der er ikke nogen ved siden af ham.
Han er fra før verdens begyndelse
og han vil være efter dens ende,
han er fra alle tiders begyndelse,
og er nu
og der er ingen Gud ved siden af ham;
hvem spændte himmelene som en skål
og hvem vil rulle dem sammen som en papirsrulle;
alt går til grunde og forsvinder
men han er Gud,
hans år forsvinder ikke.
For ham vil bøje os,
ham vil vi prise,
hans magt vil vi ære,
hans navn vil vi dyrke,
og vi vil bøje os.

Dommeren undrede sig, men trak på skulderen og lod ham gå. Og Paulus gik mod bjerget. Da han vandrede her, stødte han på en løve, dens vægt var et ton, og den var stor som en hest. Og da den mødte Paulus, hilste de på hinanden, som kendte de hinanden. Løven sagde til Paulus: Vel mødt, Guds tjener og Jesu Kristi apostel! Jeg har en sag som jeg vil dig om at gøre for Lmig. Og Paulus sagde: Tal, jeg vil høre. Og Løven sagde: Lad mig blive en af de fuldvoksne kristne. Paulus tog imod ham og lod ham træde ind i de voksne kristnes rækker. Da han havde afsluttet den syvende dags unervisning (the law of the seventh day), bød de hinanden farvel. Og Paulus vendte igen tilbage til byen.

[Paulus helbreder og underviser]

og mens Paulus således underviste, kom mange flere til tro og gav afkald på denne verden og fulgte Guds bud, og blev tilhængere af Paulus. Også en kvinde, som hed Pelagia, kongens datter, hørte Paulus forkyndelse, forlod sin mand og fulgte Paulus' opfordring. Og hendes mand hørte det, og fortalte det til kongen. Kongen mødte Paulus og sagde til ham: Se, du ødelægger mit folk, og alle, som hører din prædiken, giver afkald på verden. Ægtemænd giver afkald på deres ægtehustru og ægtehustruer på deres ægtemænd. Så nu skal du betale for alt det som du har gjort mod denne Thekla [en anden version af teksten har Pelagia]. Og han befalede at de skulle kaste Paulus i fængsel og de gjorde som kongen befalede,

Og de holdt en løve i skjul i byens cirkus, og løven var netop den, som vejede et halvt ton, havde en hests størrelse, som havde mødt Paulus, og som Paulus havde ført ind i de voksne kristnes rækker. Da de førte denne løve frem, og kongen så ham og undrede sig over hans størrelse og sagde: Kom, vi har i dag fundet en som kan fortære Paulus. Og de hentede Paulus fra fængselet og førte ham ind i cirkus, herefter førte de løven ind til ham. Og de mente alle løven ville fortære ham, og sagde: Nu havde Paulus mødt sin straf.

Paulus rakte sine hænder op og bad; og løven bad sammen med ham; Paulus holdt andagt og løven holdt andagt med ham. Og da de var færdige med at takke og bede, vendte Paulus sig mod løven og sagde: Vel mødt! Og løven hilste igen: Vel mødt! Fader, vel mødt!

Så sagde Paulus til løven: Hvordan gik det til at du blevet faget, du som er så stor? Og løven sagde ligeledes til Paulus: Også du, du blev fanget, og de bragte dig herhen så jeg kunne fortære dig: Vidste de ikke at vi havde hinanden kær? Vi er begge Herrens tjenere. Og da folk havde set ham tale til til Paulus, undrede de sig alle og sagde: Den mands tro er stor; selv markens vilde dyr adlyder ham, og folk lytter til ham. Og de sagde, vel, tag Pelagia, men lad ham gå med sin løve. Og løven og Paulus drog afsted.

Og de råbte alle: Vi har messing-koen; lad os varme den op, og lad dem kaste hende i den - eller lad hende adlyde sin mand og være lige som almindelige folk. Så bragte de messingkoen frem og ville smide hende i den. Men i det samme regnede det og slukkede ilden. Men hun ville ind i koen. Da hendes mand så hendes vedholdenhed, tog han sit sværd og lad sig falde på det, så han døde - fordi Pelagia var så vidunderlig, og hun regnede ikke sin egen skønhed og tog ikke hensyn til den forgængelige verden.

Må hendes bøn være med vores fader John og berede ham vej til de sejrrige martyrer. Amen.

THE MARTYRDOM OF ST. PELAGIA OF CAESAREA
THE SAINT PACHOMIUS ORTHODOX LIBRARY
This document is in the public domain. Copying it is encouraged. THE "EPISTLE" OF ST. PELAGIA OF CAESAREA
[EDITOR'S NOTE: There are a number of Orthodox saints named Pelagia; the life of Pelagia of Caesarea has been preserved only in an Ethiopic version. The curious title "epistle" evidently refers to the fact that the story takes place in apostolic times and features St. Paul as its main character. One has the impression the text may even be a fragment from a lost version of the Acts of Paul and Thekla. -N. Redington]


Paulus on-line spil - [top]

60/1185 interaktivt - internet mission

Indhold: Link til online spil på Ålborg Stifts hjemmeside

På www: Paulus OnLine Ålborg stift; ; ; ;

Krydshenvisninger: Thekla og Paulus. Caesarea-begivenhederne; Pelagia og Paulus; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Forfølgelser: Nero - [top]

60/ 745 Basistekst (kirkeh.) lidelse

Indhold: Tacitus tekst - basisstof.

Mål: Originalmateriale til fortællestof

Hvordan:
Eksempel på brug: Let moderniseret avisartikel. Indgår som element i De første kristne. Forfølgelser

Krydshenvisninger: Verdens Tidende - lidelse/forfølgelse (færdigt ark); De første kristne - forfølgelser; Jordens Salt; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Annales XV 44,2-5 Men al menneskelig virksomhed og regentens gaver formåede lige så lidt som forsoningen af guderne at bringe det slemme rygte til at forstumme, at ilden var påsat efter Neros befaling. For altså at gøre ende på folkesnakken kastede han skylden over på andre og straffede navnlig på de mest udsøgte måder de for deres skændigheder forhadte mennesker, som man kaldte kristne. Disse mennesker havde dette navn efter Kristus, som under Tiberius' regering blev henrettet ved prokuratoren Pontius Pilatus. Således blev denne fordærvelige overtro for øjeblikket undertrykt, men brød siden atter ud, ikke blot rundt om i Judæa, hvor den fra først af var opstået, men også her i hovedstaden, hvor alt afskyeligt og skammeligt strømmer sam- men fra alle kanter og finder tilhængere. Først lod man dem pågribe, som tilstod, dernæst efter deres angivelse en meget stor mængde andre mennesker, og de blev ikke så meget overbevist om brandstiftelse som om had til menneskeslægten. Man nøjedes ikke med at henrette dem, men drev oven i købet løjer med dem: nogle blev bedækket med dyrehuder og sønderrevet af hunde; andre korsfæstedes, og atter andre blev indsvøbt i brandbare klæder og tjente, når dagen var omme, til at oplyse natten. Nero havde åbnet sine haver for dette skuespil og gav lege i det derværende cirkus, hvor man så ham klædt som vognstyrer blande sig med mængden eller køre på en vogn. Dette var også årsa- gen til, at man, skønt disse mennesker var skyldige og fortjente at behandles med den yderste strenghed, trods dette følte medlidenhed med dem, idet man tænkte, at det ikke var for almenvellets skyld, de måtte lide døden, men for at tilfredsstille en enkelt mands grusomme sind. Oversat af 0. A. Hovgaard


Baggrundsstof:
Nero (A.D. 54-68) Inskription på mønt: NERO CLAVD CAESAR AVG GERM TR P IMP PP


Martin af Tours - [top]

60/1437 fortælling, personer pacifisme

Indhold: Fortælling om Martin af Tours

På www: Wikipedia - engelsk; Wikipedia - dansk: Sankt Morten. ; ; ;

Hvordan:
Martin havde været officer i den romerske hær (under kejser Julian den Frafaldne). Men en dag før et vigtigt slag ved Worms erklærede han, at han var Kristi soldat, og ikke kunne kæmpe som almindelig kriger. For at vise at det ikke var af fejhed, tilbød han at gå våbenløs foran hæren mod gallerne. Men gallerne sluttede fred inden slaget, og militærkomandoen tillod Martin at forlade tjenesten. Han kæmpede nu som lærd for den kristne tro - især mod det arianske kætteri (som hævdede at Jesus ikke var guddommelig og lig Gud, men skabt - en retning som var støttet af det kejserlige hof). Men både her og senere gik han i forbøn for kættere og ville ikke have dem henrettet. Overalt arbejdede han på at befri fængslede fra urimelige fangenskaber.
Han blev ledende skikkelse i missionen i Gallien, og mange ønskede, at han skulle være biskop. Han blev lokket til byen Tours under et andet påskud, og han opdagede først dér planerne. Legenden fortæller at Martin ikke ville være biskop. Han gemte sig i et skur fyldt med gæs, men de skræppede op og afslørede ham, og han blev biskop; Martin af Tours blev udnævnt til biskop den 4. juli år 371 - og efter hans død, blev han begravet i Tours den 11. november i 397. I hvert fald i Danmark traditionelt spiser gås eller and Mortens aften den 10. november. Man siger, at gæssene skulle straffes, fordi de røbede Martins skjulested.

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Baggrundsstof:
Martin deler sin kappe med en tigger - Legenden er at han som soldat så en fattig tigger og i et hug delte sin militærkappe i to og gav tiggeren den ene halvdel. Lønnen udeblev så heller ikke: allerede om natten blev kappen hel igen.


Sct. Laurentius - [top]

60/1339 fortælling, personer helgener

Indhold: Fortællingen om Sct. Laurentius.

På www: Lidt udførligere fortælling (Anna Rom); ; ; ;

Mål: Sætte fokus på kristendommens forhold til rigdom/fattigdom

Hvordan:
Sct. Laurentius findes på planchen "Jordens Salt" - og man kan fortælle om ham i den sammenhæng. Han kan indgå i en tematisk sammenhæng om kristendommens forhold til rigdom/fattigdom. Legenden om ham kan sættes sammen med lignelsen om den utro godsforvalter.

Krydshenvisninger: Rigdom - ejendom; Jordens Salt; Helte-historier (Hagiografi); ; ; ;

| Luk. 16, 1-9 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Laurentius var skatmester og en af syv diakoner i Rom. En legende fortæller at han, efter at pave Sixtus II blev henrettet, fordelte kirkens skatter til de fattige. Dette var da imod kejser Valerian 1.s befaling. Derfor blev Laurentius henrettet som martyr ved at blive grillet på en rist. I kunsten afbildes han ofte med en stegerist (dødsmåden) eller en pengepung (det som fremprovokerede henrettelsen). Siden 354 har han været fejret den 10. august. Han er de fattiges, forbrændtes, og brandvæsenets helgen (Kilde: Wikipedia)


Sct. Nikolaj - [top]

60/1386 fortælling, personer godt og ondt

Indhold: Fortællingen af den oprindelige legende bag julemandens historie

På www: Wikipedia - engelsk; Julemandens historie på "Jordens salt" ; ; ;

Mål: At give eleverne fornemmelse af historisk/legendarisk dimension bag den "moderne", især vel amerikanske myte om julemanden - samt vise at det at give, hjælpe uden at gøre modtageren afhængig er en central del af den kristne ethos.

Hvordan:
Se "Julemandens historie". Billedet findes på "Jordens salt", og teksten til fortællingen på en underside dér. Men som sædvanlig er det vigtigt at man finder sig sin egen fri mundtlige udgave.

Krydshenvisninger: Julemandens historie; Jordens Salt; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Den mest berømte legende om Sankt Nikolaj fortæller om en fattig mand, som havde tre døtre. Han havde ikke råd til en ordentlig medgift til dem. Det betød, at de ville forblive ugift og sandsynligvis i mangel af andre mulige beskæftigelser, ville ende med at blive prostituerede. Da Nicholas hørte om deres situation, besluttede han at hjælpe dem. Men han var for beskeden til at hjælpe familien i fuld offentlighed - eller han ville skåne dem for ydmygelsen, at de var nødt til at få hjælp. Han gik han til huset i ly af natten og kastede tre punge ( en for hver datter) fyldt med guldmønter gennem vinduet.
En af versionerne af legenden fortæller at han smed poserne med guld ned i skorstenen. Og at de faldt i pigernes sokker, som var hængt til tørre. Om morgen fandt de dem så og kunne købe sig fri. Han smed de tre poser guld med fordelt på tre nætter. Den tredje nat havde faren lagt sig på lur, for at se hvem velgøreren var. Og da han så vil takke ham, siger sankt Nikolaj, at han ikke skal takke ham , men Gud alene.


Baggrundsstof:
Et hurtigt studie af bare wikipedia viser at Sct. Nikolaj er mere alsidig end her hvor han ret enstrenget er brugt til at danne baggrund for børnenes julemand, derfor er det børnenes helgen, der i sær er trukket frem. Man kan jo supplere med dramatiske legender om hvordan han frelser uskyldigt dødsdømte, druknende sømænd mm - og om hvordan også er de uretfærdigt anklagedes, de angrende tyves, apotekernes, sømænds skytshelgen.


Jellingstenen - detaljerigt billede - [top]

60/1153 billed-iagttagelse magt

Indhold: - Billede af Jellingestenen - efter Wilmer. (Kun for det bedre billedes skyld). For særligt undervisningsindhold: Se elementet om Jellingestenen

Krydshenvisninger: Jellingestenen; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Olav den Hellige (Olav Haraldsson) - [top]

60/1597 fortælling, personer mission

Indhold: Hjørnepunkter af Olav den Helliges historie. (Til brug for den norske udgave af Jordens Salt)

På www: Norsk biografisk Leksikon; Norsk Wikipedia ; ; ;

Mål: Give fornemmelse for kirkens historie

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Olav den hellige, også kjent som Olav Haraldsson, konge i Norge i perioden 1015-28. Olav førte rikssamlingen av landet videre og spilte en grunnleggende rolle ved innføringen av kristendommen i Norge. Størst betydning fikk han som rikshelgen etter sin død. Olavs rolle ved innføringen av kristendommen er grunnleggende. Ved tingmøtet på Moster, Bømlo i Sunnhordland i 1024 fikk Norge trolig en riksomfattende kirkeorganisasjon med kirker og prester, en kristen rettsordning, en første ordning av kirkens økonomiske forhold og fremfor alt forbud mot all annen religionsvirksomhet. Kristendommen ble som kongens tro rikets eneste tillatte religion. Kongen ble i realiteten den norske kirkes øverste leder. https://snl.no/Olav_den_hellige


Bernhard af Clairvaux - [top]

60/1434 fortælling, personer mystik

Indhold: Kort biografi

På www: Salmonsen om Berhard, Den hellige; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Berhard af Clairvaux (1091-1133)
Bernhard blev født i en adelsfamilie, men både hans mor han selv ønskede at han skulle være munk. I skolen studerede han Aristoteles, den mest respekterede klassiske, græske tænker, men - sagde han - han holdt mere af at gå alene på marken og i skoven og lærte mere af sten og træer end af bøgerne. Han var en smuk mand og venner prøvede at få ham med til fest og sjov, og af og til var han med og skrev lystige viser. Men i 1113 trådte han ind i klosteret i Citeaux. Han havde et stort talent for at organisere og sætte i værk og kun to år efter grundlagde han et nyt kloster i Clairvaux. Han fornyede klosterlivet, prægede det med sin egen mystiske inderlighed som han sagtens kunne kombinere med stor udadvendt virksomhed. En ny bevægelse, Cistercienserordenen, voksede frem og bredte sig op i Europa - også op i Danmark, hvor fx. Løgumkloster Kirke ligger som en rest af hele det store klosteranlæg dér. Han havde stor politisk indflydelse. Han havde hjulpet en pave til magten og støttede hans korstogsplaner og blev selv grebet af korstogsideen og fik organiseret det andet korstog.
Hans valgsprog var "Foragt verden, foragt ingen, foragt dig selv, foragt, at du bliver foragtet". Ved forsagelse og overbærenhed skulle man nå det ene udelte, livet i Gud. Hans kærlighed til Gud samlede alle siderne i ham, og gav ham hans storstilede personlighed, skriver samtidige.


Absalon - [top]

60/1562 fortælling, personer

Indhold: Om krigerbiskoppen Absalom

På www: Billedet Svantevit fældes ved Arkonas fald; ; ; ;

Krydshenvisninger: ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Frans af Assisi - [top]

60/1177 fortælling, personer efterfølgelse

Indhold: Fortælleskitse. Henvisning til Giottos billedfrise, som fortæller Frans' historie - dansk tekst. På Wikipedia - god gengivelse. Link til San Damiano-korset.

På www: Frans af Assisi. Giottos frise Wikipedia; San Damiano-krucifikset Dansk Wikipedia; Engelsk Wikipedia; ;

Hvordan:
Fortælleskitse.
(Bygger især på Wikipedia). Frans blev født i 1182 i byen Assisi. Hans forældre var velhavende. Hans far var silkeklædehandler. Det var urolige tider. Der var magtkampe mellem kejseren og paven - og borgerskab og de gamle adelsslægter - og mellem de enkelte bystater, hvor borgerskabet kunne have magten i nogle, adelen i andre. Frans var med i kampen mod den større bystat Perugia, han blev krigsfange, og blev formentlig fysisk svækket af fangenskabet, som varede et år. Han vendte hjem til Assisi og havde vel allerede dengang fået afsmag for krig og vold.
Han brød på et tidspunkt med sin far. Han var blevet fuldmægtig i faderens forretning, og brugte nogle af forretningens midler til at genopbygge en kirke. Det var den lille forfaldne San Damianokirke. Frans havde bedt inde i kirken foran dens kors. Mens han bad havde han hørt en stemme sige: "Frans, genopbyg min kirke" - det havde han først taget helt bogstaveligt om kirken, han var i, og altså brugt af fars firmas penge til at gøre det. Faren blev meget vred over det, og det endte med at Frans brød med ham. Nu ville han ikke tjene hverken faderen eller hans forretning, men kun én: vor far i Himlene.
Ret snart forstod Frans at ordene ikke bare galdt kirken San Damiano, men hele Guds kirke.
Han prædikede om hele Guds skabning, om hvordan alle, ikke bare mennesker, men alt levende, var brødre og søstre. Om hvordan penge og rigdom skiller et menneske fra både Gud og medmennesket. Han - og de tilhængere han begyndte at få - hjalp spedalske, mennesker, som ingen andre turde have med at gøre. De levede yderst spartansk og fattigt og ejede ikke noget hver især. I begyndelsen blev de hånet og set ned på, men flere og flere blev optaget af hans måde at leve på og hans lære. Der var tale en taler om stor glæde ved naturen og alt det skabte, og samtidig et fattigt og nøjsomt liv. Han prædikede også for fuglene, og legenden fortæller at han kunne tale en grufuld ulv, der hærgede byen Gubbio, fra at angribe folk fra byen. Efterhånden blev kirkens øverste leder, pave Benedikt III, overbevist om at det var godt at have Frans og hans tilhængere som støtter for kirken, og Frans fik lov til at oprette en munkeorden, som fik navn efter ham, franciskanerne.
Han var optaget af at bringe budskabet om tro på Gud og Jesus i ydmyg kærlighed til natur og mennesker ud - også til muslimerne. Sultanen i Ægypten tog midt i krigshandlingerne med de korsfarerkrigere, som ville erobrere hans land og især Palæstina med Jerusalem, godt i mod ham, hørte på ham med stor respekt, men lod sig dog ikke omvende. Men Frans fik aftalt at hans orden, fransiskanerne, kunne få lov til at forvalte nogle af de gamle kirker i Jerusalem - og det har de gjort lige siden, gennem alle mulige politiske omvæltninger.
Da han kom hjem igen, reorganiserede han den stadigt voksende orden, som bar hans navn. I Oktober 1226 døde han mens han sang salme 141 (Herre, jeg råber til dig). Allerede i 1228 kårede pave Gregor IX ham som helgen.
Den nuværende pave tog som den første pave hans navn, og bærer altså nu navnet pave Frans. Pave Frans har hurtigt vist at han mente ret alvorligt at tage netop det navn. Med det samme afskaffede han luksusbolig, luksusbil og meget andet, som paverne plejede at bruge, og han har vist sig i meget høj grad at være de fattiges talsmand og kritiker af rigdom.
Kan oplagt suppleres med at synge Almægtige og kære Gud.. Eller måske Du satte dig ned i de nederstes sted.

Krydshenvisninger: Rigdom - ejendom; Jordens Salt; Du satte dig selv i de nederstes sted; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Ved bøn ved korset i San Damiano hørte Frans Kristus sige: "Gå hen og byg mit hus op, for det er ved at styrte sammen". Han tog det først helt bogstaveligt om San Damianos forfaldne kirkebygning - og brugte en del af Faderens kapital til formålet, hvilket medførte retsag og brud - senere forstod han Kristi befaling billedligt på hele kirken. Se link til billede af San Damiano krucifikset.


Baggrundsstof:
Citater:
"Herre, giv mig at jeg ikke så meget søger at blive elsket, som at elske."
"Forkynd altid evangeliet, brug, om nødvendigt, også ord."
"Herre gør mig til redskab for din fred, hvor der er had, lad mig så kærlighed".